You are on page 1of 1

TLAK OKOMITO NA PRAVAC VLAKANA

Odreivanje faktora kc,90


L1 > 150mm
a 100mm
a < 100mm
1
1
a + (150 L )
150 L
1+
1+
170
17000

L1 150mm
L 150mm

150mm > L 15mm

15mm > L

1+

1,8

a
125

L1

TORZIJA
- faktor ovisan o omjeru visine h i irine b presjeka, prema Timoenku:
h
b

1,00

1,50

1,75

2,00

2,50

3,00

4,00

6,00

8,00

0,20
8

0,23
1

0,23
9

0,24
6

0,25
8

0,26
7

0,28
2

0,29
9

0,30
7

10,0
0
0,31
3

0,33