.

Банкны тогтолцоог боловсронгуй болгох загвар Ойрын Судалгаа Хэтийн ? .

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН .

Та өөрийн харилцаж буй банкаар яагаад үйлчлүүлдэг вэ? олон салбартай 8% харилцааны соёл өндөр 9% түргэн шуурхай 12% үйлчлүүлж буй орчин нь тухлаг 10% өөр банк сонгох боломж хомс 4% найдвартай 57% .

Та банкнаас авахыг хүссэн үйлчилгээгээ бүрэн авч чадаж байна уу? 40% 39% 11% 7% 4% маш сайн сайн дунд муу маш муу .

Таны үйлчлүүлж буй банкны ажилчдын харилцаа болон үйлчилгээний түвшин ямар байна вэ? 41% 36% 28% 11% 4% Mаш сайн сайн дунд муу маш муу .

Банкны тогтолцоог боловсронгуй болгох загвар Ойрын Хэтийн Харилцаан Харилцагчий н ы соёл мэдээллийн нууцлал Боомт банк Төрөлжсөн банк Эрх зүй .

Тэс Дорнод. Алтанбулаг Увс. Ульхан Өмнөговь. Шивээхүрэн Хөдөө орон нутгийн тэнцвэржсэн хөгжлийг хангах зорилготой .Боомт банк Сэлэнгэ.

Төрөлжсөн банк • Шинээр банк нээх • Хөдөө аж ахуйн банк • Аялал жуулчлалын банк • Үйл ажиллагааг нь төрөлжүүлэх • Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк • Улаанбаатар хотын банк .

Төрөлжсөн банк Үйл ажиллагааг Шинээр банк нээх нь төрөлжүүлэх ХАА банк Аялал жуулчлалын банк Газар тариалан Дайвар бүтээгдэхүүн МАх. Сүү .

• • • • Үр тариа Тэжээл Төмс. 890. Уналт • Атрын 3 аян • Улирлын шинжтэй • Бүтэц.Газар тариалан • Онцлог. • 1980.000 га • Голлох биш туслах салбар • 2005. хүнсний ногоо Жимс жимсгэнэ • Зоорь • Хүлэмж • Дэвшилтэт технологи .

Дайвар бүтээгдэхүүн • Арьс шир боловсруулах үйлдвэр 30 гаруй.800 тонн-ын өсөлттэй Экспорт Дотоодод 20% 80% .9%иар өссөн нь өнгөрсөн жилийн 17.900 тоннтой харьцуулбал 23. ЖИжиг 10 • 2010 онд экспорт өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулбал 32.

4% Other foods Clothing 10.0% 9% Housing Transport Others Headline BoM Target 4% -1% Эх сурвалж.Инфляцийн 50 гаруй хувийг махны үнийн өсөлт эзэлж байна 19% Meat Flour 14% 12. ҮСХ -6% 2010 2011 2012 .

сүү Мах 2.5 1 0.5 0 МАХНЫ ҮНИЙН ЗАДАРГАА Сүү • 70 хувь хуурай сүү • үнээний Цэвэр сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх • 2007-2017 сүү хөтөлбөр ЗГ 239 тогтоол .Мах.5 2 1.

7 90 4.Аялал жуулчлаЛ он 2011 2010 Олон улсын аялал жуулчлал ын өрсөлдөх чадвары н индекс Бүс Дэд индексүүд нутгийн Хууль эрх Бизнесийн аялал зүйн хүрээний орчин ба дэд жуулчлал АЖ өрсөлдөх бүтцийн АЖ ын чадвар өрсөлдөх өрсөлдөх чадвар чадвары н индекс эзлэх оноо эзлэх оноо байр байр 101 19 139 өөс) 26 аас) 105 19 133 аас) 25 аас) Хүний.2 107 2.8 86 3.5 . байгалийн нөөцийн АЖ өрсөлдөх чадвар эзлэх оно байр о 97 4.7 106 3. соёлын.2 112 2.

Сүү .Төрөлжсөн банк Үйл ажиллагааг Шинээр банк нээх нь төрөлжүүлэх ХАА банк Аялал жуулчлалын банк ҮХО банК УБХ банк Газар тариалан Дайвар бүтээгдэхүүн МАх.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful