2 Binnenland

Tweede Kamerverkiezingen Lijsttrekker Mark Rutte (VVD) wil dat de staat teruggaat in zijn hok

NRC Handelsblad
Vrijdag 28 mei 2010

‘Na drie jaar was duidelijk: ik ben echt liberaal’
Door onze redacteuren Pieter van Os en

Oscar Vermeer
en oneliner is Mark Rutte niet snel te min. De VVDlijsttrekker vormt zijn antwoorden en argumenten er zelfs graag omheen. Voorzichtig vraagt hij toestemming voor een van zijn bekendste: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Hij kan er zelf om lachen. Maar, voegt hij er snel aan toe: „Het is natuurlijk wel zo.” Is deze vlot pratende, doorgaans opgewekte politicus werkelijk op weg naar het premierschap? De peilingen wijzen er op. Schrikt hij daar zelf niet van? „Nee. Ik zou het fantastisch vinden als Nederland mij de gelegenheid geeft die baan te vervullen. Ik zie dan grote mogelijkheden voor het land en heb de ambitie om daaraan sturing te geven.” Bij uw geloofwaardigheid als premier lijkt een imago van studentikoze lichtvoetigheid u in de weg te zitten. Herkent u dat beeld? „Jongens! Ik ben 43. Even oud als David Cameron en Nick Clegg. Ik ben een serieuze vent. Ik ben ooit gevraagd voor de politiek, ik heb er goed over nagedacht en ja gezegd. Nederland kan veel mooier. Dat neem ik uiterst serieus, maar er moet af en toe ruimte zijn voor een luchtig moment, een kwinkslag. Dat ga ik niet veranderen.” Wilt u wel iets aan die beeldvorming veranderen? „Nee. Ik strijd er niet tegen, dat heeft geen zin. Etiketjes moet je nooit bestrijden.” U praat vaak over de staat als grote geluksmachine; de illusie dat in Den Haag het geluk van de burgers te maken is met goede bedoelingen en een flinke zak overheidscenten. Geeft u eens een voorbeeld. „Het zijn er zó veel, dat is moeilijk

E

Het liberalisme zit diep bij Mark Rutte, die mogelijk de nieuwe premier wordt. „Ik ben een serieuze vent.” Gesprekken met lijsttrekkers, deel zeven.
kiezen. Het zit hem in grote en kleine dingen. Betuttelend beleid. De overheid legt een molton neer die alle zuurstof weghaalt.” Dan het markantste voorbeeld... „Oké, neem de Wajong, de levenslange uitkering voor jongeren met een geestelijke en fysieke handicap. Voor sommigen is dat een goede regeling, maar nu zitten daarin 150.000 jongeren. Er komen iedere dag twee schoolklassen bij, op naar de 500.000. Het zijn grotendeels jongeren met ADHD. Ik zeg weleens: van de huidige Kamer had de helft nu in de Wajong gezeten en driekwart van de journalisten. Er zijn in Nederland steeds minder gewone kinderen. Vroeger had je in de klas een groepje waar echt iets mee was. Nu gaat het om steeds meer kinderen. Ik zie het ook bij kinderen van vrienden. Die lopen bij de psychologische diensten, daar wordt aan gesleuteld.” U bedoelt: die kinderen zijn niet anders dan veertig jaar geleden, maar door de tragiek van de goede bedoelingen... „Precies. Je geeft die jongeren voor de rest van hun leven het stempeltje: definitief of partieel ongeschikt om normaal te functioneren. Je kan er beter voor zorgen dat ze zo lang mogelijk meedraaien en zo min mogelijk dat stempeltje krijgen. Allemaal goed bedoeld, vast, maar je helpt ze er niet mee.” Een ander markant voorbeeld van de staat als grote geluksmachine: de hypotheekrenteaftrek. „Dat is totaal geen voorbeeld.” Een subsidie van zo’n elf miljard... „Nee. Dat is geen subsidie. Nederland behoort tot de drie landen in de wereld met de hoogste belastingdruk. De hypotheekrenteaftrek is een correctie daarop.” Een correctie die alleen voor huiseigenaren is bestemd. „Ja, en wij willen dat zoveel mogelijk mensen huizenbezitter worden. Er moet een compleet nieuw corporatiestelsel komen waarbij corporaties hun huizen verkopen aan de bewoners of aan institutionele beleggers.” Niet iedereen kan een huis kopen. „Iedereen kan toch een huis kopen? Daar is toch geen enkel verbod op? 60 procent doet het al.” Die kunnen het betalen. „Als je een heel klein beursje hebt, kan je met de aftrek ook een woning kopen. Dan woon je in een goedkopere woning.”

Historicus
Mark Rutte is op 14 februari 1967 geboren in Den Haag. 1988-1991 voorzitter JOVD 1992 studie geschiedenis afgerond, Universiteit Leiden 1992-2002 manager human resources, Unilever 1993-1997 hoofdbestuur VVD 2002-2004 staatssecretaris van Sociale Zaken 2004-2006 staatssecretaris van Onderwijs 2006-heden fractievoorzitter en politiek leider VVD Mark Rutte woont alleen en heeft geen kinderen

Maar onder die helderheid schuilen verschillende opvattingen over liberalisme. Hoe liberaal is het plan voor een verplichte taaltoets voor peuters, en ze bij falen verplicht en op kosten van de gemeenschap voorschoolse educatie te geven? „Zo’n toets betekent niet dat ze een gedicht van Bloem moeten kunnen determineren, maar wel dat als je een appel ophoudt, dat ze kunnen zeggen: dat is een appel. In het Nederlands. Stel een taalachterstand nou vroeg vast bij het consultatiebureau zodat die nog weg te werken is. Anders is de kans op schooluitval later veel groter.” Is dat genoeg reden voor dwang? Waar ligt de grens voor een liberaal? „De afgelopen drie jaar hebben we gebruikt om rustig na te denken over onszelf. Een reflectie daarvan is de beginselverklaring van vorig jaar, waarin we de krachtige, kleine staat als filosofie verkondigen. De staat terug in zijn hok, maar op sommige plekken mag je als overheid best iets vragen. Ik ben niet voor het opheffen van de staat. Kom nou. Op het gebied van straffen zijn we zelfs repressief.” Wat is voor u een liberaal punt waarover u twijfelde? De spanning tussen veiligheid en privacy? „Nee. En ik kan ook niets anders bedenken. Echt niet.” U kunt toch niet menen dat er helemaal geen spanning bestaat tussen extra veiligheidsbeleid en de bescherming van de privacy? „Ik voel die spanning helemaal niet. Camera’s op straat zijn een mooi voorbeeld. Het kan mij niet schelen dat die dingen hangen waar dat nodig is. Zolang de overbuurman die er niets mee te maken heeft, maar niet aan de beelden kan komen. Het is helemaal niet: meer camera’s, minder privacy. Zolang gegevens en beelden niet nodeloos worden opgeslagen, is de privacy niet in het geding.” U worstelt er nooit mee? „Nee, eigenlijk niet. De afgelopen drie jaar realiseerde ik me steeds meer: die liberale stroming zit diep in mij. Ik ben het echt, liberaal. Daarom is het ook moeilijk om een voorbeeld van zo’n dilemma te noemen.” Vorig jaar stond de VVD in peilingen op 15 zetels, historisch laag. Nu op meer dan 30. Hoe kan dat? „Daar moet je voorzichtig mee zijn, want het is nog geen 9 juni. Maar op straat of bij de stomerij, merk ik dat mensen zich over een paar dingen zorgen maken. Over de basics: mijnheer Rutte, hoe moet het met die staatsschuld? Dat kan toch niet? Nee, dat kan inderdaad niet. En mijnheer Rutte, de economie groeit niet en mijn kleinkinderen willen een baan, hoe gaan we dat doen? Nou, stemt u VVD. Mensen maken zich zorgen over de kansloze immigratie, en ook daar hebben wij goede plannen voor. Over de veiligheid, idem dito. En natuurlijk investeren in onderwijs en infrastructuur. En meer agenten, ook op het platteland.”

Ook in de Randstad? Daar zijn de huizenprijzen hoog. „Dan heb je het over het probleem van de huizenmarkt. De hypotheekrenteaftrek heeft die hoge huizenprijzen niet veroorzaakt. We bouwen te weinig huizen, de huurmarkt functioneert niet en de corporaties bezitten 2,8 miljoen woningen terwijl we er eigenlijk maar 1,1 miljoen nodig hebben.” Die 1,1 miljoen huishoudens hebben niets aan de aftrek en zien ook nog eens dat hun huur door toedoen van de VVD omhoog gaat. „Ons doel is niet dat mensen steeds hogere huren krijgen, maar dat ze een huis kopen. Ik wil een ownership economy, naar het concept van Margaret Thatcher. En je moet het hele verhaal zien. Wij steken ook 7 miljard in lastenverlichting. Voor kleine beurzen wordt de huurtoeslag hoger. We verhogen de arbeidskorting met 400 euro, we verlagen de belasting.” D66 wil juist wel iets aan de aftrek doen. Het is zelfs een breekpunt, zegt Alexander Pechtold. Dat wordt lastig straks in een paars kabinet. „Mannen... Neem dat nou niet zo serieus! Paars is heel ver weg. De afstand tussen ons en de PvdA is groot. Het risico is veel groter dat Balkenende met de PvdA verder gaat. Balkenende is daar de laatste weken al op aan het voorsorteren. Hij pakt Cohen met fluwelen handschoentjes aan en zet zich af tegen ons.” Jullie hebben een heldere boodschap: meer asfalt, minder belastingen en stevig korten op de sociale zekerheid... „En meer spoor, banen en onderwijs. En minder staatsschuld.”

Hoogte-/dieptepunten
Grootste succes „Invoering van de Wet Werk en Bijstand toen ik staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was.” Grootste politieke blunder „Het oproepen van studenten tot bezetting van universiteitsgebouwen in 2005, als staatssecretaris van Onderwijs. Het leidde zelfs tot een aangifte tegen mij.” Belangrijkste politieke moment „De naoorlogse wederopbouw van Nederland en de aanslagen op 11 september 2001.” Dieptepunt in de politiek „De moord op Pim Fortuyn [in mei 2002].” Grootste politieke ambitie „Nederland door de huidige economische crisis loodsen.”

Foto NRC Handelsblad, Leo van Velzen

Een bospad, 80 hectare breder
Waar winden dorpelingen zich over op? In Groesbeek zijn grote stukken bos gekapt. Ten behoeve van de natuur.
Door Arjen Schreuder Het ziet er droevig uit. Enorme stukken bos zijn verdwenen en wat overbleef is desolate vlakte. Woedend kijkt Paul Baken om zich heen. „Dit is mijn achtertuin. Hier fietsten wij graag. Tien jaar geleden kreeg je een bekeuring als je ook maar even van het fietspad afweek. En nu maakt dat ineens niets meer uit, het bos wordt gewoon weggehaald. We zien onze leefomgeving compleet veranderen, zonder dat wij er een greintje invloed op hebben.” De kaalslag is, schrik niet, bedoeld om de natuur te herstellen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, het Rijk, Gelderland en Limburg, de gemeente Nijmegen en spoorbeheerder ProRail zijn bezig de bossen tussen Nijmegen en Mook gedeeltelijk om te vormen tot heide. „Stukken heide in een bosrijk gebied zorgen voor verbindingszones en vergroten de afwisseling. Daardoor verbetert het leefgebied van een groot aantal planten en dieren. Zowel de met uitsterven bedreigde dieren als de gladde slang en groene specht, maar ook reeën, konijnen en vlinders profiteren hiervan”, vermeldt het plan, genaamd Heiderijk. Paul Baken uit Groesbeek leidt een twaalf man sterke actiegroep tegen de bomenkap, ‘Red ons bos’. Tachtig mensen bezochten onlangs uit protest de gemeenteraad van Groesbeek en vele honderden mensen hebben protestmails gestuurd naar de projectorganisatie. Baken: „Aanvankelijk werd gezegd dat paden tussen heidevelden zouden worden verbreed om het leefgebied van dieren te vergroten. Daar kan niemand iets tegen hebben. Als dat was gebeurd, had je ons ook niet gehoord. Maar hier is tachtig hectare bos met de een gebroken rug gevonden. Stel je voor dat wij dat zouden hebben gedaan! Dan had je de poppen aan het dansen. Hij bleek overreden door een mountainbiker.” Veel natuur- en milieugroepen staan achter de werkzaamheden. Heideherstel is „dringend noodzakelijk”, stelt onder meer de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek. „Het gaat niet best met de bijzondere planten- en diersoorten die op of rond heide leven. Ze komen hier nog wel voor, maar hun leefgebied is in de loop van de tijd door verbossing te klein en versnipperd geraakt.” Ook de partners en financiers van Heiderijk staan „onverminderd” achter de doelen. „De stuurgroep is ervan overtuigd dat ecologische waarden en de recreatiewaarde van het afwisselende landschap prima samengaan.” Wel hebben de initiatiefnemers „begrip” voor de schrik onder burgers. „Het zal immers nog enige tijd duren voor de nieuwe natuur zich kan ontwikkelen.” Projectleider Ruesen erkent dat er „fouten” zijn gemaakt. „We hebben inspraakavonden gehouden en er bekendheid aan gegeven. Maar wat we niet hebben gedaan, is bij omwonenden aan de keukentafel uitgelegd wat de bedoeling is. We hebben onvoldoende geluisterd naar wat zij belangrijk vinden. Dat willen we in het vervolg van dit project veel beter doen.” De actiegroep ‘Red ons bos’ gelooft eigenlijk niet dat het redden van bedreigde diersoorten het werkelijke oogmerk is van Heiderijk. Paul Baken: „Het omvormen van bos naar hei is niet goed voor de natuur. Hei is een monotoon landschap. Er moet dus iets anders achter zitten. En dat is dat ze subsidies binnen willen halen om hun eigen circus aan biologen, ecologen, boswachters en landschapsarchitecten aan het werk te houden.” Ruesen: „Ik begrijp dat de mensen zo zeer in hun hart zijn gewond, dat ze met dit soort verhalen aan komen zetten. Maar daar hoef ik niet op te reageren.”

Centraal schriftelijk eindexamen

Demonen in de belastingstructuur
NRC-redacteuren maken deze examenperiode hun ‘slechtste’ vak. Gisteren was dat economie (vwo).
Door Marieke van Twillert Rotterdam, 28 mei. Eindexamenschrijvers mogen graag actuele situaties in de vragen voor het economie-examen weven. Goede vriend R., in 1986 klasgenoot, heeft de examens vwo economie 1 van ons jaar bewaard (!) en leest voor aan de telefoon. Hij roept verheugd dat de eerste vraag over zure regen ging. En of het nou voordeliger was om in een oude auto te blijven rijden en loodhoudende benzine te tanken of dat het beter was een dure, nieuwe auto te kopen die op loodvrije benzine kon rijden. Het was nog de guldentijd en zure regen – ja, hoe is het daar eigenlijk mee afgelopen? Zelf weet ik bar weinig van mijn economie-examen, terwijl ik het toch tweemaal heb gemaakt. Het waren de zenuwen. Bij wiskunde 1 was het nog erger, waar ik zonder rekenmachine op het examen verscheen, blokkeerde en een 3,2 haalde. Ik slikte Valdispert, droeg mijn geel/zwart geblokte minirok, had een gelukszonnetjesoorbel in, en legde een banaan voor tussendoor klaar op het formica tafeltje. Ook al geel. Geel, om de demonen te bezweren. Helpen deed het niet – ik zakte. Was het examen van gisteren dan een makkelijk examen? Ik moet op de mening afgaan van Henk Sondern, economieleraar en decaan aan het Sint Vitus College in Bussum. Hij had het afgelopen jaar één van de drie examenklassen op zijn school. „Het is een herkenbaar examen”, vindt hij, „in het verlengde van de examens van voorgaande jaren. Als leerlingen zich goed hadden voorbereid, dan was het prima te doen. Ik geeft het als geheel een dikke zeven.” Als voorbeeld noemt Sondern

De lastigste vraag gaat over de conjunctuurklok en werkende vrouwen
Economiedocent Henk Sondern zegt „op basis van wat mijn leerlingen vonden” dat opgave 6 het lastigst was, die over de Conjunctuurklok gaat (die laat zien in welke fase van de conjunctuur Nederland zich bevindt). „Je ziet een figuur boordevol tekentjes en pijltjes die je ook nog tegen de klok in moet lezen. Maar eigenlijk is deze opgave makkelijk, je kunt hem simpel afpellen. Alles staat er.” Zelf denkt hij dat zijn leerlingen fouten zullen maken de „betoogvraag”, waarin scholieren een stelling moeten kiezen over de afschaffing of handhaving van het minimumloon. „In het kiezen van een stelling en die vervolgens uitwerken zijn ze getraind.” Dit jaar zijn de examenschrijIngezonden mededelingen

bij vraag 16. De vraag: „Leg uit waarom, gelet op de positie van vrouwen, specifiek een verlaging van het tarief in schijf 3 van belang is om in de toekomst de hogere vergrijzingslasten te kunnen financieren.” Sondern: „Je kunt hier twee punten halen, leerlingen zullen vermoedelijk onvolledig zijn. Namelijk: vrouwen zitten vaker in schijf 3, vaak omdat ze parttime werken (1). Maar ook (2) omdat vrouwen sterker reageren op tariefsverlaging.” loont om in de lessen de actualiteit te bespreken.” Ik zou zeker opnieuw zakken voor dit examen. Onze economieleraar – in leren motorbroek, en hij leerde ons ook nog masseren – heeft ons good old John Maynard Keynes en Adam Smith bijgebracht. Die zijn blijven hangen. Met wat gezond verstand kom ik ook wel uit de vragen over outsourcing en offshoring, en verplaatsing naar lagelonenlanden. Fijn woord woord ook, lagelonenlanden. Maar ik ben de weg kwijt bij de Conjunctuurklok (zie inzet). Meer herkenbaar is de vraag over de belastingstructuur voor de 21ste eeuw. Ha, de discussie over deeltijdwerk, daar heb ik weleens van gehoord. Overigens deden sommige economieklassen mee aan een nieuw examenprogramma, een proef die in 2007 is begonnen naar aanleiding van de commissie-Teulings. Daarin staan ‘context en concept’ centraal. Vanaf komend jaar zal eerst havo-4 volgens vernieuwde examen gaan leren. In 2011 begint vwo daarmee. Even gespiekt, en ook daar probeerden de opstellers actueel te zijn; een vraag over de overbevissing van kabeljauw, en de aansprekende rockband A&C.

Bomen maken plaats voor heide. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold

grond gelijk gemaakt. En dat noemen ze dunnen. Alles kappen en af en toe een boom laten staan, dat heet dunning. En als je er iets van zegt, krijg je te horen: het wordt zo mooi.” Projectleider Leon Ruesen van Heiderijk legt uit dat de afgelopen

Afslag

maanden de eerste fase is uitgevoerd van het plan dat over zeven jaar driehonderd hectare leefgebied moet opleveren voor planten diersoorten die van heide afhankelijk zijn. Belangrijkste soorten zijn nachtzwaluw, gladde slang, zandhagedis, zadelsprinkhaan en bruine eikenpage, een vlinder. „Er komt steeds minder heide door verbossing in Nederland en dat gaat ten koste van deze

soorten. De zandhagedis gaat achteruit. En de zadelsprinkhaan komt nog maar op twee plaatsen voor.” De werkzaamheden in de bossen zijn groots aangepakt. Imposante machines, processors, hebben de bomen geveld, van takken ontdaan en in stukken gezaagd. Vervolgens is de bosgrond omgewoeld en zijn met groot materieel de resten afgevoerd. Niet alleen moest de humuslaag worden verwijderd om de groei van hei mogelijk te maken, ook is munitie uit de oorlog en van militaire oefeningen verwijderd. Projectleider Ruesen: „Daar moesten we soms diep voor graven.” Volgens ‘Red ons bos’ is er met grotere machines gewerkt dan de vergunningen toelaten en is er gewerkt tijdens het broedseizoen. „Het is toch bizar dat je zogenaamd om de natuur te herstellen tijdens het broedseizoen bomen kapt?” Nee hoor, riposteert Ruesen, het is zorgvuldig verlopen. „We hebben tijdens het broedseizoen niet gekapt, maar opgeruimd. We hebben goed opgelet of we niets zouden beschadigen. Zo hebben we een gladde slang met

vers erin geslaagd wel heel actueel te zijn met een opgave over begrotingstekorten onder het kopje Griekse tragedie. Sondern vindt het „natuurlijk” de leukste vraag. „Ik heb het hier al vijf jaar over in de lessen. Nu zie je voor het eerst dat het in het examen terugkomt. Het

#HetGesprek

Alexander Pechtold schuift bij Yerli aan tafel

Kijk om 20.45 uur Bij Yerli aan Tafel. Een gesprek tussen Nilgün en de D66-leider over o.a. intergratie en onderwijs.
Overal op de kabel, digitaal op 25, hetgesprek.nl en ipad.hetgesprek.nl

De andere tv-zender

Examenopgaven en reacties op nrc.nl/onderwijs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful