You are on page 1of 3

SVEUILINI KALENDAR ZA 345. AKADEMSKU GODINU (2013./2014.

LISTOPAD 2013.
P U 1 7 14 21 28 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 P 4 11 18 25 S 5 12 19 26 N 6 13 20 27 P 4 11 18 25 U 5 12 19 26

STUDENI 2013.
S 6 13 20 27 7 14 21 28 P 1 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 N 3 10 17 24 2 9 16 23 30
1. SVI SVETI 3. DIES ACADEMICUS - DAN SVEUILITA 14. - 16. SMOTRA SVEUILITA U ZAGREBU

PROSINAC 2013.
P U 3 10 17 24 31 S 4 11 18 25 5 12 19 26 P 6 13 20 27 S 7 14 21 28 N 1 8 15 22 29

1. POETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU 8. DAN NEOVISNOSTI ? Veni Sancte Spiritus

3. MEUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM 5. MEUNARODNI DAN VOLONTERA 25. BOI 26. SVETI STJEPAN 25. - 31. BOINI I NOVOGODINJI BLAGDANI

SIJEANJ 2014.
P 6 13 20 U 7 14 21 S 1 8 15 22 2 9 16 23 P 3 10 17 24 S 4 11 18 25 N 5 12 19 26 P U

VELJAA 2014.
S P S 1 N 2 9 16 23 P U

OUJAK 2014.
S P S 1 N 2 9 16 23 30

3 10
17 24

4 11
18 25

5 12
19 26

6 13
20 27

7 14
21 28

8 15
22

3 10
17 24 31

4 11
18 25

5 12
19 26

6 13
20 27

7 14
21 28

8 15
22 29

27

28

29

30

31

1. NOVA GODINA 6. SVETA TRI KRALJA 1.-6. BOINI I NOVOGODINJI BLAGDANI 9. DAN DONOENJA REZOLUCIJE O ODCJEPLJENJU MEIMURJA OD MADARSKE DRAVE 15. DAN MEUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE 24. SVRETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU 27. POETAK ZIMSKOG ISPITNOG ROKA

22. SVRETAK ZIMSKOG ISPITNOG ROKA 24. POETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU

TRAVANJ 2014.
P U 1 7 14 21 28
20. USKRS 21. USKRSNI PONEDJELJAK

SVIBANJ 2014.
S 5 12 19 26 N 6 13 20 27 P 5 12 19 26 U 6 13 20 27 S 7 14 21 28 1 8 15 22 29 P 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 N 4 11 18 25 2 9 16 23 30
1. PRAZNIK RADA 16. DAN SPOMENA NA HRVATSKE RTVE U BORBI ZA SLOBODU I NEOVISNOST 30. DAN HRVATSKOGA SABORA 30. TIJELOVO

LIPANJ 2014.
P U 3 10 17 24 S 4 11 18 25 5 12 19 26 P 6 13 20 27 S 7 14 21 28 N 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

3 10 17 24

P 4 11 18 25

8 15 22 29

6. SVRETAK NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU 9. POETAK LJETNOG ISPITNOG ROKA ? Te Deum 19. TIJELOVO 22. DAN ANTIFAISTIKE BORBE 25. DAN DRAVNOSTI

SRPANJ 2014.
P U 1 7 14 21 28 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 P 4 11 18 25 S 5 12 19 26 N 6 13 20 27 P 4 11 18 25 U 5 12 19 26

KOLOVOZ 2014.
S 6 13 20 27 7 14 21 28 P 1 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 N 3 10 17 24 31 1 8 15 22 29
5. DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA

RUJAN 2014.
P U 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 4 11 18 25 P 5 12 19 26 S 6 13 20 27 N 7 14 21 28

25. DAN DONOENJA ODLUKE O SJEDINJENJU ISTRE, RIJEKE, ZADRA I OTOKA S MATICOM ZEMLJOM HRVATSKOM 30. SVRETAK JESENSKOG ISPITNOG ROKA

4. SVRETAK LJETNOG ISPITNOG ROKA

12. MEUNARODNI DAN MLADIH 15. VELIKA GOSPA 25. POETAK JESENSKOG ISPITNOG ROKA

LEGENDA:
x DRAVNI BLAGDANI SMOTRA SVEUILITA U ZAGREBU x BOINI I NOVOGODINJI BLAGDANI x SUBOTE I NEDJELJE NASTAVA U LJETNOM SEMESTRU NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU ZIMSKI ISPITNI ROK JESENSKI ISPITNI ROK I UPISI ZA 1. GOD. LJETNI ISPITNI ROK