 Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.  Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.  Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. .  Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut:  Bersikap profesional.  Bermoral teguh.  Kaya ilmu. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.  Menampilkan watak terpuji. berimej.  Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. berperibadi mulia.  Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.

       Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. . Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. berakhlak mulia. mempertahankan martabat profesionnya. tidak berbelah bahagi. berketrampilanm. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. bebas pendirian. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik.

v. Guru mempunyai iltizam yang tinggi serta mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Juga mendidik murid-murid supaya mempunyai jangkaan yang tinggi dalam kejayaan. Hubungan sosial guru murid adalah baik. Guru bergembira dengan hubungan dengan para pentadbir sekolah. Mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap kejayaan murid dalam pelajaran.Para guru di sekolah yang berkesan mempunyai tingkah laku seperti di bawah: i. . Guru mencipta suatu persekitaran pembelajaran yang mana murid-murid boleh belajar dengan cara yang selesa. ii. iii. vi. Merangsang serta memberi penekanan kepada murid-murid supaya bekerja dengan kuat. iv.

Kejelasan: pesembahan atau penerangan tentang pelajaran yang jelas bersesuaian dengan aras kognitif murid-murid.1992) menyenaraikan lapan tingkah laku guru yang ada hubung kait dengan kejayaan murid iaitu: i. Melengkapi murid-murid dengan peluang untuk belajar. Manakala Lowych dalam (Scheerens . ii. latihan dan tugasan lain secara hikmah (bussnies manner) v. vii. Mengisahkan tugas (task-related): mengarahkan para murid untuk menyiapkan kerja. Aktiviti tidak langsung: Menerima idea-idea. iv. . Mudah berubah: memperbagaikan tingkah laku pengajaran dan alatan bantuan mengajar. Kritikan: Banyak kritikan negatif memberi kesan negatif kepada pencapaian murid vi. Bersemangat: digambarkan atau dijelmakan dalam bentuk pertuturan dan bukan bentuk pertuturan. memperbagaikan aktiviti pembelajaran lain-lain lagi.Para guru menyimpan rekod-rekod perkembangan dan kemajuan murid. perasaan murid serta merangsang aktiviti persendirian murid. iii.