You are on page 1of 4

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.

com
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2010

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ
Α2. β
Α3. γ
Α4. γ
Α5. α. Λ (το 1/12 της μάζας του ατόμου του

12
6

C , β. Λ (είναι ακτινοβολία), γ. Σ, δ. Σ, ε. Λ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σωστή απάντηση είναι η γ.
Στο οπτικό υλικό με δείκτη διάθλασης n1 και πάχος d, ο αριθμός των μηκών κύματος είναι:

N1 

d

1

d



n1 d



(1)

n1
Στο οπτικό υλικό με δείκτη διάθλασης n2 και πάχος 2d, ο αριθμός των μηκών κύματος είναι:

N2 

2d

2

2d



2n 2 d



2 1, 5 n1
n

 N 2 

3n1 d



(2)

n2
Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2), παίρνουμε:

n d
N1
N
1
 1 o  1   N 2  3N1  N 2  3  10 5 μήκη κύματος
N 2 3n1d
N2 3
Β2. Σωστή απάντηση είναι η β.
Αρχικά, μεγάλη απορρόφηση σημαίνει μικρή διείσδυση και αντίστοιχα μικρή απορρόφηση
σημαίνει μεγάλη διείσδυση. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ακτίνες που απορροφούνται
περισσότερο είναι αυτές με το μεγαλύτερο μήκος κύματος (μεγάλο μήκος κύματος  μικρή
ενέργεια  μικρή διεισδυτικότητα  μεγάλη απορρόφηση). Συνεπώς, η δέσμη που
παράχθηκε με την τάση V1 και που απορροφήθηκε πλήρως από την πλάκα είχε ένα μήκος
κύματος λ1 μεγαλύτερο από το μήκος κύματος λ2 της δέσμης που προέκυψε από την τάση V2
και η οποία υπήρξε πιο διεισδυτική. Επομένως, έχουμε:

1  2 

ch
ch
1
1 V1  V2
eV1 eV2
V1 V2

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

1

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Β3. Σωστή απάντηση είναι η α.
Η διάλυση του αρχικού πυρήνα στα νουκλεόνια που τον αποτελούν απαιτεί δαπάνη ενέργειας
250x7,5MeV=1875MeV. Οι δύο νέοι πυρήνες που σχηματίζονται από τα ίδια νουκλεόνια
διαθέτουν μεγαλύτερη ενέργεια ανά νουκλεόνιο, με τη συνολική ενέργεια σύνδεσης να είναι:
100x8,8MeV+150x8,2MeV=2110MeV. Η απώλεια στη μάζα ηρεμίας που σημειώνεται,
μετατρέπεται σε ενέργεια. Απ’ όλη τη διαδικασία της σχάσης, συνεπώς, αποδεσμεύεται
ενέργεια:

Q  E B (  )  E B ()  E B ( )  2110MeV  1875MeV  235MeV

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. L4  4  4  10 34 J  s
Γ2. Η ενέργεια που διέγειρε τα άτομα του υδρογόνου είναι:

E .  E 4  E1 

E1
 E1  12,75eV
42

Επομένως, η ελάχιστη κινητική ενέργεια που έπρεπε να έχουν τα επιταχυνόμενα από την
τάση ηλεκτρόνια είναι: K  12,75eV .
Άρα, έχουμε: eV  K  V 

K 12,75eV

 12,75V
e
e

Γ3. Γνωρίζουμε ότι ισχύει:

K k

e2
e2
και E  k
, επομένως: K   E .
2r
2r

Επομένως:

E1
K 4  E4 4 2
1K1  E1 E1 16
Γ4. Γνωρίζουμε ότι ισχύει:

U  k

e2
e2
και E  k
, επομένως: U  2E .
r
2r

Επομένως:

U 4  2E4  2

E1
 1,7eV
42

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

2

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.

214
83

4
Bi 210
81Tl  2 He

214
83


Bi 214
84 Po  e  ve

Δ2. Έστω N o οι αρχικοί πυρήνες Bi.
Η σταθερά διάσπασης θα είναι:  

ln 2

T1 / 2

0,7
0,7 1

s .
60 sec 1200
20 min
min

Η ενεργότητα του δείγματος τη χρονική στιγμή t1 θα είναι:

N
t

 N
t1

Μετά από χρόνο t1  60 min δηλαδή t1  3  20 min  3T1 / 2 , οι πυρήνες που θα έχουν
1/ 2
απομείνει θα είναι: N o T

N o T1 / 2 N o T1 / 2 N o




 1,2  1018  N πυρήνες.
2
4
8

Συνεπώς, τελικά:

N
t

 N 
t1

0,7
0,7
 1,2  1018 
 1200  10 3  1018  0,7  1015 Bq
1200
1200

Δ3. Για t  0 sec οι αδιάσπαστοι πυρήνες είναι: N  N o  9,6  1018 .
Για t  T1 / 2  20 sec οι αδιάσπαστοι πυρήνες είναι: N 

No
 4,8  1018 .
2

Για t  2T1 / 2  40 sec οι αδιάσπαστοι πυρήνες είναι: N 

No
 2,4  1018 .
4

Για t  3T1 / 2  60 sec οι αδιάσπαστοι πυρήνες είναι: N 

No
 1,2  1018 .
8

Συνεπώς, το ζητούμενο διάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Ν (108 πυρήνες)
9,6

4,8
2,4
1,2
0

20

40

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

60

t (min)

3

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Δ4. Μετά από χρόνο t1  40 min , δηλαδή t1  2  20 min  2T1 / 2 , οι πυρήνες που θα έχουν
1/ 2
απομείνει θα είναι: N o T

N o T1 / 2 N o


 N  2,4  1018 πυρήνες.
2
4

Συνεπώς, οι πυρήνες που θα έχουν διασπαστεί θα είναι:

N o  N  9,6  1018  2,4  1018  7,2  1018 πυρήνες
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν γίνει 7,2  1018 διασπάσεις, από τις οποίες το 0,4%
είναι α, με την ταυτόχρονη εκπομπή ενός σωματίου α σε κάθε μια από αυτές. Άρα, τα
σωμάτια που παράχθηκαν στο εν λόγω διάστημα είναι

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

0,4
 7,2  1018  28,8  1015 .
100

4