You are on page 1of 2

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST U KOLI U BOLNICI

Naziv aktivnosti, programa ili projekta:

1. 2. 3. 4.

PROGRAM KULTURE: Bolnica bezbolnica HCK Kreativni sat u bolnici NS Dubrava Bijela soba, arenih i veselih misli Udruga Philip projekt Vesela srijeda

Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta: Namjena aktivnosti, programa ili projekta:

- stvaranje zanimanja i potrebe za sadrajima medijske kulture - osvjeivanje vanosti znanja hrvatskog jezika - razvijanje potovanja prema knjievnosti i kulturnoj batini - osposobljavanje za komunikaciju s medijima (kazalitem) - recepcija kazaline predstave i ostalih oblika umjetnikog izriaja - estetsko ureenje/oplemenjivanje bolnikog prostora - smanjiti stres od hospitalizacije te tako pridonijeti humanizaciji bolnikog lijeenja djece - promidba kole - suradnja s djelatnicima kole, bolnice i ire drutvene zajednice Ljerkica Vinkovi, uiteljica RN mentorica

Nositelji aktivnosti, programa ili projekta: Nain realizacije aktivnosti, programa ili projekta:

- komunikacija, suradnja i koordinacija sa glavnim odjelnim sestrama, radnim terapeutima i ostalim djelatnicima KDBZ-a, voditeljicom programa kulture iz NS Dubrava, voditeljicom udruge Ljubav na djelu, voditeljicom projekta HCK-a, odgojiteljicama iz DV Izvor te menagerima kazalinih kua, plesnih centara, glazbenih i plesnih skupina, medijima i kolegicama koje svojim aktivnostima sudjeluju u realizaciji programa kulture - osiguranje prostora za izvoenje kulturnih dogaanja te parkiralinog mjesta za izvoae - dovoenje uenika iz bolesnikih soba u predvorje A-kirurgije i briga o njihovom povratku - koordiniranje kreativnim aktivnostima nakon izvedenog programa - dokumentiranje provedenih aktivnosti - auriranje djejih aktivnosti na bolnikim panoima - plan programa kulture i detaljna izvjea o realizaciji na kraju k. godine za dokumentaciju (kolsku, bolniku, ) 3 - 4 puta mjeseno (srijedom) od 14.oo do 17.00 h

Vremenik aktivnosti, programa ili projekta:

Trokovnik aktivnosti, programa ili projekta: Vrednovanje aktivnosti, programa ili projekta:

papir velikog formata, markeri, fotoaparat, boja za ispis, tempere, flomasteri, ljepilo i drugi pribor, slubeni telefon (500 kn). - izlaganje uenikih radova te ureenje bolnikog i kolskog prostora tijekom godine. - intervjuiranje uenika, roditelja, medicinskih djelatnika i ostalih te na osnovu njihovih komentara planiranje daljnjih aktivnosti