Buku Percuma: KAEDAH-KAEDAH TASRIF BAHASA ARAB

(peringkat Asas)

Modul Terbaru 5 bulan = 40 jam KURSUS INTEGRASI QUR’AN-HADIS-ARAB: MODUL SATU
3 dalam 1 (Al-Quran - Al-Hadis - Bahasa Arab) Oleh Pensyarah dan pendidik berpengalaman bidang Bahasa Arab untuk semua peringkat Dr. Badri Najib bin Zubir Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Konsep kursus:
Peserta-peserta kursus akan mempelajari petikan-petikan terpilih daripada al-Qur’an dan hadis dari segi kefahaman maksud, dan seterusnya mempelajari asas-asas bahasa Arab melalui analisis terhadap teks yang dipelajari dan aplikasi pola ayat yang diperolehi daripada teks tersebut.

Manfaat-manfaat:
i. Memahami 12 surah al-Qur’an dan 40 hadis pilihan daripada kitab Riyad al-Salihin karangan Imam al-Nawawi ii. Mampu memberi penerangan mengenai maksud dan pengajaran yang berkaitan dengan teks Qur’an dan hadis yang dipelajari iii. Memperolehi kemahiran asas pemahaman yang membolehkan mereka memahami teks-teks Arab yang mudah iv. Mampu menggunakan kamus sebagai alat bantuan pemahaman v. Mampu menggubah perkataan-perkataan yang dipelajari kepada pelbagai bentuk vi. Menguasai teknik ‘leveraging’ untuk memperbanyakkan jumlah kosa kata (vocabulary) yang difahami, iaitu sekurang-kurangnya 5 perkataan bagi setiap perkataan Arab yang dipelajari.

Sasaran peserta-peserta:
Orang ramai yang berminat mempelajari bahasa Arab dengan berintegrasikan pengajian teks al-Qur’an dan hadis, terutamanya:  Golongan dewasa yang bekerja dan kesuntukan masa;  Suri rumah yang berminat dengan bahasa Arab;  pelajar-pelajar sekolah menengah yang mengambil subjek Bahasa Arab dan ingin memantapkan kecekapan mereka.

Pra-syarat Peserta
Peserta hendaklah mampu membaca al-Qur’an dengan lancar dan teks-teks Arab yang berbaris.

Biodata Pengajar:
Dr. Badri Najib berkelulusan PhD dalam Bahasa Arab yang diperolehinya dalam tahun 1999. Sebelum itu, beliau menuntut di Universiti Al-Azhar dan mendapat ijazah BA Bahasa Arab pada tahun 1992. Beliau telah bekerja di UIAM sejak tahun 1993. Dr.Badri juga aktif dalam penulisan dan kajian di UIAM dan terlibat dengan perundingan dan editorial di dalam dan luar Negara.

Lokasi: UIA Gombak Jadual: Setiap hari ahad, 8 – 10 pagi
RM500.00 untuk 40 jam (modul satu)

Pendaftaran: Hubungi 03-6142 1449 / 017-2420972

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.