DEFINISI Gangguan Seksual PENGENALAN Gangguan seksual merupakan perbuatan yang tidak diingini yang bersifat seksual yang

menjadikan mangsa menjadi trauma dan terseksa. Gangguan seksual boleh terjadi tidak mengira jantina, di mana sahaja sama ada secara langsung dengan kehadiran pengganggu dan mangsa atau secara maya contohnya melalui emel atau sistem pesanan ringkas (sms). Pengganggu seksual pada kebiasaannya akan meminta balasan dalam bentuk seksual sama ada ia berhubung langsung dengan kerja mahupun tidak menyebabkan mangsa tertekan, gelisah, marah, terjejas kesihatan dan emosi, hilang pertimbangan dan boleh menyebabkan mangsa mengambil keputusan untuk membunuh diri. KATEGORI GANGGUAN SEKSUAL Gangguan seksual dikategorikan dalam bentuk lisan, sebagai contoh kata-kata lucah, panggilan berbaul seksual seperti “bergetahn” “seksi” dan “montok”. Gangguan seksual dalam bentuk isyarat adalah melalui tenungan keterlaluan pada bahagian-bahagian tertentu (terutamanya bahagian sulit) pada tubuh badan mangsa menyebabkan timbul rasa tidak selesa. Selain itu, gangguan fizikal ke atas mangsa seperti menyentuh bahagian-bahagian tubuh badan yang sulit, mencium, memeluk dan mengusap adalah antara contoh gangguan seksual berbentuk fizikal. Gangguan seksual secara psikologi pula adalah seperti menerima jemputan sosial yang tidak diingini seperti makan malam dan diminta untuk memenuhi kehendak seksual. Satu lagi kategori gangguan seksual iaitu gangguan secara visual melalui gambar, poster, edaran emel serta sistem pesanan ringkas yang berbentuk seksual kepada mangsa. KESAN

akan menyebabkan masalah ketidakhadiran untuk bertugas di tempat kerja. Akibat daripada gangguan seksual ini memberikan kesan panjang keadaan mental mangsa yang tidak menentu boleh menyebabkan mangsa mengambil tindakan yang tidak rasional yang boleh mendatangkan mudarat kepada mangsa seperti cubaan membunuh diri dan sebagainya. Hal ini akan berlanjutan sehingga menyebabkan prestasi kerja mangsa juga akan menurun dan mangsa diambil tindakan yang tidak sepatutnya berlaku contohnya diberikan teguran dari Ketua Jabatan. namun pengganggu seksual masih boleh didakwa di mahkamah sekiranya laporan polis dibuat dan tindakan undangundang diambil terhadapnya. Mangsa akan menganggap bahawa tempat kerja adalah kawasan yang tidak selamat dan kesan dari itu. Garis panduan ini bertujuan untuk dijadikan panduan kepada Ketua Jabatan dalam menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja serta kaedah mengatasi fenomena ini di dalam perkhidmatan awam. . Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 tahun 2005.Gangguan seksual memberikan kesan negatif terhadap mengsa. Perkara yang paling utama adalah kesedaran di kalangan penjawat awam bahawa berada di bawah suatu naungan organisasi bermakna menjaga kebajikan sesama rakan sejawat dan bertanggungjawab secara bersama untuk menjaga serta menghormati hak sesama individu. LANGKAH MENCEGAH DAN MENGATASI Di dalam menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. Walaupun garis panduan ini tidak mempunyai kuasa mengikat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful