faktor persekitaran

faktor-faktor persekitaran di sekolah yang dapat mempengaruhi pembentukan moral seorang kanakkanak adakah seperti faktor guru

, rakan, persekitaran sekolah dan bilik darjah?? Faktor Persekitaran Persekitaran memang memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi personaliti seseorang individu. Faktor persekitaran yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang merangkumi keadaan keluarga, sekolah, rakan sebaya, masyarakat dan pengalamannya.

·

Keluarga

Sesungguhnya pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang bermula dalam keluarga. Bermula dengan keadaan ataupun suasana didalam rumah tersebut. Suasana yang mesra dan harmonis boleh menggalakkan perkembangan personaliti yang sihat. Perhubungan ibu bapa yang baik akan menjamin suasana rumah yang tenteram yang amat diperlukan untuk perkembangan personaliti seseorang individu tersebut.

Selain daripada itu, pemakanan juga mempengaruhi didalam perkembangan personaliti seseorang itu. Makanan yang seimbang yang disediakan adalah penting perkembangan secara menyeluruh bermula dari peringkat kanak-kanak lagi. Tanpa makanan yang seimbang, mungkin akan membantutkan perkembangan seseorang individu tersebut dan akan mengangu didalam perkembangan personaliti seseorang itu.

Di samping itu, taraf sosioekonomi keluarga juga memainkan peranan didalam pembentukan dan perkembangan personaliti. Kedudukan kewangan sesebuah keluarga akan menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anakanaknya. Dengan adanya segala kemudahan yang disediakan ini akan dapat memberikan pendedahan yang luas terutamanya kepada kanak-kanak. Seseorang individu yang memperoleh pencapaian akademik yang baik serta boleh bermain pelbagai permainan dan alat muzik memang mempunyai aras keyakinan yang tinggi berbanding dengan individu yang mempunyai taraf ekonomi yang rendah.

maka akan membentuk personaliti pelajarnya menjadi seorang yang berdisiplin dan mematuhi arahan. Jika sikap yang ditonjolkan oleh guru adalah sikap yang positif. · Rakan Sebaya Rakan sebaya juga adalah merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam mempengaruhi pembentukan personaliti seseorang. Sebahagian masa yang ada dihabiskan di sekolah bagi pelajar-pelajar. . kezaliman dan sebagainya. tolong-menolong dan banyak lagi nilai-nilai murni yang ditekankan. Sebaliknya jika kanak-kank lebih didedahkan dengan tayangan yang bercorak ilmiah seperti taman sesame dan sebagainya. Sama ada nilai ataupun sikap yang dibawa itu adalah ynag positif ataupun yang negatif. media massa adalah merupakan medium perhubungan yang terpenting didalam kehidupan seharian. · Media Massa Pada zaman yang moden membangun ini. Oleh sebab itulah kebanyakkan tindak tanduknya dipengaruhi oleh rakan sebaya mereka. Individu yang dibesarkan dengan kebudayaan seperti ini tentu akan menjadi seorang yang penuh kesopanan dan akan menonjolkan personaliti yang seimbang. maka pelajar akan terikut-ikut dengan sikap positif yang ditonjolkan oleh guru tersebut dan begitu jugalah sebaliknya. Ini kerana setiap rakan sebaya mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jika corak pentadbiran menitik beratkan soal disiplin. Selain itu guru berperanan di dalam membentuk perkembangan personaliti pelajarnya. bertoleransi. Jika sebaliknya.· Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza memang mempunyai norma dan nilai yeng berbeza. pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting untuk menjamin perkembangan personaliti yang sihat. jika pengetuanya kurang tegas dalam segala hal maka pelajar akan menjadi lebih pasif. Penekanan terhadap satu-satu nilai didalam sesebuah kebudayaan tertentu akan mempengaruhi perkembangan personaliti kanak-kanak juga. maka mereka akan bertendensi untuk berkelakuan yang lebih agresif. Oleh sebab itu. Hal ini adalah bergantung kepada corak pentdbiran yang dibawa oleh guru besar ataupun pengetua. kurang inovatif dan takut mendatangkan perubahan. akan dapat membantu perkembangan intelek seseorang pelajar.menarik diri. Di dalam kebanyakan kebudayaan. banyak ditekankan mengenai nilainilai murni sepertihormatmenghormati. Rakan sebaya juga adalah orang kedua terpenting selepas keluarga bagi remaja. Jika kanak-kanak sentiasa didedahkan kepada tayangan video atau filem yang berunsurkan keganasan. takut mengambil risiko. Maka tidak hairan jika media massa juga memainkan peranan yang penting didalam membentuk perkembangan personaliti seseorang. Jenis kepimpinan dan suasana di sekolah amat mempengaruhi perkembangan personaliti kanak-kanak. Oleh sebab itu pengaruh sekolah adalah kedua penting berbanding pengaruh keluarga.

membunuh dan mengamalkan rasuah demi mencapai tujuannya. . oleh itu. Pengabaian yang kecil mungkin juga dapat membentuk personaliti yang berlainan walaupun faktor lain dijaga dengan baik. berdedikasi. akan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab.· Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan personliti sesorang individu. kanak-kanakmembesar menjadi individu yang sentiasa mengejar kekayaan harta benda. ibubapa seharusnya menyediakan persekitaran dan sentiasa bersama dengan kanak-kanak supaya dapat mengesan keperluan kanak-kanak dengan serta merta. Sebaliknya. Sebagai kesimpulan. membuat kotor dan sebagainya menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa berasa bimbang dan bersalah. kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan seperti membuang air kecil di katil. Kanak-kanak yang tidak pernah didedahkan kepada pengalaman prasekolah akan berasa rendah diri serta terancam apabila didapati dia tidak tahu membaca abjad atau menulis angka-angka yang senang ketika berada di Tahun satu. · Masyarakat Aspirasi. individu-individu yang membesar dalam situasi itu. Ini akan melahirkan masyarakat yang sanggup menipu. merompak. personaliti seseorang terbentuk sejak kecil lagi. rajin dan sedia untuk berkorban kerana hendak menolong orang lain. Nilai murni-murni mungkin akan ketinggalan. harapan dan nilai sesuatu masyarakat boleh mempengaruhi pembentukan personaliti seseorang individu. Sebagai contoh. situasi ini akan memberi impak kepada harga diri serta konsep kendiri positif seseorang kanak-kanak. Sebagai contoh masyarakat kebendaan menegaskan betapa pentingnya kekayaan dan harta benda. Keadaan ini menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan personaliti yag tidak diiingini. jika nilai-nilai dan norma-norma masyrakat adalah sihat.dengan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful