You are on page 1of 35

ORDIN Nr.

3471 din 25 noiembrie 2008


pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea i amortizarea
activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 11 decembrie 2008
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificrile si
completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul institutiilor publice, aprobat prin Legea
nr. 493/2003, cu modificrile si completrile ulterioare,
n baza prevederilor art. 4 din Legea contabilittii nr. 82/1991, republicat,
ministrul economiei si finantelor emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
corporale aflate n patrimoniul institutiilor publice, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor
juridice fr scop patrimonial, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 788
din 7 noiembrie 2003, cu modificrile si completrile ulterioare.
ART. 3
Directia general de metodologie contabil institutii publice va lua msuri pentru
ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul economiei si finantelor,
Tiberiu Valentin Mavrodin,
secretar de stat
Bucuresti, 25 noiembrie 2008.
Nr. 3.471.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul
institutiilor publice
CAP. 1
Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul
institutiilor publice
ART. 1
(1) Prin actiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente n patrimoniul
institutiilor publice se realizeaz actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective
n situatiile financiare anuale ale anului n care s-a efectuat reevaluarea.
(2) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaz cu scopul determinrii valorii
juste a acestora la data bilantului, tinndu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea
acestuia si de pretul pietei, atunci cnd valoarea contabil difer semnificativ de valoarea
just.
(3) Valoarea just a unui bun este definit la pct. 2.8 "Reguli generale de evaluare" din
cap. II "Aprobarea, depunerea si componenta situatiilor financiare" din Normele
metodologice privind organizarea si conducerea contabilittii institutiilor publice, Planul
de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificrile si completrile
ulterioare. Pentru bunurile care au valoare de piat, valoarea just este identic cu
valoarea de piat.
(4) Valoarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de
evaluatori autorizati conform reglementrilor legale n vigoare.
(5) n situatia n care valoarea just nu se determin n baza evalurilor efectuate de
evaluatori autorizati, valoarea just la data bilantului se determin de o comisie numit de
conductorul institutiei publice.
ART. 2
(1) Institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare
inventariaz activele fixe corporale aflate n patrimoniul lor, care urmeaz s fie
reevaluate.
(2) Inventarierea se efectueaz n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, cu modificrile ulterioare.
(3) n cazul reevalurii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru
desfsurarea n bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, n comisii vor
fi numite persoane cu pregtire corespunztoare economic si tehnic n domeniu, care s
asigure efectuarea corect si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si s poat
aprecia starea, respectiv gradul de uzur fizic si moral, utilitatea si valoarea de piat a
acestora.
(4) Pentru elementele de active fixe corporale la care s-au constatat deprecieri, comisia
de inventariere face propuneri pentru nregistrarea ajustrilor pentru depreciere n
formularul "Lista de inventariere" (cod 14-3-12), formular prevzut n anexa 1 la
Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv,
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, cu modificrile
ulterioare.
(5) n vederea realizrii n bune conditii a operatiunilor de reevaluare, ordonatorii de
credite superiori pot sprijini cu specialisti institutiile subordonate.
ART. 3
(1) Activele fixe corporale ale institutiilor publice se reevalueaz dup cum urmeaz:
a) activele fixe corporale aflate n patrimoniu: terenuri si amenajri la terenuri,
constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier,
aparatur birotic, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active
fixe corporale;
b) activele fixe corporale date n concesiune, cu chirie, n folosint gratuit persoanelor
juridice fr scop patrimonial, precum si cele date n administrarea regiilor autonome;
c) capacittile puse n functiune partial, de natura activelor fixe corporale pentru care
nc nu s-au ntocmit formele de nregistrare ca active fixe corporale;
d) activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrri de investitii (modernizri,
reparatii capitale, reabilitri, consolidri etc.) care au majorat valoarea de nregistrare n
contabilitate a acestora, indiferent de sursa de finantare a investitiilor.
Reevaluarea se efectueaz separat pentru valoarea de nregistrare de la data intrrii n
patrimoniu sau data ultimei reevaluri si separat pentru valoarea investitiei, prin aplicarea
indicilor de pret corespunztori perioadelor cnd acestea au intrat n patrimoniu sau au
fost reevaluate si cnd au fost efectuate investitiile.
Valoarea actualizat a activelor fixe corporale modernizate se determin prin
nsumarea valorilor actualizate ale valorii de nregistrare n contabilitate cu valoarea
actualizat a investitiilor;
e) activele fixe corporale achizitionate de institutiile publice n cadrul contractelor de
leasing financiar;
f) activele fixe corporale aflate la reprezentantele diplomatice, comerciale, militare din
strintate, n zonele de conflict. Acestea se inventariaz si se reevalueaz de institutiile
publice n patrimoniul crora sunt nregistrate.
(2) Investitiile efectuate la activele fixe corporale nchiriate de institutiile publice se
reevalueaz de operatorii economici/institutiile publice care au efectuat investitiile.
ART. 4
Nu se reevalueaz:
a) activele fixe corporale care au intrat n patrimoniul institutiilor publice n cursul
anului n care se efectueaz reevaluarea si au fost nregistrate n contabilitate la costul de
achizitie, de productie sau la valoarea just, dup caz;
b) activele fixe corporale care la data reevalurii au durata normal de functionare
expirat;
c) activele fixe corporale aflate n conservare, precum si rezervele de mobilizare care
sunt evidentiate n contabilitate ca active fixe corporale;
d) activele fixe corporale pentru care au fost ntocmite documentele, dar nu s-au
obtinut aprobrile legale de scoatere din functiune, si care nu au fost demontate, demolate
sau dezmembrate.
e) activele fixe corporale n curs de executie.
ART. 5
(1) Pentru determinarea diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale aflate n
patrimoniul institutiilor publice, respectiv a valorii rmase actualizate, se vor avea n
vedere urmtoarele:
a) valoarea de nregistrare n contabilitate a activelor fixe corporale care se
reevalueaz;
b) data intrrii n patrimoniu.
Data intrrii n patrimoniu se consider:
- data nscris n documentele de achizitie ntocmite pentru activele fixe corporale
procurate cu titlu oneros, care nu au mai fost reevaluate;
- data nscris n documentele ntocmite pentru activele fixe corporale construite sau
produse de institutiile publice, care nu au mai fost reevaluate;
- data nscris n documentele transmise de donator, pentru activele fixe corporale
dobndite cu titlu gratuit, care nu au mai fost reevaluate;
- data nscris n documentele de intrare n patrimoniu prin alte modalitti de dobndire
(transfer, expropriere, hotrre judectoreasc etc.), care nu au mai fost reevaluate;
c) data ultimei reevaluri, pentru activele fixe corporale care au fost reevaluate
anterior;
d) amortizarea calculat pn la finele lunii cnd se efectueaz reevaluarea evidentiat
n contabilitate n creditul contului 281 "Amortizri privind activele fixe corporale";
e) rata inflatiei (indicele preturilor de consum) comunicat de Institutul National de
Statistic.
Indicii preturilor de consum pot fi accesati de pe site-ul Institutului National de
Statistic, la adresa: www.insse.ro
Se parcurg urmtorii pasi:
- se merge n dreapta paginii: Indicele preturilor de consum;
- se merge n stnga paginii: Indicele preturilor de consum lunar;
- se introduce numele persoanei juridice;
- se selecteaz domeniul de interes: Indicele preturilor de consum (IPC - total);
- se selecteaz perioada de interes;
- se selecteaz perioada curent (anul si luna cnd se efectueaz reevaluarea);
- se selecteaz perioada de referint (anul si luna intrrii n patrimoniu/data ultimei
reevaluri);
- se afiseaz Indicele lunar al preturilor de consum: total, mrfuri alimentare, mrfuri
nealimentare si servicii;
- se selecteaz IPC - total;
- se imprim rezultatele;
f) valoarea de nregistrare n contabilitate actualizat (valoarea reevaluat la data cnd
se efectueaz reevaluarea), determinat prin nmultirea valorii de nregistrare n
contabilitate cu rata inflatiei (indicele preturilor de consum).
(2) Diferentele din reevaluare aferente activelor fixe corporale se stabilesc ca diferent
ntre valoarea de nregistrare n contabilitate actualizat (valoarea reevaluat) si valoarea
de nregistrare n contabilitate, astfel:
a) n cazul reevalurii efectuate cu ajutorul indicelui preturilor de consum, pe baza
datelor din:
- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care
se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1a);
- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care
nu se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1b);
- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care
nu se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1c);
b) n cazul reevalurii efectuate de evaluatori autorizati, pe baza datelor din:
- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care
se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1d);
- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care
nu se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1e);
- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care
nu se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1f).
(3) n situatia n care institutiile publice au n patrimoniu bunuri apartinnd att
statului, ct si unittilor administrativ-teritoriale, vor ntocmi situatii distincte pentru
bunurile apartinnd statului si pentru bunurile apartinnd unittilor administrativ-
teritoriale.
(4) Pentru reevaluarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale se utilizeaz
situatiile mentionate la alin. (2).
ART. 6
(1) n cazul n care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ fix
corporal este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din
reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achizitie/costului de productie sau
al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind
amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere noua valoare a acestuia, determinat
n urma reevalurii.
(2) Diferenta dintre valoarea rezultat n urma reevalurii si valoarea de nregistrare n
contabilitate conduce la cresterea sau descresterea rezervelor din reevaluare.
(3) Evidenta rezervelor din reevaluare se tine cu ajutorul contului 105 "Rezerve din
reevaluare".
(4) Cresterea sau descresterea de valoare a activului fix corporal amortizabil rezultat
n urma operatiunii de reevaluare se nscrie n coloanele "Debit" sau "Credit", dup caz,
din formularul "Fisa mijlocului fix" (cod 14-2-2). Dup fiecare reevaluare, rezervele din
reevaluare aferente activelor fixe amortizabile (preluate din soldul contului 105 "Rezerve
din reevaluare") se nscriu ntr-o coloan distinct, n fisa mijlocului fix respectiv.
ART. 7
Reevaluarea activelor fixe corporale trebuie fcut cu suficient regularitate, astfel
nct valoarea contabil s nu difere semnificativ de cea care ar fi determinat folosind
valoarea just la data bilantului.
a) Dac rezultatul reevalurii activelor fixe corporale neamortizabile este o crestere a
valorii contabile, aceasta se trateaz ca o crestere a rezervei din reevaluare care se
transfer concomitent n creditul conturilor de fonduri (conturile 101, 102, 103, 104, dup
caz).
b) Dac rezultatul reevalurii activelor fixe corporale neamortizabile este o descrestere
a valorii contabile, aceasta se trateaz ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se
transfer concomitent n debitul conturilor de fonduri (conturile 101, 102, 103, 104, dup
caz).
c) Dac rezultatul reevalurii activelor fixe corporale amortizabile este o crestere a
valorii contabile nete (valoarea contabil, mai putin amortizarea cumulat), aceasta se
trateaz astfel:
- ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentat n cadrul capitalurilor proprii, dac
nu a existat o descrestere anterioar, recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ
(contul 105);
- ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscut anterior la acel
activ (contul 7813).
d) Dac rezultatul reevalurii activelor fixe corporale amortizabile este o descrestere a
valorii contabile nete (valoarea contabil, mai putin amortizarea cumulat), aceasta se
trateaz astfel:
- ca o scdere a rezervei din reevaluare, prezentat n cadrul capitalurilor proprii, cu
valoarea minim dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii (contul 105);
eventuala diferent rmas neacoperit din rezervele din reevaluare existente se
nregistreaz ca o cheltuial (contul 6813);
- ca o cheltuial cu ntreaga valoare a descresterii, dac n rezerva din reevaluare nu
este nregistrat o sum aferent acelui activ (contul 6813).
ART. 8
La reevaluarea activelor fixe amortizabile, amortizarea cumulat la dat reevalurii se
trateaz ntr-unul din urmtoarele moduri:
a) recalculat proportional cu schimbarea valorii contabile a activului fix (nregistrat
n contul 2xx), astfel nct valoarea contabil a activului fix, dup reevaluare, s fie egal
cu valoarea sa reevaluat. Aceast metod este folosit deseori n cazul n care activul fix
este reevaluat prin aplicarea unui indice (de exemplu, indicele preturilor de consum -
total);
b) eliminat din valoarea contabil a activului fix (nregistrat n contul 2xx), iar
valoarea net astfel obtinut devine valoarea reevaluat a activului fix. Metoda de
reevaluare este bazat pe valori nete, respectiv la fiecare reevaluare amortizarea calculat
este eliminat din valoarea contabil a activului fix. Aceast metod este folosit deseori
pentru cldiri care sunt reevaluate la valoarea lor de piat.
ART. 9
Diferentele din reevaluare evidentiate n contul 105 "Rezerve din reevaluare" urmeaz
s fie trecute asupra contului 117.15 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat
din reevaluare" n situatia n care activele fixe sunt amortizate integral, scoase din
functiune, transferate cu titlu gratuit, vndute etc. prin nregistrarea: 105 = 117.15.
ART. 10
Functiunea contului 105 "Rezerve din reevaluare" prevzut n Normele metodologice
privind organizarea si conducerea contabilittii institutiilor publice, Planul de conturi
pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificrile si completrile ulterioare, se
modific si se completeaz astfel:
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. n creditul contului se
nregistreaz cresterea de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale, iar n
debit, descresterea de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale.
Soldul creditor al contului reprezint valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe
corporale existente n institutie, neamortizate integral.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de
gradul II:
1051 "Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajrilor la terenuri";
1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor";
1053 "Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor";
1054 "Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale";
1055 "Rezerve din reevaluarea altor active ale statului".
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se crediteaz prin debitul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu descresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile
din domeniul public al statului care nu se amortizeaz.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu descresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile
din domeniul privat al statului care nu se amortizeaz.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unittilor administrativ-
teritoriale"
- cu descresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile
din domeniul public al unittilor administrative-teritoriale care nu se amortizeaz.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unittilor administrativ-
teritoriale"
- cu descresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile
din domeniul privat al unittilor administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
211 "Terenuri si amenajri la terenuri"
- cu cresterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor si a amenajrilor la
terenuri.
212 "Constructii"
- cu cresterea de valoare rezultat din reevaluarea constructiilor.
213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"
- cu cresterea de valoare rezultat din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de
transport, animalelor si plantatiilor.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active fixe corporale"
- cu cresterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.
215 "Alte active ale statului"
- cu cresterea de valoare rezultat din reevaluarea altor active ale statului.
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debiteaz prin creditul conturilor:
101 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului"
- cu cresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din
domeniul public al statului care nu se amortizeaz.
102 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului"
- cu cresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din
domeniul privat al statului care nu se amortizeaz.
103 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unittilor administrativ-
teritoriale"
- cu cresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din
domeniul public al unittilor administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
104 "Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unittilor administrativ-
teritoriale"
- cu cresterea rezervei din reevaluare transferat asupra fondului, pentru bunurile din
domeniul privat al unittilor administrativ-teritoriale care nu se amortizeaz.
117.15 "Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare"
- cu rezerva din reevaluare transferat asupra rezultatului reportat n situatia n care
activele fixe sunt amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit,
vndute etc.
211 "Terenuri si amenajri la terenuri"
- cu descresterea de valoare rezultat din reevaluarea terenurilor si a amenajrilor la
terenuri.
212 "Constructii "
- cu descresterea de valoare rezultat din reevaluarea constructiilor.
213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"
- cu descresterea de valoare rezultat din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor
de transport, animalelor si plantatiilor.
214 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active fixe corporale"
- cu descresterea de valoare rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.
215 "Alte active ale statului"
- cu cresterea de valoare rezultat din reevaluarea altor active ale statului.
281 "Amortizri privind activele fixe corporale"
- cu rezerva din reevaluare aferent duratei normale de utilizare consumat a activului
la momentul reevalurii, transferat asupra contului de amortizare.
ART. 11
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor
si terenurilor aflate n patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o dat la
3 ani de o comisie numit de conductorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati
conform reglementrilor legale n vigoare, rezultatele reevalurii urmnd a fi nregistrate
n contabilitate pn la finele anului n care s-a efectuat reevaluarea.
(2) n situatia n care reevaluarea constructiilor si terenurilor se efectueaz de o
comisie numit de conductorul institutiei publice, se procedeaz n mod similar cu
reevaluarea celorlalte active fixe corporale, potrivit prevederilor art. 5 - 9 din prezentele
norme metodologice.
CAP. 2
Reguli privind reevaluarea bunurilor din patrimoniul cultural national
ART. 12
(1) Bunurile din patrimoniul cultural national, cu exceptia acelora care nu pot fi
reevaluate potrivit standardelor internationale de evaluare, vor fi reevaluate de ctre
evaluatori autorizati conform reglementrilor legale n vigoare, rezultatele reevalurii
urmnd a fi nregistrate n contabilitate pn la finele anului 2010.
(2) Bunurile din patrimoniul cultural national sunt bunurile definite astfel la art. 3 din
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu
modificrile si completrile ulterioare.
(3) Patrimoniul bibliotecilor este alctuit din documentele prevzute la art. 39 din
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare.
Documentele aflate n colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune
sau care au fost clasate n categoria bunurilor culturale ce fac parte din patrimoniul
cultural national mobil, nu sunt active fixe. Acestea sunt evidentiate, gestionate si
inventariate n conditiile legii si nu se reevalueaz.
(4) Bunurile prevzute la alin. (3) se evidentiaz n contabilitate ca materiale de natura
obiectelor de inventar aflate n depozit sau n folosint, dup caz.
(5) Pentru organizarea contabilittii analitice a crtilor se poate utiliza metoda global-
valoric, asa cum este prevzut la pct. 18 din Normele metodologice de ntocmire si
utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiar si
contabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind
registrele si formularele financiar-contabile, cu modificrile ulterioare.
CAP. 3
Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale apartinnd domeniului public al
statului sau al unittilor administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome
ART. 13
(1) Se supun reevalurii activele fixe corporale apartinnd domeniului public al statului
sau al unittilor administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome, care,
potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotrrea Guvernului nr. 1.553/2003 privind
reevaluarea imobilizrilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu
modificrile ulterioare, nu au fost reevaluate.
(2) Reevaluarea se efectueaz de o comisie numit de conductorul institutiei publice
care are n coordonare sau sub autoritate regia autonom sau de evaluatori autorizati
conform reglementrilor legale n vigoare, rezultatele reevalurii urmnd a fi nregistrate
n contabilitate pn la finele anului 2008. Dup aceast dat, reevaluarea activelor fixe
corporale din domeniul public al statului sau al unittilor administrativ-teritoriale, date n
administrare regiilor autonome, se realizeaz potrivit prezentelor norme metodologice.
(3) Activele fixe corporale apartinnd domeniului public al statului sau al unittilor
administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor autonome, care potrivit prevederilor
art. III lit. b) din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii
contabilittii nr. 82/1991 sunt nregistrate ntr-un cont n afara bilantului, urmeaz s fie
inventariate si nregistrate n contabilitatea autorittilor publice, celorlalte organe ale
administratiei publice centrale si locale sau a institutiilor publice autonome care le au n
coordonare sau sub autoritatea lor, dup caz, pe baza protocolului de predare-primire,
astfel: 2xx = 101 sau 103, dup caz.
(4) n situatia n care reevaluarea activelor fixe corporale apartinnd domeniului public
al statului sau al unittilor administrativ-teritoriale, date n administrare regiilor
autonome, se efectueaz de o comisie numit de conductorul institutiei publice, se
procedeaz conform prevederilor art. 5 - 9 din prezentele norme metodologice.
CAP. 4
Regimul de amortizare si calcularea amortizrii
ART. 14
(1) Institutiile publice amortizeaz activele fixe corporale si activele fixe necorporale
utiliznd metoda amortizrii liniare.
(2) Amortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la
valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale.
(3) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe corporale se determin ca raport
procentual ntre 100 si durata normal de functionare din Catalogul privind duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotrre a Guvernului (CA =
100/durata normala de functionare). Pentru activele fixe corporale intrate n patrimoniul
institutiilor publice care nu au fost amortizate integral, durata normal de functionare este
durata rmas prevzut n documentele de intrare, respectiv durata stabilit de comisie,
n situatia n care nu se cunoaste anul punerii n functiune.
(4) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe necorporale se determin ca raport
procentual ntre 100 si durata normal de functionare determinat potrivit art. 17 - 19 din
Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate
n patrimoniul institutiilor publice, aprobat prin Legea nr. 493/2003, cu modificrile si
completrile ulterioare.
(5) Duratele normale de functionare aprobate prin hotrre a Guvernului se pot corecta,
n sensul majorrii sau reducerii acestora cu pn la 20%, cu aprobarea ordonatorului de
credite.
(6) Amortizarea se nregistreaz lunar n contul de cheltuieli 6811 "Cheltuieli
operationale privind amortizarea activelor fixe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolele
si alineatele corespunztoare.
(7) Amortizarea se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n functiune, pn la
recuperarea integral a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.
(8) Durata normal de functionare rmas se determin ca diferent ntre durata
normal de functionare stabilit potrivit legii si durata normal de functionare consumat.
(9) Institutiile publice au obligatia s nscrie n documentul "Fisa mijlocului fix" (cod
14-2-2) valoarea rmas de amortizat si amortizarea lunar aferent activelor fixe
corporale aflate n patrimoniu.
ART. 15
Data punerii n functiune n vederea calculrii amortizrii se determin astfel:
a) activele fixe corporale independente, care nu necesit montaj si nici probe
tehnologice, se consider puse n functiune la data achizitionrii lor, pe baza procesului-
verbal de receptie;
b) utilajele care necesit montaj, dar nu necesit probe tehnologice, precum si cldirile
si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se consider puse n
functiune la data terminrii montajului, respectiv la data terminrii constructiei, pe baza
procesului-verbal de receptie;
c) utilajele si instalatiile care necesit montaj si probe tehnologice, precum si cldirile
si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se consider puse n functiune
la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere n functiune.
ART. 16
Capacittile puse n functiune partial, pentru care nu s-au ntocmit formele de
nregistrare ca active fixe, se cuprind n grupa la care urmeaz a se nregistra ca active
fixe corporale, la valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea
lor. La punerea n functiune, cu ocazia receptiei finale, amortizarea se determin n
functie de valoarea final, iar valoarea neamortizat pn la acea dat urmeaz s fie
recuperat pe durata normal de functionare rmas.
ART. 17
Investitiile efectuate la activele fixe corporale, de exemplu: modernizri, reparatii
capitale, reabilitri, consolidri etc., si care majoreaz valoarea de intrare a acestora se
amortizeaz fie pe durata normal de functionare rmas, fie prin majorarea duratei
normale de functionare cu 20%. Dac investitiile s-au efectuat dup expirarea acestei
durate, se stabileste o nou durat normal de functionare de ctre o comisie tehnic, cu
aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normal de
functionare initial.
ART. 18
Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bltilor, iazurilor, terenurilor si
pentru alte lucrri similare se recupereaz pe calea amortizrii, prin includerea n
cheltuielile institutiei publice ntr-o perioad de maximum 10 ani, cu aprobarea
ordonatorului de credite.
ART. 19
(1) Plantatiile tinere, precum si plantatiile de protectie, care sunt ncadrate n grupa 2
"Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii", sunt scutite de calculul
amortizrii, astfel:
a) pn la trecerea pe rod, pentru plantatiile tinere;
b) n primii 5 ani, pentru plantatiile de protectie.
(2) Duratele normale de functionare a plantatiilor tinere si a plantatiilor de protectie
cuprind si duratele de scutire si, n acest caz, cota de amortizare se determin n functie
de durata normal de functionare, redus cu perioada de scutire, n ani, pentru care nu se
calculeaz amortizare.
ART. 20
Bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupt, precum si cele aflate n
conservare si n rezerve de mobilizare care nu se amortizeaz, potrivit legii, vor fi definite
prin norme proprii de ctre institutiile publice care le au n patrimoniu.
ART. 21
Serviciile publice de interes local care desfsoar activitti de natur economic aplic
prevederile art. 31 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificrile si completrile ulterioare, respectiv ale Hotrrii Guvernului nr. 214/1999
privind activittile de natur economic pentru care se calculeaz amortizarea mijloacelor
fixe, care prevd obligatia calculrii, nregistrrii si recuperrii uzurii fizice si morale a
activelor fixe aferente activittilor respective prin tarif sau pret, potrivit legii, cu exceptia
celor care alctuiesc domeniul public al unittilor administrativ-teritoriale.
ART. 22
(1) n cazul activelor fixe corporale achizitionate, cu durata normal de utilizare
expirat, se stabileste o nou durat normal de functionare de ctre o comisie tehnic, cu
aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normal de
functionare initial.
(2) n cazul activelor fixe pentru care nu exist date de identificare a duratei normale
de functionare consumate, deoarece nu se cunoaste anul punerii n functiune, durata
normal de functionare rmas n care se recupereaz valoarea de intrare se stabileste de
ctre o comisie tehnic, cu aprobarea ordonatorului de credite.
ART. 23
(1) n situatia n care valoarea de nregistrare actualizat a unor active fixe corporale
este mai mic dect limita stabilit prin hotrre a Guvernului, activele fixe corporale se
mentin n continuare n evidenta contabil n aceleasi conturi, n analitice distincte, iar
valoarea rmas neamortizat se recupereaz prin includerea integral n cheltuielile
institutiei publice sau prin includerea n cheltuielile acesteia ntr-o perioad stabilit de
ctre o comisie tehnic, cu aprobarea ordonatorului de credite.
(2) Activele fixe corporale mentionate la alin. (1) urmeaz regimul de scoatere din
functiune al activelor fixe corporale.
ART. 24
(1) Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, n concesiune sau n folosint
gratuit se calculeaz de ctre institutiile publice care le au n patrimoniu.
(2) Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale nchiriate de institutiile
publice se nregistreaz de institutiile publice sau operatorii economici care au efectuat
investitiile, pe perioada contractului sau pe durata normal de functionare rmas, dup
caz.
(3) La ncetarea contractului, valoarea investitiilor nediminuat cu amortizarea
calculat se cedeaz institutiei publice care le are n patrimoniu sau operatorului
economic, dup caz, pentru a majora corespunztor valoarea de intrare a activelor fixe
corporale.
(4) n procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea
amortizrii investitiei, pentru ca institutia public care le are n patrimoniu sau operatorul
economic s poat nregistra amortizarea corespunztoare noii valori de intrare.
ART. 25
Activele fixe corporale achizitionate de institutiile publice n cadrul contractelor de
leasing financiar se amortizeaz potrivit legii.
ART. 26
nregistrarea n contabilitate a amortizrii activelor fixe corporale si necorporale se
efectueaz pe baza "Situatiei privind calculul amortizrii pe luna ......... anul ...", al crei
model este prevzut n anexa nr. 1g), care este ntocmit de persoana din cadrul
compartimentului de contabilitate (financiar-contabil) care conduce evidenta sintetic si
analitic a activelor fixe corporale.
CAP. 5
Alte prevederi
ART. 27
nregistrarea n contabilitate a rezultatelor reevalurii activelor fixe corporale se
efectueaz potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
ART. 28
n vederea aplicrii corespunztoare a prezentelor norme metodologice, n anexa nr. 3
se exemplific operatiunile de reevaluare si de nregistrare n contabilitate a diferentelor
din reevaluare aferente unui activ fix corporal amortizabil.
ART. 29
Ordonatorii principali de credite pot aproba norme proprii pentru reevaluarea bunurilor
de natura armamentului si tehnicii de lupt.
ART. 30
n situatiile financiare anuale ale institutiilor publice rezervele din reevaluare se
reflect astfel:
- n formularul "Bilant" (cod 01), la capitaluri proprii, grupa "Rezerve si fonduri";
- n formularul "Situatia activelor fixe amortizabile" (anexa nr. 35a);
- n formularul "Situatia activelor neamortizabile" (anexa nr. 35b).
ART. 31
Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f) si 1g), 2 si 3 fac parte integrant din prezentele
norme metodologice.
ANEXA 1a)
la normele metodologice
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se
amortizeaz
______________________________________________________________________________
|Denumire |Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de |Durata |Durata |
|activ fix|inven-|clasificare|luna |nregistrare |normal de |normal de |
|corporal |tar |din Catalog|intrrii n|n |funcionare|funcionare|
| | | |patrimoniu/|contabilitate|din |consumat |
| | | |Anul i | - lei - |Catalog |la data |
| | | |luna | | - luni - |reevalurii|
| | | |ultimei | | | - luni - |
| | | |reevaluri | | | |
|_________|______|___________|___________|_____________|___________|___________|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
|_________|______|___________|___________|_____________|___________|___________|
| | | | | | | |
|_________|______|___________|___________|_____________|___________|___________|
______________________________________________________________________________
|Durata | Gradul de |Valoarea |Valoarea |Indicele |Valoarea de |
|normal de | utilizare |aferent |aferent |preurilor de|nregistrare n |
|funcionare| - % - |duratei |duratei |consum-total |contabilitate |
|rmas | |normale de |normale de | |actualizat |
| - luni - | |funcionare|funcionare| |(reevaluat) |
| | |consumate |rmase | | - lei - |
| | | - lei - | - lei - | | |
|___________|___________|___________|___________|_____________|________________|
| 4 = 2 - 3 | 5 = 3 / 2 | 6 = 1 x 5 | 7 = 1 - 6 | 8 | 9 = 1 x 8 |
|___________|___________|___________|___________|_____________|________________|
| | | | | | |
|___________|___________|___________|___________|_____________|________________|
______________________________________________________________________________
| Diferene din | Diferene din | Diferene din | Valoarea de |
| reevaluare de | reevaluare de | reevaluare de | amortizat |
| nregistrat n | nregistrat n | nregistrat n | - lei - |
| contabilitate | contabilitate | contabilitate | |
| la data | la data reevalurii | la data reevalurii | |
| reevalurii | aferente duratei | aferente duratei | |
| - lei - | normale de funcionare| normale de funcionare| |
| | consumate | rmase | |
| | - lei - | - lei - | |
|________________|_______________________|_______________________|_____________|
| 10 = 9 - 1 | 11 = 10 x 5 | 12 = 10 - 11 | 13 = 7 + 12 |
|________________|_______________________|_______________________|_____________|
| | | | |
|________________|_______________________|_______________________|_____________|
NOT:
Primul indicator din coloana D se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloana D se completeaz la reevalurile ulterioare.
Conductorul compartimentului Preedintele comisiei de inventariere,
financiar-contabil, ......................................
.............................
ANEXA 1b)
la normele metodologice
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se
amortizeaz
______________________________________________________________________________
|Denumire activ|Nr. |Cod de |Anul i luna |Valoarea de |Indicele |
|fix corporal |inventar|clasificare |intrrii n |nregistrare |preurilor de|
| | |din Catalog |patrimoniu/ |n |consum-total |
| | | |Anul i luna |contabilitate| |
| | | |ultimei | - lei - | |
| | | |reevaluri | | |
|______________|________|____________|_____________|_____________|_____________|
| A | B | C | D | 1 | 2 |
|______________|________|____________|_____________|_____________|_____________|
| | | | | | |
|______________|________|____________|_____________|_____________|_____________|
______________________________________________________________________________
|Valoarea de nregistrare n |Diferene din reevaluare de nregistrat|
|contabilitate actualizat (reevaluat)|n contabilitate la data reevalurii |
| - lei - | - lei - |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3 = 1 x 2 | 4 = 3 - 1 |
|______________________________________|_______________________________________|
| | |
|______________________________________|_______________________________________|
NOT:
Primul indicator din coloana D se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloana D se completeaz la reevalurile ulterioare.
Conductorul compartimentului Preedintele comisiei de inventariere,
financiar-contabil, ......................................
.............................
ANEXA 1c)
la normele metodologice
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se
amortizeaz
______________________________________________________________________________
|Denumire activ|Nr. |Cod de |Anul i luna |Valoarea de |Indicele |
|fix corporal |inventar|clasificare |intrrii n |nregistrare |preurilor de|
| | |din Catalog |patrimoniu/ |n |consum-total |
| | | |Anul i luna |contabilitate| |
| | | |ultimei | - lei - | |
| | | |reevaluri | | |
|______________|________|____________|_____________|_____________|_____________|
| A | B | C | D | 1 | 2 |
|______________|________|____________|_____________|_____________|_____________|
| | | | | | |
|______________|________|____________|_____________|_____________|_____________|
______________________________________________________________________________
|Valoarea de nregistrare n |Diferene din reevaluare de nregistrat|
|contabilitate actualizat (reevaluat)|n contabilitate la data reevalurii |
| - lei - | - lei - |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3 = 1 x 2 | 4 = 3 - 1 |
|______________________________________|_______________________________________|
| | |
|______________________________________|_______________________________________|
NOT:
Primul indicator din coloana D se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloana D se completeaz la reevalurile ulterioare.
Conductorul compartimentului Preedintele comisiei de inventariere,
financiar-contabil, ......................................
.............................
ANEXA 1d)
la normele metodologice
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se
amortizeaz
______________________________________________________________________________
|Denumire|Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de |Durata |Durata |
|activ |inventar|clasi- |luna |nregistrare |normal de |normal de |
|fix | |ficare |intrrii n|n |funcionare|funcionare |
|corporal| |din |patrimoniu/|contabilitate/|din |consumat |
| | |Catalog|Anul i |Valoarea de |Catalog/ |la data |
| | | |luna |amortizat dup|Durata |reevalurii/ |
| | | |ultimei |ultima |rmas la |Durata |
| | | |reevaluri |reevaluare |ultima |normal de |
| | | | | - lei - |reevaluare |funcionare |
| | | | | | - luni - |consumat |
| | | | | | |ntre |
| | | | | | |reevaluarea |
| | | | | | |curenti |
| | | | | | |cea |
| | | | | | |anterioar |
| | | | | | | - luni - |
|________|________|_______|___________|______________|___________|_____________|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
|________|________|_______|___________|______________|___________|_____________|
| | | | | | | |
|________|________|_______|___________|______________|___________|_____________|
______________________________________________________________________________
|Durata |Gradul de|Valoarea |Valoarea |Valoarea|Diferene din|Valoarea |
|normal de |utilizare|aferent |aferent |just |reevaluare de|de |
|funcionare| - % - |duratei |duratei |propus |nregistrat |amortizat|
|rmas | |normale de |normale de |de |n | - lei - |
| - luni - | |funcionare|funcionare|evalu- |contabilitate| |
| | |consumate |rmase |ator |la data | |
| | | - lei - | - lei - | |reevalurii | |
| | | | | | - lei - | |
|___________|_________|___________|___________|________|_____________|_________|
| 4 = 2 - 3 |5 = 3 / 2| 6 = 1 x 5 | 7 = 1 - 6 | 8 | 9 = 8 - 7 | 10 = 8 |
|___________|_________|___________|___________|________|_____________|_________|
| | | | | | | |
|___________|_________|___________|___________|________|_____________|_________|
NOT:
Primul indicator din coloana D se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloana D se completeaz la reevalurile ulterioare.
Conductorul compartimentului Preedintele comisiei de inventariere,
financiar-contabil, ......................................
.............................
ANEXA 1e)
la normele metodologice
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se
amortizeaz
______________________________________________________________________________
|Denumire|Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de |Valoarea |Diferene din |
|activ |inven-|clasificare|luna |nregistrare |just |reevaluare de |
|fix |tar |din Catalog|intrrii n|n |propus |nregistrat n|
|corporal| | |patrimoniu/|contabilitate|de |contabilitate |
| | | |Anul i | - lei - |evaluator|la data |
| | | |luna | | - lei - |reevalurii |
| | | |ultimei | | | - lei - |
| | | |reevaluri | | | |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 = 2 - 1 |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
| | | | | | | |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
NOT:
Primul indicator din coloana D se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloana D se completeaz la reevalurile ulterioare.
Conductorul compartimentului Presedintele comisiei de inventariere,
financiar-contabil, ......................................
.............................
ANEXA 1f)
la normele metodologice
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUATIA
diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se
amortizeaz
______________________________________________________________________________
|Denumire|Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de |Valoarea |Diferene din |
|activ |inven-|clasificare|luna |nregistrare |just |reevaluare de |
|fix |tar |din Catalog|intrrii n|n |propus |nregistrat n|
|corporal| | |patrimoniu/|contabilitate|de |contabilitate |
| | | |Anul i | - lei - |evaluator|la data |
| | | |luna | | - lei - |reevalurii |
| | | |ultimei | | | - lei - |
| | | |reevaluri | | | |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 = 2 - 1 |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
| | | | | | | |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
| | | | | | | |
|________|______|___________|___________|_____________|_________|______________|
NOT:
Primul indicator din coloana D se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloana D se completeaz la reevalurile ulterioare.
Conductorul compartimentului Presedintele comisiei de inventariere,
financiar-contabil, ......................................
.............................
ANEXA 1g)
la normele metodologice
SITUATIE
privind calculul amortizrii pe luna ................... anul ..........
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire| Cont | Nr. | Cod de | Valoarea de | Luna i |
|crt.| activ | contabil| inventar| clasificare| nregistrare | anul n |
| | fix | | | din Catalog| n contabilitate| care ncepe|
| | corporal| | | | - lei - | amortizarea|
|____|_________|_________|_________|____________|_________________|____________|
| A | B | C | D | E | 1 | 2 |
|____|_________|_________|_________|____________|_________________|____________|
| 1 | Cldiri | | 1 | | | |
|____|_________|_________|_________|____________|_________________|____________|
| | | | | | | |
|____|_________|_________|_________|____________|_________________|____________|
| | | | | | | |
|____|_________|_________|_________|____________|_________________|____________|
______________________________________________________________________________
|Durata |Durata |Amortizare|Nr. de luni |Valoarea |Valoarea rmas|
|normal de |normal de |lunar |pentru care |amortizrii|de amortizat |
|funcionare |funcionare | - lei - |s-a calculat |cumulate | - lei - |
|din Catalog |din Catalog | |amortizarea | - lei - | |
| - ani - | - luni - | | - luni - | | |
|____________|____________|__________|_____________|___________|_______________|
| 3 | 4 | 5 = 1 / 4| 6 | 7 = 5 x 6 | 8 = 1 - 7 |
|____________|____________|__________|_____________|___________|_______________|
| | | | | | |
|____________|____________|__________|_____________|___________|_______________|
| | | | | | |
|____________|____________|__________|_____________|___________|_______________|
Conductorul compartimentului ntocmit.
financiar-contabil, ..............
.............................
ANEXA 2
la normele metodologice
NREGISTRAREA N CONTABILITATE
a rezultatelor reevalurii activelor fixe corporale
Institutiile publice care procedeaz la evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale
potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul institutiilor publice, aprobat prin Legea
nr. 493/2003, cu modificrile si completrile ulterioare, vor reflecta n contabilitate
diferentele din reevaluare respective, astfel:
1. n cazul activelor fixe neamortizabile (bunuri apartinnd domeniului public si privat
al statului si al unittilor administrativ-teritoriale, bunuri din patrimoniul cultural
national, armament si tehnic de lupt etc.):
a) Dac rezultatul reevalurii este o crestere a valorii contabile, aceasta se trateaz
astfel:
a.1) ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentat n cadrul capitalurilor proprii:
% = 105 "Rezerve din reevaluare"
2111 "Terenuri"
2112 "Amenajri la terenuri"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si
plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale
si alte active fixe corporale"
215 "Alte active ale statului"
a.2) transferul diferentelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor apartinnd
domeniului public sau privat al statului sau al unittilor administrativ-teritoriale,
concomitent cu nregistrarea cresterii de valoare:
105 "Rezerve din reevaluare" = %
101 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul public al
statului"
102 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al
statului"
103 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul public al
unittilor administrativ-
teritoriale"
104 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al
unittilor administrativ-
teritoriale"
b) Dac rezultatul reevalurii este o descrestere a valorii contabile, aceasta se trateaz
astfel:
b.1) ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul capitalurilor proprii:
105 "Rezerve din reevaluare" = %
2111 "Terenuri"
2112 "Amenajri la terenuri"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si
plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale"
215 "Alte active ale statului"
b.2) transferul diferentelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor apartinnd
domeniului public sau privat al statului sau al unittilor administrativ-teritoriale,
concomitent cu nregistrarea descresterii de valoare:
% = 105 "Rezerve din reevaluare"
101 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul public al
statului"
102 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al
statului"
103 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul public al
unittilor administrativ-
teritoriale"
104 "Fondul bunurilor care
alctuiesc domeniul privat al
unittilor administrativ-
teritoriale"
2. n cazul activelor fixe amortizabile:
a) Dac rezultatul reevalurii este o crestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz
astfel:
a.1) n situatia n care nu a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioar
recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ:
NOT:
Reevaluarea efectuat n anul 2003 nu a condus la diminuarea valorii de nregistrare n
contabilitate a activelor fixe reevaluate si nregistrarea pe cheltuieli a descresterii de
valoare:
- transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de functionare consumate
la momentul reevalurii asupra contului de amortizare:
105 "Rezerve din reevaluare" = 281 "Amortizri privind activele
fixe corporale"
- ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentat n cadrul capitalurilor proprii:
% = 105 "Rezerve din reevaluare"
2112 "Amenajri la terenuri"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale"
a.2) n situatia n care a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioar
recunoscut ca o cheltuial aferent acelui activ:
- ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscut la reevaluarea
anterioar la acel activ:
% = 7813 "Venituri din ajustri privind
2112 "Amenajri la terenuri" deprecierea activelor fixe"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale"
- diferenta rmas dup acoperirea descresterii de valoare recunoscut la reevaluarea
anterioar la acel activ se nregistreaz pe seama rezervelor din reevaluare:
% = 105 "Rezerve din reevaluare"
2112 "Amenajri la terenuri"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale"
b) Dac rezultatul reevalurii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se
trateaz astfel:
- transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de functionare consumate
la momentul reevalurii asupra contului de amortizare:
281 "Amortizri privind activele = 105 "Rezerve din reevaluare"
fixe corporale"
- ca o scdere a rezervei din reevaluare, prezentat n cadrul capitalurilor proprii, n
limita rezervelor existente:
105 "Rezerve din reevaluare" = %
2112 "Amenajri la terenuri"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si
plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie
a valorilor umane si materiale
si alte active fixe corporale"
- diferenta rmas neacoperit din rezervele din reevaluare existente se nregistreaz ca
o cheltuial:
6813 "Cheltuieli operationale privind = %
ajustrile pentru deprecierea 2112 "Amenajri la terenuri"
activelor fixe" 212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si
plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale"
- ca o cheltuial cu ntreaga valoare a descresterii de valoare, dac nu au fost
constituite rezerve din reevaluare aferente acelui activ la reevaluarea anterioar:
6813 "Cheltuieli operationale privind = %
ajustrile pentru deprecierea 2112 "Amenajri la terenuri"
activelor fixe" 212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si
plantatii"
214 "Mobilier, aparatur birotic,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active fixe corporale"
ANEXA 3
la normele metodologice
EXEMPLIFICAREA
operatiunilor de reevaluare a unui activ fix amortizabil
1. Datele de identificare a activului fix corporal:
- cldire administrativ din domeniul privat al statului - cod 1.6.4
- data intrrii n patrimoniu - noiembrie 2000
- valoarea de nregistrare n contabilitate - 200.000 lei
- prima reevaluare a fost efectuat la 31 decembrie 2003
- a doua reevaluare estimat n 2008
- a treia reevaluare estimat n 2010
- a patra reevaluare estimat n 2012
- a cincea reevaluare estimat n 2013
2. Diferentele din reevaluare sunt stabilite n Situatia diferentelor din reevaluarea
activelor fixe corporale care se supun amortizrii ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004,
prezentat n anexa nr. 2a la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate
n patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fr scop patrimonial, cu
modificrile si completrile ulterioare, pentru anul 2003, si n anexele nr. 1a), 1b), 1c),
1d), 1e) si 1f) la normele metodologice, pentru urmtorii ani.
NOT:
Exemplificarea prezentat n continuare s-a dorit a fi un exercitiu pentru ntelegerea si
aplicarea tratamentului contabil pentru cresterea si descresterea de valoare a activelor fixe
corporale reevaluate, dar n practic se pot ntlni situatii de cresteri consecutive,
descresteri consecutive sau alternative, cresteri si descresteri ale valorilor activelor fixe
corporale reevaluate. De asemenea, mentionm c toate datele prezentate sunt aleatorii.
ANEXA 2a
la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003
REEVALUAREA I: 31 decembrie 2003
Aprobat
Ordonator de credite
SITUATIA
privind determinarea diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale care se supun
amortizrii ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004
______________________________________________________________________________
|Denumire activ|Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de |Durata |Durata |
|fix |inventar|clasifi- |luna |nregistrare |normal |normal |
| | |caie din|intrrii |n |de |de |
| | |Catalog |n |contabilitate|utilizare|utilizare|
| | | |patrimoniu| - lei - |din |consumat|
| | | | | |Catalog |la 31 |
| | | | | |- luni - |decembrie|
| | | | | | |2003 |
| | | | | | |- luni - |
|______________|________|_________|__________|_____________|_________|_________|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
|______________|________|_________|__________|_____________|_________|_________|
|cldire | 1000 | 1.5 | Nov. 2000| 200.000 | 600 | 36 |
|administrativ| | | | | | |
|______________|________|_________|__________|_____________|_________|_________|
| | | | | | | |
|______________|________|_________|__________|_____________|_________|_________|
______________________________________________________________________________
| Durata | Gradul de | Valoarea | Valoarea | Coeficient de| Valoarea de |
| normal de| utilizare | aferent | aferent | actualizare | nregistrare |
| utilizare | - % - | duratei | duratei | | n |
| rmas | | normale de| normale de| | contabilitate |
| - luni - | | utilizare | utilizare | | actualizat |
| | | consumat | rmas | | - lei - |
| | | - lei - | - lei - | | |
|___________|___________|___________|___________|______________|_______________|
| 4 = 2 - 3 | 5 = 3 / 2 | 6 = 1 x 5 | 7 = 1 - 6 | 8 | 9 = 1 x 8 |
|___________|___________|___________|___________|______________|_______________|
| 564 | 6% | 12.000 | 188.000 | 1,6 | 320.000 |
|___________|___________|___________|___________|______________|_______________|
| | | | | | |
|___________|___________|___________|___________|______________|_______________|
______________________________________________________________________________
|Diferene |Ajustri ale |Diferene de |Diferene de |Diferene de | Valoarea |
|din |valorii de |nregistrare |nregistrare |nregistrare | de |
|reevaluare|nregistrare |n |n |n | amortizat |
| - lei - |n |contabilitate|contabilitate|contabilitate| |
| |contabilitate|la |la |la | |
| |actualizat |31 decembrie |31 decembrie |31 decembrie | |
| |propuse de |2003 |2003 aferente|2003 aferente| |
| |comisia de | - lei - |duratei |duratei | |
| |inventariere | |normale de |normale de | |
| | - lei - | |utilizare |utilizare | |
| | | |consumat |rmas | |
| | | | - lei - | - lei - | |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|___________|
|10 = 9 - 1| 11 | 12 = 10 + 11| 13 = 12 x 5 | 14 = 12 - 13|15 = 7 + 14|
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|___________|
| 120.000 | - | 120.000 | 7.200 | 112.800 | 300.800 |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____________|_____________|_____________|_____________|___________|
Conductorul Preedintele comisiei
compartimentului financiar-contabil, de inventariere,
.................................... .....................
ANEXA 1a)
la normele metodologice
REEVALUAREA a 2-a: decembrie 2008
REEVALUAREA a 3-a: decembrie 2010
REEVALUAREA a 4-a: decembrie 2012
REEVALUAREA a 5-a: decembrie 2013
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public sau privat care
se amortizeaz
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Durata normal de funcionare din Catalog - luni -
B - Durata normal de funcionare consumat la data reevalurii - luni -
______________________________________________________________________________
|Denumire activ|Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de | A | B |
|fix corporal |inventar|clasificare|luna |nregistrare | | |
| | |din Catalog|intrrii n|n | | |
| | | |patrimoniu/|contabilitate| | |
| | | |Anul i | - lei - | | |
| | | |luna | | | |
| | | |ultimei | | | |
| | | |reevaluri | | | |
|______________|________|___________|___________|_____________|________|_______|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
|______________|________|___________|___________|_____________|________|_______|
|Cldire | 1000 | 1.6.4 | Dec. 2003 | 320.000 | 600 | 96 |
|administrativ| | | | | | |
|______________|________|___________|___________|_____________|________|_______|
|Cldire | 1000 | 1.6.4 | Dec. 2008 | 466.112 | 600 | 120 |
|administrativ| | | | | | |
|______________|________|___________|___________|_____________|________|_______|
|Cldire | 1000 | 1.6.4 | Dec. 2010 | 384.542 | 600 | 144 |
|administrativ| | | | | | |
|______________|________|___________|___________|_____________|________|_______|
|Cldire | 1000 | 1.6.4 | Dec. 2012 | 157.662 | 600 | 156 |
|administrativ| | | | | | |
|______________|________|___________|___________|_____________|________|_______|
______________________________________________________________________________
| Durata | Gradul de| Valoarea | Valoarea | Indicele | Valoarea de |
| normal de | utilizare| aferent | aferent | preurilor | nregistrare |
| funcionare| - % - | duratei | duratei | de consum- | n |
| rmas | | normale de | normale de | total | contabilitate |
| - luni - | | funcionare| funcionare| (estimri) | actualizat |
| | | consumat | rmas | | (reevaluat) |
| | | - lei - | - lei - | | - lei - |
|____________|__________|____________|____________|____________|_______________|
| 4 = 2 - 3 | 5 = 3 / 2| 6 = 1 x 5 | 7 = 1 - 6 | 8 | 9 = 1 x 8 |
|____________|__________|____________|____________|____________|_______________|
| 504 | 16% | 51.200 | 268.800 | 1,4566 | 466.112 |
|____________|__________|____________|____________|____________|_______________|
| 480 | 20% | 93.222 | 372.890 | 0,8250 | 384.542 |
|____________|__________|____________|____________|____________|_______________|
| 456 | 24% | 92.290 | 292.252 | 0,410 | 157.662 |
|____________|__________|____________|____________|____________|_______________|
| 444 | 26% | 40.992 | 116.670 | 1,120 | 176.581 |
|____________|__________|____________|____________|____________|_______________|
______________________________________________________________________________
| Diferene din | Diferene din | Diferene din | Valoarea de|
| reevaluare de | reevaluare de | reevaluare de | amortizat |
| nregistrat n | nregistrat n | nregistrat n | - lei - |
| contabilitate la | contabilitate la data| contabilitate la data| |
| data reevalurii | reevalurii aferente | reevalurii aferente | |
| - lei - | duratei normale de | duratei normale de | |
| | funcionare consumat| funcionare rmas | |
| | - lei - | - lei - | |
|___________________|______________________|______________________|____________|
| 10 = 9 - 1 | 11 = 10 x 5 | 12 = 10 - 11 | 13 = 7 + 12|
|___________________|______________________|______________________|____________|
| 146.112 | 23.378 | 122.734 | 391.534 |
|___________________|______________________|______________________|____________|
| -81.570 | -16.314 | -65.256 | 307.634 |
|___________________|______________________|______________________|____________|
| -226.880 | -54.451 | -172.429 | 119.823 |
|___________________|______________________|______________________|____________|
| 18.919 | 4.919 | 14.000 | 130.670 |
|___________________|______________________|______________________|____________|
Conductorul Preedintele comisiei
compartimentului financiar-contabil, de inventariere,
.................................... .....................
FIA MIJLOCULUI FIX
Grupa
| Nr. inventar ......... | ......... | |
| Fel, serie, nr., dat document | |
| provenien | |
| | |
| Valoare de inventar | |
| .................................. | Codul de clasificare 1.6.4. ........... |
| Amortizare lunar ................ | |
| Denumirea mijlocului fix i | Data drii n folosin |
| caracteristici tehnice | Anul 2000 |
| | |
| Cldire administrativ ........... | Luna decembrie ........................ |
| | Data amortizrii complete |
| | Anul 2050 |
| | Luna .................................. |
| Accesorii | Durata normal de funcionare |
| | 50 ani ................................ |
| | Cota de amortizare |
| | 2% .......% |
|____________________________________|_________________________________________|
______________________________________________________________________________
|Nr. |Documentul|Operaiunile care |Buc.| Debit | Credit| Sold | Sold |
|inventar|(data, |privesc micarea, | | | | | cont |
|(de la |felul, |creterea sau | | | | | 105 |
|numr la|numrul) |diminuarea valorii | | | | | |
|numr) | |mijlocului fix | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| 1000 |Factura | Achiziie | 1 |200.000| - |200.000| - |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | |120.000| - |320.000|112.800|
| |contabil | reevaluare 2003 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | |146.112| - |466.112|235.534|
| |contabil | reevaluare 2008 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | | - | 81.570|384.542|170.278|
| |contabil | reevaluare 2010 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | | - |224.729|159.813| - |
| |contabil | reevaluare 2012 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | | - | 2.151|157.662| - |
| |contabil | reevaluare 2012 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | | 2.151| - |159.813| - |
| |contabil | reevaluare 2013 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene | | 16.768| - |176.581| 11.849|
| |contabil | reevaluare 2013 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
ANEXA 1d)
la normele metodologice
REEVALUAREA I-a: decembrie 2003
REEVALUAREA a II-a: decembrie 2008
REEVALUAREA a III-a: decembrie 2010
REEVALUAREA a IV-a: decembrie 2012
REEVALUAREA a V-a: decembrie 2013
Aprobat.
Ordonator de credite
SITUAIA
diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public sau privat care
se amortizeaz
Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Durata normal de funcionare consumat la data reevalurii/Durata normal de
funcionare consumat ntre reevaluarea curenti cea anterioar - luni -
______________________________________________________________________________
|Denumire activ|Nr. |Cod de |Anul i |Valoarea de |Durata | A|
|fix corporal |inventar|clasificare|luna |nregistrare |normal de | |
| | |din Catalog|intrrii |n |funcionare| |
| | | |n |contabilitate |din | |
| | | |patrimoniu/ | - lei - |Catalog/ | |
| | | |Anul i luna| |Durata | |
| | | |ultimei | |rmas la | |
| | | |reevaluri | |ultima | |
| | | | | |reevaluare | |
| | | | | | - luni - | |
|______________|________|___________|____________|______________|___________|__|
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3|
|______________|________|___________|____________|______________|___________|__|
|Cldire | 1000 | 1.6.4 |Decembrie | 320.000 | 600 |96|
|administrativ| | |2003 | | | |
|______________|________|___________|____________|______________|___________|__|
| | | |Decembrie | 391.534 | 504 |24|
| | | |2008 | | | |
|______________|________|___________|____________|______________|___________|__|
| | | |Decembrie | 307.634 | 480 |24|
| | | |2010 | | | |
|______________|________|___________|____________|______________|___________|__|
| | | |Decembrie | 119.823 | 456 |12|
| | | |2012 | | | |
|______________|________|___________|____________|______________|___________|__|
______________________________________________________________________________
|Durata |Gradul de|Valoarea |Valoarea |Valoarea |Diferene din|Valoarea|
|normal de |utilizare|aferent |aferent |just |reevaluare de|de |
|funcionare| - % - |duratei |duratei |propus |nregistrat |amorti- |
|rmas | |normale de |normale de |de |n |zat |
| - luni - | |funcionare|funcionare|evaluator|contabilitate| - lei -|
| | |consumat |rmas | |la data | |
| | | - lei - | - lei - | |reevalurii | |
| | | | | | - lei - | |
|___________|_________|___________|___________|_________|_____________|________|
| 4 = 2 - 3 |5 = 3 / 2| 6 = 1 x 5 | 7 = 1 - 6 | 8 | 9 = 8 - 7 | 10 = 8 |
|___________|_________|___________|___________|_________|_____________|________|
| 504 | 16,0| 51.200 | 268.800 | 391.534 | 122.734 | 391.534|
|___________|_________|___________|___________|_________|_____________|________|
| 480 | 4,761904| 18.644 | 372.890 | 307.634 | -65.256 | 307.634|
|___________|_________|___________|___________|_________|_____________|________|
| 456 | 5,0| 15.382 | 292.252 | 119.823 | 172.429 | 119.823|
|___________|_________|___________|___________|_________|_____________|________|
| 444 | 2,63157| 3.153 | 116.670 | 130.670 | 14.000 | 130.670|
|___________|_________|___________|___________|_________|_____________|________|
NOT:
Primul indicator din coloanele D, 1, 2 i 3 se completeaz la prima reevaluare.
Al doilea indicator din coloanele D, 1, 2 i 3 se completeaz la reevalurile
ulterioare.
Conductorul compartimentului Preedintele comisiei de
financiar-contabil, inventariere,
............................. ........................
FIA MIJLOCULUI FIX
Grupa
| Nr. inventar ......... | ......... | |
| Fel, serie, nr., dat document | |
| provenien |_________________________________________|
| .................................. | |
| Valoare de inventar | |
| .................................. | Codul de clasificare 1.6.4. ........... |
| Amortizare lunar ................ | |
| Denumirea mijlocului fix i | Data drii n folosin |
| caracteristici tehnice | Anul 2000 |
| | |
| | Luna decembrie ........................ |
| Cldire administrativ | Data amortizrii complete |
| .................................. | Anul 2050 |
| | Luna .................................. |
| Accesorii | Durata normal de funcionare |
| | 50 ani ................................ |
| | Cota de amortizare |
| | 2% .......% |
|____________________________________|_________________________________________|
(verso)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Documentul|Operaiunile care |Buc.| Debit | Credit| Sold | Sold |
|inventar|(data, |privesc micarea, | | | | | cont |
|(de la |felul, |creterea sau | | | | | 105 |
|numr la|numrul) |diminuarea valorii | | | | | |
|numr) | |mijlocului fix | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| 1000 |Factura | Achiziie | 1 |200.000| - |200.000| |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Reevaluare 2003 | |120.000| - |320.000|112.800|
| |contabil | | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Eliminare amortizare| | - | 19.200|300.800| - |
| |contabil | 2001 - 2003 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Eliminare amortizare| | - | 32.000|268.800| - |
| |contabil | 2003 - 2008 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene reevaluare| |122.734| - |391.534|235.534|
| |contabil | 2008 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Eliminare amortizare| | - | 18.644|372.890| - |
| |contabil | 2008 - 2010 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene reevaluare| | - | 65.256|307.634|170.278|
| |contabil | 2010 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Eliminare amortizare| | - | 15.382|292.252| - |
| |contabil | 2010 - 2012 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene reevaluare| | - |170.278|121.974| - |
| |contabil | 2012 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene reevaluare| | - | 2.151|119.823| - |
| |contabil | 2012 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Eliminare amortizare| | - | 3.153|116.670| - |
| |contabil | 2012 - 2013 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene reevaluare| | 2.151| - |118.821| - |
| |contabil | 2013 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
| |Nota | Diferene reevaluare| | 11.849| - |130.670| 11.849|
| |contabil | 2013 | | | | | |
|________|__________|_____________________|____|_______|_______|_______|_______|
A. nregistrarea n contabilitate a diferentelor din reevaluare, n situatia n care
operatiunile de reevaluare a activului fix amortizabil se efectueaz prin utilizarea
indicelui preturilor de consum total care determin recalcularea amortizrii proportional
cu schimbarea valorii contabile a activului
I. nregistrrile contabile dup prima reevaluare
n anul 2003 diferentele din reevaluarea activelor fixe au fost nregistrate n
contabilitate potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe aflate n patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fr scop
patrimonial, cu modificrile si completrile ulterioare, astfel nct, dup reevaluare si
transpunerea soldurilor la 1 ianuarie 2006 conform Ordinului ministrului finantelor
publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilittii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice
si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificrile si completrile ulterioare, situatia
din conturile 212 "Constructii", 2812 "Amortizarea constructiilor" si 1052 "Rezerve din
reevaluarea constructiilor" aferente activului fix se prezint astfel:
1. Situatia din contul 212 "Constructii" aferent activului fix corporal:
SID = 200.000 lei
RD = 120.000 lei
RC = -
SFD = 320.000 lei
2. Situatia din contul 2812 "Amortizarea constructiilor" aferent activului fix corporal:
SIC = 12.000 lei
RC = 7.200 lei
RD = -
SFC = 19.200 lei
3. Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului
fix corporal:
SIC = -
RC = 120.000 lei
RD = 7.200 lei
SFC = 112.800 lei
Amortizarea nregistrat n contul 2812 "Amortizarea constructiilor" ntre prima si a
doua reevaluare (2003 - 2008) este de 32.000 lei.
II. nregistrri contabile dup a doua reevaluare (decembrie 2008):
a) transferul rezervei din reevaluare aferent duratei normale de functionare consumat
la momentul reevalurii asupra contului de amortizare:
1052 "Rezerve din reevaluarea = 2812 "Amortizarea 23.378 lei
constructiilor" constructiilor"
b) cresterea rezervei din reevaluare deoarece nu a existat o descrestere de valoare la
reevaluarea anterioar recunoscut ca o cheltuial:
212 "Constructii" = 1052 "Rezerve din 146.112 lei
reevaluarea
constructiilor"
c) nregistrarea eventualelor ajustri de depreciere la propunerea comisiei de
inventariere [efectuat n formularul "Lista de inventariere" (cod 14-3-12)]:
6813 "Cheltuieli operationale = 2912 "Ajustri pentru
privind ajustrile pentru deprecierea
deprecierea activelor fixe" constructiilor"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = 112.800 lei
RC = 146.112 lei
TRC = 258.912 lei
RD = 23.378 lei
SFC = 235.534 lei
d) nregistrarea amortizrii ntre a doua si a treia reevaluare (2008 - 2010):
6811 "Cheltuieli operationale = 2812 "Amortizarea 18.644 lei
privind amortizarea constructiilor"
activelor fixe"
III. nregistrri contabile dup a treia reevaluare (decembrie 2010):
a) transferul rezervei din reevaluare aferent duratei normale de functionare consumate
la momentul reevalurii asupra contului de amortizare:
2812 "Amortizarea = 1052 "Rezerve din 16.314 lei
constructiilor" reevaluarea
constructiilor"
b) scderea rezervei din reevaluare n limita rezervelor existente:
1052 "Rezerve din reevaluarea = 212 "Constructii" 81.570 lei
constructiilor"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = 235.534 lei
RC = 16.314 lei
TRC = 251.848 lei
RD = 81.570 lei
SFC = 170.278 lei
c) anularea (sau diminuarea) eventualelor ajustri de depreciere constituite anterior:
2912 "Ajustri pentru = 7813 "Venituri din ajustri
deprecierea privind deprecierea
constructiilor" activelor fixe"
d) nregistrarea amortizrii ntre a treia si a patra reevaluare (2010 - 2012):
6811 "Cheltuieli operationale = 2812 "Amortizarea 15.382 lei
privind amortizarea constructiilor"
activelor fixe"
IV. nregistrri contabile dup a patra reevaluare (decembrie 2012):
a) transferul rezervei din reevaluare aferent duratei normale de functionare consumate
la momentul reevalurii asupra contului de amortizare:
2812 "Amortizarea = 1052 "Rezerve din reevaluarea 54.451 lei
constructiilor" constructiilor"
b) scderea rezervei din reevaluare n limita rezervelor existente:
1052 "Rezerve din reevaluarea = 212 "Constructii" 224.729 lei
constructiilor"
c) nregistrarea descresterii de valoare neacoperit din rezervele din reevaluare:
6813 "Cheltuieli operationale = 212 "Constructii" 2.151 lei
privind ajustrile pentru
deprecierea activelor
fixe"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = 170.278 lei
RC = 54.451 lei
TRC = 224.729 lei
RD = 224.729 lei
SFC = -
d) nregistrarea amortizrii ntre a patra si a cincea reevaluare (2012 - 2013):
6811 "Cheltuieli operationale = 2812 "Amortizarea 3.153 lei
privind amortizarea constructiilor"
activelor fixe"
V. nregistrri contabile dup a cincea reevaluare (decembrie 2013):
a) transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de functionare consumate
la momentul reevalurii asupra contului de amortizare:
1052 "Rezerve din reevaluarea = 2812 "Amortizarea 4.919 lei
constructiilor" constructiilor"
b) cresterea de valoare care compenseaz cheltuiala cu descresterea de valoare
recunoscut la reevaluarea anterioar la acel activ:
212 "Constructii" = 7813 "Venituri din ajustri 2.151 lei
privind deprecierea
activelor fixe"
c) diferenta rmas dup acoperirea descresterii de valoare recunoscut la reevaluarea
anterioar la acel activ:
212 "Constructii" = 1052 "Rezerve din reevaluarea 16.768 lei
constructiilor"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = -
RC = 16.768 lei
TRC = 16.768 lei
RD = 4.919 lei
SFC = 11.849 lei
B. Operatiunile de reevaluare a activului fix amortizabil se efectueaz de evaluatori
autorizati la valoarea just, care determin eliminarea amortizrii din valoarea contabil
(nregistrat n contul 2xx)
I. nregistrrile contabile dup prima reevaluare
n anul 2003 diferentele din reevaluarea activelor fixe au fost nregistrate n
contabilitate potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003,
cu modificrile si completrile ulterioare, astfel nct, dup reevaluare si transpunerea
soldurilor la 1 ianuarie 2006 potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr.
1.917/2005, cu modificrile si completrile ulterioare, situatia din conturile 212
"Constructii", 2812 "Amortizarea constructiilor" si 1052 "Rezerve din reevaluarea
constructiilor" aferente activului fix se prezint astfel:
1. Situatia din contul 212 "Constructii" aferent activului fix corporal:
SID = 200.000 lei
RD = 120.000 lei
RC = -
SFC = 320.000 lei
2. Situatia din contul 2812 "Amortizarea constructiilor" aferent activului fix corporal:
SIC = 12.000 lei
RC = 7.200 lei
RD = -
SFC = 19.200 lei
3. Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului
fix corporal:
SIC = -
RC = 120.000 lei
RD = 7.200 lei
SFC = 112.800 lei
Amortizarea nregistrat n contul 2812 "Amortizarea constructiilor" ntre prima si a
doua reevaluare (2003 - 2008) este de 32.000 lei.
Eventualele ajustri de depreciere nregistrate n perioada 2006 - 2007 la propunerea
comisiei de inventariere [efectuat n formularul "Lista de inventariere" (cod 14-3-12)]:
6813 "Cheltuieli operationale = 2912 "Ajustri pentru
privind ajustrile pentru deprecierea
deprecierea activelor constructiilor"
fixe"
II. nregistrri contabile dup a doua reevaluare (decembrie 2008):
a) eliminarea amortizrii aferente duratei normale de functionare consumate din
valoarea activului fix, pentru perioada 2001 - 2003:
2812 "Amortizarea = 212 "Constructii" 19.200 lei
constructiilor"
b) eliminarea amortizrii aferente duratei normale de functionare consumate din
valoarea activului fix, pentru perioada 2003 - 2008:
2812 "Amortizarea = 212 "Constructii" 32.000 lei
constructiilor"
c) diferentele din reevaluare aferente duratei normale de functionare rmase:
212 "Constructii" = 1052 "Rezerve din 122.734 lei
reevaluarea
constructiilor"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SI = 112.800 lei
RC = 122.734 lei
SFC = 235.534 lei
d) anularea (sau diminuarea) eventualelor ajustri de depreciere constituite anterior:
2912 "Ajustri pentru = 7813 "Venituri din ajustri
constructiilor" deprecierea privind
deprecierea activelor
fixe"
e) nregistrarea amortizrii ntre a doua si a treia reevaluare (2008 - 2010):
6811 "Cheltuieli operationale = 2812 "Amortizarea 18.644 lei
privind amortizarea constructiilor"
activelor fixe"
III. nregistrri contabile dup a treia reevaluare (decembrie 2010):
a) eliminarea amortizrii aferente duratei normale de functionare consumate din
valoarea activului fix, pentru perioada 2008 - 2010:
2812 "Amortizarea = 212 "Constructii" 18.644 lei
constructiilor"
b) scderea rezervei din reevaluare, n limita rezervelor existente:
1052 "Rezerve din reevaluarea = 212 "Constructii" 65.256 lei
constructiilor"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = 235.534 lei
RD = 65.256 lei
SFC = 170.278 lei
c) nregistrarea amortizrii ntre a treia si a patra reevaluare (2010 - 2012):
6811 "Cheltuieli operationale = 2812 "Amortizarea 15.382 lei
privind amortizarea constructiilor"
activelor fixe"
IV. nregistrri contabile dup a patra reevaluare (decembrie 2012):
a) eliminarea amortizrii aferent duratei normale de functionare consumate din
valoarea activului fix, pentru perioada 2010 - 2012:
2812 "Amortizarea = 212 "Constructii" 15.382 lei
constructiilor"
b) scderea rezervei din reevaluare, n limita rezervelor existente:
1052 "Rezerve din reevaluarea = 212 "Constructii" 170.278 lei
constructiilor"
c) diferenta rmas neacoperit din rezervele din reevaluare existente:
6813 "Cheltuieli operationale = 212 "Constructii" 2.151 lei
privind ajustrile pentru
deprecierea activelor
fixe"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = 170.278 lei
RD = 170.278 lei
SFC = -
d) nregistrarea amortizrii ntre a patra si a cincea reevaluare (2012 - 2013):
6811 "Cheltuieli operationale = 2812 "Amortizarea 3.153 lei
privind amortizarea constructiilor"
activelor fixe"
V. nregistrri contabile dup a cincea reevaluare (decembrie 2013):
a) eliminarea amortizrii aferente duratei normale de functionare consumate din
valoarea activului fix corporal, pentru perioada 2012 - 2013:
2812 "Amortizarea = 212 "Constructii" 3.153 lei
constructiilor"
b) nregistrarea venitului care s compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscut la
reevaluarea anterioar la acel activ:
212 "Constructii" = 7813 "Venituri din ajustri 2.151 lei
privind deprecierea
activelor fixe"
c) constituirea rezervelor din reevaluare cu diferenta rmas dup acoperirea
descresterii de valoare recunoscut la reevaluarea anterioar:
212 "Constructii" = 1052 "Rezerve din reevaluarea 11.849 lei
constructiilor"
Situatia din contul 1052 "Rezerve din reevaluarea constructiilor" aferent activului fix
corporal:
SIC = -
RC = 11.849 lei
SFC = 11.849 lei