You are on page 1of 34

Razne usluge interneta

S. utalo i D.Grundler, 2009.

FTP
FTP (engl. file transfer protocol) je protokol koji se rabi pri prijenosu datoteka izmeu raunala ukljuenih u internet.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

FTP
FTP usluga se najee rabi za preuzimanje datoteka s nekog FTP posluitelja ili za postavljanje datoteka na posluiteljsko raunalo. Za uporabu FTP usluge koriste se odgovarajui programi (npr. FileZilla, SmartFTP, FireFTP).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

FTP
Vlasnik raunala mora dozvoliti prijenos datoteka sa svojeg raunala i na svoje raunalo, a tu dozvolu potvruje dodjelom korisnikog imena i lozinke.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

FTP
Korisnici koji imaju doputenje prijenosa, mogu prenositi samo datoteke koje je odredio vlasnik raunala i ne mogu vidjeti ostali sadraj memorijskih madija raunala s kojeg prenose datoteke.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

FTP
Neki FTP posluitelji doputaju anoniman pristup (nije potrebno korisniko ime i lozinka). Sadraje s takvih FTP posluitelja mogue je slobodno pregledavati i prenositi na svoje raunalo.

FTP
FTP posluitelji koji doputaju anoniman pristup najee nude arhive programa slobodnih za koritenje (engl. freeware i shareware).

Internetski forum
Internetski forum je usluga interneta koja omoguuje razmjenu miljenja izmeu sudionika uporabom Web preglednika.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

Internetski forum
Sve poruke koje korisnik napie i poalje na forum vidljive su svim sudionicima foruma, pa usluga nalikuje na oglasnu plou (engl. massage bord).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

10

Internetski forum
Sudionici su najee anonimni jer se pri slanju poruke ne mora navesti pravi identitet.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

11

Internetski forum
Zbog lakeg snalaenja forum je obino podijeljen u skupine prema temama razgovora.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

12

Telekonferencija
Telekonferencija (engl. teleconference) je usluga koja omoguava dvosmjerno komuniciranje izmeu dvaju ili vie prostorno udaljenih korisnika u realnom vremenu posredstvom raunala i raunalnih mrea.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

13

Videokonferencija
Najee koriteni oblik telekonferencije je videokonferencija (engl. videoconference).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

14

Videokonferencija
Videokonferencija je usluga koja omoguava istodobni prijenos slike i zvuka u realnom vremenu pomou multimedijski opremljenih raunala povezanih u mreu.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

15

Telekonferencija, videokonferencija
Telekonferencija i videokonferencija se najee rabe za odravanje poslovnih sastanaka sudionika koji su meusobno udaljeni.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

16

Telekonferencija, videokonferencija
Rabi se u medicini za kontaktiranje lijenika specijalista u hitnim sluajevima ili uspostavu dijagnoze ako su pacijenti udaljeni od veih bolnikih centara.

Telekonferencija, videokonferencija
Usluga je vrlo korisna i u sustavu obrazovanja pri udaljenom uenju (za predavanja, konzultacije, rad u virtualnim timovima).

Primjer videokonferencije
Videokonferencijski prijenos operacija za srednje kole u okviru projekta E-medica.

Blog
Blog je skraenica od engleske rijei weblog, to u doslovnom prijevodu znai mreni dnevnik. Blog se pie radi osobne promocije, zabave ili posla. Na internetu postoje milijuni blogova i njihovi autori su ljudi iz raznih slojeva drutva.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

20

Blog
Blog je web stranica na kojoj osoba kronolokim redom biljei svoja razmiljanja i stavove. Moe je itati tko god poeli, pa i autoru poruiti to misli o autorovom blogu.
21

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

Chat - brbljaonica
Chat (hr. brbljanje) je oblik komunikacije izmeu dva ili vie korisnika putem raunala i interneta u realnom vremenu.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

22

Chat - brbljaonica
Komunicira se tako da sudionici piu svoje poruke s pomou tipkovnice i itaju ih na zaslonu monitora.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

23

Chat - brbljaonica
U razgovoru moe istodobno sudjelovati vie sudionika, a ako to ele, pojedini sudionici mogu razgovarati i odvojeno.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

24

Chat - brbljaonica
U brbljaonicu se moe ukljuiti: odgovarajuim programom (npr. ICQ, MSN Messenger Google Talk), pomou za tu svrhu pripremljene Web stranice (npr. http://chat.net.hr).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

25

Chat - brbljaonica
Brbljaonica slui za razbibrigu i nema ozbiljnije namjene iako moe posluiti za jeftin razgovor izmeu osoba koje su meusobno udaljene.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

26

Chat - brbljaonica
Mnogima je ovaj vid komunikacije privlaan zbog anonimnosti koju prua. Svatko se moe predstaviti kako eli i biti to eli to je ponekad opasno. Stoga treba biti oprezan pri odabiru sugovornika (o online prijateljima znamo samo onoliko koliko su oni rekli o sebi).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

27

Internetska telefonija
Internetska telefonija je vrsta usluge koja omoguava uspostavu glasovne veze izmeu sudionika komunikacije posredstvom interneta.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

29

Internetska telefonija
Glavna prednost internetske telefonije je bitno smanjeni troak jer cijena ne ovisi o telefonskim zonama (bitno pojeftinjuju meunarodni telefonski razgovori).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

30

VOIP
Sustavi internet telefonije esto se nazivaju: IP telefonija, VOI (engl. Voice over the Internet) ili VOIP (engl. Voice over IP).

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

31

Internetska telefonija

Pomou programa za internetsku telefoniju mogue je raunalom te prikljuenim mikrofonom i slualicama razgovarati posredstvom interneta.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

32

Internetska telefonija
Postoje posebne vrste telefonskih ureaja koji se prikljuuju na raunalo i slue za internetsko telefoniranje.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

33

Internetska telefonija
Jedan od trenutno najpoznatijih sustava internetske telefonije je sustav Skype. Uz uporabu web kamere tijekom razgovora moe se prenositi i slika to komunikaciju ini potpunijom.

(c) S.utalo i D.Grundler, 2009.

34