ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ
599
599
599
599
599
601
601
601
601
601
661
661
661
661
661
643
643
643
643
643
690
690
690
690
690
692
692
692
692
692
694
694
694
694
694
696
696
696
696
696
730
730
730
730
730
748
602
602
602
602
602
755
755
755
755
755
756
756
756
756
756
862
862
863
863
864
864
817
817
817
817
818
818
818
818
698
698
698
698
698
550
550
550
550
551
551
551
551
551
557
557
557
557
557
757
757
757
757
758
758
758
758

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ
(2013)

ΜΟΡΙΑ
(2012)

ΔΙΑΦΟΡΑ
(Μόρια)

ΔΙΑΦΟΡΑ
(%)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.102
806
296
36,7%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
958
508
450
88,6%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.055
749
306
40,9%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
1.065
542
523
96,5%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
357
419
-62
-14,8%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
836
614
222
36,2%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
712
546
166
30,4%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
815
605
210
34,7%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
685
579
106
18,3%
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
249
260
-11
-4,2%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.587
1.561
26
1,7%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.448
1.445
3
0,2%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.569
1.504
65
4,3%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
1.556
1.497
59
3,9%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
399
371
28
7,5%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.452
1.278
174
13,6%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.388
1.160
228
19,7%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.450
1.278
172
13,5%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
1.419
1.223
196
16,0%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
381
284
97
34,2%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.610
1.641
-31
-1,9%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.542
1.568
-26
-1,7%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.595
1.636
-41
-2,5%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
1.597
1.608
-11
-0,7%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
458
473
-15
-3,2%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.496
1.350
146
10,8%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.429
1.203
226
18,8%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.493
1.325
168
12,7%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
1.482
1.240
242
19,5%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
338
279
59
21,1%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.580
1.571
9
0,6%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.533
1.474
59
4,0%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.577
1.569
8
0,5%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
1.489
1.427
62
4,3%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
408
302
106
35,1%
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
637
367
270
73,6%
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
419
354
65
18,4%
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
597
241
356
147,7%
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
621
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
78
107
-29
-27,1%
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
760
596
164
27,5%
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
747
415
332
80,0%
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
722
520
202
38,8%
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
644
313
331
105,8%
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
146
86
60
69,8%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΤΕΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
757
615
142
23,1%
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
757
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.
2.ΠΕΡ.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΞΕΝΕΣ
(ΗΜ) - ΓΛΩΣΣΕΣ
Ββ
ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
688
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.
2.ΠΕΡ.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ)
ΞΕΝΕΣ
- ΒβΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
755
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.
2.ΠΕΡ.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑΞΕΝΕΣ
(ΗΜ)ΓΛΩΣΣΕΣ
- Ββ
ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
538
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
266
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚ.
ΣΕΙΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 723
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.
ΔΙΟΙΚ.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΗΜ) - Ββ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 666
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.
ΔΙΟΙΚ.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ.(ΗΜ)
ΜΟΝΑΔΩΝ
- Ββ
& ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 705
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.
ΔΙΟΙΚ.
ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΗΜ) - Ββ& ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 661
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚ.
ΣΕΙΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ.
ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 165
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΕΙΡΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
740
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
(ΗΜ)ΜΟΝΑΔΩΝ
- Ββ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
669
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
(ΗΜ) - Ββ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
683
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
(ΗΜ)
ΜΟΝΑΔΩΝ
- Ββ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
544
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΕΙΡΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
164
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΣΜΥ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.849
1.814
35
1,9%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΣΜΥ
ΕΠΑΛ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
1.827
1.763
64
3,6%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
ΣΜΥ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.887
1.832
55
3,0%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
ΣΜΥ
ΕΠΑΛ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
1.881
1.823
58
3,2%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΜΥΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.876
1.819
57
3,1%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΜΥΝ
ΕΠΑΛ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
1.852
1.795
57
3,2%
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.293
1.287
6
0,5%
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
1.038
1.125
-87
-7,7%
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%
1.210
1.225
-15
-1,2%
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
222
392
-170
-43,4%
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.279
1.260
19
1,5%
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
1.029
1.085
-56
-5,2%
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%
1.255
1.137
118
10,4%
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΕΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
419
326
93
28,5%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
1.022
979
43
4,4%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
1.007
820
187
22,8%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
976
960
16
1,7%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
864
916
-52
-5,7%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
234
384
-150
-39,1%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
708
556
152
27,3%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
644
495
149
30,1%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
659
534
125
23,4%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
545
482
63
13,1%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
582
456
126
27,6%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
524
369
155
42,0%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
570
397
173
43,6%
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
482
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
75
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ
2. ΖΩΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
582
505
77
15,2%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ
2. ΖΩΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
523
453
70
15,5%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ
2. ΖΩΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) - Ββ
571
354
217
61,3%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ
2. ΖΩΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) - Ββ
455
309
146
47,2%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ
2. ΖΩΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
113
197
-84
-42,6%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΟΠΙΟΥ)
753
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΤΟΠΙΟΥ)
(ΗΜ) - Ββ
711
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ)
ΤΟΠΙΟΥ)
- Ββ
663
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΙ
ΖΩΙΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΟΠΙΟΥ)
(ΗΜ) - Ββ
627
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ2.ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
844 ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ2.ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ
ΠΕΡ.ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 3.
(ΗΜ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Ββ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
574 ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ2.ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ
ΠΕΡ.ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ)
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Ββ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
790 ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΙ2.ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ
ΠΕΡ.ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΗΜ) - Ββ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
711 ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 803 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.504 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 162 ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.725 1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2. ΚΟΙΝ.9% 161. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1.0% 11.526 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.459 1.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 380 342 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 276 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ.692 1.588 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .527 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.570 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .716 1.442 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .653 1.Ββ 1.6% -0.488 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ.Ββ 575 401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.802 1.8% -33 174 213 -5.522 1. ΚΟΙΝ.1% 10. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.6% 13.Ββ 1.7% 19.Ββ 1.233 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 404 327 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.234 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .Ββ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΕΡ.689 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.798 1.Ββ 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .7% -0. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .2% 9. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4.523 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.Ββ 1. ΠΕΡ.1% 0.Ββ 1. ΚΟΙΝ.Ββ 469 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.802 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) . ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .507 1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.598 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.3% 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΗΜ) .689 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.7% 26 -2 23 44 -84 9 177 -17 99 171 91 185 97 234 38 14 -1 36 -71 5 169 208 180 207 77 46 123 62 60 42 36 13 25 47 80 62 -61 50 163 10 30 140 117 171 20 132 315 142 165 29 60 194 13 72 -72 48 160 72 32 -41 33 48 104 41 97 48 -14 63 141 33 -3 -23 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΣΠ)ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) .499 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.6% 4. ΠΕΡ.3% 14. ΠΕΡ.468 1.Ββ 1.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 950 395 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .Ββ 1.1% 2. ΠΕΡ. ΠΕΡ.5% 3.721 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.2% -1.450 1.2% 11.513 1.ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ (ΕΣΠ) .1% 3. ΠΕΡ.Ββ 1.754 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1.Ββ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.8% 3.532 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .462 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.543 1.534 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) Βγ 189 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.8% 2.6% 1. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .6% 8. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 746 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ.506 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .2% 6. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 831 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.5% 2. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.8% 3.488 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4. ΠΕΡ.9% 2. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α ΕΙΔ.8% 21. ΠΕΡ.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 245 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .8% 23.504 1. ΠΕΡ. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.2% 17. ΠΕΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ (ΗΜ) .ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.2% 12.Ββ 576 363 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% 3.791 1.053 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1. ΠΕΡ.0% 54.9% 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.488 1.Ββ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.539 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 486 389 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.640 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .544 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.2% -1.Βγ 129 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 596 629 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2. ΠΕΡ.Ββ 1. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 3.Ββ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)255 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.495 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1. ΠΕΡ.526 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.794 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.379 1.461 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝ.Ββ 1.043 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ 1. ΠΕΡ.Ββ 912 286 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .Ββ 1.486 1.529 1.586 1.5% 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΣΠ) .631 1.503 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.479 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ (ΗΜ) . ΠΕΡ.405 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 855 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .2% 9.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ (ΕΣΠ) -ΕΛΕΓΧΟΥ Βγ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 114 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ .ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4.Ββ 1.2% 43. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.4% 0.490 1.099 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.620 1.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.270 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.758 758 759 759 759 759 759 760 760 760 760 761 761 761 761 761 761 761 762 762 762 762 762 762 762 555 555 555 555 555 555 546 546 546 546 637 637 637 637 637 639 639 639 639 639 633 633 633 633 633 719 719 719 719 719 628 628 628 628 628 747 747 747 747 747 619 619 619 619 619 621 621 621 621 621 623 623 623 623 623 625 625 625 625 625 629 629 629 629 629 635 635 635 635 635 627 627 627 627 627 617 617 617 617 617 615 615 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.1% 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.483 1.2% 9.2% -11.602 1.Ββ 1.301 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) . ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2.278 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.3% . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .0% -20.556 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 161 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4. ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΚΟΙΝ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙΣΕΙΡΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 705 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.521 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.450 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΕΣΠ) 3. ΚΟΙΝ.2% 0.1% 0. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΗΜ)ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) .ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .5% 7. ΚΟΙΝ.136 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ.238 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.610 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ.9% 9. ΠΕΡ.715 555 626 581 140. ΠΕΡ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4.163 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ.2% 6. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .2% 16.8% 6.588 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 425 420 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ 1.Ββ 1.639 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .171 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.392 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.8% -3.673 1.505 1.8% 3.Ββ 1.8% 14.Ββ 1. ΚΟΙΝ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% 58.Ββ 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .025 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1.657 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 467 434 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.444 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 3.164 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.537 1.401 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ.Ββ 647 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1.428 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 327 285 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.516 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 5.Ββ 1.Βγ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 137 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.Ββ 622 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.440 1.611 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.534 1.7% 2.460 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 332 416 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.7% 24.662 1. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Βγ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 155 ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ.ΔΥΤ ΖΩΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.553 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.Ββ 1. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% -0.606 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.481 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 315 356 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.1% 7. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.426 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.624 1.739 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.3% -4.499 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 393 383 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 3.5% 3.521 1.ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3.Ββ 1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.2% 14.2% 13.7% -0. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% 7. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .539 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α ΕΙΔ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.Βγ 188 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .541 1. ΠΕΡ.339 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.5% 218. ΠΕΡ. ΠΕΡ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.453 1.Ββ 1.356 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 326 297 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.4% 27. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4.263 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΕΙΖΩΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΚΟΙΝ.594 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.8% 11. ΚΟΙΝ.1% -19.669 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 452 372 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 3.5% 3.536 1.507 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.411 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 294 366 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.714 1.284 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.347 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.580 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4.457 1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ (ΗΜ) -ΕΛΕΓΧΟΥ Ββ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 626 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.406 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 483 312 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .517 1.Ββ 985 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2.Ββ 1.439 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 497 477 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.9% 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2.592 1.Ββ 658 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.590 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2. ΚΑΙ ΠΕΡ.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2.Ββ 1.Ββ 1.8% 1.648 1.539 1.707 1.1% 10.5% 2.9% 15. ΠΕΡ.Ββ 940 359 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ . ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4. ΚΟΙΝ.413 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4.

ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΑΤ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.4% 22. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% 15. ΚΟΙΝ.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.6% 9.8% -6.8% 14.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .382 1.033 977 1.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .475 369 1. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.4% 12.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.172 1.Ββ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) .6% 7.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τ.5% 41.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ. ΚΟΙΝ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ Τ.678 1.Ββ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% 20.4% . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .571 1.784 1.8% 12.Ε.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.1% 40.Ββ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .2% 9. ΠΕΡ.Ε.4% -4.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.633 278 1.246 333 1. ΠΕΡ. ΠΕΡ.5% 6.816 1. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .5% 2.611 431 1.4% 3.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.505 1. ΠΕΡ. 2.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .074 1.3% 15.678 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.645 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Υ.409 1. ΠΕΡ.381 1. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .792 1. ΠΕΡ.) (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τ.Ε.5% 11. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.1% 5.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.492 297 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .6% -4.2% 0.468 477 1.888 1.575 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .591 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .639 1.6% -29.514 1.194 1.2% 4.543 1. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ββ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ.Ββ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.9% 14.0% 14. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ.3% 9. ΠΕΡ.249 258 1. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.550 408 1.719 404 1.6% 3. ΠΕΡ.) (ΗΜ) .8% 9.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .7% -5.703 1.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.585 -158 -102 153 -474 -12.592 303 1.604 1.3648/α ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) .8% 15.597 1.450 1.Ε.8% -6.599 1.518 1.686 1. ΚΟΙΝ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.468 1.360 1.615 615 615 659 659 659 659 659 616 616 616 616 616 667 667 667 667 667 620 620 620 620 620 618 618 618 618 618 655 655 655 655 655 657 657 657 657 657 662 662 662 662 662 653 653 653 653 653 645 645 645 645 645 654 654 654 654 654 647 647 647 647 647 652 652 652 652 652 651 651 651 651 651 649 649 649 649 649 744 744 744 744 744 861 861 521 521 521 521 517 517 517 519 519 519 519 520 520 447 447 447 447 447 451 451 451 451 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.468 1.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.644 1.4% -44.4% 1. ΚΟΙΝ.510 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τ.Ββ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.840 1.651 339 1.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Τ.Ββ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .453 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .2% 2.Ε. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .795 1.050 941 1.528 477 1.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τ.7% 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .3% 23.Ε.Ε.501 371 1.Ββ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) .577 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .0% -30.9% -0. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Τ.7% -0.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .777 1.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.0% 4.433 308 1.491 1.Ββ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) . (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.7% 19.262 284 1.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% -29.Ββ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. 2. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.041 1.6% -5.208 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .674 1.581 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ.4% 5. ΠΕΡ. ΠΕΡ.9% 1.) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Τ.300 425 1.435 1.026 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .4% 22. ΚΟΙΝ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.012 1.1% 4.455 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .721 1.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.332 1.111 1.Α.621 1.8% 4. ΠΕΡ.498 288 1.6% 7.608 1.542 410 1.589 1.791 485 1. ΠΕΡ.3% 15.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. 2.353 1.315 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .468 1.8% -8.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .111 1.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.544 1.253 330 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .7% 0. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.621 1.1% 12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τ.559 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .443 393 1. 2.567 1.Ββ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.6% 3.0% -1.476 1. ΠΕΡ.7% -6.317 1.506 320 1.Ββ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.527 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .072 1.880 1.022 1. ΠΕΡ.5% -2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .285 -2 -1 49 70 105 111 75 -16 121 177 147 114 -120 79 205 82 159 24 217 206 230 294 21 33 98 38 161 -141 64 -111 62 67 137 -29 -63 8 108 -27 -73 -82 -61 -6 9 96 218 131 197 60 56 76 42 76 23 161 186 139 239 87 10 138 40 -39 -42 131 237 122 209 -1 78 277 79 148 1 96 100 97 190 -77 159 244 167 184 50 29 48 -81 84 -24 -8 -58 -0.3% 47.750 1. ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.561 1.5% -9. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.631 1.Ββ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .075 1.8% 18.327 368 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.3% 7.Ε. ΠΕΡ.6% -18.Ε.339 257 1.705 1.468 1. ΠΕΡ.Ε.0% 16.713 1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.1% 18.409 1. ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.445 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.461 1.399 1.1% 16.Ε.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% 6.3% -4. ΠΕΡ.566 1.3% -0. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.499 1.Υ.493 1. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.667 287 1.491 1. ΠΕΡ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.625 1.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.876 1. ΠΕΡ.629 1.6% 0. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .6% 20. ΠΕΡ.790 534 1. ΚΟΙΝ.604 500 1.2% 9.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .3% 5.516 1.371 1.462 329 1.664 288 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .782 1.1% 10.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.182 1.2% -3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) .335 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.0% 7.230 1. ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% 2.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.767 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.6% 17.Ε.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.Ε. ΠΕΡ.8% 12.463 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.545 1.1% 6.422 1. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.356 1. ΠΕΡ.909 1.172 207 1.656 1.007 374 857 691 839 685 -66 -99 158 133 172 165 -167 176 286 187 325 -5.473 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) .0% 8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. ΚΟΙΝ.227 1. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.527 1. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .5% 5.4% 16.141 1.Ε.Ββ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.Ββ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.306 1. ΠΕΡ.Α.4% 7.490 348 1.309 453 1.581 452 1.) (ΗΜ) .0% 3.541 1.151 1.460 1.770 1.395 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .420 1.Ββ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.627 1. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.372 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1. ΠΕΡ.269 1.7% -3.1% 7.3% 11.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.6% 14. ΠΕΡ.538 1.Ββ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.8% 11. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.3% 5. ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.160 1. 2.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.0% 18.1% -0.8% 16. ΠΕΡ.4% -1.Ε. ΚΟΙΝ.682 1.176 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.Ββ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) .718 476 1.Ε.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.707 1.010 1.345 461 1.3% 6.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .710 1.498 1.459 1.592 1.7% 10.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .629 1.648 1.2% 2.2% 12.Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.) ΣΤΥΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .4% 5.4% 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .785 1.) ΣΤΥΑ ΕΠΑΛ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.499 1.9% 30.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.1% 21.Ββ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) .5% 1.Ββ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.541 1.Ββ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.408 1.613 1.4% 2.378 1.478 1.

Ε.349 1.Ε. ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ε. ΠΕΡ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 285 245 40 16. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Ε.1% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ 1. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 399 461 -62 -13. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.331 1. ΚΟΙΝ.2%Τ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 323Τ.Ββ 1.) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 462 458 4 0.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΜ) .064 Τ. (ΑΘΗΝΑ) . ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .Ε. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 171 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 210 Τ. 1.Ε.Ββ 1.310 -9 -0. ΠΕΡ.Ε.Ββ 1.Ε.1% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. (ΑΘΗΝΑ) .Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.) 179 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .3% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .4% .4% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΙΔ. (ΑΘΗΝΑ) .Ε.051 218 20. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 951 917 34 3.9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.255 1.Ε.Ββ 1.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΑΘΗΝΑ) .0% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.190 637 553 86.Ε. ΠΕΡ.Ε.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.ΔΥΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 18 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.5% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΕΡ.365 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. (ΑΘΗΝΑ) . (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 993 777 216 27.Ε.164 Τ. ΚΟΙΝ.Ββ 1.8% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) . Α ΕΙΔ.Ε.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.269 1.428 56 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡ.321 1.Ε.Ε. ΠΕΡ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΜ) .Ε. ΠΕΡ.Ββ 1. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.064 206 19.6% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ. ΠΕΡ. 2.224 991 233 23. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΗΜ) . ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ .330 19 1. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. 2.8% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Ε.094 115 10.109 182 16.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.082 987 95 9.Ε.Ε.2% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΜ) .Ββ 974 740 234 31.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 402 428 -26 -6.Ε.Ββ 1.) 1.Ε.326 1.1% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.6% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 467 485 -18 -3.6% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.0% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.5% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.8% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.054 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1.Ββ Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 68 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΜ) . ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . 2.8% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.626 -83 -5.) 1.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.635 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 16 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 399 336 63 18.Ε.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ββ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . 1.Ββ 946 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ Τ.451 768 768 768 768 768 443 443 443 443 443 509 509 509 509 509 445 445 445 445 445 769 769 769 769 769 455 455 455 455 455 510 510 510 510 510 495 495 495 495 495 493 493 493 493 493 491 491 491 491 491 489 489 489 489 489 487 487 487 487 487 483 483 483 483 483 499 499 499 499 499 473 473 473 473 473 471 471 471 471 471 467 467 467 467 467 465 465 465 465 465 461 461 461 461 461 475 475 475 475 475 479 479 479 479 479 501 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ. (ΑΘΗΝΑ) .Ε. ΠΕΡ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 431 435 -4 -0.096 Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. ΠΕΡ.9% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ Τ.8% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ. ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 170 278 -108 -38.Ββ Τ.Ε.) 928 154 16.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΗΜ) Τ.Ε.Ε.Ε.Ε.Ββ 1.Ββ 1. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.Ε.Ββ 1. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.3% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 2.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.0% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.119 1.255 39 3.Ε.158 Τ.) 188 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.1% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ.252 876 376 42. ΚΟΙΝ.220 1.3% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.210 984 226 23.0% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.Ε.).Ββ 1. 2.617 1. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΗΜ) . 2.Ββ 1.Ε.Ββ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.3% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ.006 246 24.400 1.104 11 1.379 1. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) . ΠΕΡ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.0% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Τ.Ββ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.ΔΥΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α Τ.Ε.5% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ.Ββ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.Ε. 342 168 174 103.Ε.) 410 -87 -21.187 1.Ββ 1. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 98 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 36.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ.7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.160 1.Ε.Ε. ΠΕΡ.Ββ Τ. ΠΕΡ.Ε.099 121 11.Ε.Ββ 1.) 1. 2.1% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .156 815 341 41. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΜ) . 470 359 111 30.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 642 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 120. (ΑΘΗΝΑ) . ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. ΠΕΡ.Ε. Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.Ε.Ε.230 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 714Τ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2.Ε.Ε.174ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 532 Τ.204 -10 -0.) 1.543 1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΠΕΡ.5% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.8% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ββ 1.Ε.Ε.) 1. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.) . ΕΛΛΑΔΑΣ 2.Ε.262 18 1. .359 1.Ε.165 1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙΕΣΠΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. ΠΕΡ.481 1.Ε.Ε.Ββ 1. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 1. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.137 15 1.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. 2.003 184 18.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε.394 82 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .7%Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. ΠΕΡ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.8% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.148 12 1.Ε.Ε.Ε.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ Τ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ Τ.3% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΗΜ) . (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 245 288 -43 -14.Ε.Ββ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.Ε.Ε.Ε. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.305 -33 -2.Ε.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Τ. ΠΕΡ.259 Τ.476 1.4% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.282 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 977Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.Ε.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ (ΗΜ) .037 745 292 39.6%Τ.Ββ 992 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.4% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .2%Τ.Ε. ΠΕΡ. . (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ Τ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΗΜ) . (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.302 19 1. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.472 1.594 1.073 46 4.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ 1.186 -16 -1. (ΑΘΗΝΑ) .Ε.Ε.ΒβΤ.Ε. ΠΕΡ.Ε.6% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 2.Ββ 1.116 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.472 1.Ε.270 1. ΠΕΡ.538 1.386 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Τ. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .633 -103 -6.Ε.1% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΜ) .322 51 3.Ε.Ε.302 98 7. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.Ε.5% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.8% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΡ.187 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. 1. 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.152 103 8.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .6% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.373 1.Ε.3% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. Α ΓΕΝΙΚΗ 2.Ε. ΚΟΙΝ.319 12 0.131 Τ.198 967 231 23.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.Ε. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. 2.252 1.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.205 1. 2.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Τ.ΔΥΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α Τ. 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ (ΗΜ) .Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.7%Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 444 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 428 Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ.143 22 1. ΕΛΛΑΔΑΣ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ Τ.Ε.9%Τ.Ε.Ε.Ββ 1.Ε.170 1.3% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.Ε.) .Ε.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.291 1.Ε.683 -48 -2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .110 941 169 18. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.271 201 15.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.030 Τ.5% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.484 1. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΗΜ)Τ.Ε.Ε.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Τ.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.357 2 0.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.2% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.5% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 917 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 685 Τ.115 1. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.Ββ 1.152 1.Ε.4%Τ.Ββ 1.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 375 369 6 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 232 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 33. ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΗΜ) Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.301 1. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 354 206 148 71. ΚΟΙΝ.Ββ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝ.239 20 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 303 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 34.013 212 20. 2. 2.0% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.7%Τ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 289 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 27.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.373 1. Α ΕΙΔ.Ε.Ε. ΠΕΡ. 1.272 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡ.Ε.Ε. ΠΕΡ.Ε.Ε.367 6 0.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.396 1. ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1.048 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΕΙΔ. ΠΕΡ.Ε.Ββ 1.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.264 Τ.213 46 3.Ε.Ββ 1.Ε.2% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.8% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΓΕΝΙΚΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ 1.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 305 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 31.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΗΜ) . ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1.Ββ Τ.128 890 238 26. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.209 1.353 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 516 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 72.271 55 4.209 963 246 25.Ε.7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.625 -8 -0.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 417 276 141 51.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.285 94 7. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.ΔΥΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α Τ.6% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΟΙΝ.Ε.164 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.155ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 864 Τ.Ε.Ε.9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ 1.Ε. ΠΕΡ.620 -148 -9. ΠΕΡ.1% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.Ε. ΕΙΔ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.Ββ 1.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ (ΗΜ) .Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Τ.Ε.280 1.Ββ Τ.Ε.6% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΡ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΙΔ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) .Ε. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΙΔ.Ε. 2.Ε.) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Ε.) 1.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τ. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. 1.Ββ1.Ββ Τ. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΗΜ) .7% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.Ε.Ε.) 996 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.9% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. 1.3%Τ.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.0% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ββ 1.Ε.Ε.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 23 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2.4% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.225 1. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΗΜ)Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -39 ΥΠΟΔΟΜΩΝ -18.0% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.9% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.159 46 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Τ.3% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΜ) .018 964 54 5.9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ββ 1.Ε.9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 2.6% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ 1.082 Τ.168 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) . (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡ. 2.240 24 1.053 910 143 15.4% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1.Ε.Ε.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΕΡ.301 1.9% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.4% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ Τ.185ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 882 Τ.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.152 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 1. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ε.Ββ 1. 2.194 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. 1. ΚΟΙΝ. (ΑΘΗΝΑ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 234 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 20.6% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ 1. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ε.Ββ 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 270 297 -27 -9.7%Τ.9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΑΘΗΝΑ) .Ββ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 365 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 267Τ.Ε.) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.087 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. 239 371 -132 -35.Ε.Ε.5% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΔΥΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α Τ.Ε.530 1.9% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. 2.Ε.294 1.Ε.312 74 5.137 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ .Ε. ΓΕΝΙΚΗ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1.391 5 0. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.147 827 320 38. ΚΟΙΝ.9% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α ΓΕΝΙΚΗ 2. ΠΕΡ.Ε.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΚΟΙΝ.270 31 2. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΗΜ) . ΕΛΛΑΔΑΣ 2.259 Τ.142 339 29.Ε. ΠΕΡ.7% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΡ.7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Τ.7% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΚΟΙΝ.618 -80 -4. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 291 ΥΠΟΔΟΜΩΝ 33. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1.627 -33 -2.

9% -3.Ε. ΕΙΔ.4% 3.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.7% . (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 47.5% 37.449 1. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ Τ.Ε.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 3.239 977 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ε.8% 8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε.4% 6.2% 0. ΠΕΡ.695 1.284 1.2% 0.) .Ββ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΕΙΔ.9% -5.3% -2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ)Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΕΛΛΑΔΑΣ 2.8% 11.5% -7.5% 22.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ Τ.6% 10. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .7% 3.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ε.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. 2. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.) .671 1.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΑ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.0% -43.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Τ.Ε.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.Ε.593 1. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ββ Τ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.6% -7.Ε.) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ε.Ε.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.8% 11.8% 24.411 1.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.) .5% -9. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.115 1. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΑΗ/Υ ΕΙΔ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. 3.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.2% 8.583 1.1% 44.Ε.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ. ΕΙΔ.Ββ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.2% 21.8% 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΙΝ. 3.ΠΕΡ.291 1.Ββ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. ΚΟΙΝ.672 1. 3. ΠΕΡ. Τ.Ε.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.6% 18.Ε.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .Ε. ΚΟΙΝ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.0% -0. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ Τ. 2.141 1.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.3% 40. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. Α 3. Α ΓΕΝΙΚΗ 3. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ ΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .343 411 1.Ε.215 191 1. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.517 1. Α ΕΙΔ.Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. 2. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.ΠΕΡ.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ Τ.389 1.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. Α ΓΕΝΙΚΗ 3.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2. ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ββ Τ.2% -9.Ε. ΚΟΙΝ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.5% -9. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.159 1.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 2.555 1.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ Τ. Α 3.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.511 260 45 84 -168 -129 -9 -144 -313 -52 40 -72 37 -78 61 123 152 151 -105 -80 -5 -96 -87 -59 -89 18 -101 -113 90 1 204 -65 -26 28 -16 -21 -34 -156 -16 -50 111 -40 -22 -1 190 474 180 75 9 75 77 67 90 -174 21 15 20 53 -9 -3 -95 31 -167 -75 91 92 93 75 23 151 346 152 139 76 137 411 126 180 -73 212 309 198 389 -15 88 38 76 37 63 225 303 253 306 -42 338 280 360 367 -46 263 403 353 327 -36 -48 5 22 -161 24. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.367 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ.4% 10.Ββ Τ. ΠΕΡ.4% -54.Ε.Ε.Ε.Ε.7% 21. ΠΕΡ. ΠΕΡ.154 368 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ε.0% 38.Ε. 2.1% -10. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ Τ.179 1.Ε. 2.Ε.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ)Τ. ΕΙΔ.446 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .208 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. 2.241 1.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε. 3.Ββ Τ. Α 3.0% -1.2% -8. ΕΛΛΑΔΑΣ 2.407 390 1.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.350 1.4% -2. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΙΝ. ΕΙΔ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.2% 6. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΠΕΡ.159 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΑΗ/Υ ΕΙΔ. Α ΓΕΝΙΚΗ 3.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.) .) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.0% -19.173 1.Ε.ΠΕΡ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. 2. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ. ΓΕΝΙΚΗ 3. 2.Ε.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε.407 404 1.4% 1. Α 3.Ββ Τ.Ε.Ε.284 1.364 1. 2.Ε. ΕΙΔ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.0% 50.) .0% -6.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Τ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΚΟΙΝ.Ε.139 81 1. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛΗ/Υ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ. ΓΕΝΙΚΗ 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . Α ΕΙΔ.366 1.9% 1. ΠΕΡ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΠΕΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.Ε.656 1. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.8% 15.) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.1% 6.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΑΗ/Υ ΕΙΔ.525 1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ.Ε.Ε.Ε. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.675 1.0% -3.407 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ. 3.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.312 210 888 776 872 831 930 841 830 810 125 1.7% 41.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.Ε.Ε.5% -0.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.8% -23.8% -3. Α ΓΕΝΙΚΗ 3.312 1. Α 3.066 1.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.501 501 501 501 505 505 505 505 505 709 709 709 709 705 705 705 705 705 503 503 503 503 503 511 511 511 511 511 737 737 737 737 737 720 720 720 720 720 714 714 714 714 714 722 722 722 722 722 713 713 713 713 713 711 711 711 711 711 712 712 712 712 712 697 697 697 697 697 727 727 727 727 727 506 506 506 506 506 735 735 735 735 735 723 723 723 723 723 529 529 529 529 529 710 710 710 710 710 736 736 736 736 736 516 516 516 516 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ε. 2.5% 13.Ε. ΠΕΡ. ΕΙΔ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2.157 1. 2. 2.547 384 1.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. 2.Α 3.Ε.Ε.2% 3. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.435 1.252 1.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ ΑΤ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΠΕΡ.Ε.Ε. ΠΕΡ.Α 3.Α 3. Α ΕΙΔ.Ε.Ε.4% 6.Ε.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Τ. 2. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ. 2. 2.Ε. ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ε.8% 26. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε.518 1.566 1. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.Ε.Ε.Ε. 2.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. 3. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.Ε.ΠΕΡ.Ε.600 1.Ε.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.9% 3. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε. 2. ΠΕΡ.237 431 1.323 1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ ΑΤ.255 1.525 1.054 315 978 759 943 773 266 1. ΠΕΡ.Ε. ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.436 1. ΚΟΙΝ.309 1. ΚΟΙΝ. Α ΕΙΔ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ ΑΤ. Α 3. ΚΟΙΝ.141 1.Ε.150 1.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.618 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. 2.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.162 251 1.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.8% 11. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.8% -10.0% 17. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Τ.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .451 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ε.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.291 1.133 227 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε.308 1.546 1.0% 18.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ε.087 1.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.6% 11. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.214 1.9% -10.Ββ Τ.7% 40.Ε.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .410 1. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ.Ε. 2. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.1% -6. ΠΕΡ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ. ΠΕΡ.Ε.235 1. ΠΕΡ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ. ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε.) .565 1.Ε. 3.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 3.Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ 2. Τ.500 1. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 2.229 933 1.192 999 158 928 704 909 753 991 964 982 961 20 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ.533 1.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ. 3. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(ΗΜ) Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ.186 1.276 1.Ε.Ββ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ.Ε. ΠΕΡ. 2. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.3% -2. 2.178 1.Ε.014 1.3% 4.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% 11.) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.353 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ββ Τ. ΠΕΡ.094 1. ΠΕΡ.663 443 1.Α 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.6% 14. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.668 386 868 677 864 848 195 1.Ε.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2.652 1.204 335 1. ΠΕΡ.Ε.Ε. ΚΟΙΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛΗ/Υ Α ΕΙΔ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.468 1.124 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ.111 1.Ε.0% 23. (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ.336 1. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ.563 420 1. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.154 863 1.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2.Ββ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.229 377 1.234 242 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ)Τ.8% 11. ΠΕΡ.Ε.Ε.238 1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ.Ε.Ε.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.5% 2. 2.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. 2.Ββ 1. ΠΕΡ.1% 0.3. ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .1% -23.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .099 1. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ. ΠΕΡ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.Ε.Ε.469 1.274 1. Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.Ε.Τ. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.9% -18.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ Τ. Α 3.6% 35.346 1. ΠΕΡ.Ε. 3.3% 18. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΑΗ/Υ ΓΕΝΙΚΗ Τ.Ε.525 383 1.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ββ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.389 140 1.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.3% 15. ΕΙΔ.Ε.Ε.4% -0. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . Α ΓΕΝΙΚΗ 3.Ε. ΚΟΙΝ.Ββ Τ.279 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ ΑΗ/Υ ΓΕΝΙΚΗ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% 5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.) .068 1.6% 29.273 398 1.Ββ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛΗ/Υ Α ΓΕΝΙΚΗ Τ.Ε. Α ΕΙΔ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.).4% 6. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛΗ/Υ Α ΓΕΝΙΚΗ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.488 396 1.Ε.Ββ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . Α ΓΕΝΙΚΗ 3.Ε.326 1.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ββ Τ.526 1.181 1. ΚΟΙΝ.6% -7.Ε. 3.Ββ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε.258 1.672 1.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 3.1% 38.Ε.1% 20.Ε.Ε.501 311 959 769 957 923 218 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .4% 4.305 308 1.6% -1. Α ΕΙΔ.Ββ Τ.2% 1. ΕΛΛΑΔΑΣ 2.Ε.9% -24. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .Ε. Α 3.578 222 1. 2.0% 47. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.) . ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.ΠΕΡ. Α 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Τ. 2.6% 6. ΚΟΙΝ.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ. 2.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛΗ/Υ Α ΕΙΔ.9% -16.575 1.Ε. ΕΙΔ.5% -10.190 1.Ε.3% 36.605 1.419 1.Ε.Ε.3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.0% -2.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ. (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Τ.Ε.9% 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τ.290 1.2% -5.Ε.Ε.Ε.649 1.Ββ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. Α 3.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .8% 4. 3.6% -84.Α 3.3% -5.Ε.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.236 335 932 784 858 807 230 845 734 819 766 273 978 811 855 888 227 1.Ε.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΗΜ) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/Υ ΑΤ.Ε.183 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ)Τ.Ε.9% 49.Ε.) .Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.5% -1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Τ.211 459 1. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ε.Ε.5% 50.8% -15.240 1.Ε.Ε.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.0% 5.Ε.300 966 1.1% -42.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Τ.Ε. ΠΕΡ.) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ. (ΛΑΜΙΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.610 452 1.589 1.Ββ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.113 188 1. ΠΕΡ. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% -0. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΕΠΑΛ Τ.Ε.Ε.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . 3.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΣΠΑΡΤΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. Τ. 2. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.716 1.226 140 1.294 480 1. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . Α ΕΙΔ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.3% 4.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .650 1. 2. ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.508 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 339 335 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) . 2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .034 976 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .308 1.Ββ 834 1. ΠΕΡ.480 1.192 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε.1% -7.ΠΕΡ.4% 5.Ε. ΠΕΡ.0% -35.2% -6. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 897 853 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΑΤ.5% -40.2% -8.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 404 Τ.Ββ 719 529 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΠΕΡ.4% -4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1.090 956 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1.588 1. ΠΕΡ.121 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.073 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΚΟΙΝ.Βγ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 188 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.623 -122 -25. 413 339 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 946 1.0% -4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. ΠΕΡ.075 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. . Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ 777 847 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΑΤ.258 Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Τ.4% -12.2. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ .005 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ .Ββ 819 841 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1.Ε. ΕΙΔ.036 922 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.047 902 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.ΒβΤ.139 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ 854 812 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ. ΠΕΡ.149 1.4% -1. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2.163 1. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. ΚΟΙΝ. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.Ε.Ββ 929 945 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. ΕΙΔ.5% -24. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% -6. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ .3.4% 46.8% 35. ΚΟΙΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/ΥΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.5% -20. ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ .) 1.Ε. ΠΕΡ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.9% -48.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.107 1.2% 11. Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.Ε.Ε.111 1.Ββ 1.Ββ 1.208 1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.8% -6. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ Τ. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1.Ββ 1.012 888 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΠΕΡ. ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .0% .Ε.Ε. ΠΕΡ.Ε.Ββ 687 756 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 171 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ββ 644 853 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε. . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ .Ε.Ε.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ Τ.Ε.Ε.9% 18.227 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ.Ββ 843 697 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ. 3. ΚΟΙΝ.007 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.9% 180 397 207 119 251 -61 281 -65 1 -45 165 226 231 255 -41 -118 -16 -238 -76 -144 -118 -62 -95 -92 16.065 936 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . ΠΕΡ.2% -16.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ 1.2.Ββ 1.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.Ββ Τ.522 1. ΕΙΔ. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 383 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τ.2% 7.3% -19. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε.259 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.583 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ββ 562 937 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 239 249 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 745 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 824 975 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ. ΕΙΔ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΙΔ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙΤ.Ε.9% 10. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 155 299 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ε.Ββ 1.Ε.Ε.Ββ 1. Α ΓΕΝΙΚΗ 3. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΕΙΔ.Ε. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ .3% 16. ΠΕΡ.Ββ 794 923 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ.455 1.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 326 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 350Τ.Ββ 1.1% 21.9% -11. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.6% 13.Ββ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΤ.) 1. ΕΙΔ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΑΤ. ΠΕΡ.053 938 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ . ΚΟΙΝ.) .1% 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) .ΔΥΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΑΤ. ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 275 368 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.3% -25.390 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.545 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.652 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) -Τ.Ε.Ββ 685 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 245 204 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.516 767 767 767 767 767 703 703 703 703 522 522 522 522 513 513 513 513 513 513 724 724 724 724 724 512 512 512 512 512 725 725 725 725 725 480 480 480 480 480 717 717 717 717 717 716 716 716 716 716 739 739 739 739 739 515 515 515 515 515 532 532 532 532 532 514 514 514 514 514 721 721 721 721 721 718 718 718 718 718 752 752 752 752 752 518 518 518 644 644 644 644 644 701 701 701 701 701 592 592 592 592 592 497 497 497 497 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.345 1. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.032 796 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.3% 9.Ββ 908 785 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.7% 13.078 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.0% 20. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/ΥΑΤ. ΠΕΡ.Ββ 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.Ε.Ε.Ββ 1.4% 20.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .2% 15.0% 3. 2.Ε. ΚΟΙΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣΤ. ΚΟΙΝ.9% 12.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ.058 964 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ .3.Ε.254 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.121 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 396 441 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.663 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .Ε.403 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.2% 12.4% -197 -105 -167 -25 -133 -219 252 -197 -298 -13.Ε.Ε.Ββ 1.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΤ.0% -309 -21.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΤ. ΠΕΡ.3.437 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.410 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.ΔΥΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΑΤ.6% 2 -125 -22 42 -151 -209 -70 -129 37 207 45 35 -24 0.379 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.Ββ 998 930 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.0% 16.0% 17. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 354 476 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΜ) .Ββ 974 704 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ. ΠΕΡ.292 1. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.Ε.Ββ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ1.035 875 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.030 952 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ε. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΜ) -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ββ ΚΑΙ1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΟΙΝ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1.9% 16.Ββ 1.6% -19. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣΤ.Ε.481 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.105 Τ.640 1.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. (ΗΜ) .6% 5. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ε.8% -316 114 146 160 124 41 117 123 129 1 29 135 236 134 160 4 -89 -122 -75 17 -22.7% -3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2. ΠΕΡ.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ Τ.6% -8.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ε.0% -4. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΜ) .254 999 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.0% -2.ΠΕΡ. ΠΕΡ.) 551 300 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.1% -2.Ε.ΠΕΡ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡ. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.031 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.8% 0.Ββ 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 368 339 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ .1% 104 251 105 64 -93 58 136 78 68 -93 94 270 115 145 74 -186 44 -185 -375 -10 10. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .0% 18. ΚΟΙΝ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) . 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.Ββ 1.Ββ 796 544 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. .132 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 858 856 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/ΥΑΤ. ΠΕΡ.029 965 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.1% 83.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΤ. ΓΕΝΙΚΗ 2.Ββ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ1. ΠΕΡ.) 1.298 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ββ 544 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 110 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.300 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.038 787 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.531 1.8% 4.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.111 951 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 3. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 745 845 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .174 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. ΠΕΡ.478 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΑΤ.) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ββ 1.Ε.Ε.Ββ 1. ΚΟΙΝ.Ε.116 981 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.3% 31. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Τ.Ε. ΠΕΡ.Ε.Ββ 936 1.Ε.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ.(ΗΜ) .ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΙΝ.) Ββ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ . ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.3% 25.Ββ 870 869 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.ΠΕΡ.2% -15. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.2.3% 14. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/ΥΑΤ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ . ΓΕΝΙΚΗ 2.Ε.6% 14.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .) 1.Ε. ΠΕΡ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ.Ββ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.1% 12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΛ Η/ΥΑΤ.270 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ε.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΠ) . (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.416 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% 12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡ. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 2. ΠΕΡ.Ββ 1.Ββ 952 816 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ. ΠΕΡ. Τ.471 Τ.Ε.Ββ 1. ΚΟΙΝ.Ε.) 312 353 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. (ΗΜ) .8% -8. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣΤ.ΠΕΡ.7% -17.110 1. 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΤΕΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣΤ.Ε.Ε.Ββ 703 828 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΗΜ) Τ.9% 23.642 1.8% -9.Ε.Ε.) 1.5% 5.Ε.396 Τ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε.397 Τ.2% -15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡ.229 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 242 375 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 856 1.Ε. ΚΟΙΝ.073 956 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.0% -5.3% -14.Ε.Ε.Ε.479 1. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ . ΠΕΡ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 615 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.5% 1. Τ.1% -31.424 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.401 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Α ΓΕΝΙΚΗ 3.Ε.Ε.ΔΥΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΑΤ.1% 51.1% -10. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ε. 2.2% 0.379 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.223 1.Ε.5% -11.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.5% -8. 2.Ε.009 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 802Τ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛ ΑΤ.Ββ 1. 3.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.105 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ε.9% -4.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.2% -5.Ε.097 Τ.544 1.301 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΤ.Ε.ΔΥΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΑΤ.Ε.8% -16.Ε.132 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ.7% 8.8% 1. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.Ε. ΠΕΡ.285 1. ΓΕΝΙΚΗ 3.Ε.530 1.8% 38.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .731 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .142 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .8% 25.) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .1% 8. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.485 1. ΓΕΝΙΚΗ 3. ΚΟΙΝ.063 1.0% -116 190 -100 -69 -12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Η/Υ Τ.162 765 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ββ 663 961 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 167 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 791 907 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ε.8% 29. ΠΕΡ.ΠΕΡ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & Τ.Ε.4% 6.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ1.Ε.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΔΥΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΑΤ.Ββ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ. . (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ.363 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.Ε.9% 19.Ββ 1.204 1.222 1. ΠΕΡ.094 Τ.Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ) (ΗΜ) . ΠΕΡ.Ββ 995 666 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) .054 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) .702 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 188 191 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) .ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ) (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΚΑΤ.237 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .8% 20.Ββ 713 411 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.Ββ 905 604 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.106 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.1% 22.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1.Ββ 840 556 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 410 173 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΔΥΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 3. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ) (ΗΜ) .Ββ 1. ΚΟΙΝ.535 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 300 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 567 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 2.7% 3.6% -3.454 1.ΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 234 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ.136 696 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) . ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 255 297 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) . ΕΠΑΛ 2.916 1.5% 2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2.583 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) 3.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ2. ΠΕΡ.330 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΕΡ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2.Ββ 1. 2.2% 75.201 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1.9% -12.3% 16.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) 3. ΚΕΝΤΡ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.Ββ 701 571 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ 2.1% 79.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1.Ββ 719 406 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) . ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 788 504 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.0% 183.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1.2% -5. ΕΠΑΛ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .497 507 507 507 507 507 477 477 477 477 477 776 776 776 776 776 751 751 751 751 751 734 734 734 734 734 587 587 587 587 587 764 764 764 764 764 765 765 765 765 765 766 766 766 766 766 740 740 740 740 740 549 549 549 549 549 865 865 870 870 584 584 584 584 584 631 631 631 631 631 594 594 594 594 594 585 585 585 585 585 596 596 596 596 596 591 591 591 591 591 609 771 715 715 715 715 715 595 595 595 595 595 593 593 593 593 593 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΗΜ)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) .ΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1.4% -20.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2.336 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1. ΕΠΑΛ 2.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.8% 25.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 390 353 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) . ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 1.029 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.197 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΥΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ.8% 30.ΚΑΤ.079 683 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) .Ββ 1.387 1.Ββ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΗΜ) .540 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .150 1. Α ΕΙΔ.633 1. ΠΕΡ.ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.591 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .047 537 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛ ΚΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΠΕΡ.Ββ 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΔΥΤ 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛ ΚΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΔΥΤ 1. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛ ΚΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.Ββ 959 707 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .2% 68. Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 338 357 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1.400 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΠΕΡ.3% 50. ΔΥΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 3. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. ΠΕΡ.1% 71. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 2. ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.4% 74. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΗΜ) .1% 63. ΔΥΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.1% -14.152 559 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2. ΠΕΡ.727 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.1% 86.314 1.Ββ 1.730 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΗΜ) .877 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.184 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) . Α ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ 826 460 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.6% -24. ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΗΜ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) .8% 9.2% -1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.441 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΑΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.3% 132.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛ ΚΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔ.235 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .6% 0. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ2.Ββ 766 396 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) . ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 440 155 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .5% 9.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .319 1.731 1.086 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.006 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) .. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΗΜ)3.371 1. ΑΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.386 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .408 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .6% 77. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛ ΚΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 203 275 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) . ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.160 591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.3% 4. ΕΠΑΛ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.Ββ 548 314 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.1% 0. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 1.864 1.Ββ 1.338 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) . ΚΕΝΤΡ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 309 168 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) .0% 10.1% 4.ΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΗΜ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 853 573 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 231 263 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.058 629 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) . ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ2. ΑΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΔ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) (ΗΜ) .Ββ 711 373 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) .359 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1.9% 48.0% 7.8% 35. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.0% . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 204 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.5% 140. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ2.Ββ 724 451 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝ.Ββ 996 535 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) . ΚΟΙΝ.ΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔ. ΑΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.709 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.Ββ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .257 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.000 787 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ3.371 1. ΕΠΑΛ 2.9% -7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3.Ββ 692 675 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 230 210 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% -16. ΠΕΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡ.076 762 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) . ΚΟΙΝ. ΠΕΡ.4% 41. ΠΕΡ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΣΤΥΑ ΕΠΑΛ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.Ββ 716 550 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΕΝΤΡ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 27. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 2.381 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ 1. ΠΕΡ.2% 58. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΗΜ) 3.065 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΕΠΑΛ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΡΓΩΝ) (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.8% 3.5% 7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.5% 16.Ββ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ 2.Ββ 949 542 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΡΓΩΝ) (ΗΜ) .069 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΠΕΡ. ΕΠΑΛ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 3.465 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) (ΗΜ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ2.Ββ 1.186 1.6% 63. ΠΕΡ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ββ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 1. 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) . ΚΟΙΝ.3648/α 1.Ββ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΡΓΩΝ) (ΗΜ) .4% 90. -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) Ββ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.1% 35.236 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .6% -2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .6% 49.Ββ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1.047 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3. ΔΥΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.093 670 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ . ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 218 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 787 468 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.3% 84. ΠΕΡ.ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 1.564 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 973 566 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) .5% 14. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 1. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.8% 59.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 56. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 1.278 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) .(ΗΜ) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ3.0% -12.154 848 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) .634 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.5% -14.Ββ 1.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.Ββ 1. Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.2% 118. ΚΟΙΝ.498 1.Ββ 1.8% -1.Ββ 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 2.Ββ 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.1% 39 134 267 302 191 72 284 341 370 234 237 111 201 57 46 -14 280 273 284 130 -3 423 461 429 407 -72 25. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 673 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) . ΕΠΑΛ 2.Ββ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.Ββ 1.7% 73.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 1.5% 51. ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.332 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) . 2. ΚΟΙΝ.270 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.2% 83. ΠΕΡ. ΠΕΡ. 2.5% 0. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Α ΕΙΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. ΑΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 348 362 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ2.2% 96.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 3.Ββ 567 236 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 197 207 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 791 764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.848 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ ΕΠΑΛ Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. Α ΕΙΔ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 741 465 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) .Ββ 1. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΕΠΑΛ 2. ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2.195 859 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.278 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ 2.823 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) .665 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 429 488 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.454 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.9% 0.Ββ 1. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ2. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΑΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .436 1.Ββ 1.036 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) .Ββ 1.Ββ 762 737 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ2.Ββ 1. ΚΕΝΤΡ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.1% 1.0% 3.838 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.Ββ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3.9% 319 381 302 331 -10 27 48 25 17 20 10 39 16 15 276 338 313 68. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.139 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 2.2% 12.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 638 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .2% 127 175 122 151 -19 311 366 301 166 141 336 440 306 407 -49 9.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.1% -26. ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΔΥΤ 1.080 799 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) . ΠΕΡ.4% 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 416 344 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΔΥΤ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.011 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Ββ 747 406 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΔΥΤ 1.2% 36. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΕΡ.560 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡ.170 1.922 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ)ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) . ΚΕΝΤΡ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 932 621 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .109 478 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.0% 93. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.Ββ 702 321 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ 671 623 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.0% 106.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.3% -3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 153 203 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΣΤΥΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ1. ΕΠΑΛ 2.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡ.932 1.5% 28.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 195 156 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .Ββ 3.Ββ 1.5% 137.2% 49.121 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ) ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2.1% 95.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 1.480 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .3% -4.9% 39. ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 257 306 37 -221 -267 -108 252 -50 1 18 68 -32 -59 10.1% -71 -31 -47 213 -42 281 329 314 396 -32 569 631 593 510 285 -5.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.197 1.3% 138.2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .0% 23.025 1. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 90.564 359 827 819 804 604 138 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .559 1.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) .096 1.6% 54.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ 2.Σ.3% 842 35 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.562 1.152 1.007 945 994 827 354 1.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.048 935 344 1.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Τ.6% 31.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 104.6% 77. ΠΕΡ.2% 153.2% 691 -262 -37.070 257 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) .165 970 1.0% 1. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .5% 136. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .9% 664 322 48.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.2% 111.012 740 273 1.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΠΕΡ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ.0% 171. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Α.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1. ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.Ε.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .7% 653 -73 -11. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.ΠΕΡ. ΠΕΡ.363 889 846 1.344 1.044 877 608 718 655 429 1. ΠΕΡ. ΠΕΡ.) ΑΣΤΕ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.5% 644 133 20.368 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.) ΑΣΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΠΕΡ.5% 871 572 712 646 275 294 398 387 464 -110 33. ΚΟΙΝ.317 207 1.470 1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.1% 599 338 546 498 161 857 599 818 453 282 667 485 585 466 242 112 307 441 258 617 -25 696 81.314 507 986 963 867 881 777 763 607 580 535 347 531 371 98 429 533 410 413 136 80.099 1.164 1.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . ΠΕΡ. ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.731 731 731 731 731 773 773 773 773 773 561 561 561 561 561 569 569 569 569 569 772 772 772 772 772 565 565 565 565 565 774 774 774 774 774 559 559 559 559 559 775 775 775 775 775 575 575 575 575 575 577 577 577 577 577 603 603 603 603 604 604 604 604 611 777 777 777 777 777 605 605 605 770 613 613 613 614 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.6% 98. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .6% 69.Ε.Ν. ΠΕΡ.4% 71. ΠΕΡ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .3% 48.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.040 1. ΚΟΙΝ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.028 942 996 709 165 1. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.1% 85. ΠΕΡ.479 1. ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .4% -26. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .135 356 530 348 501 490 101 230 441 299 182 -149 477 597 493 337 253 17.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .470 1.5% 4.Ββ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.4% 68. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.8% 250.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ.ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.574 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) .8% 73.Σ.6% 35.) ΑΣΤΕ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .2% -8.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΚΟΙΝ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) .498 486 62 102 62 66 -127 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝ.466 1.8% 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.1% 4. ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΑΙΔΥΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.7% 16. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.2% .8% -40. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Σ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.9% 7.110 165 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) . ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .) ΑΣΤΕ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 964 880 941 784 234 879 839 821 683 246 1.084 923 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΗΜ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.2.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ρ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΚΟΙΝ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ρ.0% 173. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.497 1. ΠΕΡ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΠΕΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.586 1.Ε. ΚΟΙΝ.0% -41.Τ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) .ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) .Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.263 1. ΠΕΡ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΗΜ) . ΠΕΡ.1% 43.Τ. ΚΟΙΝ.Ββ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) . ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) . ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ 2.Ε.Ββ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.2.Ρ.Ββ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΑΛ Α ΕΙΔ. ΠΕΡ.Τ.076 1.8% 69.648 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) . ΠΕΡ. ΠΕΡ.