You are on page 1of 27

UDC 091=163.

411405/1452
UDC 321.17:929 Brankovi .

O
*1

.
1405. 1452. .
: ()
; ()
.
: , ,
, , , XV .
This paper takes the stance of historical dialectology to examine the most important
features of the charters and letters of Despot ura Brankovi. The research includes a total
of seventeen documents written between 1405 and 1452. The basic aims of the research were
concerned with: (a) determining the dialectal basis for the language of the said documents;
and (b) singling out those linguistic features of the said documents that refer to the dialectal
differentiation on the territory of the medieval Despotate.
Key words: Serbian, historical accentology, historical dialectology, Despot ura
Brankovi, Serbian medieval charters and letters, 15th century.

1..
. (1989)
.

(, ,
)
.
.
(y), (q) (lq)
, . (1989: 1516)
,
: XV
, , . ,

y, , , ,
.
*1

(178001),
.

122


. (,
), . (1989: 17)

.

.
.
()
, ()

.

.1
:2
(1) 1 4 0 5
( , 29. XII 1405); (2)
1 4 0 6
100
(15. X 1406); (3) 1 4 0 3 1 4 0 8
. ,
, () (14031408); (4) 1 4 1 0
.
(, 15. XI 1410,
); (5) 1 4 1 9
. o ( , 15. XI 1419, );
(6) 1 4 2 4
(, 1424); (7) 1 4 2 8

(, 28. XII 1428); (8) 1 4 2 7 1 4 2 9
. (14271429);
(9) 1 4 2 8 1 4 2 9

(14281429); (10) 1 4 2 9
(, 11. IX 1429); (11) 1 4 3 0

. ( 1430); (12) 1 4 3 0 1 4 3 1
, ,
. (1430
1431); (13) 1 4 3 3 ,
1

, (
8885), 1978.
2
: (1)
; (2)
,
, ( ),
( ) (
).

O ...

123

, .
(22. V 1433); (14) 1 4 2 9
1 4 3 9 .
80 ,
(14291439); (15) 1 1 4 4 5
(, 17. IX
1445); (16) 2 1 4 4 5
(,
17. IX 1445); (17) 1 4 5 2
. ,
(, 16. II 1452).


:3
(1) 1 4 2 7 1 4 2 8
(14271428); (2) 1 4 2 9 1 4 3 0

(14291430); (3) 1 4 3 2

(28. III 1432); (4) 1 4 3 2
(1432);


XV XVI :
(1) ()
()4; (2) ()

();5 (3)
. ,
, () ().6(6. IX 1456, ) ( 1456).

, ,
(4. XII 1457, ).7

(
3
.
(1890) . (1935) .
( ,
) .
4
,
, XV
(
2001: 94).
5
,
2001: 94).
XVXVI (
6
(
2001: 79, 10).
7

2012.
.

124

( 1405,
1406, 14031408, 1410);
(2 1445),
, ( 14301431,
1433),
.
XV ( 1405. 1452. )
( 1405 1419 ,
; 1410 ; 1428 ,
; 1429 ; 1 1445, 2 1445
1452 ).

: 1410 (
) (vx lyto 0Z=0c=0T=I0 m(y) s e%ca&. w k (tomvri]) 0d=I0 %M& peki
pisa nova k (q) dJakq. i tomM zapisani} m(i)l(o) s tni k (q) aleKa diakq 17/18/19),8
1419 (vq ly t (o) .=Z =c =k =I. indiktiwnM tri na
de s (e)to nastoE{M m(y) s (e)ca noE m vri]. j=I M vlq;iE m (q) trqnM. bw g danq pisa 36/37).

: ()
; () .

: () (
) ()
( 1424); ()
( 1405, 1428, 1 1445, 2
1445);9 () ( 14281429, 1430;
1406, 14031408, 1410, 1419, 14271429, 1429, 14301431,
1433, 14291439, 1452)
:
,
.

: 1406, 14031408,
1419, 14271429, 1429, 1430, 14291439, 1452.

II

II

II

II

II
II I I
II
II

II

II

8
: (1)
II ; (2)
( ); (3)
[ ]; (4)
{ } ; (5)
, ;
(6) ; (7)
; (8)
.
9

, ,
.
1405, ( )
( ).

O ...

125

( 1410, 14291430, 14301431, 1433)


.
1410,
:
(.

1978: 184).
. (2001: 138)
,
,
,
XIV
XV ( ,
2006; 2008;
,
1989; 1999;
2000; 2008;
2011;
,

20092010;
2012),
() , 1973;
2007),
(
,
- 1975;
1978;
, 19681969),
.
. (1989) 1429,
a
.

2009 14301431,
2010
(//>//, //>/e/,
-) 1405,

20092010
(//>//, //>//, //
> //, - > -)
( : 1405,
1428, 1 1445, 2 1445).


.
2.
(. 1967; 1971; 1978; 1980: 28;
1995)
( ,
).

: ()

; () ,
()
; , ,
()
.
:
() ( XV )

, ;

126

()
, ,
;10 ()

XV ,
,
, ,

; ()

( ,

, . )..
2.1.
:11 ()
1424, 1410
; () 1405,
1419 1430; ()
: 1406, 14271429, 14281429, 1429, 14301431, 1433,
14291439, 1 1445, 2 1445 1452.
2.1.1.
:12
1405: () roditel] 2, 5, vlastele 3x2, rastik] 4, vlqka 5, 18, kako 5, stefanq 5, 43,
roditelq 5/6, gradM 6, 7, soudii 8, takoge 12, soudJami 12, sasinq 13, drago 14, stanou
16x2, stalq 16, hOtynJa 16, plati 20, 21x2, 32, 38, plak} 22, zakonq 24, rodJtel]
18, ;ii gody 26, ide 26, trqgove 27, soudi 31, gredou 36; () maaromq 2, lazarOmq 2,
postavi 8, polovinM 10, Mhvati 13, lazara 18, roditel] 25, zakonq 25, soudJami 30,
zakona 32, doubrov ni
kOmq 39, imaniEmq 40; () na[egO 5, sasi 11, koun sw
lq 31,
lazarq 33, louka;q 43;
1419: () gwry 14, mwnastirM 20, kogw 27, mwnastira 32, vi[episanna 35; ()
nedomislene 2;
1430: () plqtQ 4, skrovi{e 5, bQv[Ji 5, ;elnQ k (q) 12, davaa 17, ;elnikou 18,
vQ[ere;enno 19, gOrn} 19, pravinami 20, pa;e 26; () dobrwdytelmi 2, jlika 3,
vqzvode t (q) 3, vqzmw/no 3, sxstavimq 5, ]ko/e 5, /elanJe 8, krypiti 9, vqzdavati
9, svoei 10, drq/avi 11, prilo/Ji 13, zapisalo 14, outvrqdilo 14, brani;evou
15, pe[;anicou 15, velikomou 18, radi;ou 18, onozi 18/19, prilo/i 19, bl(a)
go;(q) s tivQi h (q) 25, sJemou 25, zapisanJ} 25, dJavolE} 27, takovago 28, b(o)
gonwsni h (q) 32.

II

II

II

II

II

10
. (. 1.1),
. (19681969: 393396)
, . (1973:
341343) .
11

: 14031408 1428.
12
();
(), ().

.

127

O ...


,
.
1405 (roditel] 2, 5, roditelq 5/6, roditel] 18, soudii 8, soudJami
12, zakonq 24 roditel] 25, zakonq 25, soudJami 30)
. ,


.
1419 .
1430,
,
: sxstavimq 5, krypiti 9, vqzdavati 9, drq/avi 11, prilo/Ji 13, zapisalo
14, outvrqdilo 14, brani;evou 15, onozi 18/19, prilo/i 19, bl(a)go;(q) s tivQi h (q) 25.

II

II

2.1.2.
. 1429.
1429:
() :
g}rgq 5, pi[etq 6, kako 7, gorQ 8, wbityli 8, vqspomenM 10, zapovydi 12, bMdemo 13,
prosimoe 13, vQ[e 14, 15, tym/e 15, prilo/i 15, novobrq d ske 16, litrq 17, bQti 19,
na[emou 20, lakomstvw m (q) 22, nami 23, na[eg o 23, prokle t (q) 24, vyro} 27;
() :

naslydnika 3, roditelJe m (q) 3, bl(a)govyrnQi 4, b(o)godarovanno} 5, svy d %y&nJe 7,
mwnastira 8, s(ve){ennoinokw h %q& 9, prJimismo 13, isplqniti 13, vQ[ere ; (e)nnomou 14, 15, godi{e 16, zapisanJM 21, sJemM 21, nepotvorenou 21, sqdrq/i m (q)
22, razoriti 23, vqsedrq/itel] 24, /ivotvore{ago 25, vQ[episannQi h %q& 23;

II
II

II

II

II

II

II

II

II
II

. (1989: 17)

. . ,
,
.

13:
14271429: vsebogatJe 2, darovannomou 6, sxdrx/ityl} 6, drx/avi 7, prystola 7,
prJido[e 9/10, prilM;i 13, dvi/imi 13, potvori 16, potvrxdi 16, ima} 16,
oustavlEno 16, zapisano 16, sxtvori 17, ima} 18, osvobodi 20, wnozi 21, sxbQraa
21, Wpral] 22, WstMpilo 23, WstMpila 23, ima} 23, imali 23, pristoupe 25, opetq
25, takozi 25, wblada 26, takovJi 30, prokletq 30, vxsedrx/itel] 30, vrxhovnQ h %q&
31/32, pandeleimonq 33, .
14281429: edinogo 4, vyrovati 5, darovannomou 8, sqdrx/itel} 8, prystolou 9, b(o)
godarovannou} 12, drq/avi 13, zapisa 19, roditel] 15, zapi[e 16, nEgovy 17,
zalo/iti 22, Wnimi 23, cerovcM 28, sqdrq/itel} 38, razoriti 41, .
14301431: primismo 6, prybQva} 11, wnozi 15, wvozi 15, zapisana 20, pomagaa 21,
onehzi 22, .

II

1406
.
13

128

1433: sqmatra}{e 2, stroitelE 6, poslou[nici 8, velikQi 8, moei 10, sqzdahq 10,


oustavismo 16, pol}be 17, rabote 18, velika 19, veliko 20, svowi 22, igoumenq 23,
donosJi 24, igoumena 24, gostinsko 26, izide 26, prodati 29, zalo/iti 29, sestri;ikE
42, stroitelq 43, prihode 45, zapisahw m (q) 56, .
14291439: m(i)l(o) s tQn]mi 3, jlika 3, bl(a)go;xstivQi 8, sxdrx/itel} 12,
prystwlM 12, bl(a)go;xstivQi h %q& 14, bl(a)go;xstQvaago 16, hrJstol}bivago 16,
velikQe 20, prilo/ilq 24, 42, arseniJe 33, velikaa 41, dohwdci 43, .
1 1445: postavi 2, po;tenJi 4, imali 8, roditel] 8, 8/9, zapisalo 9, outvrqdilo 9,
postavi 9, dMbrovq;kJi h %q& 10, koi 10x2, dMbrov;ane 10, postave 11, Mhvati 14, wnozi
16, roditel] 18, 19, pokrali 21, platila 21, primorJ} 23, roditel} 27, vladalcq 31,
narM;ilq 32, iskati 34, roditel] 36/37, prybQva}tq 38, izvolitq 40, .
2 1445: dMbrovnika 2, ou;inilo 6, koi 7, 9, 13, imali 7, 9, 13, koi 13, .
1452: pokazannom M 4, vrqhwvnomM 15, pohvali 17, vqz d vigo[e 27, pryEmnika 34,
roditel} 54, wnako 54, podati 59, Edino} 64, 72, ;etiri 68, izvorq 78, Eliko 80, .

II

II

II

II

II

II


:
14281429: takovago 41; 14301431: mwnastira 5, stoi 26; 1433:
tako/de 8, 19, takovJi 26, stoi 38, takovQi 43, 44, staryi 44; 1 1445: tako /
de 2, svydo;bM 11, slou;ilo 35, rizni;kQi 43; 2 1445: rizni;kQi 21, ima} 14;
1452: dohod ci
45, velikQE 69, vrankovo 77.

14271429 : rwdityl]
9, rOdityl] 17, rOdityl} 20, lO/nq k (q) 19, rodityl] 24.

II

2.2.
.
.

: 1424 1410.

. 1429.
1429:
() :
moE 3, i/e 4, h(rist)y 9, mwnastirq 14, kogo 20, 21, ;to l}bo 23;
() :
c(a)rqskago 8, Eromwna h %q& 10, mwnastirM 15, mwnastir sko
16, mwnastira 18,
v se hvalnQ h %q& 25;

II

II

. (1989: 17)
.

:14
1405: () moEgo 1, sasi 12; () .
1406: () na[ei 7, dyli 7, bo 12, 25, wkol nE
26, dokQ 30, 32, kto 36, prokletq 39;
() vsedrq/itel] 39/40; izvolEnJ} 1, vqvy doste 13, svytlago 15, neiscylnago 23,
nepokolyblEmou 28.
1419: () Mmnimq 3, po;ivaEi 5, pri[qstvii 16, mwnastirsko 25/26, ili 27, kto 30,
;tw 32; () EdinJi 6, sladkimi 9;
() , ()
( ).
14

129

O ...

14271429: () i/e 7, 10, zemlE 7, mene 7, 28, radi 8, 29, h(risto)va 10, zeml] 22,
ili 27, kogo 27; () ponE/e 2, vQ[episannQ h %q& 30;
14281429: () imou{e 2, vqsa 3, vxsa 3, sego 4, 5, 10, zeml} 12, radi 18, j 22, kogo
38, sJa 39, tvrqda 39, nq 40; () ;
1430: () vsa 4, sebe 5, gospoda 6 (. .), selo 19, mny 23, zdy 29;
14301431: () sJa 2, 27, mwnastira 4, vse 10, togo 10, rouka 17, {m}wnastirq 19,
mwnastirq 24; () mwnastira 10, dvadeseti 13, hranM 13, mwnastirou 25;
1433: () tvoee 1, sJa 1, togo 6, sJj 13, konca 21, kogo 23, ili 23x2, bi 25, pakQ 26,
30, ko] 30, gde 36, si 37, mwnastirq 42, dobri 45, vqzmi 55; () hra{mi} 3,
mwnastirM 12, 16, 23, 27, 49, mwnastira 17, mwnastirou 43;
14291439: () vsa 4, zde 5, gospoda 6, i/e 8, 21, zemlE 13, mene 14, nikako/e 15,
zeml} 18, /e 26, lavri 28, pakQ 30, prJide 30, lavri 32, svo} 41; () vxzmo/no 4,
sice 14, vsakM 29;
1 1445: () pra 9, gde 16, zemli 31, stoE 33, sJa 37, mol} 40, kogo 40, nx 41x2, vxsa
42; () vxsem(i)l(o) s tivomou 1;
2 1445: (a) l}bve 7, gde 16, sJa 18;
1452: (a) nq 6, 31, ve{i 7, tvoa 13, b(o)/(q)|s|tqvqnyi[ee 13/14, vQso;ai[ee 14,
b(o)/(q)stqvqnyi[ee 14, Ei 16, ili 17, bo 17, sJa 17, 74, jgo 25, sana 33, zemlE 35,
moego 36, ;ine 54, pomenq 60, mene 61, 74, monastirq 66/67, vsa 83, ;to 87; ()
sqtvori[i 4, vqsakomM 6, vqniti 25, sou{e 25, pravimi 32, vqze[e 35, mwnastirM
42, monastirM 56, stoitq 67.

II

II

:
(1)
,

.
(2)
.
vqs-,
dvadeseti: v se hvalnQ h %q& 1429: 25, vxsem(i)l(o) s tivomou 1
1445: 1; dvadeseti 14301431: 13.
. vsa
14291439: 4 vsakM 14291439: 29.
(3)

: zemlE 14271429: 7, 14291439:
13, 1452: 35 (. .), rouka 14301431: 17; ko] 1433: 30, prJide
14291439: 30; stoE 1 1445: 33, ;ine 1452: 54.

,
(
; , .
): radi 14271429: 8, 29, ili 1433: 23x2, 1433: pakQ
31, /e 14291439: 26, pakQ 14291439: 30, b(o)/(q) s tqvqnyi[ee
1452: 13/14, vQso;ai[ee 1452: 14, b(o)/(q)stqvqnyi[ee 1452: 14, Ei
1452: 16, ili 1452: 17, bo 1452: 17.15

II

II

II

: na[ei 1406: 7, bo 1406: 12,


25, dokQ 1406: 30, 32, po;ivaEi 1419: 5, ili 1419: 27, radi 14281429: 18.
15

130

(4)
: ()
nq 14281429: 40, 1452: 6, 31, nx 1 1445:
41x2; () ,
: 1406: svytlago 15, neiscylnago 23; 1419: pri[qstvii 16,
sladkimi 9, mwnastirsko 25/26; 14281429: tvrqda 39; 1429: c(a)rqskago 8,
mwnastirq 14, mwnastirM 15, mwnastir sko
16, mwnastira 18; 14301431: dvadeseti
13, mwnastira 10, {m}wnastirq 19, mwnastirq 24, mwnastirou 25; 1433: dobri 45,
mwnastirM 12, 16, 23, 27, 49, mwnastira 17, mwnastirq 42, mwnastirou 43; 1452:
mwnastirM 42, monastirM 56, monastirq 66/67; ()
: 1419: kto 30, ;tw 32; 1429:
;to l}bo 23; 1430: zdy 29; 1452: ;to 87; ()
: 1406:
izvolEnJ} 1, nepokolyblEmou 28, 1419: EdinJi 6, 14271429: ponE/e 2,
14291439: vxzmo/no 4.
2.3.


.

: () 1410 ; ()
( 1406, 1419, 1424,
14271429, 14281429, 1429, 1430, 14301431, 1433,
14291439 2 1445); () (
1405, 1 1445 1452).
2.3.1.

: , () ;
, () .
, :
() :
brati 1424: 1 (. .); pobiricq 1419: 24, g(o) s p(o)dq 1419: 28,
sxro d nikx 14271429: 27, c(a)rq 14281429: 40, gospodq 1428
1429: 40, apo(o) s (to)lq 1429: 25, selq 1430: 13, 15, 14301431: 20,
22, 1433: 37 (. .);
() :
zapovydimQ 1406: 16, pry;(i) s ta 1406: 44 (. .); b(o)gwnosnagw
1419: 13, vladM{ago 1424: 2, ;(q) s tnago 1429: 8, tMrske 1419:
25 (. .); takovago 1419: 32/33, vsakw 1429: 16, vsako 1429: 17,
14301431: 14, mwnastir sko
16 (. .); bol[imi 1419: 30 (.
.);
() :
outvrqdi 14281429: 16, prilaga 14281429: 33, zove 1429: 14, slM;i
1433: 39 (3. . . .); ouzima} 14301431: 15, koupe 1433: 31
(3. . . .).

II

II

II

II

II

: ()
brati 1424: 1,
( ()),

O ...

131

;16 () . .

(. 1992); ()
3. . . .
,
a : sxbQraa 14271429: 21, imaa 14281429: 20,
31, 14301431: 19, 23/24, 1433: 21, 22, 14291439: 41; davaa 1429:
16, 17, 1430: 17; 1433: 37, 38, 14291439: 29, podavaa 14301431:
18, pomagaa 14301431: 21, prybQvaa 1433: 25, obrytaa 1433: 38.
:
() :
;elnikq 14281429: 20, naslydnika 1429: 3, mwnastirM 1429: 11;
() :
] 1406: 3, ]a 14301431: 2, 12, 1433: 27, 33 (. .), mi
1419: 10, 26, mQ 14281429: 17, 1429: 11 (. .), svomou
14281429: 21 (. .), si 1406: 38 (. .);
() :
dvanade s (e)te 14271429: 32; dve 14281429: 28, dve 1433: 13, tri
14281429: 30, dvade s (e){ti} 14291439: 36; 2 1445;
() :
bismo bQli 14301431: 5 (1. . . ), ny 1433: 28, 32 (3.
. . ), nysou bile 2 1445: 16 (3. . . .).

II

II

: ()
( ())
; ()
( () ())
;17 () ( ())
(bismo bQli
14301431: 5 nysou bile 2 1445: 16),
: ny 1433: 28, 32 ( < ).

: ()
: sq 1406: 27, nq
14301431: 6, 14291439: 5; () ,
: zde 1419: 33; ()
. . : trqgq 1406: 9, 1424: nikanqdrq 3,
. .; ()
, : poz d ravlEniE 1424: 3, k}
14301431: 16.
2.3.2.
( 1405, 1 1445, 1452)

II

16

: keli 64 (. .), ou makedoni 77 (. .) ( , 1396); bl(a)govyri
52 (. .) ( , 13971402), brati 10 (. .) (
, 1411).
17
]a 14301431: 2, 12, 1433: 27, 33,
//.

132


. :
() :
pra 1405: 8 (. .); zemlE 1 1445: 25 (. .); prou 1405: 11,
prM 1 1445: 12 (. .); srqbqlq 1405: 8, doubrov ;anq
1405: 10,

svydokq 1405: 10, sasq 1405: 11, m(y) s (e)cq 1405: 40, dMbrov;anq
1 1445: 11, srqblq 1 1445: 11, potrybq 1452: 8 (. .); soudii
1405: 8 (. .);
() :
koi 1 1445: 14, koi 1 1445: 33, ko] 1 1445: 9 (. .); koimq 1
1445: 24 (. .); ko} 1 1445: 12 (. .); wno 1452: 17, to 1452:
35 (. .); tizi 1405: 23 (. .);
() :
velikQi 1405: 5, s(ve)tQi 1405: 5, vyt ha
1452: 10/11, gorn]
1452: 78 (. .); prqve 1405: 18, srxb ske
1 1445: 8, novobrdq d ske
1452: 43, vythQe 1452: 6 (. .); vy;nQ 1452: 91, prqvo 1452: 71
(. .); pryvqzl}blEnnimq 1405: 2, tougimq 1405: 17, 1 1445:
17, doubrov ;kQ
mq 1405: 30 (. .); ou vlq;emq trqnou 1405: 41 (.
.), polqzna 1452: 3, vQsokQ 1452: 18 (. .), vQ[ere|;|(e)n ni
hq
1405: 6 (. .), pomwrske 1 1445: 28, do s toina 1452: 17 (. .),
dMbrovq;kQmi 1 1445: 29, vqsakQmi 1452: 20, c(a)rskQimi 1452: 22,
vqsakQmi 1452: 27/28, prave d nQmi 1452: 90 (. .);18
() :
da 1405: 19, 35, Mzme 1 1445: 15, ide 1 1445: 17, zap[i 1 1445:
19, oubJj 1 1445: 21, ouzme 1 1445: 21, 22, zigE 1 1445: 23, plati
1 1445: 30, i{e 1 1445: 34, pripovy 1 1445: 35, dava 1452: 51,
75, ima 1452: 59, prystavl] 1452: 67 (3. . . .), pre 1405:
9, 10, 29, 30, 1 1445: 10, 11, 13, 29x2, prou 1405: 12, idM 1 1445:
20, stoj 1 1445: 30, hokE 1 1445: 33, Mziml} 1452: 433 (3. . .
.), sqprivqno[ahM 1452: 10 (3. . . ).19

II

II

II

II( ()),

3. . . . ( ()),
.
. .
() . . . .: zemlE 1 1445:
2520 ( ), (),
koi, onq, tq ( ), (),
3. . . (
).
18
prxvo 1 1445: 35,
( ).
19
1 1445
a: pozivaa 12, daa 16, ;Mvaa 23, imaa 32.
20

: zemlE 34 ( , 13971402), carine 23, voiske 34/35,
35, b(o)gom(a)tere 43 ( , 1417).

133

O ...

:
() :
stanM 1 1445: 16 (. .);
() :
tQ 1452: 15 (. .); mQ 1405: 5, 6, 27, 1 1445: 6 (. .);
() :
krivq 1 1445: 34x2 (. .);
() :
dvy 1452: 9, tri 1452: 66, 72, sto 1452: 75, dvade s (e)ti 1452:
65, 70, 75, dvade s (e)tJi 1452: 68;
() :
E bilo zapisalo 1 1445: 5, 9, ny bilo zapisano 1 1445: 36; E bilq 1
1445: 26, sou bile 1 1445: 28, bMde dalq 1 1445: 15, boude dalq 1
1445: 19, ny 1405: 35, 38, 1 1445: 15, 16, 17, 22, 31, 32, 34, 36, 37
(3. . . .).

II

II

(), (, ),
() (, , )
.
: E bilo zapisalo 1 1445: 5, 9, ny
bilo zapisano 1 1445: 36, sou bile 1 1445: 28
, 3. . . ny
.
E bilq 1 1445: 26, bMde dalq 1 1445: 15, boude dalq 1
1445: 19.

: () sq tq,
nq, : sq 1452: 4, nq
1452: 17, tq 1452: 34; () , ,
:21 {o 1405: 15, 19, 24,
31, 1 1445: 33, gde 1405: 15, 21, tko 1405: 23, 25, 27, 35, kto 1452:
87, se 1452: 10, 17, inde 1405: 29, nigde 1405: 29, vse 1 1445: 39,
ni 1405: 27, 34x3; () : pobykQ
1405: 11, wnymizi 1405: 12, tqzi 1405: 27; ()
1452
: kolivo 1452: 70, wtidyte 1452: 90 (2. . . ).

. . : starqcq 1452: 49, inokq 1452: 49, litqrq
1452: 75, gospwdq 1 1445: 2, gospodq 1 1445: 41.22

(
) .
2.3.3.
(
21

22

, , ,
14281429: gospwdq 10.

134

) , 1429 ( 1989: 17),


: 1405, 14281429,
14301431, 1433, 1 1445 1452,
: ()
; () 3. . . . .

.
3..

: () //>/e/; () // > //; ()
// > //; () // > /o/ .
. //.
3.1.
(. 1998: 42),
(.

1980: 67;
2006: 2122, 106108; 2008: 459460;

2011: 5052, 171176), . //
.
3.1.1. 1429
y ( 1989: 15),
()
e // , ()
y //.23 :24

II

II

1405: () trqgove h (q) 22, gradove h (q) 23 (. .); () oushoty 36 (3. . . .);
1406: (a) pryzrev [e
27;
14031408: (a) povelynJa 3, imete 7, wbry{ete 7 (2. . . );
1410:25 (a) svetei 1 (. .), vsemi 2 (. .), temq 3 (. .), gwle m (q)
4, gwlemihq 4, vse h (q) 4 (. .), razve 5, vre m (e) 6, prestavi se 6, ve;no 8,
nepokolebimw 8, zapre{amw 8, meste 9 (. .), pre;ista 15, vece 15 (. .),
veka 16, vse h (q) 16 (. .);
1419: (a) wbry{ete 9 (2. . . ), razve 25; () rykqlq Esi 8, lazarymq
21 (. .);
1424: () w p kine 3, wp kine
3 ( ) (. .); () Jjrosali m l]ny 3

(. . . .);
14271429: (a) vxverennago 5, vxse m (q) 8 (. .), zapovedJi 14, vse h %q& 32 (.
.); () sxdrx/ityl} 6, poryvnova h %q& 7, rwdityl] 9, rodityl] 17, 24, rodityl}
20, /ivotvory{ago 31;

II

II

II

II

II

II

II
II

II

23
y e
(. 1925: 97100; 2007: 214215),
(. 2007: 216217).
24
: 14271428 (
): () m(o)lbne 17 (. .); () vrymyn n omou 5, srybra 16, 22, nyWEmlEmo 21/22, dvaanadesetJiIhI(q)
29; 14291430 ( ): () ; () ty 10 (. . . .); 1432 (
): () bl(a)governQi 6.
25
y
(pri starci kVIrI(q) TewdMly 17, vx lyto 17),
.

135

O ...

1428: () pobeki 13, pregE 18, 20, 43, hotenJa 19, koi gode 19, kako gode 26, ;i gode 29,
trqgovehq 19 (. .), nesi 22 (2. . . .), trqgove h %q& 25 (. .), nesM
26 (3. . . .), bi ne hotelx 35, pripove 43 (3. . . .); () vse wpkiny
4 (. . ..), vlastely 4, 45, 48 (. . . .), pry d %q& wnyzi sMdJj 14
(. . . .), namyta 24, za Mdavy (. . . .);
14281429: () dve seli{i 28 (./. . . .), drenova 29 (), belasice
29 (), M ma;ve 32 (. .), stre l ci 35, Joude 42 (. .);
1430: () sebe 5 (. .);
14301431: () onehzi 22 (. .);
1433: () dve lepty 13 (./. .), sebe 24 (. .), pre d %q& 24x2, pre d statelq
32, 39, delove 31, meste h (q) 31 (. .), vxmesto 54, prilevk{kwmq} 50, koi gode
47, sele h %q& 40 (. .), Joude 55 (. .);
14291439: () temzi 37 (. .); () rodityl] 17, mytohJe 24, wnyzi 38 (.
. . .);
1 1445: () wnemJi 13 (. .), trxgove h %q& 18, trqgove h %q& 22 (. .), napredq
19, pre d %q& 29x2, kako gode 23, ;Ji gode 26, bi ne hotelq 30 (3. . . );
() hMsy 15, tatby 15 (. . . .);
2 1445: () napredx 15;
1452: () dvy lypte 9 (./. .), vq s(ve)tyi lavre 39 (. .), mene 61, erJne
61, katakouzine 62, elene 63 (. .), prilevkw m %q& 66, 70, 73; () b(o/)y 1 (.
.), vytse m (q) 2, 3, vythQe 6, vyt ha
10/11, lypte 9, poryvnova [e 16, ryvnMei 40.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I I

3.1.2.
y 1429.
y 1429
. . (1989: 16)

,


.
XIV XV
2012:
() (.
331).
()
- -
() XV .
() :
() . . : mene 1452: 61, meny 1433:
39, sebe 1430: 5, 1433: 24 ( - . 2009: 167);
() . . . . . : nEgovy detce
14281429: 16 (. .), po nEgovy sqmrti 14281429: 17 (. .) (
- . 2009:
107; 2003: 245; - . 2010: 289);
() Esqmq: nesi 1428:
22, nysi 1405: 19, 1 1445: 20 (2. . . .), nyj 1 1445: 34 (3. . .
.), nesM 1428: 26, nysou 1405: 23, 2 1445: 16, nysM 1 1445: 23,

136

2 1445: 17 (3. . . .) ( -
- . 2009: 167).
3. . . . (< ): ny 1405: 10,
14, 15, 16, 22, 32, 35, 38, 39, 1428: 12, 16, 18x2, 24, 37, 39, 41, 42, 1 1445:
11, 15, 16, 17, 22, 31, 32, 34, 36, 37, 1433: 28, 32,
- (. 1999: 403; 1939: 192193, 240; 1950: 49; 1987: 252;
26
1996: 507508).
() - (< -yi): staryi
1433: 22, 44 (. .), staryEga 1433: 20, 21 (. .) (
- - .
2009: 166).
() :
() . . . . . : w p kine
1424: 3, wp kine
1424: 3 ( ), erJne 1452: 61, katakouzine

1452: 62, elene 1452: 63 maary 1452: 62 (. .), M ma;ve 14281429:


32, M gornoi moravy 14281429: 29, ou drq/avy na[ei 14271429: 18 (.
.),27 - (< -y)
: nEgovy detce 14281429: 16, gospo/ d e 1452: 61,
62, despotice 1452: 61, 63, c(a)rJce 1452: 61, gospogE 1452: 63, palewlogJne
1452: 63 (. .), na drenice 14031408: 13/14, M troupov{ice 1403
1408: 15, na sitnice 1410: 2, na volE 1428: 26, ou kamenice 14301431:
23, w mytohJe monastJrskoi 14291439: 24 (. .) (
-
. 1994: 222; 2002: 9; 2003: 208209;
- : .
1996: 460461; 2010: 278281 ( )).28
()
: i da ne ima wblasti nadq selomq temq 1410: 3, da se tymzi
Wpral] voiska 14271429: 22, da se temzi pomagaa s(ve)ti vQ[ere;ennQi monastQr
14291439: 37 (. .); wnyhzi svydokq 1405: 10, wdq wnyhzi svydokq
1 1445: 11, vxmysto wny h zi dvadeseti litrq 14301431: 20/21, wd onyhzi
svydo k (q) 1428: 12, od onyhzi selq 1430: 15, onehzi se d mq selq 1430
1431: 22, s meg]mi i pravinami selq ty h (q) 1419: 22, inyhq rabotq 1419:
24 (. .), wnymzi da se pomagaa s(ve)tQi mwnastirq 14301431: 21 (. .),
pry d %q& wnymizi soudJami 1405: 12, pry d %q& wnymizi sMdJami 1428: 14,

II

II

II

II

II

II

II

II

26
-
( - . 1977: 194, 312;
. 2010: 60).
27
. . . . 14291430: na rycy 15, na rasiny
16, na moravy 23 ( ).
28

XIV XV : (. - 1975:
134), (. 2006: 141; 2008: 462),
(. 2008: 462; 2011: 175,
246247, 249250), (.
2012: 325327), (. 1973: 338),
(. 19681969: 406407).

O ...

137

II

pry d %q& wnemJi soudJami 1 1445: 13 (. .) (


- . 1994: 223; 2002: 9; 2009: 65;
- : .
1996: 492, 494, 496; 2010: 277280, 333338).
-
(< -yhx) : doubrovq;cyhq 1405:
8, h(risto)vyhq 1430: 31, dobry h %q& 1433: 17 (. .).
3.1.3. ,
- - ,
.
1452 (, 16. II 1452)
- :
vx vytse m (q) oubo zavyte i vx novJi m (q) 2 (. .).

,
-
- (.
2010: 141, 207).
3.2..


,
// // ( .

2009/
2010; .


2003; 2007).29
3.2.1. //
, 1405 (, 29. XII 1405, )
1456 (, 6. IX 1456, ).
:30

II

II

II

1405: vol]nq 16, 31, 32, 38 (. volqnx), dlq/anq 37, 38 (. dlx/qnx);


1456: bora;koi 6 (. borq;q, . I: 549).

1405 //
XV
.
// < //
, ,
,
( 1996:
55) . ,
29

381).

(. 19681969:

30
//
,
, .

138

, : () vol]nq 16, 31, 32, 38 dlq/anq


37, 38 1405 // > /a/
; ()
// > /a/

XV ,
(. 1971: 5359); ()
- ,
-
; (4) // > /a/
, .31
bora;koi 1456
// > //
XV .
3.2.2. // > //

.
1405 1456
( )
//. // > //
,

( )
.32
1429 (. . 1), :
() 1405
( 1406, 1403
1406, 1410), , ,
1405.
()
, 1456, .

1452
.33
()
(-
2011: 505; 2012: 331),
-) (.
(-
)34 ( - ).
31
-

//, (. 1996: 358365).
32
. (1973: 343)
.
33

1450. 1458. (.
1996: 73).
34
. . (1973: 345) :
XV ,

O ...

139

3.3.
// > //.

//
(.
2006: 109110; 2008: 459;

2011: 181182).35

.
//, //
, : 1406, 1410, 1424,
14271429, 14301431.

//.36 :
1405: vlqka 3, 5, 18, 25, vlqkq 6, se klqne 14, dlq/anq 37, 38, vlq;emq trqnou 41;
14031408: isplqn]} 3;
1419: isplqn]}{i m (q) 3, vlq;iE m (q) trqnM 37;
1429: isplqniti 10;
1430: plqtQ 4, isplqniti 16/17;
1433: dlq/nq 36, 47, dlq / %q&nq 42, dlq / %q&no 44;
14291439: plxti 5, plqnou 36;
1 1445: isplxniti 7, vlqka 8, 18, 24, Wklqne 14, vlqkM 27, dlq/nq 33, 34;
2 1445: isplxni t (i) 8; 1452: isplqnEnJ} 21.

II

II

II

II

II


//
. //
( - ),

. //
(
)
( ).
XV
// //:
1428: WkMne 16 (. Wklqne 1405: 16, se klqne 1405: 14, Wklqne 1
1445: 14), isplqni t (i) 7, dlq/q n (q) 41, dlq/(q) n (q) 42;
14281429: ]bM;Je 30 (, . ]blq;Je
( 1404. 1405. ) ( 2007:
176)), isplqniti 19, vlqkoslavq 34, vlqkosalE 35.

II

II

II


// //
,
- , ,
.
35
// (.
-

1975: 130). // //
(. 19681969: 383).
36
1427, 14291430 1432 (
. (1890: 45) . (1935: 17, 19).

140

- -
XV . ]bM;Je,
14281429 ,37 ,
( 1973: 130),
// //
.
3.4. / / // .

// // . 14281429
rawnica 26 ( ;
( 1973: 127)),
, .
: > (
, . (< )
( 1994: 87), , ,
) > ( -- > --).
// : ;elnik 14, 20, e drq/alq
14, 39, bi naslonilq 17, E zapisa l q 24.
rawnica //
// ,
XV ,
,
, -
, // // .

// //.38 //
, .
:

II

() :
;elnikq 1405: 43, 14301431: 2, 1433: 8, 1 1445: 43x2, 2
1445: 21x2, stra d %a&lcemq 1406: 21, ;elnikx 1428: 53/54, ;elnQ k (q)
1430: 12, molbM 1452: 81;
() :
boude dalq 1405: 15, reklq Esi 14031408: 7, rykqlq Esi 1419: 19,
E bi l q zapisalx 1428: 6, povinMlq 14301431: 9/10, bi isprosilq
1433: 22, E prilo/ilq 14291439: 42, boude stalq 1 1445: 16/17.

II

II

II

//
// // .
//, //
(
37
,
( 1973: 130).
38
//
2006: 123124; 2011: 191192, 2008: 461),
(.
- 1975: 130),
(.
(. 19681969: 389).

141

O ...

)
( ).
4.

. ()
. / / > // (. 3.2.2),

.
4.1. .
1405: 1/2: ] rabq h(ri) s (tou) b(og)ou mo Emou
g(o) s (podi)nq grqgMrx. i g(o) s (podi)nq g}rqgq i sq g(o) s p(o)gwmq i maikw m (q) ni
g(o) s p(o)gwmq maaromq0 i sq pryvqzl}blEnnimq na} bratomq lazaromq.

. . na} ( bratq) , , . . ni
( maika).
4.2.
.

( )
.39
.
. -. // > //
1405, -

: gospodqq 6, srqb lqq
10, svydokq 10,
10, doubrov;anqq 11; srqbqlq 8, doubrov ;anq

sasq 11, m(y) s (e)cq 39.


()
:

II
II

II

II

II

I I
II

II

II

14031408: gospodqq 17, litrq 15; 1419: pobiricq 24, g(o) s p(o)dq 24;
1428: vlastelq 4, dMbrov;anq 12, sasq 13; 14271429: sxro d nikq 27; 1428
1429: c(a)rq 40, gospodq 40; 1429: ap(o) s (to)lq 25; 1430: selq 13, 15;
14301431: selq 20, 22; 1433: selq 37; 1 1445: dMbrov;anq 11, srqblq 11;
1452: potrybq 8.

II

II

. .
,
-
:40

II

1406: ap(o) s (to)lq 41, W%q&cq 41; 1410: rabwtq 4; 1419: selq 22, rabwtq
24; 1428: srq b (q)lq 11, 12, m(y) s (e)cq 43, g(o) s podq 52; 14271429: roukq
13, gryhq 13, koporikq 19, O(tq)cq 32; 14281429: gospwdq 10, sqrodnikq 21, 38;
1429: litrq 17, w(tq)cq 26; 1430: bl(a)gq 4, 7, sxrw d nikq 24, ap(o) s (to)lq
31, W%q&cq 32; 14301431: selq 19, dylovq 23, litrq 13, 21; 1433: ;lovykq 17,
li t rq 34, ;l(ovy)kq 37, dohodqkq 37; 14291439: bl(a)gq 4, 7, litrq 30, 36; 1
1445: vlastelq 4, 39, svydokq 11, sasq 12, dMbrov;anq 12, m(y) s (e)cq 35, sqrodnikq 40,

II

II

II

II

II

II

II

39
, ,
, ,
.
40
.

142

gospodq 41; 2 1445: vlastelq 2; 1452: W%q&cq 39, litrq 43, 75, s(ve){ennikq 49,
starqcq 49, inokq 49, ;edq 85, sxrodqnikq 85.


. . . : i na prqvi h %q&
s(ve)tJi h %q& i pravoslavnJi h %q& c(a)rq i g(o) s p(o)dq 1428: 2; i na prxvJi h %q& tyhq
pravoslavnQi h %q& c(a)rq i gospwdq 1 1445: 1/2.
(1387) (1405)
. .: i na prqvihq svetihq i pravwslavnihq carihq
( , : 2003: 192); i na prqvQ h (q) svetQi h (q)
i pravoslavnQ h (q) c(a)rihq ( , . 2007: 44).
1428 1 1445
-
( .
1994: 222; 2001: 119).

II

II

II

II

II

II

II

II

II

4.3. .
. . . . - (
), 1428: s trqgw m (q) svoi m (q) ili s
tMgE m (q) 19. ,
XIII (. 1874: 175),
. (13801381) (sq vsemx malem i golememq 14, .
2006: 160; 2008: 464),
(1405) (s trqgw m (q) svoi m (q) ili s tMgEmq 19, .
2007: 44; 2008: 464; 2011: 295),
( , . 19681969: 425426),

- (. 2001: 137).

II

II

II

II

II

4.4. . 1
1445: 26/27 . . .: a {o j bilq zako n (q)
pri c(a)rM stefanM i pri g(ospodi)nM i roditel} mi vlqkM i pri s(ve)topo;iv[ago kneza
lazara, i pri s(ve)topo;iv[ago g%ospo& d %i&na i roditel] mi despota stefana, i ou gospo d
stva ni do d(q)nq s (q). (
, . 2006: 156157) -
: pri + , pri + .
(
1405, 1405 1428)
pri + ,
pri + . 2 1445, 1 1445,
za +
ou + . , pri +
,
-
. ,
14271429: pri /ivotM s(ve)topo;iv[ago g(ospodi)na i rodityl] mi
despota 24, -
pri + .

II

II

II
II

143

O ...


(- -)
14291430: a po svwi sqmrqti na koga wstavJi,
ili na sqrodqnika ili inoga koga 25, ,
1890: 45.41

: W ;etQrQ jV(an) g (e)liste 1430: 30 (.

14141415. : vsymq ;etQremq 14 (. .)).
, .
4.5.


.
1.
( ,
, ).42 :

II

II

II

II
II

1405: i w{e oushoty gospo d stvo ni. 36/37; 1406: da ima m(i)l(o) s tq gospo d stva
ni 27/28, 1429: dogde E /ivw t (q) gospw d stva ni 18/19, 1 1445: da i m %q&
platJi gospo d stvo ni 21/22, 2 1445: po zemli gospw d stva ni 12, 1452: da tvore
pomen gospo d stvM ni. 60.

II
II

II

II

II

1424
2. . : da molimo ple m (e)nstvw vi 4, i ve s (e)li b(og)q
ple m (e)nstvo vi 4.

ne ve.
se
( ),
(. 2008: 49),
: i koi se sou doubrov;ane zaba{inili 1405:
22/23, i ino ako se bQ {o na{lo M rMdnikM 1456: 8;
(
+ se): ako bi se sxlM;ilo g(o) s po d stvM mi
1428: 42/43, i ako bi se slou;ilo gospo d stvM ni 1 1445: 35.

.43
4.6. . 1405 ( )
-: da ny volqnq oudrq/atq 15,44

II

II

II

II

II I I

41
XV
(. 2012: 329).
42
(, , ) (,
, )

(
2011: 337, 421424).
43
. . : XV
., XVII (. Brozovi Ivi 1988).
1991 2011 .
44
:
da ny volqnq niEdqInI(q) pobykQ 10/11, da ny vol]n srqbinq sto]ti 16, da ny vol]nq potvoriti 32, da na
inomq doubrov; aninou ny vol]nq pitati 37, .

144

(. 1874: 255;
Svane 1958: 128129; 19681969: 434435; 2006: 168),
- (. 1994: 252;
2001: 138; . 1932, 1935).
4.7. . -

: (a) naiprqvaa
1433: za radi E tazi naiprqvaa po;qstq i polza bratJamq /ivou{imq vx s(ve)to m %q&
mwnastirM 19 (.
, - , 1968
1969: 428); () V : ouziml}
1433: 37, Mziml} 1452: 43 (3. . . .)45 ( -
, . 2002: 9).

II. ,
5.
,
,
,
.
(1) ,
,
, XIV
XV
- -
.
()
.46
(2)
(XIV/XV ),
(//>// 1405, //>//
1428 14281429, //(-)>/o/(-) 14281429),

.
(.
2012: 334).
(3)
, - -
()
(./. . , .. ./. .
), () -.
(4) .
1429 ( 1989: 17),

45
VI : ouzima}
1405: 11, 1428: 13, ouzima} 14301431: 15, 1 1445: 12).
XIV (. Svane 1958: 119).
46

2012: 334)
(.

O ...

145

(, ())
: 1405, 14271429, 14281429, 14301431,
1433, 14291439, 1 1445 1452.
: ()
. . ; () ; ()
3. . . . .

, . . : , 1977.
, . . (.).
, 9: . :
, 1999.


, . .
XXXIII (1987): 7302.

, . ,
. , , LXVI/LXVII (2001): 77107.

, . . L (2003): 1356.

- , . . (.).

, . 1: . :
, 1975, 125157.
, . .

XXXIV (1978): 111147.
, . XVII .

: , 1874.
, .
( XIIXV ).
L/12 (2007): 213222.
, . - , . 1: .

IV (1932): 1477.
, . - , . 2: .

VI (1935): 1587.

, .
.
(.). . :
, 1995, 469479.
, ,
. a .
XIV/1 (1971): 5359.
, . . XXX/12 (1973): 337345.
, . . , . , .
/ Espf igmenou Charter of Despot Djuradj.
: ,
1989, 1218.
, . . II:
. : , 1991, 197206.
, . . .
: , 1994.
, . . :
, 1994.
, . . :
, 1998.
, . . :
, 2001.
, . : .
: , 2001.

146

, . - .
XLVI/1 (2002): 713.
, . . :
, 2009.

, . .
XXXI (1980): 1929.

, .
1406. . XIX/1 (1989): 5358.

, . . 1414/1415.
. XXVIII/1 (1999): 155163.
, .

. LVI/12 (2000): 489493.

, . 15. 1479. .
L (2007): 327333.
, . . XVII (1968): 1241.
, . .
XXVII (19681969): 365455.

, . .

: , 1925.

, . .

XXIII/2 (1980): 4782.

, . -

. XXXV/2
(1992): 737.

, . . : , 2003.


, . . : , 2007.


, .

. XXXI/XXXII (20092010): 718.

, . . :

, 2010.


, . . Slavia XXXVII
(1967): 2432.


, . .
, (.). . :
, 1971, 243254.
, . . VIII (1939): 1352.
, .
. : , 2006.
, . XII
XIII . LIV/2 (2011): 3153.
, . . . :

, 2006.

, .
1430/1431. . . (.).
( I ) I/1. :
- , 2009, 307325.
, .

29. 1405. . (.).
, . 1: .
: , 2010, 207215.

, .
. . : -
, 2011.
, .

. XVII (2012): 311338.

, . ( ). :
, 2010.

, . (I ).

XLII (1996): 319614.

O ...

147

, . .
VI (1978): 183205.

, . . :
a, 1996.

, . . XI (1950): 1152.
, . .
XLIV (2008): 457472.

, . , , , , ,
, . III (1890): 1226.
, . XIV XV . . . ,
. . , . . (.). . . .
: , 1991, 201206.

, . .
XX (1973): 125136.
*
Brozovi, Dalibor, Pavle Ivi. Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zgreb: Ju
goslavenski leksikografski zavod Miroslav Krlea, 1988.
Lascaris, Mihail. Actes serbes de Vatopdi. Byzantinoslavica VI (1935): 167185.
Svan, Olaf Gunar. Die Flexionen in tokavischen Texten aus Zeitraum 13501400. Aarhus: Univer
sitetsforlaget, 1958.

Vladimir Polomac
ON THE LANGUAGE OF THE CHARTERS AND LETTERS OF DESPOT URA
BRANKOVI FROM THE STANCE OF HISTORICAL DIALECTOLOGY
Summary
This paper takes the stance of historical dialectology of the Serbian language to examine the
most important linguistic features of the charters and letters of Despot ura Brankovi. The re
search includes a total of seventeen documents written between 1405 and 1452. The basic aims of
the research were concerned with: (a) determining the dialectal basis for the language of the said
documents; and (b) singling out those linguistic features of the said documents that refer to the dia
lectal differentiation on the territory of the medieval Despotate.
The most important results of the research include: (a) the language of the investigated char
ters and letters is based on the south-east Serbian dialects (Kosovo-Resava and Prizren-Juna
Morava); (b) some examples of phonetic and phonological changes characteristic of the second stage
of the development of Serbian vocalism (14th and 15th centuries) were found in several charters by
Despot ura (//>/a/ in the charter of lady Mara and her sons to Dubrovnik (1405); vocalic /l/>/u/
in the charter of Despot ura to Dubrovnik (1428) and in the charter of Despot ura to the great
leader Radi (14281429)) represent the oldest examples of these changes in the Serbian charters
from south and east tokavian regions; (c) besides the said phonetic and phonological changes, the
differentiation of Kosovo-Resava and Prizren-Juna Morava dialects in this period is also seen in
the Ekavian pronunciation of certain morphonological categories (dative/locative singular nouns,
instrumental singular and genitive/instrumental plural pronouns and adjectives), as well as the pres
ence of the infinitive without the final i.; (d) the conclusion of Pavle Ivi regarding the maintenance
of untransferred accents and the old system of vowel lengths in the language of the scribes of the
Esphigmenou charter of Despot ura can be applied to the language of scribes of several other
charters where the accentuation marks (oxia, regular varia and double varia (kendema)) are used
more regularly.

-
,
, 34 000 ,
vladimir.polomac@gmail.com