You are on page 1of 1

61 Ngõ Huế, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: 04 976 4136/ 976 4138


Fax: 04 976 4118
Email: investpro@fmail.vnn.vn
Web site: www.investpro.com.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỄN ĐÔNG

Số: 21-07/VPLS-Prop.
V/v: Đề xuất cung cấp dịch vụ

Trước hết, xin cảm ơn sự tin tưởng của quý Công ty đối với dịch vụ tư vấn lập dự án
đầu tư của chúng tôi. Liên quan dự án thành lập bệnh viện đa khoa Quang Trung, chúng tôi
xin hân hạnh đề xuất dịch vụ chi tiết như sau:

1. Thủ tục xin thuê đất xây dựng bệnh viện bao gồm các bước:
1.1 Hồ sơ xin thành lập bệnh viện (xem hướng dẫn đính kèm):
InvestPro sẽ hoàn chỉnh bộ hồ sơ theo quy định để nộp cơ quan cấp phép. Tuy nhiên,
cũng xin lưu ý rằng, Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế chỉ họp một lần/tháng để thẩm
định và cấp chứng nhận hành nghề.
1.2 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (xem hướng dẫn đính kèm):
InvestPro sẽ hoàn chỉnh bộ hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư (không bao gồm thỏa thuận
với các cơ quan quản lý Nhà nước) nộp cơ quan cấp phép.
1.3 Hồ sơ, thủ tục xin thuê đất (xem hướng dẫn đính kèm):
InvestPro sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ xin thuê đất theo quy định hiện hành (không bao
gồm các thỏa thuận, bản đồ địa giới, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch tổng thể mặt bằng
thiết kế cơ sở, ...) nộp cơ quan cấp phép.

2. Phí dịch vụ:


Tổng phí dịch vụ cho toàn bộ nội dung công việc nêu tại mục 1 trên đây (và cho đến khi
Chủ đầu tư nhận được giấy phép thuê đất) là 50.000 USD (năm mươi ngàn Đô-la Mỹ)
không bao gồm 10% VAT và các khoản phí, lệ phí Nhà nước theo quy định hiện hành
của pháp luật. Điều kiện thanh toán cùng các điều kiện khác sẽ được chi tiết trong hợp
đồng dịch vụ tư vấn giữa hai Bên.

Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, xem xét và mong sớm nhận được ý kiến của quý Công ty.
Trân trọng.

Đoàn Thị Tuyết Nga


Phó Trưởng Văn phòng
Luật sư InvestPro

CONFIDENTIAL
. .. . . . . . .We make things happen. . . . . . . . .