You are on page 1of 1

La Fundació avui Nº1

Juny 2007

http://fundaciodependents.blogspot.com
fundaciodependents@aj-cornella.cat

Iniciat el programa Cornellà Cuida


Aquest mes de juny han començat les trobades del primer grup de
cuidadors del “Cornellà Cuida”. Un total de quinze famílies participen de
les sessions que es realitzen al Centre Cultural García Nieto, els dijous a la
tarda. El primer grup està format per persones que han estat derivades
des de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Cornellà.
“Cornellà Cuida” facilita als cuidadors no professionals un suport
continuat, un espai de trobada en el que , de manera grupal, es tracten
els temes d’interés comú i cada participant té l’oportunitat d’explicar la
seva experiència i escoltar a altres persones que es troben en situacions
similars.
Les primeres valoracions dels cuidadors participants està sent molt
positiva, destacant la importància de fer costat al cuidador principal de
la persona dependent.
Al mes de setembre ´s’iniciaran dos nous grups de suport.

“Cop de Calor” atendrà


4.000 persones a l’estiu

Obres residència
Les obres de la residència continuan a
Fins al mes de setembre, les informadores de la bon ritme i hores d’ara ja es pot
Fundació mantindran oberta l’operativa de la comprobar quina serà la dimensió de
campanya “Cop de Calor”, que enguany l’aparcament soterrani sobre el qual
atendrà 4.000 persones grans i dependents a s’edificarà la residència.
Cornellà.
La campanya consisteix en facilitar informació i
Amb el suport de
atenció personalitzada al col.lectiu de persones
majors de 75 anys que viuen soles o amb altra
persona d’edat similar, amb l’objectiu d’evitar
les conseqüències de les altes temperatures de
l’estiu.
Els beneficiaris de la campanya han rebut al seu
Amb la col.laboració de
domicili una carta amb consells generals, i
posteriorment estan sent contactats per telèfon
o bé amb visites per part de l’equip
d’informadores de la Fundació.
Els objectius d’aquest seguiment són consolidar
la informació facilitada a la carta i, en el cas
que es detectin situacions de risc, informar a
l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament per a que
activi els protocols d’intervenció oportuns.