Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013 1

¸
PSV3103-Kreativiti dan Seni Kanak-kanak
¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
2
 Berasal dari perkataan Latin “creare” yang membawa maksud
“membuat”. Greek : “memenuhi”.
 Kamus dewan (2002) kreativiti kebolehan mencipta daya
kretif, kekreatifan manakal kreatif pula sebagai mempunyai
kebolehan mencipta, meenghasilkan dan mengembangkan
sesuatu idea baru dan asli.
 Kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu
yang kreatif, baru dan asli. Ada juga pendapat yang
mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan
sesuatu yang tidak ada sebelumnya (inventif).

¸¸ · ¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
3
 (DfEE, 1999), Deartment for employment and education
 Definisi kreativiti dirungkaikan kepada 4 ciri:
a) Melibatkan pemikiran dan tingkah laku imaginatif.
b) Aktiviti imaginatif (pengkhayalan) yang bertujuan, iaitu terarah
bagi mencapai satu2 objektif.
c) Proses ini mesti menjana sesuatu yang asli (original).
d) Nilai yang berkaitan dengan objektif yang dikhayalkan. Laporan
ini mengatakan bahawa darjah kreativiti se2orang boleh jadi
berkurang atau lebih jika diberi peluan
 Lowenfeld (1975)
a) Setiap k2 dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat
semulajadi k2 yang gemar meneroka dna penuh dengan perasaan
ingin tahu percaya bahawa setiap k2 dilahirkan kreatif.
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
4
 Guilford (1964)
 Menerangkan bahawa kebolehan intelektual yang diproses oleh minda manusia
mempunyai lima bentuk operasi iaitu:
1. Kognitif (cognition) yang melibatkan proses mental dari sudut
penerimaan dan pemprosesan maklumat.
2. Memori (memory) merujuk kepada kaedah mengingat dan penyimpanan
data.
3. Pemikiran korvergen (convergant production) merujuk kepada 1
bentuk keupayaan pemikiran yg memusatkan perhatian kpd penyelesaian
masalah secara khusus.
4. Pemikiran divergen (divergen production) dapat dilihat sebagai
kebolehan pemikiran yg bersifat pelbagai dan bercapah.
5. Penilaian (evaluation) merujuk kpd penilaian/pertimbangan bagi sesuatu
tindakan.
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
5
 Muhammad Tamyez Bajuri (1996)
Kreativiti adalah berkait dgn aspek penerokaan, melalui
mental/fizikal. Daya ini membawa kpd pemikiran diluar pemikiran
biasa (berfikir diluar kotak).
Kreativiti melibatkan daya berfikir dan kemahiran berfikir se2org
dapat dibentuk, dilatih melalui ransangan.
 June Mcfee
Mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan se2org mencipta ss2 yg
baru pada masa yg sama mampu mengolah idea.
¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
6
 -Greek : iaitu aishetikas yg merujuk kpd perkara yg berkaitan dgn
pancaindera/idea.
 Dikaitkan dgn hasil karya seni/sesuatu yg ada nilai seninya.
 Estetik melibatkan penggunaan deria.
 Merupakan sebahagian daripada ilmu cabang falsafah yg mengutarakan
isu2 berkaitan dengan sifat seni dan nilai yg terdapat pada hasil seni.
 Contoh: kecantikan merupakan salah 1 daripada kualiti & nilai yg
terdapat pada hasil seni.
 Pengalman estetik adalah hasil interaksi pemerhati dgn objek tersebut
 Menurut kajian, terdapar 2 cara untuk melihat sifat kecantikan iaitu
konse relativist dan kosep objektivitis
¸ ¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
7
 Dipengaruhi oleh pengalaman, persekitaran individu, budaya
dan cara hidup.
 Wujud perbezaan persepsi dan pendapat tentang nilai
keindahan terhadap sesuatu objek seni.
 Contoh: perbezaan persepsi rasa keindahan/nilai esetetika
daripada penduduk bandar dan pedalaman.
¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
8
 Percaya bahawa kecantikan itu sudah ada bersama objek seni
dan bukan terletak pada persepsi seseorang.
 Mentakrik kecantikan dgn:
Aspek formalistik (kandungan, isi(subjek) dan bentuk (form))
*elemen seni: asas dan prinsip rekaan
¸ ¸ .
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
9
 Representasi imej yg dijelmakan itu adalah ekspresi visual yg
tidak sama bagi setiap individu.
 Ekspresi visual se2org pelukis terhadap ss2 objek yang dilukis
misalnya merupakan manifestasi rasa dalaman yg dianggap
sebagai pernyataan perasaan.
 Sebarang ungkapan yg terpancar melalui imej yg diciptakan
ialah apa yg dirasai oleh pelukis itu sebagai satu ekspresi
dalaman yg mempengaruhi ekspresi visualnya.

Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
10
 Chapman (1985)
 3 aspek yg menentukan perbezaan ekspresi:
1. Intuisi (kemmapuan menilai sendiri)
2. Persepsi (pandangan, tanggapan)
3. Konsepsi (pendapat yg terbentuk dalam fikiran individu)
*sukar diubah
 Aspek2 ini membawa kpd perbezaan bentuk ekspresinya.
 Konsep ekspresi visual pd se2buah lukisan umpanya membawa
pelabagai pengertian bergantung pada individu
· . ¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
11
 Bersifat fleksibel
 Menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan & situasi selain
mempunyai keyakinan optimis.
 Sensitif dan peka
 Daya sensitiviti yg tinggi terhadap keadaan sekelilingnya termasuk
gaya hidup, keperluan, persekitaran dan turut sensitif
menggunakan deria.
 Gagasan/idea yang asli dan tulen
 Cetusan idea yang unik & menarik, tidak stereotaip dan juga tidak
kovensional.
 Individu dalam golongan ini menghasilkan karya/kerja mengikut
cetusan rasa. Karya yg dihasilkan seringkali berbeza daripada yg
biasa.
· . ¸
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
12
 Bersifat terbuka
Bersedia menerima pendapat dna kritikan org lain.
Mengamalkan sikap bebas dan demokratik.
 Logik
Berfikir logik dan rasional.
 Berfikiran bebas
Pemikiran tidak terkongkong
.·.····
Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
13
 Teori Multiple Creative Talent, beliau percaya pembentukan
bakat perlu sesuai dgn aktiviti yg dijalankan didalam kelas.
Taylor (1976) membahagikan kreativiti kpd 5 peringkat iaitu:
1. Kreativiti Bersifat Ekspresif – luahan
2. Kreativiti Melalui Penghasilan – p’hasilan bersistematik
3. Kreativiti Bersifat Inventif – Mencipta ss2 yg baru
4. Kreativiti Bersifat Inovatif - menambahbaik
5. Kreativiti Bersifat Emergen - idea yg timbul tiba2

Morini Gipis_IPG Kampus Ilmu Khas 2013
14
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful