Numele și prenumele Data nașterii Perioada evaluării Grupa Educatoare

Evaluare inițială OBIECTIV: Verificarea nivelului de dezvoltare al preșcolarului în sfera comportamentului motor, cognitiv, verbal și socio-afectiv la începutul anului școlar 2011-2012 Punctaj obținut

ITEMI COMPORTAMENT MOTOR
1. Stă într-un picior timp de 3 secunde (echibrul ortostatic). 2. Rupe hârtia în două după demonstrație (coordonare oculomotorie). 3. Utilizează independent materiale pentru a picta, modela, desena. 4. Arată diferite părți ale propriului corp (nas, ochi, gură – orientare în schema corporală) 5. Ține corect creionul în mâna dreaptă (lateralitate). 6. Merge și aleargă cu ușurință, coordonându-și armonios mi șcările. 7. Se îmbracă și dezbracă singur. 8. Participă cu plăcere la jocuri de mi șcare, cu reguli.

Activități

ITEMI COMPORTAMENT COGNITIV
1. Compară două obiecte după criteriul lungimii (lung - scurt). 2. Sortează obiectele după mărime (mare - mic). 3. Recunoaște și să denumească culorile: roșu, galben, albastru. 4. Reproduce o poezie din strofe (8 versuri). 5. Grupează imaginile în raport cu două noțiuni gen (animale - flori). 6. Formulează întrebări referitoare la schimbările din jur. 7. Recunoaște și denumește obiecte din jur. 8. Descrie modul de utilizare al obiectelor identificate.

Activități

Punctaj obționut

ITEMI COMPORTAMENT COGNITIV
1. Pronunță corect sunetele integrate în cuvinte, fără omisiuni, prelungiri sau inversiuni. 2. Își spune numele, prenumele și sexul. 3. Dă răspunsuri simple la întrebările adresate. 4. Folosește pluralul în vorbirea curentă. 5. Relatează simplu o întâmplare trăita sau imaginată. 6. Ascultă cu plăcere povești, indiferent de modul de redare. 7. Întreabă ce înseamnă cuvintele necunoscute. 8. Își adaptează discursul în funcție de interlocutor și de situa ție.

Activități

Punctaj obționut

Stăpânește deprinderi elementare de igienă corporală (se spală pe mâini și pe gură). 5. Stăpânește deprinderi elementare de autoservire (mănâncă singur). 3. Se adaptează cu ușurință colectivului din care face parte. Cere și oferă ajutor colegilor. mulțumesc). 4. 2. Utilizează curent formule de politețe față de adul ți și colegi (bună ziua. Își exprimă propriile trăiri în mod constructiv. poftim. 8. Acționează la cerințele educatoarei în executarea unor treburi zilnice (ajută la strângerea jucăriilor).ITEMI COMPORTAMENT COGNITIV 1. Respectă reguli simple de participare în activită ți de joc. 7. Activități Punctaj obționut CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI: LEGENDĂ CA – comportament atins CD – comportament în dezvoltare NS – necesită sprijin . 6. fără să se certe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful