EVALUARE INIŢIALĂ GRUPA MIJLOCIE AN ŞCOLAR 2008-2009

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Educarea limbajului 1. să pronunţe corect vocale şi grupuri de consoane; 2. să audieze cu atenţie un fragment dintr-o poveste şi să o continue; 3. să recunoască o poveste după citirea unui fragment din aceasta; 4. să povestească un text cu ajutorul imaginilor, respectând ordinea cronologică a acţiunilor. II. ŞTIINŢĂ 1. Activitate matematică a) să grupeze obiectele după un criteriu dat ( mărime, culoare, formă); b) să compare grupele de obiecte prin asociere globală ( multe, puţine); c) să numere şi să construiască grupe de obiecte în limitele 1-3; d) să recunoască cifrele în limitele 1-3. 2. Cunoaşterea mediului a) să enumere câteva fructe şi legume; b) să identifice şi să denumească 2-3 animale domestice sau sălbatice; c) să precizeze mediul în care trăiesc (pădure, casă); d) să grupeze imagini în raport cu 2-3 noţiuni generale (animale,fructe). III. OM SI SOCIETATE 1. Educatie pentru societate a) să cunoască numele şi prenumele lui şi al părinţilor; b) să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi.

b) să verbalizeze acţiunile specifice întreprinse cu uneltele de lucru. b) să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului. săritură. galben. b) să recunoască culorile roşu. în grupuri mici şi individual cântece pentru copii.2. folosind un limbaj adecvat. Activitate practică a) să cunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. V. Educaţie muzicală a) să cânte în colectiv. b) să recunoască unele sunete din natură şi mediul înconjurător. portocaliu. albastru. PSIHOMOTRIC Educaţie fizică a) să cunoască şi să răspundă motric la o comandă dată. Interpretarea rezultatelor : .nivel mediu . Educaţie artistico-plastică a) să compună în mod original şi personal spaţiul plastic. 2. ESTETIC SI CREATIV 1. IV.rezolva corect 50% din sarcinile date de educatoare .nivel maximal – rezolva corect toate sarcinile date de educatoare .nivel minimal – rezolva corect sub 50 % din sarcinile date de educatoare . verde. c) să execute corect exerciţii de mers. alergare.

1. crt . 4. 7.FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ NUMELE SI PRENUMELE ________________________________ GRUPA MIJLOCIE Nr.” Nivelul . 2. 8. Categoria de activitate Educarea limbajului Cunoaşterea mediului Activitate matematică Educatie ptr. societate Activitate practică Educaţie artistico-plastică Educaţie muzicală Educaţie fizică Tema „ Ascultă şi continuă ” ” Aşază la un loc tot ce este la fel” „ Spune câte sunt?” „De vorbă cu Pinochio!” ” Ce faci din…?” „ Picteaza ce-ti place mai mult.” „ Repetarea unor cântece cunoscute”. 5. 6. 3. „ Fuga la ursulet.

COPII NIVEL MINIMAL NR. COPII NIVEL MAXIMAL NR. COPII NIVEL MEDIU NR.2009 NR.CENTRALIZAREA REZULTATELOR GRUPA: MIJLOCIE EDUCATOARE: AN ŞCOLAR: 2008 . NR. COPII COPII EVALUAŢI NEEVALUAŢI NR. CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUME PRENUME NIVEL DE PERFORMANŢĂ .

21 22 23 24 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful