Testarea ipotezelor statistice

Aceasta presupune ca nu exista deosebiri esentiale sau ca eventualele deosebiri au un caracter intamplator. Ea va fi acceptată doar când există suficiente dovezi. Ipoteză nulă (H0) = este ipoteza care urmeaza a fi testata. constă întotdeauna în admiterea caracterului întâmplător al deosebirilor. . Ipoteză alternativă (H1) = reprezinta negarea ipotezei nule.Concepte    Ipoteză statistică = se intelege “presupunerea” care se face cu privire la parametrul unei repartitii sau a legii de repartitie pe care o urmeaza anumite variabile aleatoare. pentru a se stabili că este adevărată. evidenţe.

regiunea de respingere a ipotezi H0 corespunde unui interval.01 etc).  Regiunea critică. divizat in doua subintervale. când ipoteza nulă este adevărată să fie α. .Concepte Testul statistic (criteriu de semnificatie) este procedeul de verificare a unei ipoteze statistice. cu α mic (α=0. utilizat drept criteriu de acceptare sau de respingere a ipotezei nule. Rc = valorile numerice ale testului statistic pentru care ipoteza nulă va fi respinsă. delimitate la un capat de o valoare critica (prag critic) iar la celalalt capat de infinit: (-∞. valoarea critica inferioara] si [valoarea critica superioara.+∞)   este astfel aleasă încât probabilitatea ca ea să conţină testul statistic. In testul bilateral.

iar dacă punctul cade în afara regiunii critice Rc. ipoteza H0 se respinge. C – punctul de tăietură în stabilirea acesteia.x2. .Concepte   dacă punctul definit de vectorul de sondaj x1.xn cade în regiunea critică Rc. regiunea critică este delimitată de valoarea critică. ipoteza H0 se acceptă.….

Riscul β este cunoscut ca risc al cumparatorului. deşi este adevărată. In practica α este cunoscut ca risc al vanzatorului. Riscul de genul întâi (α) = probabilitatea comiterii unei erori de genul întâi.Concepte   Eroare de genul întâi = eroarea pe care o facem eliminând o ipoteză nulă. deşi este falsă Probabilitatea (riscul) comiterii unei erori de genul al doilea este β. Eroare de genul al doilea = eroarea pe cere o facem acceptând o ipoteză nulă. . (1-α)100 reprezintă probabilitatea de garantare a rezultatelor.  se numeşte nivel sau prag de semnificaţie. Puterea testului statistic este (1-β).     Nivelul de încredere al unui test statistic este (1-α) iar în expresie procentuală.

Concepte  Tabelul de mai jos ilustreaza relatia dintre decizia luata referitoare la ipoteza nula si adevarul sau falsitatea acestei ipoteze. Decizia de acceptare H0 H1 H0 Decizie corectă (probabilitate 1-α) Eroare de gen I (risc α) Ipoteza adevărată H1 Eroare de gen II (risc β) Decizie corectă (probabilitate 1-β)   α= P(respingere H0 ‫ ׀‬H0 este corectă)=P(eroare de gen I) β= P(acceptare H0 ‫ ׀‬H0 este falsă)=P(eroare de gen II) .

Concepte Legătura dintre probabilităţile α şi β .

acesta este utilizat pentru testarea valorii unui coeficient de regresie. precum si a valorii coeficientului de corelatie.In testarea ipotezelor statistice se disting doua tipuri de teste: Testele parametrice presupun cunoasterea distributiei populatiei (legii de distributie) considerate. Cel mai cunoscut este testul Student (testul t). . De asemenea.

etc.In testarea ipotezelor statistice se disting doua tipuri de teste: Testele neparametrice presupun testarea ipotezelor statistice fara a cere specificarea formei parametrice a distributiei populatiilor comparate: . testul Mann-Whitney (utilizat pentru verificarea existentei egalitatii dintre doua populatii).testul Kolmogorov-Smirnov (testeaza identitatea a doua functii de repartitie). daca exista diferente semnificative intre doua populatii). .testul Wilcoxon (utilizat pentru a verifica. pe baza de sondaj. .

). .Concepte    Se fac presupuneri despre populaţia sau populaţiile ce sunt eşantionate (normalitate etc. Se desprind concluziile: ipoteza nulă este fie acceptată. respingem ipoteza nulă şi concluzionăm că ipoteza alternativă este adevărată. dacă valoarea numerică a testului nu cade în regiunea critică (Rc). Această decizie este incorectă doar în 100 α % din cazuri. se acceptă ipoteza nulă H0. Se calculează apoi testul statistic şi se determină valoarea sa numerică. pe baza datelor din eşantion. astfel:   dacă valoarea numerică a testului statistic cade în regiunea critică (Rc). fie respinsă.

Concepte  Ipoteza alternativă poate avea una din trei forme (pe care le vom exemplifica pentru testarea egalităţii parametrului „media colectivităţii generale“. μ cu valoarea μ0)  test bilateral: H0: μ = μ0 H1: μ ≠ μ0 (μ < μ0 sau μ > μ0)  test unilateral dreapta: H0: μ = μ0 H1: μ > μ0 test unilateral stânga: H0: μ = μ0 H1: μ < μ0  .

c) test unilateral dreapta . b) test unilateral stânga.Concepte μ a) μ b) μ c) Regiunea critică pentru a) test bilateral.

z x  0 x  x  0 x n  x  0 sx n Rc: z< .μ0=0) H1: μ ≠ μ0 (μ .z α/2 sau z> z α/2 Regula de decizie este.μ0≠0) (adică μ < μ0 sau μ > μ0).  În cazul testului bilateral.Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum mare  Utilizarea eşantioanelor de volum mare (n > 30) face posibilă aplicarea teoremei limită centrală. deci: x  0 Respingem H0 dacă   z / 2 x n sau x  0 x n  z / 2 . ipotezele sunt: H0: μ = μ0 (μ .

μ0=0) H1: μ > μ0 (μ .μ0>0). Testul statistic calculat este: z x  0 Regiunea critică este dată de: Rc: z > zα Regula de decizie este: Respingem ipoteza H0 dacă x  x  0   x  0 s n n x  0  n  z .Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum mare  Pentru testul unilateral dreapta. ipotezele sunt: H0: μ = μ0 (μ .

μ0<0). Testul statistic calculat este: z x  0 x  x  0   x  0 s n n Regiunea critică este dată de: Rc: z < –zα Regula de decizie este: x  0  z  Respingem ipoteza H0 dacă  n .Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum mare  Pentru testul unilateral stânga.μ0=0) H1: μ < μ0 (μ . ipotezele sunt: H0: μ = μ0 (μ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful