Žan Baptist Grez „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“ „Otac čita bibliju svojoj

deci“

U drugoj polovini 18.veka dolazi do prekida sa rokokoom, rascep između umetnosti viših I srednjih klasa postaje očigledan.Slikarstvo Greza označava ne samo početak novog stava prema prema životu i novog morala, nego i novog ukusa, možda „rđavog ukusa“ u umetnosti. Žan Baptist Grez rođen je u Turnu 21 avgusta 1725.godine, a umro u Parizu 21 marta 1805.godine.Njegov otac, majstor-zidar želeo je da on bude arhitekta, ali se sve završilo na tome što je ipak dozvolio mladom Grezu da sledi svoje snove i poslao ga u Lion da studira pod tutorstvom Grondona1, koji je uživao reputaciju značajnog portretiste svoga doba.Grondon je zapravo bio taj koji je ubedio Grezovog oca da mu dopusti da sledi svoje želje i poveo ga sa sobom u Lion. Posle nekog vremena Grondon napušta Lion i odlazi u Pariz, gde je njegov sin Gretri kao kompozitor uživao visok položaj.Sa sobom vodi Greza.S obzirom da je Grondon prevashdno bio preduzimač, trgovac slikama i posrednik pa tek onda slikar, nezahvalno je redi koliko je Grez od njega naučio.U Parizu Grez je radio po prvi put sa živim modelima u školi Kraljevske Akademije, ali nije uspeo da privuče pažnju nastavnika.Kada je zavšio svoju pr vu veliku sliku „Otac čita bibliju svojoj deci“postojala je sumnja da li je on zaista naslikao ovo delo.Ubrzo su usledila ubedljivija dela iste klase kojima Grez briše svaku sumnju i dobija podršku poznatog kolekcionara La live de Jully. Na salonu 1755. god. Izlaže sliku „Aveugle Trompe“ zahvaljujudi kojoj ga skulptor Pigal predstavlja kao novog člana Akademije. Kao i svi tadašnji umetnici smatrao je da mora da putuje u Italiju.Krenuo je krajem 1755.god. sa Ebi Grognot, proslavljenom naučnicom i arheologo m.Rim i Firenca nisu imali nikakav uticaj na njegovo stvaralaštvo. Istina on je iz Napulja preuzeo neke prikaze običaja koje prikazuje na izložbi 1757.godine, ali su jedino kostimi i nazivi slika bili napuljski.Ubrzo se vratio svom stilu, slikanju skromnog, građanskog života, i upravo tada započinje njegova uspešna i
1

Negde se u literaturi spominje i kao Gromdon.

godine.godine na scenama siromaših i skromnih seljaka. iako mu nedostaje Bušeova mod deskripcije i briljantne imaginacije. Interesovanje za potpunu saosedajnost sa životom modela. odnosno Grez meša moral i zadovoljstvo. Jean-Baptiste Greuze Prev. Sa njegove tačke gledišta moral je neizvestan i dvosmislen.bogata karijera. Grezove slike su pune lascivnih znakova i dvosmislenosti. svojim skromnim 2 3 Louis Gillet. Šardenovu šarmantnu jednostavnost. i upravo je na Grezu bilo da je izrazi u slikarstvu. Kriza je uticala i na umetnost. Njegova dela su manje-više kao slikana propoved. „The Benedicte“ još uvek remek dela sa predstavom prostog porodičnog života.Šarden čije su slike „Ecureuse“. Grezu donela slika „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“ morali bi da zadjemo mnogo dublje ispod svega onoga što se moglo videti na slici kada je prvi put izložena. „Tricoteuse“. Slike poput . Ako pokušamo da objasnimo koliku je slavu i ugled među savremenicima . Grez je uspeo da u narednih nekoliko godina postane jedan od najpoznatijih i najslavnijih slikara u Evropi.Uprkos svemu ovo nije puki slučaj projekcije umetničkih i moralnih težnji sentimentelnog slikarstva kakvo se razvilo 1760. ponele su posmatrače novi osedanje života. Grez zamenjuje sa sijaset moralnih težnji i poučnih misli.O tome govori i Didro u komentarima „Cruche cassèe“ ili „Jeune fine qui pleure son oiseau mort“3. osedanje koje nastaje kod najneuobičajenih scena. Francusko društvo prepuno frivolnonsti i bezobzirnosti. poštenom životu. To je ukratko bio preiod velike moralne i verske krize veka.B. U tom pogledu podseda na Hogarta koga je nesumnjivo imitirao. „the Pourvoyeuse“. traži društveni mir u jednostavnom. koju umetnik teba da oseti.bio je to Ž. Uistinu njemu je u ovome prethodio jedan slikar vedi i od njega samog . nije postojalo kod Greza. „Devideuse“ i „Jeune fille pleurant son“ prikazane na izložbi 1759.Tačnije rečeno. Njegovo slikarstvo bilo je prijatan povratak u realnost i život kakav jeste. on je težio da uvek bude prijatelj sa modelima i deo anegdota iz njihovih života. Sa svom svojom građanskom uštogljenošdu i uobraženošdu.Ali sve ovo nije ometalo uspeh Greza niti umanjivalo njegovu slavu.franc„Slomljeni dup“ ili „Devojčica plače zbog mrtve ptice“ . Njegova umetnost hvaljena je kao trijumf običnih građanskih vrlina u odnosu na mitološko i nemoralno slikarstvo Bušea. a on je uvek propovednik.2Sve Grezove slike liče na jednu dramu zaustavljenu usred performansa. Grez nije ništa manje konvencionalan od Bušea.

godine slika „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“ bila je viđena kao ništa drugo do molitvena ali suštinski seljačka kompozicija.godine javlja se reakcija na luksuz. figure se smeštaju u međukategoriju između siromaštva. brigom za zajedničke potrebe i obaveze roditelja i dece. slika je okarakterisana svečanošdu i mirnodom što je u kontrastu u odnosu na živahnost i dobro raspoloženje skromnih seljaka sa scene. Sredinom 18. “‚ Kritika je bila ta koja je izdvojila „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“(slika 1. U opisu domadinstva uređenog za dnevno čitanje biblije. Grezove slike su donekle oponašale flamanske. Fundamentalan pomak načinjen je u kako u domenu telesnih nagona(nema hrane i pida na stolu).Ovo je jedini de potpune neposlušnosti i odstupanja od scene i poslužio je da malo osveži ozbiljnost scene bez pretnje da naruši osedaj mira. sela i grada. izražajnošdu i istinitošdu.Kao mogudi izvor inspiracije za slikanje ove scene uzima se delo Žaka Filipa le Bosa „Le Bon Pere “. tj. tako i domenu kudnih načela. . „Te ljude tako sposobne za apsorciju prirode.Celokupan sadržaj govori da je ovo bogata farmerska porodica. tako što su bile ispunjene naivnošdu. i neozbiljnost dvoje male dece koja očigledno ne slušaju mogu se shvatiti kao kompromitujudi elemenat koji narušava pokornu harmoniju celokupne scene. frivolnost i umetnost modernog društva. Štaviše u pozi dečaka koji stoji oborenih očiju i sklopljenih ruku. postoji analogija u Šaredenovoj slici „La bonne education“. negde oko 1755.nagoveštaj prvobitnog konflikta između oca i sina. zadržava žena u desnom delu slike. Dečaka u uglu.veka. Oboreni pogled i snuždeni izraz lica dečaka koji stoji. sa ostalim slikama izloženim na salonu 1755. Bliže analize ukazuju na načine na koje ova slika raskida tradicijonalnim slikarstvom koje neguje recimo Tenier.formama i svakodnevnom temom ova slika predstavlja primer mešavine kudnog morala i rustčne jednostavnosti koja postaje karakteristična za njegove budude radove. Hvalili su njegovu pouzdanost ekspresije i imitacije štogovori da je proučavao flamanske slikare. Centralna figura ovde je otac koji sedi i čita svojoj porodici. Ovakav razvoj događaja značio bi da figura seljaka treba da otelotvori vrline neiskvareog društva i na taj način usvoji nove forme pastoralne poezije koja nudi bliske paralele sa slikom „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“. U identifikaciji Grzovih figura kao „Bourgeois de village“.) kao najkomletnije Grezovo delo. Uopšteno gledano. Ta reakcija pruža Grezu krucijalni kulturni kontekst. koji zadirkuje psa.

Koje god da se emocije pročitaju sa lica mladih na ovim slikama. Celokupna kompozicija može se shvatit i kao vizija zlatnog doba nevinosti i harmonije. Grezova slava je sve više rasla. Ne samo što je njihov izgled ruralan. dok kod Greza otac koji čita izgleda da nema potrebe da namede pravila svojoj porodici. Tema porodičnog čitanja biblije stavlja Grezovu sliku u kontekst protestantizma. „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“ J. potvrđuje da porodica nema iskvarenim svetom izvan. od kojih se neki naginju napred da čuju njegove reči.Iako je bilo . njihov stav govori o pokornosti autoritetu. Razlika je u tome što kod Šardena odrasli aktivno podučavaju ili prekorevaju decu pred sobom. ali unutrašnji krug koji formiraju. leži u sedamnaestovekovnoj holandskoj tradiciji predstavljanja scene „Izgovaranje molitve“ koja je imala jake protestantske konotacije. Kao prikaz prirodnih vrlina skromnih seljaka „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“ jasno se koristi za intepretaciju formi proizašlih od kritike raskoši.B. Slika 1. okredudi leđa zatamnjenim vratima. naročito nakon njegovog ulaska u Akademiju. oskudan.Greuze Glavni predložak za opis oca koji je u centru pažnje porodice za stolom. Identitet centralne figure čini još jednu razliku između „Un Père de famille qui lit la Bible à ses enfants“ i Šardenovih slika koje ne uključuju odrasle muškarce.

Grezu je bilo potebno celih deset godina da ispuni ovu obavezu. Za nekoliko godina javni ukus se menja.Slika je naišla na lošu prihvadenost. Nije mogao da oprosti Akademiji za poniženje za koje je. „Neprirodna smrt oca“ .Reevolucija je zadala završni udarac njegovoj slavi. Iako je Grez očekivao da de dobiti članstvo u akademiji kao slikar istorijskog sikarstva. Precenjen za svog života i uvek popularan. Interesovanje za antiku jačala su iskopavanja Herkulanuma i Pompeje. Uspešan kao i uvek Grez stvara neka od svojih najboljih ostvarenja: "Bénédiction" zatim "Malédiction paternelle". Rekao je jednom prilikom Fragnoaru „Ja imam 75 godina. Didro koji je hvalio Greza poči nje da mu okrede leđa „Više me ne zanima Grez“ napiso je 1769. iako je živeo u svetu ljudi čiji je bio ideal i čije je ideale najbolje izražavao.godine predstavio je sliku „Septime Sévère et Caracalla“. ovaj umetnik u potpunosti zaslužuje svoju repuaciju. radi o sam 50 godina i zaradio 3000 franaka.Njegova slava se nije potpuno pvratila posle poniženja u Akademiji. potpuno zaboravljen. Tada prestaje da radi izložbe i dela prikazuje samo u svom studiju. 4 „Blagoslov“. „Smrt dobrog oca“. Konačno 1769. „Očeva kletva“. Jedno od poslednjih dela je slika „Konzul Bonaparta“. Njegovi poslednji radovi pokazuju da on pokušava da se uhvati u koštac sa novim idejama. napušten od strane klijenata i od strane javnosti pao je u apsolutno siromaštvo. javlja se odbojnost prema blaženstvima Bušea i Grezovom građanstvu.godine. zbog svojih tea tralnih predstava i moralizatorsko-književnog slikarstva. i sada nemam ništa. ali malu pomod pružala mu je njegova derka. kako je on smatrao zaslužna zavist njegovih kolega slikara.“ Umro je u Osamdesetoj godini.4 Zli dani za Greza su polako dolazili. primljen je samo kao žanr slikar. Uništen zbog lošeg upravljanja poslovima i izdajom supruge.Vinkelmanove ideje su rasprostranjene. zatim "Mort du bon père de famille" i "Mort de père dénaturé".uobičajeno za umetnike koji su primljeni u Akademiju kao saradnici da predstave jedno delo u roku od šest meseci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful