CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR

Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Matapelajaran Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: : : : : : : : :

25 April 2013 10-15 - 11-45 (60 minit) 3 Bestari 34 Matematik Statistik dan Kebarangkalian Perwakilan Data Murid dibimbing untuk: Mengumpul, mengelas dan menyusun data. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: (i) Mengelas data menggunakan bahan konkrit dengan betul berdasarkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (ii) menyusun data menggunakan jadual berasaskan pengalaman sebenar murid dengan tepat dan sistematik berdasarkan aktiviti perbincangan kumpulan.

Pengetahuan Sedia Ada Resos Matematik

: :

Murid telah berpengalaman mengumpulkan data dalam kehidupan seharian. Komputer, Bunga ros pelbagai warna, pelekat bergambar bunga ros, papan jadual, gambar kenderaan, buku teks, lembaran kerja Bundar, data, Jadual Penaakulan, Pengamatan, , Banding beza, Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK Kerjasama, berdisiplin, penyayang, teliti, jujur

Istilah Matematik Kemahiran Berfikir Elemen Merentas Kurikulum Nilai murni

: : : :

ii. Apakah warna bunga ros yang kamu dapat? iii. Guru memberikan sekuntum bunga ros yang pelbagai warna kepada setiap murid. Papan Jadual Nilai murni : Kerjasama.Namakan bunga yang kamu terima. berdisiplin Kemahiran Berfikir(KB) : -Penaakulan. Lengkapkan jadual dihadapan kelas berdasarkan bilangan ahli kumpulan Merah IIII I Jamb u 2. Murid diminta membentuk kumpulan mengikut warna bunga yang mereka dapat. Murid diminta memerhati dan menceritakan apa yang dilihat. Cadangan Komunikasi Catatan Strategi : Berpusatkan murid dan bahan i. .Fasa dan masa Persediaan (±8 minit) Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Isi Kandungan dan Cadangan Aktiviti Mengumpul dan Mengelas Data a. Mengelas dan Strategi : . Imaginasi Mengumpul. Ada berapa warna semuanya ? iv.Jadual PBS: d. Kaedah: -Soal jawab -Perbincangan -Model inkuiri penemuan Resos : Bunga ros. b. Murid diminta mengira dan mencatatkan bilangan ahli kumpulan mereka e. Contoh: EMK -Keusahawanan -Kreativiti dan Inovasi -TMK Istilah Matematik: -Bundar . apakah warna bunga ros yang mudah diperolehi di pasaran . . Wakil setiap kumpulan di minta mencatat bilangan ahli kumpulan ke dalam jadual di hadapan kelas Warna Merah Kuning Unggu Gundal IIII III IIII IIII II Bilangan 8 5 7 6 iv.Pengamatan c.

Berapakah jumlah kenderaan air dan darat? _______________________________________ . Berapakah bilangan kenderaan air? ________________________________________ 2. Lembaran Kerja 1 Nama: ______________________________ Kelas: _____________ Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan gambar haiwan dan jawab soalan diberi..Refleksi Kendiri: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. Berapakah bilangan kenderaan udara? _______________________________________ 3.. Jenis Kenderaan Jenis Kenderaan Kenderaan darat Kenderaan air Kenderaan udara Gundal Bilangan 1.

4. Berapakah perbezaan antara kenderaan darat dan udara? ________________________________________ .

Berapakah huruf yang berbeza di dalam perkataan di atas ? ___________________________________ 2. Berapakah jumlah huruf di dalam perkataan tersebut ? ____________________________________ 4. Berapakah bilangan huruf A di atas? ____________________________________ 3. Berapakah perbezaan huruf antara huruf A dan N ? ____________________________________ . PERWAKILAN DATA 1.Lembaran Kerja 2 Nama: ______________________________ Kelas: _____________ Jawab soalan berdasarkan perkataan diberi.