Prežihov Voranc

Doberdob

Prežihov Voranc
• Prežihov Voranc – Lovro Kuhar( 1893–1950) se je rodil v revni kmečki družini v kraju Kotlje na Koroškem, kjer je tudi končal osnovno šolo. Med 1. svetovno vojno je pobegnil iz avstrijske vojske na soški fronti v Italijo in bil tam zaprt do konca vojne. Leta 1919 se je vrnil domov in se zaposlil kot delavec, nato kot uradnik v jeklarni na Ravnah. Vseskozi je bil aktiven javni in politični delavec na Koroškem, tudi med 2. svetovno vojno, zato so ga Italijani in Nemci poslali v taborišče, od koder se je po vojni vrnil v domači kraj. Za odrasle je napisal veliko kratkih zgodb, povesti in romanov (Boj na požiralniku, Požganica, Doberdob, Samorastniki, Od Kotelj do Belih vod), otrokom in mladini pa je namenil črtice Solzice, zgodbe Čez goro k očetu, Prvi maj, Levi devžej, Tisoč in en dan ...

Doberdob
• Doberdob je slovensko naselje v Italiji in leži tik za državno mejo približno 5 kilometrov severno od Tržiča (Monfalcone), ter je največje slovensko naselje na Doberdobski planoti. V bližnji kraški globeli leži Doberdobsko jezero. Na griču Gradišču (158 m) pa so ostanki naselbin iz rimske dobe. • Doberdob je bil med prvo svetovno vojno prizorišče krvavih bojev. Naselje je bilo skoraj v celoti porušeno, saj je prek Doberdobske planote potekala Avstro-Ogrska obrambna linija Soške fronte. • Dogodkom tistega časa je pisatelj Prežihov Voranc postavi spomenik v avtobiografskem romanu Doberdob. • V bližini Doberdoba sta še dva kraja, ki spominjata na prvo svetovno vojno : • Vrh sv. Mihaela, muzej na prostem • Sredipolje, italijanska kostnica

Nekaj o knjigi:
• Nastala je leta 1981 v Ljubljani • Natisnila jo je TISKARNA LJUDSKE PRAVICE • Knjiga je vojni roman slovenskega naroda

Doberdob – zgodovinski roman
• Pisatelj Prežihov Voranc je v romanu z naslovom Doberdob prikazal izredno pogumno, a nesmiselno bojevanje in umiranje vojakov na avstrijsko-italijanski fronti v času 1. svetovne vojne. V književni osebi Amunu Mohorju, ki izstopa po pomembnosti, je upodobil lastno doživljanje vojne.

• Knjiga je sestavljena iz štirih poglavij:
– Črna vojska – Doberdob – Lebring – Judenburg

• Knjiga s temi štirimi poglavji ima 455 strani • Spremno besedo na koncu knjige je napisal Emil Navinšek

Doberdob
• Govori o bataljonih, stotnijah, obstreljevanju in:
– O trpljenju na Doberdobu – O vojni med Italijo, Slovenijo in Avstrijo

• Je veliko problemov npr. kako so se Slovenci borili proti Slovencem • Ima XIV poglavij

I. poglavje
• • • • • • Bataljon Kras Smrad L. 1915 ‘’Drugič nad sovražnika!’’ Krogla v glavo

II. poglavje
• • • • Italijanska ofenziva Sanitetni vozovi Vonj po rumu Prvo neprijetno spoznanje

III. poglavje
• • • • Obstreljevanje avstrijske linije Zemlja se strese ‘’Na tla! Ogenj…’’ ‘’Madona kako mi kruli!’’

IV. Poglavje
• Oglasil se je ogenj pušk, strojnic in nato tudi ročnih granat • ‘’Kaverna!’’ • ‘’Gotovo smo odrezani!’’

V. poglavje
• ‘’ Kam pa naj prskamo?’’
• Vzbudilo se je splošno zanimanje. • Italijani so govorili • Italijanska ofenziva na Soči neuspešna!

VI. poglavje
• Četovodja Glažer • ‘’Pazita na sod! To je najdragocenejša stvar!’’ • ‘’Pa poglejva, kje sva!’’ • ‘’Prekleta vojna!’’

VII. poglavje
• Bataljon je spet ležal v prvi vrsti • ‘’Kje pa je Popovič?’’ • ‘’Ti greš nazaj, mi pa ostanemo tukaj…’’ • Zaigrala je harmonika

VIII. poglavje
• Mirna noč • Mrlič

• Sto tisoč kron
• Črne sence • Oživel stotnik
10 dinarjev ali 40 kron SHS 1919

IX. poglavje
• ‘’Kako je vojak?’’ • Pekoljeva smrt • Pisanka • Spomin materi

X. poglavje
• ‘’Na soški fronti vlada mir!’’ • Neznana postava se je pridružila
‘’ delaj, dekle, pušeljc, to rajžo žalostno…’’ • Delaj, Leča je raztegnil mahove

• Tesnoba

XI. poglavje
• Morali so zapustiti barake • Novinci • Pomlad

XII. poglavje
• ‘’P-n-k!’’ • ‘’Vojna je vojna, vedno ista pesem!’’ • ‘’Vsi v zaklonišča!’’ • ‘’Naši!’’

XIII. poglavje
• Kaverna • Lesen strop • Ručgaj • http://194.249.165.131/esola/SLO9/sprasevanje/slovenscina/Literarni_pog ovori_Prezihov_Voranc_Doberdob/v1a.php

XIV. poglavje
• ‘’Leča je bil še najbolj pameten!’’ • Izkušeni vojaki • Nocoj ali nikdar

Posebne besede
• Baterije – vojaška skupina ljudi z pomočjo arterije • Arterija – orožja močnih kalibrov • Železne traverze – (po domače šine) železni profili za podporo • Komis – vojaški kruh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful