You are on page 1of 4

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.

com
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ
Α2. δ
Α3. γ
Α4. β
Α5. α. Σ, β. Σ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Σ

ΘΕΜΑ Β
Β1. α) Σωστή απάντηση είναι η i.
β) Γνωρίζουμε ότι κατά τη διάσπαση β, ο ατομικός αριθμός αυξάνεται κατά 1 ενώ κατά τη
διάσπαση α μειώνεται κατά 2. Επομένως, ο τελικός ατομικός αριθμός θα είναι μειωμένος
κατά 1. Αναφορικά με τον μαζικό αριθμό, έχουμε: Κατά τη διάσπαση β παραμένει σταθερός
ενώ κατά τη διάσπαση α μειώνεται κατά 4, συνεπώς συνολικά ο μαζικός αριθμός θα είναι
μειωμένος κατά 4.

Β2. α) Σωστή απάντηση είναι η iii.
β) Η νέα τάση μεταξύ της ανόδου και της καθόδου θα είναι: V2  V1  0,25V1  1,25V1 ,
συνεπώς το νέο ελάχιστο μήκος κύματος των παραγόμενο ακτίνων Χ θα είναι:

min,2 

ch
ch
1 ch 0,8min,1
eV2 e  1,25V1 1,25 eV1

και τελικά η επί τοις εκατό μείωσή του θα είναι:

min,2  min,1
0,8min,1  min,1


min,1
min,1

 0,2min,1

min,1

 0,2  20%

Β3. α) Σωστή απάντηση είναι η iii.
β) Η ισότητα των δύο ακτινοβολούμενων ισχύων μάς δίνει:

PA  PB 

E A EB
N hf
N hf
N
f

 A A  B B  NA f A  NB fB  A  B
t
t
t
t
NB
fA

και αφού f A  f B συνεπάγεται ότι N B  N A .

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

1

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. E  E  E1  0  (54,4)  54,4eV
Γ2. Το ηλεκτρόνιο μεταβαίνει στην κατάσταση με ενέργεια:

En  E1  51  54,4  51  3,4eV δηλαδή στην κατάσταση με n=4 (όπως προκύπτει
από το διάγραμμα)
Εκεί ισχύει: r4  n 2 r1  r4  4 2  0,27  10 10 m  4,32  10 10 m
Γ3. Το νέο μέτρο της στροφορμής θα είναι:

L4  4
Το παλιό μέτρο της στροφορμής ήταν:

L1  1
Άρα, το μέτρο της στροφορμής τετραπλασιάστηκε.
Γ4.

n=4
n=3
n=2

n=1
Και σύμφωνα με τις δοθείσες ενέργειες από το διάγραμμα, προκύπτει:

E2  E1  40,8eV
E3  E1  48,4eV

E4  E1  51eV
E3  E2  7,6eV

E4  E2  10,2eV
E4  E3  2,6eV

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. E   h  f  h

co

o

 6,63  10 34 J  s

3  10 8 m / s
 4,95  10 19 J
400  10 9 m

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

2

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Δ2.

45°
45°

x3

x2

x1

x4
Η συνολική απόσταση που διανύει η ακτινοβολία εντός του υλικού ΙΙ είναι:

d  x2  x3  x4  x3  x2  1cm  ( ) 45 

( )
 () 45  1cm
 45

2
2 2
2 2
 1cm 
 2 
 1cm  4cm
2 2
2 2
2
2
Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας εντός του υλικού ΙΙ είναι:

 II 

o
n II

400nm
 222,2nm
1,8

Επομένως, N 

d

 II

 0,018  10 7  18  10 4 μήκη κύματος

Δ3. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται θα είναι ίσος με το άθροισμα των επιμέρους χρόνων:

t  t1  t 2  t 3  t 4  t 3  t 2  t1  2t1  2t 2  2t 3  t 4
Κάθε κύμα (κάθε διαταραχή) εκτελεί ομαλή κίνηση, δηλαδή η ταχύτητα του κύματος είναι
σταθερή και ίση με το πηλίκο απόσταση διά χρόνος. Έτσι και το ηλεκτρομαγνητικό κύμα
διαδίδεται με ταχύτητα: c 

t2

x
. Επομένως:
t

x
x
x1
x
x
x
x
x
 2 2  2 3  4  2 1  2 2  2 3  4  3,4  10 10 s
co
co
co co
c1
c2
c2 c2
n1
n2
n2 n2

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

3

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Δ4. Πρέπει η εναποτιθέμενη ενέργεια να είναι 20J. Συνεπώς πρέπει να ισχύει:

5
 N  E   20 J
100
Και με βάση το ερώτημα Δ1, προκύπτει:

5
 N  E   20 J  0,05  N  4,95  10 19 J  20 J  N  80  1019 φωτόνια
100

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

4