You are on page 1of 4

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.

com
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ
Α2. δ
Α3. γ (σε ουδέτερα άτομα -το Η- ή ιόντα με ένα μόνο ηλεκτρόνιο)
Α4. 1-γ, 2-δ, 3-β, 4-α, 5-ε
Α5. α. Λ (ανίχνευση ακτίνων γ), β. Λ , γ. Λ, δ. Σ, ε. Σ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σωστή απάντηση είναι η β.
Οι 6 γραμμές στο φάσμα εκπομπής διαμορφώνουν το εξής διάγραμμα:

n=4
n=3
n=2

n=1
Επομένως, τα διεγερμένα άτομα βρίσκονται στην κατάσταση n=4.
Β2. Σωστή απάντηση είναι η 1.α.
Πρέπει να βρούμε είναι τον δείκτη διάθλασης των δύο οπτικών μέσων.
Για το οπτικό μέσο 1 έχουμε:

n1 

o

4
   n1   1,3
1 3 
3

4

Για το οπτικό μέσο 2 έχουμε:

n2 

o


3

   n2   1,5
2
2   1 
2


o
3

3

Βρήκαμε λοιπόν ότι n2  n1 . Επομένως, η διαθλώμενη ακτίνα θα πλησιάσει την κάθετο.

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

1

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Β3. Σωστή απάντηση είναι η α.
Έχουμε:

En 

E1
E
 n2  1
2
En
n

rn  n 2 r1  n 2 

rn
r1

(1) και

(2)

Διαιρώντας τις σχέσεις (1) και (2) κατά μέλη, λαμβάνουμε:

E1
E
E r
1  n  1  1 1  E1  r1  E n  rn
rn
E n  rn
r1

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Το ΘΜΚΕ για την κίνηση των ηλεκτρονίων μάς δίνει:
2

 20

9  10   10 7 
2
1
mu
 3
  12500V
 mu 2  0  eV  V 

19
2
2e
2  1,6  10
31

K  K   W ί

Γ2. Για την ισχύ που δαπανάται από τη διάταξη έχουμε:

a

P 
P

P
P
10W
 P   
 1000W
P .
a
0,01

Συνεπώς, η ενέργεια που προσφέρεται από τη διάταξη (χάρη στη δέσμη των ηλεκτρονίων)
είναι:

P 

E
t

 E  P  t  1000W  0,15s  150 J

Γ3. Ένας από τους τύπους της ισχύος είναι ο:

P  V  I (1)
Το ρεύμα γνωρίζουμε ότι είναι ίσο με:

I

Q
(2)
t

Και τέλος, το συνολικό φορτίο, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων που
προσπίπτουν στην άνοδο είναι:

Q  N e

(3), όπου e το στοιχειώδες φορτίο κάθε ηλεκτρονίου και Ν ο αριθμός των

ηλεκτρονίων.

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

2

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Ο συνδυασμός των σχέσεων (1), (2) και (3) μάς δίνει:

P V 

N e
P t
1000  1
N

 5  1017 ηλεκτρόνια
t
V  e 12500  1,6  10 19

Γ4. Το μήκος κύματος του εν λόγω φωτονίου είναι:

  4min  4

ch
eV

Η ενέργεια αυτού του φωτονίου είναι:

E   h  f  h 

c

 h

c
ceV eV
 h

ch
4ch
4
4
eV

(4)

Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου όταν φθάνει στην άνοδο είναι:

K e  eV (5)
Από τις σχέσεις (4) και (5) προκύπτει ότι: E  

Ke
, δηλαδή το ¼ ή αλλιώς το 25% της
4

κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου μετατράπηκε στην ενέργεια του φωτονίου.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Η εξίσωση της αντίδρασης είναι η ακόλουθη:
226
88

Ra  Rn *  24He

Δ2. Η ενέργεια που αποδεσμεύεται κατά τη διάσπαση είναι:

Q  (M Ra c 2  M Rn c 2  M a c 2 )  210542,7MeV  206809MeV  3728,4MeV  4,9MeV
Δ3. Στην ελάχιστη απόσταση του σωματίου α από τον ακίνητο πυρήνα, όπου το σωμάτιο
σταματά στιγμιαία για να γυρίσει στη συνέχεια πίσω λόγω απωστικής δύναμης, όλη η
κινητική του ενέργεια -η οποία έχει πια μηδενιστεί- έχει μετατραπεί σε δυναμική λόγω
αλληλεπίδρασης με τον πυρήνα. Δηλαδή:

Ka  U  Ka  k 

q a  q Sn
2e  50e
2  1,6  10 19  50  1,6  10 19
k
 9  10 9
 768  10 15 J
14
r
d min
3  10

Και μετατρέπουμε αυτή την ενέργεια σε MeV:

K a  768  10 15

1MeV
 4,8MeV
1,6  10 13

Δ4. Το φωτόνιο που εκπέμπεται κατά την αποδιέγερση του διεγερμένου πυρήνα Rn * έχει
ενέργεια ίση με την ενέργεια της εν λόγω αποδιέγερσης κι επομένως ίση με την ενέργεια της
διέγερσης. Εμείς γνωρίζουμε τα εξής:

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

3

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Η ενέργεια που αποδεσμεύεται από τη διάσπαση του Ra είναι 4,9MeV (όπως προέκυψε στο
ερώτημα α). Επίσης ισχύει:

4,9MeV  K a  72,8%(4,9MeV  K a )  27,2%(4,9MeV  K a )
κινητική ενέργεια Rn *

ενέργεια διέγερσης Rn *

Η ενέργεια διέγερσης λοιπόν θα είναι το 27,2% της διαφοράς: αποδεσμευόμενη ενέργεια από
τον πυρήνα Ra μείον κινητική ενέργεια σωματίου α. Δηλαδή τελικά:

E   E .  E . 

27,2
4,9MeV  4,8MeV   0,0272MeV
100

Και αφού η ενέργεια που χρειάζεται το άτομο του υδρογόνου ώστε να ιονιστεί είναι:

E  E  E1  0  (13,6)  13,6eV
Ο αριθμός των ατόμων του υδρογόνου που μπορούν τελικά να ιονιστούν είναι:

N

E 
E

0,0272  10 6 eV
 2000
13,6eV

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

4