You are on page 1of 17

2.

0

CIRI-CIRI MURID PEMULIHAN MATEMATIK

Matematik ialah satu cara berfikir, kajian pola, kajian perhubungan, satu seni, dan bahasa yang tersendiri, satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996), kanak-kanak mempelajari matematik didefinisikan melalui kegiatan seharian tertentu. Matematik corak selalunya struktur,

sebagai

pembelajaran/kajian

mengenai

perubahan dan ruang, atau dengan kata lain, kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang

menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik.

Masalah yang hadapi oleh kanak-kanak dalam matematik ialah mereka menulis nombor dengan terbalik sehingga menyebabkan jawapan yang mereka terima adalah salah. Selain itu, mereka juga kurang faham akan konsep masa, ruang, isipadu dan sebagainya. Ini menyebabkan konsep matematik mereka salah dan mereka tidak dapat menguasai matematik dengan baik.

urusan jual beli di kedai dan kantin. Berapakah bilangan gula-gula melebihi bilangan kek? . Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza. satu subset dikeluarkan. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas ini agar mereka boleh menjalani kehiduan dengan lebih terancang dan selesa. Contohnya. menentukan masa/waktu untuk melakukan sesuatu. Pengasingan atau mengambil jalan keluar daripada satu set objek. Menolak merupakan memisahkan atau mengurangkan kuantiti daripada satu kuantiti keseluruhan dan melibatkan baki yang tinggal. Contohnya: Terdapat 8 buah buku di atas meja. Set objek pertama disusun semula dan dipadankan dengan set objek kedua. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg. menentukan bilangan barang yang ingin diguna. Operasi tambah melibatkan penggabungan atau penyatuan dua set objek.Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang murid. melengkapkan ayat matematik. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. pelengkap dan penyekatan. Ujian Diagnostik Matematik dijalankan pada Muhammad Zaki Zazali khusus untuk kemahiran menolak. perbandingan. menolak secara spontan fakta asas tolak. Tolak juga bermaksud membandingkan dan mencari perbezaan. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut? Perbandingan merupakan dua set objek berasingan diberi. sedangkan operasi tolak pula berhubung dengan pengasingan atau pengurangan sesuatu set objek kepada set-set kecil. Contohnya: Terdapat 8 biji gula-gula dan 5 potong kek. tambang bas dan sebagainya. Operasi tolak biasanya diajar selepas operasi tambah. Ini melibatkan dua kuantiti dan melibatkan perbezaan. Konsep penolakan dapat difahami melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengambil jalan keluar. menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim dan penyelesaian masalah berkaitan penolakan. Kemahiran yang diajar pada peringkat ini adalah menulis ayat matematik. Dengan kata lain operasi tolak merupakan proses menterbalikkan operasi tambah.

ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Zaki juga tidak memberi perhatian sepenuhnya ketika di dalam kelas dan kurang keupayaan dalam pembelajaran dan ingatan serta kurang menguasai kemahiran Matematik terutama yang berkaitan dengan konsep abstrak. Jika konsep perbandingan masih dalam keadaan yang lemah. Selain itu. dia sudah mengenali nombor 1 – 10 dan juga sudah diperkenalkan dengan simbol (-) dan (=). Tahap kebolehan Zaki hanyalah menulis ayat Matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan dalam lingkungan 10 sahaja. Zaki tidak memahami menolak secara membuat perbandingan dan tidak berupaya memahami konsep perbandingan. Guru perlu membuat pengulangan secara berkali-kali malahan setiap hari. Contohnya: Saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. Contohnya: Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak kereta. Zaki memerlukan bahan maujud untuk dijadikan sebagai bahan kira-kira atau pun gambar sekurang-kurangnya. Zaki berupaya menambah walaupun mengambil masa yang lama. konsep-konsep penolakan yang lain juga tidak boleh diperkenalkan lagi. Masalah utama yang dihadapi oleh Zaki ialah dia tidak berupaya menolak secara spontan.Pelengkap adalah bermula dengan satu set objek. Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu? Penyekatan pula dalam konsep ini. Zaki mengalami daya ingatan yang lemah dan tidak berupaya mengingati sesuatu pada masa yang panjang. . 2 buah kereta berwarna biru dan dan yang lain berwarna merah. Kadang kala. Ini menyebabkan Zaki tidak memahami secara total apa yang telah diajarkan kepada mereka terutama di dalam matapelajaran Matematik yang melibatkan lebih banyak komponen-komponen atau sub topik yang lebih kompleks dan tidak bersedia untuk memperoleh kemahiran Matematik yang lain serta tidak berminat untuk mengikuti kemahiran yang seterusnya. Zaki akan terlupa cara untuk menolak dan perlu diajar sekali lagi. Berapa buah keretakah yang berwarna merah? Bagi Zaki. kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan.

Bentuk dan ruang – bentuk dua matra. isipadu cecair 3. Kemahiran asas pra-nombor Kemahiran asas pra-nombor dalam matematik terdiri daripada :     Warna Saiz Bentuk Jenis Kemahiran komputasi Kemahiran komputasi merujuk kepada pengiraan dalam matematik. tolak. timbangan berat. Contohnya Zaki membina ayat Matematik operasi tolak seperti berikut iaitu 4 – 6. Zaki juga turut tidak boleh membezakan nilai besar dan kecil. Kemahiran komputasi ini terdapat dalam setiap bidang pembelajaran matematik yang utama iaitu : 1. perwakilan data Komputasi pula bertujan untuk menilai kebolehan daripada operasi-operasi arithmatik secara tradisi seperti penambahan. panjang. darab dan bahagi. Statistik – purata. Ukuran – masa dan waktu. Nombor – nombor bulat. wang.Zaki turut mengalami kesukaran dalam memahami pelajaran nombor yang diajar di atas kertas kecuali ianya diwakili penerangan dengan benda sebenar dan kesukaran untuk memahami konsep dan pengiraan Matematik. pendaraban dan pembahagian kepada operasi yang memerlukan kepakaran melibatkan keempatempatnya secara serentak di dalam sesuatu penyelesaian. perpuluhan. pecahan. Pengiraan dalam matematik ini melibatkan empat operasi asas iaitu tambah. bentuk tiga matra 4. penolakan. peratus 2. Kadang-kala Zaki akan menulis huruf 3 menjadi ɛ. Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah .

Terdpat empat jenis penyelesaian masalah iaitu : o memerlukan satu langkah operasi Matematik o memerlukan dua langkah operasi Matematik o membezakan informasi yang diperlukan dan yang tidak o menunjukkan pemikiran secara logik di mana elemen-elemen yang tidak lengkap diberikan. Murid-murid dapat membuat penaksiran secara logik. Aplikasi Terdapat empat sub topik utama dalam aplikasi : 1) Ukuran  penilaian memerlukan pengenalan dan penggunaan ukuran unit biasa secara praktikal ke atas ukuran panjang. percutian dan musimmusim. 4) Belanjawan dan kewangan   memerlukan murid mengapliksikan kemahiran dan konsep Matematik dalam penyelesaian masalah kewangan. Dengan ini pelajar boleh menaksir apa yang telah dibelanja mengikut belanjawan yang telah ditetapkan dan boleh menyediakan akaun serta menyemak semula akaun tersebut. berat dan suhu 2) Pembacaan graf dan jadual  Penilaian memerlukan pembacaan graf dan jadual untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah memerlukan para pelajar menyelesaikan masalah berpandukan cerita ynag dibacakan kepada mereka atau yang dibaca oleh mereka.Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah dalam matematik digunakan dalam kehidupan harian. 3) Masa  Penialain mengenal pasti perbezaan masa. .

Masalah Matematik Mengenal pasti bentuk dan pola Penguasaan konsep nombor Penguasaan operasi asas matematik Masalah pembelajaran matematik di kalangan murid pemulihan Oleh : Miss Oon Boey Lay Masalah Murid : 1. tidak faham nilai tempat 6. tidak faham perkataan 5. tidak tahu menyelesaikan masalah . tak faham konsep/simbol 4. lupa 2. tidak reti ayat matematik 7. tidak ingat 3.

8. diskalkulia 5. kerisauan 2. disleksia 3. masalah ruang Kerisauan :  merupakan satu gejala gangguan emosi yang melibatkan perasaan trauma mahupun risau desebabkan oleh pengalaman masa lampai Ciri-ciri kerisauan . keliru dengan nombor yang hampir sama bentuk 2. tidak dapat ukur dengan unit piawai Masalah Umum Murid :  operasi asas  penyelesaian masalah  mathofobi (5 masalah)  ingatan  metakognitif  pengamatan visual  pengamatan auditori  bahasa Masalah Pembelajaran Matematik : 1. fobia matematik (mathophobia) 4. tidak tahu prosedur menyelesaikan masalacoo 1.

takut dan benci o tingkah laku o mengelakkan diri daripada keadaan atau punca anxiety o tidak dapat mengawal diri  Disleksia o kesulita untuk membaca atau kejyeil  Pendengaran o keliru sebelum atau selepas  pertuturan/penulisan  kesalahan mengejar perkataan  susunan huruf  perasaan kecewa atau putus asa serta merasa tiditi boleh dibantu oleh dari segi keupayaa mate  . berpeluh. mual. sistem percernaan terganggu.  emosi o mudah panik.kognitif o rasa takut terhadap perkara yang tidak pasti  somatik  menjadi terlalu berjaga-jaga erhadap sebarang kemungkinan yang dirasakan boleh mengancam keselamatanya  gejala tekanan darah tinggi. seram sejuk.

bpr terle.Ciri-ciri fobia matematik  tidak suka matematik Diskalkulia 1. suke mamahami arah kiri atau kanan 5.emi.bpr (terbalikkan (transportasi) 3. kesulitan pembelajaran di man rakas 2.os mp. arah 4.naca dam . . koordiasi otot dan tangan masalah ruang .ori mp.e. sukr mematuhi arahan semasa mebaca peta 6. sukar Suka memnaca bul 7.

Contohnya seperti berikut.)Nombor Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. 3–5-89-6 i)Masalah fizikal. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. pengurusan diri dan sosial Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkna baju. kidal dan pandai mengikat tali kasut Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan .

e)Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan . b)Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi..bodoh Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan. c)Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi d)Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan. belakang. kiri. bawah serta pengamatan yang lemah LANGKAH MEMBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA a) Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menanganinya. atas. kanan.

tu mcm ciri umum. g)Mengamalkan suasana kasih sayang serta bersikap prihatin dalam mengekalkan suasana harmoni h)Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik i)Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri j)Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus.kito thu dh dy meme gtu....jd aku spesifik kpd mate .ibu bapa f)Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika. pandai Mcm jgka masa penmpuab trhad aku xwt sebb bnda gtu meme sift dy dh.

Emosi dan Sosial 1.mnulis... Kesihatan c. Mental / Kecerdasan d.pstu trgkn la sikit Xdpt mnguasai kmhrn nombor iaitu mnyebt.xegt dh. Fizikal .mengigt dan dot dot. Fizikal b.hahaha Hok aku pehe gtu Mu sero gno Ada empat aspek : a..Cnthnyooo Tidk dpt mnguasai operasi asas mate iaitu tmbh tolak bhgi drb dengan baik.

3. Mental / Kecerdasan Tidak boleh menyebut perkataan atau nombor dengan betul Kadar menyebut. Kesihatan Tidak hadir ke sekolah Selalu mengantuk Selalu keletihan Kerap diserang penyakit terutama sakit perut dan selsema Tidur lewat.         Lemah pengamatan pendengaran dan penglihatan Lambat koordinasi motor-matatangan] 2. membaca atau menjawab nombor lambat atau langsung tidak boleh .

Emosi dan Sosial .       Jangka masa penumpuan perhatian kepada pembelajaran terlalu singkat Tidak boleh mengikuti aktiviti pembelajaran di kelas biasa Lambat menguasai kemahiran Lambat dalam mengubah suai pengetahuan mengikut berbagai situasi pelajaran ( penyelesaian masalah ) Lambat memahami atau membentuk sesuatu konsep Selalu lupa kemahiran yang diajar Gagal dalam peperiksaan atau ujian 4.

           Sering berasa takut cemas dan benci Konsep kendiri yang lemah Bertindak tidak wajar disebabkan tekanan / stress Cepat marah Suka bergaduh Kerap berbohong Bertindak liar untuk menarik perhatian Membela diri secara tidak menentu Menunjukkan perasaan dengki Suka termenung / berkhayal / murung Tidak menunjukkan minat terhadap aktiviti pembelajaran .

kurang minat serta tidak mempunyai semangat untuk membuat latihan matematik Suka meniru rakan.  Malas. .