You are on page 1of 112

imdi'nin Gc, Eckhart Tolle'yi gnmzn en nemli spiritel retmenlerinden biri haline getirdi.

imdi, imdi'nin Gc'nn devam niteliinde olan ve uzun zamandr beklenen bu kitap yaklak sekiz yldr yazd ilk kitap-Tolle'nin gl mesajn ve ruhsalln tamamen yeni bir kuaa tayor. imdi'nin Gc'nn sra d baarsndan yola kan Tolle, imdi ok daha sevgi dolu yeni bir dnyann doumunu gstermek iin bizleri kendi yaamlarmzn tesine tayor. Bu, egomuzla yaptmz mevcut kimlik tanmlamamz aarak, kim olduumuz hakknda tamamen yeni bir dnce tarzn benimsemeyi gerektiriyor. Bunun olmas iin, insan zihninin yapsnn evrimsel bir deiim geirmesi gerekiyor. Var Olmann Gc'nde, Tolle ego temelli bilincimizin dinamiklerini detaylca aklyor. Sonra nazik ve son derece pratik terimlerle bizi bu yeni bilin dzeyine geiriyor. Kendimizi tanmladmz her eyin ok daha tesine geerek, gerekten kim oldu umuzu ve kimliimizin sonsuz yceliini deneyimleyeceiz. ECKHART TOLLE hibir din ve gelenekle ba lants olmayan ada bir spiritel retmendir. Yaz ve seminerlerinde, basit ve derin bir mesaj antik spiritel stadlarn zamansz ve sade berraklyla naklediyor: Ac ekmemenin, huzurlu olmann bir yolu daima vardr. Tolle sk sk seyahat ederek retilerini tm dnya ile payla yor. Vancouver, British Columbia'da yaamaktadr. www.EckhartTolIe.com

KORDOR

YAYIMCILIK

- 25

VAR OLMANIN GC
Eckhart Tolle zgn ad: A NEW EARTH / Awakening to Your Life's Purpose 2005 Dutton, Penguin Group Inc. basmndan evrilmitir. 2005 by Eckhart Tolle Yayn ynetmeni: Erdem Boz ngilizce aslndan eviren: Selim Yenieri Sayfa tasarm: Bilgin Budun Bask: Oktay Matbaaclk, stanbul Cilt: Umut Matbaaclk, stanbul 1. bask: Koridor Yaynclk, stanbul, 2006 K KORDOR YAYINCILIK Binbirdirek Mah. Suterazisi Sok. No: 4/1 341 22 Sultanahmet-stanbul Tel. : ( + 90) 2 1 2 - 638 62 63-64 / 51 6 70 60 Faks : (+90) 2 1 2 - 638 62 65 e-mail : info@beyazbalina.com.tr Bu bir Namaste Publishing kitabdr.

NDEKLER
1.BLM nsan Bilincinin iekleri .. 15 arm........................................................................15 Bu Kitabn Amac........................................................19 Kaltsal Bozukluumuz................................................22 Yeni Bilincin Ykselii.................................................27 Ruhsallk ve Din...........................................................30 Deiimin Aciliyeti......................................................33 Yeni Bir Cennet ve Yeni Bir Dnya..........................35 2. BLM Ego: nsanln imdiki Durumu .. 37 illzyon Benlik.............................................................39 Zihindeki Ses.........................................................42 Egonun erii ve Yaps............................................46 Kendini Nesnelerle Tanmlamak...............................47 Kayp Yzk.................................................................50 Mlkiyet llzyonu.54 stemek: Daha Fazlasna htiya Duymak..................58 Vcutla Kendini Tanmlamak....................................60 sel Vcudu Hissetmek.............................................63 Varln Unutkanl..................................................65 Descartes'm Hatasndan Sartre'm grsne..........66 Btn Anlayn tesine Geen Huzur......................67 3. BLM Egonun z . 71 ikayet Etme ve Krgnlk..........................................73 Tepkisellik ve Kin.........................................................76 Hakl Olmak, Haksz karmak.................................78 Bir llzyona Kar Kendini Savunmak....................79 Gerek: Grece mi, Yoksa Mutlak m?........................81 Ego Kiisel Deildir......................................................84 Sava Bir Zihin Yapsdr..............................................86 Hangisini stersiniz; Bar m, Yoksa Dram m?.......88 Egonun tesinde: Gerek Kimliiniz..........................89 Btn Yaplar Dengesizdir..........................................91 Egonun Kendini stn Hissetmesi Gerekir..............93 Ego ve n.....................................................................94 4. BLM Rollere Brnmek: Egonun ok Yzll . 97 Hain, Kurban, k......................................................98 sel Tanmlamalardan Kurtulmak.............................101 nceden Belirlenmi Roller........................................102 Geici Roller................................................................104

Avular Terleyen Bilge..............................................106 Gerek Mutlulua Kar Rol Olarak Mutluluk............106 Ebeveynlik: Rol m, Fonksiyon mu?..........................108 Bilinli Ac..................................................................112 Bilinli Ebeveynlik......................................................114 ocuunuzu Tanmak...............................................115 Rol Yapmaktan Vazgemek......................................117 Patolojik Ego................................................................120 Arka Plandaki Mutsuzluk..........................................123 Mutluluun Srr......................................................125 Egonun Patolojik Biimleri.......................................128 -Ego le ve Egosuz....................................................131 Hastalkta Ego............................................................134 Kolektif Ego 135 lmszln nkar Edilemez Kant. 137 5. BLM Ac-Beden .. 139 Duygunun Douu......................................................141 Duygular ve Ego..........................................................144 nsan Zihnine Sahip Bir rdek.................................147 Gemii Beraberinde Tamak.................................149 Bireysel ve Kolektif..................................................151 Ac Beden Kendini Nasl Yeniler?..............................................................154 Ac Beden Dncelerinizle Nasl Beslenir?............................................................155 Ac Beden Dramdan Nasl Beslenir?............................................................158 Youn Ac Bedenler....................................................161 Elence, Basn ve Ac Beden.....................................162 Kolektif Dii Ac Beden..............................................164 Ulusal ve Irksal Ac Bedenler....................................167 6. BLM zgrlemek 171 Varlk...........................................................................174 Ac Bedenin Dn...................................................177 ocuklarda Ac Beden178 Mutsuzluk...................................................................182 Kendini Ac Bedenle Tanmlamadan Kurtulmak . . . 183 Tetikleyiciler...............................................................186 Bir Uyandrc Olarak Ac Beden.............................189 Ac Bedenden Kurtulmak.........................................192 7. BLM Gerekte Kim Olduunuzu Bulmak .195 Kim Olduunuzu Dnyorsunuz?..........................196 Bolluk.........................................................................199 Kendini Bilmek ve Kendin Hakknda Bilmek.........201 Kaos ve Daha Yksek Dzen....................................203 yi ve Kt.................................................................205 Neler Olduuna Aldrmamak..................................207 yle mi?......................................................................208 Ego ve imdi..............................................................210

Zaman Paradoksu.....................................................213 Zaman Ortadan Kaldrmak.....................................215 Rya ve Ryay Gren................................................217 Snrlarn tesine Gemek.......................................218 Varln Mutluluu.....................................................221 Egonun Zayflamasna izin Vermek........................222 Darda Olan, ieride de Vardr................................224 8. BLM sel Boluu Kefetmek.. 229 Nesne Bilinci ve Boluk Bilinci................................233 Dncenin Altna Dmek ve stne kmak.....234 Televizyon...................................................................235 sel Boluu Tanmak...............................................238 Dadaki Derenin Sesini Duyabiliyor musun?..........242 Doru Eylem................................................................243 simlendirmeden Alglamak.....................................244 Deneyimleyen Kim?....................................................246 Nefes............................................................................248 Bamllklar2 51 sel Vcut farkndal..........................................252 ve D Boluk.........................................................254 Boluklar Fark Etmek.............................................257 Kendinizi Bulmak in Kendinizi Kaybedin............258 Dinginlik......................................................................259 9. BLM sel Amacnz 261 Uyan .262 Ama Diyalou........................................................266 10. BLM Yeni Bir Dnya.. 283 Hayatnzn Ksa Bir Tarihi....................................286 Uyan ve Eve Dn..................................................287 Uyan ve Da Doru Hareket.................................291 Bilin............................................................................293 Uyank Eylem..............................................................296 Uyank Eylemin U Yolu............................................297 Kabullenme..................................................................298 Zevk Almak.................................................................299 Coku.........................................................................303 Frekans Tutucular......................................................307 Yeni Dnya, topya Deildir....................................309

1. Blm -NSAN BLNCNN EKLER


ARIIM 114 milyon yl nce Dnya'da, bir sabah gndoumun-dan hemen sonra: Gezegen zerindeki ilk iek, gnein ilk klarn almak iin ald. Bitkilerin yaamnda bir evrim aamasnn gerekletiini haber veren bu muhteem olaydan nce, gezegen zaten milyonlarca yldan beri bitkilerle kaplyd. lk iein mr muhtemelen pek uzun olmad ve byk olaslkla iekler ender rastlanan canllard, nk doa ve iklim artlar henz ieklerin her tarafa yaylmasna izin verecek kadar iyi deildi. Yine de, bir gn nemli bir eik noktasna ulald ve aniden, btn gezegen kokulara ve renklere bouldu; tabii orada buna tank olacak bir bilin olsayd. ok sonralar , iek dediimiz o gzel ve kokulu varlklar, baka canllarn bilin evriminde nemli bir rol oynad. nsanlar giderek artan bir ekilde ieklere kar bir ekim ve hayranlk duyuyordu. nsanlarn bilin seviyesi gelitike, iekler belki de bir ilevi olmayan -yani hayatta kalmalar asndan bir nem tamayan -ama deer verdikleri ilk ey oldu. Saysz sanatya, aire ve mistie ilham kayna oldular. sa bize iekler zerinde dnmemizi ve nasl yaayacamz onlardan renmemizi syler. Buda'nn ise, bir defasnda bir iei eline alp bakarken kendinden getii anlatlr. Bir sre sonra, yanndaki kiilerden biri, Mahakasyapa adnda bir rahip, glmsemeye balamt. Sylendiine gre, Buda'nn sessiz vaazn anlayan tek kii oydu. Efsaneye gre, o glmseme - yani anlay - pe pee gelen yirmi sekiz usta boyunca kuaktan kuaa aktarld ve sonunda Zen'in kkenini oluturdu. Bir iekteki gzellii grmek, insanlar uyandrabilir ve ok ksa bir sre iin bile olsa, kendi ilerindeki gzellii grmelerini salayabilirdi. Gzelliin ilk alglanmas, insan bilincinin evrimindeki en nemli olaylardan biriydi. Mutluluk ve sevgi duygular , temelde bu alglamaya dayanacakt. Biz onu tam olarak anlayana kadar, iekler bizim iin en yce, en kutsal ve biimi olmayan bir isel ifade olmaya devam edecekti. Yetitikleri bitkilere oranla ok daha uucu, ok daha gksel ve ok daha nazik olan iekler, baka bir alemin elileri, fiziksel biim dnyasyla biim olmayan dnya arasnda bir kpr olacaklard. Sadece insanlar mutlu eden gzel kokular yoktu, ayn zamanda ruhlar aleminden bir koku getiriyorlard. "Aydnlanma" kelimesini geleneksel olarak kabul edilmi anlamndan daha geni bir ayla ele alrsak, iekleri bitkilerin aydnlanmas olarak grebilirdik. Herhangi bir alemdeki herhangi bir yaam biimi -mineraller, bitkiler, hayvanlar ya da insanlar kanlmaz bir ekilde "aydnlanma" srecinden gemektedir. Ama bunun hz son derece dktr, nk evrimsel bir ilerleme olmaktan ok daha fazlas sz konusudur: Ayn zamanda geliimde bir devamszlk, varln tamamen farkl bir seviyesine sray ve en nemlisi, maddeden uzaklama sz konusudur. Btn biimler arasnda en younu olan tatan daha ar ve daha delinmez baka ne olabilir? ama baz talar bile molekl yaplarnda deiim gstermekte, kristale dnmekte ve a kar geirgen olmaktadrlar. Baz karbonlar inanlmaz s ve basn altnda kaldklarnda elmasa ve baz ar mineraller de dier deerli talara dnrler.

Yaratklar arasnda dnyaya en bal hayvanlar olan srngenler, milyonlarca yldan beri deimeden kalmlardr. Ama bazlarnn tyleri ve kanatlar km, o kadar zamandr kendilerini topraa balayan yerekimine meydan okuyarak, kulara dnmlerdir. Daha iyi yrmeyi ya da daha iyi srnmeyi renmemilerdir; yrmenin ve srnmenin ok tesine gemilerdir. Hatrlanamayacak kadar uzun bir gemiten beri, kristaller, deerli talar ve kular, insan ruhu iin zel bir neme sahip olmulardr. Btn yaam biimleri gibi, elbette ki onlar da tek bir Yaam'n, tek bir Bilin'in geici ifadeleridir. Sahip olduklar zel nem ve insanlarn onlara bu kadar hayranlkla yaklamalarnn nedeni, gksel nitelikleriyle aklanabilir. nsanlarn alglarnda uyank ve dingin bir dikkat, belli derecede bir Varlk olduunda, her yaratn, her yaam biiminin iindeki ruhsal z grebilir ve kendi zleriyle birletirerek kendileri kadar sevmeyi baarabilirler. Ama bu olana kadar, ou insan sadece d biimi grr ve isel zn farknda olmaz; tpk kendi ruhsal zlerinin farknda olmayarak kendilerini sadece fiziksel ve psikolojik biimleriyle tanmladklar gibi. Bir iek, bir kristal, deerli bir ta ya da bir ku iin konumak gerekirse, bilinci ok az ak olan ya da hi ak olmayan biri bile, o biimin ardnda ok daha fazlas olduunu hisseder ve nedenini bile bilmeden ona kar yaknlk ve ekim duyar. Bu gksel doas nedeniyle, fiziksel biimi, iindeki ruhu dier varlklarda olduundan daha az bastrr. Yeni domu yaam formlar - bebekler, kedi ya da kpek yavrular, kuzular vs. - bu konuda istisnadr. nk onlar krlgan ve hassastrlar; henz maddesel dnyaya tam olarak uyum sa layamamlardr. Onlara baktnzda, bu dnyaya ait olmayan bir masumiyet, bir tatllk, bir gzellik grrsnz. Grece duyarsz insanlarda bile belli bir nee uyandrrlar. Dolaysyla uyank olduunuzda ve bir iee, kristale ya da kua bakarak onu zihinsel olarak isimlendirmeden dncelere daldnzda, sizin iin fizik tesi dnyaya alan bir pencere haline gelir. ok kk bile olsa, iinizde ruhlar alemine doru bir al hissedersiniz. Antik zamanlardan beri bu "aydnlanm" yaam biiminin insan bilincinin evriminde ok nemli bir rol oynam olmalarnn nedeni budur. rnein, neden bir lotus iei Budizm'in en nemli sembollerinden biridir ve beyaz bir gvercin Hristiyanlk inancnda Kutsal Ruh'u temsil eder? Onlar, uzun zamandan beri, insan trnn geirecei evrim iin, gezegen apnda bir bilin sramas iin zemini hazrlyorlard. imdi tank olmaya baladmz ruhsal uyan budur. BU KTABIN AMACI nsanlk bir bilin deiimine hazr m? Kendi ilerinde oluacak olan ieklenme yannda, ne kadar gzel olurlarsa olsunlar, bitkilerdeki ieklenme sadece solgun bir yans ma olarak kalacaktr. nsanlk byle bir geie hazr m? nsanlar artlanm zihin yaplarnn younluunu terk ederek, kristaller ya da deerli talar gibi olabilirler mi; dier bir deyile, bilin n geirir hale gelebilirler mi? Maddeciliin yerekimi gcne kar koyarak, kendilerini kendi benliklerine mahkm eden egodan kurtulabilirler mi? Byle bir deiimin mmkn olduu, insanoluna gelen tm byk bilgelik retilerinin ncelikli mesaj olmutur. Eliler - Buda, sa, Muhammed ve hepsi bilinmeyen dier biroklar - insanln erken aan iekleriydi. Onlar nadir bulunan, son derece deerli nclerdi. O zamanlar her tarafta iekler amas mmkn deildi ve bu yzden mesajlar genellikle yanl anlald ya da byk lde saptrld. Kk bir aznlk dnda, insan davranlarn kesinlikle deitiremediler.

Peki imdi insanlk o retmenlerin zamannda olduundan daha m hazr? Bu neden byle olsun ki? Bu isel deiimi hzlandrmak iin ne yapabilirsiniz? Bilincin eski egoist durumunu tanmlayan zellikler neler ve yeni bilin durumu hangi iaretlerle tannabilir? Bu kitapta, bu ve bunlar gibi dier temel sorularn cevaplarna deineceiz. Daha da nemlisi, bu kitabn kendisi ortaya kan yeni bilincin yaratt bir deiim aracdr. Burada belirtilen fikirler ve kavramlar nemli olabilir ama yine de ikincil derecede neme sahiptirler. Uyana doru yol gsteren tabelalardan baka bir ey deildirler. Kitab okumaya devam ederken, iinizde bir deiim gerekletiini greceksiniz. Bu kitabn ana amac, zihninize yeni bilgiler ya da inanlar yerletirmek veya sizi herhangi bir eye ikna etmek deil, bir bilin deiimi getirmek, yani uyan gerekletirmek. Bu adan, kitap aslnda hi "ilgin" deil. lgin kelimesi, mesafenizi koruyabileceiniz, fikirlerle ve kavramlarla zihninizde oynayabileceiniz, ayn fikirde olabileceiniz ya da olmayabileceiniz bir ey anlamna gelir. Hayr, bu kitap sizinle ilgili. Bilin durumunuzu deitirecek ya da anlamsz olacak. Bu kitap sadece hazr olanlar uyandrabilir. Henz herkes hazr deil ama birou yle ve her bir insan uyandnda, kolektif bilincin ivmesi de giderek artacak ve dierlerinin ii daha da kolaylaacak. Uyann ne anlama geldiini bilmiyorsanz, okumaya devam edin. Ancak uyan gerekletirerek bu kelimenin gerek anlamn renebilirsiniz. Uyan srecini balatmak iin, sadece bir bak atmak yeterlidir ve bu sre asla tersine evrilemez. Baz lar bu kitab okurken o kk bak yakalam olacaklar. Ama biroklar iin, kendileri farknda olsunlar ya da olmasnlar, o sre oktan balad. Bu kitap, sreci fark etmelerini salayacak. Bazlar iin kayplar ve aclarla balam olabilir; bazlar ruhsal bir retmen ya da ruhsal bir retiyle karlam olabilir veya bunlarn hepsinin bir bileimi olabilir. Eer iinizdeki uyan sreci balamsa, bu kitab okumak sreci daha da hzlandracak ve younlatracaktr. Uyann temel bir paras, uyanmam sizi tanmaktr; yani dier bir deyile, egonuzu. Egonuzun nasl dndn, nasl konutuunu ve nasl hareket ettiini anlarken, sizi srekli olarak uyanmam durumda tutan artlanm zihinsel durumu da kavrayacaksnz. te bu yzden, bu kitap egonun ana zelliklerini ve gerek bireysel, gerekse kolektif olarak nasl hareket ettiini anlatmaktadr. Bu, birbirine bal iki nedenden dolay ok nemlidir: Birincisi, egonun ardnda alan temel dinamikleri bilmezseniz, onu tanyamaz ve tekrar tekrar sizi kandrmasna izin verirsiniz. Yani egonuz sizi ele geirir ve sizmi gibi davranr. kinci neden ise, tanma eyleminin kendisinin uyann gerekleme yollarndan birisi olmas dr. inizdeki bilinsizlii tandnzda, ykselen bilinci tanmak, yani uyanmak mmkn hale gelir. Egoya kar savap kazanmanz mmkn deildir, nk karanlkla savam gibi olursunuz. Gerekli olan ey sadece bilincin dr. Siz o ksnz. KALITSAL BOZUKLUUMUZ nsanln antik dinlerine ve ruhsal geleneklerine daha derinden baktmzda, yzeyde aralarnda birok farkllk olmas na ramen, iki temel konuda ounun ayn fikirde olduunu grrsnz. Bu grleri tanmlamak iin kullandklar kelimeler deiebilir ama hepsi yine de tek bir temel geree iaret ederler. Aslnda bu temel gerek iki aamaldr: Birinci aamas, ou insanlarn "normal" zihin durumlarnn bozukluk ve hatta delilik diyebileceimiz ekilde olmasdr. Hinduizm'in temelindeki belli retiler, bu bozukluu kolektif zihinsel rahatszla yakn bir ekilde grmektedir ve buna "aldanma perdesi" anlamna gelen maya adn vermektedir. En byk Hintli bilgelerden biri olan Ramana Ma-harshi, aka yle demitir: "Zihin mayadr." Budizm farkl terimler kullanmaktadr. Buda'ya gre, insan zihni normal durumundayken dukkha retir ve bu da ac ekme, tatminsizlik veya keder olarak tercme edilebilir. Buda, bunu insann doal

bir zellii olarak grmektedir. "Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanz yapn," der Buda, "dukkha ile karlarsnz; her durumda er ya da ge kendini gsterecektir." Hristiyan retilerinde, insann normal kolektif durumu "original sin - ilk gnah" olarak grlr. Aslnda sin - gnah kelimesi, yanl anlalm ve yanl tercme edilmitir. Yeni Ahit'in yaz ld antik Yunan-ca'dan kelime anlamyla tercme edildiinde, gnah kelimesi mant karmak anlamna gelmektedir. Yani beceriksizce, krlemesine yaamak ve bylece ac ekmek ya da acya neden olmak demektir. Yine, kelime kltrel apaklar ndan ve yanl yorumlarndan arndrldnda, insann kolektif bilincindeki bozukluu ifade etmektedir. nsanln baarlar etkileyicidir ve inkar edilemezler. nanlmaz gzellikte mzikler, edebiyat eserleri, tablolar, mimari eserler ve heykeller rettik. Daha yakn zamanda, bilim ve teknoloji yaam tarzmzda ok byk deiikliklere yol at ve iki asr nce mucizevi olarak grlebilecek eyleri yapmamz ve yaratmamz salad. Hi phesiz: nsan son derece zeki bir yaratk. Ama bu zeks, ayn zamanda delilikle glgelenmi durumdadr. Bilim ve teknoloji, insan zihninin bozukluluunun gezegen, dier yaam biimleri ve insann kendisi zerindeki ykc etkisini daha da artrd. te bu yzden, insanolunun kolektif delilii en iyi yirminci yzyl tarihine baklarak grlmektedir. 1. Dnya Sava, 1914 ylnda kt. Korku, agzllk ve g hrsyla atelenen ykc ve zalim savalar, tpk klecilik, ikenceler ve dini ya da ideolojik nedenlerle yaylan iddet gibi, insanlk tarihinin sradan olaylar arasna girdi. nsanlar, doal felaketlerden ok birbirlerinin ellerinden ac ektiler. Ama 1914 ylnda, son derece zeki insan beyni, sadece iten patlamal motorlar retmekle kalmad, ayn zamanda bombalar, makineli tfekleri, denizalt lar, alev makinelerini ve zehirli gazlar da icat etti. te size deliliin hizmetindeki zek! Fransa ile Belika arasndaki savata, milyonlarca insan bir avu toprak paras iin ld. 1918 ylnda sava bittiinde, hayatta kalanlar geride braktklar ykma dehetle ve ne yaptklarna inanamayarak baktlar: On milyon insan lm, ok daha fazlas sakat kalmt. nsanolunun delilii, daha nce hi bu kadar ykc, hi bu kadar belirgin olmamt. Bunun sadece balang olduunu ise ok az kii biliyordu. Yzyln sonlarnda, dier insanlarn elinde iddetli bir ekilde len insanlarn says, yz milyondan fazlayd. Sadece lkeler arasndaki savalarda deil, ayn zamanda kitlesel imha silahlar ve soykrm yznden lmlerdi; Stalin'in ynetimindeki Sovyetler Birlii'nde yirmi milyon "devlet dman, casus ve hain" ldrlrken, Nazi Almanyasndaki Yahudi Soykrm da ondan aa deildi. te yandan, daha kk isel atmalarda lenler de oktu; rnein spanyol Sava ya da Kamboya'da oldu u gibi. Televizyonlardaki gnlk haberlere bakarak, deliliin henz ortadan kalkmadn, hatta yirmi birinci yzyln balarnda daha da hzlanarak devam ettiini syleyebiliriz. nsan zihninin dier kolektif bozukluunun dier bir yn ise, insanlarn dier yaam biimlerine ve gezegenin kendisine uyguladklar inanlmaz iddettir; oksijen reten ormanlar n, bitkilerin ve hayvanlarn yok edilmesi; fabrika iftliklerinde hayvanlara uygulanan vahet; nehirlerin, okyanuslar n ve havann zehirlenmesi. Agzlln etkisinde kalan ve doann btnyle balantlarnn farknda olmayan insanolu, kontrolsz bir ekilde devam ettii takdirde kendi sonunu getirebilecei davranlarn hl srdrmektedir. Kolektif insan bilin bozuklu u, tarihin daha eski alarna kadar uzanmaktadr. Aslnda insanlk tarihi, bir delilik tarihi olarak bile adlandrlabilir. Eer insanlk tarihi tek bir insann gemii gibi klinik vaka olarak incelenebilseydi, tehis muhtemelen yle olurdu: Kronik para oid hayaller,

patolojik cinayet eilimi, ar iddet eylemleri ve bilinaltnn kendini davurumunun bir ifadesi olarak belirlenen "dmanlara" kar inanlmaz bir zalimlik. En ksa tanmyla, tehlikeli deli! Korku, agzllk ve g lrs, sadece lkeler, kabileler, dinler ve ideolojiler aras ndaki savalarn ve iddetin ardnda yatan psikolojik motivasyonlar deildir; ayn zamanda kiisel ilikilerde de bir srekli atma nedenidir. Baka insanlar ve kendinizle ilgili grlerinizde bir bozukluk yaratrlar. Bu motivasyonlar yznden, her durumu yanl yorumlar, korkuya dayal yanl eylemlerde bulunur ve asla doldurulamayacak bir delik olarak hep daha fazlasyla kendinizi tatmin etmeye alrsnz. Ama korkunun, agzll n ve g hrsnn szn ettiimiz bozukluklar olmadn, her insan zihninin derinliklerinde yatan kolektif aldanma yznden yaratlan drtler olduunu anlamak nemlidir. ok eitli ruhsal retiler, bize korkuyu ve agzll brakmamz syler. Ama ruhsal uygulamalar genellikle baarszdr. Bozukluun kkenine inmezler. Korku, agzllk ve g hrs, nihai nedensel etkenler deildir. Daha iyi bir insan olmaya almak, kula a takdir edilesi ve yksek ahlakl bir ey gibi gelir ama aslnda, bilincinizde bir deiim gerekletirmediiniz srece asla baaramayacanz bir eydir. Bunun nedeni, kiinin kendi kavramsal kimliini ya da dier bir deyile z imajn daha glendirmeye almas da bu bozukluun daha gizli ve daha ender grlen bir ifadesi olmasdr. yi olmaya alarak iyi olamazsnz ama zaten iinizde var olan iyilii bularak ve o iyiliin ortaya kmasna izin vererek bunu yapabilirsiniz. Ama o iyilik ancak bilin durumunuzda baz temel deiimleri gerekletirdiiniz takdirde ortaya kabilir. Aslnda soylu ideallerden esinlenmi olan Komnizm'in tarihi, kendi isel gerekliklerinde, kendi bilin durumlarnda gerekli deiimi gerekletirmedikleri srece harici gereklii deitirmeye altklarnda neler olduunu aka gstermektedir; prensipleri doru ve samimi bir ekilde uygulandnda belki de yeni bir dnya yaratabilecek olan Komnizm'in en byk hatas, tm insanlarda var olan bozuklu u dikkate almadan plan yapmasndan kaynaklanmtr: Yani egoyu. YEN BLNCN YKSEL ou antik dinler ve ruhsal gelenekler, belli bir gr paylarlar: "Normal" zihin durumumuzun, temel bir bozukluk ierdii grn. Ne var ki bu grten insan doasna bir gei yaptmzda buna kt haber diyebiliriz - ikinci bir grle karlarz: nsan bilincinin radikal bir deiim gerekletirme olasl, yani iyi haber. Hindu retilerinde - bazen Budizm'de de - bu deiime aydnlanma ad verilir. sa'nn retilerinde, ayn kavram kurtulu olarak geer ve Budizm'de de ac ekmenin sonu olarak tanmlanr. zgrlk ve uyan da ayn kavram iin kullanlan dier kelimelerdir. nsanln en byk baars sanat, bilim ya da teknoloji eserleri deil, kendi bozukluunu, kendi deliliini tanyp kabul etmesidir. Uzak gemite, bu anlay birka kiiye gelmiti. 2,600 yl nce Hindistan'da yaam olan Gautama Siddhartha adl bir adam, bu mutlak gereklii gren belki de ilk kiiydi. Daha sonralar, ona Buda ad verildi. Buda, "uyanm olan" anlamna gelir. Ayn dnemlerde, insanln erken uyanan retmenlerinden biri in'de ortaya kt. Onun ad da Lao Tzu idi. retilerinin kaytlarm, imdiye dek yazlm en nemli ruhsal kitaplardan biri olarak bizlere brakt: Tao Te Ching. nsann kendi deliliini tanmas , elbette ki deliliin kendini belli etmesi, dolaysyla iyilemenin balamas demektir. Dolaysyla, bu insanlar ortaya ktklarnda, gezegen zerindeki ilk zayf iekler amt; dier bir deyile, insan bilincinde yeni bir boyut balamt. O kiiler kendi dnemlerinde adalaryla konumulard. Gnahtan, ac ekmekten ve illzyonlardan sz etmilerdi.

"Nasl yaadna bak," demilerdi. "Ne yaptn ve nasl bir ac yarattn gr." Sonra, "normal" insan varlnn kolektif kabusundan olas bir uyana dikkat ekmiler ve yolu gstermilerdi. Ama dnya henz onlara hazr deildi; yine de insan uyannn hayati ve gerekli bir parasydlar. Kanlmaz bir ekilde, adalar - ve sonrasnda gelen kuaklar - tarafndan genellikle yanl anlaldlar. retileri son derece basit ve gl olmasna ramen, baz durumlarda kendi rencileri tarafndan kaleme alnrken dahi saptrldlar ve yanl yorumlandlar. Asrlar boyunca, orijinal retilerle ilgisi olmayan bir sr ey eklendi ama temel bir yanl anlamann tesine geemediler. retmenlerden bazlar alay konusu oldu, aaland veya ldrld; dierlerine ise tanr diye tapnld. nsan zihninin bozukluunun tesinde kalan, kolektif delilikten ka salayacak yolu gsteren retiler bylece bozuldular ve kendileri de deliliin bir paras haline geldiler. Dolaysyla, geni apta ele alndnda, dinler birletirici g olmaktan kp, blc g haline geldi. Tm yaamn tekliinin anlalmas sayesinde iddet ve nefreti bitirecekleri yerde, daha fazla iddet ve nefret getirdiler ve insanlar arasnda, dinler arasnda ve hatta dinlerin kendi ilerinde daha fazla ayrm yarattlar. nsanlarn kendilerini tanmlayabilecekleri ve kendi sahte benlik duygular m glendirmek iin kullanabilecekleri inan sistemleri ve ideolojiler haline geldiler. Bu sistemler sayesinde kendilerini "hakl," dierlerini "haksz" karabiliyor, dmanlar sayesinde kendilerini tanmlayabiliyor, kendilerine onlar ldrme hakk tanmak iin baka insanlar "dierleri", "inanszlar" ya da "kafirler" diye adlandryorlard. Kutsal metinlerde insann "Tanr"mn suretinde yaratld sylenirken, insanlar kendi suretlerinden "Tanr" yaratmay tercih ediyorlard. Sonsuz, ekilsiz ve isimlendirilemez olan, tapnlmas gereken zihinsel bir idole dntrlmt. Yine de... yine de... din adna gerekleen tm bu delice eylemlere ramen, iaret ettikleri Gerek, kendi znde hl parlamaya devam ediyordu. Yozlama ve yanl yorum katmanlar birbiri stne ylarak onu altlarnda brakm olmalarna ramen, hl da parl-damaya devam ediyor. Ama kendi iinizdeki Gerek ile karlamadnz, yzlemediiniz srece, onu anlamay asla baaramazsnz. Tarih boyunca, bilinlerinde belirgin bir deiimi deneyimleyen ve kendi ilerinde btn dinlerin iaret ettii ynde eilim gren insanlar oldu. O kavrama dklemeyen Gerei tanmlamak iin, kendi dinlerinin kavramsal atsn kullandlar. Bu insanlar sayesinde, btn byk dinlerde kendini sadece bir yeniden keifle deil, ayn zamanda baz durumlarda orijinal retinin nn younlamas olarak ifade eden "okullar" ya da hareketler geliti. Erken dnem ve Orta a Hristiyanlk dnyasnda Gnostik ve mistik akmlar, slam dininde Sufizm, Musevi-lik'te Kabala ve Hasidizm, Hinduizm'de Advaita Vedanta, Budizm'de Zen byle dodu. Bu okullarn ou, geleneklere karyd. Kavram katmanlarn birbiri ardna yrtp atyor, geree ulamak iin insanlar kendi zihinlerini kullanmaya ve sorgulamaya tevik ediyorlard; ite bu nedenle, yaplanm dini hiyerariler tarafndan pheyle ve ou zaman da dmanlkla karlanyorlard. Genel olarak empoze edildii haliyle dinin aksine, onlar anlay, sorgulamay ve isel deiimi vur-guluyorlard. Bu ezoterik okullar veya hareketler sayesinde, byk dinler orijinal retilerin deitirici gcn yeniden kazanmay baardlar ama birok durumda, sadece ok az sayda insan onlara ulaabildi. Ne yazk ki saylar asla ounluun kolektif bilincinde nemli bir etki yapacak kadar ok olmad. Zaman iinde, etkilerini srdrebilmek iin bu okullar da fazlasyla katlat veya kavramsallat. RUHSALLIK VE DN Yeni bilin ykseliinde yaplanm dinlerin rol nedir? Bugn artk birok kii dinle ruhsallk arasndaki ayrmn farknda. Bir inan sisteminin, doasna bal olmakszn insan ruhsallatrmadnm farkndalar. Aslnda, dncelerinizi (inanlarnz) kendi kimliinize e kadar

kaynatrrsanz, kendi iinizdeki ruhsallk-tan o kadar uzaklarsnz. Birok "dindar" insan, o seviyede skp kalmtr. Kendilerini tamamen dnceleriyle tanmladklarndan, bilinaltndan kaynaklanan bir davranla kendi kimliklerini korumak iin geree sahip olan kiilerin sadece kendileri olduunu savunurlar. Dncenin snrlar olabileceini kavrayamazlar. Aynen onlar gibi inanmadnz srece, sizin yanlgda olduunuzu dnrler ve gerek u ki yakn gemie kadar, sadece bu nedenle sizi ldrmeyi kendilerine hak bilirlerdi. Hatta bazlar bunu hl yapyor. Yeni ruhsallk, bilin deiimi, var olan kurumsallam dinlerinin snrlarna tamaktadr. En tutucu dinlerde bile daima ruhsallk gruplar vard ama kurumsallam hiyerariler, onlar tehdit olarak gryor ve bastrmak istiyorlard. Din yaplar dnda geni lekli bir ruhsallk alm, tamamen yeni bir harekettir. Gemite, zellikle de Bat'da, bu kesinlikle dnlemeyecek bir eydi, nk Kilise'nin ruhsallk konusunda zel bir yetkisi vard. Kilise'nin izni olmadan kendinizi ortaya at p ruhsal bir konuma yapmaya ya da ruhsal bir kitap yaynlamaya kalkrsanz, kaza balanp yaklanlardan biri olurdunuz. Ama imdi, belli kiliselerin ve dinlerin kendi ilerinde dahi, belirgin deiim iaretleri var. Bu ok umut verici bir gelime ve Papa II. John Paul bir kiliseyi ve bir sinagogu ziyaret ettiinde, ruhsal akln ilk sinyallerini veriyordu. Ksmen kurumsalla m dinlerin yaps dndaki ruhsal retiler sayesinde - ama ayn zamanda antik Dou bilgelik retilerinin youn etkisiyle - geleneksel dinlerin takipileri arasnda kendilerini biimlerden, dogmalardan ve kat inan sistemlerinden arndrarak, kendi ruhsal geleneklerinin ve kendi benliklerinin iinde yatan gerek derinlii kefeden insanlarn says giderek artyor. nsann ne kadar "ruhsal" olduunun neye inandyla deil, bilin durumuyla ilgisi oldu unu anlyorlar; sonu olarak, bunun dnyayla ve baka canllarla ilikilerinizde nasl davranacanz belirlediini de. Biimin tesine gemeyi baaramayanlar, kendi inanlarna daha da fazla tutsak oluyorlar. Byle insanlarda sadece benzeri grlmemi bir bilin sapknlyla deil, ayn zamanda youn bir egoyla da karlayoruz. Baz dini kurumlar yeni bilinlere ak olurken, dierleri doktrinlerini daha da glendiriyor ve kendilerini egonun kendini savunduu insan yapm dier yaplar arasna katyorlar. Baz kiliseler, mezhepler, kltler ya da dini hareketler, temelde kolektif ego kimlikleridir ve bu hareketlerde yer alan insanlarn zihin yaplar, herhangi bir politik ideolojiyi kr krne izleyenlerinkinden farkl deildir. Ama egonun zlmesi kanlmazdr ve btn katlam yapsna ramen, dini ya da dier trde kurumlar, irketler veya hkmetler, ne kadar gl grnseler bile kendi ilerinde da lmaktan kurtulamazlar. En kat ve deiime en fazla direnen yap lar, en nce kenler olacaktr. Bunun bir rneini, Sovyetler Birli-i'nde grdk bile. Ne kadar gl, kemiklemi, salam ve monolitik grnse de, birka yl iinde kendiliinden zlverdi. Bunu kimse nceden tahmin edememiti. Herkes armt. Gerek u ki bunun gibi srprizlerle daha ok karlaacaz. DEMN ACLYET Radikal bir krizle karlatnda, eski varln srdrme, bakalaryla ve etrafn saran doayla iletiim kurma yollar ie yaramadnda, hayatta kalma olasl almas imkansz gibi grnen sorunlarla tehdit edildiinde, bir canl - ya da bir canl tr - ya lr, ya yok olur ya da evrimsel bir srama yaparak snrlarnn zerine kar. Bu gezegende ya ayan canllarn ilk olarak denizde var olduklar na inanlmaktadr. Karada herhangi bir hayvan yaamazken, denizler eitli canl trleriyle dolmutu bile. Bir noktada, deniz yaratklarndan biri bir ekilde kuru topraa kmaya balam olmalyd. Belki balangta birka santim srndkten sonra, topra n yksek yerekimi gc yznden yorgun derek yerekiminin

neredeyse bulunmad ve varln srdrmenin ok daha kolay olduu suya geri dnyordu. Sonralar tekrar, tekrar, tekrar denedi ve zaman iinde karada yaamak zere uyum salad; yzgeleri yerine ayaklan, solungalar yerine akcierleri olutu. Ama bir trn herhangi bir krizle kar lamad srece yabanc bir ortamda bylesine zor artlar altnda yaamaya karar vermesi pek olas grnmemektedir elbette. Belki de byk bir deniz paras, zaman iinde ana okyanusla balantsn kaybetti ve binlerce yl boyunca suyun giderek ekilmesiyle balklan evrime zorlad. Varln srdrme olasln tehdit eden byk bir krize kar lk vermek; ite insanolunun imdi karlat durum budur. lk kez 2,500 yl nce antik bilgeler tarafndan fark edilen, imdi bilim ve teknoloji sayesinde varln en belirgin ekilde ifade eden egoist insan delilii, ilk kez gezegenin varln tehdit eder hale geldi. ok yakn zamana kadar, insan bilincinin deiimi - yine antik bilgeler tarafndan iaret edilmiti - bir olaslktan fazlas deildi ve dini ya da kltrel gemilerine bal olmakszn, orada burada birka nadir kii tarafndan alglanyordu. nsan bilincinin yaygn bir ekilde iek amas daha nce gereklemedi, nk imdiye dek asla zorunlu deildi. Dnya nfusunun byk bir blm, imdi insanln ok nemli bir seim yapmak zorunda olduunu grebiliyor ya da grecek: Evrim geir ya da yok ol. nsanln imdilik kk ama giderek artan bir yzdesi, eski egoist zihin kalplarn krarak yeni bir bilin boyutuna ulamaya balad bile. imdi ykselen ey yeni bir din, yeni bir inan sistemi, ruhsal ideoloji ya da mitoloji deil. Sadece mitolojilerin deil, ideolojilerin ve inan sistemlerinin de sonuna geliyoruz. Deiim, zihninizin alglayabileceinden ok daha derinlere uzanyor. Aslnda, bu yeni bilincin merkezinde, dncenin tesine geebilme, kendi benliinizde dnceden ok daha geni bir boyutu alglayabilirle yetenei yatyor. Artk kimliinizi, benlik duygunuzu o kadar nemsemeyecek, kendiniz olarak algladnz eski bilin yapnzdan uzaklaacaksnz. "Kafamdaki ses"in ben olmadn anlamak ne de byk bir zgrlk! Peki o zaman ben kimim? Dnceden nceki farkndalk, dncenin, duygularn ya da duyusal alglarn gerekletii boluk. Ego undan daha fazlas deildir: ncelikle dnce kalplar anlamna gelen biimle tanmlama. Eer ktln herhangi bir gereklii varsa - stelik mutlak deil, grece bir gereklik - onun tanm da u olabilir: Tam bir biimle tanmlama; fiziksel biimler, dnce biimleri ve duygusal biimler. Bu durum, btnle balantl olduumu tamamen unutmama ve yadsmama, bakalaryla ve Kaynak ile balantm kaybetmeme neden olur. te bu unutkanlk ac ekmek, aldanmak ve "ilk gnah't r. Dncelerimi, sylediklerimi ve yaptklarm bu ayrlk illzyonu belirlediinde, nasl bir dnya yaratrm? Bunun cevabn bulmak iin, insanlarn birbirleriyle iletiimlerine bakn, bir tarih kitab okuyun ya da akam haberlerini seyredin. Eer insan zihninin yaps deimeden kalrsa, srekli olarak ayn dnyay, ayn ktlkleri ve ayn delilikleri yaratp duracaz. YEN BR CENNET VE YEN BR DNYA Dnya, biimin d ifadesidir ve itekinin bir yansmasdr. Kolektif insan bilinci ve gezegenimizdeki yaam, znde birbirine baldr. "Yeni bir cennet" insan bilincinin deiim geirmesidir ve "yeni bir dnya" bunun fiziksel alemdeki yans mas olacaktr. nsan hayat ve insan bilinci, gezegenin yaamyla balantl olduundan, eski bilin zlrken, gezegenin birok yerinde de corafi ve iklimsel deiimler yaanacaktr ve bunlardan bazlarm grmeye baladk bile.

2. Blm -EGO: NSANLIIN MDK DURUMU


Sese dklp azdan yaylsnlar ya da sadece dnceler olarak kalsnlar, kelimeler zerinizde neredeyse hipnotik bir etki yapabilirler. Kendinizi kolayca onlarn iinde kaybeder, bir kelimeyle bir eyi badatrdnzda, ne olduunu bildiiniz inancna kaplrsnz. Gerek u: Ne olduunu bilmiyorsunuz. Sadece gizemi bir etiketle rtyorsunuz. Hibir ey, bir ku, bir aa, hatta basit bir ta ve hepsinden te insan, asla tam olarak bilinemez. Bunun nedeni, zihinle kavranamayacak bir derinlie sahip olmasdr. Hepimiz alglayabilir, dene-yimleyebilir, dnebiliriz ve bunlarn tm, sadece gerekliin yzeydeki katmandr; yani bir buzdann grnen ucundan bile azdr. Yzeydeki grnn altna indiinizde, her eyin birbiriyle balantl olduunu grmekle kalmaz, ayn zamanda btn hayatn balad Kaynak ile de balantl olduunu grrsnz. Bir ta, bir iek veya bir ku bile, size Tanr'ya, Kaynaa ve kendinize uzanan yolu gsterebilir. Ona baktnzda, elinizde tuttuunuzda ve isimlendirmeye kalkmadnzda, iinizde bir hayranlk, bir huu uyanr. zyle kendini size anlatr ve zn size yanstr. Byk sanatlarn sezdikleri ve sanat eserlerine yanstmay baard ey budur. Van Gogh asla yle demedi: "Bu sadece eski bir sandalye." Bunun yerine, sandalyeye bakt, bakt, bakt. Sandalyenin varln hissetti. Sonra da tuvalinin kar sna geip boyalarn eline ald. Sandalyenin kendisi muhtemelen birka, dolardan fazla etmezdi ama ayn sandalyeyi duyguyla yanstan tablonun fiyat bugn 25 milyon dolardan fazla. Dnyay kelimeler ve etiketlerle doldurmadnzda, insanln dnceyi kullanmak yerine dnceye esir olduu zaman kaybettii mucizevi bir duygu hayatnza geri dner. Hayatnz mthi bir derinlik kazanr. Nesnelere bir yenilik, bir tazelik gelir. En byk mucize ise, btn kelimelerin, dncelerin, zihinsel etiketlerin ve imgelerin tesinde, kendi zbenliinizi deneyimlemektir. Bunun olmas iin, kendi "Ben" duygunuzu, sizi tanmladn dndnz her eyle oluturduu krdmden zp ayrmanz gerekir. te bu kitap, bu krdmlerle ilgili. Nesnelere, insanlara ya da durumlara szel ya da zihinsel etiketler yaptrmakta ne kadar aceleci davranyorsanz, gerekliiniz o kadar s ve cansz olacaktr; ayn zamanda, kendinizi gereklikten uzaklatrdnz srece, etrafnzda kendini belli eden yaam mucizeleri de birer birer kaybolacakt r. Bu ekilde, akl elde edilebilir ama bilgelik kaybolur ve onunla birlikte mutluluk, sevgi, yaratclk ve canllk da gider. Algyla yorum arasndaki hareketsiz bolukta skp kalrlar. Elbette ki kelimeleri ve dnceleri kullanmak zorundayz. Onlarn da kendi gzellikleri var; ama onlarn esiri olmak zorunda myz? Kelimeler, gereklii insan zihninin kavrayabilecei bir boyuta indirger ve emin olun, bu da o kadar derin bir boyut deildir. Dilde ses telleri tarafndan retilen sekiz temel ses vardr: a, e, , i, o, , u, . Dier sesler, hava basncyla retilen konsonantlardr: s, f, g gibi. Bylesine basit seslerin kim olduunuzu, evrenin nihai amacn veya bir aacn ya da tan derinliinde ne olduunu aklayabileceine gerekten inanyor musunuz? LLZYON BENLK "Ben" kelimesi, nasl kullanldna bal olarak, hem en byk hatay hem de en derin gerei iinde barndrr. Geleneksel kullanmyla, dilde en sk kullanlan kelimelerden biri olmakla kalmaz ("benim," "benimki," "kendim" gibi ilgili kelimelerle birlikte), ayn zamanda da en byk hatalardan

biridir. Normal gnlk kullanmnda "ben", nemli bir hatay, kim olduunuzla ilgili bir yanl kany, sahte bir kimlik duygusunu da beraberinde getirir. Bu egodur. Bu sahte benlik duygusu, sadece uzayn ve zamann gereklikleriyle ilgili deil, ayn zamanda insan doasyla ilgili derin grler gelitirmi olan Albert Einstein'n "optik bir bilin yanlsamas" olarak adlandrd eydir. Bu sahte benlik duygusu, gerekliin tm yanl yorumlarn, tm dnce yntemlerini, paylamlar ve ilikileri de peinden srkler. Gerekliiniz, ilk illzyonun bir yansmas haline gelir. yi haber u: Eer bir illzyonun illzyon olduunu anlayabilirseniz, zlr. Bir illzyonun anlalmas, sona ermesi demektir. llzyonun varln srdrmesi, ancak onu gerek sandnz srece mmkndr. Kim olmadnz anladnzda, gerekte kim olduunuz kendiliinden ortaya kar. Ego dediimiz sahte benliin mekaniklerini incelediimiz bu ve bir sonraki blm dikkatle ve yavaa okurken, bu deneyimi yaayacaksnz. Peki bu sahte benliin doas nedir? "Ben" dediinizde genellikle szn ettiiniz ey gerek kimliiniz deildir. nanlmaz bir basitletirmeyle, "ben" dediiniz her seferinde gerek kimliinizin derinliini, zihninizdeki "ben" dncesiyle ve "ben"i tanmladnz her eyle kartrrsnz. Peki "ben" kelimesini ve "benim," "benimki," "kendim" gibi ilgili kelimeleri kullandnzda genel olarak szn ettiiniz ey nedir? Bir ocuk anne-babasnn azndan ismini duyduunda, zaman iinde bu kelimeyle bir zdelik kazanr ve zihninde kimliiyle ilgili bir dnce biimlenir. O aamada, baz ocuklar kendilerinden nc ahsm gibi sz ederler. "Johnny ackt." ok gemeden, byl "ben" kelimesini renirler ve kendi kimlikleriyle zdeletirdikleri isimlerinin yerine bu kelimeyi geirirler. Sonra baka dnceler gelerek ilk "ben" dncesiyle birleir. Sonraki aama, "ben" ve "benim" dncelerini, bir ekilde "ben"in paralar olan dncelerle birletirmedir. Bu, kendini nesnelerle tanmlamadr ama zaman iinde, nesnelere benlik duygusu katan bu kelimeler, gerek kimlii ortadan kaldrr. "Benim" oyuncam krldnda ya da kayboldu unda, korkun bir ac hissedilir. Bunun nedeni oyunca n ok zel bir deere sahip olmas deil - ocuk ok gemeden o oyuncaa olan ilgisini kaybedecek ve yerine baka oyuncaklar geirecektir - "benim" dncesidir. Oyuncak, ocuun gelimekte olan "ben" dncesiyle ya da dier bir deyile benlik duygusuyla zdelemitir. Dolaysyla, ocuk byrken ilk "ben" dncesi, baka dnceleri kendine ekmeye balar: Kendini cinsiyetle, mlkiyetle, vcuduyla, milliyetiyle, rkyla, diniyle, mesleiyle tanmlar. "Ben"in kendini tanmlad dier eyler, bilgi ya da grler, sevilen ve sevilmeyenler reten rollerledir; baba, anne, kar-koca vb. gibi. Gemite bama gelenler "bana" olanlardr ve bu anlarn dnceleri "ben" dncesiyle birleerek "ben ve gemiim" duygusunu yaratrlar. Bunlar, insanlarn kimlik duygularn aldklar eylerden sadece bazlardr. Sonuta benlik duygusunun eklendii ve rastgele bir arada tutulan dncelerden daha fazlas deildirler. Bu zihinsel yap, normalde "ben" derken kastettiiniz eydir. Daha ak sylemek gerekirse: "Ben" dediinizde ou zaman konuan siz deilsinizdir; o zihinsel yapnn, ego-benliin baz ynleridir. Uyan gerekletirdiinizde, yine zaman zaman "ben" kelimesini kullanacaksnz ama bunu benliinizin ok daha derinlerinden hissederek yapacaksnz. ou kii kendini hl genel dnce akmlaryla, takntl dncelerle tanmlamaktadr ve bunlarn birou anlamszdr. Kendi dnce sistemlerinden ve beraberlerinde getirdikleri duygulardan ayr tuttuklar bir "ben" yoktur. Ruhsal adan bilinsiz olmann anlam budur. Kafalarnda srekli konuan bir ses olduu sylendiinde, "Ne sesi?" derler ya da fkeyle inkar ederler; ama aslnda bunu yapan sesin kendisi, dn-c, gzlemlenmeyen zihindir. Neredeyse kontrollerini ellerinden alm gibidir. Baz insanlar, kendilerini dncelerinden ilk kez ayrdklar ve ksa bir sre iin de olsa kimlik deiimi yaadklar zaman hi unutmazlar. Dierleri ise bunu pek fark etmez ya da hi nedensiz bile olsa, yaadklar isel huzura veya mutlulua balarlar.

ZHNDEK SES Bunun ilk farkndaln, Londra niversitesi'ndeki birinci ylmda yaadm. Haftada iki kez sabah saat dokuz civarnda metroya binerek niversite ktphanesine giderdim. Bir defasnda otuzlu yalarnn balarnda bir kadn karma oturdu. Onu daha nce birka kez ayn trende grmtm. Zaten grmemek de mmkn deildi. Tren dolu olmas na ramen, kadnn iki tarafndaki koltuklar botu ve bunun nedeni hi phesiz kadnn bir hayli deli gibi grnmesiydi. Son derece gergin grnyordu ve yksek, fkeli bir sesle hi durmadan kendi kendine konuuyordu. Kendini dncelerine ylesine kaptrmt ki etrafndaki insanlarn farknda olmad belliydi. Ban hafif sola ve aa doru emiti; sanki yanndaki bo koltukta oturan biriyle konuuyor gibiydi. Tam olarak ieriini hatrlamyorum ama monolog una benzer bir ekilde devam ediyordu: "Ve bana dedi ki... ben de ona yalancsn dedim, beni byle bir eyle nasl sularsn... hep benden yararlandn, beni kullandn, ben sana gvendim, sen bana ihanet ettin... " Sesinde hakszla uram birinin fkesi vard ve sanki kendini savunmazsa aalandn hissedecekti. Tren Tottenham Court Road stasyonu'na yaklarken, kadn ayaa kalkt ve hl konumaya devam ederek kapya doru yrd. Ben de ayn istasyonda inecektim; bu yzden arkasnda duruyordum. Merdivenlerden kp caddeye ulatmzda, Bedford Meyda-n'na doru yrmeye balad. Hl hayali sohbetine devam ediyordu ve kar sndakini - her kimse - sulayp duruyordu. ok merak ettim ve benim de gittiim ynde yrd srece izlemeye karar verdim. Hayali sohbetine kendisini fazlasyla kaptrm olmas na ramen, nereye gittiini biliyor gibiydi. ok gemeden, 1930'lardan kalma Senato Binasnn nne geldik; yani niversitenin merkez ynetim ve ktphane binasna. ok armtm. Ayn yere gidiyor olabilir miydik? Evet, kesinlikle oraya gidiyordu. Acaba retmen, renci, ofis eleman ya da ktphaneci filan myd? Belki de bir psikoloji aratrmas zerinde alyordu? Cevab bilmem mmkn deildi. Yirmi adm arkasndan yryordum ve ben binaya girdiimde, asansrlerden birinde gzden kaybolmutu bile. Az nce tank olduum ey karsnda ok armtm. Yirmi be yanda yetikin bir birinci snf rencisi olarak, kendimi entelektel biri olarak gryordum ve insan varlyla ilgili tm ikilemlerin cevaplarnn zek sayesinde, dier bir deyile, dnerek bulunabileceine inanyordum. Ama farkndalk olmadan dnmenin insan varlnn en nemli ikilemi oldu unu henz bilmiyordum. Profesrlere, btn cevaplar bilen bilgeler, niversiteye ise bilgi tapma gzyle bakyordum. Bylesine deli bir kiilik nasl olur da bunun bir paras olabilirdi ki? Ktphaneye girmeden nce erkekler tuvaletine u radmda, hl onu dnyordum. Ellerimi ykarken kendi kendime yle dedim: Umarm sonum onun gibi olmaz. Yanmda duran adam bana bir bak att ve o szleri sadece dnmediimi, sesli olarak sylediimi anladmda afalladm. "Aman Tanrm, zaten onun gibiyim," diye dndm. Benim zihnim de kadnnki kadar kendi dncelerine dalm deil miydi? Aramzda ok az fark vard aslnda. Onun dnce sisteminin altnda yatan temel duygu, fke gibi grnyordu. Benim durumumda ise daha ziyade endieydi. O yksek sesle dnyordu. Ben ise - ounlukla - zihnimden dnyordum. Eer o deliyse, herkes deli demekti; ben dahil. Farkllklar sadece derecelerdeydi. Bir an iin, kendi zihnimden bir adm geri ekildim ve zihnime olduu gibi, daha derin bir perspektiften baktm. O anda, dnceden farkndala ksa bir gei yaptm hissettim. Hl erkekler tuvaletindeydim ama tek bamaydm ve aynada kendi yzme bakyordum. Zihnimden ayrldm o anda, yksek sesle gldm. Delice grnebilirdi ama aslnda akim glyd; Buda'nnki gibi dolu dolu bir gl. "Hayat zihnimin sand kadar ciddi bir ey deil." Sanki kahkaha bana byle diyor gibiydi. Ama bu sadece anlk bir olayd ve unutmam uzun srmedi. Sonraki yl endieler ve

depresyonla geirecek, kendimi sadece zihnimle tanmlayacaktm. Farkndalk dnmeden nce, neredeyse intihar etmek zereydim ve bu kez anlk bir ey deildi. Takntl dncelerden ve kendi yarattm sahte "ben"den kurtulmutum. Bu anlattm olay, bana sadece farkndal gstermekle kalmad, ayn zamanda da insan zihninin mutlak geerliliiyle ilgili ilk phe tohumlarn da ekti. Birka ay sonra, phelerimin artmasna neden olacak nemli bir olayla karlatm. Bir Pazartesi sabah, fazlasyla hayranlk duyduum bir profesrn dersine geldik ve bize profesrn o hafta sonu kendisini vurarak intihar etti i sylendi. ok armtm. ok sayg duyulan bir eitmendi ve btn cevaplar biliyor gibi grnyordu. Ama o zamanlar, dnmenin bilincimizin sadece minicik bir paras olduunu veya kendi iimde bulmak bir yana, egonun bile ne oldu unu bilmiyordum. EGONUN ER VE YAPISI Ego zihni tamamen gemile artlanr. artlanmas iki blmldr: erii ve yaps. Oyunca krld ya da kaybolduu iin derin ac duyarak alayan bir ocuun durumunda, oyuncak ieriktir. Yerini baka bir oyuncak ya da baka bir nesne alabilir. Kendinizi birlikte tanmladnz ierik, evreniz, byrken yaadklarnz ve paras olduunuz kltrle artlanr. ocuk zengin ya da yoksul olsun, oyuncak hayvan biiminde oyulmu bir tahta paras ya da karmak zelliklere sahip elektronik bir alet olsun, kaybnn neden olduu ac deimez. Bylesine byk bir acnn olumasnn nedeni, "benim" kelimesinde gizlidir ve bu da yapsaldr. Kiinin kendi kimliini bir eyaya balamak ynndeki bilinalt eilimi, ego zihnin yapsdr. Egonun kendini var ettii en temel zihin yaplarndan biri, kimlik tanmlamadr. ngilizce "identification" yani "kimlik tanmlama" ifadesi, Latince "ayn" anlamna gelen idem ve "yapmak" anlamna gelen facere kelimelerinden tremitir. Dolaysyla kendimi bir eyle tanmladmda, onu "ay yaparm." Neyle ayn? Kendimle ayn. Ona bir benlik duygusu veririm ve bylece benim "kimliim"in bir paras haline gelir. Kimlik tanmlamann en basit hallerinden biri, eyalarla tanmlamadr: Oyuncam daha sonralar arabam, evim, giysilerim vb. haline gelir. Kendimi nesnelerle tanmlamaya alrm ama asla baaramam ve sonunda kendim onlarn iinde kaybolurum. Bu, egonun kanlmaz yazgsdr. KENDN NESNELERLE TANIMLAMAK Reklam sektrndeki profesyoneller, gerekte insanlar n ihtiyac olmayan eyleri satmak iin, o nesnelerin kiilerin kendilerine ve ba kalarnn o kiiye kar bak asnda fark yarataca na potansiyel alclar inandrmalar gerektiini iyi bilirler; dier bir deyile, insanlarn benlik duygularna bir ey katacan vurgularlar. Bunu nasl yaparlar? rnein bir rn satn almann sizi bakalarndan ayracan, ortalamann zerine karacan sylerler. Ya da zihninizde bir rnle nl, gen, ekici ya da mutlu grnen bir kii arasnda balant kurdurarak bunu yaparlar. Yalanm ve hatta lm nllerin kariyerlerinin zirvesindeyken ekilmi fotoraflar ya da filmleri bile bu konuda ie yarayabilir. Sze dklmeyen varsaym, o rn alarak, sihirli bir mlkiyet hakkyla onlar gibi olursunuz; daha dorusu, onlarn yzeysel imgesi haline gelirsiniz. Birok durumda, aslnda bir rn deil, bir "kimlik glendirici" alyorsunuzdur. Tasarmc etiketleri ncelikle aldnz kolektif kimliklerdir. Markalar pahaldr ve dolaysyla da "ancak zel kiilere ait" olabilir. Eer onlar herkes alabilseydi, psikolojik deerlerini kaybederlerdi ve geride muhtemelen dediiniz parann onda biri kadar olabilecek maddesel deerleri kalrd.

Kendinizi birlikte tanmladnz eyler, yaa, cinsiyete, gelir seviyesine, sosyal snfa, modaya, etrafnz saran kltre ve dier etkenlere gre kiiden kiiye deiir. Ama kendinizi birlikte tanmladnz ey sadece ierikle ilgilidir; oysa bilinsiz tanmlama taknts yapsaldr. Bu, ego zihnin almasnn en temel yollarndan biridir. Ama sorun u ki tketim toplumunun devam etmesini sa layan ey, insanlarn kendi kimliklerini nesneler araclyla bulmaya almalardr ve bu da hibir ie yaramaz; ego sadece geici bir sre iin tatmin olur ve bu yzden srekli daha fazlasn arar, bir eyler satn almaya devam eder, srekli tketirsiniz. Elbette ki yzeysel kimliklerimizin varlklarn srdrd bu fiziksel boyutta nesneler gereklidir ve yaammzn kanlmaz paralardr. Eve, giysiye, mobilyaya, aletlere, ulam aralarna ihtiya duyarz. Gzellikleri veya z nitelikleri asndan deer verdiimiz eyler de olabilir. Nesneler dnyasn aalamak yerine, onurlandrmamz gerekir. Her eyin bir Varl vardr; her ey, enerjisini tm yaamn kaynandan alan geici bir biimdir. Antik kltrlerde, insanlar her eyin - cansz nesnelerin bile - bir ruhu olduuna inanrlard ve asln sylemek gerekirse, bu konuda geree bugn olduumuzdan daha yaknlard. Zihinsel soyutluk yznden cans zlam bir dnyada yaadnzda, artk evrenin canlln hissetmemeye balarsnz. ou insan yaayan bir gereklii deil, kavramsal bir gereklii alglar. Ama onlar kendi kimliimizi glendirmek iin kullandmz srece, nesneleri onurlandramayz. Egonun yapt ey tam olarak budur. Egonun kendini nesnelerle tanmlama abas, kiinin onlara balanmas na, nesnelere takntl olmas na neden olur ve bu da sonuta bir tketim toplumu ve tek ilerleme ltnn hep daha fazlas olduu ekonomi yaplar yaratr. Srekli olarak daha fazlas iin alk duymak, bir hastalktr. Kanserli hcreler de bundan farkl deildir, nk onlarn da tek amac kendilerini kopyalamaktr ve bunu yaparken paras olduklar organizmay yok ettiklerini fark etmezler. Baz ekonomistler geliim kavramna kafalarn o kadar takmlardr ki o kelimeyi bir trl brakamazlar ve bu yzden gerileme dnemlerine bile "olumsuz geliim" derler. ou kiinin hayat, nesnelere kar takntl bir ilgiyle geer. Zamanmzn en nemli hastalklarndan birinin nesne aray olmasnn nedeni budur. Artk gerek siz olan yaam hissedemediinizde, hayatnz nesnelerle doldurmaya alrsnz. Ruhsal bir uygulama olarak, size nesneler dnyasyla ilikinizi tarafsz olarak gzlemlemenizi ve zellikle de "benim" kelimesiyle tanmladnz nesneleri incelemenizi neririm. rnein, zdeer duygunuzun sahip olduunuz nesnelere bal olup olmadn bulmak iin drste kendinizi inceleyin. Belli nesneler size bir stnlk ya da nem duygusu veriyor mu? Onlardan mahrum kalmak kendinizi daha fazlasna sahip olanlardan daha aa hissettiriyor mu? Sahip olduunuz eylerden sk sk sz ediyor veya bakalarnn gznde deerinizi artrmak iin onlar kullanyor musunuz? Baka biri sizden daha ok eye sahip olduunda veya ok deer verdiiniz bir eyanz kaybettiinizde, fkeleniyor ve bir ekilde benlik duygunuzun zayfladn hissediyor musunuz? KAYIP YZK Bir danman ve ruhsal retmen olarak insanlarla grtm dnemde, vcudu kanser yznden gnden gne eriyen bir kadn haftada iki kez ziyaret ederdim. K rkl yalarnn ortalar nda bir okul retmeniydi ve doktorlar en fazla birka ay daha yaayabileceini sylemilerdi. O ziyaretler srasnda bazen birka kelime konuurduk ama daha ziyade sessizce birlikte otururduk ve bunu yaparken, bir retmen olarak youn yaad zamanlarda farkna varmad bir isel huzuru tadard.

Fakat bir gn yanna gittiimde, onu korkun fkeli bir halde buldum. "Ne oldu?" diye sordum. Hem maddi hem de manevi deeri ok byk olan elmas yzn kaybetmiti ve her gn birka saat kendisiyle ilgilenmek iin gelen kadnn aldna emin olduunu syledi. Birinin nasl olup da byle bir eyi yapacak kadar kalpsiz ve duygusuz olduunu anlamadn belirtti. Bana kadnla yzlemesi mi, yoksa hemen polisi aramas m gerektiini sordu. Ona ne yapmas gerektiini syleyemeyeceimi akladm ve hayatnn bu dneminde bir yzn veya baka bir eyasnn kendisi iin ne kadar nemli olabileceini sordum. "Anlamyorsun," dedi. "Bu bykannemin yzyd. Hastalanp ellerim iene kadar her gn parmamda tardm. Benim iin sradan bir yzk deil. fkelenmem ok mu tuhaf?" Tepkisinin hz, fkesi ve sesindeki savunucu ton, henz kendi iine bakp olayla kendisini zerek ikisini de tarafszca inceleyebilecek kadar imdiye ulamadn gsteriyordu. fkesi ve savunmacl, aslnda konuann egosu olduunu belli etmek iin yeterliydi. "Sana birka soru soracam ama hemen cevaplamak yerine, kendi iinde cevaplar bulmaya al. Her sorudan sora ksa bir ara vereceim. Bir cevap buldu unda, kelimeler olarak dar dkmek zorunda deilsin." Dinlemeye hazr olduunu syledi. Sordum: "Belli bir noktada o yz zaten brakmak zorunda kalacann farknda msn; belki de olduka yakn bir zamanda? Onu brakmaya hazr olman iin ne kadar zamana ihtiyacn var? Onu braktnda daha az m kendin olacaksn? Onu kaybettiinde kimliin de zayflad m?" Son sorudan sonra birka dakika sessizlik oldu. Tekrar konumaya baladnda, yznde bir glmseme vard ve olduka huzurlu grnyordu. "Son soru nemli bir eyi anlamam salad. nce bir cevap bulmak iin zihnime girdim ve zihnim yle dedi: 'Evet, elbette ki zayfladn.' Sonra kendime ayn soruyu tekrar sordum: 'Kimliim zayflad m?' Bu kez cevab dnmek yerine hissettim. Ve aniden, ben olmay hissettim. Bu daha nce hi olmamt. Ben olmay o kadar gl hissedebiliyorsam, kimliim zayflam olamazd. Bunu hl hissedebiliyorum; huzur verici ama son derece canl bir ey." "Bu, Var olmann mutluluudur," dedim. "Onu sadece kafann iinden kmay baardnda hissedebilirsin. Varlk hissedilmelidir. Dnlemez. Ego bunu bilmez, nk egoyu oluturan ey dncelerdir. Yzk gerekten de kafanda Ben olmak duygusuyla kar trdn bir dnceydi. Ben olmay dnyordun ve yzk de bunun bir parasyd. "Egonun arad ve kendini birletirdii eyler, Varlk yerine koyduun eylerdir. Nesnelere deer verebilirsin ama onlara kendini baladnda, bunun ego olduunu anlaman gerekir. Ve asla bir nesneye deil, onunla ilgili 'ben,' 'benim,' ya da 'benimki' dncelerine balanrsn. Bir kayb tamamen kabullendiinde, egonun ve varlnn tesine geersin ve bilin olan Ben olmak ortaya kar." "sa'nn syledii ve daha nce anlam veremediim bir eyi imdi anlyorum," dedi, '"Eer biri gmleini alrsa, ona paltonu da ver.'" "Kesinlikle," dedim. "Bu asla kapn kilitlemen gerekmedii anlamna gelmez. Sadece, nesnelerin gitmesine izin vermenin onlara tutunmaya almaktan daha byk g oldu u anlamna gelir." Hayatnn son birka haftasnda vcudu giderek zayflarken, kendisi giderek daha parltl, sanki iinden k yaylyormu gibi bir hal ald. Eyalarnn birounu bakalarna verdi - hatta bazlarn yzn aldn dnd kadna verdi - ve verdii her yeni eyle, mutluluu daha da derinleti. Annesi beni arayp kadnn ldn sylediinde, daha sonrasnda elmas yz banyodaki ecza dolabnn iinde bulduklarndan da sz etti. Acaba kadn yz geri mi getirmiti, yoksa bandan beri hep orada myd? Bunu kimse bilmiyor. Ama bir ey biliyoruz: Hayat size daima bilin evriminiz

iin en yararl ders frsatlar n sunacaktr. Bunun ihtiyacnz olan deneyim ya da ders oldu unu nasl anlarsnz? nk u anda aldnz deneyim bu. Peki kiinin sahip olduu eylerle gurur duymas ya da kendisinden daha fazla eye sahip olan insanlara imrenmesi tamamen yanl m? Hi de deil. Kendini kalabaln iinde belli etme trnden bir gurur, kiinin benlik duygusunun "daha fazlas" ile glenmesi ya da "daha azyla" zayflamas, ne yanl ne de dorudur; bu sadece egodur. Ego yanl olamaz, nk bilinsizdir. Kendinizde egoyu gzlemlediinizde, onun tesine gemeye balarsnz. Egoyu ok fazla ciddiye almayn. Kendinizde egoya dayanan bir davran fark ettiinizde, glmseyin. Hatta bazen kahkahalarla glebilirsiniz de. nsanlk nasl oldu da bu kadar uzun zaman egonun etkisinde kald diye merak da edebilirsiniz. Hepsinden te, egonun kiisel olmadn bilin. O siz deilsiniz. Eer egonun kiisel sorununuz olduunu dnyorsanz, bu sadece biraz daha egodur. MLKYET LLZYONU Bir eye "sahip olmak"; bunun tam olarak anlam nedir? Bir eyi "benim" klmak ne demektir? Eer New York'ta bir caddenin ortasnda durup bir gkdeleni iaret ederek "Bu bina benim. Ben ona sahibim," derseniz, ya ok zenginsinizdir, ya hayal gryorsunuzdur ya da yalan sylyorsunuzdur. Durum hangisi olursa olsun, "ben" dncesiyle "bina" dncesini birletiriyorsunuz. te mlkiyetle ilgili zihinsel kavram byledir. Eer herkes sizin hikyenizi onaylarsa, fikir birliim geerli klmak iin bir kat paras imzalarlar. Tebrikler, zenginsiniz. Eee? Eer kimse hikyenizi kabul etmez ya da onaylamazsa, sizi bir psikiyatra gtrrler, nk ya ciddi hayal gc sorunlar nz vardr ya da takntl bir yalancsnzdr. Eee? nsanlar sizinle hemfikir olsun ya da olmas n, burada hikyenin ve hikyeyi yaratan dnce biimlerinin gerekte sizin kim oldu unuzla bir ilgisi olmadn anlamak nemlidir. nsanlar sylediiniz eyi doru olarak kabul etse ve imzalanan kat paralaryla bu btn dnyada kabul grse bile, sonuta sadece bir kurgudur. Birok kii, lm deine dene ve sahip olduklarn sandklar her ey avularndan kayp gidene kadar, bunun kurgudan ibaret oldu unu anlamazlar. lm kapy aldnda, bir eye sahip olma kavramnn hibir anlam olmadn fark ederler. Hayatlarnn son birka dakikasnda, btn hayatlar boyunca daha gl bir benlik duygusu arayyla dolatklar halde, aslnda gerek benliklerinin bandan beri orada oldu unu, sadece kendilerini eyalarla tanmlamalar yznden byk lde gizlenmi olduunu anlarlar. "Ne mutlu yoksullara," demitir sa, "nk cennet krall onlarn olacaktr." Peki "yoksul" derken neyi kastetmitir? sel ykleri ve anlamsz tanm takntlar olmayan insanlar elbette. Kendilerini eyalarla ve zihinsel kavramlarla tanmlamayan insanlar kastetmitir. Peki "cennet krall" nedir? Kendinizi baka eylerle tanmlamay brakp "yoksul" hale geldiinizde hissedeceiniz gl Varlk mutluluudur. Hem Dou'da hem de Bat'da tm mlkiyetlerden vazgemenin antik bir ruhsal uygulama olmas nn nedeni budur. Ama mlkiyetlerinizden vazgemek, sizi egonuzdan kendiliinden kurtarmaz. Ego yok olmay kolay kolay kabul etmeyecektir. Bu yzden, kendini baka eylerle tanmlamaya alacaktr; rnein, btn maddi mlkiyetlerin tesine gemi bir insan olarak sizi kendinizi dierlerinden daha deerli ve daha ruhsal hissetmeye tevik edecektir. yle insanlar vardr ki btn mlkiyetlerinden vazgemilerdir ama milyonerlerden daha byk egolara sahiptirler. Eer bir tr tanmlamay kaldrrsanz, ego hemen bir bakasn bulacaktr. Bir kimlii olduu srece, kendini neyle tanmladna aldrmaz. Tketim lgnlna ya da zel mlkiyet hakkna kar olmak, baka bir dnce formu, baka bir zihinsel pozisyon olarak mlkiyetle kendini tanmlamann yerini alabilir. Daha sonra greceimiz gibi, kendinizi hakl ve dierlerini haksz karmaya almak, en belirgin ego

kalplarndan biridir. Dier bir deyile, egonun ierii deiebilir; ama onu canl tutan zihin yaps deimez. Bilinsiz varsaymlardan biri, bir eyay mlkiyet kurgusuyla tanmlarken, o maddi nesnenin gzle grnr salamlnn ve kalclnn, sizin benlik duygunuza da salamlk ve kalclk kazandracan sanmaktr. Bu zellikle binalar ve araziler iin geerlidir, nk sahip olduunuzu sandnz eyler arasnda yok olmaz gibi grnenler bunlardr. in ilgin yan, zellikle arazi durumunda bir eye sahip olma kavram gerekten de ok mant ksz grnmektedir. Beyaz Avrupallarn yeni kefedilmi Amerika Ktas'na akn ettikleri gnlerde, Kuzey Amerika yerlileri bir araziye, daha dorusu belli lde bir topra a sahip olma fikrini anlayamyorlard. Dolaysyla, Avrupallar onlara ayn derecede anlalmaz grnen bir kat parasn imzalattklarnda, o topraklar kaybettiler. Aradaki fark uydu: Beyazlar, topraa sahip olabileceklerine inanyorlard; yerliler ise doadaki dier tm canllar gibi kendilerinin topra a ait olduklarn dnyorlard. Ego, sahip olmay Varlk ile birletirme eilimindedir: Sahibim, o zaman Var m. Ne kadar ok Sahip isem, o kadar ok Varm. Ego karlatrmalarla varln srdrr. Bakalarn grme ekliniz, kendinizi grme ekline dnr. Herkes bir malikanede yaasa ve herkes zengin olsayd, malikaneniz ve zenginliiniz benlik duygunuzu glendirmek iin bir ara olamazd, nk ok sradan olurdu. O zaman sahip oldu unuz zenginlikten vazgeerek basit bir kulbeye ta nr, bu kez kendinizi dierlerinden daha ruhsal grerek egonuzu beslerdiniz. Bakalarnn size bak as, nasl ve kim olduunuz konusunda size k tutar. Egonun zdeer duygusu, bakalarnn gzndeki deerinizle dorudan ilgilidir. Bakalarnn size bir benlik duygusu vermesine ihtiya duyarsnz ve eer byk lde zdeeri ne kadar eye sahip olduunuzla badatran bir kltrde yayorsanz, bu kolektif aldanmann tesine geemi-yorsanz, btn hayatnz zdeerinizi ve benlik duygunuzu glendirmek iin srekli yeni eylere ve daha fazlasna sahip olmaya almakla geirirsiniz. Eyalara bamllnzdan nasl vazgeebilirsiniz? Bunu denemeyin bile. mkanszdr. Eyalara balanmaktan vazgemek, ancak kendinizi onlarda aramay braktnz zaman mmkn olabilir, bu arada, sadece eyalara baml olduunuzun farkna varn. Bazen bir eyi kaybedene ya da kaybetme tehlikesiyle karlaana kadar, ona bal olduunuzu fark etmeyebilirsiniz. Eer kendinizi bir eyle tanmladnzn farkna varrsanz, kendinizi onunla tanmlamanz tam anlamyla gereklemez. Yani dier bir deyile, bir eye bal olduunuzun farkna varmak, kendinizi onunla tanmlamann tesine gemeye balamaktr. O zaman unu hissedersiniz: "Ben bamlln farknda olan farkndaln kendisiyim." te bu, bilin deiiminin balangcdr. STEMEK: DAHA FAZLASINA HTYA DUYMAK Ego kendini sahip olmakla tanmlar ama bir eye sahip olmaktan duyduu haz olduka s ve ksa mrldr. inde derinden yerlemi bir tatminsizlik, bir tamam-lanmamlk, bir yetersizlik vardr. "Henz yeterince eye sahip deilim," derse egonuz, aslnda unu syler: "Henz yeterince var deilim." Grdmz gibi, sahip olma - mlkiyet kavram -egonun kendisine sa lamlk, kalclk vermek ve kendisini zel klmak iin yaratt bir kurgudur. Ama bir eye sahip olmakla kendinizi bulamayacanz iin, aslnda egonun yapsna ileyen daha gl baka bir drt daha vardr: Daha fazlasna ihtiya duyma, yani dier bir deyile, "daha fazlasn istemek." Hibir ego, daha fazlasn istemeden yapamaz. Dolaysyla, srekli daha fazlasn istemek, egoyu en ok canl tutan etkendir. Ego sahip olmay istemekten ok daha fazlasn istemeyi ister. Dolaysyla, sahip olmann salad s tatmin duygusunun yerini daima daha fazlasn istemek alr. Bu, kendini birlikte tanmlayaca daha

fazla eye ihtiya duymaktr. Ama gerek bir psikolojik ihtiya deil, bamllk trnden bir ihtiyatr. Baz durumlarda, bu ihtiya o kadar glenir ki ego fiziksel boyutta kendini var eder ve yat trlmas imkansz bir ala dnr. Buna bir rnek olarak, daha fazla yiyerek daha fazla damak zevki alabilmek iin kendilerini kusturan insanlar verebiliriz. Aslnda a olan vcutlar deil, zihinleridir. Bu hastala yakalanan insanlar zihinlerindeki al bir kenara atp vcutlarn dinlemeyi renebilirlerse, rahatszlklarndan kurtulabilirler. Baz egolar ne istediklerini bilirler ve hedeflerini kararl bir acmaszlkla izlerler; Cengiz Han, Stalin ve Hitler, bu konuda birka rnek olabilir. Ama isteklerinin arkas nda yatan enerji ayn younlukta zt bir g yaratarak sonunda kendi dlerini getirir. Bu arada, kendilerini ve bakalarm mutsuz eder ya da yukarda verdiimiz rneklerde oldu u gibi, cehennemi dnyaya getirirler. ou egonun birbirleriyle elien istekleri vardr. Farkl zamanlarda farkl eyler isterler ya da ne istediklerini bilmeyebilirler. Huzursuzluk, gerginlik, can sknts, endie, tatminsizlik, srekli istemenin sonulardr. stemek yapsaldr, dolaysyla o zihinsel yap yerinde kald srece, hibir ey kalc bir tatmin salayamaz. Su, yiyecek, barnak, giysi ve temel kolaylklar gibi fiziksel istekler, delice ve agzl egolar n yaratt dengesizlik sz konusu olmasayd, gezegen zerindeki insanlarn ou iin kolaylkla karlanabilirdi. Bunun en gzel kolektif ifadesini ekonomi dnyasnda bulabilirsiniz; devasa irketler, srekli daha fazlasn elde etmek iin birbirleriyle mcadele eden egoist kimliklerden baka bir ey deildir. Tek hedefleri kazan elde etmektir. Bu hedefe ulamak iin acmaszca ilerlerler. Doa, hayvanlar, insanlar, hatta kendi alanlar, muhasebe defterlerindeki rakamlardan ibarettir ve bu cansz nesneler kullanldktan sonra kolayca gzden karlabilir. "Ben," "benim," "daha fazlas," "istiyorum," "ihtiyacm var," "elde etmeliyim," "yetmez" gibi dnce formlar, egonun ieriiyle deil, yapsyla ilgilidir. erik her zaman deiebilir. Bu dnce formlarn kendinizde tespit edemediinizde ve bunlar bilinsiz halde kaldklar srece, syledikleri her eye inanrsnz; o bilinsiz dncelerle hareket etmeye mahkm olursunuz. Srekli aramaktan ve bulamamaktan kendinizi kurtaramazsnz; nk o dnce formlar hareket halinde olduu srece, hibir mlkiyet, yer, kii ya da durum, sizi tatmin edemeyecektir. Egoist yap yerinde kald srece, hibir ierik sizi tatmin etmez. Ne elde ederseniz edin, asla tatmin olamazsnz. Srekli olarak daha fazla tatmin vaat eden, yarm benlik duygunuzu tamamlayaca ve iinizde hissettiiniz eksiklik duygusunu dolduraca umudu veren yeni eyler ararsnz. VCUTLA KENDN TANIMLAMAK Eyalardan ayr olarak, egonun kendini tanmlamak iin kulland dier temel eylerden biri de "benim" vcudumdur. ncelikle, vcut erkek ya da kadndr ve dolaysyla, erkek ya da kadn olma duygusu ou insann benlik duygusunda nemli yer tutar. Cinsiyet, kimlik haline gelir. Cinsiyetle kendini tanmlama, erken yalardan balayarak tevik edilir ve sizi bir role zorlayarak, hayatnzn her alann etkileyen belli davran kalplarna artlandrr. Bu, birok kiinin kapana ksld bir roldr; cinsiyetle kendim tanmlamann bir lde hafiflemeye balad Bat kltrne oranla daha geleneksel yapda olan toplumlarda, bu durum daha da belirgindir. Baz geleneksel kltrlerde, bir kadn iin en kt yazg evlenmemek ya da hi ocuk dourmamak olabilir ve bir erkek iin ise cinsel gcn yetersiz olmas ve ocuk yapamama gibi sorunlardan sz edilebilir. Bu toplumlarda insan n hayatta tatmin olmas iin, ncelikle cinsel kimliini tatmin etmesi gerekir.

Bat'da, benlik duygusuna daha ziyade katkda bulunan ey, fiziksel grnmdr: Dierlerine oranla gl ya da zayf, gzel ya da irkin olmas gibi. Birok kii iin, zdeer duygular nihai olarak fiziksel gleriyle, gzel grnmleriyle, formda olmalar yla ve d grnleriyle ilgilidir. Birou irkin ya da kusurlu bulunduklar takdirde zdeer duygularnn zayfladn hissederler. Baz durumlarda, "vcudum" kavram ya da zihinsel imgesi, gerekliin tam anlamyla arptlm bir halidir. Bir gen kadn aslnda olduka ince yapl olmasna ramen, ar kilolu olduunu dnerek kendini alktan ldrebilir, nk artk vcudunu grememektedir. Grd tek ey, vcudunun zihinsel imgesidir ve o da kendisine "ben imanm" veya "ben imanlyorum" demektedir. Bu durumun temelinde, kendini zihinle tanmlama yatar. nsanlar kendilerini giderek daha fazla zihinle tanmladka - yani egosal bozuklu un younlamasndan sz ediyoruz - bu rneklerin says da son yllarda bir hayli artmtr. Eer bu hastala yakalanan kiiler kendi vcutlarn hibir zihinsel mdahale olmadan grebilselerdi, o zaman kolayca iyileebilirlerdi. Kendilerini gzel grnmle, fiziksel gle veya yetenekleriyle tanmlayanlar, o zellikler kaybolmaya baladnda ac ekerler ve gerek u ki bu tr zelliklerin hepsi er ya da ge kaybolacaktr. Byle bir durumda, kimliklerinin dayand ey kme tehlikesiyle kar karyadr. irkin ya da gzel, her iki durumda da insanlar kimliklerinin nemli bir blmn fiziksel zelliklerinden almaktadrlar. Daha ak konumak gerekirse, kimliklerini srekli olarak vcutlar nn zihinsel imgesinden kaynaklanan "ben" dncesine dayandrrlar. in ac taraf, vcut da tm fiziksel formlarn kaderini paylaan dier bir fiziksel formdur; yani hibir ekilde kalc deildir ve zaman iinde rmeye balar. Yalanmas, zayflamas ve lmesi kanlmaz olan fiziksel bedeni "ben" kavramyla birletirmek, er ya da ge acya yol aar. Dier yandan, kendini fiziksel bedenle tanmlamamak da, ona bakmamak, ihmal etmek, temizlenmemek ya da umursamamak anlamna gelmez. Eer gl, gzel veya canlysa, bu zelliklerin tadn karmalsnz elbette; tabii devam ettikleri srece. Doru beslenme ve fiziksel egzersizler sayesinde vcudunuzun durumunu gelitirebilirsiniz de. Ama anlatmaya altm ey u: Kimliinizi vcudunuzla badatrmadnz takdirde, gzellik, g veya canllk kaybolduunda, bu sizin zdeerinizi ya da kimliinizi hibir ekilde, etkilemez. Aslnda, vcut zayflamaya baladka, biimi olmayan boyut, bilin , iinizde daha kolay parlayabilir. Kimliklerini vcutlar yla birletiren insanlar sadece gzel ya da neredeyse mkemmel vcutlara sahip olanlar deildir. "Sorunlu" bir vcudu ve herhangi bir fiziksel kusuru, hastal ya da sakatl da kimlik duygunuza katabilirsiniz. O zaman kendinizi kronik bir rahats zln kurban olarak grrsnz. Doktorlardan ve bir kurban ya da hasta olarak kimli inizi onaylayan dierlerinden srekli ilgi grrsnz. O zaman farknda olmadan o hastala tutunursunuz, nk kimliinizi tanmlayan en nemli eylerden biri haline gelir. Ksacas, bu da egonun kendini tanmlayabilecei baka bir dnce formudur. Ego bir kimlik bulduunda, gitmesini istemez. artc bir ekilde, daha gl bir kimlik aray iindeki ego, kendini glendirmek iin bir hastalk yaratabilir. SEL VCUDU HSSETMEK Kendini fiziksel vcutla tanmlamak egonun en temel biimlerinden biri olsa da, iyi haber u ki tesine gemeyi en kolay baarabileceiniz form da budur. Bunu kendinizi vcudunuz olmadnza ikna etmeye alarak deil, dikkatinizi vcudunuzun d biiminden ve vcudunuzla ilgili dncelerden gzellik, irkinlik, gllk, zayflk, imanlk, zayflk gibi - iindeki canll hissetmeye evirerek yapabilirsiniz. Vcudunuzun dardan grn nasl olursa olsun, d biiminin tesinde youn canl bir enerji alan vardr.

Eer "isel vcut" farkndal size tamdk gelmiyorsa, bir an iin gzlerinizi kapayn ve ellerinizin iinde hayat olup olmadn hissetmeye aln. Zihninize sormayn, nk zihniniz "Bir ey hissetmiyorum," diyecektir. Muhtemelen yle de diyebilir: "Bana dnecek daha ilgin bir ey ver." Dolaysyla, zihninize sormak yerine, dorudan ellerinize sorun. Yani, ilerindeki belli belirsiz canll hissetmeye aln. Orada olduundan emin olabilirsiniz. Sadece dikkatinizi ellerinize vermeniz yeterlidir. Balangta belli belirsiz bir gdklanma hissi alglayabilirsiniz ama sonra bir enerji ve canllk hissedersiniz. Eer dikkatinizi bir sre ellerinizde tutarsanz, canllk duygusu younlar. Baz insanlarn gzlerini kapamasna bile gerek yoktur. Daha bunu okurken bile "isel ellerini" hissedebilirler. Ardndan ayaklarnza gein, dikkatinizi bir dakika kadar orada tutun ve ellerinizle ayaklarnz ayn anda hissetmeye balayn. Sonra vcudunuzun dier ksmlarn da katn bacaklar, kollar, karn, gs, omuzlar... - ve bylece btn vcudunuzun canlln hissedin. Benim adma "isel vcut" dediim ey aslnda artk vcut deil, maddesel dnyayla biimi olmayan dnya arasndaki kpr olarak bir enerjidir. Elinizden geldiince sk bir ekilde isel vcudunuzu hissetmeyi alkanlk haline getirin. Bir sre sonra bunu yapabilmek iin gzlerinizi kapamaya bile ihtiya duymayacaksnz. rnein, birini dinlerken isel vcudunuzu hissedip hissedemediinize bakn. Yani, artk kendinizi biimle tanmlamamakta, biimi olmayan Varlk durumuna kaymaktasmzdr. Bu sizin z kimliinizdir. Vcut farkndal sadece sizi imdiye getirmekle kalmaz, ayn zamanda da egonuzdan kurtulmanz iin bir k kapsdr. Baklk sistemini glendirdii gibi, vcudun kendini iyiletirme yeteneini de gelitirir. VARLIIN UNUTKANLII Ego daima biimle tanmlamak, kendinizi biim iinde aramak ve dolaysyla da biim iinde kaybetmektir. Biimler sadece fiziksel vcutlar ve maddi nesneler deildir. harici biimlerden daha temel olan, bilin alanmzda srekli ortaya kan dnce biimleridir. Bunlar enerji formasyonlar olarak fiziksel nesnelerden daha az younluklu ve daha hassastrlar ama yine de biimdirler. Zihninizde hi durmadan konuan bir ses olarak alglayabileceiniz ey, aralksz ve takntl dncelerdir. Her dnce dikkatinizi tamamen kendi zerine ektiinde, kendinizi tamamen zihninizdeki sesle ve ona elik eden duygularla tanmladnzda, kendinizi dncelerde ve duygularda kaybettiinizde, tamamen biimle tanmlanrsnz ve dolaysyla egonun tutsa olursunuz. Ego, srekli tekrarlanan dncelerin ve benlik duygusu eklenerek artlanm zihinsel-duygusal kalplarn bir yndr. Normalde biimi olmayan bilin olan Varlk duygunuz biimle kartnda, ego ortaya kar. Kendinizle biimle tanmlamann anlam budur. Bu, Varln unutkanl, ncelikli hata, gereklii kabusa eviren mutlak ayrlk illzyonudur. DESCARTES'IN HATASINDAN SARTRE'IN GRSNE Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen on yedinci yzyl dnr Descartes, nl szyle bunu temel gerek olarak deerlendiriyordu - byk bir hata yapmt: "Dnyorum, yleyse varm." Bu aslnda u sorunun cevabyd: "Mutlak kesinlikle bilebileceim herhangi bir ey var m?" Hi phesiz her zaman dndn anlayarak ve bunu Varlk ile badatrarak, kendini dnceyle tanmlamt. Nihai gerek yerine aslnda egonun kkenini bulmutu ama bunu bilmiyordu. Yaklak asr sonra, bir dnr Descartes'n bu sznde neredeyse dier herkesin gznden kaan bir noktay yakalad. Bu kiinin ad Jean-Paul Sartre idi. Descartes'n "Dnyorum, yleyse varm," szn derinden inceleyen Sartre, sonunda kendi szleriyle unu anlad: "'Ben' diyen bilinle dnen bilin ayn deil." Bununla ne demek istemiti? Eer dndnzn farkndaysanz, o farkndalk dnme srecinin bir paras olamaz; dolaysyla, bilincin farkl bir boyutu olmas gerekir. Ve "ben" diyen de o farkndalk-tr. inizde dnceden baka bir ey olmasayd, dndnz dahi

bilemezdiniz. Rya grd nn farknda olmayan biri gibi olurdunuz. Rya gren killinin ryadaki imgelerle kendini tanmlamas gibi, siz de kendinizi dncelerle tanmlardnz. Birok kii hl bu ekilde yaamakta, uyurgezer gibi ortalkta dolamakta, uyuduunu dahi bilmemekte, srekli olarak ayn kabus gereklii yeniden yaratan zihin yapsnn tutsa olmaktadr. Rya grdnz bildiinizde rya iinde uyanksnz demektir. Yani baka bir bilin boyutu devreye girmitir. Sartre'n igrs muhteemdir ama kefettii eyin nemini kavrayabilmek iin o da kendisini dnceyle tanmlamaktadr: Yeni bir bilin boyutunun ortaya k. BTN ANLAYIIN TESNE GEEN HUZUR 15u yeni bilin boyutunu hayatlar nn bir noktasnda trajik bir kayp yaayarak kefeden insanlarn says oktur. Bazlar sahip olduklar her eyi, bazlar ocuklarn ya da elerini, sosyal pozisyonlarn, nlerini ya da fiziksel becerilerini kaybederler. Baz durumlarda, bir doal felaket ya da sava yaandnda, btn bunlar bir anda kaybederler ve ellerinde "hibir ey" kalmadm grrler. Buna bir snr durumu diyebiliriz. Kendilerini tanmladklar, kendilerine benlik duygusu veren her eyleri ellerinden alnmtr. Sonra, aniden ve aklanamaz bir ekilde, ilk anda hissettikleri youn korku veya ac, yerini kutsal bir Varlk duygusuna, derin bir huzura ve korkudan tam bir zgrlemilie brakr. Bu fenomeni St. Paul de yaam olmalyd, nk yle demiti: "Tm anlayn tesine geen Tanrsal huzur." Gerekten de mantkl grnmeyen bir huzurdur ve bunu deneyimleyen insanlar kendilerine yle sormulardr: Byle bir durum karsnda nasl oluyor da huzurlu olabiliyorum? Egonun ne olduunu ve nasl altn anladnzda, bu sorunun cevab gayet basittir aslnda. Kendinizi tanmladnz, size benlik duygusu veren biimler ktnde ya da elinizden alndnda, ego da ker, nk ego biimle tanmlamadr. Geride kendinizi tanmlayabileceiniz bir biim kalmadnda, siz kim olursunuz? Etrafnzdaki biimler yok oldu unda ya da lm yaklarken, Varlk ya da Benlik duygunuz, biimle i ie gemiliinden tamamen arnr: Ruh, maddedeki tutsaklndan kurtulur. z kimliinizi biimi olmayan, her yana yaylan bir Varlk, btn biimlerden ve tanmlamalardan ok nce var olan bir Benlik olarak alglarsnz. te Tanrsal huzur budur. Kim olduunuzla ilgili nihai gerek, ben buyum ya da ben uyum deil, Ben'dir. Ne var ki trajik bir kayp yaayan herkes bu uyan deneyimlemez. Bazlar hemen gl bir zihinsel imge ya da dnce biimi yaratarak, kendilerini artlarn, baka insanlarn, adaletsiz kaderin ya da Tanr'nn bir kurban olarak grrler. Bu dnce biimi ve yaratt duygular - fke, krgnlk, kendine acma gibi - hemen bir sahte kimlik oluturur ve trajik kaypla ken dier tm tanmlarn yerini alr. Dier bir deyile, ego hemen yeni bir biim bulur. Bu yeni biimin son derece mutsuz bir kimlik olmas egoyu hi endielendirmez, nk bir kimlii olduu srece iyi ya da kt olmas n umursamaz. Aslnda, bu yeni ego daha kat, daha kaslm ve daha delinmez olacakt r. Trajik bir kayp yaandnda, ya direnir ya da teslim olursunuz. Baz insanlar derin bir krgnlk yaarlar; bazlar ise efkatli, bilge ve sevgi dolu bir hale gelirler. Teslim olmak, olanlar itenlikle kabullenmek, kendinizi yaama amak demektir. Diren, egonun sertleen kabuu, isel bzlmesidir. Bu durumda kendinizi yaama kapatrsnz. sel diren durumunda yapacanz her ey - buna olumsuzluk adn da veriyoruz - daha fazla d diren yaratacak ve evren sizin tarafnzda olmayacaktr; yaam size yardm etmeyecektir. Eer panjurlarnz kapatrsanz, gne ieri giremez. Ama itenlikle teslim olduunuzda, yeni bir bilin boyutu kendiliinden alverir. Eer eyleme gemek, bir ey yapmak mmkn ya da gerekliyse, eyleminiz btnle uyum iinde olacak ve yaratc zek ya da dier bir deyile koulsuz bilin tarafndan desteklenecektir. O zaman artlar ve insanlar size yardmc olacaktr. Hi beklemediiniz tesadfler gerekleecektir. Eer hibir eylem

mmkn deilse, huzur iinde olursunuz ve teslimiyetle birlikte isel dinginlik gelir, nk Tanr'ya teslim olmusunuzdur.

3. Blm -EGONUN Z
Baz insanlar kendilerini zihinlerindeki sesle - istek d ve srekli dncelerle onlara elik eden duygular - ylesine derinden tanmlamlardr ki zihinlerinin esiri olduklarn syleyebiliriz. Bunu hibir ekilde fark etmediiniz srece, dnen kiiyi kendiniz sanrsnz. Bu egosal zihindir. Egosal diyoruz, nk her dncede - her an, her yorum, gr, bak as, tepki veya duygu - bir benlik duygusu vardr. Ruhsal adan ele alrsak, bu bilinsizliktir. Dnceleriniz, zihninizin ierii, elbette ki gemiinizle artlanmtr; yetitiiniz ortam, kltrnz, aile gemiiniz vb. gibi. Btn zihinsel faaliyetlerinizin znde, srekli tekrarlanan belli dnceler, duygular ve tepki kalplar vardr. te bu kimlik, egonun kendisidir. Daha nce de grdmz gibi, birok durumda "ben" dediinizde, konuan egodur. inde dnce ve duygu, "ben ve gemiim" diye tanmladnz bir yn an, farknda olmadan oynadnz ve alkanlk haline gelmi roller, milliyet, din, rk, sosyal snf ya da politik eilimler gibi kolektif tanmlamalar vardr. Buna ek olarak, sadece mlkiyetlerle deil, ayn zamanda grler, d grn, uzun sreli krgnlklar, kendinizi bakalarndan daha iyi ya da daha kt veya ba arl ya da baarsz olarak grmeniz gibi kiisel tanmlamalar da sz konusudur. Egonun ierii kiiden kiiye deiir ama her egoda ayn yap iler. Dier bir deyile: Egolar sadece yzeyde deiir. Derinlerde hepsi ayndr. Peki hangi ekillerde ayndr? Tanmlama ve ayrlkla yaarlar. Ego olarak tanmladmz, benlik ieren zihin rn dnceler ve duygularla yaadnzda, kimliinizin temeli sallant ldr, nk dnce ve duygular doalarnda gelip geicidir. Her ego srekli olarak hayatta kalmak, kendini korumak ve geniletmek iin mcadele eder. Ben dncesini desteklemek iin, "bakas" eklinde bir zt dnceye ihtiya duyar. Kavramsal "bakas" olmadan, kavramsal "ben" hayatta kalamaz. Ba kalar, onlar en ok dmanlarm olarak grdm zaman bakalardr. Bu bilinsiz egosal kalbn temelinde, bakalarnda hata bulma ve ikayet etme gibi egosal bir alkanlk yatar. "Neden kardeinizin gzndeki apa grrsnz de, kendi gznzdeki mertei grmezden gelirsiniz?" dediinde, sa bunu kastetmiti. Terazinin dier ucunda, bireyler arasndaki fiziksel iddet ve uluslar arasndaki savalar vardr. ncil'de, sa'nn sorusu cevapsz kalmaktadr ama cevap elbette ki udur: nk baka birini eletirdiimde ya da suladmda, bu bana kendimi stn ve daha byk hissettiriyor. KAYET ETME VE KIRGINLIK ikayet etmek, egonun kendini glendirmek iin en sk bavurduu yollardan biridir. Her ikayet, zihnin rettii ve sizin tamamen inandnz bir hikyedir. Yksek sesle ya da dncelerinizde ikayet etmeniz arasnda hibir fark yoktur. Kendini tanmlayacak baka bir ey bulamasa bile, birok ego sadece ikayet ederek bile varln srdrebilir. Byle bir egonun etkisinde olduunuzda, zellikle ba ka insanlar hakknda hi farknda olmadan, alkanlk olarak srekli ikayet ettiinizde, ne

yaptnz bilmiyorsunuz demektir. nsanlara olumsuz etiketler yaptrmak, yzlerine ya da arkalarndan baka insanlarla konutuunuzda veya sadece dndnzde, genellikle bu kalpta yer alrsnz. Kfretmek ya da isimler yaktrmak, etiket yaptrmann en kaba eklidir ve egonun hakl karak bakalarnn zerinde zafer kazanmas gerekir: "Serseri, aalk, pi!" Btn bunlar, karnzdakine sz hakk tanmayan ve yarglayan tanmlardr. Bunun bir alt seviyesinde barp armak ve hemen altnda da fiziksel iddet gelir. Krgnlk, ikayet etme ve insanlara zihinsel etiket yaptrmayla ilgili bir duygudur ve egoya daha fazla enerji ykler. Krgnlk, kendini kzgn, saldrya uram, gcenmi, hakszla uram ya da aalanm hissetmektir. Baka insanlara agzllkleri, yalanclklar, sahtekarlklar, yaptklar eyler, gemite yaptklar eyler, syledikleri eyler, yapamadklar eyler, yapmalar ya da yapmamalar gereken eyler iin krlrsnz. Ego buna baylr. Bakalarndaki bilinsizlii grmek yerine, bunu kendi kimliinize geirirsiniz. Bunu kim yapyor? inizdeki bilinsizlik, yani ego. Bazen bakalarnda grdnz "hata" gerekte var olmayabilir bile. Tam bir yanl anlama, bakalarn dman olarak grmeye ve kendini hakl ya da stn karmaya artlanm bir zihnin yansmalar olabilir. Baz zamanlarda ise hata var olabilir ama ona odaklandnzda - bazen baka hibir eyi grmeyeceiniz derecede -onu abartrsnz. Bakalarnda grdnz eyi kendinizde glendirirsiniz. Bakalarnn egolarna kar tepkisiz kalmak, kendi iinizdeki egonun tesine gemek iin en etkili yntemdir ama ayn zamanda kolektif insan egosundan syrlmak iin de nemli bir admdr. Ama ancak baka birinin davrannn egosundan kaynaklandn anladnz zaman tam bir tepkisizlik durumunda olabilirsiniz. Kiisel olmadn anladnzda, sonuta tepki vereceiniz bir ey de kalmaz. Egoya tepki vermeyerek, genellikle bakalarndaki aklll ortaya karrsnz ve bu da, artlanmaya kar artlanmam bilintir. Bazen gerekten bilinsiz insanlardan kendinizi korumak iin baz admlar atmanz gerekebilir. Bunu onlar dman etmeden de yapabilirsiniz. Ama en nemli korunmanz, bilinli olmaktr. Ego olan bilinsizlii kiiselletirdiinizde, karnzdaki kiiyi dman edinirsiniz. Tepkisizlik zayflk deil, gerek gtr. Tepkisizliin dier bir ad da balamadr. Balamak, bir eyi grmezden gelmek, daha dorusu onun iinden bakarak dier tarafn grmektir. Egonun dier tarafna bakabildiinizde, her insann znde bulunan akl grrsnz. Ego sadece baka insanlarla ilgili deil, durumlarla ilgili olarak da ikayet etmeyi ve krlmay sever. Bir insana yapabileceiniz eyi, bir duruma da yapabilirsiniz; yani bir durumu da dman edinebilirsiniz. yle dnrsnz: Bu olmamalyd; burada olmak istemiyorum; bunu yapyor olmak istemiyorum; bana hakszlk yapld. Ve egonun en byk dman, elbette ki imdi, yani hayatn kendisidir. ikayet etmek, birini hatasn dzeltebilmesi iin uyarmakla kartrlmamaldr. Ayrca, ikayet etmemek, kt davranlara ya da kt durumlara ses karmamak anlamna da gelmez. Garsona orbanzn souk olduunu ve stlmas gerektiini sylemenin egoyla bir ilgisi yoktur; sonuta tamamen tarafsz bir ekilde gerei sylemektesinizdir. "Bana nasl souk orba getirirsin?" diye ktnzda, ego devreye girer. Burada, souk orba yznden kiisel olarak fkelenmi bir "ben" vardr ve bu durumu olabildiince smrmeye kararldr, nk "ben," baka birini hatal karmaya baylr. Szn ettiimiz ikayet etme, egonun hizmetindedir, deiimin deil. Bazen ego ikayet etmeye devam etmek iin durumun deimesini bile istemeyebilir. Belki u anda, herhangi bir eyle ilgili ikayet eden zihin sesinizi dinleyin ve onun farkna varn: Egonun sesi, artlanm bir dnce kalbndan fazlas deildir. Bu sesi fark ettiiniz her seferinde, sesin siz olmadn da anlarsnz; siz, o sesin farknda olan farkndalksnzdr. Arka planda

farkndalk vardr. n planda ses, yani dnen vardr. Bu ekilde egodan kurtulur ve gzlenmeyen zihnin tesine geersiniz. Kendi iinizdeki egonun farkna vardnz an, o artk ego deil, sadece eski, artlanm bir zihin kalbdr. Ego farknda olmamay gerektirir. Farkndalk ve ego birlikte var olamazlar. Eski zihin kalb ya da zihinsel alkanlk bir sre daha hayatta kalabilir ve tekrar tekrar ortaya kabilir, nk sonuta binlerce yllk kolektif insan bilinsizliinin yaratt bir ivme sz konusudur ama onu fark ettiiniz her seferinde zayflamaya devam edecektir. TEPKSELLK VE KN Krgnlk genellikle ikayet etmeyle birlikte oluan bir duygu olsa da, fke gibi daha gl bir duyguyla da ortaya kabilir. Bu ekilde, enerjik adan ok daha ykl bir hale gelir. ikayet etmenin ardndan tepkisellik gelir ki bu da egonun kendini glendirmek iin bavurduu dier bir yoldur. Tepki vermek iin bir sonraki eyi bekleyen ok kii vardr. Rahatszlk duyacaklar veya sinirlenecekleri bir ey arayp dururlar ve genellikle de bir sonraki fke nedenini bulmalar uzun srmez. "Bu ok byk bir terbiyesizlik," derler. "Nasl cret edersin?" "Buna ok kzdm." Baz insanlar nasl madde bamls olursa, bu insanlar da fke bamlsdrlar. una buna fkelenerek, benlik duygularn glendirirler. Uzun sreli krgnla kin ad verilir. Kin, srekli bir duygudur ve birok kiinin egosunda bu yzden nemli yer tutar. Kolektif kin - kan davas gibi - uluslarn ya da kabilelerin kolektif bilinsizliinde uzun sre devam edebilir ve asla sona ermeyen bir iddet dngsn canl tutar. Kin, bazen uzak gemite yaanm ama takntl dnceler sayesinde canl tutulmu bir olaydan kaynaklanan gl bir olumsuz duygudur. Byle bir durumda insanlar srekli "biri bana unu yapmt" ya da "biri bize unu yapmt" deyip dururlar. Dier yandan, kin ayn zamanda hayatnzn dier alanlarn da kirletir. rnein, kin duyduunuz kii hakknda dnrken ve nefretinizi hissederken, u anda olan bir eyi, u anda konutuunuz bir kiiyi ya da size yaplan bir eyi alglamanz tamamen arptacak olan olumsuz bir duygusal enerjiyle kar larsnz. Gl bir kin, hayatn byk blmn kirletmeye ve sizi egonun tutsa konumunda tutmaya yeter. Hl kin gdp gtmediinizi, hayatnzda hl tamamen balamadnz bir "dmann" bulunup bulunmadn anlamak iin kendinize kar son derece drst olmanz gerekir. Eer byle bir durum sz konusuysa, hem duygu hem de dnce olarak kinin farkna varmalsnz; yani, nefret duygusunun yan sra, onu canl tutan dnceleri de fark edebilmelisiniz. Kininizden kurtulmaya almayn. Kinden kurtulmaya, balamaya almak ie yaramaz. Balama, ancak nefretinizin sahte bir benlik duygusunu glendirmekten baka bir amaca hizmet etmediini anladnzda doal olarak gelecek olan bir eydir. Grmek, zgrlemektir. "Dmanlarnz balayn," derken, sa aslnda insan zihnindeki en temel egosal yaplardan birini ortadan kaldrmaktan sz ediyordu. Gemi, sizi imdide yaamaktan alkoyma gcne sahip deildir. Bunu sadece gemie dayal nefret ve kin yapabilir. Peki kin ya da nefret nedir? Sadece eski dnce ve duygulardan oluan bir "yk." HAKLI OLMAK, HAKSIZ IKARMAK ikayet etmek, bakalarnda hata bulmak ve tepkisellik, egonun varl iin ihtiya duydu u snr ve ayrlk duygusunu glendirir. Ama ayn zamanda, egoya bir stnlk duygusu kazandrarak da bunu yaparlar. Bir trafik skkl, politikaclar, "agzl zenginler" ya da "tembel isizler," i arkadalarnz, eski einiz, erkekler ya da kadnlar hakknda ikayet etmenin size nasl bir stnlk duygusu kazandrabileceini hemen gremeyebilirsiniz. ikayet ettiinizde, mantk olarak siz haklsnzdr ve ikayet ettiiniz ya da tepki verdiiniz durum veya kii hakszdr.

Hibir ey egoyu hakl olmak kadar besleyemez. Hakl olmak, zihinsel bir pozisyonu tanmlamaktr; bir bak as, bir gr, bir yarg, bir hikye gibi. Hakl olmanz iin, elbette ki baka birinin haksz olmas gerekir ve ego da hakl olmak iin bakalarn haksz karmaya baylr. Dier bir deyile: Daha gl bir benlik duygusuna sahip olabilmek iin, bakalarn haksz karmanz gerekir. ikayet ve tepkisellikle, sadece bir kiiyi deil, bir durumu da haksz karabilirsiniz; rnein "bunun olmamas gerekirdi," demek gibi. Hakl olmak, yarglanp haksz karlan bir kii ya da bir durum karsnda size hayali bir ahlaki stnlk kazandrr. Bu, egonun aln ektii stnlk duygusudur ve bylelikle kendini glendirir.

BR LLZYONA KARI KENDN SAVUNMAK Hi phesiz baz gerekler de vardr. "Ik sesten daha hzl yol alr," derseniz ve biri size bunun aksini sylerse, siz kesinlikle haklsnz, o da kesinlikle hakszdr. Sadece imein gk grlts sesinin gelmesinden nce grlmesi, bunun en belirgin kan tdr. Dolaysyla, sadece hakl deilsinizdir, ayn zamanda da hakl olduunuzu bilirsiniz. Bunda herhangi bir ekilde egodan sz edilebilir mi? Muhtemelen ama yle olmas art deildir. Sadece doru olduunu bildiiniz bir eyi ifade ediyorsanz ve iin iine benlik duygunuzu katmyorsanz, bunun egoyla hibir ilgisi olamaz. Ego, zihin ve zihinsel bir pozisyonla tanmlamadr. Ama byle bir durumda, farknda olmadan egonuzla hareket ediyor da olabilirsiniz. Eer karnzdakine "nan bana, biliyorum," ya da "Neden bana hi inanmyorsun?" diye soruyorsanz, iin iine ego karm demektir. "Ik sesten daha hzl yol alr," gibi basit ve yaln bir ifade, imdi bir illzyonun hizmetine girmi bir gerektir. Sahte bir "benlik" duygusuyla kirlenmitir; kiiselleerek zihinsel bir pozisyona dnmtr. Ego her eyi kiisel olarak alglar. Duygular ykselir, savunmac lk devreye girer ve hatta saldrganlk hissedilebilir. Gerei mi savunuyorsunuz? Hayr, gerek olan bir eyin savunulmaya ihtiyac yoktur. Ik ya da ses, baka birinin sylediini ya da dndn dikkate almaz. Asl savunduunuz ey gerek deil, kendinizsinizdir; daha dorusu, sahte benlik illzyonunuz. Hatta illzyonun kendini savunduunu sylemek daha da doru olur. Basit ve dorudan gerekler bile kendini egosal bozuklua sunabiliyorsa, daha az somut gereklerden sz edilebilecek gr ler, bak alar ve yarglar - hepsi dnce biimlerinden ibarettir - kolayca benlik duygusunda kaybolabilirler. Her ego, grleri ve bak alarn gereklerle kartrr. Dahas, bir olayla o olaya verilen tepki arasndaki fark bilemez. Her ego, seici alg ve bozuk yorumlama konusunda bir "stat"tr. Sadece farkndalk - dnce deil - sayesinde bir gerekle gr arasndaki fark bilebilirsiniz. Sadece farkndalk sayesinde unu grebilirsiniz: Burada bir durum var, urada da bu durumla ilgili duyduum fke var. Sonra, ayn duruma farkl yaklamlar olabileceini anlarsnz. Ancak farkndalk sayesinde, bir durum ya da bir kiiyle ilgili snrl bir bak as srdrmek yerine resmin tamamn grebilirsiniz. GEREK: GRECE M, YOKSA MUTLAK MI? Basit ve kantlanabilir gereklerin tesinde, "Ben hakl ym, sen hakszsn," gr gerek kiisel ilikilerde, gerekse uluslar, kabileler, dinler vb. arasndaki ilikilerde ok tehlikeli bir eydir. Ama "Ben haklym, sen hakszs n," inanc, egonun kendini glendirmesinin en temel yollar ndan biridir ve kendini hakl klp bakalarn haksz karrken, insanlar arasnda ayrm ve atmalara neden olmaktadr. Peki bu, hibir ekilde doru ve yanl davranlarn, eylemlerin ya da inanlar n

olmayaca anlamna m gelir? Bu, baz ada Hristiyan retilerinin zamanmzn en byk ktl olarak grd ahlaki grecelik deil midir? Gerek u ki Hristiyanlk tarihi, mutlak gerein tek sahibi olduuna inanmann - dier bir deyile, hakl olmann - eylemleri ve davranlar delilik noktasna vardracak kadar sapknla yol aabileceinin en gzel rneidir. Asrlar boyunca grleri Kilise doktrininden bir para sapt ya da ncil'in dar grl yorumlar ("Gerek") hakl ve kendileri haksz grld iin insanlara ikence yaptlar ya da diri diri yaktlar. Kilise'ye gre bu insanlar o kadar hatalyd ki ldrlmeleri gerekiyordu. Gerek, insan hayatndan daha nemli olarak alglanyordu. Peki Gerek neydi? nanlmas gereken bir hikye; dier bir deyile, bir yn dnce biimi. Kamboya'nn manyak diktatr Pol Pot'un ldrlmesini emretti i bir milyon insan, gzlk takanlar da kapsyordu. Neden mi? Ona gre, tarihin Marksist yorumu mutlak gerekti ve Pol Pot'un kendi yorum eklemelerine gre, gzlk takan insanlar eitimli snfa aitti, yani burjuvalar, kylleri smren asalaklard ve ldrlmeleri gerekiyordu. Yeni bir sosyal dzen kurulabilmesi iin, onlar n ortadan kaldrlmas artt. Onun gerei de bir yn dnce biiminden ibaretti. Kilise, greceliin, yani insan davranlarna rehberlik edecek hibir mutlak gerein bulunmad inancnn zamanmzn en byk ktl olduunu dnmekte kesinlikle hakl; ama onu bulamayacanz bir yerde ararsanz, mutlak gerei asla bulamazsnz: Doktrinlerde, ideolojilerde, kural yaplarnda veya hikyelerde. Btn bunlar n ortak noktas nedir? Hepsi dnceden oluur. Dnce, geree iaret edebilir ama asla gerein kendisi deildir. Bu yzden Budistler yle derler: "Ay' iaret eden parmak, Ay deildir." Btn dinler, nasl yaklatnza bal olarak, ayn derecede doru ve ayn derecede yanltr. Onlar egonun ya da Gerein hizmetinde kullanabilirsiniz. Sadece kendi dininizin Gerek olduuna inanrsanz, dininizi egonun hizmetinde kullanyorsunuz demektir. Bu ekilde kullanldnda, din ideoloji haline gelir ve insanlar arasnda atma, ayrlk ve hayali bir stnlk duygusu yaratr. Gerein hizmetinde kullanldklarnda ise, oktan uyanm olan insanlarn ruhsal uyan yolunda size braktklar tabelalar ve iaretleri grr, onlar olmas gerektii ekilde izleyerek kendinizi biimle tanmlamalardan zgrletirirsiniz. Sadece bir tek mutlak Gerek vardr ve dier tm gerekler ondan tremitir. O Gerei bulduunuzda, davranlarnz da onunla uyum iinde olur. nsan davranlar Gerei yanstabilecei gibi, illzyonu da yanstabilir. Gerek sze dklebilir mi? Elbette. Ama kelimeler Gerein kendisi olamaz; sadece Ay' iaret eden parmak olabilirler. Gerek sizden ayrlamayacak bir eydir. Evet, Gerein kendisisiniz. Onu baka bir yerde aradnz her seferinde aldanrsnz. z Varlk olarak siz Gerein kendisisiniz. "Ben yolum, ben gereim, ben yaamm," dediinde, sa bunu kastediyordu. Bu szler doru anlald takdirde, sa'nn gerei en gl ve dorudan iaret ettii blmdr. Ama yanl yorumlandklarnda, ok byk bir engel haline gelebilirler. sa en derindeki, en temeldeki Ben'den sz etmitir; btn canllarn temel z olan kimlikten. Hayattan bizler olarak sz etmitir. Baz Hristiyan mistikler, buna iteki sa demilerdir; Budistler ayn eye iteki Buda derler; Hindular iin ise ite yaayan tanr, Atman'dr. Kendi iinizdeki o boyutla balant kurabildiinizde - bunu doal olarak yapabildiinizde, mucizevi bir baar olarak deil - btn eylemleriniz ve ilikileriniz, derinden hissettiiniz tm yaamn birliini yanstacaktr. Bu sevgidir. Kanunlar, emirler, kurallar ve tzkler, kendi zlerinden uzaklaanlar iin gereklidir. Kurumsal kanunlarn asl amac, egonun ar ulara kaymasn engellemektir ama bunu bile yapamamaktadrlar. EGO KSEL DELDR

Kolektif seviyede, "Biz haklyz, siz hakszsnz," eklindeki zihin yaps, dnya zerinde uluslar, rklar, kabileler, dinler ya da ideolojiler arasndaki atmalarn uzun sreli, ar ve yerel olduu noktalarda zellikle derinden kk salm durumdadr. atmann iki tarafnda kalan herkes, kendilerini kendi bak alaryla tanmlam, kendi "hikyelerine" ayn derecede inanmlardr. ki taraf da dierinin bak asnn var olabileceini kesinlikle kabul edememektedir. srailli yazar Y. Halevi, "bir rekabet hikyesinin sona ermesi"nden sz etmektedir ama dnyann birok yerinde, insanlar bunu yapamamakta ya da yapmak istememektedir. ki taraf da kendilerinin mutlak geree sahip olduuna inanmaktadr. kisi de kendilerini kurban, kar larndakini "kt" olarak grmektedir ve dmanlarn kavramsallatrarak insanlktan uzakla trm olduklarndan, birbirlerine her trl iddeti uygulayarak ocuklar dahi ldrrken, yarattklar acy ve karlarndakinin insanln hissedememektedirler. Delice bir saldr ve intikam, eylem ve tepki dngsnde skp kalmlardr. Mekanizma ayn ekilde almasna ramen, burada kolektif "biz"e kar kolektif "siz" egosunun bireysel "ben" egosundan daha tehlikeli, olduunu grmekteyiz. Bu gezegende insanlarn birbirlerine uyguladklar iddetin byk blm, su organizasyonlar nn veya zihinsel adan dengesiz insanlar n ii deildir; tam aksine, kolektif egonun hizmetine girmi saygn vatanseverlerdir. Dolaysyla, bu gezegende "normal" insanlarn aslnda "deli" olduklarn syleyebiliriz. Peki bu deliliin temelinde yatan ey nedir? Tam olarak kendini dnce ve duyguyla tanmlama; yani ego. Agzllk, bencillik, smr, zulm ve iddet, gezegenin her yanma yaylm durumdadr. Bunlar temelde yatan bozuklu un ya da zihinsel hastaln bireysel ve kolektif ifadeleri olarak grmezseniz, kiiselletirme hatasna dersiniz. Bir kii ya da grup iin bir kavramsal kimlik oluturarak yle dersiniz: "te bu adam bu; onlar da onlar." Bakalarnda algladnz egoyu kimlikleriyle kartrdnzda, kendi egonuz bu yanl algy hakl ve dolaysyla stn olmak sayesinde kendini beslemek iin kullanr ve bunu da genellikle dman olarak alglanan kiiyi aalayarak, ona fke ve nefret duyarak yapar. Btn bunlar, egoyu fazlasyla tatmin eder. Sizinle kar nzdaki kii arasndaki ayrm glendirir ve bu farkllk ylesine dev boyutlara ula r ki artk karnzdakinin insan oldu unu, sizinle ayn zden geldiini ve ayn Yaam' paylatn hissedemezsiniz. Bakalarnda gl ekilde algladnz ve onlarn kimliiyle kartrdnz belli egosal kalplar, ayn zamanda sizin iinizde de varln gsterir ama kendi iinizdekini fark edemezsiniz. Dolaysyla, aslnda dmanlarnzdan renecek ok eyiniz vardr. Onlarda en sinir bozucu, en rahatsz edici olarak tanmladnz ey nedir? Bencillikleri mi? Agzllkleri mi? G ve kontrol ihtiyalar m? Samimiyetsizlikleri, sahtekarlklar, iddet eilimleri veya baka bir ey mi? Baka birinde rahatsz olduunuz ve gl ekilde tepki verdiiniz her ey, sizin iinizde de vardr. Ama bir tr egodan fazlas deildir ve dolaysyla kesinlikle kiilik ddr. O kiinin gerekte kim olduuyla ya da sizin gerekte kim olduunuzla hibir ilgisi yoktur. Ancak onu asl kimliinizle kartrdnz takdirde benlik duygunuz iin tehdit oluturabilir. SAVA BR ZHN YAPISIDIR Belli durumlarda, kendinizi ya da baka birini bir dierinden zarar grmekten korumanz gerekebilir ama savatnz eyi kt olarak kabul edip "ktl n kkn kazma" misyonuna girimemeye dikkat edin. Bilinsizlie kar savamak, sizi de bilinsiz yapar. Bilinsizlik ya da bozuk egosal davran, asla saldryla yok edilemez. Rakibinizi yenseniz bile, bilinsizlik sizin iinize geer veya rakibiniz yeni bir grnme brnr. Savatnz ey glenir; direndiiniz ey direnir. Bugnlerde sk sk "buna kar sava," "una kar sava" diye sava ilanlarn sk sk duyuyorsunuz; ben bu tr szler duyduum her seferinde, kesinlikle baarsz olacan biliyorum. Uyuturucuya, su organizasyonlarna, terrizme, kansere, yoksullua ve daha bir sr eye sava alyor. in ilgin

yan, uyuturucuya ve su organizasyonlar na kar sava almasna ramen, son yirmi be yl iinde bu alanlarda belirgin artlar gzlendi. Birleik Devletlerde hapishanede ya ayan insanlarn says 1980'de 300,000 iken, 2004 ylnda 2.1 milyona frlad. Hastala kar sava, bize birok eyin yannda antibiyotikleri de verdi. Balangta, son derece baarlydlar ve bulac hastalklara kar atmz savata kazanmamz salyor gibiydiler. imdiyse birok uzman, antibiyotiklerin yaygn ekilde kullanmnn bir saatli bomba yarattn ve antibiyotiklere kar direnli bakterilerin byk bir olaslkla ayn hastalklar hortlatacan sylemektedir. Journal ofthe American Medcal Association'a gre, Birleik Devletlerde tbbi tedaviler, kalp hastalklar ve kanserden sonra en yaygn nc lm nedeni olarak grnmektedir. in tbb ve ho-meopati, hastalklara dman olarak yaklamayan ve dolaysyla ortaya kacak yeni hastalklar yaratmayan ok gl iki alternatiftir. Sava bir zihin yapsdr ve bu zihin yapsndan kaynaklanan tm eylemler, ya kt olarak alglanan dman glendirecek ya da sava kazanld takdirde birincisi kadar etkili ve genellikle de daha gl yeni bir dman, yeni bir ktlk yaratacaktr. Bilin durumunuzla d gerekliiniz arasnda derin bir ba vardr. "Sava" gibi bir zihin yapsnn tutsa olduunuzda, alglarnz son derece seici bir hal alr ve bozulur. Dier bir deyile, sadece grmek istediinizi grr, onu da yanl yorumlarsnz. Bylesine bir aldatc sisteminden ne tr eylemler doabileceini bir dnn. Ya da hayal etmek yerine, bu gece televizyonda haberleri izleyin. Egoyu olduu gibi tanyn: Kolektif bir bozukluk, insan zihninin delilii. Egoyu olduu gibi tanmladnzda, onu artk baka birinin kimlii olarak yanl yorumlamazsnz. Dahas, egoyu olduu gibi tanmladnzda, ona kar tepkisiz kalmak da daha kolaylar. Artk kiisel olarak alglamazsnz. ikayet etmek, sulamak, haksz karmaya almak sona erer. Kimse haks z deildir. Sadece birinin egosu sz konusudur, o kadar. Herkesin ayn zihinsel hastaln penesinde olduunu anladnzda, ister istemez efkat duyarsnz. Btn ego-sal ilikilerin paras olan bir dram daha fazla krklemezsiniz. Peki onu krkleyen nedir? Tepkisellik. Ego buna dayanr. HANGSN STERSNZ; BARI MI, YOKSA DRAM MI? Bar istersiniz. Bar istemeyen hi kimse yoktur. Ama iinizde dram, atmay isteyen bir ey vardr. Onu u anda hissedemeyebilirsiniz. inizdeki tepkiyi tetikleyen bir durumu ya da bir olay beklersiniz: Birinin sizi o ya da bu nedenden sulamas, size sayg duymamas, blgenize izinsiz girmesi, bir eyleri yapma tarznz sorgulamas, para hakknda tartmas gibi... O zaman iinizde ykselen ve belki dmanlk ya da fke klna brnm korkuyu, o gl enerji akn hissedebiliyor musunuz? Kendi sesinizin sert ktn, barp ardnz ya da sinsi bir sesle konutuunuzu duyabiliyor musunuz? Zihninizin pozisyonunu savunmak, sulamak, saldrmak, hakl karmak iin yartm hissedebiliyor musunuz? Dier bir deyile, bilinsizlik annda uyanabiliyor musunuz? inizde savata olan, tehdit edildiini hisseden ve ne olursa olsun hayatta kalmaya, bu tiyatro oyununda zafer kazanan karakter olarak kimli ini korumaya alan bir eyin varln hissedebiliyor musunuz? Huzurlu olmaktansa hakl olmay tercih eden bir eyin varln alglayabiliyor musunuz? EGONUN TESNDE: GEREK KMLNZ Ego savata olduunda, bayatta kalmak iin savamann bir illzyondan ibaret oldu unu sakn unutmayn. O illzyon kendini siz sanr. Balangta Varla tank olurken orada olmak kolay deildir; zellikle de ego hayatta kalmak iin mcadeleye giritiinde ya da gemiten kaynaklanan egosal bir kalp aktif hale geldiinde. Ama bir kez tadn aldnzda, Varlk gcnz gelitirirsiniz ve ego yava yava zerinizdeki hakimiyetini kaybeder. Bylece, egodan ve zihinden ok daha byk bir g hayatnza yerleir. Egodan kurtulmak iin gereken tek ey, onun farknda olmakt r, nk far-

kndalk ve ego bir arada var olamaz. Farkndalk, imdiki ann iinde gizli olan gtr. Ona ayn zamanda Varlk adn vermemizin nedeni budur. nsan varlnn nihai amac ya da dier bir deyile sizin var olu amacnz, o gc bu dnyaya getirmektir. Egodan kurtulmann gelecekte ulalmas amalanan bir hedef haline getirilemeyecek olmas nn nedeni de budur. Sadece Varlk sizi egodan kurtarabilir ve ancak imdi'de var olabilirsiniz; gemite ya da yarnda deil. Sadece Varlk iinizdeki gemii silerek sizi bilin durumuna tayabilir. Ruhsal aydnlanma nedir? Ruh olduunuzu anlamak m? Hayr, bu bir dncedir. Sizin doum belgenizde yazl kii olduunuzu syleyen dnceye oranla geree bir para daha yakndr ama yine de hl bir dncedir. Ruhsal aydnlanma, algladm, deneyim-lediim, dndm ya da hissettiim eyin aslnda ben olmadn, kendimi srekli kaybolmakta olan bu eyler iinde bulamayacam aka grebilmektir. Buda muhtemelen bunu btn plaklyla grebilen ilk insand ve dolaysyla, anata (bensizlik) onun retisinin merkez noktalar ndan biri haline geldi. sa "Kendinizi inkar edin," dediinde, asl anlatmak istedii uydu: Benlik yanlgsndan kendinizi kurtarn. Eer benlik yani ego gerekten ben olsayd, onu "inkar etmek" samalk olurdu. Geriye kalan ey, alglarn, deneyimlerin, dncelerin ve duygularn gelip gittii bilin dr. Bu Var-lk'tr; daha derin olan gerek Ben. Kendimi bu ekilde tandmda, hayatmda olup bitenlerin artk mutlak deil, sadece grece nemi kalr. Hepsini onurlandrrm ama mutlak ciddiyetini ve arln kaybeder. Asl nemli olan ey u olarak kalr: Temel Varlm, gerek Ben'i, hayatmn her annda arka planda hissedebiliyor muyum? Daha net konumak gerekirse, u anda Ben olan Ben'i hissedebiliyor muyum? Yoksa kendimi olaylara, zihne ve dnyaya m kaptryorum? BTN YAPILAR DENGESZDR Ne biim alrsa alsn, egonun ardndaki bilinsiz drt kendim olduumu sandm imaj glendirmek ister. Egonun ortaya koydu u tm davranlar, gizli drtler, daima ayndr: Ortaya kma, kendini belli etme, zel olma, kontrol etme ihtiyac; g, dikkat ve hep daha fazlas iin duyulan ihtiya. Ve elbette, bir ayr lk duygusu ya da dier bir deyile, ztlk veya dman ihtiyac. Ego daima baka insanlardan veya durumlardan bir eyler ister. Daima gizli bir ama, daima bir "lenz yetmez" duygusu, yetersizlik ve doldurulmas gereken bir boluk duygusu vardr. stediini elde etmek iin insanlar ve durumlar kullanr ve hatta bunu baardnda bile tatmini asla uzun srmez. Hedefleri sk sk aar ve "istiyorum" ile "ne" arasndaki boluk ounlukla srekli bir hzn ve ac kayna olarak kalr. imdi klasikler arasna girmi olan "(I Can't Get No) Satisfaction - Asla Tatmin Olamyorum" adl ark, tamamen egonun arksdr. Egonun tm hareketlerinin altnda yatan temel duygu, korkudur. nemli biri olamama korkusu, var olmama korkusu, lm korkusu gibi. Btn hareketleri sonuta bu korkuyu ortadan kaldrmak zere tasarlanmtr ama egonun en fazla yapabilecei ey, bunu yakn bir ilikiyle, yeni bir mlkle ya da unda veya bunda kazanmakla geici olarak kapamaktr. llzyon sizi asla tatmin edemez. Sadece doru ekilde anlalrsa, gerek sizi zgr brakabilir. Neden korku? nk ego biimle tanmlanarak ortaya kar ve derinlerde, hibir biimin kalc olmadn, hepsinin gelip geici olduunu bilir. Dolaysyla, dardan bakldnda gvenli grnse bile, egonun etrafnda daima bir gvensizlik duygusu vardr. Bir dostumla birlikte California, Malibu'daki gzel bir doal mekanda yrrken, bir zamanlar bir malikane olan bir binann kalntlarna rastladk. Anladmz kadaryla, yllar nce bir yangnda yklmt. Her taraf muhteem bitkiler ve aalarla kaplanm kalntlara yaklarken, patikann yan tarafnda park yetkilileri tarafndan konmu bir tabelayla karlatk: DKKAT! BTN YAPILAR

DENGESZDR. Arkadama dndm: "Biliyor musun," dedim, "bu ok gl bir sutra." Orada akn akn durduk. Btn yaplarn (biimlerin) dengesiz ve gelip geici oldu unu anladnzda, iinizi derin bir huzur kaplar. Bunun nedeni, etrafnzdaki tm biimlerin gelip geici olduunu anlamann, sizi kendi iinizdeki biimi olmayan ve lmn tesinde kalan boyuta kar uyandrmasdr. EGONUN KENDN STN HSSETMES GEREKR Egonun evrenizdeki insanlarda ve daha da nemlisi kendinizde gzlemleyebileceiniz gizli ama kolayca gzden kaan baz biimleri vardr. Unutmayn: Sahte olann tanmlanmas, geree yaklamann ilk admdr. rnein, birine bir haber vermek zeresiniz. "Biliyor musun ne oldu? Bilmiyor musun? Bak sana anlataym." Eer yeterince uyanksanz, kt olsa bile haberi vermeden nce iinizde belli belirsiz bir tatmin hissedebilirsiniz. Bunun nedeni, ok ksa bir an iin bile olsa, karnzdaki kiiyle sizin aranzda egonun houna giden bir denge deiimi yaanmasdr. Bu ksa anda, kar nzdakinden daha fazlasn biliyorsunuzdur. Hissettiiniz tatmin, egoyla ilgilidir ve karnzdaki kiiye oranla daha gl bir benlie sahip olmaktan kaynaklanr. Karnzdaki kii papa ya da Birleik Devletler bakan olsa bile, o ksack anda daha fazlasn bildiiniz iin kendinizi ondan stn hissedersiniz. Birok kiinin dedikoduyu sevmesinin bir nedeni budur. Buna ek olarak, dedikodu genellikle kt niyetli eletiri ve bakalarn yarglama amacn tar; dolaysyla, biriyle ilgili olumsuz bir yargda bulunsanz bile, hayali ahlak stnl sayesinde egonuz glenir. Eer biri daha fazla eye sahipse, biri daha fazlasn biliyorsa veya daha fazlasn yapabiliyorsa, egom kendini tehdit edilmi hisseder, nk "az" duygusu hayali benlik duygusunu dierleri karsnda zayflatr. Bunun zerine, dier kiinin sahip olduu, bildii ya da yapabildii eyleri aalayarak, kmseyerek veya eletirerek, kendini toparlamaya alr. Ya da ego farkl bir stratejiye gei yapabilir; eer o kii bakalarnn gznde nemliyse, rekabet etmek yerine, o kiiyle balant kurarak kendini glendirmeye alr. EGO VE N Tandnz birinden sz etmek, bakalarnn gznde "nemli" biriyle balant kurarak egonun kendini glendirmeye almas iin kulland bir yntemdir. Bu dnyada nl olmann sorunlarndan biri, kimliinizin bir kolektif imajn arkasnda tamamen gzden kaybol-mas dr. Karlatnz ou insan, sizinle balant kurarak kimliini - kendi kimliiyle ilgili zihinsel imajn glendirmek ister. Kendileri sizinle hi ilgilenmediklerini, sadece kendi kurgu benlik duygular n glendirmeye altklarn fark etmeyebilirler. Sizin sayenizde daha fazlas olabileceklerine inanrlar. Sizin sayenizde kendilerini tamamlamaya alrlar. nn fazlasyla nemli olmas, dnyamzdaki egosal lgnln birok ifadesinden sadece biridir. Baz nller de ayn hataya der ve kendilerini kolektif kurguyla tanmlarlar. Kitlelerin ve basnn onlar iin yaratt imaja inanarak, kendilerini sradan lmllerden stn grmeye ba larlar. Sonu olarak, hem kendilerine hem de bakalarna kar giderek yabanclarlar, giderek daha mutsuz olurlar ve kendi poplerliklerine giderek daha ok dayanmaya ba larlar. iirilmi imajlaryla kendilerini beslemeye alan insanlarla sarlm olduklarndan, samimi ilikiler kuramaz hale gelirler. Neredeyse insanst olarak alglanan ve dnyada gelmi gemi en nl insanlardan biri haline gelen Al-bert Einstein, kendini asla kolektif zihnin kendisi iin yaratt imajla tanmlamam, tevazuunu

korumay baarmt. Hatta yle derdi: "nsanlarn baarlarm ve yeteneklerimle ilgili dndkleriyle, gerekte kim olduum ve neler yapabildiim arasnda muazzam bir eliki var." nl birinin bakalaryla samimi ilikiler kuramamasnn nedeni budur. Samimi bir ilikide ego yoktur. Samimi bir ilikide, karnzdaki kiiyle aranzda ak, ilgili, samimi bir paylam vardr. Bu, paylalan Varlk olarak adlandrlabilir ve her gerek ilikide mutlaka bulunmak zorundadr. Ego daima bir ey ister ve eer karsndakinden alabilecei bir ey olmadna inanrsa, tamamen ilgisiz kalr: Sizi umursamaz. Dolaysyla, egosal ilikilerin baskn durumu vardr: stek, arpk istek (fke, krgnlk, sulama, ikayet etme) ve ilgisizlik.

4. Blm -ROLLERE BRNMEK: EGONUN OK YZLL


Maddi kazan, g duygusu, stnlk, zel olmak, fiziksel ya da psikolojik zevk olsun, ba ka birinden bir ey isteyen ego, ihtiyalarnn karlanmas iin genellikle bir eit role brnr. nsanlar genellikle oynadklar rollerin farknda deillerdir, dolaysyla kendilerinin o roller olduklar m sanrlar. Baz roller gizlidir; bazlar aktr ama sadece oynayan kii gremez. Baz roller, bakalarnn dikkatini ekmek zere tasarlanmtr. Ego bakalarnn sonuta psiik enerjiden oluan dikkatini ekmek iin urar. Ego asl enerji kaynann sizin iinizde olduunu bilmez ve bu yzden onu darda arar. Egonun arad ey, biimi olmayan dikkat deil, tannma, sayg, hayranlk, vg gibi bir tr dikkat,ya da sadece bir ekilde fark edilmi olmak, bylece varln onaylatmaktr. Bakalarnn dikkatinden korkan utanga bir kii de egodan zgr deildir ama onunki, bakalarnn dikkatini hem isteyen hem de ondan korkan dengesiz bir egodur. Korku, dikkatin ayplama, knama ya da eletiri halini almasna yneliktir, yani ego beslenecei yerde zayflamaktan korkar. Dolaysyla, utanga bir kiinin dikkat korkusu, dikkat ihtiyac ndan daha fazladr. Utangalk genellikle baskn olarak olumsuz, yetersiz bulunma inancyla ilgili bir isel imajla birlikte var olur. Herhangi bir kavramsal benlik duygusu - kendimi o ya da bu gibi grmek - olumlu (Ben en by m) ya da olumsuz (Hi iyi deilim) olmasna bal olmakszn, egodur. Her isel imajn ardnda, yeterince iyi olmama korkusu yatar. Her olumsuz isel imajn ardnda ise, bakalarndan daha iyi ya da daha byk olmak konusunda gizli bir arzu vardr. Egonun gven duygusunun ardnda, srekli bir stnlk ihtiyac ve bilinsiz bir aalk korkusu yatar. Buna karlk, utanga, yetersiz ve kendini a a hisseden bir ego, aslnda stnlk iin gl bir arzu besler. Birok kii, iinde bulunduklar durum ya da karlatklar insanlara bal olarak stnlk ve aalk duygular arasnda gidip gelir. Kendi iinizde btn bilmeniz ve gzlemlemeniz gereken udur: Kendinizi herhangi birinden stn ya da aa hissettiinizde, bu egodur. HAN, KURBAN, IK Baz egolar, eer aradklar takdiri ya da hayranl bulamazlarsa, baka trde dikkatle yetinmeye alrlar ve bunlar salayacak roller oynarlar. Olumlu dikkat ekemezlerse, bunun yerine olumsuz dikkat arayabilirler ve bunun iin bakalarnda olumsuz tepki yaratacak eyler yapabilirler. Bunu baz ocuklar da yapar; dikkati zerlerine ekmek iin yaramazlk yaparlar. Ego bir aktif bedenle abartld her seferinde, olumsuz rolleri oynamak zellikle nem kazanr. Baz egolar, n araylarnda su ilerler. Baka insanlarn nefretini ekerek, kt nle kendilerini belli etmeye alrlar. "Ltfen bana var olduumu, nemsiz olmadm syleyin," der gibidirler. Egonun bu tr patolojik biimleri, normal egolar n sadece daha ar versiyonlardr.

En sk grlen rollerden biri, kurban roldr ve dikkat biimi bakalarnn sempatisini, acma duygusunu kazanmaktr. Kiinin kendini kurban olarak grmesi, birok egosal kalpta kendini belli eder; ikayet etmek, gcenmek, fkelenmek gibi. Elbette ki kendimi kurban olarak gsterdi im bir rol oynamaya baladmda, sona ermesini istemem ve bunun iin, her terapistin bildii gibi, ego "sorunlarnn" sona ermesini istemez, nk kimliinin bir paras haline gelmilerdir. Kimse "benim" zc hikyemi dinlemezse, o zaman hikyeyi kendi kendime anlatmaya balarm ve kendime acyana kadar bunu tekrar tekrar yapar m. Bylece kendimi hayat ya da baka insanlar tarafndan hakszla uram gibi gsterebilirim. Bu benim isel imajma katkda bulunur, beni baka biri yapar ve ego iin nemli olan tek ey de budur. Birok szde romantik ilikilerin erken dnemlerinde, "beni mutlu edecek, beni zel hissettirecek, ihtiyalarm karlayacak" kiinin dikkatini srekli zerinde tutabilmek iin, taraflar kar lkl olarak zel rollere brnrler. "Ben senin olmam istediin kiiyi oynayacam, sen de benim olman istediim kiiyi oynayacaks n." Bu, sze dklmeyen bilinalt anlamasdr. Ne var ki rolleri srdrmek zordur ve bu yzden, zellikle birlikte ya amaya baladnzda, roller bir sre sonra sona erer. Peki o rollerden syrldnzda ne grrsnz? Ne yazk ki birok durumda, o varln gerek zn deil, gerek znn zerini rten eyi grrsnz: Rollerinden mahrum kalm katksz ego, ac beden ve imdi fkeye dnen arzular. Muhtemelen bu fke, temelde yatan bir korkuyu yok etmeyi ya da ihtiyalar karlamay baaramayan ee ynelecektir. Sk sk adna "k olmak" denilen ey, aslnda birok durumda egosal arzular n ve ihtiyalarn younlamasdr. Baka birine, daha dorusu o kiinin imajna baml hale gelirsiniz. Bunun, iinde hibir ekilde bamllk bulunmayan gerek sevgiyle ilgisi yoktur. Geleneksel ak kavramlarndan sz ederken, spanyolca belki de en drst dildir: Te quiero, "seni seviyorum" anlamna geldii kadar, "seni istiyorum" anlamna da gelir. "Seni seviyorum" ifadesi iin kullanlan dier bir sz te amo eklindedir ve hibir belirsizlie sahip olmayan bu ifade, belki de gerek ak da ok ender olduu iin, nadiren kullanlr. VAR OLMANIN GC SEL TANIMLAMALARDAN KURTULMAK Kabile kltrleri antik uygarlklara dnrken, belli insanlara belli grevler verilmeye baland: Hkmdar, rahip ya da rahibe, sava, ifti, tccar, zanaatkar, ii vb. Bir snf sistemi geliti. Byk ounlukla doduunuz aileye bal olarak belirlenen greviniz, kimliinizi, bakalarnn gzndeki ve kendi gznzdeki "siz"i belirledi. Greviniz role dnt ama bir rol olarak tannmad: Yaptnz i sizdiniz ya da siz oldu u dnlyordu. Sadece kendi zamanlar nn baz zel insanlar, Buda veya sa gibi, snf ayrmnn aslnda ne kadar nemsiz olduunu, bunun sadece biimle tanmlamadan ibaret olduunu anlad ve bu tr tanmlamalarn insanlar artlandrarak koulsuz n insanlarn iinde masn engellediini grd. ada dnyamzda, sosyal yaplar daha az kat, daha az belirgin tanmlanmlardr. Birok kii hl evrelerinin artlanmalaryla yaamasna ramen, artk kendilerini bir grev ya da o grevle tanmlanm bir kiilik olarak grmemektedirler. Aslnda, modern dnyada, giderek daha fazla sayda insan nereye uygun olduklar , amalarnn ve kimliklerinin ne oldu u konusunda aknlk yaamaktadr. Bana "Artk kim olduumu bilmiyorum," diyen insanlar genellikle tebrik ederim.. arrlar ve bana sorarlar: "Yani kim oldu unu bilmemenin iyi bir ey olduunu mu dnyorsun?" Onlar aratrmaya, sorgulamaya tevik ederim. Kim olduunu bilmemek ne demektir? "Bilmiyorum," bir aknlk deildir. aknlk udur: "Kim olduumu bilmiyorum ama bilmem gerekirdi" ya da "Bilmiyorum ama bilmeye ihtiyacm var." Kim olduunuzu bilmeniz gerektii ya da buna ihtiyacnz

olduu inancndan kurtulabilir misiniz? Dier bir deyile, kendinize bir benlik duygusu kazandrmak iin kavramsal tanmlar yapmaya almaktan vazgeebilir misiniz? Kim olduunuzu bilmeniz gerektii ya da buna ihtiyacnz olduu inancndan vazgeerseniz, ne olur? Aniden kafa kar klnz ve aknlnz yok olur. Bilmediinizi tam olarak kabul ettiinizde, gerekten de bir huzur durumuna girersiniz ve bu da olabileceinizi sandnzdan ok daha gerek "siz"dir. Kendinizi dncelerle tanmlamaya almak, kendinizi snrlamaktr. NCEDEN BELRLENM ROLLER Elbette ki farkl insanlar bu dnyada farkl rollere brnrler. Ba ka ekilde olamaz. Entelektel ya da fiziksel beceriler - bilgi, yetenek ve enerji seviyeleri - sz konusu oldu unda, insanlar birbirlerinden farkldr. Ama asl nemli olan bu dnyadaki fonksiyonunuz deil, kendinizi sizi ele geirip oynadnz rol olduunuzu sanmanza yol aacak lde bu fonksiyonla tanmlamanzdr. Rol yaptnzda, bilinsizsinizdir. Rol yaptnz fark ettiinizde, bu farkndalk rolle gerek kimliiniz arasnda bir boluk yaratr. Kendinizi tamamen oynadnz rolle tanmladnzda, bir davran kalbn kimliinizle kartrrsnz ve kendinizi fazlasyla ciddiye alrsnz. Ayn zamanda, bakalarna sizinkine karlk gelen roller yklersiniz. rnein, kendilerini tamamen rolleriyle tanmlam doktorlara muayene oldu unuzda, onlar iin bir insan deil, sadece bir hastasnzdr. ada dnyada sosyal yaplar antik kltrlere oranla daha az kat olmasna ramen, hl insanlarn kendilerini tanmlamaktan zevk aldklar ve bylece egolarnn bir paras haline getirdikleri birok nceden tanmlanm rol vardr. Bu durum, insan ilikilerinin itenliini kaybetmesine, insancllktan uzaklamasna ve yabanclamaya yol aar. nceden tanmlanm bu roller, size rahatlatc bir benlik duygusu verebilir ama bunun kar lnda, kendinizi kaybedersiniz. Ordu, kilise, bir devlet kurumu ya da byk bir irket gibi hiyerari yapsna sahip organizasyonlarda alan insanlar, kendilerini hemen rollerine kaptrrlar. Kendinizi oynadnz bir role kaptrdnzda, samimi insan ilikileri imkanszlar. Baz nceden tanmlanm rollere sosyal aretipler deriz. Sadece birkam belirtmek gerekirse: Orta snf ev hanm (eskisi kadar olmasa da, hl yaygn); sert mao erkek; batan karc kadn; topluma uyum salayamayan sanat; sanat, edebiyat ve mzik alannda bilgisini bakalarnn pahal elbiselerini veya arabalarn sergiledii gibi sergilemeyi seven kltr adam (Avrupa'da son derece yaygndr). Bir de yetikin olarak evrensel rol vardr. Bu rol oynadnzda, kendinizi ve hayat fazlasyla ciddiye alrsnz. Doallk, sevin, mutluluk ve iyimserlik, bu roln paralar deildir. 1960'larda Birleik Devletlerin Bat Sahilleri'nde balayan ve ksa sre iinde btn dnyaya yaylan hippi hareketi, birok gencin egosal temelli sosyal ve ekonomik yap lara, nceden belirlenmi davran kalplarna, sosyal aretiplere ve rollere kar bir bakaldrsyd. Ebeveynlerinin ve toplumun kendilerine empoze etmeye alt rolleri oynamak istemiyorlard. lgin bir ekilde, 57.000 gen Amerikalnn ve 3 milyon Vietnamlnn ld Vietnam Savann dehetiyle ayn dneme denk gelmiti ve bylece insanlar sistemin manyakln ve altnda yatan zihin yapsn aka grebilmiti. 1950'lerde birok Amerikal hl davranlarnda ve dnce yaplarnda fazlasyla topluma ayak uydururken, 1960'larda milyonlarca insan, kolektif deliliin kendini bu kadar belli ettii bir dnemde kimliklerini kolektif bilinten uzaklatrmaya baladlar. Hippi hareketi, insanln kat egosal yaplarnn gevediini gstermesi asndan ok nemliydi. Hareketin kendisi dejenere olarak sona erdi ama ardnda, sadece hareketin yeleriyle snrl kalmayan bir alm brakt. Bu, antik Dou bilgeliinin ve ruhsallnn batya kayarak kresel bilin uyannda nemli rol oynamasn salad. GEC ROLLER

Baka insanlarla ilikilerinizi tarafszca gzlemleyebilmek iin yeterince uyanksanz, yeterince farkndaysanz, karnzdaki insana bal olarak konumalarnzda, tutumlarnzda ve davranlarnzda, belli belirsiz deiimler gzlemleyebilirsiniz. Balangta bunu bakalarnda gzlemlemek daha kolay olabilir; ama sonra kendinizde de fark etmeye balarsnz. altnz irketin ynetim kurulu bakanyla konuma tarznz, odacyla konuma tarznzdan biraz farkl olabilir. Bir ocukla konuma tarznz, bir yetikinle konuma tarznzdan farkl olabilir. Neden? nk rol yapyorsunuzdur. Ne irket yneticisiyle, ne odacyla, ne de ocukla konuurken kendiniz deilsinizdir. Bir ey almak iin bir dkkana girdiinizde, bir restorana gittiinizde, bankaya, postaneye girdiinizde, kendinizi nceden tanmlanm belli sosyal rollere brnm halde bulabilirsiniz. Bir mteri olursunuz ve ona gre davranr ve konuursunuz. Tezgahtar ya da garson da size bir mteri gzyle bakarak kendi rollerini oynarlar. Ama byle bir durumda, insanlar yerine zihinsel imajlar iletiim halindedir. nsanlar kendilerini ne kadar rolleriyle tanmlarlarsa, ilikileri de itenliinden o kadar uzaklar. Sadece karnzdaki kiinin kimliiyle ilgili bir zihinsel imaja sahip olmakla kalmazsnz, ayn zamanda kendiniz iin de ayn eyi yaparsnz. Dolaysyla, karnzdaki kiiyle hibir ekilde iletiim kurmuyorsunuz-dur; sadece karnzdaki kiinin olduunu sandnz kiiyle iletiim kurduunuzu sanyorsunuzdur. likilerde bu kadar ok karklk ve atma yaanmasna amamak gerekir, nk hi gerek iliki yoktur. AVULARI TERLEYEN BLGE Bir Zen stad ve rahip olan Kasan, nl bir soylunun cenaze trenini ynetecekti. Orada durup eyalet valisinin, dier lordlarn ve leydilerin gelmesini beklerken, avularnn terlemeye baladn fark etti. Ertesi gn, rencilerini bir araya toplad ve henz gerek bir retmen olmaya hazr olmadn itiraf etti. Onlara, dilenci ya da kral olsun, tm insanlar n nnde ayn tutumu srdrmeyi baaramadn aklad. Hl sosyal rollerle ve kavramsal kimliklerle hareket ediyor, insanlar n eit olduunu anlayamyordu. Kasan oradan ayrld ve baka bir stadn rencisi oldu. Sekiz yl sonra aydnlanm olarak rencilerinin yanma geri dnd. GEREK MUTLULUA KARI ROL OLARAK MUTLULUK "Naslsn?" "Harikaym. Daha iyi olamazdm." Doru mu, yanl m? Birok durumda, mutluluk insanlarn oynad bir roldr ve glmseyen bir yzn ardnda aslnda byk bir ac vardr. Mutsuzluk dardan parlak bir glmseme ve bembeyaz diler arkasna gizlendiinde, reddedildiinde, depresyon, ykm ve ar tepkiler sk gzlemlenen eyler olur. Kt durumda olmann normal sayld lkelerden ziyade, iyi grnmek Amerika'da egolarn sk oynad ve kendini oynamak zorunda hissettii bir roldr. Belki biraz abart olabilir ama biri bana skandinav lkelerinden birinin ba kentinde sokakta yrrken insanlara glmsediin takdirde sarho muamelesi grp ar davranlarda bulunduun gerekesiyle tutuklanabileceini sylemiti. Eer iinizde bir mutsuzluk varsa, nce onun varlm kabul etmeniz gerekir. Ama "Mutsuzum," demeyin. Mutsuzluun kim olduunuzla bir ilgisi yoktur. yle deyin: "imde bir mutsuzluk duygusu var." Sonra inceleyin. Kendinizi iinde bulduunuz bir durumun bununla ilgisi olabilir. Durumu deitirmek ya da kendinizi oradan kurtarmak iin yapabileceiniz bir ey olabilir. Eer yapabileceiniz bir ey yoksa, bununla yzle-in ve yle deyin: "Pekl, durum naslsa yle. Ya

kabul ederim ya da kendime acrm." Mutsuzluun ncelikli nedeni asla durum deil, durumla ilgili dncele-rinizdir. Dncelerinizin farknda olun. Onlar daima tarafsz, daima olduu gibi olan durumdan ayrn. Bir durum var ve bununla ilgili dncelerim bunlar. Hikyeler uydurmak yerine, gereklere bal kaim. rnein, 'Ykldm," bir hikyedir. Sizi snrlar ve etkili hareket etmenizi engeller. "Banka hesabmda elli sent kald," demek bir gerektir. Gereklerle yzletiinizde, glendiinizi hissedersiniz. Dndnz her eyin belli duygular yarattm bilin. Dncelerinizle duygularnz arasndaki balanty fark edin. Kendinizi dnceleriniz ve duygularnzla tanmlamak yerine, arkalarnda yatan farkndalk olun. Mutluluu aramayn. Ararsanz bulamazsnz, nk aray, mutluluun antitezidir. Mutluluk daima kacdr ama mutsuzluktan zgrlemeyi hemen baarabilirsiniz; hikyeler uydurmak yerine gereklerle yzleerek. Mutsuzluk doal iyiliinizi ve isel huzurunuzu, dolaysyla gerek mutluluk kaynanz gizler. EBEVEYNLK: ROL M, FONKSYON MU? Birok yetikin, kk ocuklaryla konuurken rol yapar. Komik sesler karr, komik szler sylerler. Gya ocuun seviyesine inerler. ocua kendileriyle eit biriymi gibi yaklamazlar. imdilik ondan daha fazla bildiiniz ya da daha byk olduunuz gerei, ocuun sizinle eit olmad anlamna gelmez. Yetikinlerin ou, hayatlarnn belli bir noktasnda kendilerini en evrensel rollerden biri olarak ebeveyn konumunda bulurlar. En nemli soru udur: Bir ebeveyn olma fonksiyonunu, roln kendisi haline gelmeden yeterince iyi bir ekilde yerine getirebilir misiniz? Bir ebeveyn olmann zorunlu ksmlarndan biri, ocuun ihtiyalarn karlamak, ocuun tehlike altnda kalmasn engellemek ve bazen ocua ne yapmas ya da ne yapmamas gerektiini sylemektir. Ama ebeveyn olmak bir kimlik haline geldiinde, btn benlik duygunuzun ondan kaynaklandn hissettiinizde, fonksiyon hemen ar vurgulanr, abartlr ve sizi kontrol altna alr. ocuklara ihtiyalar olan eyi vermek, ar hale gelir ve onu martr; tehlike altnda kalmalarn engellemek ar koruyuculua dnr ve dnyay kefetme, kendi balarna bir eyleri deneme ihtiyalarn bastrr. ocuklara srekli ne yapmalar veya ne yapmamalar gerektiini sylemek ise, a r kontrolclk haline gelir. Dahas, rol kimlii belli fonksiyonlara gerek kalmadnda bile devam eder. Ebeveynler, ocuklar yetikin olduunda bile ebeveyn olmaktan vazgeemezler. ocuklar nn kendilerine ihtiya duymalarna ihtiyalar vardr ve bunu terk edemezler. ocuklar krk yama geldiinde bile, ebeveynleri "Ben senin iin neyin en iyisi olduunu biliyorum" kavramndan uzaklaamazlar. Ebeveynin rol takntl bir ekilde devam eder ve dolaysyla hibir ekilde samimi bir iliki kurulamaz. Ebeveynler kendilerini o rolle tanmlarlar ve farknda olmadan, ebeveyn olmaktan vazgetiklerinde kimliklerini kaybedeceklerinden korkarlar. Eer yetikinlie ulam ocuklarn kontrol etme arzular saptrlrsa, onlar eletirmeye, kendisini sulu hissettirmeye alrlar. Aslnda bunu yaparken bilinaltndaki btn amalar rollerini ve dolaysyla kimliklerini korumaktr. Yzeyde ocuklar iin endieleniyormu gibi grnrler ve kendileri de buna inanrlar ama aslnda sadece rol kimliklerini srdrme peindedirler. Btn ego-sal motivasyonlar, kiinin kendisi iindir ve bazen akllca klk deitirebilir; hatta egonun iinde yaad kiinin kendisi bile buna inanabilir. Kendini ebeveynlik rolyle tanmlayan bir anne ya da baba, ocuklar sayesinde kendilerini daha btn hissetmeye de alabilirler. Egonun kendi eksikliini kapamak iin bakalarn kullanma taktii, bu kez ocuklara ynelir. Eer ebeveynin ocuklarn kullanma eilimlerinin ardnda yatan bilinsiz varsaymlar ve motivasyonlar sese dklp bilinli hale getirilebilsey-di, muhtemelen yle derlerdi: "Benim asla baaramadm eyi senin baarman istiyorum; dnyann gznde biri olman

istiyorum ki ben de senin sayende biri olabileyim. Beni hayal krklna uratma. Senin iin ok byk fedakarlklar yaptm. Sana kendini huzursuz ve sulu hissettiriyorum ki bylece sonunda benim isteklerimi yerine getirebilirsin. Senin iin her eyin en iyisini ben bilirim. Seni seviyorum ve senin iin doru olduuna inandm eyleri yapmaya devam edersen, ben de seni sevmeye devam edeceim." Bilinalt motivasyonlarnz bilinli hale getirdiinizde, aniden ne kadar sama olduklar n grrsnz. Arkalarnda yatan ego grnr hale gelirken, sapknln da belli eder. Konutuum baz ebeveynler yle demilerdi: "Tanrm, yaptm ey bu muydu?" Ne yaptnz anladnzda, ne kadar bouna olduunu da anlarsnz ve bu olduunda, bilinsiz kalp kendiliinden sona erer. Farkndalk, en nemli deiim aracdr. Eer kendi ebeveynleriniz bunu size yapyorsa, onlara bilinsiz ve egonun tutsa durumunda olduklarm sylemeyin. Bu muhtemelen onlar daha da bilinsiz yapacaktr, nk ego savunmac bir pozisyon alacaktr. Bunun ilerindeki ego olduunu, gerek kimlikleriyle bir ilgisi olmadn sizin anlamanz yeterlidir. Egosal kalplar - uzun mrl olanlar bile - bazen isel olarak direnmediinizde kendiliklerinden zlebilirler. Diren onlara sadece yeni g kazandrr. Ama bu olmasa bile, ebeveynlerinizin davranlarn kiiselletirmeye ihtiya duymadan efkatle kabullenebilirsiniz. Kendi bilinalt varsaymlarnzn veya onlara verdiiniz tepkilerin ardnda yatan beklentilerinizin de farknda olmalsnz. "Ebeveynlerim yaptm eyi onaylamal. Beni anlamal ve beni olduum gibi kabul etmeli." Gerekten mi? Neden mecbur olsunlar ki? Gerek u ki mecbur deiller ve olamazlar da. Bilin evrimleri henz o farkndalk seviyesine ulamad. Henz kendilerini rollerinden ayrmaya hazr deiller. "Evet ama onlar n onayn ve anlayn grmediim srece, kendimi rahat ve mutlu hissedemiyorum." Gerekten mi? Onlar n onaynn ya da knamasnn sizin gerek kimliinizle ne ilgisi var? Btn bu incelenmemi varsaymlar, ok fazla olumsuz duyguya ve ok fazla gereksiz mutsuzlua neden olur. Uyank olun. Zihninizden geen isel konumalardan bazlar annenize ya da babanza ait olabilir mi? Acaba yle bir ey sylyor olabilirler mi? "Yeterince iyi deilsin. Asla bir eyi hak edemiyorsun." Ya da baka bir yarg ya da zihinsel kavram olabilir mi? Eer iinizde farkndalk varsa, zihninizdeki sesi de olduu gibi kabul edebilirsiniz: Gemile artlanm eski bir dnce. Eer iinizde farkndalk olursa, zihninizde geen her dnceye inanmanz gerekmez. Eski bir dncedir, o kadar. farkndalk, Varlk demektir ve sadece Varlk iinizdeki bilinsiz gemii zebilir. "Eer ok aydnlanm olduunuzu dnyorsanz," demiti Ram Dass, "gidip bir hafta ebeveynlerinizle yaayn." Bu iyi bir tavsiyedir. Ebeveynlerinizle olan ilikiniz, sadece btn ilikilerinizin yapsn belirleyen temel iliki deildir; ayn zamanda da Varlk derecenizi snamak iin iyi bir snavdr. Bir ilikide ne kadar ok ortak gemi varsa, o kadar imdide yaamanz gerekir; aksi takdirde, gemii tekrar tekrar yaamak zorunda kalrsnz. BLNL ACI Eer kk ocuklarnz varsa, onlara elinizden geldiince yardm edin, yol gsterin ve koruyun ama daha da nemlisi, onlara kendileri olma f rsat tanyn. Bu dnyaya sizin araclnzla gelmi olmalar, size ait olduklar anlamna gelmez. "Senin iin neyin en iyisi olduunu ben biliyorum," inanc, ok kk olduklar dnemlerde doru olabilir ama yalan bydke bu doruluk azalr. Hayatlarnn gidiatyla ilgili onlardan ne kadar beklentiniz olursa, onlarla birlikte olmaktan ziyade kendi zihninizin iinde olursunuz. Zaman iinde hatalar yapacaklardr ve bu yzden baz aclara katlanmak zorunda kalacaklardr; bu herkes iin geerlidir. Aslnda, yaptklar hata sadece size gre hata olabilir.

Size gre hata olan bir ey, ocuklarnzn yapmaya ya da deneyimlemeye ihtiya duyduklar ey olabilir. Onlara elinizden geldiince yardm edin ve yol gsterin ama zaman zaman hata yapmalarna izin vermeniz gerektiini de unutmayn; zellikle de yetikinlie ulamaya baladklar dnemlerde. Bazen, onlarn ac ekmesine izin vermek zorunda da kalabilirsiniz. Hi nedensiz ekilde ac ekebilirler ya da kendi hatalarnn sonular olarak bunu yaayabilirler. Onlar btn aclardan uzak tutabilseydiniz harika olmaz myd? Hayr, kesinlikle olmazd. O zaman insan olarak geliemezlerdi ve s, kendi biimsel kimlikleriyle kalrlard. Ac ekmek, sizi derinlie ulatrr. in ilgin yan, ac kendini biimle tanmlamaktan kaynaklanr ve kendini biimle tanmlamakla kaybolur. Ac byk lde egodan kaynaklanr ama ac ekmek zaman iinde egoyu yok eder; ama bilinli ekilde ac ekmeye balayana kadar deil. nsanln acnn tesine gemesi gereklidir ama egonun sand ekilde deil. Egonun en zararl varsaymlarndan biri, en aldatc dncelerinden biri, "Ac ekmemeliyim" eklindedir. Bazen bu dnce size yakn birine srayabilir: "ocuum ac ekmemeli." Bu dncenin kendisi, ac ekmenin kkeninde yatar. Ac ekmenin soylu bir amac vardr: Egonun yanp yok olmas ve bilincin evrimi. armhta asl olan adam, bunun aretip imajdr. O tm insanlardr. Ac ekmeye direndiiniz srece, ac daha uzun srecektir, nk daha fazla ego yaratacaktr. Ama acy kabullendiinizde, bilinli bir ekilde ac ektiiniz iin sre belirgin ekilde hzlanr. Kendiniz adna ya da baka biri adna ac ekmeyi kabullenebilirsiniz; ebeveynleriniz ya da ocuklar nz gibi. Bilinli ac ekmenin ortasnda deiim vardr. Acnn atei, bilincin haline gelir. Ego yle der: "Ac ekmemeliyim." Bu dnce, daha fazla ac ekmenize neden olur. Daima paradoksal olan gerein bozulmu bir halidir nk. Gerek u ki acnn tesine gemeden nce, acya evet demeniz gerekir. BLNL EBEVEYNLK Birok ocuun iinde gizlenmi, ebeveynlerine ynelik fke ve krgnlk vardr ve bu duygu, genellikle ilikilerinde samimiyetsizlik yaratr. ocuk, ebeveyninin bir insan olarak yannda olmas n ister; ne kadar bilinli ekilde oynansa bile, rol yapmasn istemez. ocu unuz iin btn doru eyleri ve elinizden geleni yapyor olabilirsiniz ama elinizden geleni yapmak bile yeterli deildir. Aslnda, Varl ihmal ettiiniz srece, bir eyler yapmak asla yeterli deildir. Ego, Varlk hakknda hibir ey bilmez ve bir eyler yaparak zaman iinde kendinizi kurtarabileceinize inanr. Eer egonun tutsa olursanz, srekli daha fazlasn yapmakla zaman iinde sonunda kendinizi "yeterli ve tam" hissedeceiniz bir noktaya ulaacanz sanrsnz. Ama bu doru deildir. Sadece kendinizi bir eyler yapmaya kaptrm olursunuz. Btn uygarlmz, kendini Varla dayanmayan ve bu yzden hibir amaca hizmet etmeyen bir kouturmann iinde kaybediyor. Megul bir ailenin hayatna, ocuunuzla olan ilikinize Varl nasl getirebilirsiniz? Anahtar, ocuunuza dikkatinizi vermektir. ki tr dikkat vardr. Birine biim temelli dikkat diyebiliriz. Dieri ise biimi olmayan dikkattir. Biim temelli dikkat, elbette ki gereklidir ve onun da bir yeri ve zaman vardr. Ama ocuunuzla ilikinizde sadece bu varsa, o zaman en nemli boyut eksik demektir ve Varlk srekli olarak bir eyler yapmakla engellenir. Biimi olmayan dikkat, Varlk boyutundan ayrlamaz. Peki nasl? ocu unuza bakarken, dinlerken, dokunurken, bir konuda yardm ederken, u andan baka bir eyle ilgilenmemeniz, uyank olmanz, farknda olmanz gerekir. O anda eer kendinizi veriyorsanz, bir baba ya da bir anne olmazsnz. farkndalk, dinginlik, dinleyen, bakan, dokunan ve hatta konu an Varlk olursunuz.

OCUUNUZU TANIMAK Siz bir insansnz. Bu ne demektir? Hayatta ustalamak bir kontrol sorunu deil, insan ile Varlk arasnda bir denge kurmaktr. Anne, baba, e, gen, yal, oynadnz roller, yerine getirdiiniz fonksiyonlar, yaptnz her ey; btn bunlar, insan boyutuna aittir. Onun da yeri vardr ve onurlandrlmas gerekir ama gerekten anlaml, tatmin edici bir iliki ya da hayat iin tek bana yeterli deildir. Ne kadar urarsanz uran, ne kadar abalarsanz abalayn, insan tek bana asla yeterli olamaz. Ve bir de Varlk sz konusudur. Onu dingin, farknda, uyank bir bilinte bulabilirsiniz ve o bilin de sizsiniz. nsan biimdir. Varlk biimi olmayandr. nsan ve Varlk birbirinden ayr deil, i iedir. nsan boyutunda, hi tartmasz bir ekilde ocu unuzdan stnsnzdr. Daha byk, daha gl, daha bilgili, daha deneyimli, daha beceriklisinizdir. Btn bildiiniz bu boyutsa, sadece bilinaltnda bile olsa kendinizi ocuunuzdan stn hissedersiniz. ocuunuzun da kendisini aa hissetmesini isterseniz; sadece bilinaltnda olsa bile. likinizde sadece biim olduundan, ocuunuzla kendiniz arasnda bir eitlik yoktur ve dolaysyla elbette ki biimsel olarak eit deilsinizdir. ocuunuzu seversiniz ama sevginiz sadece nsan boyu-tundadr; yani koullu, sahiplenici ve aralkl. Sadece Varlk boyutundayken eit olursunuz ve ancak kendi . iinizdeki biimi olmayan boyuta ulatnz zaman ilikinizde gerek sevgiden sz edebilirsiniz. inizdeki Varlk, bir dierinin iindeki kendini tanr ve ocuk sevildiini, sayg grdn, kabullenildiini hisseder. Sevgi, kendinizi baka birinde grmektir. O zaman kar nzdaki kiinin "bakal" sadece nsan boyutundaki bir illzyon olarak kendini gsterir. Her ocuun iindeki sevilme zlemi, aslnda bu tannma zlemidir; biim seviyesinde deil, Varlk seviyesinde. Eer ebeveynler ocuun sadece nsan boyutunu onurlandrr ve Varl ihmal ederse, ocuk ilikinin tatmin edici olmadn, nemli bir eyin eksik olduunu hisseder ve dolaysyla, ocuun iinde ebeveynlerine kar bir fke ve ac oluur. "Neden beni tanmyorsunuz?" Ac veya fkenin syledii ey aslnda budur. Bir bakas sizi tandnda, bu tanma Varlk boyutunu ilikinin her iki ucundaki insan iin daha fazla bu dnyaya eker. Dnyay kurtaracak olan sevgi budur. Bunu zellikle ocuunuzla ilikiniz balamnda anlatyorum ama ayn prensip, elbette ki btn ilikiler iin geerlidir. "Tanr sevgidir" denir ama bu tam olarak doru deildir. Tanr, saysz yaam biiminin iinde ve tesindeki Tek Yaam'dr. Sevgi ikicillii vurgular: Seven ve sevilen, kaynak ve hedef. Dolaysyla, sevgi ikicilliin dnyasndaki teklii tanmaktr. Bu, Tanr'nn biim dnyasndaki douudur. Sevgi, dnyay daha az dnyevi, daha az youn, ilahi boyuta kar daha duyarl ve effaf klar; bylece, bilincin dnyaya girebilir. ROL YAPMAKTAN VAZGEMEK Herhangi bir durumda sizden isteneni, role dntrmeden yapmak, hepimizin renmek iin burada bulunduumuz yaama sanatnn temel dersidir. Eer bir eylemi kimliinizi korumak ya da glendirmek yerine sadece yaplmas gerektii iin yaparsanz ve kendinizi onunla tanmlamazsanz, yaptnz her eyde en gl olursunuz. Her rol, bir benlik kurgusudur ve onun araclyla her ey kiiselleir, bylece yozlar ve zihin yapm "kk ben" tarafndan bozulur. Bu dnyann g merkezlerinde bulunan ou insan - politikaclar, televizyoncular, din ve i dnyasnn liderleri, tamamen kendi rolleriyle tanmlanrlar ve bu konuda ok az istisna vardr. Onlara VIP gzyle baklabilir ama aslnda bu egosal oyunda kendi rollerini oynayan insanlardan daha fazlas deildirler; oyun ok nemliymi gibi grnse de, aslnda gerek amacndan sapar. Shakespeare'in deyimiyle, "bir aptal tarafndan anlatlan, grlt ve bar arlarla dolu, hibir mesaj vermeyen bir hikye." in

ilgin yan, Shakespeare bu sonuca vardnda, daha televizyon icat edilmemiti bile. Eer egosal dnya dramnn herhangi bir amac varsa, o da dolayl bir amatr: Gezegen zerinde giderek daha fazla acya neden olmaktadr ve her ne kadar ego yaratm olsa da, ac ayn zamanda egonun da sonudur. Egonun iinde yanp kl olduu atetir. Rol yapan karakterlerle dolu bir dnyada, zihin rn imajlar yans tmayan ama Varln zne derinden bal olan birka kii - byle insanlar televizyonda, basnda ve hatta i dnyasnda bile vardr -olduklarndan daha bykm gibi grnmeye almak yerine sadece kendileri olanlar, bu dnyada ne kanlar ve gerekten fark yaratacak olanlardr. Onlar, yeni bilinci getirenlerdir. Yaptklar her ey, btnsel amala uyum iinde olduklar iin glenir. Ama etkileri yaptklarndan ok daha teye geer. Sadece varlklar bile - basit, doal, varsaymsz - balantya girdikleri herkes zerinde deitirici bir etki yapar. Rol yapmadnzda, yaptnz eyde ego olamaz. nk benliinizi korumak ya da glendirmek gibi gizli bir amacnz yoktur. Sonu olarak, eylemlerinizde ok daha fazla g olur. Tamamen duruma odaklanrsnz. Onunla bir olursunuz. zel biri olmaya almazsnz. Tamamen kendiniz olduunuzda, en gl, en etkili siz olursunuz. Ama kendiniz olmak iin abalamay n. Bunu ya da unu yapmak iin abalamaya baladnz anda, rol yapyorsunuz demektir. "Sadece kendiniz olun," iyi bir tavsiyedir ama ayn zamanda yanl da anlalabilir. O zaman zihin araya girerek yle diyecektir: "Bir bakalm. Nasl kendim olabilirim?" Ve bir strateji gelitirecektir: "Kendim olmak." Baka bir rol. "Nasl kendim olabilirim?" aslnda yanl bir sorudur. Kendiniz olmak iin bir ey yapmanz gerektiini belirtir. Ama burada nasldan sz edemezsiniz, nk zaten kendinizsinizdir. Sadece kimliinize fazladan yk eklemeyi brakn. "Ama kim olduumu bilmiyorum ki. Kendim olmann ne demek olduunu bilsem..." Eer kim olduunuzu bilmemek konusunda tamamen rahat olabilirseniz, o zaman geride kalan gerekte kim oldu unuz-dur; insann ardndaki Varlk, zaten tanmlanm olan bir eyden ziyade saf bir potansiyeldir. Kendinizi tanmlamaya almaktan vazgein, bunu ne kendinize ne de bakalarna yapmayn. lmezsiniz, merak etmeyin. Tam aksine, yaamaya balarsnz. Bakalarnn sizi nasl tanmladyla da ilgilenmeyin. Onlar sizi tanmladklarnda, kendilerini snrlarlar ve bu da onlar n sorunudur. nsanlarla paylama girdiinizde, bir fonksiyon ya da rol olarak orada kalmayn, Varlk olarak orada olun. Ego neden rol yapar? ncelenmemi bir varsaym, temel bir yanl, bilinsiz bir dnce yznden. Dnce udur: Ben yeterli deilim. Baka bilinsiz dnceler onu izler: Tamamen kendim olabilmek iin, rol yapmak zorundaym; daha fazla ben olabilmek iin daha fazlasna sahip olmalym. Ama zaten olduunuzdan daha fazlas olamazsnz, nk fiziksel ve psikolojik biiminizin alt nda Hayat'n kendisiyle birsinizdir. Biim olarak, daima birilerinden aa ve birilerinden stn olacaksnzdr. Temelde, aslnda kimseden stn ya da aa deilsinizdir. Gerek zgven ve gerek tevazu, bu anlaytan doar. Egonun gznde, zgven ve tevazu birbirine ztt r. Gerekte ise ayndrlar ve tektirler. PATOLOJK EGO Kelimenin daha geni anlamyla, ald biim ne olursa olsun, egonun kendisi zaten patolojiktir. Kelimenin antik Yunan kkenine bakt mzda, bu terimin egoya uygulandnda ne kadar uygun dtn grrz. Kelime normalde bir hastal tanmlamak iin kullanlmasna ramen, aslnda ac ekmek anlamna gelen pathos kelimesinden tremitir. Buda bunu 2.600 yl nce insan durumunun zellii olarak kefetmiti.

Egonun tutsa olan bir kii, ac ekmeyi ac ekmek olarak alglamaz, herhangi bir duruma verilecek en doru tepki olarak grr. Kendi krlnde, ego kendisi ve bakalar zerinde yaratt acy grmez. Mutsuzluk, egonun yaratt salgn bir zihinsel-duygusal hastalktr. Gezegenimizin evre kirliliine eit bir miktara sahip olduunu sylemek yanl olmaz. fke, endie, nefret, krgnlk, honutsuzluk, kskanlk, gpta vb. olumsuz olarak alglanmaz, tamamen yanl deerlendirilir ve baka biri ya da bir d etkenden kaynakland iddia edilerek hakl karlr. "Acm iin seni sorumlu tutuyorum." Egonun syledii ey budur. Ego bir durumla o durum hakkndaki yorumu ve tepkisi arasnda bir ayrm yapamaz. "Ne kt bir gn," diyebilirsiniz ve bunu yaparken, souk, rzgr, yamur ya da tepki verdiiniz her neyse, aslnda kt olmadn anlamazsnz. Onlar her naslsa yledir. Asl kt olan tepkiniz, isel direnciniz ve o direncin yaratt duygudur. Shakespeare'in dedii gibi, "yi ya da kt diye bir ey yoktur; sadece dnce onu isimlendirir." Dahas, egoyu glendirdii iin, aslnda ego ac ekmekten ya da olumsuzluklardan holanr. rnein, fke veya krgnlk, ayrlk duygusunu vurgulad iin egoyu fazlasyla glendirir ve bakalarnn bakaln vurgularken, "hakl olmak" gibi bir zihinsel kale yaratr. Bu tr olumsuz dncelerin vcudunuzun iinde yaratt fizyolojik deiimleri gzlemleyebilseydiniz, kalbin almasn nasl zorladn, sindirim ve baklk sistemlerini nasl zayflattm grebilseydiniz, bu tr durumlarn gerekten de patolojik olduunu, zevk deil, ac ekmek anlamna geldiini kolayca anlardnz. Olumsuz bir durumda oldu unuzda, iinizde o olumsuzlu u isteyen, onu zevk olarak alglayan ya da istediinizin o olduuna sizi inandran bir ey vardr. Aksi takdirde, kim olumsuzlu a takl kalmak, kendilerini ve bakalarn zc durumlara sokmak, kendi vcudunda hastalk yaratmak ister ki? Dolaysyla, iinizde bir olumsuzluk hissettiiniz her seferinde, eer iinizde bundan zevk alan bir eyin varln fark ederseniz, hemen egonun farkna varmaya balarsnz. Bu olduu anda, kimliiniz egodan farkndala kayar. Dolaysyla ego zayflar ve farkndalk glenir. Eer olumsuzlu un ortasnda "u anda kendi acm kendim yaratyorum," diyerek farkna varrsanz, artlanm egosal durumlarn ve tepkilerin snrlarnn tesine gemeye balarsnz. Bylelikle farkndalk sayesinde size gelecek sonsuz olaslk iin kapy aralam olursunuz; o zaman herhangi bir durumla baa kmak iin daha zekice yollar bulabilirsiniz. Mutsuzluunuzu aptallk olarak tanmladnz anda, kendinizi ondan zgr klarsnz. Olumsuzluk, zek deildir. Daima egodur. Ego akll olabilir ama zeki deildir. Aklllk kendi kk hedeflerini izler. Zek, her eyin birbiriyle balantl olduu byk resmi grr. Aklllk kiisel karlara hizmet eder ve son derece dar grldr. ou politikaclar ve iadamlar aklldr. Ama ok az zekidir. Aklllk sayesinde elde edilen eyler, ksa mrldr ve daima zaman iinde kendi sonlarn getirirler. Aklllk blcdr; zek birletiricidir. VAR OLMANIN GC ARKA PLANDAK MUTSUZLUK Ego ayrlk yaratr ve ayrlk da acya yol aar. Ego bu yzden aka patolojiktir. fke, nefret ve benzeri duygulardan ayr olarak, olumsuzlu un daha gizli biimleri de vardr, sabrszlk,sinirlilik, endie ve bkknlk gibi. ou insann isel durumunu biimlendiren arka plandaki mutsuzluu bunlar oluturur. Onlar fark edebilmek iin son derece uyank olmanz ve anda yaamanz gerekir. Bunu yaptnzda, uyanmaya balarsnz ve zihnin yanl tanmlamalarndan uzaklarsnz. Bu, sk sk gzden karlan ama son derece yaygn olan bir olumsuz durumdur. Size de tandk gelebilir. Sk sk geri planda kalan bir krgnlk olarak tanmlanabilecek belli belirsiz bir honutsuzluk

hissediyor musunuz? Birok kii, hayatlar nn byk blmn bu durumda geirirler. Kendilerini o kadar onunla tanmlamlardr ki geri ekilip tam olarak gremezler. Bunun temelinde, belli bilinalt inanlar ya da dier bir deyile dnceler yatar. Bu dnceleri dnme ekliniz, uyurken rya grmeniz gibidir. Dier bir deyile, o dnceleri dndnzn farknda olmazsnz; tpk ryadayken rya grd nzn farknda olmadnz gibi. Size arka plandaki mutsuzluu destekleyen en yaygn dncelerden bazlarn vereceim. eriklerini ayrdm ama yaplar olduu gibi duruyor. Bu ekilde daha belirgin olacaklardr. Hayatnzn arka plannda bir mutsuzluk olduunu hissettiiniz her seferinde (ya da n plannda), aadaki dnce kalplarnn hangilerinin uygun olduunu inceleyin ve kendi zel durumunuza gre ieriklerini kendiniz doldurun: "Huzurlu (mutlu, tatmin, vb.) olabilmem iin, nce hayatmda olmas gereken baz eyler var. Bunun henz olmamas beni zyor. Belki de bu zntm sayesinde sonunda olur." "Gemite olmamas gereken bir ey oldu ve bu beni ok zyor. Eer o olay olmasayd, imdi huzurlu ve mutlu olacaktm." "imdi olmamas gereken bir ey oluyor ve huzurlu olmam engelliyor." Bu bilinalt dnceler genellikle bir kiiye yneltilir ve "oluyor," bu durumda "yapyor"a dnr. "Huzurlu olabilmem iin bunu ya da unu yapman gerek. Bunu henz yapmadn iin sana krgnm. Belki krgnlm sayesinde artk bunu yaparsn." "Gemite yaptn (ya da yaptm,), sylediin ya da yapamadn bir ey, imdi mutlu olmam engelliyor." "imdi yaptn ya da yapamadn bir ey, mutlu olmam engelliyor." VAR OLMANIN GC MUTLULUUN SIRRI Yukardakilerin hepsi gereklikle kar trlan varsaymlar, incelenmemi dncelerdir. Sizi imdi huzurlu olmadnza ya da olamayacanza inandrmak iin egonun kurgulad hikyelerdir. Huzurlu olmak ve kendiniz olmak, aslnda ayn eydir. Ego der ki: Belki gelecekte bir gn, huzurlu olabileceim; eer bu, u ya da o olursa, bunu ya da unu elde edersem. Ya da yle der: Gemiimde olan bir ey yznden asla huzurlu olamayacam. Eer baka insanlarn hikyelerini dinlerseniz, yle bir balkla karlarsnz: "imdi Neden Huzurlu Olamyorum." Ego, huzurlu olmak iin tek frsatnzn imdide olduunu bilmez. Ama belki de biliyordur ve sizin de kefetmenizden korkuyordur. Sonuta huzur, egonun sona ermesidir. imdi nasl huzurlu olabilirsiniz? u anla bar yaparak. Unutmayn, hayat oyununu sadece "imdi"de oynayabilirsiniz. Ba ka bir zaman ya da yer olamaz. u anla bar yaptnz anda, neler olduunu grn, neler yapabildiinizi veya ne yapmay seebildiinizi ya da hayatn sizin sayenizde neler yaptn grn. Yaam sanatn zetleyen, btn baarlarn ve mutlulu un srrn veren sadece kelime var: Yaamla Bir Olun. nsann yaamla bir olmas, imdiyle bir olmasdr. O zaman aslnda hayat yaamadnz, hayatn sizin sayenizde ya adm grrsnz. Hayat dansdr ve siz de danssnz. Ego gereklie kar krgn olmay sever. Gereklik nedir? Her neyse o. Buda buna tatata derdi; hayatn bylelii. Yani u an naslsa yle. Ann byleliine kar kmak, egonun temel zelliklerinden bilidir. Egonun beslendii olumsuzluu ve bayld mutsuzluu yaratan ey budur. Bu

ekilde kendinize ve bakalarna ac ektirirsiniz ve ne yaptnz, aslnda dnyada cehennemi yarattnz bile bilmezsiniz. Farknda olmadan ac yaratmak; ite bilinsiz yaamann z. Bu, tamamen egonun esiri olmak demektir. Egonun kendini tanyamamas ve ne yaptn grememesi, inanlmazdr. Bakalarna ac ektiren eyler yapar ve bunun farkna bile varmaz. Bu iaret edildiinde, fkeyle inkar eder, akllca tartmalara giriir ve gerekleri arptmak iin kendini hakl karmaya alr, insanlar bunu yapar, irketler bunu yapar, hkmetler bunu yapar. Dier her ey baarsz olduunda, ego barp armaya, ve hatta fiziksel iddete bavurur. Komandolar gnderin. sa'nn armhtayken syledii szlerin anlamn ancak imdi anlayabiliyoruz: "Onlar bala, nk ne yaptklarn bilmiyorlar." Binlerce yldr insanl etkisi altnda tutan acya son vermek iin, nce kendinizden ba lamal, isel durumunuzla ilgili sorumluluunuzu kabul etmelisiniz. Bu da imdi demektir. Kendinize yle sorun: "u anda iimde herhangi bir olumsuzluk var m?" Sonra uyank olun ve hem duygularnz hem de dncelerinizi gzlemleyin. Daha nce szn ettiim mutsuzluu izleyin. Bu mutsuzluu gereklikle aklamaya ve hakl karmaya alan dncelere kar dikkatli olun. Kendi iinizdeki olumsuz bir durumun farkna varmanz, baarsz olduunuz anlamna gelmez; tam aksine, baarl olduunuz anlamna gelir. O farkndalk balayana kadar, insan kendini isel durumuyla tanmlama eilimindedir ve bu tanmlama da egodur. farkndalkla birlikte dncelerden, duygulardan ve tepkilerden uzaklamak gelir. Bu, inkarla kartrlmamaldr. Dnceler, duygular veya tepkiler tannr ve tanndklar anda, otomatik olarak zlr. O zaman benlik duygunuzda belirgin bir deiiklik olur: Daha nce duygular nz, dnceleriniz ve tepkilerinizdiniz; imdi ise o durumlara tanklk eden Varlksnz. "Bir gn egomdan kurtulacam." Bunu kim sylyor? Ego! Egodan kurtulmak hi de o kadar byk bir i deildir; tam aksine, ok basittir. Btn yapmanz gereken, kendi dncelerinizin ve duygularnzn farknda olmaktr. Bu gerekte bir "yap" deil, bir "gr"tr. Bu adan, kendinizi egodan kurtarmak iin yapabileceiniz bir ey olmadn sylemek dorudur. Bu deiiklik gerekletiinde, dnceden farkndala getiinizde, egonun aklndan ok daha byk bir zek hayatnz kontrol altna alr. Duygular ve hatta dnceler bile farkndalk sayesinde kiisellikten uzaklar. Kiiliksiz doalar tannr. Artk ilerinde benlik kalmaz. Sadece insan duygular , insan dnceleridir. Bir hikyeden ibaret olan btn kiisel gemiiniz, bir yn dnce ve duygu, ikincil derecede neme sahip olur ve artk bilincinizin en yksek noktasn megul etmez. Artk kimlik duygunuzun temelini oluturan ey onlar deildir. Siz Varln , tm dnce ve duygulardan nce var olan farkndalk olursunuz. ECKHART TOLLE EGONUN PATOLOJK BMLER Daha nce grdmz gibi, eer kelimeyi daha geni anlamyla kullanrsak, ego temel doasnda patolojiktir. Birok zihinsel rahatszlk, normal bir kiide grlen ayn trde egosal zelliklerden oluur ama baz durumlarda o kadar gl bir hale gelir ki patolojik doalar imdi kiinin kendisi dnda herkes iin son derece aktr. rnein, birok normal insan, kendilerini olduklar ndan daha nemli, daha zel gstermek ve bakalarnn gzndeki imajlarn glendirmek iin zaman zaman yalan syleyebilirler; kim olduklar, baarlar, yetenekleri, sahip olduklar eyler ve egonun kendini tanmlad daha birok ey konusunda. Ama egonun yetersizlik duygusuyla ve "daha fazla" olma ihtiyacyla gdlenen bazlar, yalan sylemeyi alkanlk haline getirirler. Size kendileri ve gemileri hakknda syledikleri eylerin ou, tam bir hayal rn, egonun kendini daha byk ve daha zel hissetmek iin kurgulad bir hikyeden ibarettir. Byklk tutkular ve iirilmi isel imajlar bazen bakalarn inandrabilir ama

genellikle uzun srmez. Etraflar ndaki ou kiinin durumun tam bir kurgudan ibaret oldu unu anlamalar zor olmaz. Adna paranoid izofreni ya da sadece paranoya denen zihinsel hastalk, temelde egonun abartlm halidir ve zihnin temelde yatan bir korkuyu hakl karmak iin uydurduu bir hikyeden ibarettir. Hikyenin temel unsuru, belli insanlar n (bazen insanlarn ou ya da tm insanlar) bana kar komplo kuruyordur, beni kontrol etmeye ya da ldrmeye alyordur. Hikyenin bazen isel bir tutarll ve mant vardr; dolaysyla bakalarn da inandrabilir. Bazen organizasyonlar n veya lkelerin bile temellerinde paranoid inan sistemleri olabilir. Egonun korkular ve baka insanlara kar gvensizlii, alglanan hatalarna odaklanarak ve bu hatalar insanlarn kimlikleriyle birletirerek bakalarnn "bakaln" vurgulama abas, bir para ileri gtrlerek insanlar canavarm gibi gsterir. Egonun baka insanlara ihtiyac vardr ama asl ikilemi, derinlerde onlardan korkmas ve nefret etmesidir. Jean Paul Sartre'n "Cehennem baka insanlardr" sz, aslnda egonun szdr. Paranoyaya yakalanm bir kii, srekli olarak cehennemi yaar ama iinde belli llerde egosal kalplarn kendini gsterdii herkes, cehennemi belli bir lde hisseder zaten. inizdeki ego ne kadar glyse, o kadar byk olaslkla hayatnzdaki sorunlar iin ba ka insanlar sularsnz. Sizin de bakalar iin hayat zorlatrma olaslnz yksek olur. Ama elbette ki bunu kendiniz gremezsiniz. Durum daima bakalarnn size bir eyler yapmas eklindedir. Paranoya dediimiz zihinsel hastalk, ayn zamanda kendini her egoda bulunan baka bir semptom olarak da ifade eder ama paranoyada daha ar bir biime brnr. Bu rahatszla yakalanm olan kii ne kadar zulme uradn, insanlarn arkasndan iler evirdiini ya da tehdit edildiini dnrse, kendi benlik duygusunu o lde evrenin merkezi olarak grr ve baka insanlar asndan kendini o denli zel ve nemli hisseder. Kurban olma duygusu, baka insanlar tarafndan hakszla uram olma hissi, ona kendini ok zel hissettirir. Kendini kandrma sisteminin temelini oluturan hikyede, genellikle kendisini hem kurban hem de dnyay kt glerden kurtaran potansiyel kahraman olarak grr. Kabilelerin, uluslarn ve din organizasyonlar n kolektif egosu, sk sk gl bir paranoya unsurunu barndrr: Ktlere kar biz. nsanln ektii aclarn byk blmnn nedeni budur. spanyol Engizisyonu, kfirlerin ve "cadlarn" yakl, uluslararas ilikilerin sonunda Birinci ve kinci Dnya Sava'na yol amas, tarih boyunca Komnizm, "Souk Sava," 1950'lerde Amerika'daki McCarthy akm, Orta Dou'da hl sren iddetli atmalar; hepsi, insanlk tarihinde ar boyutlara ulam kolektif paranoyann rndr. Bireyler, gruplar ya da uluslar ne kadar bilinsiz hale gelirse, egosal patolojinin fiziksel iddete dnme olasl da o kadar artacaktr. iddet, egonun kendine deer katmak, kendisinin hakl ve bakalarnn haksz olduunu kantlamak iin bavurduu ilkel ama hl ok yaygn bir yntemdir. Bir tartma nedir? ki ya da daha fazla sayda insann, birbirlerinden farkl fikirlerini ifade etmesidir. Tartmann paras olan her kii, kendini grlerini oluturan dncelerle tanmlam, o dnceler benlik duygusuna eklenen zihinsel pozisyonlar haline gelmitir. Dier bir deyile, kimlik ve dnce birlemitir. Bu olduunda, ben grlerimi (dncelerimi) savundu umda, kendimi savunuyormu gibi hisseder ve buna gre davranrm. Farknda olmadan, hayatta kalmak iin sava yormuum gibi hisseder ve hareket ederim; dolaysyla, duygularm bilinaltmdaki bu inanc yanstr. Karmakark olurlar. fkeli, zgn, savunmac veya saldrgan olurum. Yok olmamak iin, her ne pahasna olursa olsun kazanmaya alrm. Bu bir illzyondur. Ego, zihinsel pozisyonlar n ve zihnin kimlikle hibir ilgisi olmadn bilmez, egonun kendisi gzlemlenmeyen zihindir.

Ze yle der: "Gerei arama. Sadece grlerine sk skya tutunmaktan vazge." Bu ne demektir? Kendinizi zihinle tanmlamaktan vazgein demektir. Bunu yaptnzda, zihnin tesinde kalan gerek kimliiniz zaten kendiliinden ortaya kacaktr. - EGO LE VE EGOSUZ Baz insanlar, egodan tamamen zgrletikleri anlar yaarlar. Yaptklar ite sra d baarlar kazanm olanlar, ilerini yaparken tamamen ya da byk lde egolar ndan kurtulurlar. Bunun farknda olmayabilirler ama almalar bir ruhsal uygulama haline gelir. ou ilerini yaparken imdidedirler ve zel hayatlarnda grece bilinsiz durumlar na geri dnerler. Yani Varlk durumlar, hayatlarnn belli bir alanyla snrlanmtr. lerini hibir ekilde gizli karlar peinde olmadan, ann kendilerinden istedii eye itenlikle cevap vererek yapan retmenler, sanatlar, hemireler, doktorlar, bilim adamlar, sosyal grevliler, garsonlar, kuafrler, iadamlar ve pazarlamaclarla tantm. Yaptklar eyle btnleirler, imdi ile ve ileri ya da karlarndaki kiiyle bir olurlar. Bu insanlarn etkileri, yaptklar iin ok tesine geer. Kendileriyle balantya giren herkeste egolar nn azalmasna yol aan bir etki yaparlar. Ar egolara sahip insanlar bile, bazen bu insanlarn yannda rahatlayabilir, savunmalarn indirebilir ve rol yapmay brakabilirler. Egolar olmadan alan insanlarn yaptklar ite baarl olmalar hi de artc deildir. Yapt eyle bir olan herkes, yeni bir dnya yaratmaktadr. Yaptklar eyde teknik adan iyi olabilen ama egolar yznden srekli almalar sabote edilen insanlarla da karlatm. Bu insanlarn dikkatleri sadece ksmen yaptklar ie odaklanr; dier paras kendileri zerine odaklanmtr. Egolar takdir bekler ve bunu yeterince alamadnda, enerjisini krgnla harcar ve asla yeterince alamaz. "Baka biri benden daha fazla takdir ediliyor olabilir mi?" Ya da temel odaklar kazan veya gtr ve almalar bu amaca hizmet etmekten teye gidemez. Yaplan bir i bir amaca hizmet etmekten teye geemediinde, yksek kaliteye sahip olamaz. Byle insanlarn almalarnda sorunlar, engeller ya da zorluklar ba gsterdiinde, iler bekledikleri gibi gitmediinde, baka insanlar ya da artlar ibirliki olmadnda, hemen yeni durumla bir hale gelmek ve anm gereklerine cevap vermek yerine, duruma kar tepki verirler ve kendilerini ondan ayrrlar. Kendini kiisel olarak saldrya uram hisseden bir "ben" vardr ve bol miktarda enerji yararsz itirazlara ya da fkeye harcanr; oysa ayn enerji, ego tarafndan harcanmasa, durumu dzeltmek iin kullanlabilir. Dahas, bu "anti" enerji yeni engeller, yeni sorunlar yarat r. Gerek u ki birok kii kendinin en byk dmandr. nsanlar bakalarndan yardm ya da bilgiyi esirgediklerinde veya daha ba arl olamasnlar diye sabote etmeye altklarnda, farknda olmadan aslnda kendi ilerini sabote ederler. birlii, gizli bir kar olmad srece egoya yabanc bir kavramdr. Ego, siz bakalarna bir eyler verdike, ilerin daha dzgn akaca n ve her eyin size daha kolay geleceini bilmez. Bakalarna az yardm ettiinizde ya da hi yardm etmediinizde, yollarna engeller koyduunuzda, evren de - insan ve artlar halinde - size az yardm eder ya da hi yardm etmez, nk kendinizi btnden uzaklatrm olursunuz. Egonun bilinsiz "yetmez" duygusu, baka birinin baarsna o baar kendisinden alnm gibi yaklamasna neden olur. Baka birinin baars karsnda duyduunuz krgnln kendi baar ansnz perdelediini bilmez. Baary kendinize ekebilmek iin, grdnz her yerde onu kutlamanz ve onurlandrmanz gerekir. HASTALIKTA EGO Bir hastalk egoyu glendirebilir ya da zayflatabilir. Eer ikayet ediyorsanz, kendinize acyorsanz ya da hasta olduunuz iin fkeleniyorsanz, egonuz glenir. Hastal kavramsal kimliinizin bir paras haline getirdiiniz zaman da glenir: "Ben byle byle bir hastaln penesindeyim." Gzel,

o zaman kim olduunuzu anlarz. Dier yandan, normal hayatlarnda byk egolara sahip olan bazlar, hastalandklarnda insanlara kar aniden nazik, kibar ve ok daha yumuak davranmaya balarlar. Normal hayatta sahip olamayacaklar grler gelitirebilirler. sel bilgilerine ulaabilir, bilgece szler syleyebilirler. Ama iyiletiklerinde enerji geri dner ve egoyu da beraberinde geri getirir. Hasta oldu unuzda, enerji seviyeniz olduka dktr ve organizmann zeks kontrol ele alarak geri kalan enerjiyi vcudu iyiletirmek iin kullanabilir; dolaysyla, zihin iin yeterince enerji kalmaz ve bu da egosal dncelerin ve duygularn yeterli gc bulamayaca anlamna gelir. Ego, ciddi miktarda enerji harcar. Ama baz durumlarda, ego geri kalan azck enerjiyi kendi amalar iin kullanr. Sizin de tahmin edeceiniz gibi, hastalandklarnda egolar glenen insanlarn iyilemesi daha uzun srer. Bazlarnda ise hastalk kronik hale gelir ve kendi sahte benlik duygular nn bir paras olur. KOLEKTF EGO Kendinizle yaamak ne kadar zor! Egonun kiisel benlik tatminsizliklerinden kamak iin kulland yollardan biri, benlik duygusunu kendini bir grupla tanmlayarak glendirmeye almaktr; bir ulus, bir politik parti, irket, kurum, mezhep, kulp, ete, futbol takm gibi. Bazen kii hibir dl, karlk ya da takdir beklemeden hayatn daha byk bir kolektif amaca hizmet etmeye adadnda, kiisel egosu tamamen dalabilir. Kiisel benlik duygusunun yknden kurtulmak ne kadar da rahatlatcdr. Grubun yeleri, ne kadar sk alsalar da, ne kadar fedakarlklar yapsalar da, kendilerini mutlu ve tatmin olmu hissederler. Egonun tesine gemi gibi grnrler. Asl soru udur: Gerekten zgr kalmlar mdr, yoksa ego sadece kiisel olmaktan kp kolektif hale mi gelmitir? Kolektif ego, kiisel egoyla hemen hemen ayn zellikleri gsterir; atma ve dman ihtiyac, daha fazlasn istemek, bakalarna kar kendini hakl karma taknts gibi. Er ya da ge, kolektif ego dier kolektif egolarla atmaya giriecektir, nk farknda olmadan atma aramaktadr ve snrlarn, dolaysyla da kimliini belirlemek iin ztlklara ihtiyac vardr. O zaman grup yeleri, ego temelli bir harekelin etkisiyle ister istemez ac ekeceklerdir. O anda uyanarak kolektif yaplarnn gl bir delilik unsuru ierdiini anlayabilirler. Aniden uyanp kendinizi birlikte tanmladnz ve urunda altnz kolektif bilincin aslnda deli olduunu anlamak balangta ac verici olabilir. Baz insanlar bu noktada daha sinik ya da daha fkeli hale gelerek tm deerleri inkr edebilirler. Bu, ilk inan sistemi bir hayal olarak algland ve dolaysyla kt zaman, hemen baka bir inan sistemini benimsediklerini gsterir. Egolar nn lmyle yzleememi, kaarak baka birine ynelmilerdir. Kolektif ego, genellikle o egoyu oluturan bireylerden daha bilinsizdir. rnein, kalabalklar (geici kolektif egosal kimliklere sahiptirler) o kalabaln dndayken bireylerin yapmayaca eyler yapabilirler. Birok lke, sk sk bireysel boyutta ancak psikopatlk olarak alglanabilecek davranlara bavurmaktadr. Yeni bilin ortaya karken, baz insanlar aydnlanm bilinlerini yanstan gruplar oluturma ihtiyac duyacaklardr. Bu gruplar kolektif egolar olmayacaktr. Bu gruplar oluturan kiilerin kendi kimliklerini o gruplarla tanmlamaya ihtiyalar yoktur. Kimliklerini tanmlamak iin artk biim peinde deillerdir. O gruplar oluturan kiiler egolarndan tamamen kurtulamam olsalar bile, kendilerindeki veya bakalarndaki egoyu hemen tanyabilecek kadar farkndalklar olacaktr. Ama

ego srekli araya girmek ve kontrol ele almak isteyecei iin, kiinin srekli olarak uyank kalmas gerekir. nsan egosunun farkndalk na karlarak zlmesi; aydnlanma gruplar, yardm organizasyonlar, okullar ya da insanlarn birlikte yaad toplumlar olsun, bu gruplar n ncelikli amalarndan biri bu olacaktr. Aydnlanm kolektif bilinler, yeni bilincin ykselmesinde nemli bir fonksiyonu yerine getirecektir. Egosal kolektifler sizi bilinsizlie ve ac ekmeye srklerken, aydnlanm kolektif gezegen apnda deiimi hzlandracak bir bilin anaforu oluturabilir. LMSZLN NKAR EDLEMEZ KANITI Ego, insan psikolojisinde kimliin kendini ikiye ayrd noktadaki atlaktan ieri girer ve bu ayrm "ben" ve "kendim" eklinde isimlendirebiliriz. Dolaysyla, kelimeyi kiilik blnmesi eklindeki yaygn anlamyla kullanrsak, her ego aslnda izofrendir. Kendinize ait bir zihinsel imajla yaarsnz ve bu kavramsal benlikle bir iliki iine girersiniz. Hayatn kendisi kavramsallar ve "hayatm"dan sz ettiinizde konutuunuz kiilerin "hayatlarndan ayrlr. "Hayatm" diye dndnz ya da konutuunuz ve buna inandnz her seferinde, aldatc bir aleme srklenirsiniz. Eer "hayatm" diye bir ey varsa, hayat ve benim de ayr eyler olmamz gerekir ki bu ayn zamanda hayatm kaybedebileceim anlamna da gelir. lm gerek bir tehdit olarak grnmeye balar. Kelimeler ve kavramlar, hayat kendi ilerinde gereklikleri olmayan ayr paralara bler. "Hayatm" kavramnn ayrlk duygusunun kkeni, yani egonun kayna olduunu bile syleyebiliriz. Eer ben ve hayat ayrysak, ben hayattan baka bir eysem, o zaman her eyden ayrymdr. Ama onlardan nasl ayr olabilirim ki? "Ben" nasl hayattan, Varlk'tan ayr olabilir ki? Bu tamamen imkns zdr. Dolaysyla, "hayatm" diye bir ey yoktur ve ben de bir hayata sahip olamam. Ben hayatn kendisiyim. Ben ve hayat tekiz. Bunun aksi olamaz. O halde hayatm nasl kaybedebilirim? Zaten sahip olmadm bir eyi nasl kaybedebilirim? Ben olan bir eyi nasl kaybedebilirim? Bu imkns zdr.

5. Blm -ACI BEDEN


ou insann dnce sistemi byk lde istek d, otomatik ve tekrarlaye bir ekilde alr. Bu, bir tr zihinsel parazitten daha fazlas deildir ve gerek bir amaca hizmet etmez. En ksa tabiriyle, aslnda dnmezsiniz: Dnce kendiliinden oluur. "Dnyorum" ifadesi, bir kast bildirir. Konu hakknda sz hakknz olduu, kendi adnza bir seim yapabileceiniz anlamna gelir. Oysa ou insan iin durum byle deildir. "Yediklerimi sindiriyorum," "damarlar mda kan dolamn salyorum" gibi szler ne kadar yanlsa, "dnyorum" demek de o kadar yanltr. Sindirim kendiliinden olur; kan dolam kendiliinden olur; dnmek kendiliinden olur. Kafanzdaki sesin kendine ait bir can vardr. ou kii o sesin merhametine kalm durumdadr; dncenin, dier bir deyile zihnin tutsa konumundadrlar. Ve zihin gemiteki olaylarla artlandndan, gemii tekrar tekrar canlandrmaya zorlanrsnz. Doulular buna "karma" derler. O sesle tanmlandnzda, elbette ki bunun farknda olmazsnz. Bilseydiniz zaten onun esiri olmazdnz, nk size sahip olan kimlii kendiniz sandnzda, yani o haline geldiinizde gerekten size sahip olmasna izin verirsiniz. Binlerce yldr, insanlk giderek daha ok zihnin esiri oldu ve kendisine hakim olan kimliin "benlik" olmadn anlayamad. Kendini srekli zihniyle tanmladndan, sahte bir benlik duygusu - ego ortaya kt. Egonun younluu, kendinizi ne derecede zihninizle ve dncelerinizle tanmladnza baldr. Dnmek, bilincin ya da gerek kimliinizin toplamnn minicik bir parasndan baka bir ey deildir.

Zihinle tanmlama derecesi, kiiden kiiye deiir. Baz insanlar kendilerini zihinlerinden arndrdklarnda ksa bir sre iin bile olsa gerek zgrln tadn karrlar ve o ksa sre iinde hissettikleri huzur, mutluluk ve canllk, hayat yaamaya deer hale getirir. Yaratclk, sevgi ve efkatin glendii zamanlar da vardr. Ama dierleri, srekli egolarna tutsak olarak yaarlar. Kendilerine, bakalarna ve etraflarn saran dnyaya kar yabanclarlar. Onlara baktnzda, yzlerindeki gerginlii, atk kalarn veya gzlerindeki dalgn baklar fark edebilirsiniz. Dikkatlerinin byk blm dncelerine ynelmi durumdadr ve bu yzden sizi gerekten gremezler ve sizi asla gerekten dinleyemezler. Dikkatleri sadece zihinlerindeki dnce biimleri olarak var olan gemie veya gelecee odaklanmtr. Ya da size oynadklar role uygun ekilde davranrlar ve yine kendileri olamazlar. ou insan, gerek kimliklerine yabanclamtr ve bazlar ylesine yabanclamtr ki bakalaryla paylamlar herkese "sahte" grnr; tabii onlar kadar kendilerine yabanclaarak "sahte" davranmay benimsemi olanlar hari. Yabanclama, herhangi bir ortamda, herhangi bir durumda, herhangi biriyle birlikteyken veya hatta kendi banzayken bile srekli huzursuz olmak demektir. Srekli olarak "eve" dnmeye alrsnz ama kendinizi asla evinizde hissedemezsiniz. Yirminci yzy ln en byk yazarlarndan bazlar Franz Kafka, Albert Camus, T. S. Eliot, James Joyce gibi - yabanclamann insan varlnn evrensel ikilemi olduunu fark etmi, muhtemelen kendi ilerinde de bunu derinden hissetmi ve almalarnda muhteem bir ekilde ifade edebilmilerdir. Her ne kadar bir zm sunamam olsalar da, bize insanln bu sorunuyla ilgili derin bir bak as sunmulardr. Kiinin kendi sorununu aka tanmlayabilmesi, onu amak iin atabilecei ilk admdr. DUYGUNUN DOUU Dnce hareketine ek olarak - ama ondan tamamen ayr deil - egonun bir boyutu daha vardr: Duygu. Bu, btn dncelerin ve duygular n egodan kaynakland anlamna gelmez. Sadece kendinizi onlarla tanmladnzda ve sizi tamamen kontrol altna aldklarnda, yani "ben" haline geldikleri zaman egoya dnrler. Tm fiziksel organizmalar gibi, vcudunuzun da kendine ait bir zeks vardr. Bu zek, zihninizin syledii eylere ya da dier bir deyile dncelerinize tepki verir. Yani duygu, aslnda vcudunuzun zihninize verdii tepkidir. Vcudun zeks elbette ki evrensel zeknn ayrlmaz bir paras, onun saysz ifadelerinden biridir. Atomlara ve molekllere geici bir kohezyon salayarak, onlar btn bir fiziksel organizma haline getirir. Vcudun btn organlar nn almasnn, oksijen ve yiyeceklerin enerjiye dnmesinin, kalp atlarnn ve kan dolamnn, vcudu istilaclardan koruyan ba klk sisteminin, sinir ularndan giren duyusal verilerin beyne gnderilerek orada tercme edilmesinin ve etrafnz saran harici gerekliin isel resmi haline dnmesinin ardnda yatan organizasyon prensibi budur. Btn bunlar, ayn anda gerekleen dier binlerce fonksiyonla birlikte, bu zek tarafndan mkemmel bir ekilde koordine edilir. Vcudunuzu siz ynetmezsiniz; o zek ynetir. Ayn zamanda, organizmann evreye verdii tepkilerden de o sorumludur. Bu, tm canl trleri iin geerlidir. Bitkinin fiziksel biimini almasn ve iek amasn, iein her sabah yapraklarn gnee evirmesini ve geceleri kapamasn salayan zek ayndr. Adna Dnya gezegeni denen kompleks canly Gaia olarak ifade eden zek da ayndr. Bu zek, bir canlnn herhangi bir tehdit karsnda gdsel olarak tepki vermesini salar. Hayvanlarda da insanlarnkine benzer duygular olumasna neden olur; fke, korku, zevk gibi. Bu gdsel tepkiler, duygunun ilkel biimleri olarak dnlebilir. Belli durumlarda, insanlar da hayvanlar nkine benzer gdsel tepkiler verirler. Bir tehlike kar snda, canlnn hayat tehdit edildiinde, kalp daha hzl atmaya balar, kaslar gerilir, solunum hzlanr; bu, kamaya ya da savamaya hazrlktr. Yaratt

duygu korkudur. Keye sktrldnda, ani bir enerji younluu, vcuda daha nce sahip olmad bir g kazandrr. Yaratt duygu fkedir. Bu gdsel tepkiler, duygulara yakn gibi grnr ama kelimenin gerek anlamyla duygu deillerdir. Gdsel bir tepkiyle bir duygu arasndaki temel fark udur: Gdsel bir tepki, vcudun herhangi bir harici durum kar snda gsterdii dorudan tepkidir. Dier yandan bir duygu, vcudun bir dnceye gsterdii tepkidir. Dolayl olarak, bir duygu ayn zamanda gerek bir durum ya da olaya verilen bir tepki de olabilir ama aslnda bu tepki, olayn ya da durumun zihinsel yorumuna kar verilir. Yani dier bir deyile, zihnin herhangi bir durum ya da olayla ilgili olarak iyi ve kt, ho ve sevimsiz, ben ve benim kavramlar yla oluturduu bir dnceye verilen tepkidir bu. rnein, birinin arabasnn alndn duyduunuzda, muhtemelen herhangi bir duygu hissetmezsiniz ama sizin arabanz alndnda, muhtemelen ok fkelenirsiniz. "Benim" zihinsel kavramnn bu kadar gl duygular yaratabilmesi inanlmazdr. Vcut ok zeki olmasna ramen, gerek bir durumla bir dnce arasndaki fark syleyemez. Her dnceye gerekliin bir parasym gibi tepki verir, nk sadece bir dnce olduunun farknda deildir. Vcuda gre endie ya da korku verici bir dnce, "Tehlikedeyim" mesajdr ve dolaysyla, gece scak ve rahat yatanza yatyor olsanz bile, vcudunuz bu mesaja uygun olarak tepki verir. Kalp daha hzl atar, kaslar gerilir ve solunum hzlanr. Bir enerji younluu olur ama tehlike sadece zihinsel bir kurgudan ibaret oldu undan, enerji boalacak bir yer bulamaz. Sonu olarak, enerjinin bir ksm zihne geri dner ve vcudun uyumunu bozar. DUYGULAR VE EGO Ego sadece gzlenmeyen zihin, kafanzn iinde sizmi gibi konuan ses deil, ayn zamanda da vcudunuzun o sesin sylediklerine kar verdii tepkiler sonucunda oluan gzlemlenemeyen duygulardr. ou zaman ego sesin ne tr dncelerle uratn ve dnce srecinde yaratt yapsal bozukluklar grdk. Bu bozuk dnceler karsnda vcudun verdii tepki, olumsuz duygulardr. Zihindeki ses, vcudun inanp ona gre tepki verecei bir hikye anlatr. Bu tepkiler, duygulardr. Buna karlk duygular, enerjiyi ilk bata duygularn olumasna neden olan dncelere geri gnderir. ncelenmeyen, kontrol edilmeyen dnceler ve duygular arasndaki ktcl dng budur ve duygusal dncelere, duygusal hikye kurgulamalarna yol aar. Egonun duygusal ierii kiiden kiiye deiir. Baz egolarda, duygular dierlerine oranla daha gldr. Vcutta duygusal tepkilere yol aan dnceler, bazen zihnin onlar tanmlamaya frsat bulamayaca kadar hzl gerekleebilir; dolaysyla, vcut zaten bir duyguyla tepki vermitir ve duygu da bir tepkiye dnmtr. Bu tr dnceler, genellikle sze dklemeyen ve bilinaltnda kalan varsaymlardr. Kiinin gemi artlanmalarndan, genellikle de ocuklu undan kaynaklanrlar. "nsanlara gvenilmez" varsaym, kiinin ilikilerle ilgili takntl varsaymlarna bir rnek verilebilir; belki de byle bir varsaym benimsemesi iin ocuklu unda yeterince destekleyici olmayan veya gven vermeyen ebeveynleri ya da kardeleri olmu olabilir. te bu tr bilinalt varsaymlarna baka rnekler: "Kimse bana sayg duymuyor. Kimse beni takdir etmiyor. Hayatta kalmak iin savamak gerekir. Asla yeterince param olmaz. Yaam seni hep hayal krklna uratr. Bolluu hak etmiyorum. Sevgiyi hak etmiyorum." Bilinalt varsaymlar, vcutta belli duygular yaratr ve bu duygular da zihinsel faaliyetlere ya da ani tepkilere yol aar. Bu ekilde, kiisel gerekliinizi yaratrlar.

Egonun sesi srekli olarak vcudun normal durumunu bozar. Neredeyse herkesin vcudu byk bir gerilim altndadr; sadece baz harici etkenler tarafndan tehdit edildii iin deil, ayn zamanda da zihin tarafndan tehdit edildii iin. Vcuda bal bir ego vardr ve egoyu oluturan bozuk dnce kalplarna tepki vermemek elinde deildir. Dolaysyla, srekli ve takntl dncelerle birlikte bir olumsuz duygu ak gelir. Peki olumsuz duygu nedir? Vcut iin zehirli olan, vcudun dengesini ve uyumunu bozan duygudur. Korku, endie, fke, kin, znt, nefret, kskanlk, gpta; btn bu duygular, vcuttaki enerji akn bozar ve kalbi, baklk sistemini, sindirim sistemini, hormon retimini ve vcuttaki di er birok eyi etkiler. Henz egonun nasl alt hakknda ok az bilgiye sahip olmasna ramen, tp bilimi bile olumsuz duygusal durumla fiziksel hastalklar arasnda bir balant olduunu grmeye balamtr. Vcudu etkileyen bir duygu, ayn zamanda balantda olduunuz ya da etrafnzda bulunan insanlar da etkiler ve bir zincirleme reaksiyon balatarak grmediiniz, tanmadnz insanlara kadar uzanr. Btn olumsuz duygular iin genel bir terim vardr: Mutsuzluk. Peki ayn ekilde, olumlu duygular n da vcut zerinde olumlu bir etkisi var mdr? Baklk sistemini glendirir, vcudu genletirip iyiletirirler mi? Gerekten de bunu yaparlar ama egodan kaynaklanan olumlu duygularla kiinin kendi varlyla doal balantsndan kaynaklanan daha derin duygular ayrmay renmemiz gerekir. Ego tarafndan retilen olumlu duygular, abucak dnebilecekleri zt duygular da kendi ilerinde barndrrlar. te size birka rnek: Egonun adna ak ya da sevgi dedii duygu, aslnda sahiplenmek ve baml hale gelmekle ilgilidir ve bir saniye iinde nefrete dnebilir. nemli bir olayn beklentisi, yani egonun gelecee ar deer yklemesi, olay bittiinde ya da egonun beklentilerini karlamadnda, kolayca hayal krklna dnebilir. vgler ve takdirler bir gn sizi canl ve mutlu hissettirirken, ertesi gn eletirildiinizde ya da dikkat alnmadnzda, kendinizi dlanm ve mutsuz hissedebilirsiniz. lgn bir partinin zevki, ertesi sabah yerini ba arsna ve kasvete brakr. Kt olmadan iyi, irkin olmadan gzel yoktur. Egodan kaynaklanan duygular, zihnin srekli deiebilen ve istikrarsz olan harici etkenlerle kendini tanmlamasna dayaldr. Dier yandan, daha derin duygular gerekte duygu deil, Varlk durumlardr. Duygular, ztlklar alemi iinde var olur. Varlk durumlar ise belirsiz gibi grnse de, ztlklar yoktur. Gerek doanzn paralar olan sevgi, mutluluk ve bar gibi, onlar da iinizden ykselirler. NSAN ZHNNE SAHP BR RDEK imdinin Gc adl kitabmda, iki rdek kavga ettiinde - ki hi uzun srmez - bir sre sonra ayrldklarn ve farkl ynlere doru utuklarn belirtmitim. Sonra her iki rdek de kanatlarn birka kez gl bir ekilde rparlar ve bylece kavga srasnda topladklar ar enerjiyi atarlar. Kanatlarn rptktan sonra, hibir ey olmam gibi huzurlu bir ekilde szlrler. Eer rdekler insan zihnine sahip olsalard, kavgay dncelerinde canl tutar, hikyeler kurarlard. Bir rdein hikyesi muhtemelen yle olurdu: "Az nce yapt eye inanamyorum. On santim yanma yaklat. Sanki gln sahibi oymu gibi davranyor. zel alanma hi saygs yok. Ona bir daha asla gvenmeyeceim. Bir daha sefere beni kzdrmak iin baka bir ey yapacak. imdiden komplo planlamaya baladndan eminim. Ama buna daha fazla izin vermeyeceim. Bir daha sefere ona unutamayaca bir ders vereceim." Bylelikle, zihin bir sr hikyeler kurup durur ve aradan gnler, aylar ve hatta yllar gemesine ramen, fke ilk gnk gibi devam eder. Vcuda gelince; dncelerde kavga hl devam ettii ve vcut da gerekle dnceler arasndaki fark bilemedii iin,

btn dncelerin yaratt btn duygulara karlk enerji reterek tepki verir ve bu da daha fazla dnceye yol aar. Bu, egonun duygusal dnce sreci haline gelir. Bir insan zihni olsayd, rdein hayatnn ne kadar karmak bir hal alabileceini gryor musunuz? Ama ne yazk ki ou insan srekli bu ekilde yayor. Hibir durum ya da olay gerekten bitmiyor. Zihin ve zihin rn "ben ve hikyem" srekli devam ediyor. Bizler, yolunu kaybetmi bir canl tryz. Her doal eyin, her iein ya da aacn ve her hayvann, bize retecek nemli dersleri var. Tek yapmamz gereken, durup bakmak ve dinlemek. rdein bize verdii ders udur: Kanatlarn rp - yani "hikyeyi brak" -ve tek g yerine geri dn: imdiye! GEM BERABERNDE TAIMAK nsan zihninin gemii brakmak konusundaki beceriksizlii ya da isteksizlii, Tanzan ve Ekido adnda, iddetli ya murlardan sonra olduka amurlu bir hale gelmi olan toprak kr yolunda yryen iki Zen rahibinin hikyesinde gzel bir ekilde rneklenmektedir. Bir kyn yaknndan geerlerken, yolun kar tarafna gemeye alan gen bir kadn grrler. amur ok derin oldu u iin, kadn zerindeki ipek kimonoyu berbat etmeden kar tarafa geemeyecektir. Tanzan hi tereddt etmeden kadn kucana alp yolun kar tarafna geirir. Sonrasnda rahipler sessizce yollarna devam ederler. Be saat sonra, yaadklar tapnaa yaklarlarken, Ekido daha fazla kendini tutamayarak Tanzan'a dner. "Neden kz yolun kar tarafna geirdin?" diye sorar. "Biz rahiplerin bu tr eyler yapmamas gerekir." "Ben kz saatler nce brakmtm," der Tanzan. "Sen hl tayor musun?" imdi birinin srekli Ekido gibi houna gitmeyen olay veya durumlar zihninde tayarak ve dnce stne dnce biriktirerek yaadn dnrseniz, gezegendeki insanlarn ounun nasl yaadyla ilgili bir fikir edinmi olursunuz. Zihinlerinde tadklar ykn arlna bakar msnz? Gemi, anlar olarak iinizde yaar ama anlarn kendileri sorun deildir. Asln sylemek gerekirse, gemiten ve gemi hatalarmzdan ancak anlarmz hatrlayarak ders alabiliriz. Ancak anlar, yani gemile ilgili dnceler sizi tamamen ele geirdikleri ve benlik duygunuzun bir paras haline geldikleri zaman bir sorun, bir yk olutururlar. Bu olduunda, gemile artlanm olan kiiliiniz, hapishaneniz haline gelir. Anlarnzda bir benlik duygusu vardr ve hikyeniz kendinizi alglama biiminiz haline gelir. Bu "kk ben" aslnda zamana ve biime bal olmayan varlnz olarak gerek kimliinizi glgeler. Gemiinizde sadece zihinsel deil, ayn zamanda duygusal anlar da vardr; eski duygular, srekli olarak yeniden ya anr. Honutsuzluunu be saat boyunca dnceleriyle besleyerek tayan rahip gibi, ou insan byk miktarda fazladan bagaj tarlar. Kendilerini krgnlklar, pimanlklar, dmanlklar ve sululuk duygusuyla snrlarlar. Duygusal dnce sistemleri, benliklerinin bir paras haline gelir ve bylece, kimliklerini glendirmek iin eski duygulara tutunmay renirler. nsan eski duygular srdrme eiliminde olduundan, neredeyse herkes, eski duygusal alaryla kendi etrafnda bir enerji alan rer ki ben buna "ac beden" diyorum. te yandan, zaten sahip oldu umuz ac bedeni daha da bytmekten vazgeebiliriz. Kanatlar mz rparak - mecazi anlamda elbette - ve zihinsel olarak gemite yaamaktan vazgeerek, eski duygulan biriktirmekten ve beraberimizde srklemekten kendimizi kurtarabiliriz. Olaylar veya durumlar zihnimizde canl tutmamay, zihinsel film ynetmenliini srdrmek yerine dikkatimizi u ana

evirmeyi renebiliriz. O zaman dncelerimiz ve duygularmz yferine, Varlmz kimliimiz haline gelir. Gemite, sizi imdide yaamaktan alkoyabilecek hibir ey olmad; eer gemiin sizi imdide yaamaktan alkoyacak gc yoksa, baka ne gc olabilir ki? BREYSEL VE KOLEKTF u anda tam olarak yzleilmeyen ve ierii grnmeyen herhangi bir olumsuz duygu, tamamen zlemez. Arkasnda mutlaka bir ac kalnts brakr. zellikle ocuklar, gl olumsuz duygular fazlasyla ezici bulduklar iin, onlar hissetmemeye almak eilimindedirler. Yanlarnda bu duyguyla dorudan yzlemelerini salayacak sevgi dolu ve efkatli bir bilinli yetikin olmadndan, ocuun o duyguyu hissetmemeye almaktan baka yapabilecei bir ey gerekten de yok gibidir. Ne yaz k ki bu erken uyanan savunma mekanizmas , genellikle yetikinlik dneminde de varln srdrr. Duygu hl bireyin iinde tanmlanmadan ve doal ekilde kendini ifade ederek yaamaya devam eder; rnein endie, fke, iddet patlamalar ya da fiziksel bir rahatszlk eklinde. Baz durumlarda, tm yakn ilikileri etkileyip sabote edebilir. ou psikoterapist, balangta son derece mutlu bir ocukluk geirdiini iddia eden ve daha sonralar bunun tam tersi oldu u ortaya kan hastalarla sk sk karlar. Gerek u ki hi kimsenin duygusal ac duymadan ocukluk yllarn geride brakmas mmkn deildir. Ebeveynlerinizin ikisi de aydnlanm insanlar olsayd bile, kendinizi yine de byk lde bilinsiz bir dnyada bulurdunuz. Tamamen yzleilmemi, tanmlanmam, kabullenilmemi ve serbest braklmam gl olumsuz duygular tarafndan geride braklan tm ac kalntlar, zaman iinde bir araya gelerek fiziksel bedeninizin hcrelerinde yaayan bir enerji alan olutururlar. Bu enerji alan sadece ocukluunuza ait aclardan deil, ergenlik ve yetikinlik yllarnzda yaadnz olaylarla biriken ac duygularndan da oluur; ve ou egonun sesi tarafndan yaratlr. Sahte bir benlik duygusu hayatnzn temeli olduunda, duygusal ac kanlmaz refakatiniz olacaktr. Neredeyse her insann iinde yaayan bu eski ama hl ok canl duygulardan oluan enerji alan, ac beden olarak tanmlanabilir. Ac beden, doasnda kesinlikle bireysel deildir. nsanlk tarihi boyunca saysz insan tarafndan hissedilmi aclar da bunun bir parasdr; ard arkas kesilmeyen kabile savalar, klecilik, yamaclk, tecavz, ikence ve akla gelebilecek her trl iddet eylemleri, bu duygularn nedeni olabilir. Bu ac, insanln ortak bilinaltnda yaamaya devam etmektedir ve akamlar haberleri seyrettiinizde veya insanlarn hayatlarndaki dramlara baktnzda, hl yenileri eklenmektedir. Kolektif ac beden, muhtemelen her insann DNA'sna ilenmi durumdadr ama henz onu grme yolunu bulamadk. Bu dnyada yeni doan her bebek, daha imdiden bir duygusal ac bedene sahiptir. Bazlarnda bu dierlerine oranla daha youn ve daha gldr. Baz bebekler ounlukla mutludur. Dierleri ise inanlmaz ve aklanamaz bir mutsuzluk iindedir. Baz bebeklerin yeterince sevgi ve ilgi grmedikleri iin aladklar dorudur ama bazlar, hibir aklanabilir neden olmadan alarlar ve sanki etraflarndaki herkesi kendileri gibi mutsuz etmeye alrlar; ne yazk ki genellikle de bunu baarrlar. Bu dnyaya geldikleri andan itibaren, insanln acsn ar bir ekilde paylarlar. Yine baz bebekler, anne ve babalarnn olumsuz duygular n algladklar ve bu onlara ac verdii iin srekli alayabilirler; ayn zamanda, ac bedenleri anne ve babalarnn ac bedenlerinden beslenmeye devam eder. Durum her ne olursa olsun, bebein fiziksel bedeni bydke, ac bedeni de byr.

Burada dikkat edilmesi gereken nemli bir nokta vardr: Ac bedeni hafif olan bir bebein, youn bir ac bedene sahip bir bakasna oranla yetikinlie ulatnda ruhsal adan "daha ileri seviyede" olaca dnlmemelidir. Hatta, genellikle bunun tersi dorudur. Ar ac bedenlere sahip insanlar, genellikle hafif ac bedenlere sahip insanlara oranla ruhsal adan daha abuk uyanrlar. Bazlar kendi ar ac bedenlerine kapal kalsalar da, biroklar artk mutsuzluklaryla yaamay srdremeyecekleri bir noktaya ularlar ve dolaysyla uyanma drtleri glenir. Yz acyla burulmu, vcudu saysz yaradan akan kanla dolmu sa'nn ac eken vcudu, neden insanln kolektif bilincinde bylesine nemli bir yer kazanmtr? zellikle Orta a'da, milyonlarca insan bunu kendi isel gerekliklerinin bir da yansmas olarak alglamasalard, kendi ilerinde bir eylerin kprdandm hissetmeselerdi, bu sembole bylesine derinden balanmazlard. Henz kendi ilerinde dorudan anlayacak kadar bilinli deillerdi ama farkna varmaya balyorlard. sa, acy ve acy ama olasln bnyesinde birletiren ilk insan olarak grlebilir. ACI BEDEN KENDN NASIL YENLER? Ac beden, ou insann iinde yaayan yar otonom bir enerji biimidir ve duygulardan oluan bir varlktr. Kendine ait ilkel bir zeks vardr ve tm canllar gibi, onun zeks da ncelikle varln srdrmeye odaklanmtr. Tm canllar gibi, periyodik olarak beslenmek zorundadr ve kendini yenilemek iin ihtiyac olan yiyecek, kendisininkine uygun bir enerji olmaldr; yani benzer bir titreime sahip olmak zorundadr. Duygusal adan ac veren herhangi bir deneyim, ac beden iin yiyecek olarak kullanlabilir. likilerde dramlar kadar olumsuz dnceleri de sevmesinin nedeni budur. Ac bedenin mutsuzluk bamll vardr. inizde srekli olarak duygusal bir olumsuzluk ve mutsuzluk arayan bir eyin var olduunu renmek sizin iin sarsc olabilir. Gerek u ki bunu bakasnda tespit etmek, kendi iinizde tespit etmekten ok daha kolaydr. Mutsuzluk sizi kontrol altna aldnda, sadece ona son vermeyi istememekle kalmazs nz, ayn zamanda olumsuz duygusal tepkilerden beslenebilmek iin ba kalarnn da sizin kadar acnas bir durumda olmas n istersiniz. ou insanda, ac bedenin uykuda veya aktif oldu u dnemler vardr. Uykuda olduunda, ar bir karanlk bulut tadnz ya da iinizde uyumakta olan bir volkann var olduunu unutursunuz. Ne kadar sre uykuda kalaca , kiiden kiiye deiir: En sk grleni birka haftadr ama birka gne ksalabilir ya da aylar boyunca srebilir. Daha nadir durumlarda, ac beden belli bir olayla tetiklenene kadar yllar boyunca uykuda kalabilir. ACI BEDEN DNCELERNZLE NASIL BESLENR? Ac beden, acktnda ve kendini yenileme zaman geldiinde, uykusundan uyanr. Buna ek olarak, herhangi bir zamanda herhangi bir olayla tetiklenerek de harekete geebilir. Beslenmeye haz r olan ac beden, en nemsiz olay, birinin syledii ya da yapt bir eyi ve hatta bir dnceyi tetik olarak kullanabilir. Eer yalnz yayorsanz ya da o srada yaknnzda kimse yoksa, ac beden sizin dncelerinizle beslenir. Aniden, dnce sisteminiz belirgin bir ekilde olumsuz hale gelir. Genellikle, bu olumsuz dnce krizi balamadan nce zihninize olumsuz bir duygu dalgasnn girdiini fark etmezsiniz; endie ya da fke gibi. Btn dnceler enerjidir ve ac beden imdi dncelerinizin enerjisiyle besleniyordun Ama her dnceyle beslenemez. Olumlu bir dncenin, olumsuz bir dnceden tamamen farkl bir duygu tonu alglamanz iin ola anst hassas olmanza gerek yoktur. Ayn enerjidir ama farkl bir frekansa sahiptir. Ac beden, mutlu ve olumlu bir dnceyi hazmedemez. Sadece olumsuz dncelerle beslenebilir, nk kendi enerji alanna uyan dnceler sadece onlardr.

Her ey, srekli hareket halinde olan enerji alanlar yla titreirler. Oturduunuz sandalye, elinizde tuttuunuz kitap ya da alma masanz, son derece kat ve hareketsiz gibi grnebilir, nk duyu organlarnz onlarn titreimlerini o ekilde alglamak zere yaratlmtr. Yani molekllerin, atomlarn, elektronlarn ve atomalt partikllerin bir araya gelerek ve titreerek oluturduklar eyleri siz sandalye, kitap ya da masa olarak alglarsnz. Fiziksel nesne olarak algladmz ey, belli bir hzda titreen enerjiden ibarettir. Dnceler, maddeden daha hzl titreen bir enerjiye sahip olduklarndan, be duyumuzla alglanamazlar. Dncelerin kendilerine ait bir frekans alan vardr ve olumsuz dnceler daha alt seviyelerde kalrken, olumlu dnceler daha st seviyelere kar. Ac bedenin titreim hz, olumsuz dncelerin titreim hzyla ayndr ve ac bedenin sadece olumsuz dncelerle ve duygularla beslenebilmesinin nedeni de budur. Dncenin duygu yaratmas kalb, ac beden durumunda tersine dner. Ac bedenden yaylan duygu, ksa sre iinde dnce sisteminizi etkisi altna alr ve zihniniz ac bedenin kontrol altna getiinde, dnce sisteminiz de olumsuz hale gelir. Zihninizdeki ses size hayat ya da kendinizle ilgili zc, endie verici, fkelendirici hikyeler anlatr ve bunu yapmak iin gemiinizle, insanlarla veya geleceinizle ilgili gerek ya da hayali olaylar kullanr. Kendinizi tamamen o sesin syledikleriyle tanmlar, btn bozuk dncelerine inanrsnz. O noktada, mutsuzluk bamll yerleir. Sorun olumsuz dnce trenini durduramamanz deildir; durdurmak istememenizdir. Bunun nedeni, o srada ac bedenin sizin sayenizde yaamas ve sizmi gibi davranmasdr. Ac beden iin, ac zevktir. Btn olumsuz dnceleri itahla yutar. Aslnda, imdi zihninizdeki ses, ac bedenin sesidir. sel konumalarnzn kontroln ele geirmitir. Ac beden ve dnce sisteminiz arasnda ktcl bir dng oluur. Her dnce, ac bedeni besler ve karlnda ac beden de daha fazla dnce retir. Birka saat ya da birka gn sonra, kendini tazeleyip beslenmesini tamamlayarak uykusuna geri dner ve arkasnda enerjisi tkenmi bir organizma ve hastalklara kar daha ak bir fiziksel beden b rakr. Eer bu size psiik bir asalak gibi grndyse, haklsnz, nk gerekten yledir. ACI BEDEN DRAMDAN NASIL BESLENR? Eer etrafnzda baka insanlar, tercihen einiz ya da ailenizden biri varsa, ac beden oluacak dramdan beslenmek iin onlar kkrtmaya alr. Ac bedenler yakn ilikileri ve aileleri severler, nk yiyeceklerini byk lde byle ortamlardan alrlar. Karnzdaki kiinin ac bedeni sizi tepki vermeye zorlarken, buna direnmek ok zordur. Gdsel olarak en zayf ve en krlgan noktalarnz bilir. ilk seferinde baarl olamazsa, tekrar tekrar denemeye devam edecektir. Kar nzdaki kiinin ac bedeni, karlkl beslenebilmek iin sizinkini uyandrmaya alr. Birok iliki, belli aralklarla iddetli ve ykc ac beden dnemleri yaar. Kk bir ocu un ebeveynlerinin ac bedenleri arasndaki iddetli karlamaya tanklk etmesi son derece zor ve ac vericidir ama ne yazk ki dnyann her yerinde milyonlarca ocuk her gn bunu yaamaktadr. nsanln ac bedeninin kuaktan kuaa aktar lmasnn en temel yolu da budur. Her dnemden sonra, eler kendilerini toparlar, ne yaptklarn anlar ve ego elverdiince grece huzurlu bir dneme girerler. Ar alkol tketimi genellikle erkeklerde ac bedeni harekete geirir ama ayn ey baz kadnlar iin de geerlidir. Kii sarho olduunda, ac bedenin kontrol ele almasyla, tam bir kiilik deiimi geirir. Ac bedeni fiziksel iddetle kendini beslemeye alm bir kii, genellikle bunun iin eine veya ocklarna odaklanr. Kendine gelip ayldnda, yaptklar iin pimanlk duyar ve bir daha asla tekrarlamayaca na sz verirken gerekten samimidir. Ne var ki konuan ve szleri veren kii, iddet eiliminde olanla ayn kii deildir ve kii yaptklarnn farkna varmad, kendi iindeki ac bedeni tanmad ve kendini ondan ayrmad srece, tekrar tekrar ayn eyleri yapacana gvenebilirsiniz. Baz durumlarda, bunun iin profesyonel yardm almak yararl olabilir.

ou ac beden, hem ac yaratmak hem de o acy kullanmak ister ama bazlar byk lde ya acy yaratan ya da kurbandr. Her iki durumda da, duygusal ya da fiziksel oldu u fark etmeksizin, iddetle beslenirler. "k olduklarn" dnen baz iftlerin aslnda birbirlerine ekim duymalar nn nedeni, ac bedenlerinin birbirlerini tamamlamas olabilir. Bazen acy yaratann ve kurbann rolleri bile daha ilk karlamalarnda belli olur. Cenneti getirdii sanlan baz evlilikler, aslnda cehennemi getirirler. Eer kedi beslediyseniz, kedilerin uyurken bile etraflar nda neler dndnn farknda olduklarn bilirsiniz; sra d bir ses duyduklarnda hemen kulaklar dikilir ve bazen gzlerini hafife aralayabilirler. Uykuda olan ac bedenler de ayn ekilde hareket eder. Belli bir seviyede daima uyanktrlar ve uygun bir tetik kendini ortaya koyduunda, hemen harekete gemeye hazrdrlar. Yakn ilikilerde, ac bedenler genellikle eler birlikte yaamaya karar verene ve hatta hayatlarnn geri kalann birlikte geirmek iin anlama yapana kadar bekleyecek kadar aklldr. Sadece einizle evlenmekle kalmaz, onun ac bedeniyle de evlenirsiniz. Birlikte yaamaya baladktan ya da balay bittikten ksa sre sonra einizin tamamen farkl bir kiilie sahip olduunu grmek, sizi fazlasyla artabilir. Son derece nemsiz grnen konular iin sizi sularken, barp arrken sesi ve baklar deiebilir. Ya da tamamen iine kapanabilir. "Sorun ne?" diye sorarsnz. "Sorun yok," der. Ama aslnda syledii eyin altnda yatan enerjiyi hemen hissedersiniz: "Sorundan baka bir ey yok." Gzlerine baktnzda, k gremezsiniz; sanki kaln bir pee inmitir ve daha nce tanyp sevdiiniz kiinin yerinde tamamen farkl biri vardr. Karnzda tam anlamyla bir yabanc grrsnz ve gzlerinin nefretle, dmanlkla, acyla veya fkeyle dolu olduunu fark edersiniz. Sizinle konutuunda, konuan kii einiz deildir; ac bedenleri onun araclyla konuuyordur. Syledii ey, ac bedenin gereklik versiyonudur ve bu gereklik, korkuyla, dmanlkla, fkeyle ve daha fazla acya neden olma isteiyle kirlenmi, arptlm, bozulmutur. Bu noktada, einizin gerek yznn bu olup olmadn dnr, bu insanla evlenmekle hayatnzn en byk hatasn yapp yapmadnz merak edersiniz. Ama iin asl u ki einizin gerek yz, ac beden kontrol ele almadan nce kaybolan yzdr. Ac bedene sahip olmayan bir e bulmak zordur ama ac bedeni ok fazla youn olmayan birini semeniz akllca olabilir. YOUN ACI BEDENLER Baz insanlar asla tamamen uykuda olmayan ac bedenler tarlar. Glmseyebilir ve kibarca konuabilirler ama her an altnda yatan mutsuzluk duygusunu hissedebilirsiniz; sanki kar larndaki kiiyi sulamak, mutsuz olacak bir eyler bulmak veya etraflarna mutsuzluk samak iin hazr bekliyor gibidirler. Ac bedenleri asla yeterince beslenemez ve srekli atr. Egonun duyduu dman ihtiyacn abartrlar. Tepkisellikleri sayesinde, nemsiz konular byterek etraflarndaki insanlar da dramn iine srklemeye alrlar. Bazlar organizasyonlara veya baak kiilere kar uzun ve anlamsz savalara ya da mahkeme davalarna giriebilirler. Bazlar ise eski bir ee ya da arkadaa kar dinmek bilmeyen bir nefret srdrebilirler. lerinde tadklar acnn farknda olmayan bu insanlar, acy olaylara ve durumlara yanstrlar. z farkndalklar yetersiz olduundan, bir olay ve o olaya verdikleri tepki arasndaki fark bile bilemezler. Onlara gre, mutsuzluk ve acnn kendisi bile olayn ya da durumun iindedir. sel durumlarnn farknda olmadklarndan, ac ektiklerini ve fazlasyla mutsuz olduklarm idrak edemezler.

Bazen bylesine youn ac bedenlere sahip insanlar bir dava iin savaan aktivistler olabilirler. Dava gerekten deerli olabilir ve bazen balangta baz baarlar kaydedebilirler; ama syledikleri ve yaptklar eylere akan olumsuz enerji ve kendi bilinsiz d man ihtiyalar, giderek davalarna kar dnmeye balar. Genellikle sonunda kendi organizasyonlar nn iinde de dman edinmeyi baarrlar, nk gittikleri her yerde kendilerini kt hissetmek iin bir neden bulabilirler ve bylelikle ac bedenleri aradklar eyi srekli bulmaya devam eder. ELENCE, BASIN VE ACI BEDEN Eer ada uygarla aina olmasaydnz, buraya baka bir adan ya da baka bir gezegenden gelmi olsaydnz, sizi artacak ilk eylerden biri, insanlarn birbirlerine ac vermek ve ldrmek iin bunca para demesi ve bunun adna "elence" demesi olurdu. iddet filmleri neden bu kadar ok seyirci eker? nsanlarn mutsuzluk ihtiyacn besleyen btn bir endstriden sz ediyoruz. nsanlar o filmleri seyretmeyi gerekten istiyor, nk kendilerini kt hissetmek istiyorlar. Peki insanlar n iinde kendini kt hissetmek isteyen ve bunu iyi bir ey olarak gren nedir? Elbette ki ac beden. Elence endstrisinin byk bir blm bunun iin alyor. Dolaysyla, tepkisellie, olumsuz dncelere ve kiisel dramlara ek olarak, ac beden kendini sinema ve televizyonlar sayesinde de beslemektedir. Ac bedenler bu tr filmleri yazp ekmekte, dier ac bedenler de izlemek iin para demektedir. Peki televizyonda ve sinemada iddet izlemek ve gstermek her zaman "yanl" m? Bu iddet gsterilerinin hepsi ac bedene mi hizmet ediyor? nsanln imdiki geliim dzeyinde, iddet sadece tamamen sapkn deil, ayn zamanda da kolektif ac beden sayesinde glenmi durumda. Eer bu tr filmler iddeti daha geni adan ele alrlarsa, kayna n ve sonularn, iddeti uygulayann yannda kurbana neler olduunu, altnda yatan kolektif bilinsizlii ve bunun kuaktan kuaa getiini - ac bedenlerin yan sra insanlarn iinde yaayan fke ve nefret - o zaman insanl uyandrmak adna ok nemli bir adm atm olurlar. nsanln kendi lgnln grebilecei bir ayna haline gelebilirler. Kendi iinizde delilii delilik olarak tanmladnzda, bu farkndaln uyan ve deliliin sonudur. Bu tr filmler gnmzde de vardr ve ac bedeni beslememektedirler. En iyi sava kart filmler, sava grkemli klmak yerine en plak gerekliiyle gsterenlerdir. Ac bedenler, ancak iddetin normal veya arzulanr bir davran olarak gsterildii, iddeti grkemli klarak izleyende olumsuz duygu reten filmler sayesinde beslenebilirler. Popler haber basn, haber deil, olumsuz duygu satmaktadr; yani ac beden iin yiyecek. On santimlik harflerle gazete balklarnda "fke" ya da "Alaklar" diye haykrmaktadr. zellikle ngiliz basnnn bu konuda ok iyi oldu unu belirtmek gerekir. Olumsuz duygular n, haberlerden daha ok gazete sattrdn biliyorlar. Haber basnnda genel olarak olumsuz haberlere doru bir eilim var. ler ne kadar ktleirse, haberciler de o kadar heyecanlanyorlar ve genellikle olumsuz heyecan basnn kendisi tarafndan yaratlyor. Ac bedenler buna baylyor. KOLEKTF D ACI BEDEN Ac bedenin kolektif boyutunda farkl zellikler vardr. Kabilelerin, uluslarn, rklarn kendilerine ait kolektif birer ac bedeni vardr ve bazlar dierlerine gre daha youn olurken, o kabileye, ulusa ya da rka mensup herkes, bu kolektif ac bedeni az ya da ok paylar.

Neredeyse her kadn, kolektif dii ac bedeni paylar ve bu ac beden, zellikle ayba kanamalarndan nce aktif hale gelir. Bu dnemlerde, birok kadn youn olumsuz duygularla boumaya balar. zellikle son iki bin yldr dii prensibin bastrlmas , egonun kolektif insan bilincinde mutlak hakimiyeti ele almasn salad. Elbette ki kadnlarn da egolar vardr ama ego kadnlara oranla erkeklerde daha kolay kk salar ve byr. Bunun ncelikli nedeni, kad nlarn erkeklere oranla daha az zihin odakl olmasdr. Sezgilerin kaynakland isel vcutla ve organizma zeksyla balantlar daha gldr. Kadnlar, erkee oranla daha az katdr, daha aktr ve dier canllara kar daha duyarldr; dolaysyla doal dnyayla daha fazla uyum iindedir. Gezegenimizdeki eril ve diil enerjiler arasndaki denge bozulmasayd, ego bylesine glenemezdi. O zaman ne doaya kar sava aar ne de kendi varlmza bu kadar yabanclardk. Kayt tutulmad iin kimse tam rakam bilmemektedir ama grne baklrsa, yz yllk bir srete, ila be milyon kadnn, Roma Katolik Kilisesi'nin kfirlii bastrmak iin kurduu kurum "Kutsal Engizisyon" tarafndan ikenceyle ldrld bilinmektedir. Bu olay, insanlk tarihindeki en karanlk sayfalardan biri olan Yahudi Soykrm ile baa ba grnmektedir. Kadnlarn cad olarak damgalanp ikence grmesi ve bir kaza balanp yaklmas iin, hayvanlara sevgisini gstermesi, ormanlarda ya da krlarda tek bana dolamas veya ifal otlar toplamas yeterliydi. Kutsal diilik eytani olarak adlandrld ve insan yaamnn btn bir boyutu byk lde ortadan kayboldu. Musevilik, slam ve hatta Budizm gibi dier kltrler ve dinler de diil boyutu bastrdlar ama en azndan daha az iddet ieren bir ekilde bunu yaptlar. Kadnn stats ocuk dourmaya ve erkeklerin mal olmaya indirgendi. Kendi ilerindeki diil zellikleri inkar eden erkekler imdi dnyay ynetmektedir ve bu yzden de dnya ruhsal dengesini kaybetmitir. Geri kalannn bir delilik tarihi olduu sylenebilir. Peki bu akut kolektif paranoya olarak dii korkusunun sorumlusu kimdi? Elbette ki erkekler. Peki ama o zaman neden Hristiyanlk ncesi birok antik uygarlkta - Smerler, Msrllar ve Keltler gibi kadnlara sayg gsteriyor ve diil prensipten korkmak yerine hayranlk duyuyorlard? Erkeklerin kadnlar tarafndan tehdit edildiklerini dnmelerine neden olan ey neydi? lerinde giderek byyen ego! Ancak erkek biiminde gezegenimizin tm kontroln ele geirebileceini biliyordu ve bunu yapmak iin, diil gszlyle ilgili bir inan yaymak zorundayd. Zaman iinde ego kadnlar da byk lde etkisi altna ald ama asla erkeklerde olduu kadar derin bir hakimiyet kuramad. imdi, diil zelliin kadnlarn bile ounda bastrld bir dneme geldik. Kutsal diilik bastrlm olduu iin, birok kadnda duygusal acya yol amaktadr. Aslnda, iki bin yldr ocuk dourmak, tecavz, klecilik, ikence ve iddetli lmler yznden kadnlarn ac bedenlerinin bir paras haline geldi. Ama gnmzde iler hzla deiiyor. nsanlar giderek daha bilinli bir hale gelirken, egonun da insan zihni zerindeki hakimiyeti zayflyor. Ego kadnlarda asla derinden kk salamad iin, erkeklere oranla kadnlar zerindeki hakimiyetini daha hzl kaybediyor. ULUSAL VE IRKSAL ACI BEDENLER Kolektif ac ekmi ya da ar iddet eylemlerine maruz kalm belli lkelerin ac bedenleri, dierlerine oranla daha a rdr. Daha eski tarihe sahip uluslarn daha gl ac bedenlere sahip olmasnn nedeni budur. Kanada veya Avustralya gibi daha gen lkelerin ve etraflarn saran lgnlklara kar izole durumda kalm -svire gibi - lkelerin de daha hafif bir ac bedene sahip

olmalar bu yzdendir. Elbette ki bu tr lkelerde insanlar n kiisel ac bedenleri de vardr. Eer yeterince duyarlysanz, uaktan indiiniz anda bu tr lkelerde ar bir enerjiyle karlatnz hissedersiniz. Baz lkelerde ise, potansiyel iddetin enerji alann gnlk hayatn yzeyinin hemen altnda bile hissedebilirsiniz. rnein Orta Dou gibi baz yerlerde, kolektif ac beden ylesine akuttur ki ac bedenin kendini yenileyip besleyebilmesi iin nfusun nemli bir blm kendini srekli olarak su ilemeye ve kendini cezalandrmaya eilimli bir halde olur. Ac bedenin ar ama artk akut olmad lkelerde, insanlarn kendilerini kolektif duygusal acdan ayrmaya ve uyuturmaya eilimi vardr: Almanya ve Japonya'da kendilerini almaya vererek, baka lkelerde yaygn ekilde alkole baml hale gelerek (ama ar miktarlarda alkol alndnda, ac bedeni harekete geirme ve besleme eilimi de vardr) bunu yaparlar. in'in ar ac bedeni bir lde yaygn ekilde uygulanan Tai Chi sayesinde snrlanr ki kontrol edemedii dier her eyi tehdit olarak gren Komnist hkmetin bu uygulamay yasaklamam olmas olduka artcdr. Sokaklar ve parklarda, her sabah milyonlarca insan zihni dinginletiren bu hareketli meditasyonu yaparlar. Bu, kolektif enerji alannda belirgin bir farkllk yaratr ve dnceyi azaltp Varl glendirdii iin ac bedeni zayflatr. Tai Chi, Qigong ve Yoga gibi fiziksel bedeni iine alan ruhsal uygulamalar, son zamanlarda Bat'da da bir hayli ilgi grmektedir. Bu uygulamalar fiziksel beden ve ruh aras nda bir ayrm yaratmadklar gibi, ac bedeni zayflatmakta da ok yararldrlar. Bu uygulamalarn kresel uyanta ok nemli bir rol oynayacaklarn belirtmek gerekir. Kolektif rksal ac beden, asrlar boyunca zulm grm olan Yahudilerde kendini zellikle belli eder. Ayn ekilde, Avrupal ncler tarafndan saylar belirgin bir ekilde azaltlan ve kltrleri yok edilen Amerikan Yerlileri'nde de gl bir ekilde grlr. Amerikal zencilerin de ac bedenleri ok youndur. Atalar iddetli bir ekilde kklerinden kopar lm, boyun eneye zorlanm ve kle olarak satlmtr. Amerikan ekonomik gcnn temelleri, drt-be milyon zenci klenin emeine dayanmaktadr. Aslnda, Amerikan Yerlileri'ne ve zencilere verilen ac, sadece bu iki rkla snrl deildir; ayn zamanda modern Amerikan halknn da kolektif ac bedeninin bir paras haline gelmitir. Herhangi bir iddet, zulm veya bask eylemleri sonucunda hem bu suu ileyenin hem de kurbann ayn derecede zarar grmesi kanlmazdr. Bakalarna yaptnz kendinize de yaparsnz. Ac bedeninizin yzde kann kolektif ve yzde kann size ait olduu nemli deildir. Her iki durumda da, sadece isel durumunuzun sorumlulu unu ele alarak bunu aabilirsiniz. Bakalarm sulamakta hakl gibi grnseniz bile, dncelerinizle ac bedeninizi beslemeye devam eder ve egonuzun tutsa olarak kalrsnz. Gezegende ktcl tek g vardr: nsan bilinsizlii. Bunu anlamak, gerek balayclktr. Balamayla, kurban kimliiniz zlr ve gerek gcnz ortaya kar; Varln gc. Bylece, karanl sulamak yerine, bulunduunuz yere getirirsiniz.

6. Blm -ZGRLEMEK
Ac bedenden zgrlemek, ncelikle bir ac bedene sahip olduunuzu bilmekle balar. Sonra, daha nemlisi, imdide kalabilme, uyanklnz srdrebilme, iinizdeki ac bedenin ar bir olumsuz duygu yk olduunu fark edebilme beceriniz gelir. Onu tandnzda, daha fazla sizmi gibi davranamaz ve kendini sizin sayenizde yenileyip yaamaya devam edemez. Ac bedenle kendinizi tanmlamanz sona erdirecek olan ey, Varln izdir. Kendinizi onunla tanmlamay braktnzda, ac beden dnce sisteminizi daha fazla kontrol edemez ve dolaysyla,

dncelerinizden beslenerek kendini daha fazla yenileyemez. Ac beden ou durumlarda hemen zlmez ama onunla dnce sisteminiz arasndaki balanty kopardnzda, ac beden enerjisini kaybetmeye balar. Dncelerinizin duygulardan etkilenmesi azalr; imdiye ait alglarnz, gemi olaylarla bozulmaz. Ac bedende hapis durumdaki enerji, titreimini deitirerek kendini Varlk iine aktr. Bu ekilde, ac beden bilin iin yakt haline gelir. Gezegenimizde yaam en bilge, en aydnlanm insanlarn bir zamanlar ar ac bedenlere sahip olmasnn nedeni budur. Ne yaparsanz yapn, ne sylerseniz syleyin, dnyaya hangi yznz gsterirseniz gsterin, zihinsel duygusal durumunuz gizlenemez. Her insan, isel durumunu yans tan bir enerji yayar ve ou insan bunu alglayabilir. Hissettiklerinin farknda olmayabilirler ama yine de sizinle ilgili duygular ve size kar davranlar belirgin ekilde etkilenecektir. Baz insanlar biriyle ilk kez karlatklarnda, daha aralarnda hibir konuma gemeden bunu hissedebilirler. Bir sre sonra, szler ilikinin kontroln ele alr ve kelimeler ou insann oynad rollerin replikleri haline gelir. Sonra dikkat zihne kayar ve kardaki kiinin enerji alann hissede-bilme becerisi byk lde zayflar. Yine de, bilinaltnda hl hissedilir durumdadr. Ac bedenin bilinsiz bir ekilde daha fazla ac aradn, yani kt bir ey olmas n istediini anladnzda, birok trafik kazasna o anda ac bedeni aktif hale gelen srclerin neden oldu unu da anlarsnz. Ac bedenleri aktif durumda iki src ayn anda bir kavaa geldiklerinde, bir kaza olasl normal artlarda olduundan ok daha yksektir. Bilinaltlar nda, ikisi de o kazann olmasn isterler. Ac bedenlerin trafik kazalar ndaki rol, zellikle "trafik canavar" denen fenomende kendini aka belli eder; byle bir durumda, bir src nndeki arabann fazla yava gitmesi gibi son derece nemsiz bir nedenden dolay fkelenerek iddete bavurabilir. Birok iddet eylemi, geici bir sre iin manyakla-an "normal" insanlar tarafndan ilenir. Btn dnyada, savunma avukatlar nn mahkemede una benzer szler sylediini duyarsnz: "Mvekkilim kendinde deildi," ve zanlnn yorumu: "Bana neler olduunu bilmiyorum; sanki bir g beni ele geirdi." Bildiim kadaryla, bugne kadar herhangi bir savunma avukat hakime yle dememitir: "Bu bir zayflam sorumluluk hali. Mvekkilimin ac bedeni aktif hale geldiinden, kendisi ne yaptnn farknda deildi. Aslnda, bunu o yapmad; ac bedeni yapt." Yani bu, insanlarn ac bedenleri tarafndan kontrol edildikleri zaman yaptklar eylerden sorumlu olmadklar anlamna m gelir? Cevabm: Evet. Nasl sorumlu olabilirler ki? Bilincinizi kaybettiinizde, ne yaptnz bilmediinizde nasl sorumlu tutulabilirsiniz? Ama insanlarn bilinli ve kendi bilinsizliklerinin sonular ndan zarar grmeyecek varlklar olmalar gerekir. Sadece, evrenin evrim srecinde yoldan kmlardr. Ama bu bile sadece ksmen dorudur. Daha geni bir adan bakldnda, evrenin evrim srecinde yoldan kmak aslnda mmkn deildir ve insan bilinsizlii ve ac bile, bu evrimin bir parasdr. Bitmek bilmeyen ac dngsne daha fazla dayanamadnzda, uyanmaya balarsnz. Dolaysyla, ac beden de daha byk resimde bir yere sahiptir. VARLIK Otuzlu yalarnda bir kadn bana gelmiti. Karlatmz ilk anda, kibar ve yzeysel glmsemesinin ardndaki acy hissetmitim. Bana hikyesini anlatmaya ba ladnda, glmsemesi aniden bir ac ifadesine dnt. Ardndan, kontrolsz bir ekilde hkrklara bouldu. Kendini ok yalnz ve tatminsiz hissettiini syledi. ok fazla fke ve znt vard. ocukken, iddet dkn babasnn tacizlerinin kurban olmutu. O anda, acsnn imdiki yaam artlarndan deil, son derece ar bir ac bedenden kaynaklandn anlamam uzun srmedi. Ac bedeni, bayata bak asnda bir filtre

yaratmt. Duygusal acsyla dnceleri arasndaki balanty gremiyor, kendini tamamen ikisiyle birden tanmlyordu. Ac bedenini dnceleriyle beslediinin ise kesinlikle farknda deildi. Dier bir deyile, son derece mutsuz bir benliin ykyle yayordu. Ama belli bir seviyede, acnn kendi iinden kaynaklandn anlam olmalyd. Uyanmaya hazrd ve bu yzden gelmiti. Dikkatini vcudunun iinde hissettii eylere evirdim ve duyguyu mutsuz dncelerinin ve mutsuz hikyesinin yaratt filtreden deil, dorudan alglamasn istedim. Bana mutsuzlu undan kmas iin bir yol gstereceimi umarak geldiini ve mutsuzluuna odaklanmasn istememe ardn syledi. Yine de, ondan istediim eyi isteksizce de olsa yapt. Yanaklarndan yalar boanyor, btn vcudu tir tir titriyordu. "u anda, hissettiin ey bu," dedim. "u anda hissettiin eyin bu olduu gereiyle" ilgili yapabilecein hibir ey yok. imdi, u ann farkl olmasn istemek yerine -nk zaten var olan acna daha fazlasn ekleyecektir - imdi hissettiin eyin bu olduunu tamamen kabullenmen mmkn m?" Bir an sessiz kald. Birden, aniden ayaa kalkp fkeyle "Hayr, bunu kabullenmek istemiyorum!" diye baracakm gibi grnd. "Kim konuuyor?" diye sordum. "Sen mi, yoksa iindeki mutsuzluk mu? Mutsuz olmakla ilgili mutsuzluunun, baka bir mutsuzluk katman olduunu grebiliyor musun?" Yine sakinleti. "Senden bir ey yapman istemiyorum. Tek istediim, sadece o duygularn orada olmasna izin vermenin mmkn olup olmadn anlaman. Dier bir deyile -bu biraz tuhaf grnebilir - eer mutsuz olmak seni rahatsz etmezse, mutsuzlua ne olur? Bunu renmek istemez misin?" Bir an aknlkla bana bakt ve bir dakika kadar sessizce oturduktan sonra, aniden enerji alan nda belirgin bir deiim hissettim. "Bu ok tuhaf," dedi. "Hl mutsuzum ama imdi etrafnda bir boluk hissediyorum. Sanki eskisi kadar nemli deilmi gibi grnyor." lk defa byle bir ifadeyle karlayordum: Mutsuzluumun etrafnda bir boluk var. Bu boluk, elbette ki u anda deneyimlediiniz eyi itenlikle kabullenmekten kaynaklanr. Baka bir ey sylemedim ve deneyimi sonuna kadar yaamasna izin verdim. Daha sonra, duyguyu tanmlamay brakt, dikkatini iinde yaayan eski ac duygusuna kar direnmeye deil, dorudan kendisine ynelttiinde, artk acnn dncelerini kontrol edemediini ve dolaysyla zihinsel olarak oluturulmu "Mutsuz Ben" hikyesini etkisiz hale getirdiini anlad. imdi, hayatnda kiisel gemiini aan yeni bir boyut olumutu; Varlk boyutu. Mutsuz bir hikye olmadan mutsuz olamayacanza gre, bu da mutsuzluun sonuydu. Ayn zamanda, ac bedeninin sonunun da balangcyd. Duygu kendi bana mutsuzluk olamaz. Sadece duygu ve mutsuz bir hikye mutsuzluk olabilir. Seansmz sona erdiinde, baka bir insann daha iinde Varln ykseliine tank olmann tatminini yayordum. nsan biiminde var olmamzn tek amac, bu bilin boyutunu dnyaya getirmektir. Ayn zamanda, ona kar savamakla deil ama bilincin n getirmekle bir ac bedenin yok oluuna da tank olmutum. Ziyaretim gittikten birka dakika sonra, bir arkada m bir ey brakmak iin geldi. eri girer girmez yle dedi: "Burada ne oldu byle? Enerji ok ar ve bulank. Neredeyse midem buland. Pencereleri ap birka tts yaksan iyi olur." ok youn ac bedene sahip birinin az nce ac bedeninden kurtuldu unu ve arkadamn hissettii eyin seans srasnda salman enerjinin bir kalnts olabileceini syledim. Ama arkadam kalp dinlemeye istekli deildi; sadece bir an nce oradan gitmek istiyordu.

Pencereleri atm ve yakndaki kk bir Hint restoranna yemek yemeye gittim. Ofisimde olanlar, zaten bildiim bir eyin onaylanmas yd: Belli bir seviyede, grnte bireysel olan tm ac bedenler, birbirlerine baldr. ACI BEDENN DN Bir masaya oturup yemek sipariimi verdim. Birka mteri daha vard. Yaknmdaki bir masada, tekerlekli sandalyede oturan orta yal bir adam, yemeini bitirmek zereydi. Bir an youn bir ekilde bana bakt ve baklarn kard. Aradan birka dakika geti. Adam aniden huzursuz oldu ve vcudu seirmeye balad. Garson taban almaya geldiinde, adam onunla tartmaya balad. "Yemek berbatt. Hi beenmedim." "O zaman neden yediniz?" diye sordu garson. Bu adam daha da kzdrd. Barp armaya balad. Azndan kfrler dklyordu ve o devam ederken, ierisi youn bir nefret duygusuyla dolmutu. nsan vcut hcrelerine giren enerjinin tutunacak bir ey aradn hissedebiliyordu. imdi dier mterilere de baryordu ama her nedense, ben youn bir Varlk halinde orada otururken, bana hi aldrmyordu. Evrensel insan ac bedeninin bana gelip yle fsldadn hissettim: "Beni yendiini sandm ama bak, hl buradaym." Dier yandan, seanstan sonra arkada kalan enerjinin benimle birlikte restorana geldi ini ve orada buldu u en uygun titreimli insana, yani benzer arlkta bir ac bedene sahip bir kiiye tutunduunu da dndm. Mdr kapy at ve "Git buradan," dedi adama. "Git buradan." Adam akl tekerlekli sandalyesiyle dar karken, herkes aknlkla ona bakyordu. Bir dakika sonra geri dnd. Ac bedeni henz tatmin olmamt; daha fazlasna ihtiyac vard. Tekerlekli sandalyesini iddetle arparak kapy at ve ieri doru bara ara kfretti. Bir garson ieri girmesini engellemeye al t. Adam tekerlekli sandalyeyi hzla ileri yneltti ve garsonu duvara iviledi. Dier mteriler ayaa frlayp adam durdurmaya alt. lklar, bar arlar, iti kaklar; tam bir kyametti. ok gemeden bir polis memuru geldiinde, sakinlemi olan adama oradan gitmesini ve bir daha da gelmemesini syledi. Neyse ki bacaklarndaki birka rk dnda garson yaralanmamt. Her ey bittiinde, mdr masama geldi ve akayla kark yle sordu: "Btn bunlara siz mi neden oldunuz?" Belki de sezgisel olarak bir balant kurmutu. OCUKLARDA ACI BEDEN ocuklarn ac bedenleri, bazen kendilerini dalgnlk ya da iine kapanklk olarak belli eder. ocuun yz aslr, dierleriyle oynamak istemez ve bir kede elinde oyuncak bebeiyle ya da parman emerek oturur. Alama ya da fke krizlerine de girebilirler. ocuk lk la bararak kendini oradan oraya atabilir veya etrafn krp dkmeye balayabilir. Kk melekleri birka saniye iinde kk bir canavara dnrken, ebeveynleri aknlk ve aresizlikle olduklar yerde kalakalrlar. "Btn bu mutsuzluk nereden kaynaklanyor?" diye merak ederler. Aslnda bu, az ya da ok, insan egosunun kkeninden kaynaklanan kolektif insanl k ac bedeninden ocuun ald payn eseridir. Ama ocuk ayn zamanda ebeveynlerinin ac bedenlerinden de etkilenmi olabilir. Dolaysyla, ebeveynler ocuklarna bakarak kendi durumlarn anlayabilirler. Ar duyarl ocuklar, ebeveynlerinin ac bedenlerinden daha da fazla etkilenirler. Ebeveynlerinin delice bir tartmasna tank olmak, ocukta dayanlmaz bir duygusal acya neden olur ve bu ar duyarl ocuklar yetikinlie ulatklarnda, ar bir ac bedene sahip olurlar. ocuklar, birbirlerine "ocuklar n nnde kavga etmemeliyiz," diyerek kendi ac bedenlerini gizlemeye alan ebeveynler tarafndan kandrlamaz-lar. Bu genellikle ebeveynler kibarca konumaya alrken, evin negatif enerjiyle dolu olduu anlamna gelir. Bastrlm ac bedenler fazlasyla kirlidir - hatta aka aktif olanlardan bile daha fazla - ve bu psiik kirlilik, ocuklar tarafndan emilerek kendi ac bedenlerinin geliimini destekler.

Baz ocuklar, son derece bilinsiz ebeveynlerle yaayarak ego ve ac beden hakknda farknda olmadan bir eyler renebilirler. Hem annesi hem de babas gl egolara ve ar ac bedenlere sahip bir kadn, bana onlarn tarttn grd her seferinde yle dndn sylemiti: "Bu insanlar delirmi. Ben buraya nasl geldim?" Bu ekilde yaamann delice olduu konusunda farkndal oktan gelimi durumdayd. Bu farkndalk, ebeveynlerinden ald acy belli bir lde azaltabilmesini salamt. Ebeveynler sk sk ocuklarnn ac bedenleriyle nasl baa kacaklarn merak ederler. Asl soru elbette ki kendi ac bedenleriyle baa kmay bilip bilmedikleridir. Onu kendi ilerinde tanmlayabiliyorlar mdr? ocuk ac beden krizi geirirken, duygusal tepki vermemek iin farkndalnz korumaktan baka yapabileceiniz bir ey yoktur. ocuun ac bedeni sadece tepkiyle beslenir. Ac bedenler son derece dramatik olabilir ama sakn kendinizi kaptrmayn. ok fazla ciddiye almayn. Eer ac beden saptrlm istekle tetiklenmise, isteklerini kabul etmeyin. Aksi takdirde ocuk u mesaj alr: "Ne kadar mutsuz olursam, istediimi elde etme olaslm o kadar ykselir." Bu, hayatnn ilerleyen yllar iin kesin bir bozukluk formldr. Siz tepki vermediinizde, ac beden hayal krklna urar ve tamamen yatmadan nce belki biraz daha iddetlenebilir. Neyse ki ocuklarda grlen ac beden krizleri, yetikinlerdekine oranla daha ksa srelidir. Ac beden yattktan ksa sre sonra ya da ertesi gn, ocuunuzla neler oldu unu konuabilirsiniz. Ama ocua sakn ac bedenden sz etmeyin. Bunun yerine sorular sorun: "Dn sana ne oldu yle de bir trl barp armay brakamadn? Hatrlyor musun? Neler hissetmitin? yi bir his miydi? Seni ele geiren ey, bir ad var m? Yok mu? Eer bir ad olsayd, ona ne isim verirdin? Eer grebilseydin, neye benzerdi? Grnn bana tarif edebilir misin? Gittiinde ona ne oldu? Uyumaya m gitti? Sence geri gelebilir mi?" Bunlar sadece birka soru nerisidir. Btn bu sorular, ocuun iindeki tanklk olgusunu uyandrma amacn tar. Bylece ocuk kendini ac bedenden ayrabilir. ocuklarn terminolojisini kullanarak kendi ac bedeninizi tarif etmeyi de deneyebilirsiniz. ocuunuz ac bedeninin etkisinde kald bir daha sefere, "Geri geldi, deil mi?" diye sorabilirsiniz. Ama bunu yaparken, ocuunuzun ondan sz ederken kulland kelimeleri kullann. ocu un dikkatini kendini nasl hissettiine yneltin. Tutumunuz eletiri ya da sulama yerine, ilgi ya da merak olmaldr. Bunun ac bedeni hemen durdurmasn bekleyemezsiniz ve ocuk sizi duymuyor gibi bile grnebilir ama ac beden aktif hale geldiinde bile, ocuun bilinci geri planda farkndaln bir para da olsa koruyacaktr. Birka seferden sonra, farkndalk giderek glenecek ve ac beden iyice zayflayacakt r. Bylelikle ocu unuzun Varlk gelitirmesine yardmc olursunuz. Bir gn, ocu unuz size kendi ac bedeninizin kontrol ele aldn syleyerek sizi uyarabilir. MUTSUZLUK Btn mutsuzluklar ac beden deildir. Bazlar yeni mutsuzluklardr ve imdiki anla uyumunuzu kaybettiinizde, o ya da bu ekilde imdiyi inkar ettiinizde oluurlar. imdiki ann daima orada olduunu ve ondan kanamayacanz anladnzda, ona gl bir "evet" katabilir ve bylece sadece mutsuzluun olumasn engellemekle kalmaz, ayn zamanda isel diren gittii iin, kendinizi Yaam ile glenmi halde bulabilirsiniz. Ac bedenin mutsuzluu, grnrdeki nedenle daima orantszdr. Dier bir deyile, ar tepkidir. Ar ac bedenlere sahip insanlar, genellikle zgn, fkeli, krgn veya korkulu olmak iin kolayca neden

bulabilirler. Baka birinin glmseyerek omuz silkecei ve hatta fark etmeyebilecei eyler, youn mutsuzluk nedeni olabilir. Ama elbette ki onlar asl nedenler deil, sadece tetikleyicidir. Eski birikmi duygular geri getirirler. Sonrasnda duygu zihne hareket eder ve egosal zihin yapsn abartarak enerji ykler. Ac beden ve ego, yakn akrabadrlar. Birbirlerine ihtiyalar vardr. Tetikleyici olay ya da durum, a r duygusal bir egonun gznden ele alnr. Yani nemi tamamen arptlr. imdiye, iinizdeki duygusal gemiin gzlerinden bakarsnz. Dier bir deyile, grdnz ve deneyimlediiniz ey olayda ya da durumda deil, kendi iinizdedir. Baz rneklerde, durum ya da olayda da olabilir ama kendi tepkinizle bunu abartrsnz. Bu tepki, bu abart, ac bedenin istedii ve ihtiya duyduu eydir, nk onunla beslenir. Ar bir ac bedenin kontrol altnda olan biri iin, ar duygusal "hikyesinden" ya da kendi bozuk isel yorumundan dar adm atmak genellikle imkans zdr. Bir hikyede ne kadar a r bir olumsuz duygu varsa, o kadar a r ve almaz hale gelir. Dolaysyla hikye de hikye olarak tanmlanmaz ve gerek olarak alglanr. Dnce hareketi ve beraberinde gelen duygulara skp kaldnzda, dar kmak mmkn deildir, nk bir dars olduunu bile bilmezsiniz. Kendi filminizde ya da dramnzda, dier bir deyile kendi cehenneminizde skp kalrsnz. Size gre gereklik budur ve baka bir gereklik mmkn deildir. Dolaysyla da vereceiniz tepki, tek olas tepkidir. KENDN ACI BEDENLE TANIMLAMADAN KURTULMAK Gl, aktif ac bedene sahip biri, bakalarna son derece rahatsz edici gelen bir enerji yayar. Byle biriyle karlatklarnda, baz insanlar hemen o kiiden uzaklamak, ilikilerini olabildiince asgariye indirmek isterler. Karlarndaki kiinin enerji alanndan tiksinirler. Bazlar o kiiye kar bir saldrganlk hissedebilirler ve ona kaba davranabilir, ona kar sert szler syleyebilir veya baz durumlarda fiziksel olarak saldrabilirler. Bu, ilerinde bir eyin karlarndaki kiinin ac bedenine benzediini gsterir. Bu kadar gl ekilde tepki verdikleri ey, aslnda kendi ilerinde de vardr. Ar ve srekli aktif ac bedenlere sahip insanlar, kendilerini sk sk atmal durumlarda bulurlar. Bazen ise aktif olarak bu durumlar kkrtabilirler. Ama baz zamanlarda ise gerekten de bir ey yapmazlar. Yaydklar olumsuz enerji, dmanl ekmek ve atma yaratmak iin yeterlidir. Bylesine aktif ac bedenli biriyle karlaldnda korunabilmek iin yksek derecede Varlk gerekir. Eer imdide kalmay baarabilirseniz, bazen kendi farkndalnz karnzdaki kiinin kendi ac bedeninden kurtulmasn ve mucizevi bir uyan gerekletirmesini bile salayabilir. Uyan ksa mrl olsa bile, uyan sreci balam olur. Tank olduum bu trdeki ilk uyanlardan biri, yllar nce olmutu. Bir gece saat on bire doru kapm alnd. Diyafonda, komum Ethel'in endie ykl sesini duydum: "Konumamz gerek. Bu ok nemli. Kapy a." Ethel orta yal, olduka zeki ve eitimli bir kadnd. Ayn zamanda gl bir egosu ve ar bir ac bedeni vard. Ergenlik andayken Nazi Almanyasndan kamt ve ailesinden birok kii toplama kamplar nda lmt. Ethel sinirden titreyerek kanepeme oturdu. Yannda getirdii dosyann iinden baz mektuplar ve belgeler kararak, hepsini kanepenin zerine ve yere yayd. Aniden, iimde bir alterin indiini ve btn vcudumun anormal bir enerjiyle dolduunu hissettim. Ak, uyank ve imdide kalmaktan baka yapabileceim bir ey yoktu; vcudumun btn hcreleriyle imdide olmak zorundaydm. Zihnimde hibir dnce olmadan, hibir zihinsel yargda ya da yorumda bulunmadan ona bakarak dinledim. Kelimeler azndan makineli tfek atei gibi kyordu. "Bugn bana rahatsz edici bir mektup daha gnderdiler. Bana kar bir kan davas srdryorlar. Yardm etmelisin. Onlara kar

birlikte savamalyz. Lanet olasca avukatlar hibir ekilde durmayacak. Evimi kaybedeceim. Beni tahliye kararyla tehdit ediyorlar." in asl uydu ki bina yneticileri baz tamiratlar yapmad iin Ethel aidatlar dememiti ve bunun karlnda konuyu mahkemeye aksettireceklerini sylyorlard. Ethel on dakika kadar konutu. Ben sadece oturdum, ona baktm ve dinledim. Aniden durdu ve bir ryadan uyanm gibi akn gzlerle etrafndaki ka tlara baknd. Sonra sakinleti ve yine her zamanki gibi kibar bir insan oldu. Btn enerji alan deimiti. Sonra bana bakt ve "Btn bunlar hi de nemli deil, di mi?" diye sordu. "Hayr, deil," dedim. Birka dakika boyunca sessizce oturdu, sonra ktlarn toplad ve gitti. Ertesi sabah beni sokakta durdurdu ve yzme pheyle bakt. "Sen bana ne yaptn? Dn gece yllardr ilk kez iyi uyudum. Aslnda, bir bebek gibi uyudum." Benim ona "bir ey yaptma" inanyordu ama aslnda hibir ey yapmamtm. Ona ne yaptm sormak yerine, belki de ne yapmadm sormalyd. Tepki vermemi, hikyesinin gerekliini onaylamam, zihnini daha fazla dnceyle ve ac bedenini daha fazla duyguyla beslememitim, hepsi bu. Sadece o anda hissettii eyi hissetmesine izin vermitim ve bu g, hibir ekilde mdahale etmemekte, hibir ey yapmamakta sakldr. imdide var olmak, sylenebilecek ya da yaplabilecek her eyden ok daha gldr ama bazen imdide var olmak szlere ve eylemlere yol aabilir. Aslnda ona olan ey kalc bir deiiklik deildi ama zaten iinde olan, mmkn olan bir eyi grmt. Zen'de buna satori denir. Satori, bir Varlk andr; zihninizdeki sesten, dnce srecinden ve duygu olarak vcudunuzdaki yans malarndan ksa bir an iin uzaklamaktr. Daha nce bir dnce ve duygu karmaasnn var olduu yerde, imdi bir boluk olmasdr. Dnen zihin Varl anlayamaz ve bu yzden sk sk yanl yorumlar. Size umursamadnz, mesafeli olduunuzu, hibir ekilde efkat duymadnz syler. Gerekte ise balant kuruyorsunuzdur ama bunu duygu ve dnceden ok daha derin bir seviyede yapyorsunuzdur. Aslnda, o seviyede gerek bir birleme sz konusudur. Varln dinginliinde, kendi iinizdeki ve karnzdaki kiinin iindeki biimi olmayan z bir hissedersiniz. Kendinizdeki ve kar nzdaki kiideki birlii bilmek, gerek sevgi, gerek ilgi, gerek efkattir. TETKLEYCLER Baz ac bedenler, sadece tek trde bir tetikleyiciye ya da duruma tepki verir. Bu durum, genellikle gemite derin acya neden olan bir olayla ilgilidir. rnein, ebeveynleri srekli para konular nda tartan bir ailede byyen bir ocuk, onlar n para konusundaki korkularn benimseyerek sadece parasal konular sz konusu olduunda tetiklenen bir ac beden gelitirebilir. Byle bir ocukluk yetikinlie ulatnda, son derece nemsiz rakamlar sz konusu olduunda bile parayla ilgili olarak kolayca fkelenebilir. Bunun tesinde aslnda hayatta kalma drts ve yo un bir korku vardr. Kendilerini ruhsal - ya da dier bir deyimle, grece bilinli - insanlar olarak tandm biroklarnn, telefonda em-laklaryla ya da borsa simsarlaryla konuurken barp ardklarna, suladklarna ve hatta tehditler savurduklarna ok kez tank oldum. Btn sigara paketlerinin zerinde sala zararl olduklar ynnde bir uyar bulunduu gibi, belki btn paralarn ve hisse senetlerinin zerinde de benzer bir ifade bulunmal: "Para ac bedeni harekete geirebilir ve tam bir bilinsizlie yol aabilir." ocukluunda ebeveynlerinden biri ya da her ikisi tarafndan terk edilmi bir kii, muhtemelen terk edilmeyle ilgili bir olayla kar latnda tetiklenen ar bir ac beden gelitirmi olabilir. Havaalanna kendisini almaya gelirken birka dakika geciken bir dost ya da eve biraz ge gelen bir e, ciddi bir ac

beden krizine yol aabilir. Eer eleri onlar terk eder ya da lrse, byle bir durumda doal olan duygular, ok daha ar ulara kayar. Youn aclara, uzun sren zlemlere, dinmeyen bir depresyona veya saplantl fkeye neden olabilir. ocukluunda babas tarafndan fiziksel tacize uram bir kadn, herhangi bir erkekle yakn ilikiye girdiinde kolayca tetiklenen bir ac beden gelitirmi olabilir. Buna ek olarak, ac bedenini oluturan duygu, onu babasnnkine benzeyen bir ac bedene sahip bir adama doru ekebilir. Byle bir durumda kadnn ac bedeni, ayn acy daha fazla verebileceini hissettii birine kar manyetik ekim yaratabilir. Bu ac bazen k. olmak eklinde yanl yorumlanabilir. stenmeden doan ve annesi tarafndan ilgilenilmeyen, ok az sevgi gren bir ocuk, yetikinlie ulatnda hem annesinin sevgisine ve ilgisine kar youn zlem duyan hem de kendisinden bunlar esirgedii iin annesinden nefret eden bir ac beden gelitirmi olabilir. Bu durumda, kar lat tm kadnlar ac bedeninin ihtiyalarn tetikleyecek, bu durum kendisini o kadnlar batan karma arzusuyla ifade edecektir. Bu konuda tam anlamyla uzman olaca phesizdir ama bir iliki fazla yakn bir hal almaya baladnda ya da bir ekilde karsndaki kadndan beklenmedik bir hareket grdnde, ac bedeninin anne figrne kar fkesi tetiklenecek ve ilikiyi sabote edecektir. Kendi ac bedeninizi her ortaya ktnda tanmay rendiinizde, hangi trde tetiklerin onu harekete geirdiini de ok gemeden renirsiniz. Bu tetikler kendilerini hissettirdiklerinde, onlar olduu gibi, tarafszca grmeli ve hemen yksek bir farkndalk durumuna gemelisiniz. Bir iki saniye iinde, ac bedenin harekete geiiyle birlikte ortaya kan duygusal tepkiyi de hissedersiniz ama tam bir farkndalk durumunda kalarak kendinizi onunla zdeletirmezseniz, ac bedeniniz sizi kontrol altna alamaz ve zihninizdeki ses haline gelemez. O anda einizle birlikteyseniz, ona yle diyebilirsiniz: "Az nce sylediin ey, ac bedenimi harekete geirdi." Einizle, biriniz dierinin ac bedenini harekete geiren bir ey syledii ya da yapt her seferinde, birbirinize bunu bildirmek iin anlan. Bu ekilde, ac beden kendini dramlar sayesinde daha fazla besleyemez ve sizi bilinsizlie ekmek yerine, tamamen imdide kalmanza yardmc olur. Ac beden ortaya kt her seferinde imdide kalmay becerebilirseniz, ac bedenin olumsuz duygusal enerjisinin bir ksm yanacak ve bylece Varla dnecektir. Ac bedenin geri kalan abucak geri ekilecek ve daha iyi bir frsatn kmasn bekleyecektir; yani, daha az bilinli oldu unuz bir zaman kollayacaktr. Ac beden iin daha iyi bir frsat, Varl kaybettiinizde gelebilir ve bu da birka kadeh alkol aldktan sonra ya da bir aksiyon filmi seyrederken olabilir. En minik olumsuz duygu bile sinirlenmek ya da endielenmek gibi - ac bedenin geri dnecei bir kap aabilir. Ac bedenin sizin bilinsizliinize ihtiyac vardr. Varln na tahamml edemez. BR UYANDIRICI OLARAK ACI BEDEN lk bakta, ac beden insanln yeni bilincinin ykseliindeki en byk engelmi gibi grnebilir. Zihninizi megul eder, dncelerinizi kontrol eder ve arptr, ilikilerinize zarar verir ve btn enerji alannz kaplayan bir kara bulut gibi gelir. Sizi bilinsiz b rakma, yani kendinizi tamamen zihin ve duyguyla tanmlamanz salamaya eilimlidir. Sizi tepkisel klar, kendi iinizde ve etrafnz saran dnyada mutsuzluu artracak eyler yapmanza ya da sylemenize neden olur. Ama mutsuzluunuz arttka, ayn zamanda hayatnzdaki sorunlar da artar. Vcut daha fazla stresi kaldramad iin, bir hastalk ya da sinir bozuklu u gelitirebilir. Belki ac beden kt bir eyin olmasn istedii iin bir kaza geirebilir, byk bir atmaya girebilir ya da fiziksel iddete bavurabilirsiniz. Ya da her ey o kadar byk bir yk haline gelir ki artk mutsuz hayatnza devam edemeyeceinizi hissedersiniz. Ne var ki ac beden de siz olmadan var olamaz.

Ac bedenin kontrol altna girdiiniz her seferinde ve bunu fark etmediinizde, egonuzun bir paras haline gelir. Kendinizi tanmladnz her ey, egoya eklenir. Ac beden, egonun kendini tanmlayabilecei en gl eylerden biridir; tpk ac bedenin de kendini yenileyebilmek iin egoya ihtiya duyduu gibi. Ama bu kt niyetli ittifak bir noktadan sonra bozulmak zorunda kalabilir. Tpk elektrikle alan bir aletin fazla elektrik yklendiinde arzalanmas gibi, ac beden de egosal zihin yaps iin fazla ar hale geldiinde, onunla glenmek yerine ypranmaya balar. Gl ac bedenlere sahip insanlar, genellikle hayatlarnda artk dayanamayacaklarn, daha fazla ac ve dram kaldramayacaklarn hissettikleri bir noktaya gelirler. Biri bunu son derece a k ve yaln bir ekilde yle ifade etmiti: "Mutsuz olmaya doydum artk." Baz insanlar, benim de bama geldii gibi, artk kendileriyle ya ayamayacaklarn hissedebilirler. O zaman isel huzur en byk ncelik haline gelir. Akut duygusal aclar, byle durumlarda onlar mutsuz benlii yaratan zihinsel-duygusal yaplar bozmaya zorlar. Bu olduunda, ne mutsuzluk hikyelerinin ne de duygular nn kendileri olmadn, kendilerinin bilinen deil, bilen olduklarn anlarlar. Byle bir durumda ac bedenleri onlar bilinsizlie ekmek yerine, uyandrc grev yapar ve onlar Varlk durumunda kalmaya zorlar. Ama imdi gezegen zerinde gzlemlediimiz benzeri grlmemi bilinsizlik yznden, birok kii artk ac bedenlerinden ayrlmak iin ok fazla acya katlanmak zorunda deildir. Bozuk bir duruma geri kaydklarn hissettikleri her seferinde, dnce ve duyguyla tanmlama durumundan kp Varlk durumuna girme seeneine sahiptirler. Bunu yaparak, direnci bir kenara brakabilir, uyank kalarak kendi ilerinde ve etraflarnda olup bitenleri anda izleyebilirler. nsan evriminin bir sonraki adm kanlmaz deildir ama gezegenimizin tarihinde ilk kez, bilinli bir tercih olabilir. Peki bu seimi kim yapyor? Siz. Siz kimsiniz? Kendinin bilincine varan bilinlilik. ACI BEDENDEN KURTULMAK nsanlarn sk sk sorduu bir soru udur: "Ac bedenden kurtulmak ne kadar srer?" Bu, kiinin ac bedeninin younluuna ve Varlk durumunun younluu ya da derecesine gre deiir. Ama gerek kendinizde gerekse etrafnzdaki kiilerde yol atnz acnn nedeni ac beden deil, kendini ac bedenle tanmlama eilimidir. Sizi tekrar tekrar gemii yaamaya ve bilinsizliinizi srdrmeye zorlayan ey ac bedeniniz deil, kendinizi onunla tanmlamanzdr. Dolaysyla, daha nemli bir soru u olmaldr: "Kendimi ac bedenimle tanmlamaktan kurtulmam ne kadar srer?" te bunun cevab da u: Hi zaman almaz. Ac beden harekete getiinde, hissettiiniz eyin ac bedeniniz olduunu bilin. Kendinizi ac bedenle tanmlamaktan kurtulmak iin ihtiyacnz olan tek ey, bu bilgidir. Kendinizi onunla tanmlamaktan vazgetiinizde, deiim balar. Bilmek, eski duygularn zihninize ykselmesini ve sadece isel konu mann kontroln deil, baka insanlarla paylamlarnz ve davranlarnz da kontroln ele almas n engeller. Dolaysyla, ac beden sizi daha fazla kullanamaz ve sizin sayenizde kendisini yenileyemez. Eski duygu bir sre hl iinizde yaamaya ve zaman zaman ortaya kmaya devam edebilir. Sizi arada bir kendinizi onunla tanmlamaya kandrabilir ve bu da bilgiyi bir sre iin engelleyebilir ama uzun sre iin deil. Eski duygular durumlara yanstmamak, onlarla dorudan kendi iinizde yzlemek demektir. Hounuza gitmeyebilir ama sizi ldrmez de. Unutmayn, duygu siz deilsiniz. Ac bedeni hissettiinizde, sizde bir sorun olduunu dnme hatasna dmeyin. Kendinizi sorunlu biri olarak grmeniz egonun ok houna gider. Bilmenin arkasndan kabullenme gelmelidir. Baka bir ey yine sreci tersine evirebilir. Kabullenmek, kendinizi u anda olduunuz gibi hissetmek iin kendinize izin vermektir. Bir ey u anda naslsa yledir, bunu u anda deitirmek iin

yapabileceiniz bir ey yoktur. ey, pekl, bir ey yapabilirsiniz ama bu da ac ekmenize neden olur. zin vermekle, gerek kimliinize brnrsnz: Derin, geni, engin. Artk egonun kendini alglad gibi bir para deil, btnn kendisi olursunuz. Tanr'nn doasyla bir olan gerek doanz ortaya kar.

7. Blm -GEREKTE KM OLDUUNUZU BULMAK


Gnothi Seauton - Kendini Bil. Bu szler, Delphi'deki Apollo Tapma 'nn, yani kutsal Khin'in yerinin giriinde yazar. Antik Yunan uygarlnda, insanlar kendilerini nasl bir yazgnn beklediini renmek ya da belli bir konuda nasl bir adm atmalar gerektiini danmak iin kutsal Khin'e giderlerdi. Muhtemelen ziyaretiler ieri girerken bu yazy okuduklarnda, aslnda Khin'in bile onlara syleyemeyecei kadar derin bir gerei yansttn bilemezlerdi. Ne kadar byk bir vahiy ya da tutarl bir bilgi alrlarsa alsnlar, muhtemelen bunun kendilerini daha fazla mutsuzluk ve acdan kurtaramayacan da anlamazlard. Gerekte bu szlerin barndrd anlam udur: Baka hibir soru sormadan nce, hayatnn en temel sorusunu sor: Ben kimim? Bilinsiz insanlar - ve birou hayatlar boyunca kendi egolarnn tutsa olarak bilinsiz kalmaya devam ederler - size hemen kim olduklarn sylerler: simlerini, mesleklerini, kiisel tarihlerini, vcutlarnn biimini ya da durumunu ve kendilerini tanmladklar dier her eyi. Bazlar kendilerini lmsz ya da ilahi ruhlar olarak grdkleri iin, bir anlamda onlardan daha ileri seviyede olabilirler. Peki kendilerini gerekten tanyorlar m, yoksa sadece zihinlerindeki kavrama kula a biraz ruhsal grnen birtakm zellikler mi ekliyorlar? Kendini bilmek, bir dizi fikir ya da inanc benimsemekten ok daha derinlere uzanr. Ruhsal fikirler ve inanlar, yararl gstergeler olabilir ama kendi balarna gerekte kim olduunuzu aklamak konusunda kesinlikle yeterli olamazlar. Kendini bilmenin zihninizde dolaan fikirlerle hibir ilgisi yoktur. Kendini bilmek, zihinde kaybolmaktan ziyade Varla dayanmaldr. KM OLDUUNUZU D NYORSUNUZ? Kimlik duygunuz, ihtiyalarnz ve sizin iin hayatta nemli olan eyleri belirlemenizi salar; sizin iin nemi olan eyler ise, ayn zamanda sizi zme ve rahatsz etme potansiyeline de sahiptir. Bunu, kendinizi ne kadar derinden tandnz anlamak iin bir kriter olarak kullanabilirsiniz. Sizin iin nemli olan ey, syledikleriniz ya da inanlar nzla ilgili olmak zorunda deildir; sizin iin asl nemli olan eyleri ele verecek olan, yaptklarnz ve verdiiniz tepkilerdir. Dolaysyla kendinize u soruyu sorabilirsiniz: Beni rahatsz eden, fkelendiren ve zen eyler neler? Eer kk eyler sizi zyor ve sinirlendiriyorsa, o zaman kendinizin de yle olduunuzu dnyorsunuzdur; yani kk. Bilinaltnzdaki inan budur. Peki kk eyler neler olabilir? Aslnda her ey kk ve nemsizdir, nk her ey gelip geicidir. "lmsz bir ruh olduumu biliyorum," ya da "Bu lgn dnyadan bkp usandm, tek istediim biraz huzur," diyebilirsiniz; ama ancak telefon alana kadar. Kt haber: Borsa kt; anla ma bozuldu; arabanz alnd; kaynvalideniz geldi; yolculu unuz iptal edildi, szleme bozuldu; einiz sizi terk etti; daha fazla para istiyorlar; bunun sizin hatanz olduunu sylyorlar. Aniden endielenir ve fkelenirsiniz. Sesiniz sertleir: "Buna daha fazla dayanamyorum." Bakalarn sular, onlara saldrr, kendinizi savunur ve hakl karmaya alrsnz; stelik hepsi otomatik pilota balanm ekilde olur. Aka grld gibi, imdi kendiniz iin az nce baka bir ey istemediinizi sylediiniz halde,

huzurdan ok daha nemli olan baka bir ey vardr ve artk lmsz bir ruh olduunuzu dnmezsiniz bile. Anlama, para, szleme, kayp ya da kayp tehlikesi daha nemlidir. Kim iin? Az nce szn ettiiniz lmsz ruh iin mi? Hayr, egonuz iin. Kk benliiniz, geici olan eylerde gvenlik veya tatmin aramakta, bulamad iin de fkelenmektedir. Eh, en azndan imdilik gerekte kim olduunuzu dndnz biliyorsunuz. Eer istediiniz ey gerekten huzursa, huzuru seersiniz. Eer sizin iin en nemli ey gerekten huzur-sa ve kendinizin gerekten lmsz bir ruh oldu unuza inanyorsanz, zorlayc insanlarla ya da durumlarla karlatnzda tepki vermezsiniz ve tamamen uyank kalrsnz. Durumu hemen kabullenirsiniz ve kendinizi ondan ayrmak yerine, onunla birleirsiniz. Sonra, uyanklnz sayesinde bir cevap gelir. Cevap veren gerek sizsinizdir (bilin), olduunuzu sandnz kii deil (kk ben ya da ego). Son derece gl ve etkili oldu undan, hibir durumu ya da insan dman olarak grmesine gerek yoktur. Dnya srekli olarak sizin iin gerekten neyin nemli olduunu gznze sokarak, kimliinizle ilgili kendinizi uzun sre kandrmanz engeller. zellikle bir sorunla karlatnz zaman insanlara ve durumlara tepki verme ekliniz, kendinizi ne kadar iyi tandnzn en gereki gstergesidir. Kendinizle ilgili ne kadar snrl, ne kadar dar bir ego-sal bak anz varsa, bakalarnn egosal snrlarna o denli tepki verirsiniz. Onlar n "hatalarn" ya da hatalar olarak algladnz eyleri, onlarn kimlii olarak yorumlarsnz. Yani sadece onlarn egolarn grr ve dolaysyla kendi egonuzu glendirirsiniz. Bakalarnn egolarnn iinden bakmak yerine, egonun kendisine bakarsnz. Peki egoya bakan kimdir? Sizin egonuz elbette. Fazlasyla bilinsiz insanlar, kendi egolar n baka insanlardaki yansmalarndan deneyimlerler. Bakalarnda tepki verdiiniz eyin aslnda sizde de olduunu anladnzda, kendi egonuzun farkna varmaya balarsnz. Bu noktada, bakalarnn size yaptn sandnz eyleri bakalarna yaptnz da fark edebilirsiniz. O zaman da kendinizi kurban olarak grmekten vazgeersiniz. Siz ego deilsiniz, dolaysyla kendi egonuzun farkna varmanz, kim olduunuzu bildiiniz anlamna gelmez; sadece kim olmadnz bildiiniz anlamna gelir. Ama kim olmadnz bilmek, gerekte kim olduunuzu bilmek yolundaki en byk engeli amak demektir. Kimse size kim olduunuzu syleyemez. E er sylerse, bu baka bir kavram olur ve yine deiemezsiniz. Kimlik, inanszl gerektirir. Aslnda, her inan bir engeldir. Zaten her kimseniz o olduunuzdan, kim oldu unuzun farknda olmanza bile gerek yoktur. Ama farkndalk olmadan, gerek kimliinizi bu dnyaya gsteremezsiniz. Gerek kimliiniz, ifade edilmemi bir ekilde olduu yerde kalr. O zaman da bankada 100 milyon dolar varken sokakta dilenen yoksul bir adam gibi olursunuz, nk onun da sahip olduu zenginlik ifadesini bulmamtr. BOLLUK Kimliinizle ilgili dnceniz, ayn zamanda bakalarndan karlatnz dndnz davranlarla da yakndan ilgilidir. Birok kii, bakalarnn kendilerine yeterince iyi davranmadndan ikayet eder. 'Yeterince sayg, ilgi, takdir grmyorum," derler. "Benden yararlanyorlar." Byle kiiler, etraflarndaki insanlar nazik davrandnda phelenirler. "Beni kullanmak istiyorlar, benden yararlanmak istiyorlar. Kimse beni sevmiyor." Olduklarn dndkleri kiilik yle biridir: "Ben, ihtiyalar karlanmayan aciz bir 'kk ben'im." Kimlikleriyle ilgili bu temel yanl kan, btn ilikilerinde bir bozukluk yaratr. Verecek bir eyleri olmadna ve dnyann veya dier insanlarn onlar ihtiyalar olan eyden mahrum braktna

inanrlar. Btn gereklikleri, kimlikleriyle ilgili sahte duygulara dayaldr. Bu zellikleri durumlar sabote eder ve btn ilikilerini bozar. Eer eksiklik dncesi kendi kimliinizin bir paras haline gelirse, daima eksiklik yaarsnz. Zaten hayatnzda olan gzellikleri fark edip deerlendirmek yerine, grdnz tek ey eksiklik olur. Hayatnzda zaten var olan gzellii fark edip deerlendirmek, btn bolluklarn temelidir. Gerek u: Dnyann sizi neden mahrum ettiini dnyorsanz, siz de dnyay ayn eyden mahrum edersiniz, nk kendinizin kk olduunuzu ve verecek hibir eyiniz olmadn dnrsnz. unu birka hafta boyunca deneyin ve gerekliinizi nasl deitireceini kendi gzlerinizle grn: nsanlarn sizden esirgediini dndnz her eyi - vg, takdir, yardm, sevgi, ilgi vb. - onlara verin. Bunlara sahip olmadnz m dnyorsunuz? Sahipmisiniz gibi yapn, kendiliklerinden gelirler. Vermeye baladktan ksa sre sonra, almaya da balarsnz. Vermediiniz bir eyi alamazsnz. Dar ak, ieri ak belirler. Dnyann sizden esirgediini dndnz eye zaten sahipsiniz ama dar akmasna izin vermediiniz srece, sahip olduunuzu bile bilemeyeceksiniz. Btn bolluun kayna sizin dnzda deildir. Kimliinizin bir parasdr. Ama nce kendi dnzdaki bolluu grp takdir ederek balayn. Etrafnzdaki hayatn doluluunu hissedin. Teninize vuran gnein scakl, bir ieki dkkannn nnde sergilenen ieklerin muhteem renkleri, lezzetli bir meyvenin aznzda dal ya da gkyznden dklen suyla srlsklam olmak. Hayatn doluluunu her admnzda grebilirsiniz. Etrafnz saran bolluu fark etmek, iinizde uyuyan bolluu uyandrmanz salar. O zaman da dar akmaya balar. Bir yabancya glmsediinizde, bir enerji ak olur. Verici konumuna gelirsiniz. Kendinize sk sk unu sorun: "Burada ne verebilirim; bu kiiye, bu duruma nasl hizmet edebilirim?" Bolluu hissetmek iin herhangi bir eye sahip olmanza gerek yoktur ama bollu u hissederseniz, her ey size doru akmaya balar. Bolluk, zaten ona sahip olana gelir. Bu biraz hakszlk gibi grnebilir ama aslnda deildir. Bu evrensel bir kanundur. Bolluk ve ktlk, isel gerekliinizin da yansmas ndan ibarettir. sa bunu yle sylemiti: "nk kendisinde bulunana daha ok verilecek, hibir eyi olmayandan elindeki bile alnacaktr." KENDN BLMEK VE KENDN HAKKINDA BLMEK Bulacaklarnzdan korktuunuz iin kendinizi tanmak istemiyor olabilirsiniz. Birok kii gizlice kt olduundan korkar. Ama kendi hakknzda bulabileceiniz hibir ey siz deilsiniz. Kendi hakknzda bilebileceiniz hibir ey siz deilsiniz. Bazlar korku yznden kim olduklarn bilmek istemezken, bazlar da kendileri hakknda dinmek bilmeyen bir merak duyarlar ve srekli olarak daha fazlasn renmek isterler. Kendinize kar duyduunuz hayranlk yznden yllarnz psikanalizlerle geirebilir, ocuklu unuzun btn detaylarna inebilir, gizli korkularnz ve isteklerinizi ortaya karabilir, kiiliinizi gsterdiini sandnz makyaj katmanlarn birbiri ardna kaldrabilirsiniz. On yl sonra, terapist sizden sklabilir ve analizin bittiini syleyebilir. Belki size be bin sayfalk bir dosya gnderir: "te hakknzdaki her ey. Siz busunuz." Ar dosyay evinize tarken, nihayet kim olduunuzu renmenin getirdii ilk tatmin duygusu, yava yava yerini tatminsizlie, bir eksiklik duygusuna ve hakknzda bundan daha fazlas olmas gerektii ynndeki kukulara brakr. Gerekten de daha fazlas vardr; belki gereklerin says asndan deil ama derinlik boyutunun nitelii asndan. Kendiniz hakknda bilmeyi kendinizi bilmekle kartrmadnz srece, psikanalizlerin ya da gemiinizle ilgili bir eyler renmenin kt bir taraf yoktur. Sizinle ilgili be bin sayfalk dosyaya gelince: Gemile artlanm zihninizin ierdii her ey. Psikanaliz ya da isel gzlem sayesinde reneceiniz her ey sizin hakknz-dadr. Ama bu siz deilsiniz. Egonun tesine gemek, ierikten

kmaktr. Kendinizi bilmek, kendiniz olmaktr ve kendinizi bilmek, kendinizi ierikle tanmlamaktan vazgemek demektir. ou kii, kendini hayatnn ieriiyle tanmlar. Algladnz, deneyimlediiniz, yaptnz, dndnz ya da hissettiiniz her ey, ieriktir. erik, ou insann dikkatini tamamen rerine eken eydir. "Hayatm" dediinizde, siz olan hayattan deil, sahip oldu unuz ya da sahip oldu unuzu sandnz hayattan sz edersiniz. Bunu yaparken, ieri i kastedersiniz; yanz, salnz, ilikileriniz, maddi durumunuz, iiniz, yaam standartlarnz, zihinsel ve duygusal durumunuz. Hayatnzn isel ve harici artlar, gemiiniz ve geleceiniz, hepsi ierik alemine aittir; tabii olaylar da yle. Peki ierikten baka ne var? eriin olmasn mmkn klan ey; yani isel bilinlilik alan. KAOS VE DAHA YKSEK DZEN Kendinizi sadece ierik asndan bildiinizde, sizin iin neyin iyi veya neyin kt olduunu bildiinizi de sanrsnz. Olaylar arasnda "benim iin iyi olanlar" ve "benim iin kt olanlar" eklinde bir ayrm yaparsnz. Bu, her eyin i ie getii hayatn btnlnn eksik ve paralanm bir algsdr; nk her olayn gerekli bir yeri ve bir fonksiyonu vardr. Btnlk, nesnelerin yzeysel grnlerinden, paralarnn toplamndan, hayatnzdaki veya dnya zerindeki her eyden fazladr. Gerek kendi hayatlarmzda ve gerekse insanlk tarihinde bazen rastgele veya kaotik gibi grnen olaylarn arasnda, daha yksek bir dzen ve ama yatar. Zen bunu u ekilde gzelce ifade eder: "Kar yadnda, her tanesi uygun bir yere der." Bu yksek dzeni zerinde dnerek anlamamz mmkn deildir, nk zerinde dndmz ey ieriktir; ama daha yksek dzen, biimi olmayan bilin aleminden ykselir, yani evrensel zekdan. Ama onu grebilir, kendimizi ona uyumlandrabilir, o daha yksek dzenin gereklemesi iin aktif ve bilinli katlmclar haline gelebiliriz. nsann henz girmedii bir ormana girdiimizde, dnen zihnimizin etrafta grecei tek ey dzensizlik ve kargaadr. Her tarafta ryen maddelerin arasndan yeni canlar ortaya kt iin, yaam (iyi) ve lm (kt) arasndaki ayrm bile yapamaz. Ancak kendi iimizde dinginliimizi korur ve dncelerimizin grltsn bastrabilirsek, burada kendine ait bir uyum, bir kutsallk, her eyin mkemmel bir yere sahip olduu daha yksek bir dzen olduunu hissedebiliriz. Zihin, bakml bir parkta daha rahat eder, nk dnceyle planlanm bir yerdir; organik olarak olumamtr. Burada, zihnin anlayabildii bir dzen vardr. Ormanda ise, zihne karmaa gibi grnen kavranamaz bir dzen vardr. Zihinsel iyi ve kt kavramlar nn tesindedir. Onu dnceyle anlayamazsnz ama dnceleri bir kenara attnzda, anlamaya ve aklamaya almadnzda, onu hissedebilirsiniz. Ancak o zaman ormann kutsalln fark edebilirsiniz. O gizli uyumu, o kutsall hissettiiniz anda, ondan ayr olmadnz anlarsnz ve bunu anladnzda da bilinli bir katlmcs olursunuz. Bu ekilde, doa kendinizi yaamn btnlyle uyumlu hale getirmenize yardm edebilir. Y VE KT Hayatlarnn bir noktasnda, ou insan yaamda sadece doum, byme, baar, iyi salk, zevk ve kazanma olmadn, ayn zamanda kayplar, baarszlklar, hastalk, yallk, ac ve lm gibi kavramlarn da olduunu fark eder. Geleneksel olarak bunlar "iyi" ve "kt" diye adlandrlmtr. nsanlarn yaamlarnn "anlam" genellikle "iyi" diye tanmladklar eylere odaklanr ama iyi srekli olarak kme, yklma, bozulma tehdidi altndadr; anlamszlk ve "kt" eylerle tehdit edildiinde, aklamalar yetersiz kalr ve hayat anlamn kaybetmeye balar. Ne kadar ok sigorta poliesine sahip

olursa olsun, er ya da ge dzensizlikler insann hayatna girecektir. Kayp ya da kaza, hastalk, sakatlk, yallk ya da lm eklinde olabilir. Yine de, insann zel hayatnda ciddi bir sorunun patlak vermesi ve zihinsel adan tanmlanan anlamn yok olmas, daha yksek bir dzenin balangc anlamna gelebilir. Bu dnyann bilgelii nedir? Dncenin hareketi ve dolaysyla byk lde dnceyle tanmlanan anlam. Dnce, bir durum ya da olay snrlar ve onu iyi ya da kt diye snflandrr; sanki ayr bir varl sz konusuymu gibi. Dnmeye fazla dayanrsak, gereklik paralanmaya balar. Bu paralanma bir illzyondur ama iine sktnzda son derece gerek gibi grnr. Yine de, evren her eyin birbirine bal olduu ayrlmaz bir btndr ve hibir ey birbirinden kopuk deildir. Btn nesnelerin ve olaylarn daha derin isel ballklar, sonuta "iyi" ve "kt" eklindeki zihinsel tanmlamalarn sadece illzyon olduunu gsterir. Daima snrl bir bak as sunarlar ve dolaysyla sadece geici ve greceli olarak dorudurlar. Bu, bir piyangoda ok pahal bir araba kazanan bilge adamn hikyesinde aka grlebilir. Ailesi ve dostlar onun iin ok sevinerek kutlamaya geldiler. "Harika deil mi?" dediler. "ok anslsn." Adam glmsedi ve "Belki," dedi. Birka hafta boyunca arabasn zevkle kulland. Sonra bir gn sarho bir src bir kavakta arabasna arpt ve sonunda adam kendisini hastanede buldu. Ailesi ve dostlar onu grmeye geldiler. "Bu gerekten ok ktyd." Adam yine glmsedi ve "Belki," dedi. Kendisi hl hastanedeyken, bir gece toprak kaymas oldu ve evi denize gmld. Ertesi gn yaknlar tekrar geldi. "Hastanede olman ne byk ans, deil mi?" Adam yine glmsedi. "Belki." Bu bilge adamn "belki" yant, olan bir olay yarglamay reddetmesidir. Olan bir eyi etiketlemek yerine, olduu gibi kabul etmekte ve daha yksek dzenle bilinli bir uyum iine girmektedir. Herhangi bir rastgele olayn resmin btnndeki yerini zihnin grmesinin genellikle mmkn olmadn bilmektedir. Ama gerek u ki ne rastgele ya da tesadfi olaylar ne de olaylarn birbirinden kopukluu sz konusudur. Herhangi bir olayn en bataki nedenini bulmak isterseniz, yaratln balangcna kadar geri dnmeniz gerekir. Kozmos kaotik deildir. Kozmos kelimesi bile dzen anlamna gelir. Bu insan zihninin kavrayabilecei bir dzen deildir; sadece zaman zaman bir parasn yakalayabilir. NELER OLDUUNA ALDIRMAMAK Byk Hintli dnr ve ruhsal retmen J. Krishnamurti, elli yldan uzun bir sre boyunca btn dnyay dolaarak, kelimelerle ifade edilemeyecek olan mesajn kelimelerle vermeye abalad. Hayatnn sonlarna doru yapt konumalarndan birinde, seyircileri bir soruyla artt: "Srrm bilmek ister misiniz?" Herkes dikkat kesilmiti. Kalabaln iinde yirmi ila otuz yldr onu dinledikleri halde retilerinin zn yakalamay baaramam olan ok sayda insan vard. Sonunda, btn bu yllardan sonra, stat onlara anlayn anahtarn verecekti. "te srrm," dedi. "Ne olduuna aldrmyorum." Daha fazla aklamad ve sanrm dinleyicileri ncekinden de daha ok armt. Ama bu basit ifadenin ilettii mesaj aslnda ok glyd. Ne olduuna aldrmadmda, bunun mesaj nedir? sel olarak olanlarla uyum iinde olduumu gsterir. "Ne olduu" aslnda an iinde durumun ne olduudur ama ierii, andaki biimi kastetmektedir. Ne oldu uyla uyum iinde olmak, olanlarla isel dirensizlik halinde bulunmakt r. Hibir eyi zihinsel olarak iyi ya da kt eklinde tanmlamamak, sadece olduu gibi brakmaktr. Bu,

hayatnzda bir deiim yaratmak iin herhangi bir ey yapmayacanz anlamna m gelir? Hayr, tam aksine. Eylemlerinizin temeli imdiki anla uyum iinde olduunda, eylemleriniz Yaam'n kendi zeksyla glenir. YLE M? Zen Ustas Hakuin, Japonya'nn bir kasabasnda yayordu. ok sayg duyulan bir adamd ve birok kii ruhsal eitim iin ona gelirdi. Bir gn, kap komusunun ergenlik andaki kznn hamile kald renildi. fkeli anne ve babas kz bebein babasyla ilgili sorguladklarnda, sonunda kz onlara babann Zen Ustas Ha-kuin oldu unu syledi. fkeli anne-baba, hemen Haku-in'in yanma kotular ve ona bara ara kzlarnn syledii eyi aktardlar. Hakuin sakince onlara bakt ve sadece yle karlk verdi: "yle mi?" Skandalin haberi btn kasabaya yayld ve hatta tesine tat. stat nn kaybetti. Bu onu hi endielendirmedi. Kimse artk onu ziyarete gelmiyordu. Yine etkilenmedi. ocuk doduunda, kzn anne ve babas bebei Hakuin'e getirdiler. "Babas sensin, ona sen bakacaksn," dediler. stat bebei sevgiyle koruyup ilgilendi. Bir yl sonra, bebein annesi piman bir tavrla anne ve babasna bebein gerek babasnn kasap dkkannda alan gen adam olduunu syledi. Anne ve baba, byk bir mahcubiyetle Hakuin'in yanna gittiler ve binbir zr dileyerek kendilerini balamasn dilediler. "Gerekten ok zgnz. Bebei geri almaya geldik. Kzmz bebein babasnn sen olmadm itiraf etti." Hakuin hi itiraz etmeden bebei onlara verirken sakince sordu: "yle mi?" stat, yalana ve doruya, kt ya da iyi habere hep ayn ekilde karlk vermektedir: "yle mi?" Andaki durumun olmas gerektii ekilde biimlenmesine izin vermekte, iyi ya da kt diye tanmlamamakta, dolaysyla insanlarn oynad bu dnyevi oyunun bir paras haline gelmemektedir. Ona gre sadece u an vardr ve u an olmas gerektii gibidir. Olaylar kiiselletirmemektedir. Kimsenin kurban deildir. Olan her eyle o kadar btnlemitir ki olanlarn hibiri onu etkileyecek gce sahip deildir. Sadece banza gelenlere direndiiniz zaman olanlarn merhametine kalrsnz ve o zaman mutlu ya da mutsuz olaca nza dnya karar verir. Bebek gzel bir ekilde baklmt. Kt grnen olaylar, dirensizliin gcyle iyiye dnmt. An iinde ekillenen olaylar ne gerektiriyorsa onu hi direnmeden yaptndan, zaman geldiinde bebei de rahatlkla geri verebilmiti. Bu olaylarn kendi banza geldiini dnn; olaylarn farkl aamalarnda egonuz nasl tepki verirdi? EGO VE MD En nemlisi, hayatnzda en ncelikli iliki, imdi ile, daha dorusu imdi'de olaylarn ald biimle olandr; yani, u anda neler olduuyla. Eer imdi ile olan ilikiniz dzgn gitmiyorsa, bu bozukluk tm ilikilerinize ve karlatnz her duruma yansyacaktr. Ego basite u ekilde aklanabilir: u anla srdrlen bozuk bir iliki. Ama u anla nasl bir iliki yaayacanza da u anda karar verebilirsiniz. Belli bir bilinlilik seviyesine ulatnzda (eer bunu okuyorsanz, muhtemelen ulamsnzdr), u anla nasl bir iliki iinde olmak istediinize de karar verebilirsiniz. u ann dostum mu, yoksa dmanm m olmasn istiyorum? u an hayattan ayrlamaz, dolaysyla aslnda hayatla nasl bir ilikiniz olmasn istediinize karar veriyorsunuzdur. u ann dostunuz olmas n istediinize karar verdiinizde, ilk hareketi yapmak da sizin elinizdedir: Ona dosta yaklamak, nasl bir biim alrsa alsn ho karlamak ve ok gemeden sonular grmek. Hayat size kar dosta davranr; insanlar

yardmc ve artlar ibirliki olur. Tek bir karar, btn gerekliinizi deitirir. Ama o karar tekrar tekrar vermek zorundasnz; ta ki bu ekilde yaamak doal hale gelene kadar. u an dostunuz yapmaya karar vermek, egonun sona eriidir. Ego asla imdiki anla, yani hayatla uyum iinde olamaz, nk doas u ana aldrmamaya, direnmeye ya da aalamaya eilimlidir. Ego zamanda yaar. Egonuz ne kadar glyse, hayatnzda o kadar fazla zaman alr. O zaman zihninizden geen her dnce ya gemiiniz ya da geleceinizle ilgili olur ve benlik duygunuz gemiteki kimliinize ve gelecekteki tatmininize dayanr. Korku, endie, beklenti, pimanlk, sululuk, fke gibi duygular bilincin zamana bal bozukluklardr. Egonun u ana yaklamnda farkl yol vardr: Bir ama olarak, bir engel olarak ya da bir dman olarak. Bunlar srayla incelersek, ayn kalba tekrar yakalandnzda hemen tanyabilir ve tekrar karar verebilirsiniz. Egoya gre, u an en iyi haliyle sadece bir amaca hizmet eder. Sizi daha nemli gelecekteki bir olaya tar ama o gelecek geldiinde u an olarak geleceinden, aslnda kafanzdaki bir dnceden ibarettir. Dier bir deyile, asla tamamen burada olamazsnz, nk zihniniz srekli baka yerlerdedir. Bu kalp daha glenirse, imdiki ana stesinden gelinmesi gereken bir engel gzyle baklr. Sabrszlk, hayal krkl ve stres burada ortaya kar ve kltrmzde, birok insann gnlk gereklii ve normal hayat budur. Aslnda imdi olan hayat bir "sorun" olarak grlr ve kendinizi mutlu, tatmin olmu ya da gerekten yaamaya balamaya hazr halde bulmadan nce bir sr sorunu zmeniz gereken bir dnyada bulursunuz. Sorun udur: zdnz her sorunun ardndan bir dieri gelecektir. u an bir sorun olarak grld srece, sorunlarnz asla bitmez. "Ne olmam istiyorsan o olacam," der Hayat ya da imdi. "Bana nasl davranrsan sana yle davranaca m. Beni bir sorun olarak grrsen, senin iin bir sorun olacam. Beni bir engel olarak grrsen, senin iin bir engel olacam." En kts ve olduka yaygn grlen bir durum olarak, u ana dmanm gibi yaklalr. Yaptnz eyden nefret ettiinizde, bulunduunuz ortamla ilgili ikayet ettiinizde, olan ya da olmu olan eylere svp durduunuzda, isel konumalarnz olmal ve olmamal gibi ifadelerle dolduunda, onu bunu sulamaya devam ettiinizde, zaten var olan bir eyle tartyorsunuz demektir. Hayat' dman edindiinizde, o da size yle der: "stediin ey savasa, alacan da sava olacak." sel durumunuza srekli yansmaya devam eden harici gereklik, dman olarak alglanr. Kendinize srekli olarak sormanz gereken en nemli sorulardan biri udur: u anla ilikim nasl? Cevaba kar uyank olun. u ana bir ama gzyle mi bakyorum? Bir engel gzyle mi bakyorum? Onu bir dman olarak m gryorum? u andan baka bir eyiniz olmadna ve olamayaca na gre, Hayat u andan ayrlamayacana gre, aslnda sorunun anlam udur: Hayat ile ilikim nasl? Bu soru, iinizdeki egonun maskesini indirmek ve kendinizi u ana getirmek iin mkemmel bir yoldur. Soru mutlak gerei iermese de, doru yn gsteren yararl bir iarettir. Artk ihtiyacnz kalmayana kadar kendinize bu soruyu sormaya devam edin. u anla srdrdnz bozuk ilikinin tesine nasl geebilirsiniz? En nemli ey, onu kendi iinizde, dncelerinizde ve eylemlerinizde grmektir. Grme annda, imdi ile ilikinizin bozuk olduunu fark etme annda, u andasnzdr. Grmek, Varln ykseliidir. Bozuklu u grdnz anda, zlmeye balar. Baz insanlar bunu grdklerinde yksek sesle glerler. nk bunu grmekle birlikte bir seenek gc gelir; u ana evet deme ve onu dostunuz klma seenei. ZAMAN PARADOKSU

Yzeyde, u an "olanlar"dr. Olanlar srekli deitiinden, hayatnzn her gn binlerce farkl eyin olduu binlerce andan oluur. Zaman, birbiri ardna gelen anlardan oluan sonsuz bir zincir olarak grlr. Eer daha yakndan, yani ann deneyiminden bakarsanz, aslnda o kadar da fazla an olmadn grrsnz. Sahip olduunuz tek an, u andr. Hayat daima imdide yaanr. Btn hayatnz, srekli bir imdi ile kendini gsterir. Gemi veya gelecek anlar bile, sadece onlar hatrladnz ya da beklediiniz lde vardr. Komik olan u ki bunu da sadece tek bir anda yapabilirsiniz: u anda. Peki neden bir sr an varm gibi grnr? nk u an, olanlarla, yani ierikle kartrlr. imdi, imdide olan eylerle ayn deildir. u ann ierikle kartrlmas sadece zaman illzyonunu deil, ego illzyonunu da douran eydir. te paradoks da buradadr. Bir tarafta, zaman gerekliini nasl inkr edebiliriz? Bir yerden baka bir yere gitmek, bir yemek hazrlamak, bir ev yapmak, bu kitab okumak iin zamana ihtiyacnz vardr. Bymek ve yeni eyler renmek iin zamana ihtiyacnz vardr. Yaptnz her ey zaman alr. Hibir ey zamandan kurtulamaz ve Shakespeare'in adn "kanl diktatr" diye and zaman, sonunda sizi ldrecektir. Onu sizi beraberinde srkleyen bir nehre ya da her eyi yakp yok eden bir atee benzetebilirsiniz. Geenlerde uzun zamandr grmediim ve dostum olan bir aileye rastladm. Onlar grdmde ok ardm. "Hasta msnz?" diye soracaktm neredeyse. "Neler oldu? Size bunu kim yapt?" Baston yardmyla yryen anne sanki nceki boyunun yar sna inmi, yz rk elma gibi bzlmt. Son grdmde genliin enerjisi, cokusu ve beklentileriyle dolu olan kzlar, ocuk annesi olarak yorgun, bitkin, ypranm bir kadna dnmt. Birden hatrladm: Son grtmzden beri yaklak otuz yl gemiti. Bunu onlara zaman yapmt. Onlarn da beni grdkle -rinde ok ardklarndan emindim. Her ey zamandan payn alacaktr ama her ey u anda olur. te paradoks budur. Nereye baksanz, zamann gerekliini gsteren bir sr kantla karlarsnz; rm bir elma, aynada baktnz yzle otuz yl nce ekilmi bir fotorafnzdaki yznz... Ama zamann kendisini asla deneyimleyemezsiniz. Sadece imdiyi deneyimleyebilirsiniz; ya da dier bir deyile, imdide, u anda olanlar. Sadece somut kantlara bakarsanz, zaman gremezsiniz. Somut olan tek ey u andr! ZAMANI ORTADAN KALDIRMAK Egosuzluu gelecekteki bir hedef haline getirip buna ulamak iin alamazsnz. Elde edeceiniz tek ey, daha fazla tatminsizlik, daha fazla isel eliki olur, nk daima henz oraya ula mam, henz o duruma gelmemi gibi grnrsnz. Egodan kurtulmak gelecee dnk bir hedef olduunda, kendinize daha fazla zaman verirsiniz ve daha fazla zaman da daha fazla ego demektir. Ruhsal aratrmanzn klk deitirmi bir ego olup olmadna dikkat edin. Kendinizi "benlik"ten kurtarmaya almak bile, gelecee dnk bir hedef haline getirildiinde ego olmaktan kurtulamaz. Gemi ve gelecek olarak zaman, sahte zihin rn benliin, yani egonun varln srdrmek iin kulland eydir ve sadece zihninizdedir. Somut varl olan, hatta be duyunuzla alglayabileceiniz bir ey bile deildir. Zaman, hayatn yatay boyutudur ve gerekliin yzeysel tabakasdr. O halde dikey bir boyutu, yani derinlii de olmaldr ve ona sadece u anda ulaabilirsiniz. Bu yzden, kendinize daha fazla zaman yklemek yerine, zamandan kurtulun. Zaman bilincinizden silip atmak, egoyu ortadan kaldrmak demektir. Bu, tek gerek ruhsal uygulamadr.

Zaman ortadan kaldrmaktan sz ederken, elbette ki saatlerden sz etmiyoruz. Saatler olmadan bu dnyada hareket etmek neredeyse imkansz olurdu. Asl szn ettiimiz, psikolojik zaman ortadan kaldrmaktr; yani egonun gemi ve gelecekle srekli uramasna son vermek. Hayata alkanlk olarak sylediiniz hayr, bir evet haline geldiinde, u ann olduu gibi olmas na izin verdiinizde, egoyla birlikte zaman da ortadan kaldrrsnz. Egonun hayatta kalabilmesi iin, zamana ihtiyac vardr ve u andan nefret eder. Ego, u anla dost olmaya tahamml edemez. Ama hibir ey egoyu uzun sre tatmin edemez. Hayatnz ego ynettii srece, mutsuz olmann iki yolu vardr: stediinizi elde edememek ve istediinizi elde etmek. u anda olanlar, u ann ald biimdir. sel olarak ona direndiiniz srece, biim sizi biimin tesinde gerekte kim oldu unuzdan, Yaamn biimi olmayan birliinden ayrr. u ann ald biime samimi bir ekilde evet dediinizde, o biim biimi olmayan boyuta alan bir kap haline gelir. Dnya ile Tanr arasndaki ayrm yok olur. Hayatn u anda ald biime tepki verdiinizde, imdiye bir ara, bir engel ya da bir dman olarak baktnzda, kendi biimsel kimliinizi, yani egonuzu glendirirsiniz. Ego tepkiselliktir. Tepkisellik nedir? Tepkiye baml hale gelmektir. Ne kadar tepkisel olursanz, kendinizi o lde biime dolarsnz. Kendinizi biimle tanmladnz srece, egonuz da o denli glenir. Biime direnmediinizde, biimin tesindeki gerek znz ksa mrl biimsel kimliinizden ok daha byk ve sessiz bir g olarak ortaya kar. O, biim dnyasndaki her eyden daha ok sizsinizdir. RYA VE RYAYI GREN Dirensizlik, evrendeki en byk gtr. Onun sayesinde, bilin biimin tutsaklndan kurtulur. Biime isel olarak direnmemek - her ne olursa olsun - biimin mutlak gerekliinin inkardr. Diren; dnyay ve dnyadaki nesneleri daha gereki, daha somut, daha sa lam ve daha uzun mrl klar; kendi biimsel kimliiniz, yani egonuz da dahil olmak zere. Dnyaya ve egoya bir arlk ve mutlak bir nem kazandrr; bylece kendinizi ve dnyay fazlasyla ciddiye almaya balarsnz. O zaman biimle oynama durumu, hayatta kalmak iin bir mcadeleye dnr ve algnz bu olduunda, gerekliiniz de bu olur. Olan her ey, hayatn ald her biim, ok ksa mrl bir doaya sahiptir. Hepsi gelip geicidir. Nesneler, vcutlar ve egolar, olaylar, durumlar, dnceler, duygular, arzular, tutkular, korkular ve oyunun kendisi... hepsi gelir, ok nemliymi gibi yapar ve siz daha ne oldu unu bile anlamadan ortadan kaybolarak geldikleri hilie geri dnerler. Acaba hi gerek oldular m ki? Yoksa sadece bir ryadan m ibarettiler? Sabah uyandmzda gece grdmz rya kaybolur ve yle deriz: "Ah, sadece bir ryaym. Gerek deilmi." Ama ryada bir eyin gerek olmas gerekir, yoksa rya var olamazd. lm yaklarken, hayatmza bakp onun da baka bir rya olup olmadn merak edeceiz. imdi bile, geen ylki tatile ya da dn yaadmz bir olaya baktmzda, dn gece grd mz ryadan herhangi bir fark olduunu grebiliyor muyuz? Rya vardr ve ryay gren vardr. Rya, biimlerin ksa sreli bir oyunudur. Dnya ise grece gerektir ama mutlak gereklik deildir. Bu ryay gren, dnyadaki bir kii deildir. Kii, ryann bir parasdr. Ryay gren, ryann grnd alt tabakadr ve ryay mmkn klan da budur. Grecenin ardndaki mutlak, zamann tesindeki zamansz, biimin iindeki ve tesindeki bilintir. Ryay gren, bilincin kendisidir; yani gerek siz.

imdi amacmz, ryann iindeyken ryadan uyanmaktr. Bunu yaptmzda, egonun yaratt dnya sahnesi sona erer ve daha sakin, daha dingin ve daha muhteem bir rya balar. Bu yeni dnyadr. SINIRLARIN TESNE GEMEK Herkesin yaamnda, biim seviyesinin geliimini ve genilemesini diledii bir zaman gelir. Bu, fiziksel zayflk ya da maddi zorluk gibi bir snrlamann stesinden gelmeye altnz, yeni beceriler ve bilgiler edindiiniz zamanlarda ya da hem kendiniz hem de bakalar iin yaam zenginletiren yeni bir eyi dnyaya getirdiiniz zaman olur. Bu bir mzik eseri, bir tablo, bir kitap, saladnz bir hizmet, yaptnz bir i, kurduunuz ya da nemli katklarda bulunduunuz bir organizasyon veya i biiminde olabilir. u anda yaadnzda, dikkatiniz tamamen imdiye odaklandnda, u an ieri akar ve yaptnz ey haline gelir. inde nitelik ve g olur. Yaptnz ey gelecekteki bir amaca (para, n, baar, prestij gibi) hizmet etmediinde, u anda var olursunuz ve yaptnz eyden zevk ve mutluluk duyarsnz. Ve elbette ki u anla dost olmadnz srece u anda var olamazsnz. Olumsuzlukla kirlenmemi etkili eylemin temeli budur. Biim, snrlama demektir. Sadece snrlamalar deneyimlemek iin deil, ayn zamanda da snrlamalarn tesine geerek bilinli hale gelmek iin buradayz. Baz snrlamalar, harici seviyede alabilir. Ama hayatnzda birlikte yaamay renmek zorunda oldu unuz baka snrlamalar da olabilir. Bu tr snrlamalar ancak isel olarak aabilirsiniz. Herkes er ya da ge bu tr snrlamalarla karlar. Bu snrlamalar ya sizi egosal tepkilerin tutsa yapar - bu da youn mutsuzluk demektir ya da onlara teslim olduunuz takdirde sizi isel olarak hepsinin tesine geirir. Bilincin teslim olmu hali, hayatnzn dikey boyutunu, derinlik boyutunu aar. O zaman o boyuttan bir ey bu dnyaya gelir; baka ekilde ifade edilmeden kalacak olan sonsuz deere sahip bir ey. ok byk snrlamalara teslim olan baz insanlar, ifac ya da ruhsal retmenler olurlar. Dierleri insanlarn aclarn hafifletmek veya bu dnyaya yaratc bir hediye getirmek iin alrlar. Yetmili yllarn sonlarnda, Cambridge niversitesi'nin kantininde her gn bir-iki arkadamla birlikte yemek yerdim. Bazen yakndaki masalardan birinde tekerlekli sandalyeye mahkm bir adam otururdu ve genellikle yannda -drt kii daha olurdu. Bir gn, tam kar mdaki masaya oturduunda, elimde olmadan yzne bakt m ve grdm ey karsnda ok ardm. Adamn btn vcudu felli gibi grnyordu. Vcudu ok zayft ve ba srekli ne eik duruyordu. Yanndaki insanlardan biri azna dikkatle yemeini koyuyor, byk bir ksm tekrar dar dklyor, baka bir adamn tuttuu kk bir tabaa dyordu. Felli adam arada bir anla lmaz sesler karyordu ve biri kulan onun azna yaklatrp inanlmaz bir ekilde ne dediini anlayarak tercme ediyordu. Daha sonra arkadama adamn kim olduunu sordum. "Bir matematik profesr," dedi. "Etrafndakiler de rencileri. Zaman iinde vcudun her yanma yaylan bir sinir hastal var. En fazla be yl mr olduu syleniyor. Bir insann karlaabilecei en kt kader olmal." Birka hafta sonra, ben binadan karken adamn ieri girdiini grdm ve elektrikli sandalyenin girebilmesi iin kapy tuttuum srada gz gze geldik. Adamn baklarnn ne kadar net olduunu grnce bir kez daha ardm. Hi de mutsuz birinin gzlerine benzemiyordu. Direnmekten vazgetiim hemen anlamtm; tam bir teslimiyet halinde yayordu. Yllar sonra bir bayiden gazete alrken, son derece saygn bir uluslararas haber dergisinin n kapanda yzn grnce ok ardm. Hl hayatta olmas bir yana, ayn zamanda dnyann en nl fizikisi olmutu. O adam Stephen Hawking idi. Yllar nce gzlerine baktmda hissettiim

eyi dorulayan ok gzel bir yaz vard. imdi bir ses cihaz kullanarak konuabiliyordu ve muhabire yle demiti: "Kim daha fazlasn dileyebilir ki?" VARLIIN MUTLULUU Mutsuzluk veya olumsuzluk, gezegenimizin bir hastaldr. Darda grdmz kirlilik seviyesi kadar, ieri de olumsuzluk kirlilii var. Sadece insanlarn yeterince eye sahip olamadklar yerlerde deil, her yerde bu durum var. in ilgin yan, zellikle insanlarn ok eye sahip olduklar yerde bu kirlilik daha da fazla. ok mu artc? Hayr. Dnyann zengin blgeleri, efendilerini daha derinden biimle tanmlarlar ve daha fazla ierik odakl olurlar; dolaysyla, egonun da daha fazla tutsadrlar. nsanlar, mutluluklarnn yaadklar eylere bal olduuna inanyorlar ve dolaysyla biimlere balanyorlar. Balarna gelen iyi ya da kt eylerin, evrenin en dayanksz, en geici eyleri olduunu anlamyorlar. u ana olmas ya da olmamas gereken bir ey gzyle bakyor, kardklarna, kaybettiklerine zlrken, gelecekte sahip olacaklar n umduklar eylerin hayaline kaplyorlar ve bylece u anda yaamay unutuyorlar. Dolaysyla hayatn kendisinde var olan, biimin tesinde kefedilmeyi bekleyen mkemmellii grmyorlar. u an kabullenin ve herhangi bir biimden ok daha derin olan mkemmellii bulun. Varln mutluluu - tek gerek mutluluk - size herhangi bir biim, mlk, ba ar, kii ya da olay olarak gelemez. Dahas, mutluluk size kendiliinden gelemez. Sadece iinizdeki biimi olmayan boyuttan, iinizdeki bilinten, yani gerek sizden ykselebilir. EGONUN ZAYIFLAMASINA ZN VERMEK Ego her trde zayflamaya kar daima savunmadadr. Zihinsel "ben" biimini onarmak iin otomatik ego onarm mekanizmalar srekli tetiktedir. Biri beni eletirdiinde ya da suladnda, ego zayfladnda, kendini hakl karmaya, savunmaya veya sulamaya alarak hemen onarma giriir. Kar taraftaki kiinin hakl ya da haksz olmasnn ego iin bir nemi yoktur. Gerekten kendini korumayla ok ilgilenir. Bu, psikolojik "ben" biiminin korunmas dr. Trafikte bir src size "salak" diye bardnda bar arla karlk vermek bile, otomatik bir ego onarm mekanizmasdr. En yaygn ekilde grlen ego onarm mekanizmalar ndan biri, geici ama dev bir ego imesi salayan fkedir. Btn onarm mekanizmalar, ego iin son derece mant kldr ama aslnda bozuktur. Bunun en u rnekleri fiziksel iddet ve byklk hayallerine brnm isel kandrmalardr. Gl bir ruhsal uygulama, hibir ekilde onarmaya almadan, egonun zayflamasna izin vermektir. Bunu arada bir denemenizi tavsiye ederim. rnein, biri sizi eletirdiinde, suladnda ya da kt szler sylediinde, hemen kendinizi savunmaya ya da intikam almaya almak yerine, hibir ey yapmayn. sel imajn olduu gibi zayf kalmasna izin verin ve iinizde ne tr duygular uyandn inceleyin. Birka saniye iin kendinizi rahats z hissedebilirsiniz; sanki bir anda boyunuz yar ya inmi gibi gelebilir. Ama hemen ardndan, youn derecede canl gelen bir isel enginlik hissedersiniz. Aslnda hi de zayflam filan deilsinizdir. Aslnda, genilemi, glenmisinizdir. O zaman inanlmaz bir anlaya ularsnz: Bir ekilde zayflam gibi grnrken mutlak tepkisizlikle kaldnzda, sadece dardan deil, ayn zamanda da ieriden, gerekte hibir eyin zayflamadn, "azalrken oaldnz" hissedersiniz. Kendinizi savunmaya ya da biiminizi glendirmeye almadnzda, kendinizi biimle tanmlamaktan kurtulursunuz. Daha az hale gelirken (egonun bak asndan), aslnda bir genileme yaar ve Varln ne kmas iin yer aarsnz. Biimin tesinde kalan gerek g, grnte zayflam biimde parlayarak kendini belli edebilir. "Dier yananz da evirin," derken sa'nn demek istedii ey buydu.

Bu elbette ki tacize davetiye karn ya da kendinizi bilinsiz insanlar n kurban yapn demek deildir. Bazen karlatnz bir durum, karnzdaki kiiye saldrgan davranmadan "geri ekil" iareti vermenizi gerektirebilir. Egosal bir savunma olmadnda, szlerinizin ardnda muhteem bir g olur ama tepkisel davranmazsnz. Eer gerekirse, birine hibir ekilde olumsuzluk iermeyen, yksek nitelikli bir "hayr" da diyebilirsiniz. nemli biri olmamakla, ne kmamakla yetinirseniz, kendinizi evrenin gcyle uyumlu hale getirirsiniz. Egoya zayflk gibi grnen ey, aslnda tek gerek gtr. Bu ruhsal gerek, ada kltrmzn deerlerine ve insanlarn davran kalplarna belirgin ekilde zttr. Bir da olmak yerine, antik Tao Te Ching "Evrenin vadisi olun," der. Bu ekilde, btnlk iindeki yerinize geri dnersiniz ve "her ey size gelir." Ayn ekilde, sa vaazlarndan birinde yle der: "Bir yere arldnda git, en son sraya otur. yle ki len sahibi ieri girdiinde sana, Arkadam, ltfen daha yksek yere buyur!' desin. te o zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin nnde sayg nlk kazanrsn. nk kendini ykselten kii alaltlacak, kendini alaltan kii ykseltilecektir." Bu uygulamann dier bir yn, kendini ne kararak, zel olmak, bir etki brakmak ya da dikkat ekmek isteyerek benlii glendirmeye almaktan geri durmaktr. Bu, arada bir herkesin fikrini belirttii bir ortamda kendi fikrini sylemekten ekinmeyi ve duygular nz incelemeyi de ierebilir. DIARIDA OLAN, ERDE DE VARDIR Gece banz kaldrp bulutsuz gkyzne baktnzda, aslnda son derece basit ama ayn derecede de gl bir gerei bir anda kavrayabilirsiniz. Grd nz ey nedir? Ay, gezegenler, yldzlar, Samanyolu'nun parlak kua, belki bir kuyrukluyldz veya iki milyon k yl tedeki Andromeda Galaksisi. Evet. Peki daha basite indirgerseniz ne grrsnz? Bolukta yzen nesneler. O halde evren neden oluur? Boluk ve nesneler. Bulutsuz bir gecede gkyzne bakarken nutkunuz tutulmuyorsa, gerekten bakmyorsunuz, orada olan btnl grmyorsunuz demektir. Muhtemelen sadece nesnelere bakyor, onlar isimlendirmeye alyorsunuzdur. Uzaya bakarken bir hayranlk duygusuna kapldnz olduysa, bu kavranamaz gizem karsnda derin bir huu duyduysanz, bir an iin aklama arzunuzu bir kenara atp sadece boluktaki nesnelerin deil, ayn zamanda uzayn sonsuz derinliinin de farkna varmsnz demektir. Bu saysz dnyann var olduu enginlie bakarken muhtemelen zihniniz de dinginlemi olabilir. Hayranlk duygunuz orada milyarlarca dnya oldu unu bilmekten kaynaklanmaz; hepsini kapsayan derinlikten kaynaklanr. Boluu elbette ki gremez, duyamaz, dokunamaz, tadamaz ya da koklayamazs nz. Peki var olduunu nereden bilirsiniz? Bu mantkl grnen soru, aslnda temelden yanltr. Boluun z hiliktir, dolaysyla kelimenin normal anlamyla var olamaz. Sadece nesneler - biimler - var olabilir. Ona boluk demek bile isimlendirerek nesnelletirmek olduu iin yanl olabilir. yle diyelim: inizde, bolua benzeyen bir ey var; bu yzden farknda olabilirsiniz. Farknda olmak? Bu da tam olarak doru deildir, nk farkna varacak bir ey yoksa boluun nasl farkna varabilirsiniz? Cevap hem basit hem de gldr. Boluun farknda olduunuzda, aslnda farkndaln dnda hibir eyin farknda deilsinizdir; yani isel bilin boluunun farkndasnzdr. Sizin sayenizde, evren de kendinin farkna varabilir!

Gz grecek bir ey bulamadnda, hilik boluk olarak alglanr. Kulak duyacak bir ey bulamadnda, hilik dinginlik olarak alglanr. Biimi alglamak zere tasarlanm olan duyular bir biim yoklu uyla karlatnda, algnn ardnda yatan ve algy mmkn klan biimi olmayan bilin, artk biimle engellenmez hale gelir. Uzayn kavranamaz derinlii zerinde dnceye daldnzda, gndoumundan hemen nce erken saatlerdeki sessizlii dinlediinizde, iinizdeki bir ey derinden titremeye balar. O zaman uzayn engin derinliini kendi derinliiniz gibi alglarsnz ve o biimi olmayan esiz dinginliin, hayatnzdaki her eyden daha ok siz oldu unu hissedersiniz. Hindistan'n antik metni Upanishad, bunu u ekilde ifade etmektedir: Gzle grlemeyen ama bu yzden gzn grebilecei: Bu insanlarn tapt ey deil, sadece Brahman Ruhu olabilir. Kulakla duyulamayan ama bu yzden kulan duyabilecei: Bu insanlarn tapt ey deil, sadece Brahman Ruhu olabilir... Zihinle dnlemeyen ama bu yzden zihnin dnebilecei: Bu insanlarn tapt ey deil, sadece Brahman Ruhu olabilir. Metne gre, Tanr biimi olmayan bilintir ve gerek kimliinizin zdr. Onun dnda kalan her ey biimdir ve "insanlarn tapt ey"dir. Evrenin nesnelerden ve boluktan oluan iki aamal gerei - nesneler ve hilik - ayn zamanda sizsiniz. Mantkl, akll, dengeli ve retken bir insan yaam, gereklii oluturan iki boyut arasndaki bir danstr: Biim ve boluk. Baz insanlar kendilerini biim dnyasyla, duyusal alglarla, dncelerle ve duygularla ylesine derinden tanmlar ki en nemli gizli yars hayatlarnda eksik kalr. Biimle kendilerini tanmlamalar, onlar egonun tutsa haline getirir. Grdnz, duyduunuz, dokunduunuz ya da dndnz ey, sadece gerekliin bir yarsdr. Biimdir. sa'nn retisinde, buna sadece "dnya" denir ve dier boyut da "cennet krall ya da sonsuz hayat'tr. Uzayn her eyin var olmasn mmkn kld gibi, sessizlik olmadan hibir sesin duyulamayaca gibi, kimliinizin zn oluturan biimi olmayan boyut olmadan siz de var olamazdnz. Eer bu kelime bu kadar yanl kullanlmasayd, adna "Tanr" diyebilirdik; ben Varlk demeyi tercih ediyorum. Her eyden nce O vard. Yaratl ise biim, ierik, olanlardr. Yaratl, hayatn n plandr; Varlk ise arka plandr. nsanln kolektif hastal, herkesin kendim olanlara fazlasyla kaptrmas, biimlerle dolu bir dnyada hipnotize olmas , kendi hayatlarnn ieriine dalmas ve dolaysyla ieriin, biimin ve dncenin tesinde yatan z unutmas dr. Kendilerini zamana ylesine kaptrmlardr ki asl kkenleri, evleri ve kaderleri olan sonsuzluu unutmulardr. Sonsuzluk, kim olduunuzla ilgili canl gerektir. Birka yl nce in'e gittiimde, Guilin yaknlarndaki bir dan tepesinde bir kitabe grdm. zerine altn harflerle yazlm bir yaz vard ve inli rehberime bunun ne anlama geldiini sordum. "'Buda' demek," dedi. "Neden bir yerine iki karakter var?" diye sordum. "Bir," diye aklad, '"adam' demektir. Dieri ise 'hi' anlamna gelir." Orada akn akn kalakaldm. Buda'nn adnn yazl bile, grmeyi bilen gzler iin aslnda hayatn srrn ve Buda'nn tm retisini sunuyordu. Gereklii oluturan iki boyut, biim ve biimin reddedilii, nesne ve hilik burada aka gsteriliyordu.

8. Blm -SEL BOLUU KEFETMEK

Antik bir Sufi hikyesine gre, Orta Dou'da bir yerlerde yaayan ve srekli olarak mutlulukla umutsuzluk arasnda gidip gelen bir kral vard. En kk ey bile onu fazlasyla zer, youn bir isel tepki balatr, mutluluu bir anda hayal krkl ve umutsuzlua dnrd. Kral sonunda hayatndan ve kendi durumundan bkarak bir k yolu aramaya balad. Krallnda yaayan ve aydnlyla tannan bir bilgeyi artt. Bilge adam geldiinde, kral ona yle dedi: "Senin gibi olmak istiyorum. Bana hayatma denge, dinginlik ve bilgelik getirecek bir ey verebilir misin? Bedeli neyse derim." "Size yardm edebilirim," dedi bilge adam. "Ama bedeli o kadar ar ki btn krallnz bile yeterli gelmeyebilir. Bu yzden, eer kabul ederseniz, hediye olarak vermek isterim." Kral kabul etti ve bilge adam gitti. Birka hafta sonra adam geri dnd ve krala yeim tandan yaplm ok gzel bir kutu verdi. Kral kutuyu at ve iinde basit bir altn yzk buldu. zerine baz harfler kaznmt ve yle yazyordu: Bu da geer. "Bu da ne demek imdi?" diye sordu kral. "Bu yz daima parmanzda tayn," dedi bilge adam. "Her ne olursa, iyi ya da kt diye adlandrmadan, bu yze dokunun ve yazy okuyun. Bu ekilde, daima huzurlu olabilirsiniz." Bu da geer. Bu szleri bu kadar gl klan nedir? lk bakta, bu kelimeler kt bir durumda pek rahatlk salayabilir gibi grnmese de, hayatnzdaki gzel eylerin tadn karmanz, da engelleyebilir. "ok mutlu olma, nk uzun srmeyecek." yi bir duruma uyarlandnda, bu szlerin verdii mesaj bu deil mi? Ama daha nce karlatmz dier iki hikyenin nda dndnzde, bu szler gerekten de byk anlam kazanmaktadr. Her duruma "yle mi?" diye karlk veren Zen Ustas'nn hikyesi, olaylara diren gstermemenin yararlar m vurgulamaktadr. Dier yandan, srekli "Belki" diyen adamn hikyesi de yargszl gstermektedir. Bunlara imdi bu yzk hikyesini de eklerseniz, kendini olaylara kaptrmamanz salayacak ekilde her eyin geici olduunu grrsnz. Dirensizlik, yargszlk ve balantszlk, gerek zgrl n ve aydnlanm yaamn temel zelliidir. Yz e kaznm olan o szler, size hayatnzdaki gzel eylerin tadn karmamanz sylemiyor; zor ya da ac verici bir durumda ok fazla rahatlk da salamyor. Ama bundan ok daha derin bir amac var: Her durumun geiciliiyle ilgili sizi uyandrmak. Btn durumlarn, dier bir deyile biimlerin, geici olduunu fark ettiinizde, kendinizi onlara daha az balarsnz ve bir lde kendinizi onlardan uzaklatrrsnz. Balantsz olmak, kendinizi dnyann sunduu gzelliklerin tadn karmaktan alkoyacanz anlamna gelmez. Aslnda, bylelikle daha fazla zevk alrsnz. Deiimin kanlmazln ve her eyin geici olduunu grp kavradnzda, gelecekte onlar kaybetme korkusu duymadan dnyann tm gzelliklerinin tadn doya doya karabilirsiniz. Balant kurmadnzda, kendinizi olaylara kaptrmak yerine, onlara daha tepeden bakarsnz. Bylece uzayn boluuyla sarl bir halde Dnya'ya bakan ve bir paradoks gerei anlayan astronot gibi olursunuz: Dnya esizdir ve ayn zamanda da ok nemsizdir. Bu da geer sz, kendinizi olaylardan balantsz klmanza yardmc olur ve bununla birlikte hayatnzda yeni bir boyut alr; isel boluk. Yargsz, dirensiz ve balantsz olduunuzda, bu boyuta geebilirsiniz. Kendinizi artk tamamen biimlerle tanmlamadnzda, bilin biimsel tutsaklndan kurtulur. Bu zgrlk, isel boluun ortaya kdr. inizde bir dinginlik, bir huzur hissedersiniz; hatta kt gibi grnen bir durumla karlasanz bile. Bu da geer. Aniden, olayn etrafnda bir boluk oluur. Duygusal ini k larn ve hatta acnn etrafnda bile bu boluk vardr. Hepsinden te, dncelerinizin arasnda boluk vardr. O boluktan, "bu dnyaya ait olmayan" bir huzur yaylr, nk bu dnya biim, huzur ise boluktur. Bu, Tanrsal huzurdur.

imdi bu dnyadaki eylere sahip olmadklar bir nemi vermeden, etrafnzdaki her eyin tadn karabilirsiniz. Yaratl dansna katlabilir, kendinizi sonulara ba lamadan aktif olabilir, dnya zerine mantksz talepler yneltmezsiniz; beni tatmin et, beni mutlu et, beni gvende hissettir, bana kim olduumu syle gibi. Dnya size bu eyleri veremez ve byle beklentileriniz kalmadnda, kendi kendinize yarattnz tm aclar da sona erer. Btn bu aclar, biime ar deer yklemekten ve isel boluunuzun farknda olmamanzdan kaynaklanr. Bu boyut hayatnzda kendini var ettiinde, kendinizi ilerinde kaybetmeden, isel olarak ba lanmadan, yani dnyaya baml hale gelmeden, nesnelerin, deneyimlerin ve zevklerin tadn karabilirsiniz. Bu da geer sz, aslnda gereklii gsteren bir iarettir. Btn biimlerin geici olduunu gsterirken, ayn zamanda sonsuzlua da iaret ederler. Sadece iinizdeki sonsuzluk geici olan geici olarak alglayabilir. Boluk boyutu kaybolduunda ya da bilinmediinde, dnyadaki nesneler ve biimler ar bir nem, gerekte sahip olmadklar bir ciddiyet ve arlk kazanrlar. Dnya biimi olmayann bak asndan grlmediinde, tehditlerle dolu bir umutsuzluk mekan haline gelir. NESNE BLNC VE BOLUK BLNC ou insann hayat bir sr eyle doludur: Maddi eyler, yaplacak eyler, dnlecek eyler. Hayatlar insanlk tarihi gibidir; Winston Churchill'in ifadesiyle, "bir lanet ey dierini izler." Zihinleri bir sr dnceyle doludur ve bir lanet dncenin arkasndan dieri gelir. Bu, ou kiinin baskn gereklii olan nesne bilinci boyutudur ve hayatlarnn bu kadar dengesiz olmas nn nedeni de budur. Gezegenimizi ve insanl doru kader yoluna geri ekebilmemiz iin, nesne bilincinin boluk bilinciyle dengelenerek salayaca akl gerekir. Boluk bilincinin ykselmesi, insanlk evriminin bir sonraki aamasdr. Boluk bilinci, nesne bilincine ek olarak - daima duyusal alglar, dnceler ve duygularla ilgilidir bir farkndalk alt aknts sz konusudur. Farkndalk, sadece nesne bilincinin olmadn, ayn zamanda bilinli varlklar olma bilincinin olduunu syler. n planda bir eyler olup biterken arka planda uyank bir isel dinginlik hissedebiliyorsanz, ite olmas gereken budur! Bu boyut, herkesin iinde vardr ama ou kii farknda bile deildir. Bazen yle diyerek bu konuyu iaret ederim: "Kendi Varln hissedebiliyor musun?" Boluk bilinci, kendini sadece egodan kurtulu olarak deil, ayn zamanda bu dnyadaki nesnelere baml olmaktan kurtulu olarak ifade eder. Bu, dnyaya gerek anlamm kazandrabilecek tek ey olarak ruhsal boyuttur. Bir olay, bir kii ya da bir durum iin fkelendiiniz ya da zldnz her seferinde, asl neden olay, kii ya da durum deil, sadece boluun salayabilecei gerek bir bak asnn kaybdr. Nesne bilincinde skp kalmsnzdr ve bilincin zamana bal olmayan isel boluunun farknda deilsinizdir. Bu da geer sz doru kullanldnda, iinizde o boyutun tekrar farkna varmanz salar. inizdeki gerein bir dier gstergesi, u ifadede gizlidir: "Asla sandm neden iin kzgn deilim." D NCENN ALTINA DMEK VE STNE IKMAK ok yorgun olduunuzda, her zaman oldu unuzdan daha huzurlu ve daha rahat olabilirsiniz. Bunun nedeni, dnceleriniz yatt iin, zihninizin rettii sorunlu benlii artk hatrlamamanzdr. Yava yava uykuya doru kayyorsunuzdur. Alkol aldnzda veya belli ilalar kullandnzda (ac

bedeninizi tetikleme-dikleri takdirde), yine kendinizi daha rahat, umursamaz ve belki bir sre iin canl bile hissedebilirsiniz. ark syleyip dans etmeye balarsnz ve bunlar, antik zamanlardan beri yaamn mutluluk ifadeleridir. Zihniniz size daha az yk olu turduu iin, var olmann mutlulu unu hissedebilirsiniz. Belki de alkole "ruh" denmesinin nedeni budur. Ama denmesi gereken ar bir bedel vardr: Bilinsizlik. Dncenin zerine ykselmek yerine, alt na inersiniz. Birka kadeh daha ierseniz, bitkiler alemine gerilersiniz. Boluk bilincinin bununla pek ilgisi yoktur. ki durumda da dncenin tesine geersiniz ama boluk bilinci durumunda dncenin zerine kar, yukarda rneini verdiimiz durumda ise altna inersiniz. TELEVZYON Televizyon seyretmek, dnya zerinde milyonlarca insan iin en sevilen bo zaman doldurma yntemidir. Ortalama bir Amerikal, altm yana gelene kadar hayatnn yaklak on be yllk zamann televizyon karsnda geirmektedir. Dier birok lkede de rakam yaklak olarak ayndr. Birok kii, televizyon seyretmeyi rahatlatc bir ey olarak grmektedir. Kendinizi yakndan gzlemlerseniz, ekrann bir sre sonra dikkat odanz olarak kalmadn, dncelerinizin yavalayp azaldn, ok uzun sre izlemeye devam ettiinizde, zihninizin hibir dnce retmediini grrsnz. Sadece artk sorunlarnz hatrlamamakla kalmaz, ayn zamanda kendinizi geici olarak zgrletirirsiniz de; bundan daha rahatlatc bir ey olabilir mi? Yani televizyon izlemek isel boluk yaratr m? u anda var olmanz salar m? Ne yazk ki hayr. Uzun sre boyunca zihniniz hibir dnce retmese bile, televizyondaki programn dnce sistemine uyumlu durumdadr. Yani televizyonun salad kolektif zihne katlmtr ve onun dncelerini dnyordur. Zihniniz sadece dnce retmemek asndan pasif durumdadr. Ama televizyon ekranndan gelen dnceleri ve imgeleri srekli olarak yutmaya devam eder. Bu, sizi alclnzn glendii trans benzeri bir pasif duruma sokar ve hipnozdan pek fark yoktur. Kamuoyu grlerini belirlemede kullanlmasnn en nemli nedeni budur ve insanlar sizi o durumda yakalayarak mesajlarn verebilmek iin milyonlarca dolar derler. Kendi dncelerinin sizin dnceleriniz haline gelmesini isterler ve genellikle de bunu baarrlar. Dolaysyla, televizyon seyrederken, asl eiliminiz dncenin zerine kmak deil, altna inmektir. Televizyon bu adan alkol ve baz ilalara ok benzer. Zihninizi belli bir lde rahatlatrken, ok ar bir bedel dersiniz. Bilin kayb. O ilalar gibi, televizyonun da gl bir bamllk yaratma zellii vardr. Televizyonu kapamak iin uzaktan kumandaya uzandnzda, bunun yerine btn kanallar dolamaya baladnz grrsnz. Yarm ya da bir saat sonra, hl izlemeye devam ediyor, hl kanallar arasnda dolayorsunuz-dur. Kumanda zerinde parmanzn basamad tek dme, kapama dmesidir. Hl izliyor olmanzn en muhtemel nedeni, izlemeye deecek kadar ilgin bir programn yaynlanmas deil, genellikle izlemeye deecek bir ey olmamasdr. Bir kere saplanp kaldnzda, programlar ne kadar skc, anlamsz ve nemsiz olursa, o kadar ok ba ml hale gelirsiniz. Eer ilgin olsayd, dncelerinizi kkrtrd, zihninizi tekrar dnmeye zorlard ve bu da daha bilinli yaplan bir eydir ve dolaysyla televizyon izlemekten daha iyidir. Buna ek olarak, ekrandaki grntler dikkatinizi daha fazla sabit bir noktada tutamazd. Programn ierii eer belli bir kalitesi varsa -bazen televizyonun uyuturucu, hipnotize edici etkisini ortadan kaldrabilir. Birok kiiye fazlasyla yararl olan baz programlar vardr; hayatlarn daha iyiye doru deitirmi, kalplerini am, onlar daha bilinli insanlar haline getirmilerdir. Hatta baz komedi programlar - her ne kadar anlamsz gibi grnseler de farknda olmadan insan

egosunun bir karikatrn gstererek ruhsal bir amaca hizmet edebilirler. Bize hibir eyi fazla ciddiye almamay, hayata hafif bir ekilde yaklamay ve hepsinden te, glmeyi retirler. Glmek, iyiletirici olduu kadar da z-grletiricidir. Ama televizyon kanallarnn ou, tamamen egolaryla kontrol edilen insanlar tarafndan ynetilmektedir ve dolaysyla televizyonun gizli amac, sizi hipnotize ederek kontrol altna almak, yani sizi bilinsiz klmaktr. Yine de televizyonda hl kefedilmemi muazzam bir potansiyel vardr. Her iki- saniyede bir deien hzl grntlerden oluan programlar ve reklamlar izlemekten kann. ok fazla televizyon ve zellikle de bu tr programlar seyretmek, bugn dnya zerinde milyonlarca ocuu etkileyen dikkat dankl, zihinsel bozukluklar gibi birok sorunun kaynadr. Ksa bir dikkat sresi, btn alglarnzn ve ilikilerinizin slamasna neden olur. Ne yaparsanz yapn, bu durumda hangi ii gerekletirmeye alrsanz aln, kalitesi dk olur, nk kalite iin dikkat gerekir. Sk sk ve uzun srelerle televizyon seyretmek, sizi sadece bilinsiz klmaz, ayn zamanda da enerjinizi kurutur ve sizi pasif yapar. Dolaysyla, rastgele seyretmek yerine seyredeceiniz programlar dikkatle sein. Bunu yapmaya gayret ettiinizde, program izlerken vcudunuzdaki canll hissedin. Zaman zaman solunumunuzu kontrol edin. Grsel duyunuzu tamamen kontrol alt na almamas iin belli aralklarla baklarnz ekrandan karn. Sesi gerektiinden fazla amazsanz, televizyonun iitsel duyunuzu etkisi altna almasna izin vermemi olursunuz. Reklamlar srasnda televizyonun sesini kesin. Televizyonu kapadktan hemen sonra yataa girmeyin ve daha da kts, sakn televizyon seyrederken uykuya dalmayn. SEL BOLUU TANIMAK Hayatnzda dnceleriniz arasndaki boluk muhtemelen giderek alyordur ve bunun farknda bile olmayabilirsiniz. Deneyimlerle bylenen ve byk lde biimlerle tanmlanan bir bilin, balangta boluun farkna varmakta zorlanr. Bu zamanla kendinizin farknda olamayacanz anlamna gelir, nk daima baka bir eyin farkndasnzdr. Biim srekli olarak dikkatinizi da tr. Kendinizin farknda olduunuz zamanlarda bile, kendinizi bir nesneye, bir dnce biimine dntrm olursunuz ve dolaysyla da, farknda olduunuz ey kendiniz deil, bir dnce olur. sel boluu duyduunuzda* onu aramaya balayabilirsiniz ve onu bir nesneyi ya da deneyimi aradnz gibi arayacanz iin, asla bulamazsnz. Ruhsal aydnlanmay ya da anlay arayanlarn karlat ikilem budur. Bu yzden, sa yle demiti: "Tanr hkmranl gzle grlebilir biimde gelmez. Ne de insanlar 'Bak, burada' ya da 'Orada' derler. te Tanr hkmranl aranzdadr." Eer btn hayatnz honutsuzluk, endie, korku, depresyon, umutsuzluk ya da baka olumsuz duygularn tutsa olmu halde geirmiyorsanz; yamurun ya da rzgrn sesini dinlemek gibi basit eylerden zevk alabiliyorsanz; gkyznde hareket eden bulutlar n gzelliini grebiliyor ya da yalnz olduunuzda yalnzlk duymuyor, herhangi bir elence ya da zihinsel aktivite aramyorsanz; tamamen yabanc birine ondan hibir ey beklemeden iten bir nezaketle yakla yorsanz... ne kadar ksa bir sre iin olursa olsun, iinizde bir boluk alm demektir. Bu olduunda, kendinizi iyi hissedersiniz ve canl bir huzur duyarsnz. Bunun younluu belki zorlukla fark edilebilir bir honutluk duygusundan, antik Hintli bilgelerin adna ananda - Varln kutsamas -- dedikleri eye kadar deiebilir. Sadece biime dikkatinizi verecek ekilde artlandnzdan, muhtemelen dorudan farknda olmayabilirsiniz. rnein, gzellii grebilme, basit eylerin deerini bilebilme, kendi banza kalmann zevkini karabilme ya da baka insanlarla efkatli bir ekilde iletiim kurabilme yeteneklerinde ortak bir unsur vardr. Bu ortak unsur, geri planda bulunan bir honutluk, huzur ve canllk duygusudur ve o arka plan olmadan, bu duygular n hibiri mmkn olmaz.

Gzelliin, efkatin, nezaketin, hayattaki basit eylerin iyiliinin tannmas nn olduu her yerde, bu isel deneyimin arka planna bakn. Ama onu bir ey arar gibi aramayn. Onu tespit edip, "ite, buldum," diyemezsiniz; onu zihinsel terimlerle tanmlayamazsnz. Bulutsuz bir gkyzne benzer. Biimi yoktur. O boluktur; dinginliktir, Varln tatlldr ve elbette ki bu szlerden ok daha fazlasdr. Onu kendi iinizde dorudan hissedebildiinizde, derinleir. Dolaysyla basit bir eyin deerini takdir edebildiinizde - bir ses, bir grnt, bir dokunu - bir gzellii grebildiinizde, insanlara kar efkatli olabildiinizde, bu deneyimin kaynann ve arka plannn isel boluk olduunu anlarsnz. alar boyunca birok air ve bilge, bu gerek mutluluun - ben buna Varln mutluluu diyorum basit ve grnrde nemsiz gibi gelen eylerde bulunduunu gzlemlemitir. ou insan, balarna nemli bir eyin gelmesi beklentisiyle, srekli olarak aslnda hi de nemsiz olmayan ama nemsiz gibi grnen eyleri karrlar. nl dnr Nietzsche, ender derin dinginlik anlar ndan birinde, yle demiti: "Mutluluk iin aslnda ne kadar az eye gerek var! Aslnda en kk ey, en belirsiz ey, bir kertenkelenin srnrken kard hrt, bir nefes, belli belirsiz bir bak; en byk mutluluklar en kk eylerden kaynaklanr. Dinginlein." Peki neden "en byk mutluluklar en kk eylerden" kaynaklanr? nk gerek mutluluun nedeni bir ey ya da bir olay deildir ama ilk bakta yle grnr. ey ya da olay bilincinizin sadece kk bir ksmn oluturacak kadar belirsiz ve dikkati ekmeyen boyutlarda olabilir; geri kalan isel boluktur ve biimle engellenmeyen bilintir. sel boluk bilinci ve gerek kimliiniz, temelde tektir. Dier bir deyile, kk eylerin biimi, isel bolua yer brakr. Ve gerek mutluluun, Varln mutluluunun doduu yer, ite bu isel boluk, artlanmam bilintir. Kk, sessiz eylerin farknda olabilmek iin, iinizde dingin olmanz gerekir. Yksek derecede farkndalk arttr. Dinginlein. Bakn. Dinleyin. imdide olun. sel boluu bulmann bir yolu daha vardr: Bilinli olmann bilincine varn. "Ben" deyin ya da "Ben" diye dnn ve hibir ey eklemeyin. Ben'in ardndan gelen dinginlii fark edin. plak, rtlmemi, gizlenmemi varlnz hissedin. Genlik ya da yallk, zenginlik ya da yoksulluk, iyilik ya da ktlk veya dier hibir zellik ona dokunamaz. Btn yaratln geni rahmi, btn biimidir o. DADAK DERENN SESN DUYABLYOR MUSUN? Bir Zen ustas, rencilerinden biriyle birlikte bir da yolunda sessizce yryordu. Antik bir sedir aacna geldiklerinde, pirin ve sebzeden oluan basit yemeklerini yemek iin oturdular. Yemekten sonra, henz Zen gizeminin anahtar n bulamam gen bir rahip olan rencisi, sessizli bozarak ustaya sordu: "Usta, Zen'e nasl girebilirim?" Elbette ki Zen olan bilin durumuna nasl girebileceini soruyordu. Usta sessiz kald. renci sabrszlkla bir cevap beklerken, aradan neredeyse be dakika geti. Tam baka bir soru sormak zereyken usta aniden konutu: "Dadaki derenin sesini duyabiliyor musun?" renci byle bir derenin varlnn bile farknda deildi. Zen'in anlamn dnmekle meguld. imdi, sesi dinlemek iin dikkat kesildiinde, grltc zihni yatmaya balamt. nce hibir ey duyamad. Sonra, dnceleri yerini yksek farkndala brakrken, kk bir derenin uzaklardan gelen rltsn belli belirsiz duyabildi. "Evet, imdi duyabiliyorum," dedi renci. Usta parman kaldrd ve gzlerinde hem ateli hem de nazik bir bakla aklad: "Zen'e oradan gir."

renci armt. Bu onun ilk satorisiydi; ilk aydnlanma an. Zen'in bildii bir ey olduunu bilmeden bildiini anlamt! Sessizce yolculuklarna devam ettiler. renci, etrafndaki dnyann canll karsnda afallamt. Sanki her eyi ilk kez gryor, ilk kez deneyimliyordu. Ama bir sre sonra tekrar dnmeye balad. Zihinsel grlt bir kez daha uyank dinginlii rtt ve ok gemeden bir soru daha geldi: "Usta," dedi, "dnyordum. Dadaki derenin sesini duyamasaydm ne diyecektin?" Usta durdu, parman kaldrd ve cevap verdi. "Zen'e oradan gir." DORU EYLEM Ego sorar: Bu durumu ihtiyalar m karlamak iin nasl kullanabilirim ya da ihtiyalar m karlamak iin kullanabileceim baka bir duruma nasl geebilirim? Varlk, bir isel boluk durumudur. imdide olduunuzda, yle sorun: Bu durumun, u ann ihtiyalarna nasl karlk verebilirim? Aslnda, bu soruyu sormanza bile gerek yoktur. Olana kar dingin, uyank ve ak kaln yeter. Bylelikle, duruma yeni bir boyut kazandrrsnz: Boluk. Sonra bakn ve dinleyin. Bylece, durumla bir olursunuz. Bir duruma tepki vermek yerine onunla birletiinizde, durumun kendisi size zm sunar. Aslnda bakan ve dinleyen kii siz deilsinizdir, uyank dinginliin kendisidir. Eer o anda eyleme gemek gerekiyorsa ya da mmknse, eyleme geersiniz ya da sizin sayenizde doru eylem gerekleir. Doru eylem, btne uyan eylemdir. Eylem gerekletiinde, uyank, dingin boluk olduu gibi kalr. Kollarn kaldrp zafer belirten bir tavrla haykran birini gremezsiniz. Kimse "Bak, yaptm ite," demez. Btn yaratclk, isel boluktan kaynaklanr. Yaratl gerekletikten ve bir ey biim bulduktan sonra, "ben" ya da "benim" kavramnn domamas iin uyank olmanz gerekir. Yaptnz ey iin baary kendinize mal ederseniz, ego geri dner ve boluk kaybolur. SMLENDRMEDEN ALGILAMAK ou insan, etraflarn saran dnyann belli belirsiz farkndadr; zellikle de evreleri kendilerine tamdk geliyorsa. Zihinlerindeki ses, dikkatlerinin byk blmn megul eder. Baz insanlar, yolculuk yaptklarnda ve yeni yerlere ya da yabanc lkelere gittiklerinde daha uyank olurlar, nk byle zamanlarda alglar bilinlerini dncelerden daha ok kullanr. Daha fazla imdide olurlar. Ama baz insanlar, byle zamanlarda bile tamamen zihinlerindeki sesin kontrolnde kalmaya devam ederler. Alglar ve deneyimleri, anlk yarglarla bozulur. Aslnda hibir yere gitmemilerdir. Sadece vcutlar yolculuk yapyordur ama kendileri hep olduklar yerdedirler: Kendi zihinlerinde. ou insann gereklii budur: Bir ey algland anda, ego tarafndan isimlendirilir, yorumlanr, baka bir eyle karlatrlr, sevilir ya da sevilmez, iyi ya da kt diye tanmlanr. Dnce biimlerinde, nesne bilincinde skp kalmlardr. Bilinsiz isimlendirmeler durmad ya da en azndan farkna varmadnz srece, ruhsal uyan gereklemez. Egonun gzlemlenmeyen zihin olarak yerinde kalmasnn nedeni, bu isimlendirmelerdir. simlendirmelerden vazgetiinizde ya da en azndan bunlarn farkna vardnzda, isel boluk oluur ve zihninizin esiri olmaktan kurtulursunuz. Yaknnzdaki bir nesneyi sein - bir kalem, bir sandalye, bir fincan, bir bitki - ve grsel olarak onu inceleyin. Byk bir ilgi ve merakla ona bakn. Gemiinizden gl kiisel armlar uyandran nesnelerden kann; nereden aldnz, size kimin verdii ya da benzeri dnceler aklnza gelmemelidir. Ayrca, bir kitap ya da bir ie gibi zerinde yaz bulunan nesnelerden de saknn. ster

istemez dnceleri harekete geireceklerdir. Kendinizi hi zorlamadan, rahat ama uyank bir ekilde, btn dikkatinizi nesneye verin. Eer aklnza dnceler gelirse, onlara aldrmayn. lgilendiiniz ey dnceler deil, alg eyleminin kendisi olmaldr. Algnn iinden dnceyi ekip karabiliyor musunuz? Zihninizdeki ses yorumlar yapmadan, sonular karmadan, karlatrmadan ya da bir eyler bulmaya almadan bakmay baarabiliyor musunuz? Birka dakika sonra, baklarnz odann iinde dolatrn ve uyank dikkatinizi gznze ilien her eye yneltin. Sonra, olabilecek sesleri dinleyin. Etrafnzdaki eylere baktnz ekilde, sesleri dinleyin. Baz sesler doal - su, rzgr, kular gibi - bazlar ise insan yapm olabilir. Bazlar gzel, bazlar sevimsiz olabilir. Ama gzel ve irkin arasnda bir ayrm yapmayn. Her sesin olduu gibi olmasna izin verin ve hibir yorumda bulunmayn. Burada yine anahtar rahat ama uyank kalmakt r. Bu ekilde bakp dinlediinizde, belli belirsiz ve balangta zor fark edilir bir dinginlik duygusunu ayrm-sayabilirsiniz. Baz kiiler bunu arka planda bir dinginlik olarak hisseder. Dierleri ise buna huzur der. Bilinciniz daha fazla dnceye boulmadnda, bir ksm biimi olmayan, koulsuz, orijinal durumunda kalr. Bu isel boluktur. DENEYMLEYEN KM? Grdnz, duyduunuz, dokunduunuz, tattnz ve kokladnz eyler elbette ki duyusal nesnelerdir. Bunlar, deneyimlediiniz eylerdir. Peki deneyimleyen kimdir? yle bir ey syleyebilirsiniz: "Kim olacak? Elbette ki ben. Jane Smith, muhasebe mdr, krk be yanda, boanm, iki ocuk annesi, Amerikal. Deneyimleyen benim." Yanldnz. Jane Smith veya her kimse, kendini Jane Smith olarak tanmlamasn salayan her ey, deneyimlenen nesnelerdir, deneyimleyenin kendisi deil. Her deneyimin olas ierii vardr: Duyusal alglar, dnceler ya da zihinsel imgeler ve duygular. Jane Smith, muhasebe mdr, krk be yanda, boanm, iki ocuk annesi, Amerikal; bunlarn hepsi dncedir ve dolaysyla da bu dnceleri dndnz anda deneyimlediiniz eyin bir parasdr. Bunlar ve kendiniz hakknda dnp syleyebileceiniz dier her ey nesneldir, znel deil. Yani deneyimdir, deneyimleyenin kendisi deil. Kim olduunuzla ilgili daha bin tane tanm (dnce) ekleyebilirsiniz ve bunu yaparken, kendinizi deneyimlemeyi daha da karmaklatrrsnz ama bu ekilde, asla deneyimleyene ulaamazsnz. O, btn deneyimlerden nce olan ama var olmad takdirde deneyimin gerekleemeyecei zdr. Peki deneyimleyen kim? Sizsiniz. Siz kimsiniz? Bilin. Bilin nedir? Bu soru cevaplanamaz. Cevap verdiiniz anda, sahteletirirsiniz, nk baka bir nesneye evirirsiniz. Bilin, geleneksel adyla ruh, kelimenin gerek anlamyla asla tanmlanamaz ve bunu yapmaya almak bouna olur. Btn bili, ikicillik alemindedir; znel ve nesnel, bilen ve bilinen. zne, ben, kendisi olmadan hibir eyin bilinemeyecei, alglanamayaca, dnlemeyecei veya hissedilemeyecei bilen, daima bilinmez olarak kalmalym. Bunun nedeni, bir biimimin olmamas dr. Sadece biimler bilinebilir ve tanmlanabilir ama biimi olmayan boyutta, biim dnyas var olamaz. O, dnyann ykseldii ve batt aydnlk boluktur. O boluk, ben olan hayattr. Zamandan bamszdr. Ben lmszm. O bolukta olan ey, greceli ve geicidir; zevk ve ac, kazan ve kayp, doum ve lm. sel boluun kefedilmesinin en byk engeli, deneyimden fazlasyla bylenerek kendinizi onun iinde kaybetmenizdir. Yani bilin, kendi ryasnda kaybolur. Kendinizi her dnceye, her duyguya ve her deneyime ylesine kaptrrsnz ki ryada gibi olursunuz. nsanln binlerce yldr iinde bulunduu durum bu.

Bilinci bilemeseniz bile, kendiniz olarak farkna varabilirsiniz. Nerede olduunuza bal olmakszn, onu herhangi bir durumda dorudan hissedebilirsiniz. Onu burada ve imdide hissedebilirsiniz. O, temelde yatan bendir. Okuduunuz ve dndnz kelimeler n plandadr ve ben, btn deneyimlerin, dncelerin ve duygular n algland zemindir. NEFES Dnce akntsnda boluklar yaratarak, isel boluunuzu kefedin. O boluklar olmadan, dnceleriniz tekrarlayc, ruhsuz, yaratc prltdan yoksun bir hale gelir ki ou insan iin durum budur. O boluklarn uzunluu iin endielenmeniz gerekmez. Birka saniye bile yeterlidir. Zaman iinde bu sreler kendi kendilerine uzar ve kendi adnza bir aba harcamanz gerekmez. Uzunluklarndan daha nemli olan, bunu sk sk yapmaktr; bylece gnlk faaliyetleriniz ve dnce aknz arasnda bolua yer vermi olursunuz. Biri geenlerde bana olduka byk bir ruhsal organizasyonun y llk tantm brorn gsterdi. Ona baktmda, ok eitli seminerler ve atlye almalaryla karlanca ardm. O kii bana bir-iki tanesini nerip neremeyeceimi sordu. "Bilmiyorum," dedim. "Hepsi ok ilgin grnyor. Ama unu biliyorum," diye ekledim. "Aklna geldii her seferinde, nefesine dikkat et. Bunu bir yl sreyle yaparsan, btn bu seminer ve kurslara katlmaktan daha gl bir deiim etkisi olur. stelik de bedava." Nefesinizin farknda olmak, dikkatinizi dncelerden uzaklatrarak bir boluk yaratr. Bilin gelitirmenin bir yolu budur. Bilincin btnl ifade edilmeden orada durmasna ramen, bilinci imdi bu boyuta getirmek iin buradayz. Nefesinizin farknda olun. Nefes alp verirken neler hissettiinize dikkat edin. Havann vcudunuza giri kn hissedin. Gsnzn ve karnnzn nasl genileyip bzldn fark edin. Tek bir bilinli nefes, daha nce birbiri ardna kesintisizce dizilen dncelerin olduu yerde bir boluk yaratmaya yeter. Tek bir bilinli nefes (iki- daha da iyi olur), gnde birka kez tekrarlandnda, hayatnza bir boluk kazandrmak iin idealdir. ki saatten uzun sre meditasyon yapsanz bile (bunu yapabilen insanlar vardr), btn ihtiyacnz olan tek bir bilinli nefestir ve zaten uzun sreli meditasyonlarda bile yapabileceiniz genellikle bu kadardr. Geri kalan an ya da beklentidir ve dolaysyla da dncedir. Nefes gerekte sizin yaptnz bir ey deildir ama oldu una tanklk ettiiniz bir eydir. Solunum kendi kendine olur. Onu srdren ey, vcudun kendi zeksdr. Btn yapmanz gereken, oluunu izlemektir. Hibir aba gerektirmez. Ayrca, nefes verdikten sonra bir sonrakini almaya balamadan nce oluan aral da hissedin. Birok kii, s nefes alp verir. Nefesinizin ne kadar farknda olursanz, doal derinlii de o kadar artar. Nefesin herhangi bir biimi olmadndan, antik alardan beri ruhla badatrlmtr; yani biimi olmayan tek Hayat ile. "Tanr insan topraktan yaratt ve burun deliklerine yaam nefesini fledi; bylece insan canland." Almanca atmen (nefes) kelimesi, antik Hinte (Sanskritte) Atman kelimesinden tremitir ve ite yatan ilahi ruh ya da Tanr anlamna gelir. Nefesin herhangi bir biiminin olmamas, nefes farkndalnn hayatnzda bir boluk yaratmak, bir bilin oluturmak iin en etkili yollardan biri olmas nn ncelikli nedenidir. Bir nesne olmad iin, mkemmel bir meditasyon aracdr. Dier bir neden, nefesin en belli belirsiz ve grnte en nemsiz fenomen olmas dr. Yani Nietzsche'nin deyimiyle, "en byk mutlulu un kayna" olan "en kk

ey." Nefes farkndaln resmi bir meditasyon olarak uygulayp uygulamamak size kalmtr. Ama resmi meditasyon, gnlk hayata boluk bilincini getirmenin yerini tutamaz. Nefesinizin farknda olmak, sizi u anda kalmaya zorlar; bu da isel deiimin anahtardr. Nefesinizin farknda olduunuz her seferinde, kesinlikle imdide olursunuz. Nefesinizi dnemeyeceinizi ve sadece farknda olabileceinizi de anlayabilirsiniz. Bilinli nefes, zihninizi durdurur. Ama yar uykuda ya da bir transta olmann tesinde, tamamen uyank ve fazlasyla din olursunuz. Dncenin altna dmez, zerine karsnz. Daha yakndan bakarsanz, bu iki eyin - tamamen imdide olmak ve bilin kayb olmadan dnce srecini durdurmak - aslnda ayn ey olduunu grrsnz: Boluk bilincinin douu. BAIMLILIKLAR Uzun sreli zorlayc davran kalplarndan biri, bamllk olarak adlandrlabilir. Bir bamllk, sahte bir kimlik ya da altkimlik olarak iinizde ya ar ve periyodik olarak sizi kontrol alt na alan bir enerji alan yaratr. Zihninizi, zihninizdeki sesi bile etkisi altna alabilir. yle diyebilir: "Zor bir gn geirdin. Biraz gzellii hak ettin. Neden kendini hayatndaki tek gzel eyden mahrum edeceksin ki?" Farkndalk eksiklii yznden kendinizi zihninizdeki sesle tanmlyorsanz, kendinizi dolaba doru yrrken ve byk ikolatal pastaya uzanrken bulursunuz. Baz zamanlarda, bamllk dnce srecinin tamamen etrafndan dolar ve kendinizi hi farknda olmadan sigara tttrrken ya da elinizde bir iki kadehi tutarken bulursunuz. "Bu nereden geldi byle?" Paketten bir sigara karp yakmak veya ieden bir kadehe iki doldurmak, tamamen bilinsizce yaptnz eylerdir. Sigara imek, fazla yemek, iki imek, televizyon seyretmek, internet ba mll gibi zorlayc bir davran kalbn srdryorsanz, unu yapabilirsiniz: inizde zorlayc davrann baladn hissettiiniz anda, durun ve kez bilinli nefes alp verin. Bu belirgin bir farkndalk yaratr. Sonra birka dakika boyunca, iinizdeki bir enerji alan olarak o zorlamann farknda olun. Belli bir maddeyi fiziksel ya da zihinsel olarak tketme isteinin, bir tr zorlayc davran kalb olduunu bilinli olarak hissedin. Sonra birka kez daha bilinli nefes al p verin. Bu noktadan sonra, bir sre iin o zorlamann kaybolduunu hissedeceksiniz. Eer hl sizi zorluyorsa ve kendinizi tutamyorsanz, bunu da sorun etmeyin. Bamllnz, yukarda akladmz ekilde bir farkndalk egzersizi haline getirin. Farkndalk arttka, bamllk kalplar zayflar ve zaman iinde kendiliklerinden zlrler. Ama unutmayn; bazen zihninizde bamllnz hakl karmaya alan dnceler yakalayabilirsiniz. O zaman kendinize yle sorun: Burada konuan kim? O zaman konuann bamllk olduunu anlarsnz. Bunu bildiiniz srece, zihninizin gzlemcisi olarak imdide kaldnz srece, size istedii eyi yaptrma olasl dktr. SEL VCUT FARKINDALII Hayatnzda boluk yaratmann dier basit ama olduka etkili bir yolu, yine nefesle yakndan balantldr. Gsnz ve karnnz kalkp inerken vcudunuza girip kan havay hissettiinizde, ayn zamanda isel vcudunuzun da farkna varrsnz. O zaman dikkatiniz nefesinizden, iinizdeki canll hissetmeye kayar. Baz insanlar dnceleriyle ylesine megullerdir, kendilerini zihinlerindeki sesle ylesine derinden tanmlarlar ki kendi ilerindeki canll hissedemez hale gelirler. Fiziksel vcutta* dola an yaam hissedememek, banza gelebilecek en byk mahrumiyettir. O zaman, kendinizi iyi hissetmek iin baka eyler aramaya balarsnz ama kendi canllnzla balantnz kaybettiinizde hissettiiniz huzursuzluu bastracak hibir ey bulamazsnz. nsanlarn araya girdii bu tr eylerden biri, uyuturucular, ar yksek sesli mzik gibi duyusal tetikleyiciler, heyecanl ya da tehlikeli faaliyetler

veya seks bamlldr. likilerdeki dram bile, bu konuda bir ara olarak kullanlabilir. Srekli arka plan huzursuzluu konusunda en ok bavurulan yol, yakn ilikilerdir: "Beni mutlu edecek" bir kadn ya da erkek. Ama bu da ok risklidir, nk o huzursuzluk tekrar ba gsterdiinde, insanlar bu kez karlarnda-kini sulamaya balarlar. ki- kez bilinli nefes alp verin. imdi vcudunuza yaylan canll belli belirsiz hissedebilirsiniz. Bunu yaptnzda, vcudunuzun iini hissedebiliyor musunuz? Vcudunuzun belli blmlerini hissetmeye aln. Ellerinizi, kollarnz, ayaklarnz ve bacaklarnz hissedin. Karnnz, gsnz, boynunuzu ve banz hissedebiliyor musunuz? Peki ya dudaklarnz? lerinde hayat var m? Sonra vcudunuzun iini bir btn olarak hissedin. Bu uygulama iin ba langta gzlerinizi kapayabilirsiniz. Vcudunuzu hissetmeye baladnzda, gzlerinizi an, etrafnza bakn ve ayn zamanda vcudunuzu hissetmeye devam edin. Baz okurlar gzlerini kapamaya gerek duymayabilirler; hatta bunlar okurken bile vcutlarnn iini hissedebilirler. VE DI BOLUK Vcudunuzun ii daha ziyade boluktur. O sizin fiziksel biiminiz deil, fiziksel biiminizi hareket ettiren yaamdr. Onun srekli olarak srdrd yzlerce farkl fonksiyonu insan zihni sadece ksmen anlayabilir. Onun farknda olduunuzda, gerekte olan ey, zeknn kendi kendini fark etmesidir. Bu, henz hibir bilim adamnn kefedemedii gerek yaamdr. Fizikiler, maddenin grnteki somutluunun duyular mz tarafndan yaratlan bir illzyon olduunu yakn zamanda anladlar. Biim olarak algladmz kendi fiziksel vcudumuz da buna dahildir ama % 99.99'u gerekten de boluktur. Atomlar asndan dnldnde, bu muazzam bir boluktur ve her atomun iinde de yine byk miktarda boluk vardr. Fiziksel vcut, gerek kimliinizle ilgili bir yanl algdan ibarettir. Gksel nesnelerin aralar ndaki boluun ne kadar olduunu anlamanz kolaylatrmak amacyla, unu syleyebiliriz: Saniyede 300.000 kilometre hza sahip olan k, dnya ile ay arasndaki mesafeyi bir saniyeden biraz uzun bir srede alr; gne nn dnyaya ulamas ise yaklak sekiz dakika srer. Uzaydaki en yakn komumuz olan Proxima Centauri adl yldzn , dnyaya ulamak iin 4.5 yllk bir yolculuk yapmak zorundadr. te etrafmz saran boluk bylesine engindir. Bir de genilii btn kavraylarn tesinde kalan galaksiler aras boluu dnn. Bizimkine en yakn galaksi olan Andromeda Galaksisi'nin , 2.4 milyon ylda bize ular. Vcudunuzun iindeki boluun da doru orantl olarak evrendekiyle ayn olduunu bilmek nasl bir ey? Dolaysyla, grnrde biim gibi grnen fiziksel vcudunuz, aslnda derinlere inildike biimini kaybeder ve isel bolua alan bir kap haline gelir. sel boluun bir biimi olmamas na ramen, znde son derece canldr. "Boluk," tam anlamyla yaamn kendisidir; btn ifadelerin da akt ifade edilmemi Kaynak't r. Bu Kaynak iin kullanlan geleneksel kelime Tanr'dr. Dnceler ve kelimeler, biim dnyasna aittir; biimi olmayan ifade edemezler. Dolaysyla, "Vcudumun iini hissedebiliyorum," dediinizde, bu aslnda dnceyle yaratlan bir yanl algdr. Gerekte olan ey, vcut gibi grnen bilincin - ben bilinci - kendi bana bilin haline gelmesidir. Kendimi geici bir "ben" biimiyle daha fazla kar trmadmda, o zaman snrsz boyut ve lmszlk kendini "benim" araclmla ifade edebilir ve "bana" yol gsterebilir. Ayrca, beni biime bal olmaktan da zgrletirir. Yine de, "Ben bu biim deilim" eklindeki entelektel bir tanmlama ya da inan, yararl olmaz. Asl nemli soru udur: u anda, isel boluumu, yani kendi Varlm ya da daha dorusu, ben olan Varl hissedebiliyor muyum?

Bu geree farkl bir adan da yaklaabiliriz. Kendinize yle sorun: "Sadece u anda olann deil, ayn zamanda her eyin var oldu u ve gerekletii canl bir zamansz isel boluk olarak imdinin kendisinin de farknda mym?" Bu sorunun isel vcutla bir ilgisi yok gibi grnse de, imdinin farkna varmakla aniden kendinizi daha canl hissetmek sizi artabilir. sel vcudunuzdaki canll bu ekilde hissedersiniz; Varln mutluluun ayrlmaz bir paras olan canll. Onun tesine gemek ve aslnda o olmadmz anlamak iin vcudun iine girmemiz gerekir. Gnlk hayatta mmkn olduu lde, boluk yaratmak iin isel vcut farkndalnz kullann. Beklerken, birini dinlerken, gkyzne, bir aaca, bir iee, einize, ocuunuza bakmak iin durduunuzda, ayn zamanda iinizdeki canll hissedin. Bu, dikkatinizin ya da bilincinizin biim siz kalmas anlamna gelir. Bu ekilde vcudunuzun iinde "yaadnz" her seferinde, bu deneyimi imdide kalmak iin bir apa olarak kullanabilirsiniz. Kendinizi d ncelerde, duygularda veya d durumlarda kaybetmenizi engeller. Dndnzde, hissettiinizde, algladnzda ve deneyimlediinizde, bilin biim boyutunda doar. Bir dnce, bir duygu, bir alg veya bir deneyim olarak kendini ifade eder. Budistlerin bir gn iinden kmay umduklar yeniden doum dngs aslnda srekli tekrarlanmaktadr ve ondan kmanz ancak u anda, imdi'nin gcyle mmkndr. imdi'nin biimini olduu gibi kabullenerek, isel olarak uzayla uyum salarsnz. Kabullenmek sayesinde, iinizdeki boluk haline gelirsiniz. Bylece, biim yerine bolukla uyumlanrsnz: Bu da hayatnza doru bak asn ve dengeyi getirir. BOLUKLARI FARK ETMEK Gn boyunca, grdnz ve duyduunuz eyler srekli olarak deiir. Bir eyi grdnz ya da bir sesi duyduunuz ilk anda, zihniniz grdnz ya da duyduunuz eyi isimlendirmeden nce, genellikle algnn olduu anda bir dikkat boluu oluur. Bu isel boluktur. Sresi kiiden kiiye deiir. Bunun farkna varmak kolay deildir, nk birok kiide bu boluk son derece ksadr ve belki bir saniye bile srmez. Olan ey udur: Yeni bir grnt ya da sesle kar larsnz ve ilk alg annda, her zamanki dnce aknda ksa bir kesinti gerekleir. Bilin dnceden ayrlr, nk duyusal alglama iin gereklidir. ok sra d bir grnt ya da ses, nutkunuzun tutulmasna yol aabilir; yani, iinizde ok byk bir boluk oluur. Bu boluklarn sresi ve skl, hayattan zevk alma, doayla ve dier insanlarla balantnz hissedebilme becerinizi belirler. Egonuzdan ne lde zgrlemi olduunuzu da gsterir, nk ego boluk boyutuna kar tam bir bilinsizlik halidir. Bu ksa boluklarn giderek daha fazla farkna vardnzda, sreleri uzar ve bu olurken, alg zevkinizin dncelerinizle giderek daha az blnd n fark edersiniz. O zaman etrafnzdaki dnya yeniden taze ve canl bir hale gelir. Dnyay soyutluk ve kavram penceresinden grdnz srece, size daha cansz ve daha dz grnr. KENDNZ BULMAK N KENDNZ KAYBEDN sel boluk, kendi biim kimliinizi vurgulama ihtiyacndan kurtulduunuz zamanlarda da ortaya kar. Bu ihtiya aslnda egoyu ilgilendirir; gerek bir ihtiya deildir. Bu konuya daha nce ksaca deinmitik. Bu davran kalplarndan birinden vazgetiinizde, isel boluk oluur. O zaman daha fazla kendiniz olursunuz. Egoya gre, kendinizi kaybediyormusunuz gibi grnr ama aslnda durum

bunun tam tersidir. Bu kalplardan birini braktnzda, biim seviyesinde kimliinizi zayflatrsnz ve biim tesindeki gerek kimliiniz daha da glenir. Azaldka oalrsnz. Peki insanlar biim kimliklerini farknda olmadan nasl vurgularlar? te size birka rnek. Eer yeterince uyank olursanz, u bilinsiz kalplardan bazlarn kendinizde de fark edebilirsiniz: Yaptnz bir ey iin takdir istemek ve alamadnzda fkelenmek ya da zlmek; sorunlarnz veya hastalnz hakknda konuarak ya da sorun kararak dikkati zerinize ekmek; kimse sormadnda ve durumda bir fark yaratmayacakken fikrinizi belirtmek; kar nzdaki kiiden ok onun sizi nasl grdyle ilgilenmek ya da dier bir deyile, kendi egonuzu grmek iin ba ka insanlar kullanmak; sahip olduunuz eylerle, bilginizle, grnnzle, statnzle, fiziksel gcnzle veya baka eylerle insanlar etkilemeye almak; birine ya da bir eye fkeyle tepki vererek geici bir sre iin egonuzu iirmek; olaylar kiiselletirerek gcenmek, krlmak ya da fkelenmek; zihinsel ya da szel ikayetlerle kendinizi hakl klp bakalarn haksz karmak; grlmeyi veya bakalarnn gznde nemli olmay istemek. Kendi iinizde byle bir kalb fark ettiinizde, bir deney yapmanz neririm. Bu kalb braktnzda ne olduunu ve neler hissettiinizi anlamaya aln. Sadece bu davran brakn ve neler olduunu grn. Biim seviyesinde kimliinizi zayflatmak, bilin gelitirmenin dier bir yoludur. Biim kimliinizi vurgulamaktan vazgetiinizde, sizin araclnzla dnyaya akacak olan gc kendi gzlerinizle grn. DNGNLK "Dinginlik, Tanrnn konutuu dildir ve dier her ey bu dilin kt bir tercmesidir," denir. Dinginlik aslnda boluu anlatmak iin kullanlan dier bir kelimedir. Hayatmzda zaman zaman bolukla karlatmzda bunun farkna varmak, kendi iimizdeki biimden ve zamandan bamsz boyutla balant kurmamz salar ve bu da, dncenin ve egonun tesine gemektir. Doay saran dinginlik ya da sabahn ilk saatlerinde odanzdaki dinginlik veya sesler arasndaki sessizlik olabilir. Dinginliin bir biimi yoktur; dnceyle farkna varamamamzn nedeni de budur. Dnce biimdir. Dinginliin farkna varmak ise dingin olmaktr. Dingin olmak, dnce olmadan bilinli olmakt r. Dingin olduunuz zamandan daha temel, daha derin bir ekilde kendiniz olmanz mmkn deildir. Dingin olduunuzda, kii denen bu fiziksel ve zihinsel biim olmadan nce olduunuz varlk olursunuz. Ayn zamanda, biim zld nde olacanz varlk haline gelirsiniz. Dingin oldu unuzda, geici varlnzn tesinde siz, siz olursunuz: Bilin; koulsuz, biimsiz, lmsz.

9. Blm -SEL AMACINIZ


Hayatta kalma abasnn tesine getiinizde, hayatnzn amac ve anlam her eyden daha byk nem kazanr. Gnlk hayatn kouturmacalarna kaplm olan insanlar, hayatlarn nemden yoksun brakm gibi grnrler. Bazlar hayatn ellerinden akp gittiini dnr. Bazlar ilerinin gerektirdikleri, ailelerini geindirme abas, maddi durumlar ya da yaam artlar yznden tamamen skm haldedir. Bazlar srekli stres, bazlar srekli an skntsyla urar. Bazlar lgnca bir eyler yapmaya almaktadr; bazlar ise duraanlkta kaybolmutur. Birok kii, zenginliin vaat ettii zgrl n ve rahatln hayalini kurmaktadr. Bazlar ise zenginliin zgrl ne kavumutur ama bunun bile hayatlarna anlam katmaya yetmediini grmtr. Gerek amalarnn yerine

koyabilecekleri hibir ey yoktur. Ama hayatnzn gerek ya da ncelikli amacn darda bulamazsnz. O sizin ne yaptnzla deil, ne olduunuzla ilgilenir; yani, bilin durumunuzla. Dolaysyla, anlalmas gereken en nemli ey udur: Hayatnzn bir i amac ve bir de d amac vardr. amac Varlk ile ilgilidir ve nceliklidir. D amac ise bir eyler yapmakla ilgilidir ve ikincil neme sahiptir. Bu kitap temelde i amacnzdan sz etmekle birlikte, bu ve bir sonraki blm, hayatnzn i ve d amalarn uyumlandrmaya da deinecektir. Ama i ve d aslnda o kadar birbirine baldr ki birine deinmeden dierinden sz etmek imkanszdr. amacnz uyanmaktr. Bu kadar basit. Bu amac, gezegen zerindeki herkesle paylayorsunuz; nk bu insanln amacdr. amacnz, btnn, evrenin ve ykselen zeksnn amacnn temel bir parasdr. D amacnz zamanla deiebilir. Kiiden kiiye byk farkllklar gsterebilir. amacnz bulmak ve uygun ekilde yaamak, d amacnz gerekletirmek iin arttr. Gerek baarnn temeli budur. Bu olmazsa, aba, mcadele, kararllk ve sk alma ya da kurnazlkla yine de baarl olabilirsiniz. Ama bu tr bir baardan mutluluk duyamazsnz ve bu deimez bir ekilde sonunda acya yol aar. UYANI Uyan, dnce ve farkndaln ayrld bir bilin deiimidir. ou kii iin bir olay deil, devam eden bir sretir. Ani, belirgin ve grnte tersine evrilemez gibi grnen baz ender kiiler bile, yeni bilin durumu tm hayatlarna yerleirken, yaptklar her eyin doasn deitirirken ve bylece hayatlaryla btnleirken, yine de bu sreten geecektir. Uyank olduunuzda, dncelerde kaybolmak yerine kendinizi onun ardndaki farkndalk olarak alglarsnz. O zaman dnce, kendi bana hareket eden ve tm hayatnz yneten otonom bir ak olmaktan kar. farkndalk dnceden ayrlr. Dnce hayatnzn kontroln elinizde tutmaya almak yerine, farkndalnzn hizmetkar haline gelir. Farkndalk, evrensel zekyla kurulan bilinli ba lantdr. Bunun iin kullanlan dier bir kelime, Varlk'tr: Dnce olmadan bilin. Uyan srecinin balamas ok grkemlidir. Onun olmasn salayamaz, kendinizi ona hazrlayamazsnz. Zihin bunu ok sevse de, uyana doru uzanan dzenli ve mantkl basamaklar yoktur. nce bir eyleri hak etmeniz gerekmez. Hatta bazen gnahkr biri, bir azizden daha nce uyanabilir. Uyan hakknda yapabileceiniz hibir ey yoktur. Her ne yapmaya alrsanz, aslnda bu abann ardndaki ey, uyan veya aydnlanmay en deerli mal olarak kendine katmak ve bylece daha nemli ve daha byk olmaya alan ego olacaktr. O zaman uyanmak yerine, uyanma kavramn, uyanm bir kiinin nasl olacayla ilgili zihinsel bir imaj zihninize eklersiniz ve sonra da o imaja uymaya alrsnz. Bir imaja uyarak yaamak, zgn bir yaam deildir; sadece egonun oynad baka bir bilinsiz roldr. Dolaysyla, uyan hakknda yapabileceiniz bir ey yoksa, oktan olmusa ya da henz olmamsa, nasl hayatnzn ncelikli amac olabilir? Ama urunda bir eyler yaplacak bir hedef demek deil midir? Sadece ilk uyan, dnce olmayan bilinci ilk kez fark etmek, kendi adnza bir aba gerektirmeden olur. Eer bu kitab anlalmaz ya da anlamsz buluyorsanz, henz uyannz balamam demektir. Eer iinizdeki bir ey bu kitapta anlatlanlara cevap veriyorsa, bir ekilde iindeki gerei alglayabiliyor-sanz, o zaman uyan sreciniz balamtr. Bir kez baladnda, tersine evrilemez ama ego yznden geciktirilebilir. Baz kiiler iin bu kitab okumak, uyan srecini balatabilir.

Bazlar iin ise, bu kitabn fonksiyonu, oktan uyanmaya baladklarn grmelerine ve sreci hzlandrmalarna yardmc olmaktr. Bu kitabn dier bir fonksiyonu ise, insanlar n ilerindeki egoyu fark etmelerine yardm etmektir; bylece kendilerini kontrol etmeye ve uyan geciktirmeye alt her seferinde onun farkna varabilirler. Bazlar iin, uyan, alkanlk haline gelmi dnce sistemlerini, zellikle de hayatlar ndaki her eyi tanmlamalarna neden olan srarc ve olumsuz dnceleri fark etmeleriyle olur. Aniden, dncenin farknda olan ama bir paras olmayan bir farkndalk oluur. farkndalk ve dnce arasndaki iliki nedir? farkndalk, o boluk bilincin kendisi haline geldiinde dncenin var oldu u boluktur. Bir kez Varl ya da farkndal yakaladnzda, onu hemen tanrsnz. Artk zihninizdeki bir kavram deildir. O zaman, yararsz dncelere dalmak yerine imdide var olmak iin bilinli bir seim yapabilirsiniz. Varl hayatnza davet edebilir, kendi iinizde bir boluk oluturabilirsiniz. Uyanla birlikte sorumluluk da gelir. Hibir ey olmam gibi yaamaya devam edebilirsiniz ya da nemini kavrar ve farkn-daln douunun banza gelebilecek en nemli ey olduunu anlarsnz. Kendinizi ykselen bilince teslim etmek ve n bu dnyaya getirmek, hayatnzn ncelikli amac haline gelir. "Tanrnn zihnini bilmek isterdim," demiti Einstein. "Geri kalanlar detaydr." Tanrnn zihni nedir? Bilin. Tanrnn zihnini bilmek ne anlama gelir? Farknda olmak. Detaylar nelerdir? D amacnz ve sadece darda olanlar. Dolaysyla, belki hl hayatnzda nemli bir eyin olmas n bekliyorsanz, bir insann bana gelebilecek en nemli eyin sizin iin oktan gerekletiini yine de fark etmeyebilirsiniz: Dnce ve farkndaln ayrl sreci. Uyan srecinin ilk aamalarnda olan birok kii, d amalarnn ne olduu konusunda hl kararszdrlar. Artk dnyay gdleyen eyler onlar gdlememektedir. Uygarln deliliini aka grerek, kendilerini etraflarn saran kltre bir ekilde yabanclam hissederler. Bazlar, iki dnya arasndaki sszlkta kaldn hisseder. Onlar yneten ey artk ego deildir ama ykselen farkndalk da henz hayatlarna tam olarak yerlememitir. ve d amalar henz birlememitir. AMA DYALOU Aada sunacam diyalog, hayatlarnn gerek amacn arayan saysz insanla yaptm sohbetlerden domutur. En iteki Varln i amacnzla uyumlu halde olduunda bir eylerin kprdand dorudur. Dikkatlerini nce ie yneltmemin nedeni de budur. Ne olduunu tam olarak bilmiyorum ama hayatmda bir deiiklik istiyorum. Genilemek istiyorum; anlaml bir ey yapyor olmak istiyorum ve evet, zenginlik ve beraberinde gelen zgrl istiyorum. nemli bir ey, dnyada fark yaratan bir ey yapmak istiyorum. Ama tam olarak ne istediimi sorarsanz, bilmediimi sylemek zorunda kalrm. Hayatmn amacn bulmama yardm eder misiniz? Amacnz burada oturup benimle konumak, nk u anda buradasnz ve yaptnz ey de bu. Ayaa kalkp baka bir ey yapmaya balayana kadar. O zaman, amacnz da o olacak. Yani amacm gelecek otuz yl boyunca ofisimde oturup emekli olmay beklemek mi? u anda ofiste deilsiniz, dolaysyla amacnz bu deil. Ofiste olduunuzda ve yaptnz her neyse onu yaptnzda, amacnz o olur. Gelecek otuz yl boyunca deil, imdi.

Sanrm burada bir yanl anlama var. Size gre, ama imdi yaptnz ey; bana gre ise hayatma genel bir hedef, yaptm eye anlam katan byk ve nemli bir ey, fark yaratan bir ey anlamna geliyor. Ofiste ktlar kartrp durmak hi de yle bir ey deil. Bunu biliyorum. Varln farknda olmadnz srece, sadece bir eyler yapma boyutunda ve gelecekte, yani zaman boyutunda bir anlam ararsnz. Ve bulacanz anlam veya tatmin, ister istemez zlerek veya bir kandr-macaya dnecektir. Deimez bir ekilde, zaman iinde yok olacaktr. O seviyede bulabileceimiz herhangi bir anlam, sadece grece ve geici olarak gerektir. rnein, ocuklarnza bakmak, onlarla ilgilenmek hayatnza bir anlam katyorsa, size artk ihtiyalar kalmadnda ve belki de sizi artk dinlemediklerinde ne olacak? Eer bakalarna yardm etmek hayatnza bir anlam katyorsa, hayatnzn anlamnn devam edebilmesi iin bakalarnn sizden daha kt durumda olmasn istiyorsunuz demektir. Eer o ya da bu faaliyette baarl olma, ykselme, kazanma arzusu size anlam katyorsa, ya asla kazanamazsanz ya da mutlaka bir gn olaca gibi kazanmalarnz sona ererse? O zaman kendi hayal gcnze veya anlarnza snmak zorunda kalrsnz; bu da hayatnza anlam katmak iin pek tatmin edici bir yntem saylmaz. "Bir eyler yapmak" sadece onu yapamayan binlerce ya da milyonlarca ba kalar olduu zaman anlamldr, dolaysyla hayatnzn anlam kazanabilmesi iin baka insanlarn "baarsz" olmasna ihtiya duyarsnz. Bakalarna yardm etmenin, ocuklarnzla ilgilenmenin veya herhangi bir alanda baar iin mcadele etmenin deersiz eyler olduunu sylemiyorum. Birok kii iin, hayatlarnn d amac iin nemli eylerdir ama d ama tek bana daima greceli, dengesiz ve geicidir. Bu, byle faaliyetlerde bulunmamanz gerektii anlamna gelmez. Sadece bunlar ncelikli amacnzla, i amacnzla kartrmamanz gerektii anlamna gelir. Ancak o zaman yaptnz ey daha derin bir anlam kazanabilir. ncelikli amacnzla uyum iinde yaamadnz srece, amacnz dnyaya cenneti getirmek bile olsa, egoyla birleecek veya zamanla yklacaktr. Er ya da ge, sizi ac ekmeye gtrecektir. Eer i amacnza aldrmazsanz, ne yaparsanz yapn, ruhsal gibi grnse bile, ego onu yap tarznza szacaktr ve bu da sonunda kecei anlamna gelir. "Cehenneme uzanan yolun talar, iyi niyetlerle doludur," eklindeki yaygn sz, bu gerei iaret eder. Dier bir deyile, hedefleriniz ya da eylemleriniz deil, kaynaklandklar bilin durumu nceliklidir. ncelikli amacnz, yeni bir gereklik, yeni bir dnya iin temelleri kurmaktr. Temel orada olduunda, d amacnz ruhsal gle dolar, nk hedefleriniz ve niyetleriniz evrenin evrimsel drtsyle uyum iinde olur. ncelikli amacnzn znde yatan dncenin ve farkndaln ayrlmas, zamann inkar edilmesiyle mmkndr. Burada elbette ki zamann bir randevu belirlemek ya da bir yolculuk planlamak gibi pratik amalar iin kullanlmas ndan sz etmiyoruz. Saatlerden de deil, sadece zihnin srekli olarak anlam bulmak iin gelecee bakt psikolojik zamandan sz ediyoruz. Yaptnz eyi ya da bulunduunuz yeri hayatnzn ana amac olarak grdnzde, zaman inkar edersiniz. Bu son derece glendiricidir. Yaptnz eyde zamann inkar edilmesi, i ve d amalarnz, yani Varlk ve yap arasnda bir balant kurar. Zaman inkar ettiinizde, egoyu inkar edersiniz. Ne yaparsanz, son derece iyi bir ekilde yaparsnz, nk yapmann kendisi dikkatinizin asl odak noktas haline gelir. O zaman yaptnz ey, bilincinizin bu dnyaya girdii kanal haline gelir. Bu da, yaptnz eyde kalite olaca anlamna gelir; odann dier tarafna yrmek ya da bir telefon rehberinin sayfalarm kartrmak kadar basit bir ey olsa bile. Sayfalar evirmenin asl amac, sayfalar evirmek olur; aradnz numaray bulmak, ikinci ama haline gelir. Odann dier tarafna

yrmenin amac odann dier tarafna yrmek olur; dier tarafta duran kitab almak ikinci amacmzdr. Ama kitab aldnz anda, ana amacnz kitab almaya dnr. Daha nce szn ettiimi zaman paradoksunu hatrlyor musunuz? Yaptnz her ey zaman alr ve yine de daima imdidedir. Dolaysyla, i amacnz zaman inkr etmekken, d amacnzn gelecekle ilgili olmas arttr, nk zaman olmadan var olamaz. Ama daima ikincildir. Endieli ya da gergin olduunuzda, d amacnz kontrol ele almtr ve i amacnz gzden karmsnzdr. Bilin durumunuzun ncelikli oldu unu, dier her eyin ikincil olarak kaldn unutmusunuzdur. Bu ekilde yaamak, byk bir eyler baarmam engellemez mi? Hayatm boyunca kk eyler yapmak zorunda kalmaktan korkuyorum; hibir sonucu olmayan eyler. Asla sradanln zerine kamayacamdan, asla byk bir ey yapmaya cesaret edemeyeceimden, potansiyelimi hayata geiremeyeceimden korkuyorum. Byklk, onurlandrlan ve deer verilen kk eylerden doar. Herkesin hayat aslnda kk eylerden oluur. Byklk zihinsel bir kavramdr ve egonun en sevdii fantezidir. Ama asl paradoks, bykln temelinin andaki kk eyleri onurlandrmakta yatmasdr. u an daima kktr ama iinde en byk g gizlidir. Tpk en kk eylerden biri olan ama yine de inanlmaz bir g ieren atom gibi. Ancak kendinizi imdiki anla uyumlandrdnz zaman bu gce ulaabilirsiniz. Daha dorusu, ancak o zaman o g size ulaarak iinizden bu dnyaya akabilir. "leri yapan ben deilim, iimdeki Babam'dr," derken, sa bunu kastediyordu. Endieler, gerilimler ve olumsuzluk, sizi bu gten uzak tutar. Evreni yneten gten ayr olduunuz illzyonu geri dner. Kendinizi yine yalnz hissedersiniz, bir eylere kar mcadele edersiniz veya onu ya da bunu baarmaya alrsnz. Neden endie, gerilim veya olumsuzluk doar? nk imdiki andan uzaklamsnzdr. Bunu neden yaparsnz? Baka bir eyin daha nemli oldu unu dndnz iin. Ana amacnz unutursunuz. Kk bir hata, tek bir yanl anlama, sizi ac dnyasnn iine alr. u an sayesinde, hayatn kendisine ulaabilirsiniz ve buna da geleneksel adyla "Tanr" denir. Ondan uzaklamaya baladnz anda, Tanr hayatnzn gereklii olmaktan kar ve elinizde kalan tek ey, bazlarnn inand, bazlarnn da reddettii zihinsel Tanr kavram olur. Tanr'ya inanmak bile, hayatnzn her armda kendini ifade eden Tanr gerekliini yaamak yannda bir hitir. u anla tam bir uyum iinde olmak, btn hareketin kesilmesi anlamna gelmez mi? Herhangi bir amacn varl, u anla uyumda geici bir kesinti olaca ve belki o amaca ulaldnda ayn uyumun daha derin, daha yksek veya daha karma k bir seviyede yeniden oluaca anlamna gelmez mi? Topran arasndan yolunu bulmaya, alan bir bitkinin, bir amac olduu iin u anla tam bir uyum iinde olamayacana inanyorum: Sonuta amac byk bir aa olmaktr. Belki de yetikinlie ulatnda, imdiki anla uyum iinde yaayabilir. Bitkinin kk hibir ey istemez, nk btnle birdir ve btnlk onun iinden akar. Btnn Hayatn - fidann bir aaca dnmesini istediini syleyebiliriz ama fidan kendisini hayattan ayr grmez ve dolaysyla kendisi iin bir ey istemez. Hayatn istekleriyle birdir. Endieli ya da gergin olmamasnn nedeni budur. Eer erkenden lmesi gerekirse, kolaylkla lr. Hayatta olduu gibi, lmde de btne teslim olur. Asl kklerinin Varla, biimi olmayan sonsuz Hayata bal olduunu bilir. Antik in'deki Taocu bilgeler gibi, sa da doadan rnekler vermeyi severdi, nk doada insanlarn balantlarn kaybettii bir g grrd. Bu, evrenin yaratc gcdr. sa, Tanr eer basit iekleri bile bylesine bir gzellikle yarattysa, bir de bizi nasl giydireceini dnmemizi sylerdi. Yani,

doa evrenin evrim srecinde gzel bir ifadeyken, insanlar onun altnda yatan zekyla uyum iinde olduklarnda, ayn drty daha yksek, daha muhteem bir ekilde ifade edecekler demektir. Dolaysyla, nce kendi i amacnza sadk kalarak hayata sadk kalrsnz. imdide yaayarak ve yaptnz eye kendinizi tamamen vererek, eylemlerinizin ruhsal gle dolmas n salarsnz. Balangta yaptnz eyde, fark edilir hibir deiim olmayabilir; sadece nasl deiir. ncelikli amacnz, imdi yaptnz eye bilincin akmasn salamaktr. kinci ama, yaptnz eyle ne baarmay istediinizdir. Daha nce ama kavram hep gelecekle badatrlrken, imdi sadece imdide bulunabilecek daha derin bir ama ve zamann inkar sz konusudur. nsanlarla bir araya geldiinizde, onlara dikkatinizi olabildiince verin. Artk bir kii olarak deil, bir farkndalk alan, bir Varlk olarak orada kendinizi var edersiniz. Dier kiiyle paylamda olmann ncelikli nedeni - bir ey alp satmak, bir bilgi almak ya da vermek vb. - ikinci derece neme sahip olur. Aranzda ykselen farkndalk alan, paylamn ncelikli amac haline gelir. O farkndalk boluu, konutuunuz eylerden, etrafnzdaki fiziksel ya da zihinsel nesnelerden daha fazla nem kazanr. nsan varl, dnyadaki eylerden daha nemli hale gelir. Yaplmas gereken bir eyi ihmal etmezsiniz. Aslnda, ileri yapmak daha da kolaylamakla kalmaz, ayn zamanda Varlk boyutu algland ve ncelikli hale geldii iin daha da gl bir ekilde yaplr. nsanlar arasndaki farkndalk alannn birlemesi, dnya zerindeki ilikilerde en temel unsurdur. Baar kavram sadece egosal bir illzyon mu? Gerek baary nasl lebiliriz?

Dnya size baarnn setiiniz bir hedefe ulamak olduunu syler. Baarnn kazanmak olduunu, saygnlk ve zenginliin herhangi bir baarnn temel ierikleri olduunu syler. Yukardakilerin hepsi ya da bazlar, genellikle baarnn yan getirileridir ama asla kendisi deildir. Geleneksel baar kavram, yaptnz eyin sonucuyla ilgilidir. Bazlar, baarnn sk alma ve ansn, kararllk ve yetenein bir birleimi ya da doru zamanda doru yerde olmak oldu unu syler. Bunlarn herhangi biri baarnn belirleyicileri olsa da, z deildir. Dnyann size sylemedii ey - nk kendisi de bunu bilmez - bir insannn baarya ulaamayacadr. Sadece baarl olabilirsiniz. Deli bir dnyann size baarnn baarl bir imdiden baka bir ey olduunu sylemesine izin vermeyin. Yani ne demektir bu? Yaptnz eyde, son derece basit bir eylem olsa bile, bir nitelik olmaldr. Kalite, dikkat ve ilgi gerektirir ve bununla da farkndalk gelir. Nitelik sizin anda var olmanz gerektirir. Bir iadam olduunuzu ve youn stres ve mcadeleyle geen iki yldan sonra, ok iyi satan ve size para kazandran bir rn ortaya koydu unuzu dnelim. Bu baar mdr? Geleneksel bak asyla, evet. Gerekte ise, o iki yl hem kendi vcudunuzu hem de dnyay olumsuz enerjiyle kirleterek geirmisinizdir, hayat kendinize ve evrenizdekilere zindan etmisinizdir ve karlamadnz insanlar bile olumsuz etkilemisinizdir. Btn bu eylemin ardnda yatan ey, baarnn gelecekteki bir olay olduu, sonularn aralar hakl kard ynndeki bilinsiz bir varsaymdr. Sonular ve aralar ayndr. Eer aralar insan mutluluuna katkda bulunmuyorsa, sonu da farkl olmaz. Sonu, kendisine gtren eylemlerden ayrlamaz ve o eylemlerle oktan kirlenmi olduundan, kanlmaz bir ekilde mutsuzluk yaratacaktr. Bu karmik eylemdir ve mutsuzluun bilinsiz srekliliidir. Bildiiniz gibi, ikinci veya d-amacnz, zaman boyutundadr ama ana amacnz imdiden ayrlamaz. Dolaysyla, zamann inkr edilmesini gerektirir. Peki nasl uzlarlar? Btn yaam yolculuunuzun nihayetinde u anda attnz admdan olutuunu anlayarak. Daima u anda attnz tek adm vardr ve bu yzden btn dikkatinizi vermeniz gerekir. Bu, nereye gittiinizi bilmediiniz anlamna gelmez; sadece bu admn ncelikli oldu unu, varlacak yerin ise ikincil derecede oldu unu gsterir. Vardnz yerde karlatnz ey, bu admn kalitesine baldr. Dier bir deyile: Gelecekte sizi bekleyen ey, imdiki bilin durumunuza baldr.

Yaptnz i zamana bal olmayan bir nitelik ierdiinde, ite bu baardr. Varlk yaplan ey akmadnda, burada ve imdide olmadnzda, kendinizi yaptnz eyde kaybedersiniz. Ayn zamanda kendinizi dncelere kaptrr, darda olan eylere tepki verirsiniz. "Kendini kaybetmek" dediinizde tam olarak ne demek istiyorsunuz? Gerek kimliinizin z bilinlidir. Bilin (siz) tamamen dnceyle tanmlandnda ve dolaysyla temel doasn unuttuunda, kendini dncelerde kaybeder. stek ya da korku gibi zihinselduygusal biimlerle kendini tanmladnda egonun ncelikli drtleri - kendini o biimlerde kaybeder. Bilin ayn zamanda kendini eylemle tanmladnda ve olanlara tepki verdiinde de kaybeder. Her dnce, her arzu ya da korku, her eylem ya da tepki, Varln basit mutluluunu alglayamad iin yerine koymak zere zevk ve bazen de ac arayan sahte bir benlik duygusuyla karr. Bu, Varln unutkanlnda yaamaktr. Kim olduunuzu unutarak yaadnzda, her baar sadece geici bir illzyon olarak kalr. Ne baarrsanz baarn, ok gemeden yine mutsuz olursunuz veya yeni bir sorun ya da ikilem dikkatinizi tamamen kendi zerine eker. amacmn ne olduunu anlamaktan d seviyede ne yapmam geebilirim'? gerektiini bulmaya nasl

D ama, kiiden kiiye byk farkllklar gsterir ve hibir d ama sonsuza dek srmez. Zamanla snrldr ve onun yerine baka bir ama geer. amaca balln d dnyay ne lde etkileyecei ya da deitirecei de kiiden kiiye deiir. Baz insanlar iin, gemileriyle balarnn aniden ya da zamanla kopmas anlamna gelebilir. leri, yaam artlar, ilikileri... Her ey gl bir deiim geirir. Deiimlerin bazlar kendiliinden balayabilir; ac verici bir karar sreci gerekmez, sadece ani bir anlay yeterli olur: Yapmam gereken ey bu. Karar zaten verilmitir. Dnceyle deil, farkndalkla gelir. Bir sabah uyandnzda, ne yapmanz gerektiini bildiinizi hissedersiniz. Bazlar kendilerini lgn bir i ortamndan ya da yaam durumundan kmak zere bulur. Dolaysyla, d seviyede sizin iin neyin doru olduunu bulmadan nce, neyin ie yaradn, neyin uyanan bilinle uyum iinde olduunu anlamadan nce, neyin doru olmadn"", neyin artk ie yaramadn, neyin i amacnzla uyum iinde olmadn bulmanz gerekebilir. Dier trde deiimler, aniden karnza kabilir. Yeni bir tanma, hayatnza beklenmedik bir boyut katabilir. Uzun sreli bir engel ya da atma aniden sona erebilir. Dostlarnz ya sizinle birlikte bu deiimi geirir ya da hayatnzdan kp giderler. Baz ilikiler zlr, dierleri derinleir. inizden ayrlabilir ya da iyerinizde olumlu deiim merkezi haline gelebilirsiniz. Einiz sizi terk eder ya da yeni bir yaknlk seviyesine ularsnz. Baz deiimler yzeyde olumsuz gibi grnebilir ama ok gemeden, hayatnzda oluan o bolukta yeni bir eyin ykseleceini grrsnz. Bir gvensizlik ve kararszlk sreci yaayabilirsiniz. Ne yapmalym? Hayatnz artk ego ynetmedii iin, d gvenlik iin duyulan psikolojik ihtiya azalr. Belirsizliklerle yaayabilir ve hatta bundan zevk alabilirsiniz. Belirsizliklerle rahat olmay rendiinizde, hayatnzda sonsuz olaslklar alr. Artk yaptnz eyde baskn unsur korku deildir ve herhangi bir eylemde bulunacanz zaman tereddt etmezsiniz. Romal dnr Tacitus, yle demiti: "Gvenlik arzusu, btn byk ve soylu giriimlerin nnde duran eydir." Eer belirsizlik sizin iin kabul edilmez bir eyse, korkuya dnr. Eer mkemmel bir ekilde kabullenebiliyorsanz, canlla, yaratcla ve dikkate dnr. Yllar nce, gl bir isel drtnn sonucu olarak, dnyann adna "gelecek vaat eden" diye adlandraca bir akademik kariyeri arkamda braktm ve kendimi belirsizliin ortasna attm; birka

yl sonra, bir ruhsal retmen olarak yeni enkarnasyonum ortaya kt. ok daha sonra, benzer bir ey tekrarland. ngiltere'deki evimden vazgeip, Kuzey Amerika'nn Bat Sahilleri'ne tandm. Nedenini bilmesem bile, o drtye boyun edim. O belirsizliin ortasndan, imdi'nin Gc dodu. O kitabn byk blm, kendime ait bir evimin olmad bir dnemde, California ve ngiliz Columbias'nda yazld. Grnrde hibir gelirim ve neredeyse hi birikimim yoktu. Ama her ey gzel bir ekilde yerini bulmutu. Kitabmn yazmn bitirmek zereyken param bitti. Bir piyango bileti aldm ve 1.000 dolar kazandm. O para sayesinde bir ay daha yaayabildim. Ama herkes bu tr byk deiimler geirmeyebilir. Spektrumun dier tarafnda, olduklar yerde kalp yaptklar eyi yapmaya devam edecek olan insanlar vardr. Onlar iin, sadece nasl deiir, ne deil. Bunun nedeni korku ya da tembellik deildir. Sadece u anda yaptklar ey bilincin bu dnyaya gelebilmesi iin mkemmel konumdadr ve baka bir eye ihtiyalar yoktur. Yeni dnyann ifadesini bulmasnda onlar da zerlerine deni yapmaktadrlar. Herkes iin durumun byle olmas gerekmez mi? Eer i amacn gerekletirmek u anla bir olmaksa, neden herhangi biri kendini u anki iinden ya da yaam tarzndan ayrlmak zorunda hissetsin ki? Anda yaamak ve u anla bir olmak, herhangi bir deiim balatamayacanz ya da herhangi bir hareket yapamayacanz anlamna gelmez. Ama eyleme geme drts bazen egosal isteklerden ya da korkudan deil, daha derin bir seviyeden gelebilir. u anla i uyumlanma bilincinizi aar ve u ann paras olduu btnle uyum haline sokar. Bu oldu unda, btn, yani yaamn tamam, iinizden akabilir. Btn derken neyi kastediyorsunuz?

Bir tarafta, btn, var olan her eyi kapsar. Dnya ve tm kozmostur. Ama mikroplardan insanlara ve galaksilere kadar her ey, aslnda birbirlerinden ayr kimlikler deil, ok boyutlu ekilde i ie gemi bir an paralardr. Bu birlii gremememizin, her eyi birbirinden ayr sanmamzn iki nedeni vardr. Birincisi, gereklii sadece snrl duyularmza indirgeyen algdr: Sadece grebildiimiz, duyabildiimiz, koklayabildiimiz, tadabildiimiz ve dokunabildiimiz eyleri gerek sanrz. Ama yorumlama ya da zihinsel adlandrmalar olmadan algladmzda, yani alglarmza dnce katmadmzda, grnrde ayr gibi olan eylerin daha derinlerdeki balantlarm sezebiliriz. Dier daha ciddi neden, srekli dncedir. Srekli bir dnce akntsna kapldmzda, var olan her ey arasndaki balantlar ve i ie gemilii gremeyiz. Dnce, gereklii cansz paracklara dntrr. Son derece aptalca ve ykc eylemler, byle paralanm gereklik grlerinden doar. Yine de, var olan her eyin birbirine ba l olmasndan bile daha derin bir ey vardr. En derin seviyede, aslnda her ey birdir. Bu Kaynak'tr, yani ifade edilmemi tek Yaam. Zaman iinde kendini ifade eden evrenin, zamana bal olmayan zeks. Btn, var olan eylerden ve Varlktan oluur; ifade edilen ve edilmeyen, dnya ve Tanr. Dolaysyla, btnle uyum iinde olduunuzda, i ie gemiliin ve amacnn bilinli bir paras olursunuz: Yani bilincin bu dnyadaki douu. Sonu olarak, beklemediiniz yerlerden yardmlar almaya balarsnz. lgin tesadfler, inanlmaz karlamalar ve senkronize olmu olaylar ok daha sk grlr. Carl Jung, senkronizasyon iin "nedensel olmayan balayc prensip," derdi. Bu, yzeyde senkronize olaylar olarak karmza kan eylerin aslnda nedensel bir ba olmad anlamna gelir. Bu, grnt ve biim dnyasnn altnda yatan zeknn d ifadesidir ve bu derin ball zihnin anlamas mmkn deildir. Ama o zeknn kendini ifade ediinde bilinli katlmclar olabiliriz.

Doa, btnn bilinsiz teklii durumundadr. rnein, 2004 ylndaki tsunami felaketinde neredeyse hibir vahi hayvann lmemesinin nedeni buydu. nsanlara oranla btnle daha fazla ba lantda olduklarndan, tsunaminin geliini daha grlmesi veya duyulmas mmkn olmadan sezebilmi ve daha yksek blgelere ekilme frsat bulabilmilerdi. Belki de bu bile olaya insan bak asndan yaklamak saylabilir. Muhtemelen kendilerini nedensiz bir ekilde daha yksek blgelere doru ilerlerken bulmulard. Bunu u nedenden dolay yapmak, zihnin gereklii blmesidir; doa ise btnle bilinsiz bir teklik iinde yaamaktadr. Btnle bilinli bir teklikle yaayarak bu dnyaya yeni bir boyut getirmek, insanolu olarak bizim grevimizdir; bylece, bilin evrensel zekyla uyum iinde olabilecektir. Btn, insan zihnini amacyla uyumlu halde olan bir eyler ya da durumlar yaratmak iin kullanabilir mi? Evet, ilham ve drt, yani "ruh" ve coku, yani "Tanr" olduunda, bir kiinin tek bana yapabileceinin ok tesinde bir yaratc g oluur.

10. Blm -YEN BR DNYA


Astronomlar, evrenin on be milyar yl nce devasa bir patlamayla olutuu ve o zamandan beri genilemeye devam ettii sonucuna vardlar. Ama gerek u ki evren sadece genilemiyor, ayn zamanda giderek daha kompleks bir hal alyor ve giderek daha ok eitleniyor. Baz bilim adamlar, bu srecin belli bir noktadan sonra tersine dneceini, okluktan teklie doru bir ak olacan bile sylyorlar. O zaman evren genilemesini durdurarak tekrar bzlmeye balayacak ve sonunda ifade edilmemi, kavranamaz hilie geri dnecek; belki de doum, genileme, bzlme ve lme dngsn defalarca tekrarlayacak. Peki amac ne? "Evren neden var olma zahmetine katlanyor?" diye sorar Stephen Hawking, hibir matematik modelinin bu soruya asla cevap veremeyeceini bilerek. Sadece dar bakmak yerine ie bakarsanz, bir i ve bir de d amacn olduunu kefedersiniz. Makro-kozmosun mikroskobik bir yans mas olduunuzdan, evrenin de sizinkinden ayr lamayan bir i ve d amac olduu aktr. Evrenin d amac, biim yaratmak ve biimlerin etkileimleri sayesinde kendini deneyimlemektir; oyun, dram, rya, adna ne derseniz. amac ise biimi olmayan zn uyandrmaktr. Sonrasnda i ve d amalarn birlemesi gelir: O z - bilinci - biim dnyasna getirerek dnyay deitirmek. Bu deiimin nihai amac, insan zihninin hayal edebilecei ya da kavrayabilecei her eyin tesindedir. Yine de, bu dnemde bu gezegen zerinde bu deiim gereklemektedir ve sorumlulu u da bizlere verilmitir. Bizim araclmzla i ve d ama, yani dnya ve Tanr birleecektir. Evrenin genileyip bzlmesinin hayatmz zerinde ne gibi bir etkisi olduuna bakmadan nce, evrenin doas hakknda sylenen hibir eyin mutlak gerek olarak kabul edilmemesi gerekti ini aklmzdan karmamamz gerekir. Ne kavramlar ne de matematik formlleri sonsuzlu u aklayabilir. Hibir dnce, btnn enginliini kapsayamaz. Gereklik birlemi bir btndr ama dnce onu paralara ayrr. Bu da temel yanl alglara kap aar; birbirinden ayr olaylar ve eyler var, bunun nedeni udur gibi. Her dnce bir bak as anlamna gelir ve her bak as - doas gerei snrlama getirir. Yani sonuta mutlak bir gereklii olamaz. Sadece btnn kendisi mutlak geree sahiptir ve o da ne dnlebilir ne de sze dklebilir. Dnce snrlarnn tesinden grlen ve bu yzden insan zihni iin kavranamaz olan ey udur: Her ey imdide olur! Olmu olan ve olacak olan her ey, zihinsel bir yap olan zamann dnda, imdidedir.

Greceli ve mutlak gerein bir rnei olarak, gnein douunu ve batn ele aln. Gnein sabahlar doduunu ve akamlar battn sylediimizde, bu dorudur; ama ayn zamanda da sadece greceli bir dorudur. Mutlak adan bakldnda yanltr. Gne, sadece gezegenin yzeyinde ya da yzeyine yakn bir yerde yaayan biri iin doup batmaktadr. Eer uzayda olsaydnz, gnein ne doduunu ne de battn grrdnz; sadece srekli parladna tank olurdunuz. Yine de, bunu anladktan sonra bile, gn-doumu ve gnbatmndan sz edebiliriz, hl gzelliini grebilir, resmini yapabilir, zerine iirler yazabiliriz; artk mutlak bir gereklikten ok greceli bir gereklik olduunu bilmemize ramen. O halde, baka bir greceli gereklikten sz ederek konumuza devam edelim: Biimsel evrene gelmek ve biimi olmayana geri dnmek; yani daha snrl zaman asndan, bunun hayatnz zerinde yaratt etki. "Hayatm" kavram, elbette ki dnce tarafndan yaratlm baka bir snrl bak as, baka bir greceli gerektir. Ama gerekte ise siz ve hayat bir olduunuzdan, aslnda "sizin" hayatnz diye bir ey yoktur. HAYATINIZIN KISA BR TARH Dnyann ifade bulmas ve ifade edilmemie geri dnmesi - genilemesi ve bzlmesi - dar k ve eve dn dediimiz iki evrensel harekettir. Bu iki hareket, btn evrende eitli ekillerde kendini ifade eder; rnein kalbinizin genileyip bzlmesi, nefes alp verirken gsnzn kalkp inmesi gibi. Ayn zamanda, uyku ve uyanklk dngsyle de kendini ifade eder. Her gece, derin, ryasz bir uykuya daldnzda, farknda olmadan, btn yaamn ifade edilmemi Kaynana geri dnersiniz ve sabah tekrar yenilenmi bir ekilde uyanrsnz. Bu iki hareket, dar k ve eve dn, kiinin yaamnda da kendini gsterir. Bir anlamda hi yoktan bu dnyaya geliverirsiniz. Doumu genileme izler. Sadece fiziksel geliim deil, ayn zamanda bilgi, hareket, mlkiyet, deneyim geliimleri de sz konusudur. Etki alannz geniler ve hayat giderek karmaklar. Bu, d amacnz bulmak veya izlemekle ilgilendiiniz dnemdir. Ayn zamanda genellikle egonun genilemesi, kendinizi nesnelerle tanmlama ve dolaysyla kimliinizi giderek daha belirgin bir ekilde oluturma sz konusudur. Bu, ayn zamanda d amacn ego tarafndan gasp edildii, doal olarak genilemesinin farknda olmad iin hep daha fazlasn istedii dnemdir. Sonra, nihayet buraya ait olduunuzu veya baardnz dndnzde, geri dn balar. Belki size yakn olan, dnyanzn birer paras olan insanlar lmeye balar. Fiziksel biiminiz zayflar; etki alannz daralr. Daha fazla olmak yerine, daha az haline gelirsiniz ve egonuz buna giderek artan bir endieyle tepki verir. Dnyanz bzlmeye balamtr ve artk kontrolnz kaybettiinizi hissedebilirsiniz. Sizin hayata tepki vermeniz yerine, hayat yavaa dnyanz daraltr. Kendini biimle tanmlayan bilin, artk gnbatmn yaamakta, biimin zldn gzlemlemektedir. Ve gnn birinde siz de kaybolursunuz. Koltuunuz hl oradadr. Ama sizin oturduunuz yerde imdi bir boluk vardr. Yllar nce geldiiniz yere geri dnersiniz. Herkesin hayat - her canl formu - bir dnyay temsil eder ve evrenin kendini deneyimledii ekilde kendini deneyimler. Biim zldnde, bir dnya sona erer; ama aslnda saysz dnyalardan sadece biridir. UYANI VE EVE DN Kiinin hayatndaki eve dn, uyan ya da biimin zl - yallk, hastalk, sakatlk, kayp veya bir tr kiisel trajedi eklinde olsun - byk bir ruhsal uyan potansiyeline sahiptir. Yani bilincin

biimden ayrl. ada kltrmzde ok az ruhsal gerek olduundan, birok kii bunu bir frsat olarak grmemektedir ve bu yzden, kendileri ya da yaknlarndan biri byle bir ey yaadnda, korkun bir terslik olduunu, olmamas gereken bir eyin olduunu dnrler. Uygarlmzda, insanln durumuyla ilgili derin bir cehalet sz konusudur ve ruhsal adan ne kadar cahil olursanz, o kadar ok ac ekersiniz. Birok kiiye gre - zellikle de Bat'da yaayanlar - lm soyut bir kavramdan daha fazlas deildir ve bu yzden, zlmeye yaklarken insana neler olduunu anlayamazlar. ou yal ve ypranm insan, yurtlara kapatlr. lenlerin cesetleri - baz kltrlerde herkesin grmesi iin aka sergilenir - ortadan kaldrlr ve gzden uzaklatrlr. len kii bir yaknnz deilse, bir cesedi grmeye altnzda, bunun neredeyse yasad olduunu fark edersiniz. Cenaze evlerinde, yznze makyaj bile yaparlar. lmn sadece aziz bir grntsn grmenize izin vardr. lm onlar iin sadece soyut bir kavram olduundan, ou insan kendilerini bekleyen zle kar tamamen hazrlkszdr. lm yaklatnda, bir aknlk, umutsuzluk ve korku ya anr. Artk hibir eyin anlam kalmaz, nk hayatn btn anlamlar ve amac, baarmak, bir eyler edinmek, kurmak, korumak ve tatmin olmakla ilgilidir. Yani hayat, d hareketlerle ve kendini biimle tanmlamayla badatrlr. ou insan, yaamlar, dnyalar yklmaya baladnda, herhangi bir anlam karamazlar. Yine de, potansiyel olarak, burada ok daha derin anlamlar gizlidir. zellikle yalla yaklarken, birinin kayb ya da kiisel bir trajedi sayesinde, ruhsal boyut kiinin yaamna girmeye balar. Yani i amalar, ancak d amalar kt ve egonun kabuu atlamaya balad zaman kendini belli eder. Byle olaylar, biimin zlne doru yeni bir dn hareketinin baladnn gstergesidir. Birok antik kltrde, bu sreci sezgisel olarak anladklarn grrsnz ve yal insanlara bu kadar sayg duyulmas nn nedeni de budur. Onlar, bilgelik abideleridir ve uygarlklarn varln srdrmek iin ihtiya duyduklar derinlik boyutunu salarlar. Kendini sadece d boyutla tanmlayan ve ruhun isel boyutuna tamamen cahil kalan bizim uygarlmzda, yal ya da eski kelimesi sadece olumsuz kavramlar artrr. e yaramaz olarak grlr ve birine yal demek neredeyse hakaretmi gibi alglanr. Eskiden "bykanne" kelimesi byk saygnlk artrrd. imdi ise en fazla irin olarak alglanmaktadr. Yal neden ie yaramaz olarak deerlendirilir? nk yallkta, vurgu bir eyler yapmaktan Varla kayar ve kendini bir eyler yapmaya kaptrm olan uygarlmz, Varlk hakknda hibir ey bilmez. yle sorar: Varlk m? Onunla ne yapabilirsin ki? Baz insanlarda, da doru hareket aniden ve erkenden kesilebilir. Baz durumlarda, bu geici bir sre olabilir; bazlarnda ise kalcdr. Kk bir ocu un lmle yzlememesi gerektiine inanrz ama aslnda baz ocuklarn hastalk ya da kaza nedeniyle ebeveynlerinden birinin ya da her ikisinin lmyle karlamas gerekir; hatta kendi lmlerinin olaslyla bile. Baz ocuklar, hayatlar nn doal genilemesini snrlayan sorunlarla doarlar. Ya da ok gen bir yata kiinin hayatna byk bir snrlama gelebilir. Ama da doru hareketin "olmamas gereken bir zamanda" kesilmesi, ayn zamanda o kii iin erken bir ruhsal uyan potansiyelini de beraberinde getirebilir. Aslnda olmamas gereken hibir ey olmaz; yani, daha byk btnn ve amacnn paras olmayan hibir ey olmaz. Dolaysyla, d amacn ykl bizi kendi i amacmz bulmaya ve dolaysyla da ile uyum iinde daha derin bir d amacn kendini gstermesine yol aabilir. Byk aclar eken ocuklar, genellikle yalarndan nce olgunlarlar. Biim seviyesinde kaybedilen, z seviyesinde kazanlr. Geleneksel "kr khin" ya da "sakat ifac" figr, biim seviyesinde byk bir kaybn ya da sakatln ruhta bir al yaratmasnn simgesidir.

Btn biimlerin dengesiz doasnn dorudan bir deneyimiyle karlatnzda, muhtemelen biime yeniden ar deer yklersiniz ve bylece kendinizi onun iinde kaybedersiniz. Biimin zlnn sunduu frsat, ada kltrmzde yeni yeni fark edilmektedir. nsanlarn ou hl bu frsat trajik bir ekilde karmaktadr, nk egonun kendini da doru genilemeyle tanmlama yetenei olduu kadar, eve dn hareketiyle tanmlama yetenei de vardr. Bu durum, egonun kabuunun almas yerine bzlmesine, giderek daha da sertlemesine neden olur. O zaman, zayflayan ego geri kalan gnlerini szlanp ikayet ederek, korku veya fkeye, kendine acmaya, sulamaya ya da dier trde zihinsel-duygusal durumlara kslp kalm bir halde bulur ve kendini anlara ballk, srekli gemile ilgili dnp konumak eklinde ifade eder. Ego kiinin hayatnda kendini artk da doru hareketle tanmlayamadnda, yallk ya da yaklaan lm, asl anlamn gsterir: Ruhlar alemine bir al. Bu srecin somut halini yaayan yallarla karlatm. Tam anlamyla k sayorlard. Zayflayan biimleri, bilincin na kar effaf bir hal almt. Yeni dnyada, yallk evrensel olarak tannacak ve fazlasyla deer bulacaktr. Kendilerini hl yaamlarnn d artlarnda kaybetmi olanlar iin, i amalarnn uyan olmas gerekenden daha uzun srecektir. Biroklar iin ise, uyan srecinin younlamas ve hzlanmas anlamn tayacaktr. UYANI VE DIA DORU HAREKET Kiinin hayatndaki da doru hareket, geleneksel olarak ego tarafndan ele geirilmitir ve kendi genilemesi iin kullanlmaktadr. "Bak neler yapabiliyorum. Bahse girerim sen bunu yapamazs n," der kk bir ocuk dierine, vcudunun giderek artan gcn ve yeteneklerini kefederken. Bu, egonun kendini da doru hareketle, "senden daha fazla" kavramyla tanmlamasnn ve bakalarn klterek kendini glendirme giriiminin ilkidir. Elbette ki egonun birok yanl alglarnn sadece balangcdr. Ne var ki farkndalnz arttka ve ego artk hayatnz yneten g olmaktan ktka, i amacnz uyandrmak iin dnyanzn kmesini ya da bzlmesini beklemeniz gerekmez. Gezegende yeni bilin uyanmaya baladka, uyandrlmak iin sarslmas gerekmeyen insanlarn says da hzla artacaktr. Hl da doru genileme srecinde olsalar bile, bu insanlar uyan srecini gnlllkle kucaklayacaklardr. Bu dng daha fazla egoyla ynetilmediinde, ruhsal boyut da doru hareket sayesinde bu dnyaya gelecektir ve konumalar, dnceler, eylemler ve yaratmlar, eve dn hareketi kadar gl bir etki yapacaktr. imdiye kadar, evrensel zeknn ok minik bir zerresi olan insan zeks, ego tarafndan bozulmu ve yanl ekilde kullanlmtr. Ben buna "deliliin hizmetindeki zek" diyorum. Atomu blmek muazzam bir zek gerektirir. Ama bu zeky atom bombalar yapp biriktirmek iin kullanmak, delicedir veya en iyi haliyle son derece byk bir budalalktr. Aptallk grece zararszdr ama zeki aptallk son derece tehlikeli olabilir. Bu zeki aptallk - dnyamzda ve tarihimizde saysz rneklerini bulabilirsiniz - imdi bir tr olarak varlmz tehdit eder hale gelmitir. Egosal bozukluk olmad takdirde, zekmz evrensel zeknn da doru hareketiyle ve yaratma drtsyle tam bir uyum iinde olur. Biimin yaratlmasnn bilinli katlmclar haline geliriz. Aslnda yaratan biz deilizdir; bizim araclmzla yaratm gerekletiren evrensel zekdr. Kendimizi yarattmz eyle tanmlamayz ve bu yzden de kendimizi yaptmz eyde kaybetmeyiz. Yaratm eyleminin en yksek younlukta enerji gerektirdiini biliyoruz ama hi de "sk alma" ya da gerilimle ilgisi yoktur. Gerilimle younluk arasndaki fark anlamamz gerekir. Mcadele, zorlanma

ya da gerilim, egonun geri dndnn iaretidir ve engellerle kar latmzda egonun verdii olumsuz tepkilerden ibarettir. Egonun "dman" yaratma isteinin ardnda yatan ey, biime eit younlukta enerjiyle kar kmaktr. Ego ne kadar gl olursa, insanlar arasndaki ayrlk duygusu da ayn lde gl olur. Zt tepkiler yaratmayan eylemler, sadece herkesin iyiliini hedefleyenlerdir. Bylece gler birleirler; ayrlmazlar. Herhangi bir ey "benim" lkem iin deil, insanlk iin yaplmaldr; "benim" dinim iin deil, tm insanlarda domaya balayan bilin iin olmaldr; "benim" trm iin deil, doadaki tm canllar ve tm doa iin olmaldr. Gerekli olmasna ramen, eylemin d gerekliimizi ifade etmekte ikincil unsur olduunu da reniyoruz. ncelikli unsur, bilintir. Ne kadar aktif olursak olal m, ne kadar aba harcarsak harcayalm, dnyamz yaratan bilin durumumuzdur ve eer i seviyemizde hibir deiiklik olmazsa, hibir eylem miktar herhangi bir fark yaratamayacaktr. Tek yaptmz, ayn dnyann farkl versiyonlarn defalarca yaratmak olur. BLN Bilinliliin kendisi bilintir. fade edilmemi, sonsuz olandr. Ama evren, sadece zaman iinde bilinli hale gelir. Bilincin kendisi zamandan bamszdr ve bu yzden de geliemez. Ne doumu ne de lm sz konusudur. Bilin ifade edilen evren haline geldiinde, zamana bal olur ve bir evrim srecinden gemesi gerekir. Hibir insan zihni, bu sreci tamamen kavrayabilecek kapasiteye sahip deildir. Ama kendi iimizde bir grntsn yakalayabilir ve bilinli bir kat lmcs olabiliriz. Bilin zekdr; biimin ardnda yatan dzenleyici prensiptir. Bilinlilik milyonlarca yldr hazrlayc biimlere brnmtr ve onlar araclyla kendini ifade etmitir. Saf bilincin ifade edilmemi alemi baka bir boyut olarak dnlebilirse de, bu biim boyutundan ayr deildir. Biim ve biimi olmayan i ie gemitir. Biimi olmayan, bu boyuta farkndalk, i boluk, Varlk olarak akar. Bunu nasl yapar? Bilinli olan insan biimi sayesinde. nsan biimi, bu yksek ama iin yaratlmtr ve milyonlarca dier biim ona zemin hazrlamtr. Bilin kendini ifade boyutunda var eder ve biim haline gelir. Bunu yaparken, ryadaym gibi bir duruma girer. Zek kalr ama bilin kendini alglayamaz. Kendini bilin iinde kaybederek biimlerle tanmlanr. Bu, ilahi olann maddeye girii gibi tanmlanabilir. Evrenin evriminin bu aamasnda, btn da doru hareket, bu ryadaym gibi durumda gerekleir. Uyann kvlcmlar sadece bireysel bir biim yok oldu unda, yani ldnde gelir. Sonra bir sonraki enkarnasyon, bir sonraki biimle tanmlama, kolektif ryann paras olan bir sonraki bireysel rya balar. Bir aslan bir zebrann vcudunu paraladnda, zebra biimindeki bilin kendini zlen biimden ayrr ve bir an iin bilin olarak lmsz doasnn farkna varr; sonra hemen tekrar uykuya dalar ve ba ka bir biimde enkarne olur. Aslan yalandnda ve artk avlanamayacak hale geldiinde, son nefesini verirken, yine ksa bir an uyan gerekleir ve ardndan yine baka bir rya biimi gelir. Gezegenimizde, insan egosu kendini evrensel uykunun son aamas, bilincin kendini biimle tanmlamasnn son adm olarak ifade eder. Bu, bilincin evrimi iin gerekli bir a amadr. nsan beyni, bilincin bu boyuta girdii kanal asndan olduka farkl bir biime sahiptir. Yaklak yz milyar sinir hcresine (nronlar) sahiptir; bu say, galaksimizdeki yldzlarn saysyla hemen hemen ayndr ve dolaysyla beynimiz, mikrokozmik bir galaksi olarak alglanabilir. Beyin bilin yaratmaz; bilin, kendini ifade etmek iin dnya zerindeki en karmak biim olan beyni yaratr.

Beyin hasar grd nde, bilincinizi kaybettiiniz anlamna gelmez. Sadece, bilincin bu boyuta girmek iin artk o biimi kullanamad anlamna gelir. Bilincinizi kaybetmeniz mmkn deildir, nk temelde o sizsinizdir. Sadece sahip olduunuz bir eyi kaybedebilirsiniz ama kendiniz olan bir eyi kaybedemezsiniz. UYANIK EYLEM Gezegenimizdeki bilin evriminin bir sonraki aamas, uyank eylemlerdir. imdiki evrim aamamzn sonlarna yaklatka, ego giderek daha fazla bozulmaktadr; tpk bir trtln kelebee dnmeden nce kendini kozaya kapatarak hareketsiz kalmas gibi. Ama daha eskisi zlrken bile yeni bilin ykselmeye devam etmektedir. nsan bilincinin evriminde son derece muhteem bir dnemi yayoruz ama ne yazk ki bu akam televizyon haberlerinde bununla ilgili bir eye rastlayamayacaksnz. Gezegenimizde ve belki de galaksimizin birok yerinde ve tesinde, bilin biimsel ryasndan uyanmaktadr. Bu, btn biimlerin (dnyalarn) zlecei anlamna gelmez ama birou yine de yok olacaktr. Bunun anlam, bilincin artk kendini biimde kaybetmeden biim yaratabileceidir. Biimi yaratp deneyimlerken bile kendinin farknda olmaya devam edebilir. Peki neden biimi yaratmaya ve deneyimlemeye devam etmesi gerekir? Zevk iin. Bunu nasl yapar? Uyank eylemler gerekletirmeyi renmi uyank insanlar araclyla. Uyank eylem, d amacnzn - yaptnz ey - i amacnzla - uyanmak ve uyank kalmak - uyum iinde olmas dr. Uyank eylem sayesinde, evrenin d amacyla uyumlu hale gelirsiniz. Bilin sizin sayenizde bu dnyaya akar. Dncelerinize akarak onlar esinlendirir. Yaptnz eye akarak rehberlik eder ve glendirir. Yazgnz izleyip izlemediinizi ne yaptnz deil, yaptnz eyi nasl yaptnz belirler. Yaptnz eyi nasl yaptnz da bilin durumunuzla belirlenir. Yaptnz eyin amac sadece yapmann kendisi olduunda, ncelikleriniz deiir. Yaptnz eye bilincin ak, yaptnz eyin kalitesini belirler. Dier bir deyile; herhangi bir durumda ve yaptnz herhangi bir eyde, bilin durumunuz ncelikli etkendir; durum ve yaptnz ey ikincil neme sahiptir. "Gelecekteki" baar, eylemlerin doduu bilinten ayrlamaz. Egonun tepkisel gc ya da uyank bilincin dikkati olabilir. Btn baarl eylemler, uyank dikkat alanndan gelir; ego ve koullu, artlanm, bilinsiz dnce bu konuda hibir ekilde yetkin olamaz. UYANIK EYLEMN YOLU Bilincin yaptnz eye akabilmesinin ve kendini bu dnyada ifade edebilmesinin yolu vardr; bu yollar sayesinde, kendinizi evrenin yaratc gcyle uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu, yaptnz eye akan enerji frekansn gsterir ve eylemlerinizi bu dnyada uyanmakta olan bilinle birletirir. Bu yoldan birine uymad takdirde, yaptnz ey bozuk kalacak ve egonun etkisinde olacaktr. Bir gnn akn deitirebilirler ama bu yollardan birine uygun bir ey yaptnzda, etkisi btn hayatnz boyunca devam eder. Her yol, belli durumlar iin uygundur. Uyankln yollar kabullenme, zevk alma ve cokudur. Her biri, bilincin farkl bir frekansn temsil eder. Herhangi bir ey yaparken ilerinden birinin kendini ifade edebilmesi iin, canl olmanz gerekir; en basit iten en karmak ie kadar. Kabullenme, zevk alma veya coku durumunda deilseniz, yakndan baktnzda kendiniz ve bakalar iin ac yarattnz grrsnz. KABULLENME

Yaparken zevk almadnz bir eyi, en azndan yapmak zorunda oldu unuz bir ey olarak kabullenebilirsiniz. Kabullenme u demektir: imdilik, durum budur, u anda yapmam gereken udur ve ben de bunu isteyerek yapacam. Banza gelenleri isel olarak kabullenmenin nemini uzun uzadya incelemitik; yaptnz eyi kabullenmek de bunun dier bir yzdr. rnein, muhtemelen gecenin bir yarsnda ssz bir yerde, tepenizden aa yamur boalrken, arabanzn patlak lastiini deitirmekten zevk almayabilirsiniz ama bunu kabullenebilirsiniz. Kabullenme durumunda bir eylem gerekletirmek, yaptnz eyle bar iinde olduunuzu gsterir. Bu bar, yaptnz eye akan gizli bir enerji titreimidir. Yzeyde, kabullenme pasif bir durum gibi grnebilir ama gerekte aktiftir ve yaratcdr, nk bu dnyaya tamamen yeni bir ey getirmektedir. Bu bar, bu gizli enerji titreimi, bilintir ve dnyaya girme yollarndan biri, teslim olmu eylem, yani kabullenmedir. Yaptnz eyden zevk almyorsanz ya da kabullenemiyorsanz durun! Aksi takdirde, gerekten sorumluluk alabileceiniz tek ey olan bilin durumunuz iin sorumlulu u almyorsunuz demektir. Bilin durumunuz iin sorumluluk almazsanz, hayatnzn da sorumlulu unu almyorsunuz demektir. ZEVK ALMAK Teslim olmu eylemle gelen bar, yaptnz eyden gerekten zevk almanz salayan bir canllk duygusuna dnr. Zevk almak, uyank eylemin ikinci yoludur. Yeni dnyada, insanlar n eylemlerinin ardnda yatan itici g istek olmaktan kacak ve zevk almak haline gelecek. stemek, btn yaratln ardnda yatan gten bamsz, ayr bir para olduunuz konusunda egonun yaratt illzyondan kaynaklanr. Zevk almak sayesinde, bu evrensel yaratc gcn kendisine balanrsnz. Gelecek ya da gemi yerine anda yaadnzda, hayatnzn odak noktas, yaptnz eyden zevk alabilme becerisi - ve hayatnzn kalitesiyle birlikte - belirgin ekilde ykselir. Mutluluk, Varln dinamik yndr. Evrenin yarat c gc kendisinin farkna vardnda, mutluluk olarak kendini ifade eder. Yaptnz eyden zevk alabilmek iin, hayatnzda "anlaml" bir ey olmasn beklemeniz gerekmez. Mutlulukta ihtiyacnz olabileceinden ok daha fazla anlam vardr. 'Yaamaya balamay beklemek" sendromu, bilinsiz durumun en yaygn grlen aldatmacalar ndan biridir. D seviyede genileme ve olumlu deiim, yaptnz eyden zevk aldnzda hayatnza ok daha kolay bir ekilde gelecektir. Yaptnz eyden zevk alabilmek iin bir deiim olmas n beklerseniz, daha ok beklersiniz. Yaptnz eyden zevk almak iin zihninizden izin istemeyin. Btn alacanz, yaptnz eyden neden zevk alamayacanzla ilgili bir sr bahane olur: "imdi olmaz," der zihniniz. "Megul olduumu grmyor musun? Zamanm yok. Belki yarn zevk almaya balayabilirsin... " Ama u anda yaptnz eyden zevk almaya balamadnz srece, o yarn asla gelmez. Bunu ya da unu yapmaktan zevk alyorum dediinizde, bu bir yanl algdr. Zevkin yaptnz eyden kaynakland anlamna gelir ama gerek hi de byle deildir. Zevk, yaptnz eyden gelmez; yaptnz eye akar ve bylece derinliklerinizden dnyaya ular. Zevkin yaptnz eyden geldiini sanmanz doaldr ve ayn zamanda da tehlikelidir, nk zevkin ve mutluluun baka bir eyden kaynaklanabileceine inanmanza neden olur. O zaman dnyaya zevk getirmek yerine, dnyann ve yaptnz eylerin size zevk vermesini beklersiniz. Ama bu olamaz. Birok kiinin srekli olarak hayal krklna uramasnn nedeni budur. Dnya onlara ihtiyalar olduunu sandklar eyleri vermemektedir. Peki yaptnz eyle zevk arasndaki iliki nedir? Kendinizi tamamen verdiiniz her eylemden, bir amaca hizmet etmeyen her faaliyetten zevk alrsnz. Gerekte zevk aldnz ey eylemin kendisi deil, sizin sayenizde iine akan derin canllk duygusudur. O canllk, sizinle birdir. Yani bir eyi

zevkle yaptnzda, Varln dinamik ynyle mutluluu deneyimlersiniz. Yaptnz herhangi bir eyden zevk almann sizi tm yaratln ardnda yatan gce ba lamasnn nedeni budur. te hayatnza g ve yaratc enerji getirecek bir uygulama. Her gn dzenli olarak yaptnz eylerin bir listesini hazrlayn. Skc, bktrc, sinir bozucu ya da gerginlik yaratc olarak dndnz eylemleri de ekleyin. Ama yapmaktan nefret ettiiniz hibir eyi eklemeyin. Onlar, ya kabulleneceiniz ya da yapmay brakacanz eylerdir. Listede evden iinize gidip gelmek, alveri yapmak, amar ykamak ya da gnlk ileriniz arasnda skc veya bktrc olarak grdnz herhangi bir ey olabilir. Bu faaliyetlere giritiiniz her seferinde, sizin iin uyanklk arac olmalarna izin verin. Kendinizi tamamen yaptnz ie verin ve eylemin ardnda yatan dingin, canl bilincin farknda olun. ok gemeden, skc, gerici, sinir bozucu olarak deerlendirdiiniz bu iin gerekten de zevkli olduunu greceksiniz. Daha dorusu, gerekte zevk aldnz ey o eylem deil, eyleme akan isel bilin boyutunuzdur. Bu, yaptnz eyde Varln mutluluunu bulmaktr. Eer hayatnzn yeterince nemli olmadn, fazlasyla gergin ya da skc olduunu dnyorsanz, bunun nedeni isel bilincinizi henz hayatnza aktaramam olmanzdr. Yaptnz eyde bilinli olmak, henz temel amacnz haline gelmemitir. sel bilinlerini bu dnyaya ve yaptklar ie aktmay renen ve yaptklar her eyi farkndalklarn korumak iin kullanan insanlar n says oaldka, yeni dnya biraz daha yakla acaktr. Varln mutluluu, bilinli olmann mutluluudur. O zaman uyank farkndalk, kontrol egonun elinden alr ve hayatnz ynetmeye balar. O zaman, uzun zaman boyunca yaptnz bir iin doal olarak ok daha byk bir eye dnmeye baladn grrsnz. Yaratm eylemi sayesinde bakalarnn hayatlarn zenginletiren insanlarn bazlar, sadece yapmaktan zevk aldklar eyi yapmakta ve bunun kar lnda herhangi bir ey elde etmeyi beklememektedirler. Mzisyen, ressam, yazar, bilim adam, retmen ya da mhendis olabilirler; ya da sosyal veya i yaplarna yeni ifadeler kazandrmay amalayabilirler (aydnlanm i). Bazen birka yl boyunca etki alanlar kk kalr, sonra aniden ya da zaman iinde giderek genilemeye balayabilir, yaratc bir dalga oluturabilirler. O zaman eylemleri daha nce hayal ettikleri eyin fazlasyla tesine geer ve bakalarna dokunur. Zevke ek olarak, imdi yaptklar eye younluk da eklenmitir ve bununla birlikte, normal insanlarn baarabilecei her eyin tesine geen bir yaratc g kendini dnyaya aktmaya balar. Ama kafanz sakn buna takmayn, nk, orada hl baz ego kalntlar olabilir. Hl sradan bir insan olduunuzu unutmayn. Asl sra d olan, sizin araclnzla bu dnyaya gelen eydir. Btn varlklarla paylatnz zdr. On drdnc yzylda ran'da yaam olan air ve Sufi stat Hafz, bunu yle ifade etmektedir: "Ben iinde Tanr'nn nefesinin akt bir fltm; bu mzii dinleyin." COKU Yaratc kendini ifadenin, uyanma ynndeki i amalarna sadk kalanlara gelebilecei bir yol daha vardr. Bir gn aniden d amalarnn ne olduunu kavrayverirler. Bir vizyonlar , bir hedefleri olur ve o andan itibaren o hedefe ulamak iin alrlar. Hedefleri veya vizyonlar, zaten yaptklar ve yapmaktan zevk aldklar bir eyle balantldr. Uyank eylemin nc yolu burada kendini gsterir: Coku. Coku, yaptnz eyden aldnz derin zevke ek olarak, bir hedefiniz veya bir vizyonunuz olduu anlamna gelir. Yaptnz eyin zevkine bir de hedefi eklediinizde, enerji alan veya titreim frekans

deiir. Yapsal gerilim olarak adlandrabileceimiz ey belli lde zevke eklenerek cokuya dnr. Cokunun besledii yaratc eylemin zirvesinde, yaptnz eyin ardnda muazzam bir younluk ve enerji oluur. Kendinizi hedefe doru uan bir ok gibi hissedersiniz; ve yolculuun tadn karrsnz. Dardan bakan biri iin, gerginmisiniz gibi grnebilir ama aslnda coku younluunun gerginlikle hibir ilgisi yoktur. Yaptnz eyi yapmaktan ok hedefe ulamay istediinizde ve yapsal gerilim kaybolduunda, stres kazanr. Stres, genellikle egonun geri dndnn iaretidir ve kendinizi evrenin yaratc gcnden uzaklatryorsunuz demektir. Bunun yerine, sadece egosal istein gc ve gerilimi kalr; dolaysyla, baarmak iin mcadele etmeniz ve "sk almanz" gerekir. Stres, her zaman iin yaptnz eyin kalitesini ve etkisini drr. Stresle endie ve fke gibi olumsuz duygular arasnda gl bir ba vardr. Vcut iin zehirli bir etkisi vardr ve gnmzde, kanser ve kalp hastalklar gibi hastalklarn en nemli nedenlerinden biri olarak grlmektedir. Stresin aksine, cokuda yksek bir enerji frekans vardr ve evrenin yaratc gcyle titreir. Ralph Waldo Emerson bunu yle ifade etmitir: "Hibir byk ey coku olmadan baarlamaz." ngilizce coku anlamna gelen enthusiasm kelimesi, antik Yunanca -en ekinden ve Tanr anlamna gelen theos kelimelerinden tremitir. Bununla ilgili olan enthousiazein kelimesi, "Tanr tarafndan ele geirilmek" anlamna gelir. Aslnda, kendi banza yapabileceiniz hibir nemli ey yoktur. Uzun sren coku, bir yaratc enerji dalgasn bu dnyaya getirir ve btn yapmanz gereken "dalgaya binmek"tir. Coku, yaptnz eye muazzam bir g getirir ve bylece, o gce ulamam olan herkes, "sizin" baarlarnza hayranlkla bakarak, onlar sizin kimliinize yklerler. Ama sa'nn u szlerini aklnzdan karmamanz gerekir: "Ben kendi kendime hibir ey yapamam." steme younluuna eit zt g yaratan egosal istein aksine, cokunun bir ztt yoktur. Tek tarafldr. Yapt eyler kazananlar ve kaybedenler yaratmaz. Bakalarn darda brakmak yerine, onlar da iine alr. nsanlar kullanmas gerekmez, nk yaratma gcnn kendisidir ve ba ka bir kaynaktan enerji almaya ihtiyac yoktur. Egonun istei daima baka birinden ya da baka bir eyden almaya alr; coku ise bol bol verir. Coku zor durumlar ya da ibirlii yapmayan insanlar eklinde engellerle karlatnda, asla saldrmaz ve bunun yerine etraflarndan dolar veya teslim olarak ya da kucaklayarak, zt gc yararl bir enerjiye evirerek dman dost yapar. Coku ve ego birlikte var olamazlar. Biri dierinin yokluu anlamna gelir. Coku nereye gittiini bilir ama ayn zamanda, u anla, canllnn kaynayla, mutluluuyla ve gcyle derinden birdir. Coku hibir ey "istemez," nk her eye sahiptir. Hayatla birdir ve coku temelli eylemler ne kadar dinamik olursa olsun, kendinizi onlarda kaybetmezsiniz. arkn ortasnda daima dingin ama son derece uyank bir boluk, her eyin kayna olan ama hibirinin dokunamad eylemlerin ortasnda bir huzur noktas bulunur. Coku sayesinde, evrenin da doru yaratc prensibiyle tam anlamyla uyum iinde olursunuz ama kendinizi yaratmlarla tanmlamazsnz. Hibir tanm olmadnda, balant da olmaz; nk balant, acnn en nemli nedenidir. Bir yaratc enerji dalgas getiinde, yapsal gerilim tekrar azalr ve yaptnz eyin zevki kalr. Kimse srekli cokulu bir ekilde yaayamaz. Daha sonra yeni bir yaratc enerji dalgas gelerek cokuyu yenileyebilir. Biimlerin zlne ynelik hareket baladnda, coku size daha fazla hizmet edemez. Coku hayatn da doru dngsne aittir. Sadece teslimiyet sayesinde kendinizi geri dn hareketiyle uvumlandrabilir ve eve doru yola kabilirsiniz.

zetlemek gerekirse: Yaptnz eyden aldnz zevk bir hedef ya da vizyonla birletiinde, cokuya dnr. Bir hedefiniz olsa bile, u anda yaptnz eyin dikkatinizin odak noktas olarak kalmas gerekir; aksi takdirde, evrensel amac n dnda kalrsnz. Vizyonunuzun veya hedefinizin sizin iirilmi bir imajnz ve dolaysyla egonun gizlenmi bir hali olmamas na dikkat edin; rnein bir film yldz, nl bir yazar ya da zengin bir iadam gibi. Hedefinizin, deniz kenarnda bir villa, kendi irketiniz veya banka hesabnzda on milyon dolar gibi unu ya da bunu elde etmeyi iermemesine de dikkat edin. Btn bunlar statik hedeflerdir ve dolaysyla sizi glendirmezler. Bunun yerine, dinamik hedefler sein; rnein, yaptnz ve btn insanlkla sizi birletirebilecek bir eylemi sein. Kendinizi nl bir aktr ya da yazar olarak grmek yerine, almanzla saysz insan esinlendirdiinizi ve hayatlarna bir eyler kattnz grn. O eylemin sadece sizin hayatnz deil, daha saysz insann hayatn zenginletirdiini grn. Kendinizi, herkesin yarar iin ifade edilmemi Kayna n yaratc enerjisinin biim dnyasna boald bir kanal olarak hissedin. Btn bunlar, hedefinizin veya vizyonunuzun zaten iinizde yaayan bir gereklik olduu anlamna gelir. Coku, zihinsel plan fiziksel boyuta aktaran gtr. Yani zihnin yaratc ekilde kullanlmasdr ve iinde istek olmamasnn nedeni de budur. stediiniz bir eyi ifade edemezsiniz; sadece sahip olduunuz bir eyi ifade edebilirsiniz. Sk alma ve stres sayesinde istediiniz eyi elde edebilirsiniz ama yeni dnyann tarz bu deildir. FREKANS TUTUCULAR Da doru hareket, her insanda kendini eit younlukla ifade etmez. Bazlar bir eyler kurmak, yaratmak, katlmak, baarmak, dnyada bir etki brakmak iin gl bir drt hissederler. Bilinsiz olurlarsa, elbette ki egolar kontrol ele alacak ve da dnk enerjiyi kendi amalar iin kullanacaktr. Ama bu ayn zamanda onlara sunulan yaratc enerji aknn da azalmas anlamna gelir ve istediklerini elde edebilmek iin giderek daha ok "aba harcamalar '' gerekir. Bilinli olduklarnda ise, da dnk hareketin ilerinde gl bir ekilde akt bu insanlar, son derece yaratc olabilirler. Doal genileme sreci bittikten sonra dierleri da doru pek kendilerini belli edemezken, daha pasif ve grece olaysz bir varlk srdrrler. Doalar gerei daha ie bakldrlar ve onlara gre da doru hareket asgaridir. Da almaktan ok eve dnmek isterler. Bir eylere katlmak ya da dnyay deitirmek konusunda gl drtler hissetmezler. Eer tutkular varsa, genellikle kendilerine belli bir lde bamszlk kazandracak eylerin tesine gemez. Bazlar bu dnyaya uymakta zorlanabilir. Bazlar ise kendilerini koruyabilecekleri bir ey bulacak kadar ansldrlar; rnein kendilerine dzenli gelir salayan bir i ya da kendilerine ait kk bir i gibi. Bazlar ruhsal bir topluma katlmaya ya da manastra kapanmaya bile karar verebilir. Bazlar toplum dna itilir ve u noktalarda yaarlar. Bazlar bu dnyada yaamay fazlasyla ac verici bulduklar iin uyuturuculara snrlar. Dierleri ise zaman iinde ifac ya da ruhsal retmenler olurlar. Eski alarda, onlara muhtemelen mnzevi ya da bilge denirdi. Gnmzde grne baklrsa onlar iin bir yer yoktur. Ama yeni dnyada, rolleri yarat clar, yapclar ve reformcular kadar nemlidir. Fonksiyonlar, yeni bilincin bu gezegende sa lamlamasn salamaktr. Ben onlara frekans tutucular diyorum. Onlar gnlk hayatlarndaki eylemlerle bilin yaratmak iin buradadrlar ve sadece burada var olmalar bile yeterlidir. Bu ekilde, grnte nemsiz olsalar bile aslnda ok nemli bir grev srdrrler. Onlar n ii, yaptklar her eyde anda kalmay baararak bu dnyaya dinginlii getirmektir. Yaptklar eyde bilin ve dolaysyla da kalite vardr; en kk ilerinde bile. Amalar her eyi kutsal bir tavrla yapmaktr.

Her insan kolektif insan bilincinin bir paras olduundan, yaamlarnn yzeyinde grnenden ok daha derin bir ekilde dnyay etkilerler. YEN DNYA, TOPYA DELDR Yeni bir dnya kavram sadece baka bir topik vizyon mudur? Hi de deil. Btn topik vizyonlarn yle bir ortak noktas vardr: Gelecekte bir zamanda her eyin iyi olaca, her eyin kurtarlaca, uyum ve huzur olaca, btn sorunlarmzn sona erecei konusunda zihinsel yansmadrlar. Bir sr farkl topik vizyon olmutur. Bazlar hayal krklyla sonulanrken, dierleri tam bir felakete yol amtr. Btn topik vizyonlarn temelinde, eski bilincin ana yapsal bozukluklarndan biri yatar: Kurtulu iin gelecee bakmak. Aslnda var olan tek gerek, zihninizdeki dncedir; dolaysyla kurtulu iin gelecee baktnzda, farknda olmadan kurtulu iin kendi zihninize bakarsnz. Yani biimin veya egonun tutsa olursunuz. "Sonra yeni bir gk ve yeni bir yer grdm," der sa. Yeni bir dnyann temeli yeni bir gkyzdr; yani uyank farkndalk. Dnya - d gereklik - sadece onun bir yansmasdr. Yeni bir gkyznn ykselii ve dolaysyla yeni bir dnyann douu, gelecekte olacak ve bizi kurtaracak olaylar deildir. Hibir ey bizi zgr klmayacak, nk bizi zgr klma gc olan tek ey u andr. Bu anlay, uyantr. Gelecekteki bir uyann hibir anlam yoktur, nk uyan Varln anlalmas dr. Dolaysyla, yeni gk, uyanm bilin, gelecekte ulalacak bir nokta deildir. Yeni bir gk ve yeni bir dnya u anda aranzda ykseliyor ve eer u anda ykselmiyor olsalard, zihninizde bir dnceden ibaret olarak kalrlard ve dolaysyla hibir ekilde ykseli olamazd. Dadaki Vaaz'da, sa bugn bile ok az insann anlad bir sz syler: "Ne mutlu yumuak huylu olanlara; nk onlar yeri miras alacaklar." ncil'in yeni versiyonlar nda, "alakgnll" olarak anlan bu "yumuak huylu" insanlar kimlerdir ve neden yeri miras alacaklardr? Bu insanlar egosuz olanlardr. Bilin olarak gerek doalarn anlayan ve dier tm canllar kendilerinden olarak tanyan insanlardr. Tam bir teslimiyet halinde yaarlar ve kendilerinin btnle ve Kaynak ile birliklerini hissederler. Uyanm olan bilinleri, gezegenimiz zerindeki tm ya am deitirmektedir, nk dnya, insan bilincinden ayr lmayan, insan bilincine gre davranan ba ka bir canldr. Yani yumuak huylu olanlarn yeri miras almasnn anlam budur. Dnya zerinde yeni bir tr douyor. Bu imdi oluyor ve yeni tr de sizsiniz!