You are on page 1of 5

Kljuni pojmovi: dan, doba dana Novi struni nazivi: doba dana, prije podne, podne, popodne

Izradila: V. estak, O prof. B. Maer Novigrad Pod., sijeanj 2009.

JUTRO

DOBRO JUTRO !

VEER

LAKU NO!

OD JUTRA DO VEERI
PODNE
POPODNE

PRIJE PODNE

JUTRO

VEER

KAKO POZDRAVLJAMO?
U JUTRO ZA DANA DOBRO JUTRO! DOBAR DAN ! DOBRA VEER!

KAD SE SMRAI

ILI
LAKU NO!