You are on page 1of 86

' ' ' V

p,, l
--
(/\PPELEN Dj\ ,'Yl M
-
Kirsti Mac Donald
Norsk grammatikk
o
NORSK SOM ANDRESPRAK
Arbeidsbok
<:;APVELEN D;\MM
CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2009
Det m ikke kopieres fra denne bok i strid med ndsverkloven og fotografi loven ell er i
strid med avtal er om kopi ering inngtt med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere
ti l ndsverk.
Kopiering i strid med lov ell er avtale kan medfre erstatningsansvar og inndragning,
og kan straffes med bter ell er feng el.
Grafisk formgiver: Ingunn Framgrden
Sats: Ingunn Framgrden
Omslagsdesign: Ingunn Fram grden
Forl agsredaktr: Liv Veum Selj evold
Illustrasjoner:
Line Jerner: s. 40, 41 , 51, 56, 91, 136.
Robin Jensen: s. Il , 21, 22, 152.
Scanpi x: Francois Guill ot/AFP Photo s. 34, Halvard Al vik s. 153.
Samfoto: Brd Lken/NN s. l l .
Repro: RenessanseMedi a AS
Trykk: Livonia Print SlA, Latvia 20 Il
3. utgave
4. opplag
ISBN 978-82-02-29255-3
www.norskgrammatikk.cappelendamm.no
www.cdu.no
Forord
Norsk grammatikk. Norsk som andresprk er en systematisk gjennomgang av norsk
grammatikk med vekt p emner som er av interesse for dem som lrer norsk som
andresprk/fremmedsprk.
Lreverket bestr av
teoribok
arbeidsbok
www.norskgrammatikk.cappelendamm.no
gratis nettsted med fasit til arbeidsboka og velser
Arbeidsboka flger teoriboka. Regler og eksempler som gis i teoriboka flges her opp med
mange gjentakelser og muligheter til ve inn systemet. Det legges vekt p velser som tar
for seg emner og strukturer som erfaringene viser at utlendinger har problemer med. For ha
utbytte av denne boka, m man kunne en del norsk, men elementre byningsmnstre og
strukturer er tatt med, slik at alle skal f anledning til systematisere kmmskapene sine fra
grunnen av.
Den frste delen av boka tar utgangspunkt i ordklassene. I de siste kapitlene er det setningen
som er utgangspunktet. De samme emnene kan bli tatt opp flere steder ut fra litt ulikt perspektiv.
Det gir anledning til repetisjon av vanskelige strukturer.
Hovedernnene gr fram av innholdsfortegnelsen foran i boka. I tillegg kan man bruke
stikkordregisteret bak for finne fram til velser med et spesielt enme.
Det er lagt inn en del supplerende forklaringer i arbeidsboka, men i hovedsak finner man de
grammatiske forklaringene til velsene i teoriboka. Man kan ogs finne en fasit til velsene
p www.norskgrammatikk.cappelendamm.no.
Dersom man nsker litt enklere grammatikkoppgaver, anbefales Mac Donald: Praktisk
norsk 2. For kursdeltakere p begynnerniv anbefales Mac Donald: Praktisk norsk l .
3
4
Innledning
Norsk sprkrd og Utdanningsdirektoratet utga i 2005 nye retningslinjer der de anbefaler
grammatiske termer til bruk i skoleverket. Denne terminologien er tatt i bruk i denne boka.
For at ikke terminologien skal gi w1dige problemer for dem som er vant med andre
begreper, flger her en kortfattet oversikt over de sentrale grammatiske ordene slik de er brukt
i denne boka.
Ordklasser
Substantiv er navn p personer, ting og fenomener: en mann, ei kake, et vindu, en tanke.
Pronomen er ord som str i stedet for substantiv: han, hun, det, den, de, man.
Sprrepronomen: hvem, hva, hvilken.
Adjektiv beskriver andre ord: grnn, glad, gammel, pen.
Ogs ordenstallene er adjektiv: femte, syttende.
Determinativer er ord som str som bestemmelser til andre ord og inkluderer:
Demonstrativer: det, den, de, denne, dette, disse
Possessiver: min, ditt, hennes, vrt, deres
Kvantorer som inkluderer
artikler: en, ei, et
grunntallene:fem, ti, tolv
andre mengdeord som: mange, begge, alle, ingen
Verb forteller om handlinger og tilstander: g, leke, lese, bygge, bo.
Tempusformene har til dels ftt nye navn:
Formen har lest heter n presens perfektum (fr perfektum).
Formen skal lese heter n presens futurum (fr futurum).
Formen hadde lest heter n preteritum perfektum (fr pluskvamperfektum).
Formen skulle lese heter n preteritum futurum (fr fortidsfutmum el.
kondisjonalis).
Adverb forteller mer om handlinger og tilstander: n, tidlig, opp, ut, dessverre.
Sprreadverb: hvordan.
Preposisjoner danner sammen med et etterflgende substantiv eller pronomen
preposisjons/raser: i byen, til deg, om sommeren, enn lreren, som dem.
Som og enn regnes som preposisjoner nr de str foran substantiv eller pronomen.
(Se ogs subjunksjoner under.)
Konjunksjoner binder sammen ord og setninger: og, men, for, s.
Subjunksjoner innleder leddsetninger:fordi, da, etter at, mens, hvis.
Ogs som og enn er subjunksjoner nr de innleder leddsetning.
Infinitivsmerket regnes som subjunksjon. (Se leddsetning under.)
Setningsledd
Subjekt - den som gjr det verbet forteller om:
Per lo. Vi gikk. Den gamle hesten stoppet. De unge har det vanskelig.
Verbal - forteller hva som foregr i setningen:
Per lo. De har stoppet. De skal flytte.
Objekt - den som handlingen rammer:
Vi hjalp dem. Jeg liker naboen min. Jeg har ftt brevet som du sendte.
Indirekte objekt - den som mottar objektet:
Du sendte meg et brev. De ga lreren en blomst.
Predikativ- beskriver subjektet:
Hun er snill. Han vil bli kokk. De er noen hyggelige elever.
Adverbial - forteller mer om handlingene:
De kommer i dag. Hun jobber flittig. De kommer med buss. De bor utenfor byen.
Setninger
Helsetning- en selvstendig setning:
Det er varmt i dag. Kommer du? Da de kom, ble jeg glad.
Leddsetning- en del av en helsetning:
Da de kom, ble jeg glad. Jeg hper at jeg fr ny jobb snart.
Infinitiv regnes ogs som leddsetning: Jeg hper f ny jobb snart.
5
6
Innholdsfortegnelse
Innledning 4
Kapittel 1 Substantiv 8
Kjnn (genus) 8
Byning av substantiv 9
Bruk av ubestemt og bestemt form 11
Genitiv 13
Egennavn 15
Sammensatte substantiv 16
Kapittel 2 Pronomen 19
Personlige pronomen 19
Ubestemt pronomen 23
Sprrepronomen 23
Kapittel3 Adjektiv 25
Byning i kjnn og tall 25
Byning i bestemt form 28
Ordenstall 33
Komparativ og superlativ 33
Adjektiv brukt som substantiv 35
Kapittel4 Determinativer 38
Ubestemt artikkel 3 8
Bestemt artikkel 39
Demonstrativer 40
Dobbel eller enkel bestemmelse? 42
Possessiver 43
Kvantorer 45
Kapittel 5 Verb
52
Infinitiv 52
Presens 54
Preteritum og presens perfektum 57
Presens futurum 62
Preteritum perfektum og preteritum
futurum 63
Modale verb 65
S-verb 67
Passiv 68
Imperativ 70
Refleksive verb 71
Sammensatte verb 72
Kapittel6 Partisipper 74
Presens partisipp
Perfektum partisipp
Partisipper brukt som adjektiv
Kapittel 7 Adverb
Tidsadverb
Mtesadverb
Stedsadverb
Modale adverb
Sprrende adverb
Nektende adverb
Gradsadverb l framhevende adverb
Sammenbindende adverb
Gradbyning av adverb
74
74
75
79
79
79
80
82
83
84
84
85
86
7
KapittelS Preposisjoner 88
Tid 88
Sted 91
Tilhrighet 93
Sammenlikning 94
Annen bruk av preposisjonene 94
Sammensatte preposisjonsuttrykk 96
Kapittel 9 Konjunksjoner og subjunksjoner 98
Konjunksjoner 98
Subjunksjoner 100
Kapittel lO Setningsledd 103
Subjekt 103
Predikativ 104
Objekt 107
Verbal 109
Adverbial 117
Kapittelll Setninger 118
Helsetninger 118
Leddsetninger 123
Det-setninger 134
Setningsfragmenter 138
Kapittel12 Sammenbinding av setninger 141
Tillegg
141
Motsetning 143
Tidsforhold 144
rsaksforhold 149
Betingelse 153
Sammenlikninger 156
Stikkordregister
159
8 J Kapittel l Substantiv
Kapittel l Substantiv
Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 8-22.
Kjnn (genus)
1.1 Fyll ut med riktig ord
Egennavn Fellesnavn
Troms en bv
Rogaland
Frankrike
Madeira
Ganges
Egennavn
Troms
Srlandet
Mjsa
Asia
Danmark
Fellesnavn
et fylke
Kaspihavet _________ _
Stillehavet
1.2 Sett inn artikkel
program
forestilling
selskap
vennskap
riking
fundament
supplement
keiserdmme
mekaniker
fysiker
ingenir
tyveri
system
argumentasjon
sosialist
assistent
1.) Lag substantiv av ordene til venstre - med artikkel
lede
reparere
flykte
argumentere _______________ _
okkupere
levere
bekrefte
trene
bake
sprre
ung
kjrlig
sunn
venn
vanskelig
demokratisk
Kapittel l Substantiv 9
Byning av substantiv
1.4 Fyll ut
/
Entall Flertall
ubestemt bestemt ubestemt bestemt
klokka
et hus
barna
bilder
klassen
en ting
landet
en dollar
'
eska
1.5 Gjenta setningene i flertall
Det er en butikk der. Det er mange butikker der.
Det er et vindu der.
Det er et hus der.
Det er et slott der.
Det jobber en baker der.
Det bor en inder der.
Det bor en amerikaner der.
1.6 Sett inn ordene til venstre i flertall
et land De hadde vrt i mange ________ _
en feil Hun hadde nesten ikke noen ________ _
en ting Han nsket seg mange ________ _
l
10 Kapittel l Substantiv Kapittel l Substantiv 11
en dollar Kan du veksle noen ?
Bruk av ubestemt og bestemt form
et barn Harde ?
en regel Det er mange p skolen.
1.9 Sett inn riktig ord i riktig form
en ide Han har mange
l : et esel, 2: en hane, 3: ei lve
en sykepleier Alle dtrene er
Det var en gang 3 _________ som kom til en grd der det bodde
en liter De drikker tre melk om dagen.
_________ og 2 _________ . 3 _________ var
en vaffel N skal vi lage
sulten, og da den fikk ye p l som gikk p jordet og spiste, fant den
et program Hvilke
har du sett?
ut at det ville vre en god middag. Den snek seg innp l , men
2 _________ fikk ye p 3 _________ og satte i gang gale i
1.7 By ordene
vilden sky. Og er det noe 3 er redde for, s er det hanegal , s
3 satte av grde i full fart. Da l ________ _
s at 3 lp sin vei, ble det veldig modig og lp
Entall Flertall
ubestemt bestemt ubestemt bestemt
en far
etter 3 for kjekke seg.
e1 mor
Men da de var kommet et stykke unna
en bror
2 _________ , snudde
ei sster
3 _________ seg brtt
ei datter
og kastet seg over det kjekke
ei hnd
et tre
S fikk den middag likevel.
et kne
1.10 Sett inn substantivene i riktig form
1.8 Sett inn ordene til venstre i flertall
et kjkken
S koselig du har ftt det i ____________ _
ei bok Jeg har noen med meg.
et gardin
Jeg liker de nye ____________ _
en mann Det er ikke s mange her.
ei lampe Er ny?
et tre De har plantet noen
et bord Hvor har du ftt tak i dette ?
ei datter Hvor mange har de?
en farge
Jeg liker p benken. Har du malt den selv?
en bonde Det er mange i landet.
et skap
Ja, jeg har malt bde den og alle _________ _
ei strand Er det mange
der?
et glass, en kopp
Her er det plass til alle _________ og
_________ mme.
r
12 l<apittel l Substantiv
1.11 Sett inn substantivet i riktig form
a lrer/en
_____________ vr kommer fra Stavanger.
Mange _____________ trives i jobben sin.
Noen _____________ kan bli slitne.
_____________ til Eva skal slutte.
Kims _____________ er fra Vietnam.
Mange av __________ er unge.
b system/et
Hva slags politisk _____________ har dere?
Landets politiske _____________ er ikke s godt.
Vi trenger et nytt ____________ _
Mange vil forandre hele ____________ _
Ingen av _____________ som vi har prvd, virker.
Noen _____________ virker vel bedre enn andre?
c tradisjon/en
Deharmangegamle ____________ _
_____________ deres er viktige for dem.
De har ikke glemt forfedrenes ____________ _
Noen _____________ er felles for hele landet.
Men noen av er lokale.
-------------
Alle burde ta vare p _____________ sme.
1.12 Sett ordene til venstre inn i riktig form
dag
dag
uke
uke
Hun jobber fem timer __________ _
Man br spise minst fire mltider om ______ _
Hvor mye tjener han per _ _ _ _ ___ ?
Hun trener fire ganger i ________ _
l<apittell Substantiv 13
mned Han tjener 20 000 kroner i
mned Hva betaler du i husleie per ?
r De kommer hit et par ganger i
r Lnna gikk opp med 20 000 per
1.13 Les teksten og fyll ut
Rut og Anne var p restaurant sammen. Men de var ikke fornyd med besket. De fikk
kjedelig mat, lunkent vann, trt brd, seigt kjtt, kald saus, vissen salat, og til slutt fikk de
en kaffe som smakte vondt. De syntes ogs at de fikk drlig service. Men de fikk en stor
regning til slutt.
Hvordan var restaurantbesket?
_______ var kjedelig, _______ var lunkent, _______ var trt,
_______ var kald, _______ var vissen, og _______ smakte
vondt. Men var stor!
---------
Genitiv
1.14 Skriv uttrykk med genitiv
(Per har ei datter.)
(Kari har ei tante.)
(Barna har mange leker.)
(Foreldrene har problemer.)
(Landet har en kultur.)
(Teateret laget en oppsetning.)
(Forfatteren har skrevet bker.)
(Brasil har en hovedstad.)
Jeg kjenner Pers datter.
Vi beskte _______________ _
Vi mtte rydde bort ____________ _
De diskuterte ______________ _
Hun studerer ______________ _
____________ var veldig interessant.
Hun leste alle ______________ _
Hva heter ________________ ?
(Hun snakket p vegne av elevene.) Hun snakket p _____________ _
14 Kapittel 1 Substantiv
Kapittel l Substantiv 15
1.15 Sett inn )an eller )ans en gutt p ti r
Jeg har inntrykk av at ______ jobb er interessant.
Vi fikk hjelp av en _________________________ _
I gr traff jeg ______ sster.
en tv-skjerm p 42 tommer
Foreldrene til ______ kommer ogs p besk. De ville ha en __________________________ _
De kommer hit for ______ skyld.
De skal se p en leilighet til _____ _
1.18 Sett inn riktig uttrykk
De har lagt inn et bud p ______ vegne. til fjells _ til fots _ til sengs - til bunns - til topps - til bords - til sjs
1.16 Sett inn ordene i riktig form
Maten er ferdig. N m vi sette oss _ _____________ _
Vi m komme _______________ i denne saken.
a kone
Har du hilst p Hassans ______ ?
Neste helg drar vi _____ _ ________ _
Hvor kommer ______ til Per fra?
Vi kjrer noen mil, men s drar vi resten av veien ______________ _
I dag kommer ______ til Per og Hassan hit.
Han g i k k - - - - - - - ~ - - - - - - - da han var ganske ung.
Hun vil gjre karriere og komme
- ---------------i bedriften.
b barn
Hvor gamle er Pers ______ ?
Jeg er utslitt og vil g tidlig ______________ _
Begge ______ til Per er begynt p skolen.
Pers eldste ______ gr i samme klasse som det yngste ______ til Olav.
1.17 Uttrykk det samme med genitiv
en leilighet med fem rom
De leter etter en fem roms leilighet.
en utdannelse som tar fem r
Hanskalbegynnepen ________________________ _
pause i et kvarter
Ntarviet ____________________________ ___
en kalkun p fem kilo
Til jul kjpte vi en---------------------------
historie som gr over mer enn to tusen r
Stedet har mer enn---------------------------
16 Kapittel l Substantiv
Sammensatte substantiv
1.20 Ls opp de sammensatte ordene
vinterklr klr til bruke om vinteren
barneklr
skinnklr
selskapsklr
fritidsklr
bomullsklr
reiseklr
arbeidsklr
1.21 Lag sammensatte ord som tilsvarer ordene til venstre
informasjon for elever elevinformasjon
informasjon om eksamen
informasjon om valget
informasjon om studier
informasjon om arbeidslivet ______________________ _
informasjon for turister
informasjon for studenter
1.22 Sett inn sammensatte ord som tilsvarer ordene under streken
Informasjonsvilien var liten.
(Viljen til informere)
------------------------- ble intervjuet i tv.
(Sjefen for informasjonen)
De startet
-----------------------------------------------
(en kampanje for informere)
----------------------------var stort.
(Behovet for informasjon)
Kapittel l Substantiv
17
Folk klaget over _______________________ __
(mangel p informasjon)
Avisen skrev om
-----------------------------------
(svikt i informasjonen)
1.23 Lag sammensatte ord med samme betydning som ordene til venstre
det tilhre en gruppe
innsats for samfunnet
endringer i klimaet
motsetning mellom generasjonene
problemer med finne sin identitet
problemer med kommunikasjon
frihet til velge
politikken som stormaktene frer
retten til bestemme selv
terapi i grupper
senter for kultur
krig mellom borgerne i et land
bestemmelser i loven
politikken som angr sosiale forhold
1.24 Lag sammensetninger
ferie med sol og bading
festival med mat og vin
politikk som angr skole og helse
litteratur for barn og ungdom
en kveld med sang og musikk
programmer med sport og kultur
gruppetilhrighet
sol- og badeferie
18 Kapittel l Substantiv
1.25 Hvilke ord er substantiv? Sett ring rundt dem
gammel
mne
vennlig
lpe
mat
trening
glad
fest
kjrlighet
Atlanterhavet
kineser
Petra
hun
spising
ungdom
tyrkisk
Kapittel 2 Pronomen
Personlige pronomen
2.1 Sett inn riktig pronomen
a
Hva heter naboen din?
Hva heter mannen hennes?
De har to barn, ei jente og en gutt.
Gr barna i barnehage?
Liker Tomas seg der?
b
Hva heter denne elva?
Hva heter hovedstaden i Estland?
Hva heter landet sr for Estland?
Hva kaller man Estland, Latvia og Litauen?
Hva heter fjellene i Nord-Afrika?
c
Hvor ligger Drammen?
Hvor mange innbyggere har Bergen?
Hva heter de srligste fylkene i Norge?
Hva heter de strste byene p Srlandet?
Hvor ligger Hedmark fylke?
Objektform
2.2 Sett inn pronomen i riktig form
a Fortell om Kari. Bruk pronomen:
Kapittel 2 Pronomen j 19
------11
Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 23-28.
______ heter Susanne.
______ heter Olav.
______ heter Lise og Tomas.
Ja, det gjr _____ _
Ja, det gjr _____ _
______ heter Otra.
______ heter Tallinn.
______ heter Latvia.
______ kalles De baltiske landene.
______ heter Atlasfjellene.
______ ligger i Buskerud.
______ har ca. 250 000 innbyggere.
______ heter Aust- og Vest-Agder.
______ heter Kristiansand og Arendal.
______ ligger p stlandet.
Kari var syk og hadde feber. _____ l til sengs, og doktoren kom og underskte
_____ . Han sa at ____ mtte ta det med ro i noen dager og ga __ __,___
litt medisin som skulle f ned feberen.
20 Kapittel 2 Pronomen
b Fortell om Kari og Ola. Bruk pronomen:
Kari og Ola var syke og hadde feber. _____ l til sengs, og doktoren korn og
underskte _____ . Han sa at _____ mtte ta det med ro i noen dager og
ga _____ litt medisin som skulle f ned feberen.
c Fortell om Kari og meg. Bruk pronomen:
Kari og jeg var syke og hadde feber. _____ l til sengs, og doktoren kom og
underskte _____ . Han sa at _____ mtte ta det med ro i noen dager og
ga _____ litt medisin som skulle f ned feberen.
2.3 Fyll ut med pronomen
Jeg kommer i morgen. Kan du hente _______ ?
Tom og jeg kommer i morgen. Kan du hente _______ ?
Kommer du i morgen? Jeg kan hente ______ _
Kommer du og Lise i morgen? Skal jeg hente _______ ?
Lise kommer i morgen. Jeg skal h e n t e - ~ - - - - -
Leif og Lise kommer i morgen. Kan du hente _______ ?
2.4 Fyll ut med pronomen som passer
Det var en gang en villhest som levde p ei frodig slette. Men en dag kom en hjort og begynte
beite p den samme sletta. Hesten ergret seg over dette, men - ~ - - - - torde ikke
prve jage bort hjorten, for ______ hadde s store horn. Da fikk hesten en god ide.
______ gikk til en bonde som bodde i nrheten og sa at ______ visste om
en flott hjort som bonden kunne fange og spise. Bonden svarte at ______ ikke klarte
fange hjorten, for ______ lp s fort. Jeg skal hjelpe ______ , sa
hesten.
______ lper like fort som hjorten. ______ kan sitte p ryggen min, s
klarer du nok fange ______ . Som tenkt, s gjort. Bonden la sal p ryggen til
hesten og satte seg opp p . Hesten lp og lp, men likevel klarte
______ ikke ta igjen hjorten. Hjorten lp mye fortere enn hesten, n som hesten
Kapittel 2 Pronomen 21
hadde mannen p ryggen. ______ klarte ikke
- r
f
det du lovet ______ , sa mannen, men n har
jeg fanget ______ , s n kan _____ _
bli med ______ til grden og trekke plogen
for _______ . Slik ble hesten husdyr og
hjelper p grden til bonden.
2.5 Lag setninger med pronomenene til venstre+ en form av gifte seg
gifte seg
han Skal han gifie seg?
dere Nr skal
_________________________ ?
du Nr skal
_________________________ ?
hun Har
_ ________________________ ?
de Planlegger
_______________________ ?
Jeg Til sommeren
Yl Skal
______________________________________________ ?
du Vil
___________________________ med meg?
2.6 Fyll ut med samme verb + ikke
Hun liker seg her, men jeg liker meg ikke her.
Han kjeder seg, men jeg ________________________ _
De soler seg, men vi _________________________ __
De skynder seg, men han
------------------------------------
De konsentrerer seg, men dere
-----------------------------------
Kari gleder seg til eksamen, men Ola
-------------------
Ola gruer seg til eksamen, men Kari
-------------------
Lette pronomen kommer foran ikke, ogs og liknende adverb nr det er enkelt verb i setningen.
Se side 131 i teoriboka og velse 11.7-11.9.
22
2.]
Kapittel 2 Pronomen
Les teksten. Fortell det samme, men begynn med
a: Birgitta, b: Kristian, c: Liv og Eli, d: vi
Jeg prver konsentrere meg. Jeg m skynde meg gjre flere oppgaver. Snart skal jeg ha
eksamen, og den gruer jeg meg til. Men jeg gleder meg til bli ferdig med skolen. Jeg hper
jegfr megjobb etterp. Jeg kjeder meg hvis jeg ikke har noe foreta meg. Faktisk liker jeg
meg best nr jeg har det litt travelt.
2.8 Fyll ut
Vinden og sola kranglet om hvem av _____ som var den sterkeste. De fikk ye p en
mann som gikk langs veien. _____ ble enige om at _____ av dem som klarte f
frakken av _____ , var den sterkeste. Frst skulle vinden prve. Plutselig kjente mannen
hvordan _____ begynte blse. _____ kneppet frakken og knyttet beltet s hardt
_____ kunne. Han puttet hendene i lommene, og _____ var ikke mulig for vinden
f frakken av mannen. Jo kraftigere _____ blste, desto tettere holdt _____ frakken
inntil seg. Til slutt mtte vinden gi _____ . S skulle sola prve seg. ____ ga seg til
steke det varmeste _____ kunne. Mannen begynte svette, _____ knappet opp
alle knappene, og _____ varte ikke lenge fr _____ hadde tatt av ____ _
frakken og bar ____ _ p armen. Da var _____ klart at sola hadde vunnet, og at
_____ var sterkere enn vinden.
.-
Kapittel 2 Pronomen l 23
2.9 Sett inn pronomen i hflig form
God morgen! Hva kan jeg hjelpe _____ med?
Kunne _____ vre s snill forklare hva jeg skal skrive her?
Selvflgelig. Hvis ___ vil sette _____ her, s skal jeg straks hjelpe ____ _
Ubestemt pronomen
2.10 Sett inn ubestemt pronomen i riktig form
Det er vanskelig f feriejobb for tida. ______ m g fra sted til sted og sprre om
det er noen som har brukt for _ _ ____ . Det beste er om ______ kjenner
noen som kan hjelpe ______ med kontakter.
______ skal ikke alltid stole p det folk sier til _____ _
_ _ ___ skal hre mye fr rene detter av!
Men n fr det vre nok snikksnakk! ______ trenger en pause av og til.
Man kan ikke skifte fra ubestemt til personlig pronomen:
Hvis man vil lre sprket, m man (ikke han) snakke mye med folk.
eller: Hvis en vil lre sprket, m en snakke mye med folk.
Se for vrig teoriboka, ubestemt pronomen.
Sprrepronomen
2.11 Sett inn riktig sprreord
______ er dette? Det er lutefisk.
er dette? Det er min bror.
------
______ stoppested gr vi av p? Neste.
______ bker skal vi ta med? Disse.
______ dato er det? 5. april.
bor du sammen med? Tanta mi.
------
______ skal du gjre til hsten? Studere.
-
24 Kapittel 2 Pronomen Kapittel 3 Adjektiv 25
______ fag liker du best? Matte og fysikk.
Kapittel 3 Adjektiv Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 29-40.
______ vei skal vi ta? Vi tar til hyre her.
2.12 Sett inn riktig form av hvilken+ en preposisjon
Byning i kjnn og tall
_____ skole gr du ____ ?
3.1 Sett inn adjektivene i riktig form
_____ land kommer de ____ ? grnn Hun kjpte et _______ slips og ______ sokker.
_____ stoppested skal vi g av ____ ? frisk Barnet var ikke _______ , men foreldrene var ______ _
_____ oppgaver har dere problemer ? dum Han kom med et _______ svar og noen ______ vitser.
_____ tekster snakket dere ? viktig De hadde noen ______ kommentarer og et ______ sprsml.
_____ film spilte hun ____ ? rlig Jeg tror hun er et _______ menneske.
ekkel De fikk noen _______ bilder og et ______ brev.
2.13 Hvilke ord er pronomen? Sett ring rundt dem VISSen Alle blomstene var
pen Vinduet er _______ ,og begge drene er ______ _
3.2 Gjr om til entall
hund
de
to pene gutter en pen gutt
hest
dem
henne
fem
noen gamle menn
to enkle sprsml
Jeg
mann
oss
dere
deg
mange vakre blomster
dit
hjem
hvem
noen trygge land
mange tomme glass
man
seg noen praktiske sprsml
to nye snekkere
mange frie land
33 Sett inn adjektivene i riktig form
positiv
Hun fikk et __________ svar p sknaden.
Det kom mange __________ reaksjoner.
26 Kapittel 3 Adjektiv
Svaret var _________ _
Elevene var veldig _________ _
De hadde en __________ holdning.
aggressiv
Landet frer en _____________ politikk.
Det kom mange _____________ angrep p regjeringen.
Hun ga et _____________ svar.
Demonstrantene var ____________ _
Innlegget var ____________ _
tradisjonell
De fikk et _____________ svar.
Innholdet i boka er ____________ _
Hun har veldig _____________ menmger.
Dette er helt ____________ _
Dette er ritualer.
-------------
34 Gjr om til flertall
velsen er kjedelig.
Huset er gammelt.
Gutten er sulten.
Programmet er nytt.
Jakka er moderne.
Jenta er sliten.
Landet er fritt.
Brevet er langt.
Stedet er trygt.
Snnen er gift.
velsene er kjedelige.
-
r
l<apittel3 Adjektiv 27
35
Sett inn adjektiv med motsatt betydning
Er huset nytt eller ?
Er fatet lett eller ?
Var kjttet kaldt eller ?
Er barnet sykt eller ?
Er teppet gammelt eller ?
Er huset gammeldags eller ?
Er naboene gamle eller ?
Er han norsk eller ?
Var sprsmlet lett eller ?
3.6 Lag adjektiv av navnene til venstre
Asia De liker best musikk.
Spania musikk er ogs fin.
India Naboen min er
Marokko Mannen hennes er statsborger.
Argentina Jose spiller i et orkester.
Frankrike De hengte opp et flagg.
37
Lag adjektiv av ordene til venstre
problem Dette er
konomi Dette er et problem.
sympati Naboene mine er veldig
politikk De hadde en diskusjon.
matematikk Hun er et gem.
psykologi Han har et problem.
28 Kapittel 3 Adjektiv
3.8 Gjr om til entall
Problemene er store.
Problemene er interessante.
Studentene var slitne.
Husene er gamle.
Brevene er lange.
Brevene var hyggelige.
Fjellene er hye.
Barna var friske.
Programmene var gode.
Filmene var spennende.
Vinduene er pne.
Rommene er digre.
Landene er frie.
Ryktene er sanne.
Barna var sultne.
Rommene var moderne.
Byning i bestemt form
Problemet er stort.
------------------------------------
39 Sett inn adjektivet, eventuelt med bestemt artikkel
gammel
Dette er et problem.
Hun skal visst selge bilen.
Huset er til salgs.
Mannen er pensjonist.
Filmene er gode.
De skal kjpe mbler.
De leter etter et skap.
-
Kapittel 3 Adjektiv 29
3.10 Sett inn adjektivene i riktig form
kald
Det er ganske ________ her i landet, og
dyster
vret kan vre noks _________ _
utenlandsk Likevel kommer det en god del _____________ turister hit.
dyp Mange vil gjerne se _________ fjordene med
bratt
__________ fjellene rett opp fra sjen.
industrialisert Folk fra ______________ land setter ofte pris p naturen.
ren
For mange er det godt oppleve ____________ lufta.
stor
De fleste turistene er ogs innom ___________ byene: Oslo,
Bergen og Trondheim.
gammel
I Trondheim kan de se ______________ domkirka.
interessant I Bergen er Bryggen spesielt ________________ _
spennende Mange synes at statuene i Vigelandsparken i Oslo er ________ _
Mange turister vil se fJorder og fJell.
30 Kapittel 3 Adjektiv
3.11 Sett inn adjektivet i riktig form, eventuelt med bestemt artikkel
sosial
Hun er opptatt av ___________ problemer.
Dette er et ___________ problem.
Det trengs flere penger i _____________ sektoren.
_____________ forholdene er ikke gode.
nasjonal
Samferdsel er en __________ oppgave.
Flagget er et __________ symbol.
Mange av deres __________ skatter er i utlandet.
---------------samholdet er viktig.
tradisjonell
Han viste oss en dans.
-------------
Stedets ____________ byggeskikk blir borte.
De bruker sitt _____________ sprk.
_____________ maten smaker godt.
3.12 Sett inn adjektivet i riktig form, eventuelt med artikkel
konomisk
Landet har problemer.
Problemene er store.
Systemet har sviktet.
De nsker et nytt system.
Landets politikk ble lagt om.
politisk
Hun er ikke medlem av noe parti.
Ingen av partiene passer for henne.
Systemet er rttent!
Hun er opptatt av ideer og tanker.
Vrt system bygger p folkestyre.
Kapittel 3 Adjektiv 31
3.13 Sett inn adjektivene i samme rekkeflge, men i riktig form
bermt, gammel, nordisk, britisk, verdifull, nydelig, fredelig, vant, farlig, enkel, stor, lett,
rask, brutal
Det finnes et ____________________ skrift fra r 793, som
forteller om vikingenes angrep p Lindisfarne kloster i Nord-England. Dette er en av eldste
fortellingene om ___________ vikingene p
_______________ yene. I klostrene kunne det vre mengder av
_____________ ting, og vikingene stjal det de kunne finne. De drepte noen
av prestene og dela ogs ______________ kirka. Prester, munker og
nonner var __________ mennesker som ikke var ________ til
forsvare seg mot __________ voldsmenn. Derfor var det ________ _
for vikingene plyndre klostre og kirker. Mange steder var det _______ _
rikdommer hente. Vikingene kom inn fra havet med sine ________ _
________ skip og forsvant til havs igjen etter sine _________ angrep.
3.14 Sett inn halv i riktig form
De skal vre her et _______ r. De spiste en _______ pizza.
Jeg har brukt _______ dagen p avisen. De bor _______ ret i Spania.
3.15 Sett inn hel i riktig form
De skall ese et _______ kapittel. Jeg har lest _______ boka.
De blir bortreist _______ uka. Jeg skal ha ferie i en _______ mned.
3.16 Sett inn liten i riktig form
Vil du ha den store kofferten? Nei, heller den lille.
Vil du ha en stor porsjon? Nei takk, bare en __________ _
Bor de i en stor by? Nei, de bor p et ganske ___________ sted.
Er barna deres store? Nei, de er noks __________ _
Er huset stort? Nei, det er ganske __________ _
32 Kapittel 3 Adjektiv
Kjpte dere det store bordet? Nei, vi tok __________ _
Liker du de store druene? Jeg foretrekker __________ _
Har du tenkt kjpe en stor bil? Nei, bare en __________ _
Kjpte du den store radioen? Jeg tok __________ _
3.17 Sett inn liten i riktig form
Kari har ftt seg en hybel. Kari har ftt seg en liten hvbel.
Vi har et problem.
Pc-en passer for meg.
Varene har noen feil.
Feilene gjr ikke meg noe.
Barn er slitsomme.
Barna er trtte.
De ville leie ut rommet.
N trenger jeg en pause.
Et avbrudd gir nye krefter.
3.18 Sett inn annen i riktig form
a
Kommer du i morgen?
Kommer hun fra Bergen?
Er de fra Troms?
Nei, heller en __________ gang.
Nei, fra en __________ by p Vestlandet.
Nei, de er fra et __________ sted i Nord-Norge.
Fr hun besk av broren sin? Nei, men det kommer noen _________ slektninger.
b
De har flyttet fra det ene stedet til ___________ _
De dro fra den ene byen til ___________ _
Hun flyttet fra det ene landet til ___________ _
Det kan vre slitsom flytte fra et land til et ___________ _
l
K a p i t t e ~ 3 Adjekt1v l 33,
Ordenstall
3.19 Ordenstall
a Svar med etasjen under:
Bor de i andre etasje? Nei, _____________________ _
Bor de i sjuende etasje? Nei, _____________________ _
Bor de i femte etasje? Nei, _____________________ _
Bor de i niende etasje? Nei, _____________________ _
Bor de i tolvte etasje? Nei, _____________________ _
b Svar med datoen etterp:
Er hun fdt den tjuesjuende?
Kommer dere den syttende mars?
Skal dere dra den femtende?
Nei, _________________ _
Nei, _________________ _
Nei, _________________ _
Kommer du den tjuetredje desember? Nei, _________________ _
De flytter den sekstende februar.
Er det den sjuende i dag?
Nei, _________________ _
Nei, _________________ _
3.20 Sett inn ord med motsatt betydning av ordene til venstre
frste De satt p ____________ benk.
vre De bor i ____________ del av gata.
neste Det str p ____________ side.
Komparativ og superlativ
3.21 Svar med samme adjektiv i komparativ
Var reisen dyr?
Var huset dyrt?
Er rommene store?
Er naboene gamle?
Er lreren ung?
Dyrere enn jeg hadde ventet.
34 Kapittel 3 Adjektiv Kapittel 3 Adjektiv 35
Var hotellrommet lite? god
Var klrne sm?
Denne fisken var ___________ enn den vi fikk i gr.
Ble resultatet bra?
Hva synes du er ___________ , fisk eller kjtt?
Er kofferten tung?
Jeg synes fisk er ___________ , hvis den er fersk.
Jeg synes grnnsaker er ___________ maten!
3.22 Bruk komparativ med motsatt betydning
gammel
Er huset hans mindre enn ditt? Nei, det er strre.
Hvem er _____________ av elevene?
Er naboene yngre enn deg?
Amir og Teo er _____________ i klassen.
Er situasjonen verre enn fr?
Hvilken by er _____________ her i landet?
Ble han bedre etter behandlingen?
Hvilke byer er _____________ i Europa?
Er hun eldre enn meg?
3.24 Svar med samme adjektiv i komparativ
Er denne bilen eldre enn den andre?
Er denne veien lengre enn den andre?
Er boka spennende? Mer spennende enn filmen.
Er leiligheten strre enn din?
Er jobben anstrengende? enn den forrige.
Er forestillingen kortere enn vanlig?
Er oppgavene kompliserte? enn de forrige.
Er hun interessert?
Er de importerte grnnsakene drligere? __________________ _
___________________ enn broren.
Er hun bermt?
Er sekken lettere n?
_ _______________ enn hun fortjener!
Er denne oppgaven lettere?
__________________ enn det gamle.
Er systemet praktisk?
Er mblene gammeldagse?
___________________ enn huset.
3.23 Sett inn komparativ eller superlativ, eventuelt med artikkel
Adjektiv brukt som substantiv
stor
De bor i Tyrkias _____________ by.
3.25 Sett inn adjektivene i riktig form
Hvilken by er _____________ i Tyrkia?
gammel
Er Istanbul _____________ enn Ankara? Mange _________ bor alene.
Ja, den er mye ____________ _ De fleste _____________ steller seg selv.
hy
Ca. lO% av __________ bor i institusjon.
Hvem er _____________ , Kim eller Jon?
Mesteparten av __________ er noks friske.
Kim er _____________ av dem.
ung
Jeg trodde Jon var _____________ enn Kim. Det er en del __________ som er arbeidslse.
Hvem er penest? Det er vel ikke s viktig hvem som er _________ _ Ingen __________ burde g uten gjre noe.
--
36 l Kapittel3 Adjektiv
Kapittel 3 Adjektiv 37
l
Mange av _____________ tar lang utdannelse. Disse reglene er ikke ____________ _
Noen __________ drar til utlandet for studere.
politiker/en - politikk/en - politisk
fattig
Hun vil gjerne bli ____________ _
Er det mange _________ der?
_____________ diskusjoner er det viktigste for henne.
Noen av __________ har ratt jobb.
Ingen aviser vil trykke de _____________ artiklene hennes.
Landets __________ m ra sttte.
Hun er medlem av et _____________ parti.
Det er stor forskjell p de rike og _________ _
Hun vil at partiet skal forandre sin ____________ _
Hun stoler ikke p ____________ _
3.26 Sett inn adjektiv eller substantiv i riktig form
forskjell/en - forskjellig
3.27 Hvilke ord er adjektiv? Sett ring rundt dem
Er det stor ____________ p maten her og i Hellas?
____________ er ganske store.
Landene har ____________ kultur.
kJrlighet
Tradisjonene er ___________ _ rose
forskJell
Ill od erne
Det er store ____________ mellom by og land.
Livet i byen er ____________ fra livet p landet.
Politisk
gClinrnel
sikker
vennlig
rd
Politikk
konomi/en - konomisk
brite
Ill akt
skarp
kort
Illektig
Mange land har drlig ____________ _
Avisene skriver mye om den drlige ____________ _
tysker
Japansk
forskJellig
Vi har et _____________ problem.
Mange er opptatt av den _____________ krisen.
Landets er svak.
-------------
Landets _____________ situasjon er drlig.
demokrat/en - demokrati/et - demokratisk
De ville innfre ____________ _
_____________ vant valget.
De nsket et mer _____________ system.
Landets nye, _____________ regjering har tiltrdt.
Er presidenten republikaner eller _____________ ?
l
38 Kapittel4 Determinativer
Ka p itte l 4 Determinativer Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 41-56.
Ubestemt artikkel
4.1 Hvilken artikkel?
____ sted, ____ land, ___ by, ____ kontinent
____ sprsml, ___ svar, ___ feil, ___ problem
____ unge, ____ barn, ___ ungdom, __ menneske
4.2 Sett inn en der det er vanlig med ubestemt artikkel, (en) hvis begge deler er
ok. Skriv O der det er vanligere uten artikkel
Jeg har ftt ___ venn p skolen. Det er fint ha ___ venn snakke med.
Snnen min spiller ___ gitar, og jeg har tenkt kjpe ___ brukt gitar til ham til jul.
N bor Liv p ___ hybel, men snart skal hun flytte til liten leilighet.
Hun har kjpt ___ gammel leilighet i ___ drabantby.
N har elevene ftt hjelp av ___ lrer. Det er viktig med ___ lrer som hrer etter.
Leyla vil gjerne bli ___ lege. ___ lege kan hjelpe mange mennesker.
43
Gjr om til entall
De er leger. Svogeren min er ogs lege.
De er studenter. Ola er ogs
De er professorer. Naboen min er ogs
De er bnder. Dattera mi vil bli
De er psykologer. Er du ogs ?
De er italienere. Naboen er ogs
De er polakker. Mannen hennes er
De er briter. Er han ?
De er katolikker. Venninna mi er
De er oversettere. Jeg har lyst til bli
; Kapittel4 Determinativer 39 .
44 Sett inn ordene i entall, med eller uten artikkel
(en) tannlege Kari har tenkt bli ____________ _
Som _____________ har hun en sikker jobb.
Jeg kjenner ____________ _
(en) utlending Som _____________ ser han ting litt annerledes.
Er Tommy _____________ ? Ja, det tror jeg.
Det kommer _____________ som sjef p jobben.
Bestemt artikkel
45 Gjenta setningene, men sett inn adjektivet foran substantivet
ny
Hvor er lreren? Hvor er den nve lreren?
Jeg har invitert naboen.
Jeg har hilst p kona til Ola.
De ville vise fram huset.
De var fornyd med mblene.
gammel
Husene er sjarmerende.
Mora kommer p besk.
Han vil bytte ut telefonen.
Jeg vil gjeme skifte ut tv-apparatet.
liten
Barna gr i barnehage.
Hvordan liker du huset?
___________________ ?
Jeg tar kofferten.
Veska er ikke stor nok.
annen
Elevene kommer ikke i dag.
Skal vi bruke boka?
___________________ ?
~ .
40 Kapittel4 Determinativer Kapittel4 Determinativer 41
Hvor er lreren?
______________________________________ ?
boka
___________________ er spennende!
Vi m g til rommet. kofferten Kan du hjelpe meg med ___________________ ?
Demonstrativer
4.8 Sett inn denne, dette eller disse
4.6 Sett inn den, det eller de
___________________ oppgaven er lett.
___________________ sprsmlene skjnner jeg ikke.
Hva skal vi gjre med ___________________ bildet?
Alle ___________________ tingene m ut.
__________________ boka m du lese.
49 Fyll ut med de, det, den, disse, dette, denne
Vil du ha _________________ eplene? Nei, heller ____________ rde der til venstre.
Hva synes du om ____________ bildet der borte? Jeg liker bedre _____________ her.
Liker du ?
---------
Se p ________ _ __ _________ sausen smaker godt! Ja, men ___________ vi fikk i gr, var enda bedre.
Husker du _____ gangen vi dro til Sverige? Skal vi dra dit i igjen i ____________ uka?
4.10 Sett inn den, det eller de
Hva er det? _________ er kinesiske nudler. _________ er veldig gode.
Hvor er veska mi? _________ er ikke her, men ________ str ei veske p gangen.
Fisken ser fin ut. Ja, _________ er torsk fra Nordsjen. _________ er helt fersk.
Hva synes du om bilen min? _________ er en fin bil. Er _________ ny?
_________ ser spennende ut! _________ er fine!
Hvem er det? __________ er de nye naboene. _________ kommer fra Kongo.
47 Sett inn denne, dette eller disse i stedet for substantivene til venstre
4.11 Sett inn den, det eller de
jakka Synes du jeg burde kjpe ___________________ ?
Hvem eier disse bkene? _______ er mme.
jakkene Jeg liker __________________ godt.
Hvem eier denne hatten? ____ er mm.
slipset ___________________ er lekkert!
Hvem eier dette skjerfet? _______ er mitt.
sokkene ___________________ ser varme ut.
Er _______ dine bker som ligger her?
brevet Kan du poste ___________________ for meg?
Er _______ din bil som str utenfor?
42 Kapittel4 Determinativer
Hvem er det som bor her? _____ er fetteren min.
Hvem er det som kommer der? _____ er naboene mine.
Hva heter de? ______ heter Jon og Else.
Det er soltrkede tomater.
De er veldig gode.
Hva er det?
Dette er broren min.
Hva er det?
Han ( = broren min) er yngre enn meg.
Det er en koala. Den ( = koalaen) er st.
Hvem er det? Dette er sstrene mine. De(= sstrene mine) er yngre enn meg.
Det og dette introduserer et substantiv.
Personlig pronomen str i stedet for substantivet.
Dobbel eller enkel bestemmelse?
4.12 Hva er riktig?
O stort huset.
De skal selge det O store huset.
O store hus.
O jakka
Disse O jakkene
O jakke
er p salg.
O liten hage
Den O lille hage er fin.
O lille hagen
O problemet
Dette O problemer m lses.
O problemene
l Kapittel4 Determinativer 43
Possessiver
4.13 Sett inn hans, hennes eller deres
Jeg bodde hos Anna i leiligheten ______ _
Har du beskt Ron og familien _______ ?
I dag kommer Linn og Tom og barna _______ p besk.
Jeg hadde besk av Rosa og foreldrene _______ i gr.
Jeg skal passe huset _______ mens de er bortreist.
Har du sett Tom og kjresten _______ i det siste?
4.14 Sett inn henne eller hennes
Anne Frank levde i Amsterdam under den andre verdenskrigen. Hun og familien ____ _
levde i skjul for nazistene fra 1942 til 1944. Anne Frank skrev dagbok hele tida, og dagboka
_____ ble funnet etter at familien var arrestert. Dagboka ble trykt etter krigen og gjorde
Anne Frank kjent i mange land. Historien om _____ er ogs blitt filmet, s mange
mennesker synes de kjenner _____ og den triste historien ____ _
4.15 Sett inn vr i riktig form
Vi m reparere fjernsynet ___ _
Kjkkenet ____ trenger oppussing.
Jeg har ikke betalt regningene ___ _
Vi fr litt hjelp av foreldrene ___ _
Familien ____ er stor.
4.16 Hvem eier dette?
a Spr en annen. Sett inn riktig form av din:
Er denne boka ____ ? Er disse papirene ____ ?
Er dette heftet ____ ? Er denne blyanten ____ ?
b Spr to andre:
Er denne bilen ____ ? Er dette huset ____ ?
Er disse varene ____ ? Er dette barna ____ ?
44 Kapittel4 Determinativer
4.17 Fyll ut med si- sin -sitt- sine
Camilla har glemt bkene _____ _ Tom leter etter nklene _____ _
Dan og Liv skal hente barna ______ i barnehagen.
Tone finner ikke veska
------
I veska har hun trikkekortet _____ _
Dan og Liv skal vaske bilen ______ i dag. Skal Janoz selge huset ______ ?
4.18 Refleksive former
a Les teksten:
Lrdag skal jeg gifte meg, og jeg bde gleder og gruer meg. At jeg skulle finne p noe slikt,
hadde jeg aldri tenkt meg. Men n blir det tradisjonelt bryllup, med meg i min fineste stas. Jeg
har invitert de beste vennene mine, og de fleste slektningene mine kommer ogs. Jeg fler meg
noks nervs, og det gjr sant si kjresten min ogs.
b Fortell det samme om Robert:
Robert skal gifte seg. Han ...
c Fortell det samme om Anne:
Anne skal . ..
4.19 Gjr om til tredje person
Sonja sier:
Jeg m selge bilen min.
Bilen min er nesten ny.
Faren min kommer snart.
Jeg savner faren min.
Sstera mi kommer ogs.
Jeg og sstera mi er tvillinger.
Jeg er glad i sstera mi.
Barna mine er to og fem r gamle.
Jeg m hente barna mine.
Jeg m pusse opp badet mitt.
Badet mitt er stygt.
4.20 Sett inn riktig ord
Fortell om Sonja:
Hun m selge bilen sin.
Marie Curie var fra Polen, og det egentlige navnet _______ var Maria Sklodowska.
Hun fikk stipend for fortsette studiene _______ i Paris. Hun tilbrakte mesteparten av
l
Kapittel4 Determinativer 45
tida i laboratoriet _______ og gjorde flere viktige oppdagelser. Det viktigste arbeidet
_______ var oppdagelsen av radium og polonium. Hun giftet seg med den franske
vitenskapsmannen Pierre Curie, og hun arbeidet mye sammen med mannen ______ _
I 1903 fikk de nobelprisen i fysikk sammen. Etter at mannen _______ dde, fortsatte
Marie arbeide med radium. Laboratoriet _______ ble et sentrum for forskning, og
hun hadde elever fra store deler av verden.
4. 21 Fyll ut
Man m stole p _______ egne evner.
Man skal hjelpe _______ venner.
I vanskelige situasjoner fr man vite hvem som er _______ venner.
Det sies at man skal elske _______ fiender.
4. 22 Sett inn substantivet
kone
barn
foreldre
onkel
sskenbarn
slektning
Kvantorer
4.23 Skriv tallet
ttini
seksti
sytten
sytti
Du m hilse p mL
mine er ute n.
Der kommer mine
mm og
_________ mi kommer ogs.
Kjenner du
mitt?
Jeg kjenner nesten alle dine
hundre og fem
tti seks
atten
seksten
~ -
46 Kapittel4 Determinativer Kapittel4 Determinativer 47
424 Skriv prisene med bokstaver
Det var brk p hotellet.
18,- 418,-
De fikk veldig mat.
57, - 590, -
Det var altfor retter.
57,50 1208, -
Fikk de drikke ogs?
85,90 1350, -
Det var av alt!
155,- 2080,- b noe - noen
Har du ssken?
425 Skriv rstallene med bokstaver Hun har ikke gjre i dag.
793 1808
Jeg har arbeid jeg m gjre.
1005 1912
Jeg har oppgaver jeg m gjre.
1349 1940
Har du hrt nytt?
1537
2010
Vi har ikke ftt nyheter.
4. 28 Svar med ikke noe eller ikke noen
4.26 Blandet gammel og ny tellemte Har du snakket med lreren? Jeg har ikke snakket med noen.
Du hrer dette: Skriv prisen:
Har du invitert mange? Jeg har
fem og tjue femti
Har de gjort mye? De har
to og femti
Har du sett mange kjente her? Jeg har
tjuefem femti
Hva har du kjpt? Jeg har
ni og nitti nitti
Har du gjort mange oppgaver? Jeg har
nittini nitti
Vet du mye om edb? Jeg vet
tjuefem tusen fem hundre og ni
Hvem skal du reise sammen med? Jeg skal
to hundre og to og femti
to hundre og to femti
429
Svar med det motsatte
to hundre og femtito Var det mange turister der? Nei, veldig..@.
Fikk dere mye hjelp? Nei, altfor
427 Sett inn riktig ord Bruker bilen mye bensin? Nei , veldig
a mange - mye
Er det mange elever i klassen? Nei, ganske
Det kom busser med turister.
Er det mye industri der? Nei, veldig
48 Kapittel4 Determinativer
Er det f ledige plasser? Nei, noks ____________ _
Har du lite hjemmearbeid i dag? Nei, altfor ____________ _
4.30 Svar med komparativ
431
Kom det mange mennesker?
Fikk du mange svar p annonsen?
Spiste de mye mat?
Er det mye gjre?
Skjnner de mye?
Er det mange elever i gruppa?
Svar med det motsatte
Er det flere turister i r?
Fr hun mer i lnn n?
Blir det flere ansatte til neste r?
Er den nye leiligheten strre?
Har du frre eksamener i r?
Fr du mer gjre i denne uka?
Fr du flere fridager i r?
Har du frre kolleger n?
Har du mindre hjemmearbeid n?
Er den nye hybelen mindre?
Flere enn jeg hadde ventet.
Nei, littfrre.
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
Nei, litt
4.32 Sett inn noen eller noe i sprsml og nektende setninger
Vet du om det er __________ postkontor i nrheten?
Det er ikke _________ postkontor i denne delen av byen.
Er det _________ bank her, da?
Nei, det er ikke _________ bank heller.
Er det _________ supermarked her?
- Kapittel4 Determinativer 49
Det er ikke _________ matbutikker her i det hele tatt.
Er det _________ kiosk her, da? Ja, det er to kiosker der borte.
433 Svar med begge to eller begge deler
Skal du servere te eller kaffe?
Snakker barna deres norsk eller arabisk?
Kommer noen av barna hit?
Har du mtt dem fr?
Spiller du klassisk eller moderne musikk?
Var det mora eller faren som kom?
434 Gjr om til presens perfektum
Jeg s ingen. Jeg har ikke sett noen.
Jeg mtte ingen.
Jeg kjpte ingenting.
Vi fikk ingenting.
Vi s ingen.
De hjalp ingen.
De stjal ingenting.
Jeg fant ingenting.
Ja, de kommer ___________ __
Ja, jeg kjenner ___________ __
Jeg s ingenting. Jeg har ikke sett noe.
435 Gjenta setningen, men bytt ut verbet med det som str til venstre
Der det er ndvendig, m du ogs bytte ut ingen med ikke noen og ingenting med ikke noe.
a Jeg kjenner ingen.
har mtt Jeg har ikke mtt noen.
mtte
liker
snakker med
skal treffe
50 Kapittel4 Determinativer
b Vi s ingenting.
skjnte
har sett
skal gjre
s p
bryr oss om
4.36 Sett inn all og hel i riktig form
______ klassen dro p tur sammen. De var borte ei ______ uke. Det
regnet _______ uka. _ _ ____ elevene ble forkjlet. De hostet
_______ natta. De spiste opp ______ medisinen de hadde. Og de spiste
opp ______ halspastillene. De gikk glipp av _______ severdighetene.
_______ de hadde planlagt, mtte de bare glemme. _______ turen
var mislykket.
437 Sett inn all, hel og hver i riktig form
a
Det er nesten et _______ r til neste eksamen.
Han skal vre i utlandet _______ dette ret.
Jeg har bodd her _______ mitt liv.
_______ famil ien min bor i utlandet.
_______ slektni ngene mine bor i utlandet.
b
Jeg har gjort _______ oppgaven.
Det var fei l i _______ oppgavene.
Hun jobber overtid _______ dag.
Han jobber i _______ ferier.
'
Kapittel4 Determinativer 51
Han jobber i _______ ferien.
Han jobber ___ ____ sommer.
Hel str til ord i entall som betegner noe tellelig, og fr -ti
intetkjnn: en hel dag, et helt r.
Foran substantiv i bestemt form fr vi bestemt form med -e,
men ingen artikkel : hele familien, hele ret.
All str til noe utellelig: all medisinen, alt vannet.
Alle str til flertall: alle dagene, alle pillene.
Hver str til ord i entall som betegner noe tellelig: hver dag,
hvert r.
Hun spiste opp alle pastillene.
Hun tmte hele eska.
4.38 Hvilke ord er determinativer? Sett ring rundt dem
dette
nenne
disse
begge
ingen
)eg
alle
nuset
hennes
'Vrt
rnitt
nitti store
sine
passe
52 Kapittel 5 Verb
Kapittel 5 Verb
Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 57-75.
Infinitiv
5.1 Lag setninger av ord fra spaltene. Sett inn der det skal vre
Hver dag pleier jeg lese norsk
Liker du ikke handle mat
I dag kan jeg ikke sove middag ?
Jeg orker ikke () danse
N m jeg lage salat
Jeg har ikke tid til skrive stil
Kan du synge
Liker du
ta ferie
5.2 Fyll ut med () lage mat+ eventuell preposisjon
Jeg har ikke lyst ____________________ _
Johan liker _____________________ ___
Orker du ________________________ ?
I dag har jeg tid _ _______________ ____ _
54
Kapittel 5 Verb j 53
De prvde finne en ny leilighet, men de klarte det ikke.
De sto og s p, men de hjalp ikke.
Les teksten og svar p sprsmlene. Bruk for i svarene
Maria gikk til sentrum. Hun skulle kjpe mat. Frst gikk hun til en kiosk, fordi hun gjerne
ville f tak i en engelsk avis. Etterp dro hun til et stort supermarked, der hun kunne finne
utenlandske matvarer. Da hun hadde handlet det hun trengte, gikk hun til et advokatkontor,
der hun hpet treffe venninna si. Hun ville invitere henne med til lunsj.
Hvorfor gikk Maria til sentrum? For kjpe mat.
Hvorfor gikk hun til en kiosk?
Hvorfor dro hun til supermarkedet?
Hvorfor gikk hun til et advokatkontor? __________________ _
Hvorfor vi lle hun treffe venninna si?
55 Sett inn () studere fysikk+ eventuell preposisjon
Kan du ________________________ ? Til hsten har hun tenkt _______________________ _
Malik er glad _____________________ _
Er du interessert ___________ __________ ?
Nmvi ____ ________ __________ __
Hardubegynt _ ______________________ ?
53 Lag setninger med uten
Hun gikk forbi meg, men hun hilste ikke.
Hun gikk fOrbi meg uten hilse.
Han satt ved siden av henne, men han snakket ikke.
De s hele filmen, men de skjnte ikke noe.
Hun har alltid hatt lyst _______________________ __
Lreren anbefalte henne ______________________ ___
Hansaathunburde ________________________ __
_____________________ br man vre flink i matematikk.
All e sier at det er en god ide _____________________ __
_ ____________________ fr man gode muligheter til jobb.
Foreldrene oppfordret henne ogs ___________________ _
Tanken _______ __________________ gleder henne.
---!
___ 5_4_ 1 Kapittel 5 Verb
j !i
Presens
s.6
Sett inn verbene i infinitiv eller presens
() studere l studerer
Hva _________ Camilla? Hun ________ norsk.
Hva skal hun _________ etterp? Kjemi, tror jeg.
Har ikke du lyst til ___________ ? Jo, kanskje.
Paul liker ikke s godt ___________ _
() gjre l gjr
Hva skal dere ________ i ettermiddag? Vi m nok ________ lekser.
Hva ________ du i helga? Jeg pleier ikke ________ s mye i helga.
Hva er det du ________ ? Jeg ________ ingenting.
() vite l vet
________ du hvor Kim er? Jeg m _______ hvor han bor.
Lrere __________ ikke alt. Jeg har behov for _________ mer.
/
Presens kan vre eneste verb: Hun gr. Vi leser norsk./ dag trener de.
Infinitiv krever et annet verb:
N vil hun g. De planlegger lese norsk. De hadde lyst til trene.
57
Sett inn verbene i presens
vite Jeg ikke hvor han bor.
mre Hva dere i helgene? Vi ______ ikke s mye.
sprre Hun meg aldri om noe.
vre Nr det vinterferie? Det ______ i februar.
5
.s Velg riktig verb i presens
a kjenne eller vite
_______ du mange mennesker her?
_______ du hvor lreren bor?
Vi _______ ikke hvor lenge vi skal bli her.
De _______ ikke hvor de skal flytte.
Hun _______ bare en annen familie fra
hjemlandet.
Hun _______ seg ensom av og til.
Jeg _______ et stikk i brystet.
b ligger eller legger
Hvor er avisen? Den _______ p kjkkenbordet.
Jeg _______ den der igjen nr jeg har lest den.
c setter eller legger
Kapittel 5 Verb l 55
kjenne (personer)
vite
Jeg kjenner henne ikke.
(flelser)
Det gjr vondt.
Jeg kjenner en smerte
i kneet.
(ha kunnskap om ting
og hendelser)
Jeg vet ikke hva hun
heter.
Jeg _______ alltid avisene p stuebordet, og jeg _______ alltid
koppene inn i skapet.
Nr jeg har lest ei bok, jeg den ikke p bordet, men
_______ den p plass i bokhylla. Jeg hjelper alltid min mann med holde
orden i huset!
d sitter, setter eller str
Jeg _______ kofferten her. Resten av bagasjen min _______ _
utenfor.
Vi _______ oss her. De andre elevene _______ i kafeteriaen.
59 Sett inn et av disse verbene i presens eller infinitiv
sitte, sette, ligge, legge, st
a
Hvor _______ bilen? Den _______ like utenfor huset. Jeg skal
s6 \ Kapittel 5 Verb
_______ den i garasjen etter at jeg har handlet. Fint, den br ikke
_______ her utenfor nr det blir kveld.
b
Biffene _______ kjleskapet. Du kan _______ dem i stekepanna, s
_______ jeg p litt ris. Jeg har allerede laget salat.
Den _______ p kjkkenbordet.
Vil du _______ kakene p et fat og _______ fatet p stuebordet?
Kaffekoppene _______ allerede p bordet, s n er det meste klart til gjestene
kommer.
N m vi _______ barna. De er blitt trtte.
Hvor skal de _______ ?
Jeg hadde tenkt _______ dem p det lille soverommet.
Men der skal visst en av de andre gjestene ______ _
c
I dag er jeg trtt. Jeg tror jeg fr _______ meg litt p sofaen fr jeg vasker opp.
Gjr det, du! Jeg kaffen her p bordet, hvis du vil ha en kopp.
Skal vi ta en tur fr vi oss i kveld?
Nei, jeg tror jeg bare vil her i godstolen og se p tv.
Jeg har tenkt meg tidlig, men det er et program jeg vil se frst.
Da jeg meg her og ser p tv, jeg ogs.
sette/legge noe (objekt)
Hun setter flaska p bordet. Flaska str p bordet. (vertikalt)
Hun legger avisen p bordet. Avisen ligger p bordet. (horisontalt)
Hun setter seg. Hun sitter.
NB! Vi setter ogs noen ganske flate ting, som en tallerken og et fat, p bordet, og de str.
Kapittel 5 Verb
57
Preteritum og presens perfektum
5.10 Svar i preteritum. Flg mnsteret
Skal du vaske bilen? Jeg vasket den (r en time siden.
Kan du hente pakka?
Vil du snakke med Anne?
Kan du bade hunden?
Du m snart sende sknaden. _____________________ _
Skal du ringe til legen?
Vil du bestille billettene?
Nr skal du spise?
Kan du sprre Per?
5.11 Svar i presens perfektum
Nr skal de flytte?
Nr reiser hun?
Nr begynner filmen?
Kan du hente pakka?
Skal han ske skoleplass?
De har allerede flyttet.
Skal du sende innbydelsene snart? ___________________ _
Skal du ringe til legen?
Nr skal du sende sknaden?
Skal du sprre Anne?
ss l Kapittel 5 Verb Kapittel 5 Verb l 59
6o
~ , . . . . _ _ ___ _
J Kapittel 5 Verb
Fr du snart lnna di?
Skal du ta frerkort?
Du m skrive en lapp.
Skal du se den nye filmen?
Kan du sette melka i kjleskapet? ___________________ _
Du m gjre denne oppgaven.
5.16 Bruk ordene i parentes, og svar i preteritum eller presens perfektum
a Ryker du? (jeg - ryke)
Nei, men ______________ da jeg gikk p skolen.
Ja, i fem r n.
Ja, i det siste ______________ mye.
Nei, _____________ aldri ____________ _
Nei, men da jeg var yngre, _____________ _
b Har du lest Ibsens Et dukkehjem? (jeg - lese)
Ja, ______________ det i fjor.
Ja, det mange ganger.
Ja, alle stykkene hans.
Nei, men noen andre av stykkene hans.
Da jeg gikk p skolen, ______________ det p engelsk.
c Har hun ftt seg jobb? (hun - f)
Ja, jeg tror ______________ jobb i forrige uke.
N noen tilbud, tror jeg.
Da hun hadde skt p 17 jobber, ______________ et positivt svar.
Nei , jeg tror ikke ______________ noen enn.
Nei, i gr ______________ tre avslag.
Kapittel 5 Verb 1_6_1 __
5.17 Svar med presens perfektum eller preteritum
Sett inn adverbene p riktig plass:
a Bor du i Bergen? (jeg - bo)
Ja, der _____________________ i to r n.
(aldri) Nei, i Bergen.
(alltid) Nei, i Stavanger.
Nei, men __________________ der faktisk i fjor.
(faktisk) Ja, ___________________ der en god stund n.
5.18 Sett inn verbene i preteritum
sitte I gr _______ jeg foran tv-en hele kvelden.
sette Jeg meg i sofaen da kampen begynte.
legge Mannen min seg klokka elleve.
ligge, legge Han og sov da jeg meg.
5.19 Sett inn verbene i presens perfektum eller preteritum
legge, ligge, sette, sitte
Hvor ______ du _______ bilen? Jeg _______ den i garasjen i
ettermiddag.
_______ du _______ barna? Ja, de _______ seg for
en time siden.
Hvor lenge _______ du _______ her og sovet p sofaen? Jeg
_______ meg etter middag, s jeg her i to timer n!
Jeg ______ i mter i hele dag. I formiddag jeg i tre timer
sammen med sjefen og diskuterte.
~ - - 6 - 2 _ \ Kapittel 5 Verb
Presens futurum
5.20 Skal eller vil?
Sett inn skal der det er naturlig.
I dag _______ jeg kjpe en ny bok av Erlend Loe.
Jeg tror du like den siste boka hans.
Jeg hper du trives p skolen.
Kjenner du noen av de andre som _______ begynne?
Jeg sier fra til barna at de holde seg hjemme i kveld.
De _______ antakelig protestere, men de m ta litt ansvar.
I dag jeg hre et foredrag av utenriksministeren.
Det sikkert bli interessant.
De politiske forholdene i hjemlandet _______ nok forandre seg.
Tilstanden _______ neppe fortsette som n.
5.21 Vil eller skal?
Forskerne regner med at temperaturen p jorda ________ stige.
Kanskje det ________ bli to grader varmere her.
Det bli mindre sn om vinteren.
Noen forskere tror at isen p Grnland ________ smelte.
I s fall ________ havet stige.
Noen synes det vre bra hvis temperaturen stiger.
En kortere vinter ikke vre s ille!
Noen spr at det bli mer regn og mer vind.
Det gjenstr se om forskerne ________ f rett.
Kapittel 5 Verb \_ 6_3 __ __.
Preteritum perfektum og preteritum futurum
5.22 Lag setning med han+ preteritum perfektum av verbet til venstre
snakke Da i to timer, ble det endelig pause.
gJre Etter at oppgavene, s han p tv.
finne Da adressen, gikk han inn.
vinne Da i Lotto, ga han meg l 000 kroner.
holde Etter at foredrag i klassen, var han lettet.
5.23 Sett inn verb i preteritum futurum
Jeg skal g. Hun sa at hun skulle g.
Jeg vil ha ferie. Hun sa at ____________________ _
Jeg skal dra til byen. Hun sa at ____________________ _
Jeg vi l komme senere. Hun sa at ____________________ _
5.24 Sett inn verb i preteritum futurum
begynne Hun mtte g akkurat dafilmen skulle begynne.
g
skrive
hjelpe
f
legge
dra
henge
lese
spise
gJre
Vi kom akkurat da de _____________________ _
Da de __________________ sknaden, trengte de hjelp.
Hun kunne ikke komme fordi hun barna.
Hun mtte lre sprk hvis hun den jobben.
Han kunne ikke se tv, for han barna.
De gledet seg, for de til Roma.
Sett inn verb i preteritum perfektum
Da han hadde hengt ut tvet, begynte det regne.
Etter at hun __________________ ut boka, sovnet hun.
Da de , vasket de opp sammen.
Etter at de oppgaven, var de forvirret.
64 l Kapittel 5 Verb
\-------
gjennomg Da vi _______________ svarene, skjnte vi det bedre.
'kk h' d h
i to timer.
vente Han g1 Jern a an _______________ _
ta Etter at hun _______________ eksamen, fikk hun jobb.
5.26 Gjr om
Vi skal flytte. De fortalte at de skulle flytte.
Vi m skrive sti l. De fortalte
Vi m vente p barna. De fortalte
Vi har solgt bilen. De fortalte
Vi har hjulpet naboene. De fortalte
Vi kan komme senere. De fortalte
Vi skal ha barn. De fortalte
Vi har ftt leilighet. De fortalte
5.27 Knytt setningene sammen med etter ha
De handlet. S laget de middag. Etter ha handlet laget de middag.
De solgte huset. S flyttet de til utlandet.
Han mistet jobben. S begynte han studere.
Hun s halve filmen. S ble hun svnig.
Hun fikk jobb. S kunne hun kjpe leilighet.
Kapittel 5 Verb l 6s
Modale verb
5.28 lag setninger med ord fra begge spaltene.
Sett inn ikke eller gjerne hvis det passer:
N m jeg sprre om noe
I dag skal jeg snakke arabisk
ikke
Kan du vente litt til ?
gjerne
Vil dere dra
N br du g p kino
5-29 Bruk modale verb i stedet for uttrykkene til venstre
De hadde tenkt flytte.
De er ndt til g.
De var ndt til hjelpe henne.
Vi har planlagt pusse opp.
Hun hadde lyst til flytte.
De var ndt til ombestemme seg.
Hun nsket lre kjre bil.
Det var ikke mulig for dem komme.
Det er ikke mulig for oss gjre noe.
5.30 Modale verb
a Kom med forslag
De skulle flytte.
Foresl at du og en annen skal g p kino.
Foresl at du og noen andre skal lage en fest.
Foresl at du og en annen skal ta flge.
Foresl at du og noen andre skal ta en kopp kaffe.
b Kom med tilbud
Skal vi g p kino?
Tilby deg hjelpe en annen med oppvasken. Jeg kan hjelpe deg med oppvasken.
Tilby deg kjre en annen hjem.
66 Kapittel 5 Verb
Tilby deg hente en annen etter treninga.
Tilby deg hjelpe noen andre.
c Anbefal en annen
lre g p ski
ta tran
prve en gang ti l
snakke med sjefen
d Gi beskjed til en annen om
slutte med det samme
gjre noe en gang til
ske innen tirsdag
vente p de andre
Du burde lre g p ski.
Du m slutte med det samme.
5.31 Be en annen gjre noe for deg
Eksempel: Be en annen om ta med en kopp kaffe til deg.
Vil du ta med en kopp kaffe til meg, er du snill?
Eller: Kan du ta med en kopp kaffe til meg ogs?
Eller: Kunne du vre s snill ta med en kopp kaffe til meg?
Be en annen sende deg ketchupen.
Be en annen hjelpe deg med en oppgave.
Be en annen vente p deg.
Be en annen om lne deg 20 kroner til en kopp kaffe.
Be en annen forklare deg hva et ord betyr.
5.32 Bruk preteritum av modale verb
N m du slutte!
Kan du komme?
Vil du bli med p kino?
Du kan lne boka mi.
Skal du pusse opp?
Hun sa at jeg mtte slutte.
Hun spurte om jeg kunne komme.
Hun spurte __________________ _
Hun sa ___________________ __
Hun ___________________ ___
Du br ikke dra alene. Hun ____________________ _
Vilduikkesimer? Hun ____________________ __
Kan du ikke norsk? Hun ____________________ _
Kapittel 5 Verb l 67
~ - ~ - - - - - - - ~
Du skal ikke svare!
Hun ____________________ _
Du br ikke dra.
Hun ____________________ _
Om plassering av ikke, se teoriboka side 134.
S-verb
533 Sett inn ett av disse verbene i setningene under
trives, synes, lykkes, finnes, skilles, mtes, treffes
det elefanter i Ghana?
-------------
Hva _____________ du om byen?
Vi ____________ godt der.
Nrkanvi _____________ ?
Jeg hper vi _____________ snart igjen.
Jeg hper du _____________ i jobben.
Jeg har hrt at de skal ___________ ___
534 Svar med synes eller tror etter mnsteret
Er dette vanskelig?
Er timen slutt snart?
Kommer bussen snart?
Bor broren hennes i Madrid?
Er det pent i Spania?
Er kinesisk mat god?
Er han pen?
Ble hun glad?
Trives de?
Ja. det svnes jeg.
Ja. det tror jeg.
68
- - ~ - -
J Kapittel 5 Verb
synes/tror
Jeg synes det er kaldt.
(En personlig mening: Man kan ikke si om det er korrekt eller ikke.
Noen kan vre uenige.)
Jeg tror det m vre minus 20 grader. (En personlig oppfatning, men det gr an finne ut om det er riktig
eller ikke, ved ta en titt p gradestokken.)
Gr bussen til sentrum? Jeg tror det.
Er det pent i Spania? Det synes jeg.
Er det pent i Spania? Det tror jeg.
(Jeg vet ikke. Enten gr den, eller s gr den ikke.
Da kan man ikke synes noe om det, bare tro.)
(Jeg har vrt der og sett det selv.)
(Jeg har den oppfatningen, men har ikke sett det selv. Jeg kan
finne ut om det er riktig nr jeg drar dit.)
Passiv
535 Gjr om til passiv
a Sett inn verbet i presens:
(pusse opp) Blokka vr blir vusset opp i denne mneden.
(reparere) Taket
(male) Oppgangen vr -----------------i lyse farger.
(fornye) Leilighetene
(fikse) Inngangsdra
(bytte ut) Alle lampene
(skifte ut) Vinduene
(forandre) Hele blokka
b Fortell det samme i fortid:
Blokka vr ble pusset opp i fOrrige mned.
5.36 Gjr om til preteritum passiv
Aktiv Passiv
Noen trykte boka. Boka ble trykt.
Politiet arresterte naboen.
Naboen ___________________ __
Kapittel 5 Verb j
Noen dela bilen. Bilen ____________________ _
Noen stjal bilen min. Bilen min __________________ _
Noen avbrt programmet.
Noen misforsto Maria.
De solgte huset.
537 Gjr om til passiv
Les teksten og skriv om:
Dette skjedde i gr: Et snras traff Martin i hodet. Det skadet ham ikke alvorlig, men noen
kjrte ham til legevakta. Legen sendte ham hjem igjen i drosje. P hjemveien kjrte en annen
bil p drosjen han satt i. Noen sendte bde Martin og sjfren til sykehuset. Legen underskte
dem grundig, og fant ut at han kunne sende dem hjem igjen i dag eller i morgen.
Hva skjedde med Martin i gr?
Da han kom ut av huset sitt, _______ han _______ av et snras fra taket.
Han ________ ikke alvorlig _________ , men han
_____________ til legevakta for sikkerhets skyld. Etter en sjekk
_________ han _________ hjem igjen i drosje, men p veien hjem
________ drosjen han satt i, _________ av en annen bil , og bde
Martin og drosjesjfren _________ til sykehuset. De _______ _
grundig _________ , og de er friske nok til at de kan ________ _
hjem i dag eller i morgen.
5.38 Gjr om til presens perfektum passiv
Noen har reparert tv-en. ________________________ _
Vi har invitert Anna.
Noen har delagt byen.
De har nedlagt skolen.
___ _ 0 ~ \ Kapittel 5 Verb
539 Gjr om til setninger med s-passiv i presens.
Du m vaske og koke kjttet.
Kjttet vaskes og kokes.
Du m skjre grnnsakene i biter.
Man m tilsette salt.
Dere m skrive oppgaven med penn.
Man m legge spla i plastsekker.
Man m betale husleia p forskudd.
Man m vise mnedskort ved kontroll. __________________ _
Man m sende sknad innen l. mars.
5.40 Sett inn et verb som passer. Velg mellom disse
fordeles/fordelt, gjres/gjort, selges/solgt, avgjres/avgjort, feires/feiret, nedlegges/nedlagt
Alle oppgavene vil bli fOrdelt senere.
Alle oppgavene skal fOrdeles blant elevene.
Huset vrt skal ___________________ _
Skolen vr skal ___________________ _
Jobben m ____________________ bedre.
Nasjonaldagen skal ___________________ _
Dagen vil bli ____________________ i stillhet.
Saken vil bli ____________________ senere.
Fabrikken vil bli ____________________ til neste r.
Ingenting kommer til bli _________________ med problemet.
Imperativ
5.41 Sett inn en imperativ som passer
________ litt! Nei, jeg kan ikke vente lenger.
________ en kake til! Nei takk, n er jeg mett.
________ forsiktig! Ja da, jeg kjrer alltid forsiktig.
Kapittel 5 Verb J
________ hit litt! Ja, n kommer jeg.
________ p denne vinen! Den er makedonsk.
________ stille, er du snill. Jeg prver hre radio.
________ s snill sette ned lyden. Det er altfor hyt.
________ foreldrene dine fra meg! Ja takk, det skal jeg gjre.
71
- ~ - ~ -
5.42 Bruk imperativ, modale verb og andre uttrykk for f fram
det som str til venstre Hils hjem!
Be en om vente p deg.
Be en om hente kaffe til deg.
Be en om gjenta sprsmlet.
Be en om hjelpe deg.
Be en om kjre forsiktig.
Be en om hilse sin kone fra deg.
Refleksive verb
543 Fyll ut etter mnsteret
a
Jeg liker sole meg.
Vent p meg, er du snill. Vent litt!
Vr s snill vente litt. Kan du (ikke) vente litt?
Liker du sole deg?
Jeg klarer ikke konsentrere meg. Klarer du ________________ ?
Jeg gleder meg til jul.
__________________________________?
Jeg har forberedt meg godt.
_________________________________ ?
b
De liker seg her. Vi liker oss ogs her.
Jeg gruer meg.
Hun _________________ _
Han konsentrerer seg.
Jeg _________________ _
Vi skynder oss.
De _________________ __
72 Kapittel 5 Verb Kapittel 5 Verb l 73
- ~ - - ~
Sammensatte verb
545 Velg blant verbene og sett inn riktig form
544 Sammensatte verb
sl av l avsl
De mtte ______________ tilbudet.
a Hva heter verbet som tilsvarer substantivet? By verbet.
Kan du ______________ tv-en?
vedtak/et vedta - vedtok - har vedtatt
undervisning/ en
dra inn l inndra
oppfyllelse/u
Frerkortet ble _____________ _
oppsigelsen
Kan du ______________ bten?
mottakelse/u ta imot l motta
opptak/et Hun klarte ikke __________ ballen.
nedgang/en De har _____________ mange klager.
framgang/en
sammenheng/en 5.46 Hvilke ord er verb? Sett ring rundt dem
pstand/en
b Bruk et av verbene over og fyll ut med preteritum passiv:
Forslaget ble vedtatt i gr.
Elevene _________________ av en ung student.
nedover
sitte
nsket hennes ________________ _
trening
:fatt
lp
lagt
lo
Hvor mange _________________ ?
Forslaget _________________ med interesse.
Hun _________________ p sykepleierskolen.
flyktning
verb
flyktet
konkurranse
ble
flukt
skriving
vent
c Fyll ut med et av verbene over i presens aktiv:
holdt
funnet
Levestandarden gr heldigvis ikke ned.
Er det SV som ___________ mest ___________ ?
Denne forklaringen ___________ drlig __________ _
De ___________ at forklaringen er riktig.
l
-
74 Kapittel6 Partisipper
Kapittel6 Partisipper Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 76-80.
Presens partisipp
6.1 Skriv om med presens partisipp
Bare (fortsett ligge p sofaen.)
De (fortsatte sitte.)
Bare (fortsett sitte.)
Vi vil (fortsette bo her.)
Han (fortsatte bo der i ti r.)
Hun (fortsatte vre i utlandet.)
6.2 Skriv om etter mnsteret
Bare bli liggende.
De __________________________________ __
Bare __________________________________ _
Vi vil --------------------------------
Han __________________________________ __
Hun __________________________________ _
g
lpe
sykle
Hun kom gende bortover fortauet.
Jogge
hoppe
De _____________________________ ut av skogen.
Han _____________________________ langs hovedveien.
Han _____________________________ bortover banen.
Ungene _____________________________ mot oss.
Perfektum partisipp
6.3 Sett inn perfektum partisipp av verbene til venstre
(f) Jeg har brev i dag.
(g) N har alle sammen hjem.
(legge) Har barna seg?
(sette) Alle gjestene har seg i stua.
(komme) Har alle ?
(bo) Hvor lenge har dere her?
(lpe) Jeg har hele veien hjem!
(se) Har du den nye filmen?
(si)
(skrive)
(gjre)
Kapittel6 Partisipper 75
Jeg har ikke _________________ noe til de andre.
Jeg har ikke _________________ brev til henne enn.
Hva har dere ________________ i dag?
Partisipper brukt som adjektiv
6.4 Lag presens partisipp av verbene
1mponere Det var en imponerende forestilling.
dominere Han er en ______________ person.
irritere Alt brket var __________________________ _
avgJre Dette er et ___________________________ valg.
deprimere Det er en ___________________________ film.
fascinere Hun er en ___________________________ kunstner.
oppmuntre Resultatene var _________________________ _
diskriminere De kom med __________________________ uttalelser.
6.5 Sett ordene under streken inn i setningen. Gjr om til presens partisipp
Hun trstet de grtende guttene.
(guttene som grt)
Klimaendringen utgjr-----------------------------------------------
(en katastrofe som truer)
Dette er---------------------------------------------------------
(et problem som ker)
----------------------------------------------------- vil kritisere oss.
(generasjoner som kommer)
De vil legge ned
(industrien som forurenser)
-------------------------------------------------- er viktig for partiet.
(valget som kommer)
-
76 Kapittel6 Partisipper
6.6 Sett inn presens eller perfektum partisipp i riktig form
s kremmendels kremt
Hun leste en ____________ roman.
Han blir av nyhetene p tv.
De synes utviklingen er ___________ _
Framtida virker ____________ p mange.
Det er kanskje ikke rart at mange blir ___________ _
deprimerende/deprimert
Hun fler seg ofte ____________ om vinteren.
Hun synes mrket er ___________ _
De s en ____________ film p tv.
Seerne ble ___________ _
Mange __________ seere klaget over det ________ programmet.
6.7 Gjr om til foranstilt adjektiv
et hus som er malt hvitt
et brev som er skrevet p maskin
brevene som er skrevet p maskin
presidenten som er nyvalgt
et omrde som er fylt med konflikter
en arbeider som er sagt opp
arbeiderne som er sagt opp
luft som er forurenset
lufta som er forurenset
et hvitmalt hus
Kapittel6 Partisipper 77
6. 8 Sett inn perfektum partisipp i riktig form
oversatt
Hun leser helst _____________ litteratur.
Disse bkene er godt ____________ _
_____________ dikt kan vre gode.
oppsagt
Det er mange som er blitt _____________ i det siste.
De _____________ har organisert seg.
Noen av de har ftt ny jobb allerede.
ansatt
Hvor mange _____________ er det p skolen?
Det er 20 fast i vr avdeling.
Mange av de har vrt her i minst 20 r.
6.9 Sett inn perfektum partisipp i riktig form
bortkastet
Alt arbeidet er ____________ _
Hele dagen er ____________ _
Det ,er _____________ penger kjpe ny bil.
Det er tid ske den jobben.
forurenset
Elva er ____________ _
Det er ikke mulig fiske i det _____________ vannet.
Det er mange _____________ innsjer der.
De vil flytte fra det omrdet.
78 Kapittel6 Partisipper
hndskrevet
Fr du mange ____________ brev?
Du br ikke levere en ____________ sknad.
____________ sknader blir ikke s godt mottatt.
Hun beundret det ____________ manuskriptet.
6.10 Sett inn et av ordene i riktig form
interessant interessert
Er du ____________ i historie?
Jeg synes vikingtida er en veldig ____________ periode.
Det er lese om samfunnet for tusen r siden.
------------
Det er gjort noen ____________ funn her i nrheten.
Studentene er veldig ____________ i alt de fr hre.
Ivrige og ____________ studenter setter alle lrere pris p.
Interessert eller interessant?
Interessert er perfektum partisipp av interessere.
Ordet byes normalt ikke i flertall nr det str etter verbet: De er interessert i ....
Man er interessert i et emne.
Interessant er et adjektiv som skrives likt i hankjnn og intetkjnn. Uttalen er derimot ulik.
l hankjnn og hunkjnn er siste lyd en nasal (ng). Vi hrer ikke t-en. l intetkjnn uttales t-en
etter den nasale lyden. l flertall uttaler vi e-en etter den nasale lyden, men vi hrer ikke t-en.
Et emne kan vre interessant.
Kapittel 7 Adverb 79
Kapittel 7 Adverb Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 81-88.
Tidsadverb
71
72
Svar med det motsatte
Kom de tidlig? Nei, de kom _______ _
Ser du dem ofte? Nei, ganske _______ _
Du blir alltid s sint! Jeg blir ________ sint!
Studerte hun norsk da? Nei, men hun studerer norsk _______ _
Sett inn adverbene
enn lenge fremdeles
Jobber du ________ p kafeen?
Ja, jeg har ________ ikke funnet noen annen jobb.
Jeg har faktisk ikke skt noen annen jobb _______ _
Har du jobbet ________ der n?
Ikke i et helt r _______ _
Fremdeles og enn kan ofte brukes om hverandre, men fremdeles kan ikke st etter ikke:
Jeg er enn/fremdeles ikke lei av jobbe der.
Jeg er ikke lei av jobbe der enn.
Lenge str med presens perfektum: Har du jobbet lenge p kafeen?
Mtesadverb
73 Finn et adverb som betyr omtrent det samme som det kursiverte
De oppfrte seg p en god mte.
Vi pleier gjre det p denne mten.
Vi pleier gjre det p en annen mte.
Hun snakker med hy stemme.
Bo
74
Kapittel 7 Adverb
Han spiller p lavt volum.
Han snakker ikke klart.
De kjrer med veldig lav fart.
Adjektiv eller adverb?
pen/pent/pene - pent
De snakker s ________ om naturen i Norge.
P Vestlandet er det fjorder og fjell.
Hun maler veldig bilder.
Fr malte hun ikke s ________ , synes Jeg.
fin/fint/fine - fint
Bordet er s _______ _
Du har virkelig dekket det s _______ _
med ________ , friske blomster.
Stedsadverb
75
Sett inn ordene i riktig form
a
b
hjem/hjemme
Hun sitter ofte
__________ og leser.
__________ fra jobben. Hun gr tidlig
Vi m skynde oss
Vi m vre
__________ fr klokka ti.
Jeg liker meg godt
Han fler seg __________ her i landet.
__________ av og til.
Men han lengter
ut/ute
Barna m ______ og leke; det er best for dem vre _____ _
Skal vi spise ______ i dag? Vi gr s sjelden _____ _
76
Kapittel 7 Adverb l 81
-----
Det er dyrt g _____ _
N m dere slutte. Tida er _____ _
Nr skal de dele ______ vitnemlene?
Lyden p tv har falt _____ _
c inn/inne
Hver helg holder vi oss _____ _
Naboene drar alltid langt i skogen.
Vi kom p mange interessante emner.
Vi m sette oss i reglene som gjelder.
Lovene griper i folks hverdag.
Du er ______ p noe viktig n.
d opp/oppe
Nr sto du ________ i dag?
Jeg har vrt siden klokka seks.
Rasisme er stadig til debatt. Har dere tatt ____ dette problemet i klassen?
Det har ikke gtt ______ for alle hvor viktig det er.
Hun er syk, men tanken p barna holder henne ____ _
De har holdt _______ klage p maten.
Sett inn adjektivet lang(t, -e) og adverbene lenge/langt
Det har tatt lang tid. De har reist langt, og de har ventet lenge.
Filmen var veldig ________ _
Skuespillet er noks _________ _
Det varer ganske ________ _
Er det _________ til byen?
Er det _______ til eksamen?
Hvor m vi vente?
Hvor m vi g? Et par kilometer.
Tar det tid?
82 Kapittel 7 Adverb
Er det ____________ vei dit?
N er det ikke s ____________ til ferien.
Tida virker ____________ nr man m vente.
Dagene virker _________ noen ganger.
Adverb
Hvor lenge har du vrt her? (tid)
Hvor langt har du reist? (distanse)
Adverbet str til et verb.
Adjektiv (distanse og tid)
Hvor lang vei er det? Hvor lang tid bruker du?
Hvor langt hopp klarte hun? Hvor langt er semesteret?
Hvor lange turer tar du? Hvor lange perioder jobber du?
Adjektivet beskriver et substantiv.
Modale adverb
77
Sett inn heldigvis
De kommer snart.
Jeg skal snart ha ferie.
I neste uke har jeg fri.
Dette er ikke s vanskelig.
N er det slutt p oppgaven.
7.8 Sett inn et adverb som gir setningene til hyre omtrent samme mening som
setningene til venstre
Jeg regner med at han kommer. Han kommer nok.
Jeg har hrt at de skal gifte seg. De skal gifte seg.
Jeg regner med at det gr bra. Det gr bra.
Jeg hper at du kommer p festen. Du kommer p festen?
Jeg tror ikke jeg kan komme. Jeg kan komme.
Som du vel vet, starter ferien mandag. Ferien starter mandag.
Jeg hper det ikke er sant. Det er ikke sant?
Kapittel 7 Adverb
79
Skriv om til setninger med adverb som sikkert, nok, vel, visst, neppe
Jeg regner med at det gr bra. Det gr sikkert bra.
Jeg har hrt at de skal gifte seg. De
Jeg tror ikke det er sant. Det
Jeg tror de kommer snart. De
Jeg tror ikke hun klarer eksamen. Hun
Jeg s i avisen at renta skal g ned. Renta
Jeg regner med at han kommer. Han
Jeg tror ikke han har glemt det. Han
Jeg hper du kommer i bryllupet. Du
Sprrende adverb
7.10 Sett inn hvor+ ordet over linja
gammel Hvor gammelt er huset?
_______________ er barna dine?
_______________ er Stortinget?
_______________ er denne vinen?
_______________ er besteforeldrene hennes?
stor
_______________ er kjkkenet?
_______________ er barnerommene?
_______________ er regningen?
_______________ er budsjettet?
mye/mange
_______________ kom det i selskapet?
_______________ er koster billetten?
_______________ er det som har meldt seg?
_______________ m du gjre fr du gr hjem?
?
Kapittel 7 Adverb
Kapittel 7 Adverb
ss
langt/lenge
Vi har ventet lenge.
_______________ skal du bli her?
Det er uakseptabelt!
_______________ er det til eksamen?
Regningen var hy.
_______________ er det til byen?
De ble sjokkert.
_______________ har du gtt i dag? Ti kilometer.
Det var riktig svare slik.
Han er beskjeden.
Nektende adverb
7.11 Gjr setningene negative etter mnsteret
7.13 Sett inn enda, mye eller veldig
Dette er __________ lett.
Jeg liker kaffe, og jeg liker te ogs. Jeg liker ikke kaffe. og jeg liker ikke te heller.
Det er lettere enn det andre.
----------
Jeg snakker russisk, og jeg snakker polsk ogs. Men snart blir det nok __________ lettere.
Jeg tror ikke det blir s __________ lettere.
Hun spiser kjtt, og hun spiser fisk ogs.
Jeg synes grammatikk er __________ morsomt.
Men matematikk er __________ morsommere!
Jeg har vrt i Spania, og jeg har vrt i Portugal ogs.
Sammenbindende adverb
Jeg har tatt skriftlig prve, og jeg har tatt muntlig prve ogs.
7.14 Knytt sammen setningene ved hjelp av adverb
frst, etterp, deretter, s, likevel, dessuten, derfor, dermed
De dro til Kirkenes. De dro til Hammerfest.
Gradsadverb/framhevende adverb
Frst dro de til Kirkenes. S dro de til Hammerfest.
7.12 Sett inn riktig ord
Han hadde en god jobb. Han sluttet.
Han hadde en god jobb. Likevel sluttet han.
a helt - ganske
Huset er for lite. Det ligger for langt fra byen.
Hun ble ________ sur. Han ble ________ rasende.
Jeg er ________ utslitt! Alle er ________ trtte.
Dette var ________ morsomt. Det var ________ topp!
Hun tok norskprve. Hun begynte jobbe.
b altfor - helt
Dette er __________ vanskelig for meg.
Hun tjente godt. Hun var ikke fornyd.
Dette er __________ umulig forst.
86 Kapittel 7 Adverb Kapittel 7 Adverb j 87
- - - - - ~
Leiligheten var for liten. De lette etter noe nytt. Festen varte lenge, ________ enn planlagt.
Turen hjem var ________ enn j eg hadde trodd.
Arbeidet var kjedelig. Hun ville ikke slutte.
Lengre er komparativ av adjektivet lang/langt/lange:
Turen var lang -lengre enn jeg hadde ventet.
Gradbyning av adverb
Lenger er komparativ av adverbene lenge og langt:
Jeg gikk langt - lenger enn jeg hadde tenkt.
7.15 Sett inn bedre, best eller heller, helst eller mer, mest
a
Jeg liker sommeren _ ___________ enn vinteren.
Jeg vil ____________ ha det for varmt enn for kaldt.
Jeg liker meg ____________ nr sola skinner.
Jeg vil ____________ kunne bade i sjen.
Jeg liker meg ____________ ved sjen enn i byen.
b
Hva liker du ____________ , kaffe eller te?
Hva vil du ____________ ha til middag?
Hva slags filmer liker du ____________ ?
Jeg ser ____________ franske filmer.
Jeg forstr dem ___________ _
Jeg skulle gjerne g _ ___________ p kino.
Men jeg trives ____________ hjemme.
7.16 Sett inn lenger eller lengre
Jeg har ________ vei til trening n enn fr.
Jeg jobber ________ hver dag.
Jeg burde lpe litt ________ enn Jeg gJr.
Dere har bodd her ________ enn meg.
Jeg vil helst ikke bo her _______ _
88 1 KapittelS Preposisjoner
Kapittel 8 Preposisjoner Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 89-101 .
Tid
8.1 Svar med for fem minutter siden, om fem minutter eller (i) fem minutter
Hvor lenge har dere ventet?
Nr kom du?
Nr begynner filmen?
Hvor lenge varer reklamen?
Nr er det frokost?
Hvor lenge skal egget ditt koke? ____________________ _
Nr kom gjestene?
Nr fikk dere beskjeden?
8.2 Svar med om, i eller til
Nr kom de hit?
Nr liker du deg best her?
Nr har de tenkt flytte?
Nr pleier de beske dere?
Nr er det penest der?
Nr skal du reise neste gang?
Nr skal du ta frerkort?
Nr skal du kjpe bil?
Nr traff du dem?
Nr skal du beske dem?
Nr kommer de hit?
Hva gjr du?
____ vinter.
____ vren.
____ sommeren, tror jeg.
____ sommeren.
____ hsten.
____ hsten.
____ vren.
____ sommeren.
____ sommer.
___ jul. De har invitert meg til bo hos dem ___ jula.
De har tenkt komme ___ pske. De reiser alltid et eller
annet sted ____ psken.
Jeg drmmer om hva jeg skal gjre ____ ferien!
' . , ....
Kapittel 8 Preposisjo-ner 89
8.3 Sett inn preposisjoner som passer
Jeg hper de kommer jul.
____ hsten m vi bli ferdige med prosjektet.
De har jobbet her ____ 2003.
Jeg har jobbet her ____ tre r.
____ krigen bodde de i utlandet.
Hun kan vente her ____ klokka fem.
Hun har ikke vrt hjemme ____ i fjor.
Hun har ikke vrt hjemme ____ ti mneder.
Jeg har vrt syk ____ tre uker.
Vi har snakket om preposisjoner ____ mange dager.
8.4 Hva er riktig?
a
o
p fjortenhundretallet.
1349 Norge ble rammet av en pest
o
i fjortenhundretallet.
o
p trettenhundretallet.
b
o
i tusentallet.
ca.1050 Vikingtida tok slutt
o
p ellevetallet.
o
p tusentallet.
c
o
i attenhundretallet.
1814 Norge fikk sin grunnlov
o
p attenhundretallet.
o
p nittenhundretallet.
d
o
i tjuetallet.
1905 Norge ble selvstendig
o
p nittenhundretallet.
o
i det nittende hundreret.
8.5 Sett inn i, om eller p
a
Jasmin har vrt i byen ____ mange timer. Jeg venter henne hjem ____ en times tid.
Jeg har ikke vrt i byen ____ mange uker n. Jeg har ikke kjpt meg nye klr
____ flere r. Jeg m kjpe meg noen langbukser ____ dette semesteret.
b
Hvor lang tid bruker du ____ hjemmearbeidet? Jeg gjr det meste ____ en time.
Jeg jobber konsentrert ____ en times tid.
Jeg klarer ikke bli ferdig ____ s kort tid. Jeg m lese ____ minst tre timer.
8.6 Sett inn i, p eller om
a
- Jeg har dessverre vrt mye syk ___ hst; jeg har vrt syk fire ganger ___ et halvt r.
- Jeg har heldigvis ikke vrt syk ____ mange r. Bank i bordet!
____ fem dager drar jeg til Spania. Kanskje det hjelper ligge i sola __ noen dager.
b
- Skal vi g til byen sammen ____ morgen?
- Da m vi g ____ formiddagen, for jeg skal p norskkurs ____ ettermiddagen, og
____ kvelden fr vi gjester.
____ morgen tidlig m jeg g til politiet, og jeg blir der kanskje ____ noen timer.
- Da fr vi heller f oss en bytur senere ____ uka. Nr ____ dagen har du best tid?
- Jeg jobber tre formiddager ____ uka. ____ ettermiddagen har jeg ofte fri.
- Jeg har norskkurs ____ ettermiddagen, og jeg jobber ____ kvelden - tre kvelder
____ uka. ____ neste uke skal jeg jobbe ____ natta.
8.7 Skriv om
Det er 24 timer siden jeg sov sist. Jeg har ikke sovet p 24 timer.
Det er en mned siden jeg har sett henne. Jeg har ikke sett henne _________ _
Han brukte to uker p lre kjre bil. Han lrte kjre bil _________ _
I lpet av et r har hun lrt godt norsk.
Hun har ______________ __
Det er sju timer siden jeg spiste sist.
Jeg har ______________ __
Det er tre uker siden du leverte stil.
Du har ______________ ___
KapittelS Preposisjoner 91
Sted
8.8 l eller p?
Ola har vaske- og ryddedag. Han gjr rent ____ hele leiligheten.
Han rydder bort alle klrne som n ligger ____ gulvet og
____ stoler og bord. Klrne putter han ____ vaskemaskinen
og setter den . Nr klrne er rene og trre, legger han
dem plass. Lommetrklrne sine legger han
____ den verste skuffen ____ kommoden.
Undertyet plasserer han ____ ei hylle ___ skapet.
Alle skjortene og buksene henger pent ____ det strste
skapet. Skoene str ____ gulvet ____ gangen.

____ veggen ____ gangen henger han opp nye

kroker til regnty og luer. Da han har vasket speilet over
vasken ____ badet, fr han ye ____ en ganske
sliten, men stolt fyr!
Kaia sitter p kofferten.
Klrne ligger i kofferten.
Navnet hennes str p
kofferten.
8.9 Sett inn riktig preposisjon
a
Har du vrt ____ Nord-Norge? Jeg har bodd en stund ____ Finnmark.
Hun har venner ____ Srlandet og ____ Bergen.
N bor de ____ Oslo, men de har tenkt flytte ____ Vestlandet.
Hun liker seg best ____ sjen, mens han helst vil bo midt ____ en stor by.

Dattera deres har lyst til flytte ____ utlandet. Hun har bodd ____ mange forskjellige
land. I fjor bodde hun ____ en liten landsby langt ute ____ landet ____ Sr-Italia.
b
Hvordan er det politiske systemet ____ Storbritannia?
Hvordan er det politiske systemet De britiske yene?
Hvordan er forholdene England n?
Hvordan er situasjonen Irland?
l
92 KapittelS Preposisjoner
Hvordan er situasjonen ____ Island?
Hva vet du om forholdene ____ Australia?
c
Har du vrt ____ Sri Lanka? Jeg har vrt p ferie ____ den sydlige delen av landet.
Men jeg ferierer vanligvis ____ Spania. Bde ____ Mallorca og ____ de greske
yene bor det mange nordeuropeere i ferien. De liker reise ____ Syden, bde for ligge
____ badestrendene, bade ___ det varme vannet og for oppleve andre kulturer.
Det er spennende g ___ museer, g ___ konserter og spise ___ gode restauranter.
8.10 Hva er riktig?
o
o
o
pa
Hun skal
o
hos frisren. Hun bor
o
hos tanta og onkelen sin.
o
til
o
sammen
o
hos
o
p
De er
o
til rektor i dag. De er
o
hos skolen i dag.
o
p
o
til
8.11 Hvilken preposisjon passer?
Mennene ____ mbelbutikken mtte parkere et stykke ____ huset.
De lftet det nye skapet ned ____ lastebilen og bar det bortover ____ porten vr. S
kom de inn ____ huset og gikk opp ____ 2. etasje. Der plasserte de skapet ved siden
____ vinduet. Litt senere kom de ned ____ 2. etasje med det gamle skapet.
De bar det ut ____ huset og lftet det opp ___ lastebilen. S kjrte de bort __ _
huset med det gamle skapet.
Tilhrighet
8.12 Fyll ut med genitiv eller preposisjon
Genitiv
skolens lrere
Spanias hovedstad
filmens slutt
bilens eier
et ti rs barn
8.13 Sett inn ordene i riktig form
venn/en
Kapittel 8 Preposisjoner 93
Preposisjon
lrerne p skolen
bkene til lreren
kulturlivet i Paris
ei pakke p tre kilo
Du m bli kjent med Pers nye __________ . De bor i sentrum.
Jeg hilste p __________ til Per i gr, og de var hyggelige.
kone/a
Jeg hilse p __________ til Per i gr.
Jeg kjenner ogs Pers _________ _
barn/et
Lises yngste __________ er begynt p skolen.
N gr alle __________ til Lise p skolen.
8.14 Sett inn riktig preposisjon
Den nye regjeringen landet er sivil.
De fikk snakke med ordfreren byen.
Innbyggerne _____ ya protesterte mot bro byggingen.
Nesten alle beboerne _____ stedet var enige.
94 KapittelS Preposisjoner
KapittelS Preposisjoner 95
Hvordan er betjeningen _____ hotellet?
Likte du fargen ____ huset?
De ansatte _____ biblioteket var hjelpsomme.
De skal leie ut mesteparten ____ huset.
Hun snakket med lrerne _____ skolen.
De intervjuet forfatteren ____ rets bestselger.
Medlemmene _____ partiet protesterte.
De intervjuet den mest bermte forfatteren stedet.
----
Deltakerne _____ aksjonen laget brk.
Bonden ____ grden viste dem rundt.
Eieren ____ grden tok imot dem.
Sammenlikning
Hva er denne retten laget ____ ?
8.15 Som eller enn?
Den bestr ____ ris og mange grnnsaker.
a
Hun er litt eldre _____ meg.
8.17 Fyll ut
Hun er like gammel ____ broren min.
Skal vi skrive ____ penn eller ____ blyant?
Hun er ikke s gammel ___ deg.
Hva ser vi ____ dette bildet?
Hun ble fdt noen mneder senere ____ deg.
Det er vanskelig ____ meg komme i dag.
Hun oppfrer seg om hun er eldre.
Dette er et eksempel undertrykkelse.
Hun oppfrer seg annerledes vennene sme.
Hun skal begynne p kurs ____ lre svmme.
Vet du mye ____ preposisjoner?
b
Jeg vil gjerne ha noe annet ____ kjtt til middag.
Husket du mange ____ disse uttrykkene?
Jeg liker grnnsaker bedre ____ kjtt.
Jeg tror ikke kjtt er like sunt fisk.
8.18 Sett inn til eller for
Jeg vil heller ha fisk kjtt.
a
Ola har fdselsdag. Hva skal vi kjpe ____ ham?
Annen bruk av preposisjonene
Det ville vre hyggelig ____ ham f ei bok.
Jeg skal prve finne ei bok som passer ____ ham.
8.16 Sett inn av eller p
Jeg kan bake kake ____ selskapet.
Hva er navnet ____ den vinen vi fikk?
Det er godt med kake ____ kaffen.
Hva skal vi gjre med resten ____ vinen?
Det er viktig ____ Ola med mye godt spise.
Husker du tittelen ____ boka?
Hva skal vi ha middag?
De leste bare litt ____ boka.
Det er vanskelig ____ meg finne p noe spennende.
Prisen ____ bker er veldig hy her.
Hva er nummeret huset?
----
.. .... .. . \ .. ,ro :. -- ... - -
96 KapittelS Preposisjoner
Kapittel 8 Preposisjoner 97
b
Hun lrer italiensk _____________ ed-er.
Og hvordan gikk denne oppgaven ____ deg?
_____________ min mann liker jeg ikke g p ski .
Dette er vanskelig ____ alle, tror jeg.
Det kan vre nyttig ____ mange med litt velse. 8.21 Sett inn riktig preposisjon i disse uttrykkene
Jeg har ikke rd ____ dra p ferie i r.
Sammensatte preposisjonsuttrykk
Vi er ikke vant ____ spise middag midt p dagen.
8.19 Sett inn til eller for
Hun var ikke sikker ____ om det var sant.
Jeg har begynt p kurs ____ lre tekstbehandling.
De hadde ikke lyst ____ noe drikke.
Det er en betingelse ____ f en bedre jobb.
De hadde god lyst ____ g ut.
Jeg fler meg ____ gammel ____ lre noe nytt.
Hva er det du er s lei deg ____ ?
Tys, man er aldri ____ gammel prve.
Jeg har behov ____ en pause.
Snnen min er ____ ung komme inn p kurset.
Vi er ndt ____ stanse litt.
Han ville begynne p kurs lre karate.
Jeg lengter se familien igjen.
Er du interessert film?
Men kurset er bare voksne.
Han er ganske stor vre l O r.
Har du noen grunn tvile?
Han er ____ liten ____ bli med p fotballaget.
Jeg er ikke sikker ____ om det er sant.
N trener han hardt ____ bli bedre.
De flyttet ____ grunn ____ politiske problemer.
Jeg skal ogs trene mer ____ komme i bedre form.
Jeg kommer ____ stedet ____ mm mann.
Jeg trener ikke nok ____ holde meg i form.
____ motsetning ____ deg liker jeg vinteren.
Er du klar ____ at dette er faste uttrykk?
8.20 Sett inn et av disse preposisjonsuttrykkene
8.22 Hvilke ord er preposisjoner? Sett ring rund dem
i stedet for, i tillegg til, p grunn av, av hensyn til, ved hjelp av, i motsetning til, til tross for
Han gikk p skolen ______________ at han hadde hy feber.
inne
Hun m slutte spille fotball _________ en kneskade, og n vil hun prve
l
p
hjemme
fra
spille tennis ___________ fotball.
Foreldrene hennes er noks gamle, og _____________ dem kan hun ikke
juni
sommer
ut
grunn
mot
flytte til utlandet n. hus
innen
fram
opp
Hun snakker flere sprk; ____________ spansk og norsk kan hun fransk og
til
hjelp
portugisisk.
' 98 Kapittel9 Konjunksjoner og subjunksjoner
Kapittel9 Konjunksjoner og subjunksjoner
Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 102-105.
Konjunksjoner
Knytt sammen setningene med bde- og eller verken- eller
Per er fra Bergen. Kari er fra Bergen.
Jeg liker ikke l. Jeg liker ikke vin.
Bde Per og Kari er fra Bergen.
Jeg liker verken l eller vin.
Per kommer ikke fra Oslo. Kari kommer ikke fra Oslo.
Lisa gr p skolen. Maria gr p skolen.
9.2 For eller s?
Han tok p seg lue, _______ det var temmelig kaldt ute.
Han tok p seg lue, han liker ikke fryse.
Det var sent, _______ hun likte ikke vre ute alene.
Det var sent, _______ hun tok drosje hjem.
Han kommer fra Irak, _______ han snakker sikkert arabisk.
Han snakker sikkert arabisk, _______ han kommer fra Irak.
Hun er dataekspert, _______ hun kan sikkert hjelpe meg.
Hun kan sikkert hjelpe meg, _______ hun er dataekspert.
93 Knytt setningene sammen med ordene til venstre
Lisa gr ikke p skolen. Maria gr ikke p skolen.
I dag er jeg trtt. Jeg vil g hjem tidlig.
for Jeg vil g hjem tidlig. for i dag er jeg trtt.
s I dag er jeg trtt. s jeg vil g hjem tidlig.
Lreren skjnte ikke oppgaven. Elevene skjnte ikke oppgaven. I dag er han lykkelig. Han skal gifte seg.
Lreren likte boka. Elevene likte boka.
Jeg har ikke tid. Jeg har ikke lyst.
Jeg snakker ikke fransk. Jeg snakker ikke arabisk.
Hun snakker arabisk. Hun snakker persisk.
De serverte fisk. De serverte kjtt.
De hadde ikke frukt. De hadde ikke grnnsaker.
for
s
Han vil lre spansk. Han skal begynne p kurs.
for
s
Hun er 65 r. Snart blir hun pensjonist.
for
s
I dag er jeg ikke frisk. Jeg kommer ikke p jobben.
for
s
Subjunksjoner
94 At eller om?
Det er glatt ute.
Vi fr mange gjester.
Kommer hun?
Trives de?
Er det hyggelig der?
Det er hyggelig der.
Skal han ta eksamen?
Har de flyttet?
95 At eller som?
Han sier det er glatt ute
----
Jeg er sikker p vi fr mange gjester.
De spr hun kommer.
Jeg lurer p de trives.
Hun vil vite det er hyggelig der.
Han er sikker p det er hyggelig der.
De lurer p han skal ta eksamen.
Jeg er ikke sikker p de har flyttet.
Han har fortalt ____ han heter Hans.
Kjenner du en forfatter heter Hamsun?
Jeg liker godt en forfatter heter Anne B. Ragde.
Det er viktig ____ vi gjr dette ferdig.
Det er noe viktig vi m gjre ferdig.
Dette er et faktum mange glemmer ta hensyn til.
Det er et faktum mange glemmer ta hensyn til dette.
Er det sant alt det de forteller?
Det er sant dette har skjedd.
Det de ikke fr jobb, er kjedelig.
Det ____ skjer, det skjer.
Sett inn hvis der det er mulig, ellers om
Jeg kan hjelpe deg ____ jeg fr tid.
Jeg vet ikke jeg fr tid i dag.
Jeg er ikke sikker p jeg kan komme.
_____ det blir varmere, kan vi dra til sjen.
Jeg lurer p _____ sommeren kommer snart.
Elevene ba meg ta med oppgavene.
De spurte meg det var i orden.
_____ det er i orden, vet jeg ikke.
97 Sett inn at eller som i denne teksten
Det var en gang en gutt ____ gjette sauer. En dag kjedet han seg, og han tenkte ___ _
han ville finne p noe morsomt. Derfor begynte han rope og skrike. Ulven kommer! Ulven
kommer! skrek han s hyt han kunne. Alle bodde i nrheten, kom lpende for
jage bort ulven fra sauene. Da de kom fram, begynte gutten le og fortalte dem det
bare var en spk. Flere ganger senere gjorde han det samme, og han lo og moret seg over dem
____ kom lpende. Men s en dag kom ulven virkelig, og gikk ls p sauene ___ _
gikk og beitet. Gutten ropte og skrek alt han kunne, men ingen brydde seg om det. De trodde
bare ____ han ville narre dem som vanlig. Og ulven kunne herje i saueflokken s mye
den ville.
Sett inn en subjunksjon som passer
De sier _____ det skal bli varmere.
Jeg vet ikke det er riktig.
I dag er det iallfall kaldt ___ jeg vil ta bussen.
Jeg vil ta bussen ______ jeg ikke har lang vei.
Jeg lurer p bussen kommer snart.
_____ det regner, er det mange tar bussen.
Det er flere mennesker p busstoppet det pleier vre.
Det ser ut halve byen vil ta buss.
____ det fortsetter regne, kommer vi til bli gjennomvte.
____ ikke bussen kommer snart, fr jeg ta en taxi.
__________ jeg fr tak i en taxi, kommer jeg til bli iskald.
Jeg har ikke lyst til ____ st lenger her i regnet.
Jeg drmmer om ___ dra til et sted der sola skinner.
99 Gjr om til tilsvarende leddsetning med infinitiv
Jeg hper at jeg kan f tak i billetter til konserten.
Jeg hper f tak i billetter til konserten.
De hper at de kan komme hit til sommeren.
Hun vil ta fri fra jobben et r for at hun skal f se litt mer av verden.
Ved at vi utsetter oppussingen, fr vi rd til ny tv.
Etter at de hadde vunnet i Lotto, kjpte de ny bil.
Jeg ba dem om at de mtte levere flere oppgaver.
Kapittel lO Setningsledd 103
Ka p i tt el 1 o Setn in gs ledd Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 106-128.
Subjekt
10.1 Sett ring rundt subjektet i disse setningene
Kan de hjelpe oss? Ja, dem kan vi alltid stole p.
Bestemora hans bor i Spania. Henne besker han hver vinter.
I dag inviterte mannen som bor i naboleiligheten, meg p kaffe.
De unge i byen krever et ungdomshus. At kommunen ikke har penger, er kjedelig.
10.2 Stryk over de subjektene som ikke har riktig form
Det kan vre ett eller to subjekter som er feil i hver setning:
Noen venner
En venn beskte oss.
En lege
Lege
Legen
har en interessant jobb.
Venn
Et av badene
Vi leier et hus. Bad er lite.
sola
Det er kaldt i dag, men sol
Badet
Dem
Hvem er dette? De er Per og Liv.
Det
10.3 Lag sprsml med det
Er det behagelig klima i Sudan?
ei sola
Dem
De
Det
bor i nabohuset.
Finnes det lver i Marokko?
skinner.
Er det _____________ ___ ________________?
Finnes det _____________ _
----------------
Svar p sprsmlene fra en annen. Svar med det:
Ja, det er/finnes __________________________ ___
Nei, det er l finnes ikke _______________________ _
?
- -
104 Kapittel lO Setningsledd
10.4 Bruk ordene i parentes og fortell innholdet i en det-setning
(En lrer kommer om fem minutter.)
(En bil str utenfor.)
(Et apotek ligger i Elvegata.)
(Noen elever kommer ofte hit.)
10.5 Gjr om til en setning med det som subjekt
beske andre land er alltid interessant.
A flge med i det som skjer, er viktig.
A lre et nytt sprk, er ikke alltid lett.
Predikativ
At de har problemer, er forstelig.
At du kan f hjelp, er fint.
Hva du mener er interessant.
10.6 Hvilke setninger har predikativ? Sett ring rundt predikativene
Hun vil bli verdens beste sjakkspiller. Det snr kraftig.
Lreren vr er veldig hjelpsom. Vi fr hjelp nr vi trenger det.
Jeg har vrt i byen i dag. Jeg har vrt trtt i dag.
Mange av barna ser syke ut. Jeg vil gjerne bli sykepleier.
10.7 Sett inn adjektivene
ny gammel
S fin du er! Er kjolen din ____ ? Huset virker ganske _________ _
Nei, men skoene mine er ___ _ Trrne i hagen ser __________ ut.
Ja de ser virkelig ____ ut! Porten ser veldig __________ ut.
Kapittel lO Setningsledd 105
10.8 Sett inn adjektivene
dyr
Maten her i landet er ganske _____ _
Det er ganske _______ med mat her i landet.
Mat er ________ her i landet.
Vinen er altfor ______ _
Vin er ikke s _______ i Italia.
Er det _______ g p restaurant?
sunn
Det er nok ________ med frukt.
Grnnsaker er ogs _______ _
Maten p gatekjkken er ikke s _______ _
A g lange turer er visstnok ________ for alle.
Mosjon er i det hele tatt _______ _
Barna vre er heldigvis ________ og friske.
10.9 Sett inn riktig form
god
Hun er _______ i norsk n enn i fjor.
Hun er _______ i klassen.
Hvem er _______ i gym, Liv eller Kari?
ung
Han er _______ enn broren sin.
Hvem er _ ______ av alle ssknene?
Anna er ______ _
10.10 Sett inn artikkel der det m vre artikkel
Kristin er _ __ medlem av Sosialistisk Venstreparti.
Hun er ___ sjarmerende menneske.
Som ___ gutt drmte Johan om bli ___ SJmann.
--
106 Kapittel lO Setningsledd
Kari er sster til mannen min. Hun er nesten som ___ sster for meg.
Hun er ikke protestant, men hun snakker som ___ protestant.
Han er ___ kjeltring; han er ___ narkotikasmugler.
Kona til Erik er ___ forfatter og _ __ maler.
Han er ___ egoist og ___ plage for alle.
Jeg har tenkt utdanne meg til ___ spesialist i barnesykdommer.
10.11 Finn et substantiv som gir setningen til hyre omtrent samme innhold som
setningen til venstre
Han tilhrer den katolske kirken.
Hun har tre barnebarn.
Hun spiller hndball.
De spi ller golf.
Hun studerer medisin.
Han tilhrer islam.
Hun deltar p et kurs.
Han er katolikk.
Huner __________________________________ _
Huner __________________________________ _
De er __________________________________ __
Huner ________________________________ ___
Haner __________________________________ _
Huner __________________________________ _
10.12 Sett inn substantivene i riktig form
(et) barn
(en) ungdom
(en) lege
(en) politiker
(en) utlending
Som _________________ var jeg opptatt av fugler.
Hun kler seg som ____________ selv om hun er over femti r.
Som _________________ fr jeg alltid mange sprsml om helse.
Mora mi er ikke politiker, men hun snakker noen ganger som
Jeger __________ , og som ______________________ _
fr jeg ofte sprsml om hva jeg synes om Norge.
(en) nordmann Han kommer fra Tyskland, men snakker som ____________________ _
Kapittel lO Setningsledd 107
Objekt
10.13 Finn objektet og sett ring rundt det
Vi hj elper dem med barnepass. Hun har ftt en ny venn p skolen.
Hun har ikke mange venner som bor i nrheten. Jeg traff de oppsagte.
Han nsker studere. Han vet ikke om det er mulig. Jeg leste at det skal bli kaldt.
10.14 Sett inn riktig pronomen
du - deg Jeg kan hjelpe _________ hvis _________ kommer hit.
VI - OSS Du m beske _________ snart. Det er s pent der _________ bor.
de - dem Naboene er veldig hyggelige. _________ sier at vi m beske ________ _
hun - henne Hvor er Anne? __________ har j eg ikke sett i dag. __________ er visst syk.
han - han/ham Jeg finner ikke Ola. Hvor er _________ ? Jeg s _________ i hagen.
10.15 Sett inn riktig pronomen
henne - seg Der kommer bestemor. Kan du be sette i stua?
------- -------
ham - seg Jeg s at Petter mtte skynde ______ til bussen. Hadde ikke vekkerklokka
vekket _________ ?
dem- seg Elevene prver konsentrere ____ men lreren forstyrrer ________ _
10.16 Fyll ut med infinitiv med eller uten
a () kjre bil
Hun har lrt
Hun vi l gjerne lre
Hun er glad i
Hun pleier ikke
Hun kan visst ikke
Hun er ndt til
Tror du ikke hun kan ?
108 Kapittel lO Setningsledd
b () lese
Han vil gjerne
mer.
Han har lyst til
norsk litteratur.
Han orker ikke
norske aviser.
Han trenger ikke
til eksamen.
Han m nok
litt mer.
Han pleier
i ferien.
10.17 Gjr om til leddsetninger
Hun kommer senere.
Det er glatt ute.
Vi fr mange gjester.
Hun har stor familie.
Det er hyggelig der.
Kommer hun?
Trives de?
Skal hun ta eksamen?
Er han hjemme?
Har de flyttet?
Jeg hper at hun kommer senere.
De sier ___________________ _
Jeg er sikker p. ________________ _
Han forteller _________________ _
De synes __________________ _
Jeg vet ikke _________________ _
Jeg lurer p _________________ ___
Jeg vet ikke _________________ _
De vil vite __________________ _
Han spr __________________ _
10.18 Gjr om til setning med indirekte objekt
Hun fortalte en trist historie til oss. Hun fOrtalte oss en trist historie.
De ga ei bok til lreren.
Hun sendte et brev til meg.
Vi ga en fin presang til brudeparet.
Skal jeg sende bildene til deg?
Kan du gjre en tjeneste for meg?
Har du sendt et svar til henne?
____________________ ?
____________________ ?
____________________ ?
Kapittel lO Setningsledd 109
10.19 Fortell det samme med et annet subjekt
Jeg tok meg en hvil. Vi tok oss en hvil.
Jeg m f meg en kopp kaffe. Hun
Jeg har funnet meg en leilighet. De
Jeg laget meg en omelett. Han
Jeg tok meg en pause. De
Jeg fikk meg et sjokk. Vi
Verbal
10.20 Presens eller presens perfektum?
bo Hvor ______ dere n?
Vi i Bergen i de siste tre rene.
vre Det to timer siden jeg kom.
Jeg her i to timer.
vente Jeg p svar i ei uke, og
Jeg fremdeles.
10.21 Gjr om setningene etter mnsteret
De bor her. (to r) De har bodd her i to r.
Hun studerer fysikk. (ett r) ______________________ _
Han er syk. (siden i hst) ______________________ ___
Hun spiller tennis. (siden hun var barn) ___________________ _
De er venner. (lenge) _________________________ _
Han har feber. (i to dager) ______________________ _
Hun har vondt i kneet. (i tre uker) ____________________ _
Jeg venter. (en time) _________________________ _
110 Kapittel lO Setningsledd
10.22 Sett inn verbene
dra/komme Vi
med det samme de
spise/komme Vi
ikke fr dere
vente/bli Vi til dere ferdige.
bli/bli Det bedre her nr det
varmere.
bli/dra Det trist nr dere
flytte/bli Vi nr det kaldere.
10.23 Sett inn skal eller kommer til . Bruk skal dersom det er mulig
N ___________ jeg snart flytte.
Hvorfor du flytte?
Mora mi begynne jobbe i Trondheim.
Tror du at du like deg der, da?
Jeg hper det, men jeg savne deg.
Jeg skrive til deg hver uke.
Tror du at du huske det, da?
Klart det! Det bli kjedelig her nr du drar.
Jeg komme og beske deg i ferien.
Kanskje du glemme meg!
10.24 Sett inn skal bli hvis det er naturlig, ellers blir
Tror du at det snart varmere?
----------
Hvis det pent vr, kan vi dra p fjellet.
Nr det varmere, vil jeg helst til sjen.
Tror du lreren sint hvis vi ikke _________ ferdige?
Jeg ferdig fr klokka to!
Kapittel lO Setningsledd 111
10.25 Fyll ut med presens perfektum
spise Jeg m dra nr jeg har spist.
skrive Jeg kommer nr jeg ferdig oppgaven.
gJre Han kan dra etter at han husarbeidet.
hjelpe Lreren m g etter at hun oss.
f Nr jeg papirene, kan jeg f jobb.
selge Nr hun bilen, fr hun rd til leilighet.
legge De kommer nr de barna.
se Vi kommer ikke fr vi filmen ferdig.
Sl Jeg kommer nr jeg adj til gjestene.
lre Nr jeg norsk, vil jeg studere jus.
sove Jeg fler meg sikkert bedre nr jeg
10.26 Svar med preteritum eller presens perfektum
Sett inn adverbene p riktig plass
a Kjenner du Anne? (jeg - snakke - med henne)
b
______________________ mange ganger.
(ofte)
Ikkesgodt, men ____________________ ___
i forrige semester.
(aldri) Nei , _______________________ _
(ofte)
U o)
Fr ________________________ _
Ikke s godt, men ___________________ _
noen ganger.
ker levestandarden? (den - ke)
(heldigvis) Ja, i det siste ______________________ _
(ikke)
(ikke)
Nei , ______________________ siden 2006.
Den s mye de siste 15 rene.
(heldigvis) I fjor _______________________ noe.
(nok) mer for noen r siden enn n.
112 Kapittel lO Setningsledd
10.27 Sett inn verb i preteritum perfektum
lage Gjestene kom fr han hadde laget maten.
legge Gjestene kom fr vi barna.
f Da hun papirene, flte hun seg lettet.
skrive Hun ville ikke g fr hun noen brev.
hjelpe Hun takket dem for at de henne.
sette Da de bilen i garasjen, kom de inn.
ta Jeg visste ikke at du sertifikat.
forst Jeg trodde at hun ikke hva jeg sa.
10.28 Sett inn verbene i en form som passer
vre
re1se
vite/se
vite/finnes
kjenne
kjpe
komme
prve
hente
ha
hpe
ha
seile
vite/tro
vre
I dag ____ ikke avstandene s store.
Folk kan ______ fra den ene verdensdelen til den andre i lpet av en dag.
Vi _____ omtrent hvordan verden _____ ut.
For ca. 500 r siden ________ ikke folk i Europa at Amerika
Men de ________ godt til Asia og alle rikdommene der.
I mange r ________ de ________ krydder fra Asia.
Men krydderet ble dyrt fr det ______ fram til Europa.
Derfor ______ europeerne _______ komme fram til Asia
for ________ krydderet selv.
Portugiserne ________ planer om seile rundt Afrika.
De komme fram til India den veien.
--------
Kristoffer Columbus ________ andre planer.
H vestover!
an _______________ _
Han ________ at jorda var rund og _______ _
at det _______________ lettere komme til Asia den veien.
komme/vre Da han _____ fram til Amerika, visste han ikke at det _____ _
finne en helt annen verdensdel han _______________ veien til.
~
Kapittel lO Setningsledd 113
10.29 Fyll ut
a Fortell hva de gjr:
sitte/lese Ola __________ og __________ lekser.
st/prate Elevene _________ og _________ i korridoren.
ligge/sove Hamid _________ fremdeles og _________ _
sitte/spise Hele familien
__________ og _________ _
ligge/lese Hun _________ lenge og __________ kvelden.
st/se De __________ og __________ p utsikten.
b Fortell det samme i fortid:
Ola satt og leste lekser.
10.30 Sett inn verbene etter mnsteret
sitte/prate De ble sittende og prate.
sitte/se p tv
Han _________________________ _
st/diskutere
De _________________________ _
ligge/dovne seg Hun _________________________ _
ligge/tenke
Hun _________________________ _
sitte/gruble
Han _________________________ _
st/stirre
Han _________________________ _
sitte/prate
De _________________________ _
10.31 Sett inn vre, bli, ha eller f
Tim _______ glad i forrige uke da han _______ brev fra sin gamle venn
Tomas. Det _______ lenge siden de hadde sett hverandre. N ______ _
Tim lyst til reise p besk til Tomas. Men i forrige uke _______ han s mye gjre
at han ikke _______ tid til dra. I gr skulle han ha dradd, men da
_______ han plutselig syk. Han _______ feber hele dagen og flte seg
drlig. I dag _______ han bedre, s han hper han _______ frisk nok til
dra i morgen.
114 Kapittel lO Setningsledd
Kapittel lO Setningsledd 115
10.32 Fyll ut med riktig adverb
10.35 Sett inn modale verb i preteritum i disse uttrykkene
Jeg sliter meg ____ _
Jeg __________ nske du kunne komme hit!
N m du holde _______ med klage.
Hvordan _________ du si noe slikt til henne!
De har drukket _______ all vinen.
Du __________ ta deg sammen!
Vi m ta _______ dette problemet.
Hvorfor _________ du komme akkurat n!
De trenger snakke _______ med hverandre.
Du _________ ikke hre p ham!
Han har brukt _______ hele lnna.
Det __________ ha vrt bedre om du hadde tidd stille!
Har dere lest _______ kapittelet?
Jeg _________ gjerne ha kommet, men jeg har ikke tid.
Vi har brukt _______ saltet.
Det __________ ha vrt bedre hvis du hadde vrt her.
Hun sliter _______ klrne sine veldig fort.
Jeg holder ikke _______ denne varmen!
10.36 Sett inn ordene i en form som passer
a hun - vre
10.33 Fyll ut slik at setningene forteller om en avsluttet handling
Hvis hun hadde vrt her, kunne hun ha hjulpet oss.
Hvis ________ eldre, kunne hun ha vrt hjemme alene.
Hun lrte godt norsk ____ et r.
Hvis __________ lur, s ville hun ikke ha svart slik.
De har spist _____ hele kaka.
Selv om _________ eldre, ville hun ikke ha ftt den jobben.
Har du lest _______ denne boka?
Tror du hun hadde ftt jobben hvis __________ mann?
Jeg kan klare dette _______ fem minutter.
Hun ga _______ fr hun var ferdig.
b han - ikke - komme
Hvis du ikke hadde spurt, ville han ikke ha kommet.
La meg f snakke ______ _
Hvis du hadde tatt bilen, ___________ tidsnok p jobben.
Du har lrt mye ______ tre mneder.
Hvis han hadde jobbet mer, __________ i den situasjonen.
____________ i selskapet hvis Astrid ikke hadde invitert ham.
10.34 Sett inn vre s snill i riktig form
Uten de gode karakterene __________ inn p den skolen.
Kan du ______________ vente et yeblikk?
______________ gi denne til lreren, Ola. 10.37 Sett inn du+ verbet til venstre slik som i eksempelet
Hils familien din fra meg, _____________ _
bo Hvor ville du ha bodd dersom du hadde kunnet velge?
Vil dere ______________ hjelpe de yngste?
gJre Hva dersom du vant en million?
Husk tingene deres, _____________ _
reise Hvor hvis du hadde en mneds ferie?
Sl Hva hvis hun fridde til deg?
lse Hvordan problemet?
116 Kapittel lO Setningsledd Kapittel lO Setningsledd 117
10.38 Gjr om til preteritum passiv Adverbial
De inviterte Anne.
10.40 Finn adverbialene i setningene
Noen reparerte bilen.
De beskyttet barna.
I dag kom vi for sent p skolen.
En eller annen malte huset.
N kan j eg ikke vente lenger p dem.
De kokte risen.
Hvis det blir kaldere, m jeg ha ullongs under langbuksene.
De stekte fisken i olje.
De inviterte lreren.
Vi har aldri beskt dem p hytta deres i ferien.
De repeterte oppgavene.
De liker seg ganske godt i Norge selv om det er kaldt.
Noen informerte elevene.
10.39 Gjr om til passiv slik som i eksempelet. Bruk samme tempus som i aktiv
Kari vant bilen. Bilen ble vunnet av Kari.
I gr traff en stein bilen. I gr ble bilen truffet av en stein.
Uvr dela avlingene.
Ibsen har skrevet Peer Gynt.
I r har uvr delagt avlingene.
I fjor s mange tusen filmen.
Mange tusen har sett filmen.
Bjrg Vik har skrevet denne novellen.
Statsministeren har undertegnet brevet.
I r vant Lillestrm cupen.
Folket har valgt Stortinget.
Her i landet velger folket Stortinget.
118 Kapittelll Setninger
. Kapittelll Setninger 119
Kapittelll Setninger Forklaringer til oppgavene finner du i teori boka side 129-145.
Skal ___________________________________________________________ ?
Dessverre -----------------------------------------------------------
Helsetninger
Men ______________________________________________________________ _
11.1 Gjenta setningene. Begynn med det siste adverbialet
11.3 Sett inn adverbialene
De flyttet til utlandet i 2004. I 2004 flyttet de til utlandet.
a
Det var annerledes fr.
ikke Jeg liker indisk mat.
visst Hun bor i nrheten.
ikke Hun har ftt ny jobb.
Han jobbet her for noen r siden.
aldri Vi vil flytte herfra.
visst De skal flytte.
Vi skal nok flytte herfra til hsten. aldri Fr trente jeg.
alltid Hvorfor protesterer du?
_______________________________________ ?
De kommer jo tilbake om noen dager.
gJerne Jeg vil bli her.
ikke Hvorfor svarte du? _______________________________________ ?
aldri Hvorfor har du sagt det? _______________________________________ ?
Hun har ikke flt seg frisk i det siste.
b
dessverre ikke I morgen har jeg tid. --------------------------------------
Jeg m nok dra hjem om en time.
visst ikke De trives i Spania.----------------------------------------
heldigvis ikke De har kjpt aksjer. ---------------------------------------
Det er blitt bedre i lpet av de siste ukene.
dessverre aldri Jeg har beskt familien i Kongo. ____________________________ __
11.4 Lag sprsml slik som i eksempelet
11.2 Lag riktige setninger
a
Av og til __________________________________________________________ __
Du vil vite hvilken buss du skal ta. Hvilken buss skal jeg ta?
Om morgenen --------------------------------------------------------
Du vil vite hvilken dato det er.
______________________________________?
Hvorfur _____________________________________________________________ ?
Du vil vite hvorfor jeg skal flytte.
______________________________________?
Vr ______________________________________________________________ _
Du vil vite hvor mye klokka er.
______________________________________?
K a n s ~ e __________________________________________________________ ___
Du vil vite nr kurset begynner.
______________________________________?
Du vil vite hva du skal ta med deg.
______________________________________?
120 Kapittelll Setninger
Du vil vite hvem jeg bor sammen med.
____________________________________ ?
Du vil vite hvordan jeg har det.
____________________________________ ?
b
Du vil vite om bussen er gtt.
____________________________________ ?
Du vil vite om det regner i dag. ?
--------------------------------------
Du vil vite om jeg har kjpt billett. ?
--------------------------------------
Du vil vite om jeg kommer. ?
--------------------------------------
11.5 Lag sprsml
Du vil vite hvorfor jeg ikke kommer. HvorfOr kommer du ikke?
Du vil vite hvorfor jeg alltid kommer for sent. ?
Du vil vite hvorfor jeg aldri reiser hjem. ?
Du vil vite hvorfor jeg alltid snakker dialekt.
__________________________________ ?
Du vil vite om jeg ikke har levert oppgaven.
__________________________________ ?
Du vil vite om jeg ikke forsto oppgaven.
__________________________________?
Du vil vite om jeg alltid har bodd i Bergen. ?
----------------------------------
11.6 Sett inn ordene i riktig rekkeflge
a jeg - kan - ikke - komme
Dessverre --------------------------------- i dag.
P grunn av arbeid --------------------------------- p treninga.
Hvis jeg ikke blir ferdig med jobben, ------------------------------------
---------------------------------hjem fr klokka tte.
Og ---------------------------------- og hente deg p jobben.
b du - kommer
Nr--------------------------------- tilbake?
--------------------------------- p besk snart?
--------------------------------- vel p besk snart?
--------------------------------- p besk snart, ikke sant?
Kapittelll Setninger 121
Hvilken dag hjem igjen?
Hvilket tog med?
Hvorfor ikke i selskapet?
c de - sa
at de hadde lyst til komme.
I gr at alt var i orden.
Etterp at de ikke hadde tid.
Men at de skulle komme senere.
Til meg at de ville komme i dag.
Det ikke til meg!
Hva til deg?
at de skulle komme?
d vi - har
P skolen __________________________ mye gjre.
__________________________ mange interessante fag.
Og _________________________ mange morsomme diskusjoner.
Men __________________________ ogs noen kjedelige timer av og til.
Om ettermiddagen __________________________ mye hjemmearbeid gjre.
__________________________ mange lekser til i morgen?
Hvorfor __________________________ ikke flere oppgaver gjre?
__________________________ da nok lekser!
11.7 Bytt ut ordene i kursiv med ordene til venstre
s
snakket med
kjenner
liker
Jeg har ikke mtt ham.
Jeg s ham ikke.
Jeg snakket ikke med ham.
Han har ikke snakket med dem.
-
122 Kapittelll Setninger
vil se
ringte til
Jeg kjenner henne ikke.
har mtt
kan hjelpe
s
stoler p
Hun bryr seg ikke om ham.
liker
vil gifte seg med
stoler p
vil hjelpe
Plassering av trykklett pronomen
Enkelt verbal
Jeg ser henne ikke ofte.
l gr s jeg henne ikke.
Sammensatt verbal eller preposisjon
Jeg har ikke sett henne i det siste.
Jeg skriver aldri til henne.
Et trykklett pronomen som objekt kommer vanligvis foran adverbialer som ikke, alltid, aldri nr det
er et enkelt verbal i setningen.
11.8 Sett inn ikke i setningene
Vi har spurt lreren.
Vi har spurt henne.
Snakket du med Kari?
Mtte du henne?
Traff du Lisa?
Kjenner du Tomas?
Kjenner du ham?
Kommer du snart?
....
Kapittelll Setninger 123
Kommer elevene snart?
Jeg liker dette.
11.9 Svar med pronomen
Skjnte du oppgaven? Nei. jeg skjnte den ikke.
Liker du huset? Nei,
Kjenner du lreren? Nei,
Likte du filmen? Nei,
Ser du brillene mine? Nei,
Mtte du naboene? Nei,
Liker du vennene hennes? Nei,
11.10 Sett sammen setninger av disse leddene
til London for kjpe klr i fjor de dro
dessverre anledning ikke til utlandet de har i r til dra.
Leddsetninger
11.11 Fullfr helsetningene med riktig ordstilling
Da hun ble atten, _________________________ _
(hun sluttet p skolen)
Da jeg var liten, __________________________ _
(jeg bodde hos besteforeldrene mine)
Da krigen begynte, _________________________ _
(de mtte flykte)
Selv om det var kaldt,-------------'--------------
(de ville ta en tur)
Selv om hun var trtt, ________________________ _
(hun ville hjelpe meg)
..
124 Kapittelll Setninger
Selv om det var sent, _________________________ _
(vi ble invitert p kaffe)
Hvis du vil, ____________________________ _
Ueg kan hjelpe deg)
Hvis vi fr tid, ___________________________ _
(vi skal beske dem i kveld)
Nr du kommer, ___________________________ _
U eg skal vise deg alle bildene)
Nr vi blir ferdige med oppgaven, ____________________ _
11.12 Gjr om etter mnsteret
Jeg synes at dette er vanskelig.
Jeg synes ikke at dette er vanskelig.
Jeg tror at hun liker seg godt her.
Jeg synes det er litt for kaldt her.
Jeg synes dette er ganske lett.
Jeg tror at de kommer i morgen.
Jeg hper at jeg treffer dem i kveld.
Jeg tror at hun ikke har ftt noen jobb.
Jeg tror ikke jeg har tid til komme.
Jeg hper ikke det skaper problemer.
De sier at alt er i orden.
Substantiviske leddsetninger
11.13 Gjr om til leddsetning
(vi kan ta en pause)
Dette er vanskelig. synes jeg.
Dette er ikke vanskelig. synes jeg.
Hun ________________ _
Det _________________ _
Erik sier: Fortell hva Erik sier:
Jeg er ikke syk. Han sier at han ikke er syk.
Jeg reiser aldri til utlandet. Han sier __________________ _
Jeg liker ikke fisk. Han sier __________________ _
Jeg har ikke skrevet stil. Han sier
-------------------
Kapittelll Setninger 125
Kan jeg f lne en penn?
Han spr ______________________ _
Skal jeg kjpe mat?
Han spr ________________________________ _
Har jeg ikke svart riktig?
Han spr __________________________________ _
11.14 Gjr om til leddsetning
Maria sier: Fortell hva Maria sier:
Jeg skal flytte. Hun sier at hun skal flytte.
Jeg kommer.
Jeg har ikke tid til vente.
Jeg reiser aldri p ferie.
Jeg er aldri syk.
Lreren hjelper meg.
Naboen ga meg ei norsk bok. ---------------------------------------
Lisa kan sitte p med meg.
11.15 Hva sier de?
Jeg har glemt bkene mine hjemme. Kjell sier at han har glemt bkene sine hjemme.
a
Huset mitt er ganske lite.
Kjell sier at-------------------------------------------------
Jeg skal beske familien min.
Kjell sier at----------------------------------------------
Familien min bor i Spania.
Kjell sier at-----------------------------------------------------
Foreldrene mine er pensjonister.
Kjell sier at----------------------------------------------------
Jeg ringer til foreldrene mine hver uke.
Kjell sier at--------------------------------------------------
126 Kapittelll Setninger
b
Jeg skal leie ut huset mitt.
Kirsten sier at hun __________________________ _
Fetteren min skal leie huset.
Kirsten sier at ___________________________ _
Barna mine liker seg ikke p skolen.
Kirsten sier at ___________________________ _
Dattera mi skal reise til utlandet.
Kirsten sier at ___________________________ _
Jeg er litt bekymret for dattera mi.
Kirsten sier at ___________________________ _
c
Vi skal selge hytta vr.
Desierat _____________________________ _
Barna vre liker seg ikke p fjellet.
De sier at _____________________________ _
Vi skal ta med barna vre til Kina.
De sier at _____________________________ _
Vi kan ikke ta med hunden vr.
De sier at _____________________________ _
Naboen skal passe p hunden vr.
De sier at _____________________________ _
11.16 Gjr om til sprrende leddsetning
Hvor bor Petter? Jeg vet ikke hvor han bor.
Hvor jobber Anne? Jeg vet ikke _________________ _
Hvor foregr undervisningen? Jeg vet ikke _________________ _
Hvor ligger posthuset? Jeg vet ikke _________________ _
Hvor har de flyttet? Jeg vet ikke _________________ _
, Kapittelll Setninger 127
11.1]
Hvor skal de bo?
Nr begynner filmen?
Nr skal Laila flytte?
Nr har de tenkt komme?
Jeg vet ikke _________________ _
Jeg vet ikke _________________ _
Jeg vet ikke _________________ _
Jeg vet ikke _________________ _
Hvorfor kommer han s sent? Jeg vet ikke _________________ _
Hvorfor gikk de?
Jeg vet ikke _________________ _
Hvorfor er han sur?
Jeg vet ikke _________________ _
Gjr om til leddsetning
Hvor skal vi vente? Ingen vet hvor vi skal vente.
Skal vi vente? Jeg lurer p om vi skal vente.
Hva betyr det? Jeg vet ikke
Forstr de det? Jeg vet ikke
Hvordan staves det? Hun aner ikke
Hva kan vi gjre? Ingen vet
Hvem kan vi sprre? Jeg aner ikke
Kommer lreren? Jeg vet ikke
Hva mener han? Ingen vet
Har han gjort det? Jeg aner ikke
Hvorfor gjorde han det? Ingen skjnner
Hva er det? Ingen aner
11.18 Gjr om til sprrende leddsetning
Hvem er det?
Hvem kommer?
Hvem bor hun hos?
H vern kommer p festen?
Hva skal hun gjre?
Hva er viktigst?
Jeg vet ikke hvem det er.
Jeg vet ikke hvem som kommer.
Jeg vet ikke _________________ _
Jeg vet ikke ________________ ___
Jeg vet ikke ________________ ___
Jeg vet ikke ________________ ___
128 Kapittel11 Setninger Kapittel11 Setninger 129
Hva skjer etterp?
Jeg vet ikke _________________ _
Adverbiale leddsetninger
H vern bor her?
Jeg vet ikke _________________ _
11.21 Knytt sammen setningene
H vern har sagt det?
Jeg vet ikke ________________ _
Hun leste avisen. Hun sovnet.
Hvilken oppgave gjorde han? Jeg vet ikke _________________ _
Etter at hun hadde lest avisen. sovnet hun.
Hvilken oppgave er lettest?
Jeg vet ikke ________________ _
De fylte ut masse papirer. De fikk g.
Hva skal vi gjre n?
Jeg vet ikke _________________ _
11

19
Gjr om til leddsetning
Jeg satt p ventevrelset i to timer. Jeg gikk hjem.
Hva skal jeg gjre? Hun lurte v hva hun skulle gjre.
Hvor skal jeg bo?
Hun lurte p ________________ _
Hvem kan jeg snakke med?
Hun lurte p ________________ _
Hvem skal jeg sprre?
Hun lurte p ________________ _
Skal flyet snart g?
Hun lurte p ________________ _
Skal jeg gjre alle oppgavene? Hun lurte p ________________ _
Hvorfor spr du s mye!?
Hun lurte p ________________ _
11.20 Gjr om til indirekte tale
Vi skal flytte. De fortalte at de skulle flytte.
Vi m dra. De fortalte __________________ _
Skal vi vente p barna? De spurte
Vi har solgt bilen. De fortalte ___________________ .
Hva skal elevene gjre? De spurte
Hvor skal vi sitte? De lurte p ___________________ .
Vi har hjulpet naboene. De fortalte
Kan vi komme senere? De spurte
Vi skal ha barn. De fortalte
Vi har ftt leilighet.
De fortalte __________________ _
Vi vil aldri flytte. De sa
Han la seg p sofaen. Telefonen ringte.
Hun tok eksamen. Hun fikk en god jobb.
Hun lrte sprket. Alt gikk bedre.
Hun tok frerkort. Hun kjpte bil.
11.22 Knytt sammen setningene med nr
Jeg skal frst spise. S kan jeg hjelpe deg.
Jeg kan hjelpe deg nr jeg har spist.
Hun m frst ta eksamen. S kommer hun p besk.
Hunkommerpbesk ________________________ _
Han m jobbe noen uker til. S kan han ta fri.
Hankantafri ___________________________ _
De m betale. S kan de komme inn.
De kan komme inn
----------------------------------------
Jeg skal legge barna. S skal jeg se p tv.
Jegskalseptv __________________________ __
' 130 Kapittelll Setninger
Jeg m f lnn. S kan jeg betale.
Jeg kan betale ________________ __________ _
11.23 Knytt sammen setninger med selv om
Hun liker ikke stedet. Hun vi l ikke flytte.
Selv om hun ikke liker stedet. vil hun ikke flytte.
Han forsto ikke oppgavene. Han spurte ikke lreren.
Selv om _____ _______________________ _
Oppgaven var enkel. Han forsto den ikke.
Selv om ____________________________ _
Hun tjener godt. Hun har ikke egen leilighet.
Selv om ____________________________ __
Hun har alltid for mye gjre. Hun trives i jobben.
Selv om ____________________________ __
Hun har aldri vrt i Spania. Hun snakker spansk.
Selv om ____________________________ __
Det er ikke lett. De prver snakke norsk.
Selv om ____________________________ _
11.24 Knytt sammen setningene etter mnsteret
Hun likte ikke stedet. Hun vi lle flytte.
Siden hun ikke likte stedet. ville hun flytte.
Hun tjente ikke mye. Hun kunne ikke kjpe ny lei lighet.
Siden _____ _____ ____ _____ __________ _
Det var kaldt. De fant fram varme klr.
Siden ______________________ ______ _
Han trenger alltid penger. Han vil gjerne ha en ekstrajobb.
Siden ____________________________ _
Kapittelll Setninger 131
Hun leser ikke aviser. Hun vet ikke hva som skjer i verden.
Siden
--- -----------------------------
De forsto ikke oppgaven. De ba om hjelp.
Siden _______________________________ _
11.25 Knytt sammen setningene
Han hadde ingen venner. Han lengtet hjem.
Siden han ikke hadde noen venner. lengtet han hjem.
Hun har ingen penger. Hun skal kjpe bil.
Selv om hun ____________________________ __
Han hadde ingen venner. Han likte seg godt.
Ti l tross for at __________________________ __
Hun skjnte ingenting. Hun likte ikke filmen s godt.
Sidenhun _______ _________________________ __
Han hadde ingen problemer. Han lengtet hjem.
Selv om han _____________________________ __
Han kjenner ingen her. Han fler seg ensom.
Ettersom han
------ ----------
Hun visste ingenting. Hun prvde svare
Ti l tross for at hun
-------------
ingen og ingenting
l leddsetninger kan vi ikke ha ingen ell er ingenting i objektet. Negasjonen m st foran verbalet.
(Se setningstruktur i teoriboka, side 134):
subj.
Leddsetning: Selv om
Siden
subjekt
jeg
hun
adv. verb
ikke kjenner
ikke forsto
obj.
noen,
noe,
r : - ~ -- -
132 Kapittelll Setninger
11.26 Gjr om til som-setning. Begynn med }eg har ei tante ...
Hun liker spille tennis. Jeg har ei tante som liker spille tennis.
Hun liker seg best i Spania. Jeg har ei tante som _______________ _
Hun er ganske morsom. Jeg har ei tante som ________________ _
Hun liker ikke stelle hus. Jeg har ei tante som ___________ ____ _
Hun kjenner ikke noen her. Jeg har ei tante som _______________ _
Hun kommer aldri p besk. Jeg har ei tante som _______________ _
11.27 Gjr om til som-setning
Jeg liker henne godt. Jeg har ei tante som jeg liker godt.
Jeg snakker med henne hver uke.
Jeg har ei tante som _________________________ _
Jeg skal beske henne i dag.
Jeg har ei tante som _________________________ _
Jeg hjelper henne med hagearbeid.
Jeg har ei tante som _________________________ _
Jeg liker spille tennis med henne.
Jeg har ei tante som _________________________ _
Du m hilse p henne.
Jeg har ei tante som _________________________ _
Du kornn1er til like henne.
Jeg har ei tante som _________________________ _
11.28 Som eller hvem?
- Jeg mtte en venn jeg ikke har sett p lenge. Han er gift med ei jente
_____ gikk i klassen vr. Vi snakket om kameratene vi gikk sammen
med p skolen. Vi klarte huske navnene p nesten alle gikk i klassen. Husker

Kapittelll Setninger 133
du _____ du gikk sammen med p skolen?
- Nei, jeg husker ikke navnene p dem _____ jeg gikk sammen med. Jeg husker ikke
engang jeg hadde som lrer.
11.29 Som eller hvem (som)?
Jeg lurer p __________ fikk jobben.
Jeg tror det var en arbeider i firmaet fra fr.
De vi lle ikke fortelle meg det var.
Jeg fr snakke med en vet det.
Jeg vet ikke kan fortelle det.
Jeg vet ikke jeg skal sprre.
Jeg kjenner noen arbeider p kontoret.
Kanskje de kan fortell e meg jeg kan kontakte.
11.30 Sett inn ordene i riktig rekkeflge
ikke - gr
N _____________ Tomas p skolen lenger.
Hvorfor Tomas p skolen?
Selv om Tomas p skolen, har han mye gjre.
Tomas kan jobbe n siden han p skolen.
Vet du hvorfor Tomas p skolen lenger?
ikke - liker
Jeg _____________ salat.
Hvis du _____________ maten, skal j eg lage noe annet.
Selv om hun sn, trives hun ganske godt.
Jeg har mange venner som vinteren.
Hun har noen venner som jeg ____________ _
134 Kapittelll Setninger
aldri - gr
Hvis du _____________ p ski, kan du ikke lre det heller.
Siden hun ut, kjenner hun ikke byen.
Vi p restaurant.
Vi har norske venner som _____________ p ski.
Om sommeren _ ______ de _________ p stranda.
Han _____________ p besk til tanta si.
Det-setninger
11.31 Sett inn det- er
_______ isbjrn i Norge? _______ mange turister her om sommeren.
I Kina _______ rask konomisk vekst n.
Hvor mange kirker her i byen? Nr _______ eksamen?
_______ mye som m gjres.
I Brasil stor kaffeproduksjon, og _______ store urskoger der.
I Nord-Norge kaldt, men ikke sn hele ret!
11.32 Gjr om til setninger med det som subjekt
En mann sto og ventet p henne.
En stor bil stanset utenfor porten.
Ei bombe eksploderte utenfor ambassaden.
Noen venner kom p besk.
Noen ungdommer sto og rykte i gangen.
Det sto en mann og ventet v henne.
Kapittelll Setninger
135
En gammel mann l og sov p sofaen.
En elev sitter og skriver p datamaskin.
11.33 Gjr om til setninger med det som subjekt
P sofaen l en garnn1el mann og sov. P sofaen l det en gammel mann og sov.
Utenfor ambassaden eksploderte ei bombe.
I gangen sto noen ungdommer og rykte.
Fra besteforeldrene kom en stor pakke.
Til sommeren kommer mange gjester.
11.34 Sett de uthevede ordene inn i en det -setning
Liv har ordnet alt.
Klimaet er det verste.
Lreren har sagt det.
Uttalen er det vanskeligste.
Hassan har laget maten.
Vennene hjalp henne.
Hun ville flytte.
Det er Liv som har ordnet alt.
" . . . . - - ~
136 Kapittelll Setninger
Kapittelll Setninger 137
11.35 Sett de uthevede ordene inn i en det -setning
11.37 Utbryting i sprsml
Hun elsker ham.
Det er ham hun elsker.
Hvem sa det? Hvem var det som sa det?
Hun skriver dikt, ikke romaner. Hvem kom?
Det er penest der om sommeren. Hvem kommer?
Han snakket om broren sin. Hvem tok bilen din?
Vi snakket jo om det-setninger i gr. Hvem laget dette?
Det er ikke eksamen i morgen. Hva skjedde?
Jeg tenker p deg. Hva foregr her?
Hun elsker meg. Hvem har skrevet Et dukkehjem?
Jeg visste det! Hvem oppdaget Amerika?
11.36 Utbryting i sprsml 11.38 Sett de uthevede ordene inn i en det-setning
Hva sier du? Hva er det du sier?
Hvem snakker du med?
Hva gjr de?
Nr begynner undervisningen?
Hvor bor de?
Nr kommer dere?
Hvilken buss skal jeg ta?
Hvor foregr undervisningen?
Hva holder dere p med?
Hvem er det som
har gjort dette?
?
?
?
?
?
?
?
?
.,
'
Eksempel:
Bor dere her? Er det her dere bor?
Bor dere her? Er det dere som bor her?
Skal du ha timen i dag?
Leser du grammatikk?
Begynte kurset i gr?
Ville du snakke med meg?
Skal vi gjre denne oppgaven?
Skal du ha eksamen i mai?
Bodde du hos onkelen din?
Kommer du i morgen?
11.39 Gjr om setningene etter mnsteret
Ingen kom tidsnok.
Mange er syke.
Ingen liker dette .
Mange var borte.
F forsto det.
Det var ingen som kom tidsnok.
Det er mange som er syke.
138 Kapittelll Setninger
Noen protesterte.
Mange lengter hjem.
Mange skjnte ikke noe.
Noen kommer ikke.
Noen var der ikke.
Setn i ngsfragm enter
11.40 Svar med ja/jo+ gjre eller samme verb som i sprsmlet
Kommer du i morgen?
Var hun ikke frisk?
a
Gr dere i samme klasse?
Skal du ikke ta eksamen?
Er det ikke vanskelig?
Skulle de komme?
Forsto hun ikke hva jeg sa?
Kan hun snakke litt norsk?
Ja, det gjr jeg.
Jo, det var hun.
M vi levere skriftlig sknad? ______________________ _
Kom dere hit p samme tid?
b
Fikk hun fri?
Blir det snart varmere?
Tror du det er sant?
Visste du at hun var syk?
Verbene vre, ha, skulle, ville, kunne, mtte, burde blir gjentatt i svaret.
De andre verbene erstattes av gjre.
Noen verb kan ha begge typer svar. Det gjelder verbene i oppgaven over, punkt b,
og noen f andre:
Synes du det er pent? Ja, det synes jeg. l Ja, det gjr jeg.
11.41 Hva er riktig svar?
Liker du ikke fiskeboller?
o
o
Har du aldri vrt der?
o
o
Hun klarer neppe eksamen.
o
o
De drikker ikke alkohol.
o
o
Det blir ikke noe mte i morgen.
o
o
Hun kommer neppe i dag.
o
o
11.42 Svar
a Svar med ja da, jo da eller nei da:
Kommer du senere i dag?
Kommer ikke mannen din?
Liker dere dere her?
Liker dere dere ikke?
Du har vel ikke noe imot gjre det?
Kan du ikke vente litt til?
Har du det veldig travelt?
Er du i drlig humr?
b Svar med A ja eller A nei:
Jeg skal til tannlegen i dag.
Jeg rekker ikke treffe deg i lunsjen.
Jeg skjnner ikke dette!
Kapittelll Setninger 139
Jo, men jeg er mett.
Ja, men jeg er mett.
Nei, for noen r siden.
Jo, for noen r siden.
Jo, det tror jeg.
Ja, det gjr hun.
Nei vel.
Ja vel.
Ja vel.
Nei vel.
ja.
nei.
________ ,jeg kommer snart.
________ , det regner jeg med.
________ , det er ikke s verst her.
________ , det gr fint.
________ ,det kan jeg gjerne.
_______ ,jeg kan godt hjelpe deg.
_______ ,lykke til!
140 Kapittel11 Setninger
c Svar med Ja vel eller Nei vel:
Jeg kan ikke handle i dag.
Jeg kommer sent hjem.
Jeg kommer ikke fr klokka fem.
Dette er for vanskelig!
_______ . Da gjr jeg det.
_______ . Da lager jeg middag.
11.43 Hva uttrykker disse setningsfragmentene, og hva mangler for at setningene
skal vre fullstendige?
Norge sltt p hjemmebane!
VALGET UTSATT!
Familie p fem utvist.
PRESIDENTEN AVSATT!
Skoleelever mistenkt for hasjsmugling Tre tatt for butikktyveri
Mann funnet sovende i kirka
Ett kapittel unnagjort!
Kapittel12 Sammenbinding av setninger 141
Kapittel12 Sammenbinding av setninger
Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 146-162.
Tillegg
12.1 Sett inn ordene i riktig rekkeflge
vi - har
Det er pent der, og _________ mange venner.
Det er pent der, og dessuten _________ mange venner der.
Vi har en fin leilighet, og i tillegg _________ en gammel bil.
Jeg har ftt jobb. Dessuten _________ en god skole til barna i nrheten.
12.2 Knytt sammen setningene med bde- og eller verken- eller
Jim kan tysk, og han kan engelsk. Jim kan bde tysk og engelsk.
Jim kan ikke fransk, og han kan ikke arabisk. Jim kan verken fransk eller arabisk.
Anna har god utdannelse, og hun har arbeidserfaring.
Anna har ikke hus, og hun har ikke bil.
Jim har god utdannelse, og Anna har god utdannelse.
Jim kan ikke fransk, og Anna kan ikke fransk.
Hsten er sti lle her, og vinteren er stille her.
Jeg har ikke tid til dra, og jeg har ikke lyst til dra.
142 Kapittel12 Sammenbinding av setninger
De serverte fisk, og de serverte vin.
Fisken smakte ikke godt, og vinen smakte ikke godt.
Jeg liker ikke fisk, og jeg liker ikke vin.
12.3 Ogs eller heller ikke?
Du vil det samme som Per. Svar slik som i eksemplene
Per vil gjerne ha te.
Per vil ikke ha kake.
Per vil dra til Spania.
Han vil ikke ta fly.
Han vil ikke bo p hotell.
Jeg vil ogs gjerne ha te.
Jeg vil heller ikke ha kake.
Jeg ________________________________________ __
Jeg ______________________________________ ___
Jeg ______________________________________ ___
Han vil gjerne leie leilighet. Jeg ------------------------------------------
Han gleder seg til turen.
Jeg ______________________________________ ___
Han vil ikke dra alene. Jeg ------------------------------------------
12.4 Fyll ut slik som i eksemplene
a
Jeg vil gjerne ha kaffe.
Anna snakker tysk.
(kake)
(engelsk)
Jeg vil gjerne ha kake ogs.
Hun ______________________________ __
Det er fint her om vren. (sommeren) Det-------------------------------
Det er varmt der om hsten. (vinteren) Det-------------------------------
Vi har mange slektninger der. (venner) Vi
---------------------------------
b
Per vil ikke ha te. (kake) Han vil ikke ha kake heller.
Anna kan ikke fransk. (arabisk)
Hun ______________________________ __
Jeg vil ikke dra til Sverige. (Danmark)
Jeg ______________________________ __
12.5
De liker ikke fisk.
Jeg har ikke tid til dra.
(vin)
(lyst)
Kapittel12 Sammenbinding av setninger 143
De ______________________________ ___
Jeg ____________________________ __
Sett inn adverbialer som passer i disse tekstene
Du kan finne noen forslag under.
a
Eva var ikke i humr. Alt var galt. _________________ hadde lreren kritisert oppgaven
hennes og sagt at hun kunne gjre bedre. _________________ hadde hun strket da hun
gikk opp til frerprven. Og _____________ hadde hun ei kvise p haka!
b
Charles og Beverly har planer om kjpe sin egen leilighet. _________________ gleder
de seg til f et sted for seg selv. Men _____________________ gruer de seg litt, for det er
mye ordne. _____________________ m de finne en leilighet som de liker, og som ikke
er s dyr. ____________________ m de snakke med banker og forsikringsselskaper for
f ln uten altfor hye renter.
p den ene siden l p den andre siden, for det frste/andre/tredje, frst, dessuten, dernest,
i tillegg
Motsetning
12.6 Sett inn likevel, selv om eller men
I dag var lreren syk, __________________ de fikk ikke fri.
I dag var lreren syk. __________________ fikk de ikke fri.
__ ________________ lreren var syk, fikk de ikke fri.
12.7 Sett inn ordene i riktig rekkeflge
han - kom
Kona kjrte ham til skolen. Likevel ___________________________ for sent.
Selv om _____________________________ fra Canada, likte han ikke snen.
Til tross for at _________________________ hit i fjor, snakker han utmerket norsk.
-
144 Kapittel12 Sammenbinding av setninger
hun - var - ikke - syk
Hun kom ikke p jobben selv om ________________ _
Selv om _________________ , kom hun ikke i selskapet.
. Likevel var hun borte fra skolen.
-----------------
Hun gikk til legen til tross for at ________________ _
Legen underskte henne, men ________________ _
hun - liker - seg - ikke
Jobben er bra. Likevel ___________________ der.
Jobbenerbra, men ___________________ __
Selv om _____________________ , vil hun ikke flytte.
_________________ , men hun vil ikke flytte.
Hun har ikke tenkt flytte til tross for at ________________ _
12.8 Lag leddsetninger med selv om
-------------------------------------------
, snakker han ikke norsk.
(han har bodd her i mange r)
___________________________________________________ , rnrhunikkejobb.
(hun har god utdannelse)
____________________________________________________ , vil hun flytte.
(hun liker seg godt her)
__________________________ , fikk hun jobb.
(hun klarte ikke eksamen)
--------------------------------------------
, snakker hun fransk.
(hun har aldri vrt i Frankrike)
__________________________ ,lager han maten selv.
(han har aldri likt husarbeid)
Tidsforhold
12.9 Sett inn da eller nr
a
____________ timen var slutt, gikk de p kafe.
De pleier g p kafe ____________ timen er slutt.
Kapittel 12 Sammenbinding av setninger 145
____________ er varmt, sitter de ute og spiser.
_ ___________ det blir sommer, kan de vre mer ute.
b
Det var veldig kaldt _______ vi kom hit.
_ ___________ barna fikk se sn, ble de glade.
De syntes alltid det var morsomt ____________ jeg lekte med dem i snen.
Men jeg er mest glad ____________ vren kommer.
12.10 Sett inn etterp, etter eller etter at
a
Vi kan mtes ___________ skolen.
_ __________ siste time m jeg hjemom.
___________ undervisningen er slutt, m jeg hjem en tur.
Frst m jeg hjem, men ____________ kan vi mtes.
Vi kunne g p kino og s spise ute __________ _
Jeg blir alltid sulten ___________ jeg har vrt p kino.
Maten smaker ekstra godt ___________ en srgelig film.
b
Hva skal du gjre ___________ eksamen?
___________ ha tatt eksamen skal jeg jobbe en stund.
____________ jeg har tjent litt penger, har jeg tenkt reiste rundt i Asia.
____________ har jeg tenkt begynne studere.
12.11 Knytt sammen setningene slik som i eksempelet
Broren min skal f ny jobb. Han skal komme hit.
etter at Etter at broren min har (tt ny jobb. skal han komme hit.
nr _______________________________ __
etterp--------------------------------
s ________________________________ _
etter --------------------------------
146 l Kapittel12 Sammenbinding av setninger
Jeg skal ta eksamen. Jeg skal kanskje reise hjem.
s ________________________________________________________________ _
nr ______________________________________________________________ __
etterp-------------------------------------------------------------
etter at-------------------------------------------------------------
etter --------------------------------------------------------------
12.12 Lag sammenhengende tekst
I morgen er det fri fra skolen, og Jon har planlagt hva han skal gjre.
Fortell i sammenhengende setninger hva han har tenkt gjre:
God, lang frokost med bacon og egg.
Biblioteket. Skrive stil.
Lese til matteprve.
Drikke kaffe med Anita.
Sprre henne om mattestykkene.
Mer skolearbeid. Hjem til middag.
Mer matte? Kino med Anita.
12.13 Sett inn deretter, etter eller etter at
En spennende mte komme fra Norge til Kina p er reise med tog: _____________ ha
sittet p toget til Stockholm i Sverige kan du ta bt til Helsingfors i Finland. _____ __
gr turen videre med tog til Moskva. _______ en overnatting i Moskva gr du om bord i
den transsibirske jernbanen, verdens lengste jernbanestrekning. Turen gr over Sibir til
Bajkalsjen, ______ srover inn i Mongolia, og _______ du har sittet p toget i
fem dgn, er du framme i Kina. Alt i alt tar turen fra Oslo til Beijing ni dgn. _____ __
du har beundret den kinesiske naturen og noen av de flotte severdighetene, kan du eventuelt ta
fly tilbake igjen!
Kapittel12 Sammenbinding av setninger 1
47
12.14 Knytt sammen setningene ved hjelp av ordene til venstre
s
deretter
etter at
etter
etterp
Vi gjennomgikk grammatikken. Vi gjorde oppgaver.
Vi gjennomgikk grammatikken. S gjorde vi oppgaver.
De solgte huset. De flyttet til byen.
etterp
s
etter at
da
Lillian gjorde leksene. Hun gikk p fotballtrening.
deretter
s
etter at
da
12.15 Lag sammenhengende tekst
Her er noen stikkord som viser hva Rebekka gjorde i gr. Skriv det om til hele setninger,
og knytt setningene sammen p ulike mter:
Opp klokka 7. Kaffe + to skiver brd til frokost.
Bussen til sentrum. Jobbet i fire timer. Lunsjpause.
Jobbet i tre timer til. En pizza p en pizzabar.
Gikk i butikker for finne billige vinterklr.
Hjem klokka 19.00. La meg p sofaen.
Ringte p dra. Fetteren min med tre brkete barn.
Mat til alle. De gikk klokka 23.00. Til sengs.
Forsov meg i dag.
148 l<apittel12 Sammenbinding av setninger
12.16 Sett inn ordene i riktig rekkeflge
det - ble
Da __________ sommer, __________ mye hyggeligere her.
Da __________ lysere og penere.
Da __________ varmere, __________ mulig vre mer ute.
hun-forsto
Da det ble vanskelig f jobb, ___________ at hun mtte ta mer utdannelse.
Da ____________ det, ble hun interessert i mer skolegang.
Da __________ at skolen var viktig.
han - hadde lest
Da ______________ hjemmeleksa, la han seg.
Da _____________ lekser hele kvelden.
Da ______________ hva avisen skrev, ble han irritert.
12.17 Sett inn ord og utrykk som passer. Du finner forslag under
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen levde ______ 1861 ______ 1930. Helt _____ han var gutt, var
han interessert i sport og idrett. han ble eldre, begynte han studere
naturvitenskap. begynte han planlegge en ekspedisjon til arktiske strk.
______ var det indre av Grnland ukjent, og Nansen og fem andre menn ville g p
ski tvers over denne store ya. ______ ha arbeidet lenge med planleggingen startet de
med kurs for Grnland i 1888. var Nansen omtrent 27 r gammel. De startet
p stsida, og ca. fire mneder kom de fram til vestkysten.
_______ organiserte Nansen en enda vanskeligere ekspedisjon. ______ _
han hadde klart turen over Grnland, var Nansen blitt godt kjent, og han klarte skaffe
sponsorer til en tur til Nordpolen. Planen var seile s langt nord som mulig.
_________ skulle de la bten fryse inn i isen, som de trodde ville drive helt til
Kapittel12 Sammenbinding av setninger 149
Nordpolen. Slik gikk det ikke. ________ tre r kom de tilbake til Norge, uten ha
ndd Nordpolen. Men de hadde vrt lenger nord enn noen hadde vrt
----------
etter, etter , etter at, etterp, da, senere, snart, tidligere, fr, fra, til, p denne tida, etter hvert,
deretter
12.18 Knytt sammen setningene ved hjelp av ordene til venstre
Han vasket opp. Hun vasket bilen.
mens
samtidig
i mellomtida
Han satte seg ned med en kopp kaffe. Det ringte p dra.
idet
i samme yeblikk
plutselig
rsaksforhold
12.19 Sett inn derfor eller s
a
Snnen min har feber, ________ jeg kan ikke komme p jobb enn.
Snnen min har feber, og _________ kan jeg ikke komme p jobb enn.
b
Det var krig p hjemstedet. _________ flyktet de til nabolandet.
Det var krig p hjemstedet, de flyktet til nabolandet.
c
Lreren er syk, ________ det blir ikke noen undervisning i dag.
Lreren er syk. _________ blir det ikke noen undervisning i dag.
.
150 Kapittel12 Sammenbinding av setninger
12.20 Gjr om etter mnsteret
Han hakket tenner fordi han var s kald.
Han var s kald at han hakket tenner.
Barna sovnet fordi de var s trtte.
s (kald) at
Barna var s ________________________________________________________ _
Hun grt fordi hun var s skuffet.
Hunvars ________________________________________________________ __
De skjnte ikke hva han sa, fordi han snakket s fort.
Han snakket s ______________________________________________________ _
De fikk gsehud, fordi musikken var s nydelig.
~ u s i k k e n __________________________________________________________ _
12.21 Knytt setningene sammen etter mnsteret
De fikk vikar. Lreren var syk.
fordi De fikk vikar fordi lreren var svk.
derfor Lreren var svk. Derfor fikk de vikar.
Hun var trtt. Hun gikk og la seg.
fordi
derfor
De trivdes ikke s godt der. De vi ll e flytte.
fordi
derfor
Han har ikke s god rd. Han kan ikke reise p ferie.
fordi
derfor
Hun vil gjerne studere. Hun har lyst til lre mer.
fordi
Kapittel12 Sammenbinding av setninger J 151
derfor
Hun kommer ikke hit i r. Hun fr ikke ferie.
fordi
derfor
12.22 Sett inn ord som passer. Det kan vre mer enn en mulighet
fordi, s, derfor, nemlig, for, siden, ettersom, p grunn av at, av den grunn
I dag var lreren syk, _______________________ fikk de fri.
I dag var lreren syk, _______________________ de fikk fri.
I dag fikk de fri. Lreren var _______________________ syk.
I dag fikk de fri, _______________________ lreren var ikke frisk.
De fikk fri _______________________ lreren ikke var frisk.
_______________________ lreren ikke var frisk, fikk de fri.
12.23 Sett ordene i riktig rekkeflge
hun - vil- begynne studere
Hun er interessert i litteratur. Derfor
---------------------------------------
Hun vil helst bli lrer, s n ---------------------------------------------
Grunnen til at _______________________________ , er situasjonen p arbeidsmarkedet.
Hun er flink i realfag. Av den grunn ---------------------------------------
hun - gikk - ikke - p jobben
Hun flte seg ikke frisk. Derfor -------------------------------------------
Hun flte seg ikke frisk, s -----------------------------------------------
Hun flte seg ikke frisk. Av den grunn-------------------------------------
Grunnen til at _______________________________________ , var at hun hadde feber.
hun-flte - seg - ikke - frisk
Hungikkikkepjobben,for ____________________________________________ __
Siden ____________________________________________ , gikk hun ikke p jobben.

152 Kapittel12 Sammenbinding av setninger
Hun gikk ikke p jobben fordi _____________________ _
P grunn av at __________________ , gikk hun ikke p jobben.
de - fikk fri - en time
Siden ________________________ , gikk de p kafe.
De kom tidlig hjem, for ________________________ _
_______________________ . Derfor kom de tidlig hjem.
Hvorfor kom de hjem? Fordi ______________________ _
12.24 Sett inn ord som passer. Du kan finne ord under teksten
En bonde var p vei hjem fra markedet med eselet og hesten sin. Hesten hadde ingenting
bre p, _______ p ryggen til eselet hadde bonden lastet alt han hadde kjpt i
byen. __________ flte eselet seg helt utslitt, og _________ ba
det hesten om ta over noe av lasten. Det ville _______ ikke hesten. Den flte seg
for fin til vre lastedyr. Eselet sjanglet videre, men __________ falt det
over ende og var ddt. _________ mtte bonden flytte all lasten fra det dde
eselet og over p hesten. __________ lftet bonden det dde eselet opp p
hesteryggen. ________ gikk det til at hesten _________ mtte
vre lastedyr, fordi den ikke ville dele lasset med eselet.
slik, da, imidlertid, etter en stund, men, likevel, derfor, plutselig, til slutt
Kapittel12 Sammenbinding av setninger 153
12.25 Skriv tekst
Under str forslag til typen ord som kan brukes for f teksten bedre:
Mange norske pensjonister flytter til Sr-Spania om vinteren. Der er klimaet mye bedre enn i
Norge. De gamle slipper fryse. De kan g ut hver dag. I Spania er det ikke is p gater og
fortauer. Det er det i Norge. I Norge er det mange gamle som ikke tr g ut om vinteren. Det
er for glatt og farlig. De kan bli isolert. I Spania er det mange som blir mer aktive. De treffer
andre i samme bt. De trives bedre. Ofte blir helsa ogs mye bedre.
derfor, derimot, grunnen, slik, av den grunn, fordi, for, s, p grunn av, nemlig
Betingelse
12.26 Gjr om til betingelsessetninger
a
Jeg kan bli med deg p ferie hvis jeg fr rd. (Betingelse: Jeg m f rd.)
Jeg kommer ____________________________ _
(Betingelse: Jeg m f fri fra jobben.)
De har tenkt flytte til Bergen _____________________ _
(Betingelse: De m f jobb der.)
r
154 Kapittel12 Sammenbinding av setninger
De vil kjpe ny vaskemaskin _____________________ _
(Betingelse: Det m ikke vre for dyrt.)
Jeg skal fortelle alt sammen ______________________ _
(Betingelse: Du m ikke bli sint.)
b
Hvis du hadde kommet fr, kunne jeg ha hjulpet deg. (Betingelse: Du mtte ha kommet fr.)
___________________ ,ville du ha ftt jobben.
(Betingelse: Du mtte ha skt.)
___________________ hva lreren sa, ville det ha vrt bedre.
(Betingelse: Jeg mtte ha forsttt.)
___________________ det til meg, kunne jeg ha hjulpet deg.
(Betingelse: Du mtte ha sagt det.)
12.27 Gjr om til betingelsessetninger uten subjunksjon
Hvis jeg hadde hatt rd, ville jeg ha kjpt leiligheten.
Hadde jeg hatt rd. s ville jeg ha kjpt leiligheten.
Hvis jeg hadde visst dette, ville jeg ha kommet fr.
Dersom du hadde vrt der, ville det ha gtt bedre.
Hvis du ikke har lyst, kan jeg dra alene.
Hvis det blir regn, avlyser vi turen.
Hvis det ikke snart blir varmere, reiser jeg sydover.
Kapittel 12 Sammenbinding av setninger 155
12.28 S
Sett inn ordene i riktig rekkeflge:
det ble
Det var kaldt om morgenen, men s _________ bedre.
Vinden kte, s _________ fint surfe.
hun mtte lese
Hun skulle ha eksamen i matematikk, s ________________ mye.
Hun sov til klokka ti, men s _______________ _
jeg kommer
Jeg sover tungt, s ____________ ofte for sent til bussen.
I dag m jeg til tannlegen, og s ____________ innom deg.
vi dro
Vi hadde lyst p byferie, s ____________ til Paris og London.
Frst __________ til Paris. S __________ til London.
I Paris var det s varmt at __________ ut til kysten en tur.
Men den siste dagen vr var det behagelig temperatur, s _________ rundt og
s p severdighetene.
Da vi hadde ftt nok kultur, s __________ videre til London.
Da vi kom fram, var vi s sultne at __________ rett p kafe.
Ordstilling etter s
S har mange funksjoner p norsk, blant annet:
Adverb: Frst handlet vi. S spiste vi.
Konjunksjon: Vi var sultne, s vi kunne ikke vente p maten.
Subjunksjon: Vi var s sultne at vi ikke kunne vente p maten.
Vi dro rett til en kafe, s vi ikke skulle bli for sultne.
Adverb: Hadde jeg ikke ttt mat, s ville jeg ha besvimt!
(S gjentar et adverbial, otte en leddsetning. Har ingen betydning for ordstillingen.)
156 l<apittel12 Sammenbinding av setninger
Sammenlikninger
12.29 Lag setninger
Det var lettere
Det var ikke s lett
Det var bedre
Det var ikke verre
Det var ikke s ille
Det var ikke s vanskelig
Det var vanskeligere
12.30 Sett inn riktig form av god
som
enn
jeg hadde ventet.
Hva slags mat synes du er _______ , fransk eller italiensk?
Jeg synes ikke den franske maten er like _______ som den italienske.
Jeg synes den franske maten er _______ enn den italienske.
Jeg synes fransk mat er _______ i verden.
12.)1 Uttrykk. Fyll ut
Han svmmer som Han er som ei kirkerotte.
Han er frisk som Jeg er som en ulv.
Han ble blek som Huner som en bjrn.
Han ble kry som Hun er som et esel.
12.32 Fyll ut med slik som, s -som eller like -som
Han jobber _____ mye _____ foreldrene.
Han er lege, _____ sm mor.
Han tjener godt henne.
Han vil helst ikke jobbe mye hun gjr.
Han synes ikke inntekten er _____ viktig _____ folk sier.
Han vil heller ha fri hele sommeren, _____ kona hans har.
l<apittel 12 Sammenbinding av setninger 157
Men han fortsetter jobbe _____ mye _____ han er vant til.
Det er ikke _____ lett trappe ned _____ man skulle tro.
Kanskje han er _____ avhengig av inntekten sin _____ folk flest?
12.33 Sett inn adjektivene i komparativ eller superlativ, eventuelt med artikkel
fin
De bor i byens _____________ gate.
Det er _____________ her enn hos oss.
Han reiser alltid til _____________ stedene i ferien.
Vi bodde p ____________ hotellet.
bermt
Hvem er _______________ skuespilleren her i landet?
Ibsen er _______________ norske forfatteren.
Er han _______________ enn Hamsun?
Hvem er _______________ , Ibsen eller Hamsun?
spennende
Det er _______________ lese enn se p tv.
Dette er _______________ boka jeg har lest.
Hva var _______________ , boka eller filmen?
Hvilket land er _______________ du har vrt i?
komplisert
Denne oppgaven er _______________ enn den forrige.
Dette er _______________ oppgaven vi har hatt.
Snart blir det enda ______________ _
Verdenssituasjonen blir stadig ______________ _
morsom
Han bruker _____________ klr enn henne.
Er det _____________ ta tog enn ta buss?
- - -- --- - - - --- -- - - - - --- - - - - -- --- -- -
158 Kapittel12 Sammenbinding av setninger
Er det _____________ ta tog eller buss?
Er ikke grammatikk _____________ du vet?
12.34 Fyll ut med ord og uttrykk som passer
FridtjofNansen hadde planlagt komme fram til Nordpolen som den frste i verden.
_____ det gikk ikke helt _____ planen. De seilte _____ langt
nordover _____ det var mulig, og lot skipet fryse fast i isen. Nansen trodde at isen
ville drive _____ de ville komme nesten fram til Nordpolen p den mten. Men
_____ isen drev i riktig retning, kom de ikke nr nok. _____ ville ikke
Nansen gi opp. Han og en annen mann forlot skipet, _____ prve n polen til fots.
De hadde med seg hunder som trakk utstyret p sleder. De kom lenger nord ____ _
noen hadde vrt fr dem. Helt til polpunktet kom de ________ ikke. Men
_____ det egentlige mlet ikke ble ndd, ble Nansen godt mottatt da han kom tilbake
til Norge - tre r _____ han hadde startet p ekspedisjonen. ________ _
sine ekspedisjoner ble Nansen en slags nasjonalhelt her i landet.
Stikkordregister \ 159
Stikkordregister
Denne lista er et tillegg til innholdsfortegnelsen foran i boka. Den kan gi hjelp til finne
fram i de nye termene i grammatikken. Her kan man ogs f hjelp til finne fram til emner
som ikke nevnes i innholdsfortegnelsen, eller emner som behandles flere steder. Frste del er
en alfabetisk oversikt over noen grammatiske emner, andre del er et utvalg ord som ofte byr
p utfordringer i norskundervisningen. Tallene etter oppslagsordene viser hvor det finnes
oppgaver som har dette som et hovedemne. De fete tallene viser kapittel , de etterflgende
viser til oppgavenummer innenfor kapittelet.
Adjektiv, bestemt form 3: 9- 18,26,6: 7- 10, 12: 33
Adjektiv, byning i kjnn og tall 3: 1- 18,26,6: 7- 10, 7: 4- 10, 10: 7- 9
Bestemt artikkel 3:9- 13, 16- 18, 4:5, 12: 33
Demonstrativer 4: 6- 12
Eiendomspronomen, se Possessiver
Fortidsfuturum, se Preteritum futurum
Grunntall 4: 23- 27
Futurum, se Presens futurum
Infinitiv 5: 1- 6, 27- 32, 9: 9, 10: 16
Komparativ 3:21- 24, 4:30- 31 , 7: 15- 16, 12: 29, 33
Kondisjonalis, se Preteritum futurum
Modale verb 5: 28- 32, 10: 35
Modale adverb 7, 7- 9, 11: 3
Orden stall 3: 19
Passiv 5: 35-40, 10: 38- 39
Perfektum, se Presens perfektum
Personlig pronomen 2: 1- 9,4: 6, 10- 11, 10: 14- 15, 18- 19, 1: 7- 9
Pluskvamperfektum, se Preteritum perfektum
Possessiver 4: 13- 21, 11: 15
Preposisjoner 2: 12, 5: 2- 5, 8: 1- 21
Presens futurum 5: 20- 21 , 10: 23- 24
Presens perfektum 5: 11- 12, 15- 17,19,10:20- 21 , 25- 27, 11:22
Preteritum 5: 10, 12- 14, 16- 19,10:26, 28, 30- 31
Preteritum futurum 5: 23- 24, 26, 10: 35, 37, 11: 19- 20
Preteritum perfektum 5: 22, 25, 10: 27, 35, 11: 20- 21 , 12: 16
Ppekende pronomen, se Demonstrativer
Refleksive pronomen 2: 5- 7, 4: 18, 5: 43
Refleksive possessiver 4: 17- 21, 11: 15
Sprreord 2: 11- 12, 7: 10, 11: 4- 5, 16- 19, 28- 29, 36- 37
Substantiv, u/bestemt form 1: 1-4, 7, 9- 14, 16, 4:22,8:13,10:2
Superlativ 3:23, 7:15- 16, 10:9, 12: 30, 33
Ubestemt artikkel 1: 1- 4, 4: 1- 4, 10: 10- 12
all, alt, alle 4: 36- 37
annen 3: 18, 4: 5
160 l Stikkordregister
begge 4: 33
bde- og 9: l , 12: 2
derfor 7: 14, 12: 19,21- 25
det 2: l , 4:6, 9 - 11 , 10:3- 5, 11:31 - 39
dette 4: 7- 9
for, preposisjon 5: 4, 8: 18- 19
for, konjunksjon 9: 2- 3
fordi 12: 21
hjem/me 7: 5
hvis 9: 6, 12: 26- 27
ikke 4:28, 34- 35, 7: 11 , 10:36, 11: 3, 5- 9, 13, 23- 25, 30, 12: 3-4, 7- 8
ingen, ingenting 4: 34- 35, 11: 25
legge, ligge 5: 8- 9
lang, langt, lenge 7: 6, 16
liten 3: 16- 17, 4: 5
mange, flere 4: 27, 29- 31 , 7: 10
mye 4: 27, 29, 7: 10, 13
noe/o 4:27-28, 32
ogs 12: 3-4
om, preposisjon 8: 1- 2, 5 - 6
om, subjunksjon 9: 4, 9, 6, 11: 17
p 8: 4- 9, 12, 14, 16, 17, 10: 33
seg 2: 5- 8, 4: 18, 5: 43
sette, sitte 5: 8- 9
sin 4: 17- 21 , 11: 15
skal 5: 20- 21 , 28- 32, 10: 23- 24, 11: 12, 19- 20
som 8: 15, 9: 4- 5, 10: 12, 11: 18, 26- 29, 34, 38- 39, 12: 29, 31- 32
synes 5: 33- 34, 11: 12
s 9: 2- 3, 12: 11 , 14, 19- 20, 22- 23, 25, 28
til 8: 2, 12, 18- 19, 21
Vr s snill! 10: 34
Kirsti Mac Donald
Norsk grammatikk
o
NORSK SOM ANDRESPRAK
Norsk grammatikk. Norsk som andresprk gir en systematisk oversikt
over norsk grammatikk, med vekt p beskrive de grammatiske strukturene
og bruken av de ulike formene i et andresprksperspektiv. Teoriboka og
arbeidsboka er nrt knyttet sammen.
For ha utbytte av lreverket m man kunne en del norsk.
Lrere som underviser i faget, vil ogs ha nytte av lreverket.
Norsk grammatikk. Norsk som andresprk bestr av
teoribok
arbeidsbok
www.norskgrammatikk.cappelendamm.no
- gratis nettsted med fasit til arbeidsboka og velser
Boka er en revisjon av Norsk grammatikk for fremmedsprklige fra 1999.
C ~ A P P E L E N Dj\MM
ISBN 978-82-02-29255-3
111111111111 111111111111
9 788202 292553
www.cappelendamm.no