LKPD bilangan bulat

Bilangan Bulat dan Lambangnya
1. Tandailah bilangan bulat –4, 9, 1, -2, 3 pada garis bilangan berikut.

Tulislah bilangan bulat yang dinyatakan oleh setiap titik berikut.

2. J .......

3. K ......

4. L ......

5. M

...

Tulislah lawan dari setiap bilangan bulat berikut. 6. 16 ...... 7. -12 ...... 8. 100 ........ 9. 75 ........ Membandingkan. Tulislah <, >, atau = dalam

sehingga menjadi pernyataan yang benar.

10. -5 8 11. 13 -14 12. –11 -19 Tulislah sebuah bilangan bulat yang terletak di antara kedua bilangan bulat yang diberikan. 13. -2 dan 9 14. 3 dan -12 15. –7 dan -11 Lengkapilah dengan sebuah bilangan bulat sehingga pernyataan menjadi benar. 16. -9 > . . . 17. . . . > 3 181. 0 > . . .

19. Daftarlah suhu dari yang terkecil ke yang terbesar o  Suhu 25 F di bawah nol. o  Genangan air bersuhu 78 F. o  Air membeku pada suhu 32 F. o  Suhu rendah dalam bulan Desember adalah -3 F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful