You are on page 1of 1

1.0 Pengenalan 2.0 Model 6 Bulan Khatam al-Quran dan model Tasmik Khatam al-Quran 2.

1 Matlamat pelaksanaan 2.2 Cara pelaksanaan 2.3 Penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) 2.4 Bentuk BBM yang biasa digunakan oleh guru 3.0 Kaedah guru membuat penyimpanan rekod pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran 4.0 Ulasan