You are on page 1of 3

Mata pelajaran dan kelas Masa Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Aktiviti

EMK BBB Penilaian Refleksi

Bahasa Malaysia Tahun 3 2 September 2013 (Isnin) 8.00-9.00am. Alam Sekitar/ Sayangi Alam 5.1 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa dengan betul mengikut konteks. 1) Murid membaca teks bersama-sama. 2) Guru menjelaskan maksud teks. 3) Murid-murid membina ayat menggunakan kata sendi nama yang terdapat dalam teks. 4) Guru membimbing murid menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencantikkan kawasan sekolah. 5) Latihan buku aktiviti 6) Guru dan murid-murid berbincang dan membuat kesimpulan. Keusahawanan buku teks, kad perkataan, buku aktiviti Murid dapat memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa dengan betul mengikut konteks. ( ) orang murid mencapai objektif P&P. ( ) orang murid diberi bimbingan.

1 2 3 4 5

/ /

/2M - 2/9/2013 1.00- 1.30pm ,, 13.1.1

1. - 2. 3. 4. 5.

7 8 9

( ) ( )

10

Date and Day Subject Time Class Theme Focus Topic/ Title Content Standard Learning Standard Objective Objective(LINUS) Activities

: : : : : : : : : : : :

Activities(LINUS)

2 September 2013 / Monday English Year 1 9.00-9.30am 1B World of Knowledge Listening and speaking Stay Healthy 1.1 1.1.4 Able to talk about a stimulus with guidance Pupils able to talk about a stimulus with guidance. Pupils able to listen to, say aloud and recite rhymes or sing songs with guidance. 1. Pupils read aloud the rhymes with teachers guidance. 2. Teacher explains the meaning of the rhymes with actions. 3. Pupils recite the rhymes with teachers guidance. 4. Pupils talk about a stimulus with guidance. 5. Exercises, discussion and conclusion 1. Pupils listen to, say aloud and recite rhymes or sing songs with guidance.. 2. Pupils read the words in the text book with teacher guidance. Creativity and innovation Word Card, Text book, activity book ___ pupils are able to achieve the lesson objective. ___ pupils are slow learners and they are being coached constantly. Get pupils to say aloud and recite rhymes or sing songs with guidance.

Cross Curriculum Elements (EMK) Teaching Aids Reflection

: : :

Consolidation

1 2 3 4 5 6

/ / /

/1M / 2/09/2013 9.45-10.15am 11.1.3 1. 2. 3. 4. 5.

7 8 9 10

( ) ( )