І-ва Международна конференция

"Библиосвят: Технологии, ресурси, практики"
ПРОГРАМА
26.09.2013 г. четвъртък
08:30 - 10:30 Регистрация
10:00 - 10:30 Откриване
10:30 - 13:30 Панел: Европейски измерения
Модератор: Ваня Грашкина, член на УС на ББИА
10:30 - 10:55 Re-inventing the library for the future
Izaskun Lacunza, LIBER
10:55 - 11:20 EBLIDA, E-books, Europe: the future of the library - ready for the
digital world?
Klaus-Peter Böttger, EBLIDA
11:20 - 11:45 УДК - инструмент за оперативна съвместимост на достъпа по
съдържание в многоезична мрежова среда
Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова, НБКМ, София
11:45 - 12:05 Нови комуникационни аспекти в политиката на Централна
библиотека на БАН
Даниела Атанасова, Българска академия на науките
12:05 - 12:30 De Gruyter overview
Alina Beller, Jacek Lewinson - Publishers' Representative Central/Eastern Europe

12:30 - 13:00 Reaxys : Essential Information, relevant Answers, actionable
Chemistry
Joannis Telioridis, Product Sales Manager, Elsevier BV
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 16:45 Панел: Коопериране, координация и комуникация
Модератор: Тока Борисова, член на УС на БИК
14:00 - 14:25 Български информационен консорциум – 10 години успяваме
заедно
Надя Терзиева, Председател на УС на БИК, София
14:25 - 14:50 Manuscriptorium: seamless access to old European written
heritage
Adolf Knoll, National Library of the Czech Republic, Prague
14:50 - 15:15 Българската библиотечно-информационна асоциация и
координацията, кооперирането и комуникацията в професионалната
общност
Ели Попова, ББИА
15:15 - 15:40 Кафе-пауза
15:40 - 16:00 Future-facing consortial roles: Communicating across
institutions, collaborating within them, and focusing on local value
Jeff Gima, American University of Paris, France
16:00 - 16:20 The non-governmental organizations and associations in field of
information and document management in Turkey
Ahmet Altay, Ibrahim Alpay Yilmaz, Kırklareli University, Turkey
16:20 - 16:45 Maximize your research experience with EBSCO - databases,
electronic books and discovery service @ your library
Dragan Nikolic, EBSCO Information Services
27.09.2013 г. петък
09:00 - 13:00 Панел: Технологични иновации в действие
Модератор: Радостина Тодорова, зам. председател на БИК
Разширени публикации
Петър Станчев, ИМИ БАН, София
Поради основателни причини презентаторът отсъства.

09:00 - 09:20 Каталогизиране на славянската ръкописна колекция на
Пловдивската народна библиотека – проблеми и решения през MARC 21
Събина Анева, Фондация НАБИС, София, Антоанета Лесенска, Народна
библиотека "Иван Вазов", Пловдив
09:20 - 10:00 Семантична Информационна Система за Библиотеки
Борислав Попов, Георги Георгиев, Онтотекст АД, София
10:00 - 10:40 Разходка за българските участници в Библиотечноинформационния център на Техническия университет
10:40 - 11:00 Кафе-пауза
11:00 - 11:20 Електронните книги - предпочитан ресурс в университетските
библиотеки
Красимира Ангелова, CAB International
11:20 - 11:40 i-Lib v.4 - Online каталогът на Дигиталната Библиотека
Никола Бажлеков, Прима-Софт
Система EventsBNR за цифров събитиен архив на Българското
национално радио
Анелия Кръндева, Българско Национално Радио
Поради основателни причини презентаторът отсъства.
11:40 - 12:00 Универсално устройство за подвързване на книги с твърди и
меки корици
Димитър Димитров, Лангри ЕООД
12:00 - 12:20 Автоматизирана инвентаризация за броени дни?
Любомир Стоянов, АСЕНОВЦИ ЕООД
12:20 - 12:40 Каталогът CHAMO на библиотека Паница – каталог от ново
поколение
Тошка Борисова, АУБГ Библиотека "Паница", Благоевград
12:40 - 13:00 Автоматичната библиотечна статистика – сбъдната реалност
Пенка Бажлекова, СофтЛиб ООД
13:00 - 14:00 Обедна почивка
14:00 - 17:00 Панел: Добри практики
Модератор: Христина Димитрова, член на УС на БИК

14:00 - 14:20 Библиотечно-информационeн център на Техническия
университет
Христина Димитрова, Технически университет, София
14:20 - 14:40 Strategic ProQuest Ebook Acquisition Models
Ali Nazari-Nouri, ProQuest
14:40 - 15:00 Digital Library: “dream”and/or “reality” for the Albanian libraries?
Dr. Etleva Domi, National Library of Albania, Tirana
15:00 - 15:20 Ovid - the Medical Research Solution
Claudia Heidrich, Ovid - Wolters Kluwer Health
15:20 - 15:40 Кафе-пауза
15:40 - 16:00 E-libraries for higher educational establishments
Anna Khodorenko, Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk
16:00 - 16:20 Абонамент и доставка на периодични печатни издания
Добринка Алексова, ДОБИ ПРЕС ЕООД
16:20 - 16:40 Приложение на RFID технологията в Библиотечноинформационния център на Медицински университет - Пловдив :
Инвентаризация на библиотечния фонд
Мая Урумова, Дора Едрева, Библиотечно-информационен център, Медицински
университет, Пловдив
16:40 - 17:00 Управление и защита на лични и биометрични данни на
читателите.
Радостина Тодорова, Ваня Русева, Нов български университет, София,
Димитър Димитров, БУЛСИСТ-БГ ООД, София

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful