MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009

မိုးမခ ေန႔စဥ္ သတင္းလႊာ - ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၀၉
မုိးမခ ရဲ႕ ဇြန္လ စာကုိး စကားကုိး
ဇြန္ ၂၉၊ ၂ဝဝ၉

“ဒရာမာ ရုိက္တ့ဲ လူေတြကလည္း ေပါ့ေပါ့ေလး
မရုိက္ဘူး။

ရုိက္ျပီ

ဆုိကတည္းက

အကယ္ဒမီ

မွန္းၿပီး ရုိက္ၾကတာ မ်ားတယ္”
ၾကည္ျဖဴရွင္၊ ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာ
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၉

“ႏုိင္ငံျခား ဆုိတာက မိေဝး ဖေဝးလည္း ျဖစ္တယ္၊
အုပ္ထိန္းသူလည္း

မရိွေတာ့

လုပ္ခ်င္တာ

လုပ္လုိ႔ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ဆုိတာ

လုိအပ္ပါတယ္။

ေနမေကာင္းျဖစ္လည္း
ဆန္ျပဳတ္ေသာက္၊

-

-

ကုိယ့္ဘာသာ
ေဆးေသာက္ေနရတယ္။

အလုပ္ လုပ္ရလြန္းလုိ႔ မနက္ အိပ္ရာထရင္ေတာင္
လက္ကုိ

ေကာင္းေကာင္းဆန္႔လုိ႔

မရဘူး။

-

-

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ

ေနခ့ဲရတ့ဲ

ကုိယ့္ဘဝအတြက္
အလုပ္ကုိ

ေနထုိင္

အေတြ႔အႀကဳံက
ေျပာဆုိမႈ၊

ေလးစားမႈေတြကုိ

အခ်ိန္၊

အမ်ားႀကီး

အံဝင္သြားေစပါတယ္”
ခန္႔စည္သူ၊ သရုပ္ေဆာင္
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၉
“ပဲဝါေလး
တစ္ဆုိင္န႔တ
ဲ စ္ဆုိင္

ေရာင္းတ့ဲ
အေရာင္

“ဝုိင္းစုက
ဆုိင္ေတြက

သိပ္မတူၾကဘူး။

ႏွာေခါင္းက
ျပင္ခုိင္းတယ္။

ငယ္ငယ္ကတည္းက

အားနည္းတာကုိ

အကုန္လုံးက

သြားျပေတာ့

ျပင္ဖုိ႔ရယ္လုိ႔

တခ်ဳိ႔ဆုိင္ကပဲက သိပ္မဝါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဆုိင္ကပဲက

မဟုတ္ဘူး။ ပန္းလိႈင္မွာ သြားျပရင္းနဲ႔ ဆရာဝန္န႔ဲ

အရမ္း ဝါတယ္။ ေရေဆးတ့ဲအခါမွာေတာ့ ေရေတြ

ဘယ္လုိျပင္ရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ သြားတုိင္ပင္ရင္းနဲ႔

အၿမဲတမ္း

နာရီဝက္ေလာက္ ေနေတာ့ ခဲြလုိက္တာ”

ဝါေနတာကုိ

ေတြ႔ရတယ္”

ေဒၚေအးလွ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ

ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း၊ အဆုိေတာ္၊ သရုပ္ေဆာင္
နံနက္ခင္းဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၃

24/7 News Journal ၊ ဇြန္ ၁၄

“အခုခ်ိန္မွာ ခလုတ္တုိက္မိရင္ေတာင္
အင္တာနက္ဆုိင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ စူပါမားကက္၊
မီနီမားကက္ေတြလည္း ေပါလာတယ္”
ရန္ကုန္မွ ေလေအးစက္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္
တဦး
Flower News ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၉

အင္တာနက္ကေဖးမ်ားတြင္ p-fingo ဖုန္း ဝန္
ေဆာင္မႈႏႈန္း
“အျပင္က ဖုန္းနဲ႔ေခၚရင္ တစ္ မိနစ္

“ဟုိတစ္ေလာက
ျမန္မာေတြ

လမ္းမွာ

တုတ္တုတ္စီးသြားတ့ဲ
ရုိက္အလုခံရတယ္။

က်ပ္သံုး ေလးေထာင္က်မွာကို p-fingo နဲ႔

တုတ္တုတ္က

ေခၚေတာ့ က်ပ္ ၅ဝ၊ ၁ဝဝ ေလာက္ပဲက်လို႔

ဆုိသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ကုိယ့္စိတ္ကူးနဲ႔ကုိယ္

ေတာ္ေတာ္အဆင္ ေျပပါတယ္။ စစတုန္းကထက္

ဘန္ေကာက္မွာ

အခု ဆိုရင္ ေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားေတြလည္း အေတာ္

တုတ္တုတ္ႏွင့္ပဲ

သက္သာလာပါတယ္”
ရန္္ကုန္မွ စင္ကာပူသို႔ ဖုန္းဆက္သူတဦး
Weekly Eleven ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၂၄

စိတ္မခ်ရဘူးဟု

တုတ္တုတ္စီးရျခင္း
ျပန္လုိသည္။

တုတ္တုတ္ေမာင္းတ့ဲလူက
တံခါးပိတ္ၿပီး

စုိးရိမ္တႀကီး

ေလာ့ခ္ခ်ထား၍မရ။

ျဖစ္၍
ၿပီးေတာ့

ကြ်န္ေတာ့္ကုိ
အႏၱရာယ္

ႀကဳံေစဦးေတာ့ တေယာက္ခ်င္း ဆုိလွ်င္ ျပႆနာ
မရိွ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ျမန္မာေသြးေတာ့ အေၾကြး

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
ဆပ္ခြင့္ ႀကဳံလွ်င္ ဆပ္လုိက္ခ်င္ေသးသည့္ အတြက္

အမွန္မွာ ဒါ စည္ပင္က လုပ္ရမဲ႔ ကိစၥ၊ ဒါေပမဲ႔

တုတ္တုတ္ႏွင့္ပဲ ျပန္ခ့ဲသည္”

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ

အကူ

လာေတာင္းေတာ့

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ

ျမတ္ခုိင္၊ အယ္ဒီတာ

လုပ္ေပးေနရတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အားလံုး ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ

လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၅

မေ႐ြး၊

မိတ္ေဆြ

ရန္သူမေ႐ြး

လုပ္ေပးေနရတာေပါ့ေလ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔

အားလံုး

ဒါေပမဲ႔

ကူညီေပးတဲ႔

နည္းနည္းေတာ့

အခု
အပိုင္းက

နည္းသြားတယ္။

အစတုန္းက

တေန႔ကို အေလာင္း ၅ဝ ကို သၿဂႋဳဟ္ေပးရတယ္။
အခုဆိုရင္
“၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး ဝန္းက်င္ဟာ
အႏၲရာယ္မကင္းခဲ႔လို႔
ဟာလည္း

၂ဝ၁ဝ

ေရြးေကာက္ပဲြ

အႏၲရာယ္

ယူဆတဲ႔သူေတြ

မကင္းႏုိင္ဘူးလို႔

ရွိတယ္။

အေလာင္း

၃၅

ေလာက္ပဲ

ကြ်န္ေတာ္တို႔က လုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့တယ္။ အခ်ိန္က
ကြ်န္ေတာ္တို႔က

မရေတာ့ဘူး။

မရဘူးဆိုတာ

ဒီေရေဝးမွာ ကားသြားယူရတာ။ ေဝးသြားတယ္”

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔

အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူရမယ္ ဆိုရင္ ၁၉၉ဝ တုန္းက
လုပ္လို႔ရမယ္

ထင္ၿပီး

လုပ္ခြင့္မရတာ

အေျခခံဥပေဒ မရွိလို႔။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အေျခခ
ံဥပေဒ

တည္တည္တံ့တ့ံ

ေျပာရမယ္။

ရွိၿပီလုိ႔

ဒုတိယအခ်က္က

ေယဘုယ်

ေကာင္းၿပီ

အခု

အေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ ေပးထားတ့ဲ အတြက္
ဒီႏုိင္ငံေရးကို

ႏုိင္ငံသား

အားလံုး

အႏၲရာယ္

ကင္းစြာနဲ႔ လုပ္လို႔ရၿပီလို႔ ခင္ဗ်ား အာမခံသလား

ေက်ာ္သူ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းေခါင္းေဆာင္
RFA သတင္းဌာန၊ ဇြန္ ၁၉

ေမးရင္ it depends လို႔ ေျပာရမယ္။
ဘာေၾကာင့္ it depends လို႔ ေျပာရသလဲ
ဆိုရင္

အႏၲရာယ္

သလားဆိုတာ

ကင္းသလား၊

ဒီအေျခအေနကို

မကင္း

သက္ဆုိင္ရာ

“ခုလို
စီမံကိန္းေတြနဲ႕
ေဒသခံ

ေနၾကပါတယ္။

အစည္းမ်ားက

ေသာင္းက်န္း

အသြင္

ကူးေျပာင္းႏုိင္မလဲ ဆိုတ႔ဲ အေပၚမွာ မူတည္တယ္”

လုပ္ေဆာင္

လူထုက

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕
ဘယ္ေလာက္

လုပ္တာမွာ
ေတာ့

အစုိးရက

ေနတယ္
အဲသလို

ရေသ့ေတာင္
သူလည္း

ဆိုျပီး
ယံုၾကည္

ျမိဳ႕နယ္မွာ

မရွိဘူး။

ေအးေဆး

တည္ျငိမ္တ႔ဲ ျမိဳ႕နယ္ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို

ေဒါက္တာ ေနဝင္းေမာင္၊ ႏုိင္ငံေရးသမား

တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းတဲ႔ ျမိဳ႕မွာ စစ္တပ္ တပ္ရင္း (၃)

The Voice ဂ်ာနယ္ june 8

ခု လာျပီး တပ္စြဲပါတယ္။ သူတို႕ တပ္ခ်မယ့္ ေနရာ
ေတြက လယ္ေတြကို သိမ္းပါတယ္။ ေတာင္ေတြကို

အကူအညီေတာင္းတာပဲ။

သိမ္းပါတယ္။

စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္း ဆိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔

သိမ္းပါတယ္။

အကူအညီ ေတာင္းတာပဲ။ အခု လူသတ္မႈ police

ျပည္သူလူထုဟာ ေတာေတာင္ေတြ ေခ်ာင္းေတြကို

case

ဆြဲႀကိဳးခ်တာတို႔၊

မီွခိုျပီး

ေရနစ္ေသတာတို႔

တယ္။

“ဘက္စံုပဲ

ေတြေပါ့၊

အဲဒါေတြ

ရထားတိုက္တာတို႔၊
အဲဒါေတြလည္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ

လုပ္ေပးရတာ။

ျမစ္ေခ်ာင္း

လုပ္ကိုင္
ေတာင္ကို

အင္းအိုင္ေတြကို

ကၽြန္ေတာ္တို႕
စားေသာက္ၾကသူေတြ
ဝါးခုတ္

အမ်ားစု
ျဖစ္ပါ

သစ္ခုတ္သြားရင္

စစ္သားေတြ ပိုင္တ႔ေ
ဲ တာင္ ဆိုျပီး ဓားေတြကို သိမ္း

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
လူေတြကို ရုိက္ပုတ္ ပါတယ္။ ေခ်ာင္းေတြ ျမစ္ေတြ

ဆုိတ့ဲ အမွတ္အသားနဲ႔ လုပ္ထားတ့ဲ စာတန္းပါတ့ဲ

ဆိုရင္လည္း သူတို႕ပိုင္တ႔ဲ ေခ်ာင္းဆိုျပီး ငါးဖမ္း

အိတ္ကေလးေတြကုိ စၿပီး ေရာင္းတာပါ။ သူတုိ႔

ခြင့္မရပါဘူး။ အဲသလို ျဖစ္လာေတာ့ အဲဒီေဒသက

အဓိက ရည္ရယ
ြ ္တာက အမ်ဳိးသမီး အိမ္ရွင္မေတြ

လူငယ္ေတြဟာ မထူးဘူးဆိုျပီး ထိုင္း၊ မေလးရွား

အတြက္ပါ။

စတဲ႔

ေစ်းကြက္ထဲမွာ

နိုင္ငံေတြကို

ရြာေတြမွာ

ထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။

က်န္ေနခဲ႔တာက

ဆိုေတာ့

အမ်ိဳးသမီးေတြဘဲ

အိမ္ေထာင္ျပဳမယ့္

ေရာက္လာတဲ႔အခါ
စစ္သားေတြကိုဘဲ

အနီးအနားမွာ
ယူၾကရတာ

အရြယ္
ရွိတ႔ဲ

ပါဘဲ။

ဗမာ
ခုဆိုရင္

လူႀကိဳက္မ်ားသြားတာက

သုံးဖုိ႔ ဆုိေတာ့ ႀကိဳးတုိတုိေလးနဲ႔။ ေနာက္ေတာ့
လြယ္ႏုိင္ေအာင္

ႀကိဳးရွည္နဲ႔

ပုံစံပါ

ထပ္ၿပီး

ေရာင္းေပးပါတယ္”
မအိအိ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ခ်စ္သူ

ရြာဆိုလို႕ မရွိေတာ့ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ စစ္သားေတြက်ရင္
ယူသြားေပမယ့္

အဲဒီအိတ္ကေလးကုိ

လူငယ္ေတြပါ။ ပထမေတာ့ ေစ်းဝယ္တ့ဲေနရာမွာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႕အျပားမွာ စစ္သား မိန္းမ မရွိတ႔ဲ
သူတို႕မိန္းမေတြကို

ဒါေပမယ့္

အမ်ားစုက

True News ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၂

ယူမသြားတဲ႔ အတြက္ ဗုိက္တလံုးနဲ႕ က်န္ခဲ႔ၾကရတဲ႔
အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုမ်ားပါတယ္”

“ေန႔စဥ္

လုိင္းကားေတြပဲ

သုံးေနရတာ။

ေႏြပုိင္းမွာ ျပႆနာ သိပ္မရိွေပမယ့္ မုိးတြင္းဆုိ

ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ လူငယ္တဦး

မုိးပက္၊

နိရဥၥရာသတင္းဌာန၊ ဇြန္ ၁၄

မုိးယုိတာေတြောကာင့္

ဒုကၡေရာက္ရတယ္။
က်တ့ဲ

ေရေတြက

ေတာ္ေတာ္

တစ္ခါတစ္ခါ

ကားအမုိးက

သံေခ်းေရေတြ

ဆုိေတာ့

အက်အဝတ္အစားေတြမွာ စြန္းကုန္ေရာ၊ အဲဒီထက္
ဆုိးတာက

ကားသမား

ေတြက

တခ်ုိ႕မွတ္တုိင္ေတြမွာ
“အခု

ေနာက္ထပ္

အေမႊးတုိင္ေၾကာ္ျငာပါ။
သနပ္ခါး၊

skin

ရုိက္ဖုိ႔

ရိွတာက

ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆး၊

care

နဲ႔

ပတ္သက္တ့ဲ

ေၾကာ္ျငာေတြေရာေပါ့။ ဘယ္ေၾကာ္ျငာေတြ TV က
လာလုိ႔

လာမွန္း

မသိပါဘူးကြယ္။

အစ္မလည္း

အလုပ္ေတြ မအားလုိ႔ TV မၾကည့္ျဖစ္လုိ႔ပါ”

လူမရရင္

နာရီဝက္ေလာက္

ေစာင့္တယ္။ သူတုိ႔ခ်င္း အၿပိဳင္ အဆုိင္ ေမာင္းၾကၿပီ
ဆုိရင္ေတာ့

ခရီးသည္ကုိ

အတင္းဆဲြတင္၊

အတင္းတြန္းခ်တာမ်ဳိးေတြ
စီးပြားရွာတယ္
ဒါေပမယ့္

လုပ္တာပဲ။

ဆုိတာကုိ

နားလည္ပါတယ္။

ခရီးသည္ေတြဘက္ကုိလည္း

ထည့္

စဥ္းစားသင့္တာေပါ့”
ရန္ကုန္မွ ဘတ္စ္ကားစီး ခရီးသည္ ဝန္ထမ္းတဦး

အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္၊ သရုပ္ေဆာင္

Ecovision ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၃

Hello ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၂
“ပလပ္စတစ္အိတ္
မဟုတ္ဘူး။

-

-

တတ္ႏုိင္သေလာက္

ဆန္႔က်င္တာ
ေလွ်ာ့ခ်

သုံးစဲြဖုိ႔ပါ။ အပူထည့္သုံးမယ္ ဆုိရင္ က်န္းမာေရးကုိ
ထိခုိက္ႏုိင္လုိ႔ ပလပ္စတစ္အိတ္ကုိ မသုံးသင့့္ဘူး။ - - ေစ်းဝယ္တ့ဲ ေနရာမွာ ပလပ္စတစ္အိတ္ ေတြ
အမ်ားႀကီး သုံးေနမယ့္အစား ခ်ည္သားအိတ္ေလး
ေတြန႔ဲ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ စၿပီး Plastic Bag ကုိ No

“ယြန္းထည္လုပ္ငန္းကို
ဖလာလုပ္ငန္းအေနနဲ႕

ေရွးကတည္း

မိ႐ိုး
က

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
ယြန္းထည္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးဆန္းဝင္း၊

လုပ္ကိုင္ခ႔ပ
ဲ ါတယ္။ ပုဂံယြန္း၊ ေမာင္းေထာင္ယြန္းနဲ႔
ေက်ာက္ကာယြန္းလုပ္ငန္း ဆိုၿပီး ေခတ္ၿပိဳင္အေနနဲ႕

ေက်ာက္ကာရြာ

ထြန္းကားခဲ႔ပါတယ္။ ေရွးက အိမ္ေျခ ငါးရာေလာက္

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္၊ ဇြန္ ၂၄

ရွိတ႔ဲ ေက်ာက္ကာရြာႀကီးမွာ အိမ္ေျခ ငါးရာစလံုးက
ယြန္းထည္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။- - ယြန္းထည္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္

ကို

တိုက္ဆရာ

လို႕ေခၚၾကၿပီး တိုက္ ဆရာ တစ္ဦးဟာ တပည့္
ဆယ့္ငါး ဦး ခန္႕ကို ပညာေပးႏိုင္ၿပီးအလုပ္ လည္း
ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။

အခုေတာ့

ေက်ာက္ကာရြာမွာ

“အင္တာနက္က
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့
ဘေလာ့ေတြ

ေလာက္သာ ရွိၿပီး အၾကမ္းထည္ လုပ္ကိုင္တ႔သ
ဲ ူက
မ်ားပါတယ္။ အေခ်ာထည္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားနဲ႕
လုပ္ကိုင္သူ

ၾကည့္ေပး၏။
အင္တာနက္

ေတာက်ေသာ၊

မၾကည့္၊
ဒီဘက္မွာ

ေခတ္မမီေသာ၊ စာအုပ္သာ ဖတ္ေသာသူပါ”

ယြန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တ႔ဲ တိုက္ဆရာ ၁၂ ဦး

ဆက္သြယ္

မသိ၊

သတင္းကုိ

အေနနဲ႕

ကုိတာ၊ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ၊
စာအုပ္ထုတ္ေဝသူ
ခ်င္းတြင္း မဂၢဇင္း၊ ဇြန္

ေက်ာက္ကာရြာမွာ တစ္ဦးသာ ရွိပါတယ္”

ကာတြန္း ဟန္ေလး
ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၀၉

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
ထိေရာက္ျမန္ဆန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ိဳး
လိုအပ္ေန

ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည္ဟု

ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္တဦးက ေျပာဆိုသည္။

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္

အဆိုပါ

တီဗီသတင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ကူးစက္ခံရသူ

ေနာက္တြင္

မီဒီယာဂ်ာနယ္မွ

မ်ားအေနျဖင့္

တာ၀န္ရွိသူမ်ား

ထံမွ

ပထမဆံုး
ေဖၚျပၿပီးသည့္

ပုဂၢလိက

သတင္းေထာက္

သက္ဆိုင္ရာ

တံု႔ျပန္ခ်က္၊

လူထုသို႔

အႀကံေပးခ်က္ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရေအာင္ က်န္းမာေရး ဌါနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို
ႀကိဳးစား ဆက္သြယ္ခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ပြင့္လင္းၿပီး
သိရွိရသည္။
ေသာၾကာေန႔တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ပထမဦးဆံုးေသာ

(A/H1N1) လူတုပ္ေကြး ေရာဂါ သတင္းေၾကာင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ခံမ်ား

အၾကား

စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေနၾကသည္။

လူထု၏

စိတ္၀င္စားမႈ ေနာက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သတင္း
ထုတ္ျပန္မႈကို

မယံုၾကည္မႈ၊

ေလ်ာ့ေပါ့ေျပာဆိုသည္ဟု ထင္မွတ္သည့္ သံသယ
အျခားေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္

ႀကီးထြားလ်က္ ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
လူတုပ္ေကြးကူးစက္

ခံစားေနရသည္

ဆိုသည့္ အသက္ ၁၃ႏွစ္ အရြယ္မိန္းကေလး မွာ
ေသဆံုးသြားၿပီ ဆိုသည့္ ေကာလဟလမ်ားလည္း
ယမန္ေန႔က

သံသယ

တာ၀န္ရွိသူေတြက

ေျပာဆိုဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းေရးရဖို႔
သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။
အမွန္တကယ္

စာဖတ္သူေတြ

ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့

မ်ိဳးသိရွိေစခ်င္တာပါ။
အဲဒီလို

အခ်က္အလက္

အခုကိစၥက

သတင္းလည္းမဟုတ္ဘူး၊

ကို

ႏိုင္ငံေရး

က်န္းမာေရး

ကိစၥပါ၊

အခ်ိန္မွီ

သတင္း

ကိစၥမွာလည္း

မထုတ္ျပန္တာေတာ့

မျဖစ္သင့္ဘူး

လို႔ထင္ပါတယ္´´ ဟုေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌါနမ်ားတြင္
သတင္းျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္

ၿပီးခဲ့သည့္

တို႔မွာ

သတင္းေတြကို

ရွင္းသြားေအာင္

ျမန္ဆန္သည့္ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္

ေျပာဆိုေနတဲ့

အတည္မျပဳႏိုင္တ့ဲ

အစိုးရမီဒီယာျဖစ္သည့္
လူတုပ္ေကြး

သတင္းေထာက္က

``လူေတြအၾကားမွာ

ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၀၉

သတင္းစာတြင္

ရန္ကုန္အေျခစိုက္

ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕တြင္

ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီး

ေျပာဆိုခြင့္ေပးထားသူ
တာ၀န္ရွိသူ

မ်ား

ထားရွိေလ့မရွိပဲ

အမ်ားစုမွာ

မီဒီယာႏွင့္

ေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္ကို
ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိၾကသည္ကို

ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုသို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွာ မီဒီယာတြင္ ပါရွိလာသည့္
သတင္းတပုဒ္ပုဒ္ကို

၀န္ႀကီး

သို႕မဟုတ္

နအဖ

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ

သေဘာမေတြ႕သည့္

အခါ

အဆိုပါ

၀န္ထမ္းမွာ

ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း၊

တာ၀န္မွ

အလုပ္ေနရာ
ရပ္နားခံရျခင္းတို႔

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာေၾကာင့္
သို႔ရာတြင္

လြန္ခဲ့သည့္

ရန္ကုန္တိုင္းက်န္းမာေရးႏွင့္
၀န္ႀကီးဌါနမွ

ဟုသိရသည္။
နွစ္ရက္လံုးလံုး
အျခားက်န္းမာေရး

တာ၀န္ရွိသူမ်ားက

မီဒီယာကို

တရား၀င္ တခြန္းတပါဒမွ် မေျပာဆိုရဲၾကေပ။

ထိုသို႔ေသာ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို
ရွင္းလင္း

သိရွိႏိုင္ဖို႔

ဂ်ာနယ္မ်ားမွ

သတင္းေထာက္မ်ားက

က်န္းမာေရး

ဌါနမွ

တာ၀န္ရွိသူတို႔ထံ

ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း

စည္းေ၀းလုပ္ ေနသည္၊ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိစသျဖင့္

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္၊
ဆန္ဖရန္စစၥကိုေဘးဧရိ္ယာ၊

ဥကၠလံျမိဳ႔တြင္

လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းကိုးကြယ္ၾကသည့္
ဓမၼေအးရိပ္

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၏

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္
စေနေန႔

၂၇

ကုသိုလ္ပြဲကို
ရက္က

လြန္ခဲ့သည့္

က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဥကၠလံျမိဳ႔ ဓမၼေအးရိပ္ေက်ာင္း
၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္

မိုးမခ ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇြန္ ၂၉၊
၂၀၀၉
အေမရိကန္အစိုးရ၏

အစီအစဥ္ျဖင့္

တိုင္းရင္းသားမ်ားကို

နယ္စပ္ေဒသမွ

ေျပာင္းေရႊ႔ခုိလႈံခြင့္ေပးခဲ့ရာ
ျမိဳ႔တျမိဳ႔ျဖစ္သည့္
တိုင္းရင္းသားမ်ား

ျမန္မာ

ေဒသမ်ားအနက္

ဥကၠလံတြင္
ေထာင္

ျမန္မာ

ဂဏန္းရွိႏိုင္သည္ဟု

ခန္႔မွန္းသည္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
ပင္လယ္မ့ဲမ့ဲျမစ္

မင္းဟာ ပင္လယ္။

ေအာင္ေဝး
ဇြန္ ၂၉၊ ၂ဝဝ၉

အခ်စ္ေရ …
အထီးက်န္

အလို … စုိဖပ္ဖပ္

ေဗာ္လ္တုိင္းယားရယ္ေလ

ေငြလေရာင္ ေစးပ်စ္၊ ေအးစက္စက္

ဖာေနးမွာ ည ည ဆုိရင္ …

သူမ ညထဲစီးဝင္
ဓားအိမ္၊ ဓားကုိ မ်ဳိသလုိမ်ဳိး

အခ်စ္ရယ္ …

ေက်နပ္၊ ပင္လယ္၊ အိပ္ေမာက်။

ဒါ ျဖစ္ခ့ဲတယ္
မာယာေကာ့ဖ္စကီးရယ္ေလ

ငါ့မွာ ျမစ္တစ္ခုမွ်ပဲသာ

ၾသဒဲဆာမွာ ည ည ဆုိရင္ …

မာယာ၊ ေတာင္တန္း၊ လြင္ျပင္
ငါ ျဖတ္သန္းခ့ဲ

ငါက၊ ျမစ္တခုမွ်ပဲဟာ

ရာဇဝင္၊ ေလာက ကမ္းပါး

ညမွာ လေရာင္က

နိမ့ဝ
္ ွမ္းေသာ၊ ေကာင္းကင္ငုံ႔နမ္းရာ

နားခ်င္ရဲ႕

ဟုိးမွာ၊ ငါစီးဝင္ရာ

ငါ့ဓားရဲ႕ ဓားအိမ္မွာ

အနာဂတ္၏ ထုိေနရာ။

ငါက မင့္ရင္အုံမွာပ။ ။

လြမ္းပ

[ မူရင္း - ၁၉၉၅ ႏုိဝင္ဘာလထုတ္ ဒီလိႈင္းမဂၢဇင္း ]

ငါက ျမစ္ထက္ေတာင္
ပုိၿပီး ျမန္ဆန္ေသးရဲ႕

ေနမ်ဳိးေအး ကာတြန္း
ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၀၉

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
သူေသဆံုးတဲ့ညမွာပဲ

သူ႔ရဲ႕

သီခ်င္းေခြ

ဒီဗီြဒီေခြေတြကို အမွတ္တရသိမ္းထားခ်င္လို႔ ebay
ေပၚမွာ

ရွာၾကည့္ေတာ့

ေစ်းေတြကျမင့္ကုန္ၿပီး

တခ်ိဳ႔ဒီဗီဒီေခြေတြဆို ပစၥည္းျပတ္ေနၿပီ။ ေနာက္ထပ္
သံုးေလးပတ္ေလာက္
ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။

ေစာင့္ရတဲ့အထိ

Amazon

မွာလည္း

သီခ်င္းေခြေတြအားလံုး
ေရာင္းကုန္သြားၿပီး

တရက္ထဲမွာပဲ
ေရာင္းအေကာင္းဆံုး

သီခ်င္းေခြစာရင္းထဲ၀င္သြားတယ္။
Noble

မွာလည္း

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္
Apple

ေက်ာ္ေက်ာ္

သာရွိေသးတဲ့
မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္

ေသဆံုးခဲ့တ့ဲ ဂၽြန္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၀၉ ကို သီခ်င္းေတြ
ေခၚၾကသလို၊

အႀကီးက်ယ္ဆံုးသတင္းလို႔လည္း

ဒီႏွစ္ထဲမွာ

ဂယက္ရိုက္သြားသလဲဆိုရင္ Facebook ၊ Twitter ၊
Google ၊ Wikipedia အစရွိတ့ဲ ၀က္ဆိုက္ေတြမွာ
သံုးစဲြသူေတြ ရုတ္တရက္တိုးမ်ားလာၿပီး AT & T
တယ္လီဖုန္းကြန္ယက္မွာ စာနဲ႔ရိုက္ၿပီးသတင္းပို႔တာ
၆၀%

ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္နဲ႔

ပတ္သက္သမွ်

သတင္းေတြကို အားလံုး၀ိုင္းရွာၾကေတာ့ အစပိုင္းမွာ
အင္တာနက္ေပၚကေန
တိုက္ခိုက္ေနၿပီလို႔
ကုမၸဏီက

ဟက္ကာေတြ(hacker)
ထင္ခဲ့တယ္လို႔

ေျပာပါတယ္။

Youtube

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕သီခ်င္းေတြကို
နားေထာင္သူေတြ
ပတ္သက္တ့ဲ

Google
မွာလည္း

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္နဲ႔

၀က္ဆုိက္အသစ္ေတြ

၄၀၀၀

နီးပါးရွိသာြ းၿပီလို႔ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ
Go Daddy က ေျပာပါတယ္။

ထိပ္ဆံုး

itune

မွာလည္း

သူေသၿပီး

ထိပ္ဆံုး

၁၀၀

အေရာင္းရဆံုး

၁၀

ထဲ

ေရာက္သြားတယ္။

ေနာက္တရက္မွာေတာ့ ထိပ္ဆံုး ၁၀ စာရင္းထဲမွာ
မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ သီခ်င္း ၉ ပုဒ္ ပါခဲ့ပါတယ္။
မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကို

ျမန္မာျပည္က

လူေတြလည္း ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ သူရဲ႕ Beat It ၊
Dangerous ၊ Black or White ၊ You are not a
lone

BAD

We

are

the

world

စတဲ့သီခ်င္းေတြဟာ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး နာမည္ႀကီး
Thriller သီခ်င္းထဲက သရဲအက နဲ႔ Billie Jean
သီခ်င္းက လေပၚလမ္းေလွ်ာက္အက (Moon Walk
dance)

ေတြကို

မွတ္မိၾကအံုးမွာပါ။

ျမန္မာပရိသတ္ေတြ

ဒါတင္မက

ျမန္မာအၿငိမ့္၊

ဇာတ္ပဲြထဲမွာေတာင္ သရဲအကနဲ႔ moon walk ေတြ
ထည့္သံုးခဲ့ပါတယ္။

ျပန္ရွာၿပီး

ခ်က္ျခင္းမ်ားလာတယ္။

သူေသဆံုးတဲ့ေန႔ကစၿပီး

ဗီဒီယိုေခြ၊

စာရင္းထဲေရာက္ၿပီး နာရီအနည္းငယ္ေနာက္ပိုင္းမွာ

တခ်ိဳ႔က

သတ္မွတ္ၾကတယ္။ သူ႔ရဲ႕သတင္း ဘယ္ေလာက္ထိ

ခါတိုင္းထက္

ထိုအတိုင္းပါပဲတ့။ဲ
သီခ်င္းေခြ၊

ကုမၸဏီရဲ႕

သီခ်င္းဟာ

၅၀

ေသဆံုးသြားတဲ့ေန႔လို႔

and

မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ သူ႔ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ Thriller

ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၀၉

ကမၻာေက်ာ္အဆိုေတာ္

Barnes

၁၀

စာအုပ္ေတြပါ ေရာင္းကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ (၁၉၅၈ - ၂၀၀၉)

အသက္

သူရဲ႕

သီခ်င္းေခြေပါင္း

သန္းေပါင္း

၇၅၀

ေရာင္းခဲ့ရၿပီး ဂရမ္မီဆု ၁၃ ဆု၊ Rock and Roll
Hall of Fame မွာ ႏွစ္ႀကိမ္စာရင္း၀င္ခဲ့သူ၊ ႏွစ္ေပါင္း
၄၀

ေလာက္ထိ

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တ့ဲ

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကို ဂီတဘုရင္(King of Pop)
လို႔

သတ္မွတ္တာ

ခုႏွစ္က

Thriller

မလြန္ပါဘူး။
စီးရီးေခြဆိုရင္

သူရဲ႕

၁၉၈၂

ကမၻာေပၚမွာ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
အေရာင္းရဆံုးသီခ်င္းေခြအျဖစ္

ယေန႔ထိ

ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။
ကမၻာတ၀ွမ္း

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ

သူရဲ႔ပရိသတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တ့ဲ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္
အခုေတာ့ ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူအိပ္စက္သာြ းပါၿပီ။
ဒါေပမဲ့

သူရဲ႕

သီခ်င္းေတြကေတာ့

အၿမဲရွင္သန္ေနအံုးမွာပါ။

R.I.P

Michael

ရန္ကုန္ ေလဆိပ္တြင္ ခရီးသည္မ်ားကုိ
စစ္ေဆးေနပုံ။

Jackson.

ေလဆိပ္တြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေသာ္လည္း
ျမန္မာျပည္တြင္ A(H1 N1) တုပ္ေကြး

အဆုိပါကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြ်တ္ယြင္းခ်က္

ေရာဂါပုိးရွိေနသူ တဦး စတင္ ေတြ႔ရိွ

မရိွေၾကာင္း၊ ညဘက္ေရာက္မွ ေဆးရုံပုိ႔အၿပီးတြင္

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၈

A(H1 N1) တုပ္ေကြး ေရာဂါပုိး ေတြ႔ရေၾကာင္း

ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၀၉

သတင္းစာတြင္ ေရးထားသည္။

ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ A(H1 N1) တုပ္ေကြး
ေရာဂါပုိးရွိေနသူ

တဦးကုိ

ေတြ႔ရိွေၾကာင္း၊

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔

လည္ပတ္ၿပီး

ပထမဦးဆုံး

သြားေရာက္

ျပန္လာသူ

ကေလးငယ္တဦးတြင္

ရန္ကုန္မွ

ေတြ႔ရိွရျခင္း

ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔က

စတင္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကညာလုိက္သည္။

ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကုိ
“လူနာႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိေသာ

စာဖတ္ဝိုင္းသို႔

သင္တန္းဆရာမက
သတိျပဳမိသျဖင့္
၂၆ရက္

ယေန႔ထုတ္

ေခ်ာင္းဆိုးေနသည္ကို

မိဘမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ကာ
၉နာရီတြင္

ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔
ဟု

သြားေရာက္စဥ္
ဇြန္
ရန္ကုန္

တက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း”

ျမန္မာ့အလင္း

သတင္းစာက

ဆုိသည္။
၎ကေလးသည္

ထုိေန႔

ေန႔ခင္း

နာရီခဲြက ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သုိ႔
ေရာက္လာခ့ဲသူျဖစ္သည္။

မိသားစုဝင္မ်ား၊

စာဖတ္ဝိင
ု ္းအတူ

တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား၊

သင္တန္းဆရာမႏွင့္

မိသားစုမ်ား

ျပင္ပသုိ႔သြားေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ
မ်ားေပးကာ

အားလုံးကုိ
ကာကြယ္ေဆး

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိေၾကာင္း”

သတင္းစာတြင္

“အိမ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္
အတူ

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

ေရးသားထားသည္။

လူနာႏွင့္အတူ

စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ

ေလယာဥ္စီးခရီးသည္

၉၁

ဦး

ဝန္ထမ္းမ်ားကုိလည္း
ေရာဂါကူးစက္

ႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး
ျဖစ္ပြားမႈ

ရွိ

သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု

လူတုတ္ေကြးေရာဂါဟု

အဆုိပါေရာဂါကုိ
ေခၚသည္။

လက

အစျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

မရွိကုိ
ဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရက
လြန္ခ့ဲသည့္

ေလဆိပ္မွ

ထုိေရာဂါမွာ

မကၠဆီကုိႏုိင္ငံမွ

ထုိစဥ္က

ေရာဂါဟု

၀က္တုပ္ေကြး
ေခၚၾကသည္။

ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ A(H1 N1) တုပ္ေကြး
ေရာဂါပုိး ကူးစက္သူ ၇ ေသာင္းခန္႔ရိွၿပီး၊ ၃၀၀
၀န္းက်င္

ေသဆုံးၿပီးျဖစ္သည္ဟု

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔၏
အေမရိကန္

အဆုိအရ

ျပည္ေထာင္စု

သိရသည္။

က်န္းမာေရးဌာနက

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009
ေသာၾကာေန႔က ေၾကညာရာတြင္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္
ေရာဂါပုိးရိွသူ

၁၀

သိန္းေက်ာ္

ရိွမည္ဟု

ခန္႔မွန္းလုိက္သည္။
ဤေရာဂါကုိ
စမ္းသပ္ေနဆဲ

ႏုိင္နင္းမည့္ေဆးကုိ

ျဖစ္ၿပီး

ေရွ႕ႏွစ္လယ္ပုိင္းအထိ

ေတြ႔ဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း

ၾသစေတးလ်

သိပၸံပညာရွင္မ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး သတင္းမ်ားတြင္
ယေန႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္
ထုိေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၂ ဦးရိွၿပီျဖစ္သည္။
ေရာဂါပုိးရိွသူ

၁၂၀၉

အနက္

ျပန္လည္

နာလန္ထလာၿပီျဖစ္ေသာ လူနာ ၁၁၉၀ ရိွသည္ဟု
ဆုိသည္။
“ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္
မေသာက္နဲ႔၊

ေဆးလိပ္

လုံလုံေလာက္ေလာက္

အနားယူရမယ္၊ အာဟာရျပည့္စုံေအာင္ စားရမယ္၊
ဆပ္ျပာနဲ႔

ေရသုံးၿပီး

ေဆးေပးရမယ္”

လက္

ဟု

ခဏခဏ

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲ႔ြ

ညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ မာဂရက္ခ်န္ က ေျပာသည္။

MoeMaKa Addresses
MoeMaKa in Burmese –
http://www.MoeMaKa.com
MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org
MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net

Burmese Speaking
Alternative MoeMaKa

American English
Practice Audio CD for Beginners
စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက
ေငြပို႔လႊာတြင္

MoeMaKa

ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ
ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။

ပိုႚပၝ။

-

ခ်က္သို႔မဟုတ္
သိုႚ

ေရးျပီး

မိမိလိပ္စာကိုပၝ
ပိုႚေပးပၝမည္။

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207

MoeMaKa Blog –
http://MoeMaKa.BlogSpot.com
MoeMaKa WordPress
http://MoeMaKa.WordPress.com
Shop & Support @ MoeMaKa
http://MoeMaKa.Com/shop
http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com

Read MoeMaKa in PDF Download
http://www.scribd.com/moemaka

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 12

MoeMaKa Daily – e Newspaper – June 29, 2009

မိုးမခသို႔
သတင္းႏွင့္ စာမူပို႔ရန္ - contact@moemaka.com
မိုးမခက ေန႔စဥ္သတင္းလႊာ
သင့္ထံအေရာက္ လိုခ်င္ပါက သင့္ အီးေမးလိပ္စာကို contact@moemaka.com သို႔ ပို႔ေပးပါ။
ယခုသတင္းလႊာကို ပို႔ေပးမည္။
Buy Moemaka books & CDs
To Support MoeMaKa Media
- We need your help -

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful