You are on page 1of 1

Capacitat de sentir, escoltar.

melodies, ritmes

Sensibilitat per la natura, m. ambient animals, plantes

Bilegs, antroplegs, jardiners, botnics, ..

Habilitat motricitat fina, gruixuda.

Capacitat de raonar, calcular, agrupar.

Msics, compositors Atletes, actors, esportistes,

Capacitat de parlar, llegir, escriure


Poetes, novelistes, periodistes, . Cientfics, estadistes, enginyers,

Escultors, pintors, navegants,

Capacitat dinteractuar amb els altres Coneixement de si mateix.

Mestres, poltics,

Capacitat de pensar en tres dimensions.

Psiclegs, sacerdots, ..