PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

*PeNGAMAL ILMU DAN KEMAHIRAN *PEMBIMBING
Mohd Farhan Bin Fadzillah Ahmad Asyraf Bin M Syaipulah Fahmi Bin Yasin Shahidatul Ain Binti Sulaiman Nur Aqlili Riana Binti Zainuzzaman

PENGAMAL ILMU DAN KEMAHIRAN .

Amal • Sesuatu perkara atau amalan baik yang diamalkan oleh seseorang. Ilmu Pengamal Ilmu • Susunan konsep sesuatu perkara yang mempunyai perkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia. • Amalan tentang sesuatu perkara berguna yang dilakukan untuk memperkembangkan sesuatu pengetahuan atau kemahiran .

fasilitator dan pengurus pembelajaran Penyampai ilmu pengetahuan Contohteladan teladan /model Contoh /model Pembimbing Pembentuk akhlak . Al.Shahril @ Charil Marzuki. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu : Perancang. et.

Guru Sebagai Pengamal Ilmu Mempunyai peranan serta tugas yang amat berat dan mencabar Perlu sentiasa mengemaskini serta mempertingkatkan ilmu Bertanggungjawa b dalam pembangunan insan Tuntutan terhadap ilmu pengetahuan yang semakin mendadak dalam era ledakan tek. Maklumat kini .

. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan.Mohd. guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a)Mempersiapkan diri dari segi keilmuan. (d)Melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya. (b)Berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadahCasas. (c)Meningkatkan kecekapan. ketajaman dan ketrampilan diri dalam Pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat.

Suriasumantri(1990). terbuka. rasional. TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL GURU Kritis. objektif. kejujuran. menyandarkan kekuatan penghujahan. dan nuetral dari nilai-nilai Jujun S. pragmatis.Kebenaran. . tanpa kepentingan langsung.

.

PEMBIMBING .

bimbingan merujuk kepada pemberi bantuan atau pertolongan yang betul kepada murid. .BIMBINGAN Memberi panduan atau nasihat kepada seseorang.di bawah konteks pendidikan. Menurut Crow dan Crow ( 1983 ).

peranan seorang guru pembimbing ialah : Mengumpul data tentang murid Mengamati tingkah laku murid dalm situasi sehari harian Kenal pasti murid yang perlu bantuan khusus Bekerjasama dengan masyarakat atau pihak berkaitan untuk seleai masalah berkenaan Mengadakan pertemuan dengan penjaga untuk fahami tingkah laku murid berkenaan Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu Susun program bimbingan sekolah bersama pihak lain yang terlibat Meneliti kemajuan murid baik di sekolah atau di luar sekolah .Dalam proses bimbingan.

Bimbingan untuk perkembangan murid Bimbingan sebagai langkah pencegahan Bimbingan untuk pemulihan Bimbingan menghadapi krisis .Dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pembimbing.terdapat beberapa pendekatan yang perlu diberikan pertimbangan oleh guru.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful