You are on page 1of 66

Umijeće čitanja crta lica i tijela

PO LICU PREPOZNAJTE KARAKTER Pročitajte svoje lice i ocijenite svoj karakter. Kakva ste osoba? Može li vam se vjerovati? Otkrivamo vam fiziognomiju - umijeće čitanja lica i tijela. Više vam se puta dogodilo da gledajući nečije lice osjetite osjećaj ugode ili neugode. Susreli ste nepoznatu osobu koja vam je na prvi pogled simpatična ili pak potpuno odbojna, a razlog tome, jednostavno ne možete objasniti. Neki stručnjaci rješenje nalaz e u fiziognomici-umijeću čitanja crta lica, oblika lubanje i graĎe tijela. Starenjem, mršavljenjem, debljanjem pa i čupanjem obrva ili plastičnim operacijama naša se fizionomija neprestano mijenja, a tako se često mijenja i naš karakter. To je logično, jer ako osoba koja sebe smatra neatraktivnom smršavi ili promijeni nešto na sebi, promijenit će se i njezin stav. Može, primjerice, postati samouvjerenija, hrabrija, veselija itd. Ali se isto tako može dogoditi da se s promijenjenog lica iščitava nešto sasvim suprotno od pravog karaktera osobe, zaključuju stručnjaci. Tehnika čitanja s lica može nam pomoći i u poslu. Za uspješan poslovni razgovor idealno je koristiti tehniku »zrcaljenja«, to jest kopirati izraze lica i geste druge osobe sa sekundom zakašnjenja, ali, naravno, ne previše očito. Najlakše je otkriti laganje jer osoba koja ne govori istinu najčešće izbjegava direktan pogled, nervozno kašljuca, često drži ruku preko usta, licka ili gricka usnice, tapka nogom, lagano se vrpolji i stišava glas. U drevnoj Kini i Japanu fiziognomija je bila vrlo raširena - Namboku Mizuno najveći japanski fiziognom –dijagnostičar koji je promatranjem crta lica i tijela mogao i odgonetnuti karakter ljudi, dobre i loše strane i njihovu preodreĎenost. Danas se, tom tehnikom služe kriminalisti ali i poslovni ljudi kojima fizignomija pomaže kod traženja novih poslovnih suradnika. O čemu se dakle radi? Naša su tijela, pa tako i lice, asimetrična. Stručnjaci kažu da je lijeva strana lica naslijeđe oca, a desna naslijeđe majke. Kad se proučava i čita s lica, naša osobnost krije se u onom dijelu koji je najizraženiji ili najrazvijeniji, a to su čelo i uho.

oglas

Čelo i uho imaju tri zone, a promatraju se sprijeda i iz profila. Gornja zona na čelu je intelekt, pa su osobe čiji je vrh čela izraženiji intelektualne, dok oni koji imaju izraženiji donji dio čela, kod obrva, vole iznimno uživati u životu. Srednji dio čela su emocije, a srednji dio uha izražava vještinu i sposobnost komunikacije, tvrde stručnjaci. Što se tiče oblika lica, postoje četiri tipa: oblik trokuta, obrnuti trokut, četvrtasto i oblo lice. Svako od njih ima svoje osobine pa tako, prema ovoj teoriji, osoba s trokutastim licem voli i cijeni izravan pristup u komunikaciji. Ne voli okolišanje, niti nejasnoće i želi iskrenost koju, za razliku od nekih drugih tipova, može podnijeti. Nejasnoće u komunikaciji dovode do sukoba jer, kada ne šaljemo jasne poruke, sugovornik ih, naravno, može pogrešno protumačiti. S druge strane, osobama s ovalnim licem više odgovara pomno slušanje. Oni su sugovornici koji zainteresirano slušaju tuĎa izlaganja i probleme, ali ih ne znaju riješiti. Oči, ogledalo duše, također jako puno govore o osobi, a gleda se razmaknutost, veličina, oblik i tako dalje. Osobe malih očiju vole izravan način komunikacije, iskrene su i otvorene, brzo prelaze s teme na temu ne gubeći se pritom u praćenju razgovora. Osobe velikih očiju uživaju u opuštenom razgovoru, stabilne su i vole razgovarati o različitim temama, maštovite su i kreativne, ali često prelaze granicu izmeĎu stvarnog i izmišljenog. Osobe punih obraza su vesele i pravi prijatelji, pune su razumijevanja, pravo »rame za plakanje«. Osobe s punim usnama okrenute su užicima, sklone su zavoĎenju, senzualne su i naginju seksualnim užicima.

Okrugli obrašćići, prćasti nos i šiljasta brada nisu samo dio vašeg šarma, oni su odraz vaše osobnosti. Ĉelo oznaĉava intelekt, usne senzibilnost, a oĉi su ogledalo vaše duše. Otkrijte što vaše crte lica govore o vama…

Jessica Alba je optimistiĉna, otvorena mlada glumica Okruglo, baby lice Kvalitete- otvoreni ste, fleksibilni i prilagodljivi. Toplina, spontanost, optimizam krase vašu osobnost. Uvijek gledate svijetlu stranu ţivota i skloniji ste dogovoru negoli konfliktu. Vaše slabosti usko su vezane uz vaše vrline, olako stvarate prijateljstva i brzi ste na jeziku zbog ĉega ĉesto poţalite. Vaš optimizam i vedrina savršen su magnet za zlobne ljude koji u vama vide samo novu ţrtvu za ispoljavanje vlastitih frustracija. Vrline koje vas krase uvelike vam olakšavaju i najteţe situacije u ţivotu. Ţivot je za vas igra i beskrajna prilika za sreću. Puni ste energije i ţivite punim plućima. Najtipičniji oblik : ovalno, simetrično lice Vaše kvalitete – smireni ste i objektivni. Konflikte riješavate na diplomatski naĉin, diskretni ste kada je to potrebno. Otvoreni ste posebice prema osobama do kojih vam je stalo. Vaše slabosti – rezervirani ste, ĉak i previše. Svoje osjećaje, emocije spremate u zadnju ladicu, skloni ste prikrivanju svojih pravih emocija. Vrline – iskrenost i objektivnost. Svijet i ljude oko sebe doţivljavate kao jednu sloţenu, ĉak i kompliciranu cjelinu. Drţite se kao pijan plota nekoliko osnovnih ţivotnih pravila, odluke donosite svijesno i ne vraćate se u prošlost, ţivite za sadašnjost, uvijek jasno izriĉete svoje mišljenje i oduvijek imate jasne ţivotne stavove.

posebice ste jaki na poljima prirodnih znanosti. Volite uĉiti neprestano . posebice u ljubavnim vezama. . Matematika. topli ste prema onima koji su vam bliski.Trokutasti oblik lica Sarah Jessice Parker odaje njenu autentiĉnost i odanost Trokutasti oblik lica Vaše kvalitete – neovisni ste. a i sami to isto dajete zauzvrat. U svim sferama ţivota. Visoko čelo Intelekt – struĉnjaci tvrde kako ste iznimno vješti u komunikaciji. Vrline – autentiĉnost i odanost. Za vas je ţivot teţak. vjernost. Vaše slabosti – na prvi pogled djelujete hladno i rezervirano. preosjetljivi i skloni selekciji u većini ţivotnih situacija. a još k tomu i pesimistiĉni. Uvijek sve ţelite drţati pod kontrolom. zahtjevate odanost. fizika i filozofija aduti su koje imate u rukavu. kompliciran i opasan. Obiĉno ste kritiĉni prema apsolutno svemu. Volite biti svoji. Posjedujete izraţene analitiĉke vještine i prije negoli djelujete pozorno slušate i razmatrate.

Oduvijek je visoko ĉelo. Teţite sigurnosti. Srednje visoko čelo Intelekt – vaš stupanj inteligencije je zadovoljavajući. jer vi radije slušate srce negoli glavu. redu i 'normalnosti'. iz vlastitih greški. Vješti ste u pogledima na ţivot. Ne volite rizik niti iracionalnost koja ide uz njega. ali prednost ĉesto dajete intuiciji. školski zadana zlatna sredina. Temperament – vaš intelekt je kljuĉni dio vaše osobnosti. Organizirana ste osoba i iznimno prikladni za poduĉavanje. teţite temeljitosti. morate proţivjeti da bi shvatili. imate rijetku razboritosz u procjeni situacije. u zamršenim situacijama reagirate promptno i bistro. Nisko čelo Intelekt – problemi vas mimoilaze. Neovisni ste i ne zamarate se analiziranjima i pojašnjavanjima svijeta. Ţivotne principe stvarate iz situacija. poput Rihanninog bilo znak visokog intelekta Temperament – razboriti ste. a znamo da obiĉno glava stvara probleme. Spoj mašte i ozbiljnosti ĉini vas marljivom i uravnoteţenom ososbom. . Karakter – skoĉiš pa kaţeš hop! Zbog ĉega sve uĉite na teţi naĉin. Stvari nikada ne uzimate zdravo za gotovo. iznimno ste vješti u procjeni situacije.

Oštromuni ste i beskrajno znatiţeljni. Slabosti – upijate aspolutno sve. navodno. zbog ĉega ste ĉesto dekoncentrirani. Prouĉavajte ih sa onom uvjerenošću sa kojom ĉitate horoskope ili numerologiju. iza vas ne ostaju repovi. Kada vas nešto doista interesira u tomu ste svim svojim bićem. Hiperosjetljiva ste osoba i burno reagirate u nekim situacijama. Sitne malene oči Vaše vrijednosti – male oĉi znaĉe male receptore. Pokušajte biti otvoreniji i zainteresiraniji za stvari koje vam se sada ĉine nevaţnima. Vaše slabosti – popriliĉno ste nespretni i ograniĉeni. vaš um je selektivan. a mi ćemo navesti samo neke. duboki pogled Sposobnosti . poimanja stvari.Vaše velike oĉi odaju vaše sposobnosti brzog shvaćanja. Organizirani ste i probleme riješavate u cijelosti. nikada ne znate moţda vam jednog dana budu od iznimne vaţnosti. Ne podnosite dosadu iznimno ste kreativna osoba. . Na licu. sami sebe izbombardirate s previše situacija.Velike oĉi Anne Hathway odaju njenu znatiţelju i oštroumnost Velike oči. postoji sto taĉaka pomoću kojih mogu da se analiziraju crte karaktera.

pomalo samoljubivi. Mirne oĉi. Oči Izraţene oĉi sa bistrim iskrama su u prednosti pred sitnijim oĉima koje sugerišu introvertnu i tajnovitu prirodu. takva osoba ne zna da se suprotstavi drugima. Neravnomjerno usaĊene oĉi signaliziraju da je osoba sposobna da vidi stvari iz drugaĉije perspektive i da je sklona analiziranju pojava. sugerišu osobu jakog libida. Ako su oĉi i obrve usmjerene prema gore. Svijetlo plave oĉi kazuju da . pa zbog svog ega imaju problema u vezama. demantovala moderna nauka. Najĉešće su mišićavi i sportski graĊeni. izgledaju pospano ili pijano iako nisu pili. ambiciozne ili sklone zapovijedanju. pogled koji šeretski luta. Hladne i mirne oĉi sa malim oĉnim jabuĉicama otkrivaju osobu nemilosrdnijih crta karaktera. (zlo)upotrijebljena je frenologija. dugotrajnim vezama. Ljudi koji. ali istovremeno njeţno i osjetljivo biće. stabilnog i ustrajnog karaktera. a ruţnoća znakom zla. Dok je ove. osoba bi mogla da bude oportunista. Trouglasto lice se veţe uz vitko tijelo i intelektualnu superiornost. u identifikovanju kriminalaca. još nerijetko sudimo o drugima na temelju njihovih crta lica. Ako su oĉi oblikovane prema dolje. piše (T portal). nekada popularne ideje. pogotovo ako su im i usne pune. U srednjevjekovnoj Evropi ljepota se smatrala vrlinom. Ovakav izgled navodi i da je osoba u ţivotu prošla kroz razdoblja malodušnosti. Ĉetvrtasto lice povezano je sa vatrom i takve osobe znaju ĉesto da budu agresivne. U 19. osjetljivošću i vatrenim temperamentom.Moţete li da prepoznate karakter na osnu toga što osobu pogledate samo u lice? Vijekovima su ljudi pokušavali da razumiju karakter posmatrajući lice osobe. signal su ĉvrstog. analitiĉki um. vijeku. Drevni Kinezi su vjerovali da je lice odraz unutrašnjeg duha. Sklone su snaţnim seksualnim maštarijama i znaju uţivati u stabilnim. sluti na nemiran karakter i nedosljednost u navikama. Odluĉni su i imaju oštar. Oblik lica Osobe sa okruglim licem smatraju se izuzetno briţnim. zbog kapaka koji im teško leţe preko oĉne jabuĉice. koristi u procjeni karaktera. Nasuprot tome. takoĊe. Duboko plava boja znaĉi da ste senzulna i u društvu otvorena osoba. koje za vrijeme razgovora koncentrisano posmatraju. osjetljivim i emotivnim. Osobe sa duguljastim oblikom lica su praktiĉni i metodiĉni radoholiĉari. Kineski tumaĉi lica povezuju taj oblik sa kreativnošću. Boja oĉiju se.

dok su tanke usne indikator sebiĉnosti. Jake obrve signaliziraju asertivne i jake osobe koje su vješte u radu sa rukama. Strast je kod njih vezana uz odanost i lojalnost. One otkrivaju osobe koje su na pravom ţivotnom putu. Imaju ih dominantne i upeĉatljive osobe koje svoj cilj neće uvek postići na najfiniji naĉin.com. uši i ţenske nokte. Posebnu pozornost treba usmjeriti na oĉi. Ravna obrva znak je osobe visokih estetskih kriterijuma i osjetljivog temperamenta. Usne Preko oblika usana procjenjujemo senzualnost. Crne oĉi su vrlo rijetke i upeĉatljive. Ĉokoladno smeĊe oĉi otkrivaju neke od genetskih osobina rasa ljudi sa Mediterana i Bliskog istoka i ukazuju na strastvene karaktere koji vole društveni ţivot. Spušteni uglovi upućuju na nekoga kome je vrlo teško udovoljiti.uţivate u koketiranju sa suprotnim polom. SmeĊe oĉi obiĉno ukazuju na velikodušnost. One su znak otvorenog srca i osobe koja širi radost. Duboke zelene oĉi znaĉe energiju i inventivnost. dok visoke govore o opreznijem stavu pri donošenju odluka. Obrve Obrve govore o reputaciji. Suprotan oblik sugeriše osobu koja moţda daje previše. Ravne usne su znak samokontrole. Uz poznavanje 'znaĉenja' karakteristika lica već na prvom spoju moţemo ocijeniti bi li nam ta osoba odgovarala u krevetu ili ne. Ne morate vjerovati u ono što slijedi. Sive oĉi otkrivaju visoki nivo inteligencije i mašte. takva osoba naporno radi da bi osigurala komfor svojoj porodici. briţne i osjetljive prirode. Niske obrve otkrivaju impulsivan temperament. slavi i temperamentu. Tanke obrve otkrivaju osobu koja je ĉesto neodluĉna. Tanka gornja usna i punija donja ukazuju na nekoga ko ne moţe da ljubav uzvrati istim mjerom. Linije koje se proteţu od nosa do usta nazivaju se linijima svrhe. Bore Za bore oko oĉiju se kaţe da su linije veselja. Trebaće vam dosta vremena da shvatite spontanost i lucidnost uma osobe zelenih oĉiju. nezavisne. ali nema razloga da ne isprobate teoriju Ĉim upoznamo nove ljude o njima stvorimo nekakvo mišljenje koje se kasnije najĉešće pokaţe potpuno pogrešnim iako smo katkada i u pravu. Brojni struĉnjaci su na temelju još brojnijih istraţivanja zakljuĉili da prouĉavanjem ĉovjekovih crta lica moţemo razabrati neke njegove osobine pa tako i one vezan za seksualnosti. ali zašto ne biste odluĉili pokušati otkriti . ali strast je kod ove rafinirane vrste ljudi priliĉno utišana. prenosi Intematemedicine. Pune okrugle usne znak su hedonistiĉke.com PronaĎite idealnog ljubavnika za sebe čitajući crte lica Ne morate vjerovati u to da crte lica odaju kakav je tko u krevetu. S njima u društvu moraćete da izoštrite svoje intelektualne vještine. jer su skloni rasuĊivanju. dok su uglovi podignuti prema gore znak optimizma. nos. Vertikalne linije mrštenja izmeĊu oĉiju otkrivaju vrlo racionalnu osobu: to je neko ko naporno radi i zna da bude vrlo odluĉan. apetit za hranu i za seks i komunikativnost osobe.

Ljudi s grbom na nosu za vrijeme spolnog odnosa se s dušom i tijelom predaju i gube u vrtlogu strasti.zato se ĉesto ne mogu opustiti i priuštiti sebi zadovoljstvo. Ljudi s velikim ušnim resicama su senzualni i strastveni ljubavnici . iskri (koje sjaje) one odaju ţudnju i neodoljivo su privlaĉne. Oĉi koje pozivaju meĊu svilene plahte su i one iz kojih. naravno. veliki. ponekad nestrpljiv i ĉesto zna gušiti svoj i partnerov libido. brzo i relativno lako doţivljavaju orgazam. Tko ima mesnatu i krupniju donju usnicu traţi puno seksualnih uţitaka. obrnuto. ali istovremeno škrt i sebiĉan.je li istinito? Usne Osoba s većom gornjom usnom pomalo izbaĉenom naprijed ima jak seksualni nagon. Uši Ljudi s malim ušnim resicama imaju jak seksualni nagon iako se ĉini da bi prije svega najradije partneru ponudili uţitak . kako se to kaţe.osoba je spremna na razne seksualne igrice. ali je ujedno sklona i bjeţanju od ozbiljnih veza. Brada Punija i istaknutija brada znaĉi samo jedno . Oči Tko ima intenzivno zelene ili plave oĉi u seksualnosti je izrazito kreativan i ostvaren. Tko ima zakrivljen vršak nosa na dolje je iznimno senzualan. Nos Malen nos odaje skromnu seksualnu ţelju. Tanka donja usnica ukazuje na skromne ili ograniĉene seksualne ţelje. Svijetle usne izdaju mlake ljubavnike Ljudi koji imaju gornju usnicu tanju ili kraću u odnosu na donju.

pomalo samoljubivi. sluti na nemiran karakter i nedosljednost u navikama. a mi ćemo navesti samo neke. Ovakav izgled navodi i da je osoba u ţivotu prošla kroz razdoblja malodušnosti. još nerijetko sudimo o drugima na temelju njihovih crta lica. Najĉešće su mišićavi i sportski graĊeni. sugerišu osobu jakog libida. osjetljivim i emotivnim. osjetljivošću i vatrenim temperamentom. signal su ĉvrstog. Trouglasto lice se veţe uz vitko tijelo i intelektualnu superiornost. Ĉetvrtasto lice povezano je sa vatrom i takve osobe znaju ĉesto da budu agresivne. pa zbog svog ega imaju problema u vezama. Moţete li da prepoznate karakter na osnu toga što osobu pogledate samo u lice? Vijekovima su ljudi pokušavali da razumiju karakter posmatrajući lice osobe. Ako su oĉi oblikovane prema dolje. Sklone su snaţnim seksualnim maštarijama i znaju uţivati u stabilnim. ambiciozne ili sklone zapovijedanju. Mirne oĉi. navodno. demantovala moderna nauka. zbog kapaka koji im teško leţe preko oĉne jabuĉice. Hladne i mirne oĉi sa malim oĉnim jabuĉicama otkrivaju osobu nemilosrdnijih crta karaktera. Ljudi koji. Odluĉni su i imaju oštar. Nasuprot tome. Oblik lica Osobe sa okruglim licem smatraju se izuzetno briţnim. piše (T portal). osoba bi mogla da bude oportunista. analitiĉki um. Kineski tumaĉi lica povezuju taj oblik sa kreativnošću. koje za vrijeme razgovora koncentrisano posmatraju. . (zlo)upotrijebljena je frenologija. nekada popularne ideje. dugotrajnim vezama. U 19. Ako su oĉi i obrve usmjerene prema gore. Oĉi Izraţene oĉi sa bistrim iskrama su u prednosti pred sitnijim oĉima koje sugerišu introvertnu i tajnovitu prirodu. u identifikovanju kriminalaca. a ruţnoća znakom zla. Drevni Kinezi su vjerovali da je lice odraz unutrašnjeg duha. Osobe sa duguljastim oblikom lica su praktiĉni i metodiĉni radoholiĉari. Neravnomjerno usaĊene oĉi signaliziraju da je osoba sposobna da vidi stvari iz drugaĉije perspektive i da je sklona analiziranju pojava. takva osoba ne zna da se suprotstavi drugima. stabilnog i ustrajnog karaktera. Prouĉavajte ih sa onom uvjerenošću sa kojom ĉitate horoskope ili numerologiju. vijeku. Dok je ove. postoji sto taĉaka pomoću kojih mogu da se analiziraju crte karaktera.Šta crte lica govore o vama? Na licu. pogotovo ako su im i usne pune. pogled koji šeretski luta. U srednjevjekovnoj Evropi ljepota se smatrala vrlinom. izgledaju pospano ili pijano iako nisu pili.

dok su tanke usne indikator sebiĉnosti. One su znak otvorenog srca i osobe koja širi radost. Njeţne crte lica pokazatelj su više estrogena i veće plodnosti Ţene koje imaju najveće razine estrogena u prosjeku ţele oko četvero djece. Usne Preko oblika usana procjenjujemo senzualnost. S njima u društvu moraćete da izoštrite svoje intelektualne vještine. slavi i temperamentu. Duboke zelene oĉi znaĉe energiju i inventivnost. takva osoba naporno radi da bi osigurala komfor svojoj porodici. Duboko plava boja znaĉi da ste senzulna i u društvu otvorena osoba. Tanke obrve otkrivaju osobu koja je ĉesto neodluĉna. Mali i uzak nos. Ravna obrva znak je osobe visokih estetskih kriterijuma i osjetljivog temperamenta. Crne oĉi su vrlo rijetke i upeĉatljive. Spušteni uglovi upućuju na nekoga kome je vrlo teško udovoljiti. otkriva istraţivanje Sveuĉilišta Saint Andrews koje je analiziralo crte lica dobrovoljki i razinu estrogena u krvi. ali istovremeno njeţno i osjetljivo biće. Bore Za bore oko oĉiju se kaţe da su linije veselja. tvrde znanstvenici koji takve crte lica povezuju s većom razinom ţenskog spolnog . dok one s najmanjim razinama ţele samo jedno. Pune okrugle usne znak su hedonistiĉke. neovisno da li odgaĎaju majčinstvo Velike oči i pune usne oličenje su ženstvenih crta lica Predispozicija plodnosti mogla bi biti zapisana u licu. Imaju ih dominantne i upeĉatljive osobe koje svoj cilj neće uvek postići na najfiniji naĉin. One otkrivaju osobe koje su na pravom ţivotnom putu. Niske obrve otkrivaju impulsivan temperament. jer su skloni rasuĊivanju. Vertikalne linije mrštenja izmeĊu oĉiju otkrivaju vrlo racionalnu osobu: to je neko ko naporno radi i zna da bude vrlo odluĉan. Tanka gornja usna i punija donja ukazuju na nekoga ko ne moţe da ljubav uzvrati istim mjerom. Trebaće vam dosta vremena da shvatite spontanost i lucidnost uma osobe zelenih oĉiju. takoĊe. Suprotan oblik sugeriše osobu koja moţda daje previše.Boja oĉiju se. Jake obrve signaliziraju asertivne i jake osobe koje su vješte u radu sa rukama. apetit za hranu i za seks i komunikativnost osobe. dok su uglovi podignuti prema gore znak optimizma. Svijetlo plave oĉi kazuju da uţivate u koketiranju sa suprotnim polom. dok visoke govore o opreznijem stavu pri donošenju odluka. koristi u procjeni karaktera. Ravne usne su znak samokontrole. velike oĉi i pune usne obiljeţje su ţenstvenog izgleda koji gotovo garantira plodnost. Obrve Obrve govore o reputaciji. Ĉokoladno smeĊe oĉi otkrivaju neke od genetskih osobina rasa ljudi sa Mediterana i Bliskog istoka i ukazuju na strastvene karaktere koji vole društveni ţivot. Strast je kod njih vezana uz odanost i lojalnost. briţne i osjetljive prirode. Linije koje se proteţu od nosa do usta nazivaju se linijima svrhe. ali strast je kod ove rafinirane vrste ljudi priliĉno utišana. SmeĊe oĉi obiĉno ukazuju na velikodušnost. Sive oĉi otkrivaju visoki nivo inteligencije i mašte.

jedan od njih bi mogao biti izgled lica.hormona. Kakve crte lica trebate imati da biste se obogatili Oblik nosa i visina čela možda vam se čine nevažni za poslovni uspjeh. Ispitanice su odgovarale na pitanje koliko djece ţele. zbog ĉega ţele više djece. U prosjeku. visoko čelo i guste obrve. Muški bogataši često imaju rimski nos. Analiza koju je izradila Naomi Tickle iznenadila nas zbog učestalosti određenih crta lica među najbogatijim Britancima. Promotrite partnera i prijateljice i provjerite slaţu li se znanstvena otkrića s njihovim karakternim osobinama . Na MyJobGroup.uk analizirali su lica najuspješnijih britanskih milijardera. estrogena.co. te otkrili da su odreĊene crte iznenaĊujuće uĉestale meĊu superbogatima. ali ne i sad. a istraţivaĉi su uoĉili da one s njeţnijim crtama lica imaju veću razinu estrogena te snaţniji majĉinski instinkt.uk. šire razmaknute oči i šire nosnice. Razine estrogena u organizmu nisu bile povezane s dobi u kojoj ţena ţeli postati majka. kaţu znanstvenici. Lakshmi Mittal i nasljednice Heinekena Charlene Carvalho i iznijela niz zanimljivih opažanja. Miriam Law Smith. Što crte lice govore o vama? Obliku lica. Naomi Tickle. Ne uklapate li se u ovu sliku ne brinite. direktor marketinga na MyJobGroup. . Hilary Weston i Galen Weston su među 10 najbogatijih Britanaca 'Uspjeh u poslu ovisi o nizu faktora. ţene s najvećom razinom estrogena ţele do ĉetvero djece.Iznenadio nas je tako oĉigledan pokazatelj povezanosti hormona i ţelje za majĉinstvom rekla je autorica studije. jedan od najvažnijih faktora uspjeha je biti na pravom mjestu u pravo vrijeme'.co. kaže Mark Riley. prekrasna glumica Angelina Jolie. autorica knjige What Makes People Tick proučila je sličnosti između Romana Abramoviča. dok one s najmanjim razinama estrogena ţele najviše jedno dijete. Oliĉenje ţenstvenih crta lica je. Bogatašice češde imaju dužu jamicu između gornje usne i nosne pregrade. no određene crte lica povećavaju vjerojatnost za poslovni uspjeh i bogatstvo. muškog i ţenskog spola. nosa i boja oĉiju mogu vam otkriti puno toga o osobi. Ma kako izgledali. jer je primjerice kod studentica i nedavno zaposlenih ţena ţelja za majĉinstvo velika u budućnosti.

Malene oči otkrivaju da osoba ne voli obraćati paţnju na nevaţne stvari. Uče na teţi naĉin. Ukoliko ste sretnica pa je vaše čelo normalne veličine. no takvim stavom odbijaju ljude. vi ste objektivna. ali ako ih nešto uistinu zanima tome pridodaju veliku pozornost. Nisko čelo imaju osobe koje razmišljaju srcem i ĉesto su povrijeĊeni. Osobe s velikim očima su znatiţeljne dok one s velikim i tankim nosom uţivaju u slobodi. Smeta ih nepravda i izuzetno su osjetljive. Ovalno lice krasi objektivnu i mirnu osobu koja probleme rješava uz pomoć diplomacije. Krasi ju optimizam. Kljuĉ vaše osobnost je vaša inteligencija koja slijedi vlastitu intuiciju. Ranjivost i emocije krije kao zmija noge. iz vlastitih pogrešaka. Osobe s okruglim licem gledaju na ţivot kao na igru i imaju izraţenu hedonistiĉku stranu.Otkrijte što crte lice govore o osobi! Oblik lica Okruglo lice krasi otvorenu. a probleme uvijek prvo pokušava riješiti razgovorom umjesto svaĊom. no boje se rizika i ĉesto su nepovjerljivi prema ljudima. kreativna osoba i organizirana osoba. Oblik čela Osobe s visokim čelom znaju da je znanje moć i to koriste. osjetljive i vole sve drţati pod kontrolom. . Vole unaprijed planirati stvari. spontanu i draga osobu kojoj se nije teško prilagoditi drugima. ni previsoko ni prenisko. Oči Osobe koje krase velike oči su znatiţeljne i kreativna te ne vole dosadu. Pomalo su nespretni i vole obraćati paţnju na stvari koje ih se ne tiĉu. Iako djeluju hladno i pesimistiĉno one to zapravo nisu. Osobe s četvrtastim licem su neovisne.

no teško oprašta partnerove greške i propuste. Pomalo zaobljen nos govori da je osoba odrješita te da je sklona raditi neke stvari samo kako bi drugima pokazala da je to moguće. posebno s partnerom. Provjerite koji element vlada vama i što piše na vašem licu Stoljedima su Kinezi vjerovali da crte lica mogu otkriti skrivene istine o osobnosti.definiraju naš ţivot te da se karakter moţe vidjeti na karakteristikama lica. Ponašanje ih nerijetko dovodi u probleme. PET ELEMENATA KARAKTERA Stari su Kinezi vjerovali da pet elemenata . vatra. Kineska filozofija tvrdi da pet elemenata utječe na naš život: drvo. dinamičnost i ţelja za slobodom.Oblik i veličina nosa Ljudi s malim nosom su idealisti i potrebno im je dugo vremena da se prilagode novim ljudima i situacijama. voda. Ukoliko je drugaĉije do izraţaja dolazi nestrpljivost. Oblik čeljusti Velika i izraţena ĉeljust ukazuje na čvrstoću i hrabrost te na osobu koja voli biti glavna u vezi. zemlja i metal. . vatra.drvo. Pune usne krase otvorenu osobu koja ima povjerenja u druge te voli dominirati u seksu. Iako to vjerovanje može izgledati pomalo nategnutim. zemlja i metal . voda. Njeţna čeljust krasi osobu koja zna kako uţivati u ţivotu te voli intimnost i harmoniju u odnosima. a jedan od njih dominira. osobe s određenim oblikom lica lakše manipuliraju drugim osobama sugerirajudi tako da je čitanje s lica možda ipak nešto više od drevnog mita. rezultati nedavnog istraživanja objavljenog u časopisu Royal Society of Biological Sciences Journal ukazuju da. Svatko od nas ima mješavinu tih elemenata na licu. Osobe s velikim i tankim nosom krasi znatiţelja. primjerice. Veličina usana Malene usne otkrivaju osobu koja voli seks sa stalnim partnerom i uţiva u svom poslu kojeg odliĉno obavlja. Davanje i primanje u odnosu s partnerom osobi s punim usnama je jako vaţno.

ekstrovertirane. učinit dete sve da ih oživite. Ne mislite puno o posljedicama svojih postupaka: previše ste zauzeti uživajudi u ovom trenutku. Imate snažno razvijen osjedaj za pravdu i jasne kriterije što je pravo. a ništa nedete učiniti u žurbi. a što krivo. marljiva je i nadasve vjerna. Što osjedate – to dete i . Ako se stvari čine dosadnima. primjerice Angelina Jolie. On je nemiran i lako se oduševljava novim projektima. Ona ima vrlo visoke standarde. Vi ste otvorena knjiga. društvene. Osobe s karakteristikama zemlje iznad svega cijene obitelj i posvetit de joj se da bi njihovi voljeni bili sigurni i mirni. Vi ste kraljica drame. široka čeljust. ali nakon što pustite nekoga u svoj život potpuno ste odani i ustrajni. Kylie Minogue Te su osobe spontane. ne potiskujete osjedaje i ne šutite o svojim stajalištima. Niste zainteresirani za brzo upuštanje u veze pa iako drugi mogu pomisliti da ste spori ili im može zasmetati vaša upornost. Ljudi s licem vatre često rade u industriji zabave. vi dete napraviti stvari na svoj način i svojim tempom. Catherine Zeta Jones. dugim obrvama i duboko usađenim očima. autor knjige Secrets Of Face Reading: Understanding Your Health And Relationships. Energija Zemlje povezana je s ljubomorom – stvari i odnose oko sebe osjedate jako duboko i dugo de vam vremena trebati da oprostite izdaju. Svom de suprugu dati udobnost i postojanost. Potpuno ste pouzdani. temeljito razmišljate i puno analizirate. široka usta Slavne osobe s licem vatre: Angelina Jolie. Kate Winslet Stabilnost i sigurnost ključne su osobine tog tipa. LICE ZEMLJE Karakteristike: široka čeljust. LICE VATRE Karakteristike: okrugli puni obrazi. velike sjajne oči. Pomalo se povučeni i sramežljivi te vam treba neko vrijeme da biste se otvorili. William na licu ima puno crta energije drva. mali nos. Kylie Minogue i Beyonce. otkriva za Daily Mail kako možete odrediti svoj dominantni element i otkriti što govori o vašem karakteru. praktični i stojite čvrsto s nogama na zemlji. istaknuta brada. ravne duge obrve i velike oči Slavne osobe s licem zemlje: vojvotkinja od Cambridgea. ali nije svaki spreman dovesti do cilja. Catherine de imati umirujudi utjecaj na njega. Vojvotkinja od Cambridgea ima tipične crte lica zemlje. kratko široko čelo.Simon Brown. s dobro razvijenom čeljusti. avanturističkog duha i željne pažnje. Vi ste metodični. a ponekad sami provocirate i dovodite stvari do ruba da biste doživjeli uzbuđenja.

Uživate u raznolikosti i promjenama. Osobe s licem metala poput Gwyneth Paltrow iznimno su suzdržane . Umjesto toga. Osobe s licem vode pokušavaju promotriti probleme iz više kutova. tanke izražajne obrve. uska usta Slavne osobe s licem drva: Jennifer Aniston. široka i fleksibilna usta. velike. Takve osobe su osjetljive. LICE VODE Karakteristike: duboko usađene sjajne oči s dugim trepavicama. blizu usađene oči. perceptivna ste i intuitivna osoba. Ljudi s karakteristikama drva ne boje se nepoznatog teritorija i toliko su samouvjereni da ih nitko ne može odgovoriti od zacrtanog plana. široko čelo. ali vas lakomislenost može dovesti do katastrofe. Iako se činite dostupni svima. a to joj se upravo sviđa. Ne srljate bezglavo u nove pothvate. dug i ravan nos. Lice Renée Zellweger pokazuje nadmod energije vode: ona je uvijek srdačna i otvorena. Vi. jednostavno. Vaša je volja za životom zarazna. ali ako su povrijeđene. imate puno prijatelja. ali temeljito promišljate. ali je nedostižna i ne znamo puno o njoj. Ambicija vas može učiniti nemilosrdnom osobom. istaknuta brada Slavne osobe s licem vode: Renée Zellweger. ambiciozne i vrlo aktivne LICE DRVA Karakteristike: visoko čelo. S vama je zabavno družiti se. prilagodljivi i dobro ste društvo. Sarah Jessica Parker. Vaš entuzijazam za nove stvari može iritirati one koji vide prepreke koje vi ignorirate. Samantha Cameron Vi ste fleksibilni. osmijeh je vaše oružje kojim možete razoružati i umiriti svakoga. Madonna Te su osobe impulzivne.pokazati. Osobe kojima upravlja vatra često znaju riskirati. ambiciozne. svoje osjedaje nede pokazati u javnosti. zapravo ste rezervirana i vrlo tajnovita osoba. pokretač su ideja i motor programa. ali ih nedete dovršiti ukoliko vam dosade. iznimno sigurne i vrlo aktivne. Budite oprezni jer zbog kratkog osjedaja uzbuđenja možete izgubiti sve što vam je drago. snažna čeljust. Osobe s licem drva poput Jennifer Aniston su impulzivne. ne možete dočekati da započnete nove projekte. ali ponekad osobe s karakteristikama drva mogu ugušiti ljude oko sebe.

FIZIOGNOMIKA Znanost koja uči kako se iz crta na licu mogu saznati duševne značajke zove se fiziognomika. može dodi do opsesivno-kompulzivnog ponašanja i anksioznosti. a lice potječe od misli prirode. uzak nos s jakim mostom. istaknute gornje jagodice.' On smatra da postoji pet opdih obrazaca. njezinu umnu i moralnu vrijednost. po kojima mora biti skrojeno ljudsko lice: 1) obrazac četvrtast 2) obrazac trokutast 3) obrazac okruglast 4) obrazac duguljast 5) obrazac stožac . Iako ne držite puno do velikih manifestacija emocija. ali su je filozofi posljednjeg stoljeda postavili na posve zdravu osnovu. Tako najpošteniji i najpametniji rimski car. Vi ste osoba koja je odlučna i fokusirana. Znajte da je sudbina ispisana na licu svakog stvora. Kada se upoznate s nekom osobom. ali takve osobe rijetko odustaju. između njegovog oblika i njegovih sklonosti. po njezinom držanju i pokretima možete doznati značajke njezina karaktera. prilično ste osjedajni. Ako metalna energija nije u ravnoteži s drugim energijama. vi pucate samo na najviše ciljeve. kaže: ' Tvoj govor ispisan je na tvome čelu. Imajte na umu da su oblici njezina lica i tijela čisti glasovi. osmotrite je. ipak. dobro da ostavite malo prostora za smijeh. tanke usne Slavne osobe s licem metala: Gwyneth Paltrow. u svom djelu piše: 'Oblik lica svakog ljudskog stvora mora podsjedati na jedan od geometrijskih oblika. duboko usađene oči. Marko Aurelije. Vaša željezna samodisciplina čini druge nesigurnima u vašoj blizini.Direj. radost i spontanost u svom životu.LICE METALA Karakteristike: male. prije nego je prihvatite za prijatelja. Metal je povezan s nestrpljenjem i ljutnjom. Ova znanost je bila poznata najstarijim filozofima. a na licu se ocrtava duša. primjerice Gwyneth Paltrow uvijek odaje dojam kao da izdaje zapovijed. a upornost je vaš najjači adut.' Slično tome kaže i veliki njemački filozof Schopenhauer: 'Riječ potječe od misli čovjekove. Bilo bi. Lice nevaljalca nosi znake o njegovim zlim nagonima. Znajte da po crtama njezinog lica. Motivirani i sigurni. Apsolutno je točno da postoji savršena veza između misli čovjekove i njegovog bida. veli: ' U knjizi govori duh.' Prvak fiziognomijske znanosti Eugene Ledoza.' Slavni povjesničar V. i ja sam ga pročitao prije no što si ga izgovorio. Takve osobe znaju biti control-freakovi. Cheryl Cole Izuzetno ste suzdržani pa se čini da često stojite malo po strani. dok lice časnog čovjeka ima izgled nevinosti koja štiti od okrivljenja.

odlikuju se igrom riječi. Oni su okrenuti mislioci. a ništa ne dovršavaju. Oni su darežljivi i velikodušni iako im je duh praktičan i stvaran. Osobe s trokutastim licem izvršavaju svoje odluke bez razmišljanja. Osobe ovog obrasca ubrzale su kulturni razvoj. Ovaj obrazac s trokutastim licem srede se na nižim položajima. ali ih hitrina navodi često na zablude. Oni se pokoravaju svim hirovima i lakoumnim odlukama. nestalni. Sebični su. gube svoju postojanost. Nemaju izdržljivosti. Takvi imaju velike sposobnosti za uređivanje i administraciju. a praktična pitanja malo ih zanimaju. Mrze novačenje. što im ne smeta da budu uobražene. Slijepo se pokoravaju svojim sklonostima. STOŽASTO LICE Pokazuju vrlo istaknutu praktičnu umnu sposobnost. NJihova sklonost kritici. Njihova mišljenja su nestalna. direktori tvornica i predsjednici društava.Svaki od ovih pet obrazaca dijeli se na čist obrazac. Svoju sjetu i duboku klonulost prikrivaju vješto svojom površnom veselošdu. ali čim naiđu na zapreke. pa su vedinom proždrljivci. Dovitljiva su duha i spremni za brz odgovor. Vladaju određenom tankodutnošdu i odmjerenošdu. Teže za vlašdu. Više su teoretičari nego praktičari. DUGULJASTO LICE Živog su duha i sklone ispadima. U svoje poslove unose red. bujnost i srdžbu. ČETVRTASTO LICE nagovještava odlučnu narav. Plašljivi su. niti podnose ropstvo. Oni ne uzmiču ni pred iskorištavanjem bližnjega i prikrivaju svoje lukavstvo izgledom dobrodušnosti. Od njih postaju dobri trgovci i trgovački putnici. OKRUGLO LICE Okruglo lice pokazuje pokretljivost. Od ovih osoba postaju znanstvenici. lukavi i lažljivi. djetinjasti. ismijavanju i vrijeđanju stvara im mnogo neprijatelja. Obožavaju veselje za stolom. Kod vedine je vjerski osjedaj razvijen do zaslijepljenosti. Skloni su smjeloj špekulaciji i kocki. TROKUTASTO LICE Hirovit karakter. a usporili su slobodu žene. Mane su im:taština. Njihov je ukus razvijen za neobično. mehaničari i gospodarstvenici. Osobe kod kojih je takav obrazac ne popuštaju u svojim nazorima i uporno ih brane. sve čine s planom i metodom i istražuju kako bi razriješili najteže čvorove. Oni su lukavi. Oni su bankari. lijeni. Često su zaneseni sanjari i idealisti. kojemu nedostaje upornosti i razmišljanja. lažljivi i podrugljivi. brbljavi. Srdačni su i društveni. Osobe s okruglim licem su vrijedne. i rijetko kad se povode za osjedajima. čulni i lakomi na novac. Nemaju otporene snage. jer se njihov život sastoji iz nepresušnog izvora želja. Počinju sve. pa su prilično škrti. Osjedaje ne cijene. izumitelji. Takve osobe ne održavaju svoja obedanja i nevjerne su. Oni su hrabri. vole imovinu. Ne žele časti. punu postojanosti i neslomljivosti. Vole slobodu. Njihovo rasuđivanje je razumno. razdražljivost i srdžba. Oni imaju vrlo razvijen um. ulizice. ne znaju za milost i sažaljenje. Njih ništa ne može zadovoljiti. Uživaju u dobrom jelu i pidu. Kod njih glava vlada nad srcem. . ne pokoravaju se nikakvoj stezi. na izdužen i skraden.

smisao za matematiku i znanost čelo koje izgleda kao da se rasplinje nagovještava nesredu i prijeti siromaštvom onome tko ga ima čelo koje je nagnuto natrag nagovještava o živahnoj mašti i umjetničkom radu čelo ispupčeno u sredini. ograničen duh. surovijim i stvarnijim. oduševljene i buntovnici kad je čelo okruglo i jednolično. obilježavaju čvrstinu i nepokolebljivost obrve suviše udaljene od očiju: siromaštvo duha obrve čiji su unutarnji krajevi podignuti uvis: neuravnotežen duh. opaka narav obrve jako izvijene: hrabrsot. govorljive. manje odrješitim i unosi malo idealizma u njegove prave sklonosti. odaju otvorenu narav obrve koje se spuštaju do očiju: lukavstvo. kao lopta. pjesništvu i snalažljivu narav kad kakva nabrekla žilica prelazi strmo preko čela. na izdužen i skraden. slavohlepne. Zbog nepravde lako padaju u jarost. zloba. hrabre. pune surovosti i zla četvrtasto. čelo koje se nikad ne nabora. nadarenog velikim pamdenjem mudrog prosuđivača čelo okruglo i malo ispupčeno imaju osobe koje su vrijedne. veliki umni radnici i ljudi koji ženski spol zanima više od svega. s tri bore imaju veliki idealisti.Svi ovih pet navedenih obrazaca dijele se na čist obrazac. čini ih grubljim. ovalno. pouzdano je obilježje hladnode i niskosti OBRVE         obrve vodoravne. dobro shvadanje i prosuđivanje izduženo. koščato. siguran je dokaz o velikim sposobnostima čelo malo. ali se takvih obrva treba čuvati . blizu očima. pravilno oblikovane. Kod svakog od navedenih obrazaca može biti i djelomičnih odstupanja i poboljšanja koja prouzrokuju odgoj i sredina. pokazuje sigurnu umnu snagu. Skraden obrazac pojačava sklonosti čistog obrasca. malo ispupčeno: razum. pa ni u trenucima najvedih uzbuđenja. malo ispupčeno: nježnost. trokutasto. pokazuje razložnog mislioca. tankodutnost. poduzetne. lice od mašte okomito čelo. široko i visoko. pognuto gornjim dijelom. ili kao vrlo stegnut trokut. lijenost i podlost. sanjarski duh. Tako je isto s uskim čelom ili četvrtastim i ravnim. predočava glupost. oholost i jarost obrve široke kao četka: neobičan i čudan karakter obrve umjereno izvijene. podlost obrve koji su spojene: ove osobe za sebe mogu biti i sretne. prostotu. čini ga manje određenim. široko. ČELO čelo plostnato i okomito od kose do obrva pokazuje slabu umnu snagu. idealista.              nisko čelo zrak je grube naravi. pokazuje sanjara. Izdužen obrazac ublažuje karakter čistog obrasca.

Pod dimenzijom nosa podrazumijevamo njegovu visinu. a što je također važno. na tu ocjenu i najprimitivniji narod došao bi svojim iskustvom. žive. ljubavi i razuma.savijen.           bistre. s kapcima otvorenim i zjenicama proširenim koje pogledu daju mračnu indiferentnost: muškarci s takvim očima obično su uzbudljivi. stari Grci otišli su još i dalje u ocjenjivanju oka. strašljivosti. pred ženama se stide pa i crvene. širina nosa. svako zdravo ljudsko stvorenje diše kroz nos. Nagib osnove nosa. Za bračni život oni su ništica. pokazuju dobro narav i duševnu ravnotežu oči male. plašljive i gotovo na površini glave: nedostatak nježnosti. da sirijski mudraci i nisu rekli: 'Oko je ogledalo duše'. spuštena i horizontalna. Ova linija prema horizontalnoj ravnici može biti: uzdignuta.širok. otvorenog pogleda oči znače: osjetljivu dušu. surovost oči ni izbuljene ni upale. o NOS Nos je organ pomodu kojeg osjedamo ugodne i neugodne mirise. širinu i ispupčenost. razmak od njegovih krila. tako i dimenziju nosa mi ne možemo mijenjati. nos najviše pridonosi osebujnom izgledu osobe. metnuvši u Pitagorin trokut Božje oko. a mnogi izbjegavaju društvo žena i mrze ih.krivina nosa je razmak koji rastavlja vrh nosa od točke na kojoj je nosnica za obraz spojena. koje nagovještavaju zlobu. Osim ovih dviju važnih funkcija.razbijen. kao najvedi i najjasniji znak snage. Pod visinom podrazumijevamo razmak od najdublje točke njegovog korijena pa do slobodnog ruba nosnica. Tako su znanost i iskustvo rekli za oči. pokretne: nemiran duh i spletkaštvo oči male. Nos ne mijenja svoj oblik od rođenja pa do smrti.  veliki nos imaju neobični i iznimni ljudi i žene . Kao što se iz svega vidi. Dimenzija nosa. Pod osnovom nosa podrazumijeva se linija koja prati slobodni rub nosnica do kraja nosa. ispupčenost . bojažljivosti i sklonost brutalnosti čuvajte se kosih očiju. izdaju i neljudskost oči. Njegovi oblici i dimenzija veoma su različiti. kao:leđa noca neravna. hrabrost i jaku volju (bez obzira na boju i veličinu) oči uvučene i žive: lukavstvo i zlobu veoma izražene oči znače: duševno neosjetljivost i nedostatak dobrog razuma oči zmijaste i blistave: podrugljivost. Osebujnost nosa.šiljast. Kako oblik. žive. polupospane pokazuju dušu koja sanja o dobrom i lijepom oči škiljave.nos spljošten. Takvi muškarci su bezvrijedni. Mogu biti veoma različite.OČI Još stari sirijski mudraci rekli su: 'Oko je ogledalo duše'. čiji je pogled više žmirkam. To su onanisti. okružene plavim kolutovima.tanak i šakast.

srcolike:taštinu i licemjerje kad se usne sklapaju bez sustezanja. tumač srca i duše. ružna odbijaju. ravan. blago zaobljen: živ. čiji krajevi podsjedaju na zarez pripadaju sabranim. Naš prvi pogled na sugovornika. oštar i sebičan karakter kad je duh a tanak. znak su nespretna duha i prostačke sklonosti usne s uzdignutim rubom znače bezumnost stisnute. odaje tup. finim i obzirnim osobama poluotvorene. blijede ili ružičaste. željnima veličine i vlasti uvis podignut obično imaju osobe koje pretjeraju sa svojim pouzdanjem. kad su dovoljno široke.            ravan nos. na kraju četverokutan imaju ljudi čvrste volje. sumnjiv. zatim stupanj otvora prema kojemu razlikujemo stisnuta i otvorena usta. Ovo je najrijeđi oblik nosa mesnat nos. izdignuta vrha. lakovjerna i po naravi loša bida oštre i više-manje žute ili blijede usne bore pokazuju osobe narušenog zdravlja ZUBI . čije crvenilo odudara jasno od lica. kao jastučidi. predočava lakomislenost i neodlučnost umjereno mali. neiskrenost i otvrdlo srce kad je gornja usna istaknutija od donje: čulnost lučne i stisnute usne: oholost i despotizam uleknute i povučene unutra:lukavstvo male. debele i zaokružene usne odaju nemarna. naposlijetku tanke i mesnate. ravne i tanke usne:zlobu. pa tako: debele usne. neuglađen duh. kad je gornja istaknutija:razboritost i mudrost velike i ravne usne. mračan i spretan duh premali nos odaje sklonost svađi sasvim mali. smireni i razumni savijen. a koji su dosadni nametljivci mesnat nos. udubljen u korijenu i zaobljen na vrhu:odaje slab i nestalan karakter povijen ili ne. pripada drznicama i škrticama orovski. a naše skrivene pomisli stvaraju uzbuđenje ili hladnodu vanjski oblik usta u tijesnoj je vezi s karakterom. Sve te osobine usta modno utječu na fizionomijski izgled nekog bida. lijenčinu i proždrljivca šiljast nos. izraz istine i prijateljstva. svjesno ili nesvjesno pada na usta. nos čiji je korijen širok nagovještava uvijek odlične osobe. pripada slavohlepnima. na vrhu raširen.              lijepa usta privlače. smer tj nagib kutova. hrabrima. kao kljun u gavrana. prema kojima usta mogu biti s podignutim i spuštenim kutovima. Usta su vrelo zdravlja i života. Usta promatrana izvana pokazuju svoju dimenziju. pokazuje starog ljubitelja alkohola USTA Usta su dveri kroz koje prolazi glas. sjeme srede i ljubavi.

kojega gluhi. malo istaknuta. One su vodiči zvukova.Nema lijepih usta bez čistih i zdravih zuba. vodič vanjskih uticaja. i on modno utječe na fizionomiju uha. a osmijehnu neku naročitu toplinu i draž. pokazuje taštinu. Ukoliko se naše društvo udaljuje od prirode. u životu našeg naroda zubi se kod djece ostavljaju na milost i nemilost. jaku umnu . kao i oko. lijepi i čisti zubi sastavni su dio muške ljepote. mala mesnata: preveliku radoznalost brada mala.    sitni zubi znak su sitne pameti krupne zube imaju odvažni ljudi zube. I kao što je za kulturnog čovjeka sramota da mu drugi vide krmelje u očima. koji se pravilno ne sklapaju ved dtrše jedan mimo drugog imaju brbljave osobe UHO Uho je. utoliko ima slabije zube. tzv Odifon. Čuvanje i njegu zubi treba početi od rane mladosti. za koje je izmišljen aparat. kao što je slučaj sa svim ostalim osjetilima i udovima. ne potpuno okrugla. isto je takva sramota držati nečiste i trule zube u ustima. Koliko ste puta vidjeli neko lice koje vas je na prvi pogled očaralo bljeskom svojih prekrasnih crta. stavljaju na zube. okrugla. tako da možemo čuti zvukove koji su izazvani od 33 do 76. i to na stranu otkud zvuk dolazi. Mi razlikujemo zvukove izazvane kako najmanjim tako i velikim gibanjem zvučnih valova. malo istaknuta. da bi bolje čuli. Među tim zvukovima postoje 9 oktava.     velike uši s nezavrnutim rubom imaju zlobne i pakosne osobe velike uši s zavrnutim rubom znak su dobre naravi malo uho sa zavrnutim rubom .000 gibanja u sekundi. Snažni. ali slušamo samo jednim.zaobljeno i mesnato imaju strastvene osobe i ljudi velike umne snage malo uho bez zaobljenosti imaju lažljivci. Slušni pomodnici su kosti lubanje. a i mnoge ubojice BRADA     brada mala. a čim je usta otvorilo i progovorilo. Nakon vida. Bez zdravih zuba nema ni zdrava želuca. ružice na usnama. Uho je preosjetljivo. kradljivci. ni čista i zvonka glasa. a preko tih granica naše uho ne dobiva jasne zvučne dojmove. 'Sitni zubi-dva niza bisera' prva su odlika ženskog nakita. Mi čujemo na oba uha. Čuvati zube znači čuvati zdravlje i ljepotu. Tim se uvjetom koriste gluhi. on okrene glavu na jednu stranu. dolje podvučena: vjerolomnost. na sredini s malom rupicom. pakost i zavist brada mala. Zdravi zubi daju licu vedriji i ugodniji izraz. Kad čovjek želi nešto dobro čuti. Međutim. Vanjski oblik uha ne mijenja se od rođenja pa do smrti. odmah je potamnio sjaj i ljepota od pomrčine koja je udarila iz unakaženih vilica. sluh je najglavniji posrednik između čovjeka i vanjske prirode. nedostatak energije i volje mala okrugla. i zbog toga možemo čuti čak i onda kad su nam uši zatvorene.

oči vlažne. Evo što kaže jedan mudrac: oni koji su vrlo pametni imaju dovoljno razmjerne crte. Neprijatelj je izuma i pokretljivosti.       snagu i blagu narav brada koja se gubi u oblini: slab karakter. varljivog. hladnog. naviknut idi po utrtom putu raditi uvijek jedan te isti posao koji mu njegov miran duh dopušta. dosadan. otečen. njegovo tijelo je meko. obojene usne. bez sjaja bezbrižne. Njegov razgovor je neodređen. lošeg. On je 'stara garda'. lak i potmuo. LIMPATIČNA NARAV Debeo. Lako prašta. Glas mu je dovoljno izrazit. Ma što činio on se ne žuri. čija usta. otvorene oči. a prosudbe zdrave. Limpatička narav odaje mirnog čovjeka. odanim poslu i dobrim adminitratorima plosnata brada znak je ravnodušnosti. mudrog i pouzdanog čovjeka brada osrednja. a ako su gornji dijelovi razvijeniji od brade. nedosljednog. On je sentimentalan promatrač i sanjar. nagovještava smjelost. Duh mu je više gibak no dubok. voli razdraganost i svakovrsna uživanja. ima dovoljno mišida. pogled otvoren i živ. Šaka mu je topla i snažna. oni koji su vrlo glupi imaju ih vrlo plosnate. To je uzor činovnika i službenika. kosa vrlo svijetla. energiju i volju brada koščata i ravna: razumnog. često valovite. surovog i suludog. i radi samo zato što ga na to tjeraju okolnosti. On pokazuje ljudskost i uglađenost. popraden čestim pokretima. On je miran. uspavljiv i nepopraden pokretima. SANGVINIČNA NARAV Punašan je. ali je prolazna. sangvinična narav odaje idealista i poduzetnog čovjeka. proturječnog. prošaran smijehom. kestenjaste ili smeđe. Da bismo što točnije shvatili gornja zapažanja. Razgovor mu je živ. pokoran sudbini i promjenama u životu. uvjeljiv. Glas je jednobojan. pamdenje mu je dobro. On ide krupnim koracima i neusiljeno. niti je slavohlepan. Ljutnja kod njega nastupa iznenadno. lažnog. (Iz Larussovog rječnika). ruka ili hod imaju nečeg nepravilnog. šuman. i u načinu mišljenja ima nečeg nejasnog. ili što tako nalaže tuđa volje. svilenkasta i rijetka. onda duševno prevladava nad tjelesnim. bez postupnosti. obojen lijepim riječima. škrtost i despotizam Ako je nos kratak a brada duga. Karakter mu je ugodan. Kod onih čiji vanjski oblik. To je neumoran radnik. lice bijelo ili lako obojeno rumenilom. Na njega utječu pogledi i rado sluša laskanje. izbočena naprijed. bez odluke i bez odstupanja. košdata. . onda duševno zavisi o tjelesnom.nervozna narav odaje umnog čovjeka i raspaljiva narav odaje samovoljnog čovjeka. mudrost i dobro pamdenje izbočena naprijed i okrugla pripada praktičnim i iskusnim ljudima. Ima crvenu ili rumeno-opaljenu boju. On je optimist i život mu izgleda ružičast. okrugla i malo istaknuta:razum. Čaka mu je meka i vlažna. On nije sklon srdžbi. On ide lako. dovoljno kose. rušitelj zapreka. naprijed ušiljena: surovost . hladnode i sebičnosti velika. veoma izražene i jako istaknute. osebujan. malim i nespretnim i žurnim koracima. koji bježi pred zaprekama brada četvrtasta. moramo se upoznati s osnovnim znacima četiriju tipskih naravi. strpljiv.

NERVOZNA NARAV Mršav, vižljasta rasta, bljedolik, izrazitih crta, sjajnih i živih očiju, plave ili smeđe kose. On je vrlo osjetljiv duševno i tjelesno, uzbuđuje se i oduševljava za sve i ni za što. To je ptica koja pjeva na suncu i pobjegne od kakve pale grane. On je razuman, zanimljiv, duhovit, ima maštu, više se zabavlja zamislima nego djelom, daje dokaze o odmjerenosti i tankodutnosti, ali mu često nedostaje promišljenost. Češde ide na više ciljeva u jedan mah, pa ih napušta kod prve smetnje. Glas mu je nešto jači, oduševljen, ponekad drhtav. Razgovor mu je slikovit, zanimljiv, neobičan, namjerno pretjeran. Pokreti su mu brzi, gipki i česti. Šaka mu je koščata i suha. On ide sitnim žurnim koracima. To je pjesnik, umjetnik, izumitelj. RASPALJIVA NARAV Ospičavo tijelo i veoma stisnute mišide. Boja kože mu je tamna, ljubičasta i maslinasta; oko duboko, povučeno pod svod obrva; crte upadljive, nos ili šiljast ili orlovski, brada ispupčena, kosa crna ili riđa. On ima neslomljivu volju i energiju koju nitko ne može uništiti. Vrijedan je, oprezan, drzak, poduzetan. On daje dokaza o oštroumlju, odlučnosti i gordosti. Nastoji zavladati, nametnuti svoju volju. Njegova srdžba može prijedi u bijes. Njegova su oduševljenja puna ushidenja. Ponekad ima nastupe duboke tuge. Glas mu je jak, oštar, zapovjedan: govor lak, ugodan, privlačan; pokreti žustri, gordi, napadni; šaka tvrda i hladna. On ide krupnim koracima i ponosito. To je godspodar ili revolucionar. Premalo je osoba koje imaju isključivo jednu ili drugu od ovih osnovnih naravi. Gotovo uvijek su udružene, povezane i oblikuju složene naravi. Primjerica: Sangvinično-raspaljiva narav Ova narav spaja u sebi sangviničnu djelatnost, veselost i bujnost s raspaljivom voljom, energijom i drskošdu. Sangvinično-limpatična narav Ova narav spaja limpatičnu blagost sa sangviničnim dobrim umom i dobrodušnošdu. Sangvinično-nervozna narav Kod ove naravi je sjedinjena osjetljivost, razum i oduševljenje. Raspaljivo-limpatična narav Ova pokazuje suprotne sklonosti, energiju, slabost, odlučnost i neodlučnost. Raspaljivo-nervozna narav Ova predočava upečatljivost, srdžbu, izvornost, radinost, oduševljenje, nepokornost i nestalnost. Limpatično-nervozna narav Kod ove naravi limpatična sklonost za promatranjem, za snovima, za neradom, ide uz nervozno maštanje, nemir i nestalnost.

Da biste lakše zaključili, obratite pozornost osim izloženih napomena, još i na riječi koje se izgovaraju pred vama, ali i na stav i držanje vašeg sugovornika. Ne zaboravite da se o čovjeku prosuđuje po njegovu govoru, jer razgovor je zrcalo uma. Ima slučajeva da čovjeka izda jedna jedina riječ. Veliki grčki filozof Sokrat rekao je: 'Prozbori da te poznam.' Treba se čuvati svakoga tko govori:'Cilj opravdava sredstvo' ili 'Nakon mene može gora biserom

roditi.' Znajte da je to stvorenje na čiju iskrenost i odanost ne treba računati. 'Po izrazu lica kod onoga kome govorite procijenite dojam svojih riječi; nastojte pogoditi što osjeda, ne gubite ga ni za trenutak iz vida, i vaše oči, neprestano usmjerene na njega, neka vas upuduju da vas ne dovede u zabunu neka riječ koja bi mogla biti neugodna, ili pak predugačak razgovor. Po onome što čovjek misli o ženi, možemo ga procijeniti. Pravi značaj i obrazovanje čovjeka - bio on radnik, seljak, znanstvenik ili obični građanin - može se vidjeti po onome što on misli o ženi. Reci mi što misliš o ženi, pa du ti redi kakav si: jesi li čovjek u pravom smislu te riječi, ili si divljak, maskirana životinja ili nevaljalac, ili si pošten i pravedan. Ima filozofa i ljudi velikog znanja, ali koji su u promatranju žene velika neodgojena deriščad, a ima seljaka i radnika koji u promatranju žene zaslužuju atribute prevedenosti i visokog znanja. Stotine tisuda ljudi iz svih staleža i društvenih klasa preziru žene, zlostavljaju ih, ismijavaju i tlače. Mi te stotine tisuda ljudi ne možemo smatrati pravim ljudima, jer se u njima pojam čovjeka još nije počeo razvijati. (izvor: Stoljetni kalendar)

KINESKO ČITANJE LICA Kinesko pak čitanje lica potječe iz tredeg tisudljeda prije nove ere i vezano je uz taoističku filozofiju, a uvelike je utjecalo na njihovo poimanje medicine. Kineski fiziognomici smatraju da svaka crta lica odgovara nekom unutrašnjem organu. Pažnju obradaju na linije, ožiljke, pa čak i na madeže, te na razliku između lijeve strane lica koja predstavlja stvarnu osobnost i desne koja predstavlja karakteristike koje pokazujemo vanjskom svijetu.

Oslanjajudi se na Konfucija koji je rekao: 'Pogledajte čovjeku u zjenice, ne može se sakriti', kineski su čitači lica razvili pet tipova ljudi na temelju pet osnovnih elemenata.

Metal Metalno je lice ovalno sa širokim, istaknutim i koščatim jagodicama, dugačkim i tankim nosom, visokim obrvama, blijedog, gotovo prozračnog tena. Metal je element uma i značajka je osoba jake volje, koje svoje probleme rješavaju same. Dobar smisao za humor, privlačan izgled i radne navike najvede su njihove prednosti, dok su im sklonost pesimizmu i zajedljivost najvede mane. Vatra Gotovo svaka značajka je ovom tipu ljudi na licu iznimno istaknuta. Duguljasto lice imat de izražene, čak pomalo šiljaste jagodice, bradu i čelo, a nerijetko je puno pjegica. Nagli pokreti, brz govor i energičnost lako de odati njihov entuzijazam, koji de bez problema prenijeti na druge. Iznimno aktivni i skloni avanturi, često se upuštaju u rizične pothvate, neprestano tražedi uzbuđenje. Ukoliko se vatra ugasi, postaju povučeni i strašljivi, a njihova se energija pretvara u radikalni nedostatak volje i motivacije.

Voda Vodene tipove dete prepoznati po okruglim, mekanim obrazima, velikim očima i snažnoj vilici. Tihi su, povučeni i vođeni osjedajima, ali izvrsni sugovornici i slušači. Usprkos tome što djeluju nesigurno, neizmjerno su odlučni kada to situacija zahtijeva. Naštetit de im dugotrajan stres, posebno ako je vezan uz posao. Zemlja Zemljanu osobu karakteriziraju jasne linije vilice na kratkom, četvrtastom licu. Žudkasti ten, duboki glas i velika usta također su njihove značajke, a ukazuju na probleme s hranom. Iako su praktični i odgovorni, skloni su pretjeranoj brizi prema drugima, dok sebe zanemaruju. Najvede mane su im tvrdoglavost i odbojnost prema promjenama. Drvo Duguljasto, pravokutno lice, duguljast nos, uski obrazi, tanke obrve i kosa, visoko čelo karakteriziraju ovaj tip ljudi. Oni su mislioci, vizionari, jaki vođe i organizatori, spremni na veliku odgovornost i na rad za dobrobit drugih, a glavni osjedaj vezan uz njih je ljutnja. U pozitivnom smislu ona je znak strastvenosti koja pomaže u ostvarenju vizija, ali u negativnom može eksplodirati prema van na štetu okoline ili prema unutra, čime stvara depresiju.

OSNOVNE ZNAČAJKE LICA OBLIK LICA: DUGAČKO I TANKO: Izdržljiva i odlučna osoba koja rijetko kad stvari ostavlja nedovršene. OKRUGLO: Optimistični i vitalni ljudi s fantastičnom sposobnošdu nasmijavanja okoline. ŠIROKO: Tolerantni i suosjedajni ljudi, otvorenog uma. ČETVRTASTO: Individualisti, odlučni u ostvarivanju svojih snova, aktivni i brzi. OČI: SAKRIVENI GORNJI KAPAK: Nabor koji na oku prekriva gornji kapak, pa čak i trepavice otkriva analitičnu osobu. Što je vedi nabor, to je izraženija potreba znati sve o svemu. VELIKI RAZMAK MEĐU OČIMA: To je crta tolerantne, dobronamjerne, ali lijene osobe, koju je teško iznervirati. MALI RAZMAK MEĐU OČIMA: Što su oči bliže, to je netolerancija izraženija. Često se radi o perfekcionistima, kojima nikad ništa nije dovoljno dobro. LINIJA MEĐU OČIMA: Ovdje se radi o zahtjevnoj osobi koja je sklona pretjerivanju. LINIJE NA PODOČNJACIMA: Ove linije upuduju na govornika koji bi mogao imati i izvrsne spisateljske sposobnosti. OBRVE: RAVNE: Ravne, horizontalne obrve označavaju osobu punu ideja i sugestija. ZAKRIVLJENE: Osoba s obrvama u obliku luka uživa u anegdotama. TANKE: Osobe niskog samopouzdanja.

USNE: PUNE: Osim što lijepo izgledaju. TANKE: Znak urođeno introvertirane osobe. Dugačak. s vrhom poput krumpira. osoba nije formalna u odnosu prema drugima. i zbog toga u partneru ne traže ljepotu nego moralne i duhovne vrijednosti. Instiktivnost čini ovakve osobe naizmjence blagima i žestokima. Ako zbog lijenosti ne propuštaju prilike.. pa nam se svaki put čine nove i uvijek drukčije. Krumpirast nos Ovaj kratak i poznato dežmekast nos. nadi dete na veoma nadarenim i ugodnim osobama. dovoljna je sitnica da se osjete sputanima i čar nepovratno nestaje.. Pokraj njih uvijek hodate kao po staklu. koji mora biti umjeren i oprezan kako ne bi zapao u neprilike.Obično uspijevaju programirati život i potvrditi se. osjetljivost i sklonost dobrom odgoju i vrlini. skladan s crtama i veličinom lica Odaje inteligenciju. Ovakve su osobe osobito suzdržane. a ponekad i partnera. neprijaznima i nježnima. DONJA PUNA: Znak uvjerljive osobe. a iznad svega cijene privatni život. ali niti ne dopuštaju ublažavanje slučajnih pogrešaka. nepouzdane i nepostojane u svojim odlukama. Vole ljubav i poznanstva. pune usne karakteriziraju darežljivost i samokritičnost. izrazito izbočen nos s ravnim vrhom Znak je snažne i skladne osobe. GORNJA TANKA. Oštroumne i mudre. pravilan i ravan nos. snažnog karaktera koji ostavlja trag. VELIK: Znak inicijative i odlučnosti. ako je tup.Šutnja i sumnja znak su nepovjerenja prema sugovorniku. Povedi . zanimljive i neiscrpne za osvajanje. grubima. U odnosima s drugima vrlo su izravni. umješne su u svemu i sa svakim. izbočen nos . Ne osuđuju. zaljubljuju se više razumom nego osjedajima.SPOJENE: Popularne 'levisice' označavaju osobu koja stalno razmišlja i s kojom dete modi izmijeniti ideje. NOS: MALEN: Osobe slabog karaktera. osobe s ovakvim nosom znat de zanijeti i pobijediti partnera u afektivnom i seksualnom odnosu. Još malo o nosu. Ali. ORLOVSKI: Uglavnom egoistični.. TUP: Iako je nos velik. ne maredi ako se pritom odriču mnogih lagodnosti koje su driugima veoma drage. Savršen. neodlučni i osjedajni ljudi. ne dopuštajudi ničije miješanje ili tračeve s njima u vezi. Pragmatična je i ljudima pristupa drsko.

Osobe s kratkim. Osobe orlovskog nosa. .poštovati ga i nježno i odano voljeti. a tad okredu stranicu i tvrdoglavom postojanošdu gledaju samo unaprijed. Velik i izbočen nos. Kratak i lagano izbočen nos Daje profilu mačji izgled. introvertnu i instiktivnu osobu. Kratak i tanak nos sa šiljastim vrhomokrenutim uvis Tipičan je za osobe sklone zavođenju. a nježnost. Odnosi s drugim osobama prožeti su nekom ironičnom lakomislenošdu i željom za zavođenjem. Voli pažnju. duboke i trajne odnose. poput Indijanaca Ponosne su i imaju veoma visoko mišljenje o sebi. Ne prezire seksualne užitke. stastvenu. ovakva se osoba mora osjedati neodoljivom i tad de se truditi kako bi dla sve od sebe. voli snažne . ovakva je osoba " žar koji tinja pod pepelom". ravnim i u korijenu širokim nosom. ovaj " nevjeran" tip može se vezati za jednog partnera . ovakve se osobe mogu pokazati izuzetno dobre i rado im praštate sklonost posesivnosti. Ona s lakodom komunicira s ljudima i stvara prijateljstva. a govori o samotnoj osobi koja de skupinu prihvatiti samo u ulozi vođe. a to je trenutak kad ona prestaje. zbog čega su često razdražljive i preosjetljive i na najblaža razmimoilaženja u mišljenjima. Želi biti u središtu događanja. mašta i udvaranje imaju važnu ulogu i preduvjet su izljevima strasti. Za njih je seksualni odnos točno proračunata igra kojoj je cilj zadovoljstvo pobjede. nestrpljive i hirovite. pa im društveni i poslovni odnosi znače teškode. ali teško se prepušta strasti i uvijek je veoma oprezna u osvjanju partnera. ako ste s njima oprezni. Inteligencija i smisao za humor spašavaju ga da ne ode u krajnost. One de se poigravati partnerom držedi ga u stalnoj neizvjesnosti i napetosti kao mačka miša. a odobravanja i laskanja veoma su joj ugodna. Veoma su ranjive.Instiktivne su. zanesenjaka.Odaje osobu sklonu užicima. Ako sve ne pokvari pretjeranošdu. u obliku grbe. s četvrtastim vrhom Otkriva osobu koja više od svega želi vladati situacijom i imati punu slobodu mišljenja i odlučivanja. U seksu su veoma zahtjevne.poput nezaboravne Marlene Dietrich Odgovaraju na izazove otvoreno i trenutačno. Sklona je promjeni partnera čim osjeti nedostatak ljubavne strasti. Ali. koji im nisu strani. može biti dobar drug u poslu i nikad ne bježi od odgovornosti. Kad je riječ o seksualnim odnosima. Osjedaj tajanstvenosti kojim se katkad okruži čini je veoma uzbudljivom i poželjnom. smijeh i nježnost. Kad je riječ o ljubavi.Dovoljna je i najmanja nepažnja da se razočaraju. Svakako.

krutost. Široko čelo . strah od sukoba sa drugom osobom ili skupinom *-Kratak nos:. određuje mu izraz. Grijesi: formalizam. izražena kritičnost. željna divljenja i odobravanja. sputana skrivenom otmjenošdu. intuicija. instiktivnost.smisao za kritičnost *-Zaobljen vrh: . pripisujudi srednjem dijelu lica izraz afektivne i čulne strane ličnosti. ponos.afiziognomika i fiziologija nastoje ondje nadi znakove inteligencije. Voli glazbu . Greške u prosuđivanju zbog neprilagodljivosti *-Širok nos:.vješt je u ovoj teškoj umjetnosti. Mane: sklonost pretjerivanju *-Malen nos:. *-Velik nos:.četo neiskren *-Udubljen nos:. poznavanje ljudske duše. Mane: suviše izražena kritičnost *-Oštar vrh:. obijest *-Dugačak nos:.potreba da bude u središtu pažnje. Mane: pakost *-Ispupčen nos:. možete saznati mnogo o osobi koja vas zanima.nestrpljivost. oštroumnost.prostodušna osoba. nagonska strast. samokontrola. Tko ima široko čelo nastoji proširiti vlastite obzore. visoko mišljenje o sebi.nezadovoljna osoba.plemenitost duše *-Mesnati vrh:.znak je dobrog pamdenja i sklonosti sintezi i rasuđivanju.izrazita osobenost. oblikuje profil.Nos je važan dio lica.vedrina Još malo o čelu Mnogo se toga može zaključiti po čelu.Da pokušamo proučiti dimenzije i oblik čela koji nam mogu otkriti glavne osobine karaktera i ličnosti osobe. Današnja morfopsihologija. Greške: promjene raspoloženja i kapricioznost *-Tanak nos:. zaključuje prema nosu i njegovom profilu o tipu seksualnosti i stupnju senzibilnosti osobe: obratite li pažnju na nos. iako se izlaže opasnosti da se izgubi slijededi tolike interese. . Mane: drskost.snažna ličnost.entuzijazam.

Emocije na licu  4. agresija i okrutnost 9. Posjeduju dobro pamdenje. osobu sklonu navikama. potrebe za jasnošdu i redom u svim oblicima života. Osoba niska čela tvrdoglava je i postojana u odlukama. pažnja. ali ograničenu i krutu. Osobe izbočena čela odlikuje čvrsta volja. nezdaovoljstvo. iako su ove kvalitete nestalne. Okomito čelo -kad je riječ o profilu. Usko čelo . osobu originalnih ideja.Visoko čelo -znak je oštroumnosti i čisto misaone inteligencije. uvijek spreman odgovor.otkriva sklonost analizi. Lagano ukošeno čelo -odaje senzibilnu osobu misaone inteligencije. brzu inteligenciju. vjernosti idealizma.to čelo otkriva matematičku inteligenciju i proturječan duh. djelotvornost.također može biti znak oskudne mentalne sposobnosti i slabog smisla za praktično. koja želi da je se ostavi na miru. Uvučeno čelo -znak je blistava talenta i sposobnosti imaginacije. zbunjenost 6. razumnu. 7. sumnje. ali veoma poduzetna duha i zna se izvudi iz svake neprilike. Izbočeno čelo -znak je živahne pažnje promatrača kojemu ništa ne može promadi. gađenje 8. U nekim slučajevima sklone su razmišljanju i mogu biti melankolične. staloženu. energičnost. koja uvijek nastoji izbjedi bilo kakva pretjerivanja. Nisko čelo -je znak konkretnosti i praktičnosti. iznenađenje 5. smijeh 10. žalost . Osobe uvučena čela uvijek uspijevaju očarati govorništvom.

superiornost. facijalne ekspresije i geste. aroganciju. kroz intonaciju govora itd.11. sramežljivosti ili plahosti impresija iskrenog ili lažnog osmjeha ovisi o brzini podizanja kuteva usana osmjeh gdje su oči predugo širom otvorene govori o prijetedoj situaciji.naivnost. izolacija.nedostatak.snaga. ispravnost fluktacije u brzini govora . smiren . Glava koja visi je znak slabosti i neotpornosti na stres. ravnoteže. indiferetnosti. brz . samopouzdanje polagan.impulsivnost. inherentni motivi. Pogled u stranu ukazuje na skepsu i nepovjerenje.objašnjavanje. suprotno tome osmjeh gdje se oči brzo zatvore ukazuje na smirujudu situaciju. samoobrana. zbunjenost prsti koji dodiruju oči ili uši .slaba volja za djelovanjem. Zabačena glava unazad govori o jakoj želji prema radu i postizanju ciljeva. Pogled prema dolje sa zabačenom glavom . promjene u disanju i cirkulaciji. arogancija tih glas . spremnost i direktnu interakciju. slabost nagle promjene glasa . nedostatak vitalnosti. uvjeravanje. Potpuno otvorene oči označavaju visoku senzibilnost. 'Zavjesaste' oči su pokazatelj inercije. razboritost. povjerenje. Direktan pogled pokazuje interes. intelekt i živahnost. neugodnost otvoreni dlanovi .             Geste:         prekrižene ruke .nespretnost. umna odsutnost.prikrivanje problema ruke koje prekrivaju lice ili dio lica . uzbuđenost * Emocije i promjene disanja Emocije su unutrašnja subjektivna mentalna stanja koje karakteriziraju određeni tjelesni izrazi. Pognuta glava ukazuje na slabu aktivnost.suzdržanost.emotivnost. plahost i želja da se pobjegne Glas:       živahan. samosvijesti.druge ruke) . spremnost na kontakt ruke u džepovima . devijantan pogled govori o nesigurnosti.smirenost. . ruke iza leđa . otvorenosti i usmjerenosti prema van. prezir i dominaciju. a koje se manifestiraju kroz vaskularne reakcije.želja da se nešto sakrije ruka koja teži dodirivanju nečeg ugodnog (npr. taktičnost. uzbuđenost/razdražljivost modan glas . prezir Visoko podignuta glava govori o samopouzdanju. sramežljivost. dosade ili umora. skromnost. potpunu otvorenost i poslušnost. Buljook pogled ukazuje na vezanost na vizualne podražaje.obrambena reakcija. arogancije.blag karakter i humor prst u ustima .

Promjene disanja. 1. Mnogo je emocija povezano sa povedanom mišidnom aktivnosti i sa povišenim glasom. Disanje ima veliku ulogu kad su u pitanju emocije. ved i da se odredi njena prošlost. obrva. 2. visoko i široko. Vrlo su energetični. Njezina zadada nije samo da se utvrdi kakva je osoba pred nama.ljutnja e . Međutim. Naše emocije su koordinirane s pokretima očiju. to je znak inteligencije i ambicije.jaki smijeh h . a .žalost + Fiziognomija je umjetnost čitanja ljudskih lica. Ovalna lica pripadaju smirenim i razumnim osobama. kao i jak osjedaj za pravdu i želja da se živi 'prema pravilima'. i naglašene seksualnosti. Čelo. Obrve. uvučeno čelo de teško ostvariti dobar položaj u društvu. usana. te da prevladaju teškode.Debele mesnate uši sa velikim resama vlasniku obedavaju zadovoljstvo.rijetko i plitko disanje Mimika. 3. Takve su osobe dobri vođe i dobri pravnici. njihovi . Vlasnici okruglog lica su sposobni da se prilagode bilo kojoj situaciji. Špicaste uši govore o instinktivnoj osobi.budnost c . i na emocionalnom i financijskom planu.brzo i duboko disanje  stres . nosa itd. Oni sa izduženim i duguljastim licem moraju teško da rade da bi postigli uspjeh. Ukoliko je vrh ušiju iznad obrva. Promjene u disanju kada emocije promijene svoju brzinu i amplitudu kroz različita emocionalna stanja:    zadovoljstvo .dobro raspoloženje g .gorčina d . Čovjek ima kompleks facijalnih mišida čija je funkcija uglavnom usklađena s prirodom emocionalnih stanja. Kvadratno lice govori o snazi i determiniranosti kad su u pitanju prava. ali dobri su ljudi. 4. Uši. Sljubljene uši označavaju važnu osobu i poštovanje od drugih.zadovoljstvo b . sadašnjost i bududnost. Oblik lica. Ljudi koji imaju usko. Debele obrve su znak hrabrosti. Dobro čelo je istaknuto. iskrenosti.rijetko i duboko disanje uzbuđenje .nepoštivanje f .brzo i plitko disanje nezadovoljstvo .

Čupave obrve govore o ljudima sa opsesivnim fiks idejama. Kukast nos . Oni sa malim očima su iznimno oprezni.U srednjevjekovnoj Evropi lepota se smatrala vrlinom. Namrštene obrve ukazuju na nemirnu narav. Zakrivljene obrve su znak prijateljske naravi. Njihov život je pun pozitivnih emocija.iskrenost.dok ruţna. Nos. 5. NJihova determiniranost i samokontrola često idu ruku pod ruku sa ekstremnom rigidnošdu.Dok pogled oĉiju osobe koji luta koje kuda.Na primer kineski tumaĉi lica kaţu za taj oblik lica da su osobe .osetljivim i veoma emotivnim.Opet u 19 veku. 6. Ljudi sa tankim obrvama su tajanstveni.Najĉešće su mišićavi i sportski gradjeni ai pomalo samoljubivi. . Puna usta .u identifikovanju kriminalaca. (zlo)upotrijebljena je frenologija.kreativne. širokog uma i nesposobnosti da se radi s novcem. Velike oči su znak umjentičkog talenta.Odluĉni su i imaju oštar. 7. analitiĉki um. Oči.Ovakve osobe su sklone su snaţnim seksualnim maštarijama i znaju uţivati u stabilnim duţim vezama.osoba ne boli svađe.vlasnici imaju dikatatorske osobine. Mali nosevi pripadaju pesimistima slabog zdravlja.Opet osobe koje imaju duguljasto lice su praktiĉni i metodiĉni radoholiĉari.na primer koje za vreme razgovora koncentrisano posmatraju stavljaju vam do znaja da je osoba ĉvrstog. humoru i optimizmu. Veliki ravan nos govori o iskrenosti.pa tako da ĉesto imaju problema u ljubavnim vezama. Tanke usne ukazuju na smislene osobe. šta to crte lica govore o vama Nekada davno Kinezi su vjerovali da je lice odraz unutrašnjeg duha. vjernost i dobrota. Neki tvrde da postoji oko stotinjak taĉaka pomoću kojih mogu da se analiziraju crte karakterDa li moţete li da prepoznate karakter na osnovu samo što neku osobu pogledate u njeno lice?U nastavku teksta proĉitajte zanimljiv tekst. stabilnog i ustrajnog karaktera. Oblik lica Osobe sa okruglim licem smatraju se jako briţnim. Usne. Mirne oči.osjetljive i imaju vatreni temperament Oči Izraţene oči sa bistrim iskrama su u prednosti pred sitnijim oĉima koje sugerišu introvertnu i tajnovitu prirodu. osoba znakom zla. sluti na nemiran karakter i nedosljednost u navikama.ambiciozne ili sklone zapovijedanju.Neravnomjerno usadjene oči signaliziraju da je osoba sposobna da vidi stvari iz drugaĉije perspektive i da je sklona analiziranju pojava. Trouglasto lice se veţe uz vitko telo i intelektualnu superiornost. Četvrtasto lice povezano je sa vatrom i takve osobe znaju ĉesto da budu agresivne. Buljooki ljudi su slabi na seksualne izazove. Mesnate nosnice i veliki vrh nosa obedavaju financijski prosperitet.

otkrivaju neke od genetskih osobina rasa ljudi sa Mediterana i Bliskog istoka i ukazuju na strastvene karaktere koji vole društveni ţivot.Ovakav izgled navodi i da je osoba u ţivotu prošla kroz razdoblja malodušnosti..tanka gornja usna i punija donja kod neke osobe govori o tome da ta osoba ne moţe da ljubav uzvrati istim merom..Opet ako su oči i obrve usmerene prema gore. dok visoke obrve govore o opreznijem stavu pri donošenju odluka. Hladne i mirne oči sa malim oĉnim jabuĉicama otkrivaju osobu nemilosrdnijih crta karaktera.takva osoba ne zna da se suprotstavi drugima. Usne Preko oblika usana procjenjujemo senzualnost. Spušteni uglovi usana daju nam informaciju da je takvoj osobi jako teško udovoljiti dok kod onih kod kojih su uglovi usana podignuti prema gore znak optimizma.ali strast je kod ove rafinirane vrste ljudi priliĉno utišana.Duboke zelene oči znaĉe energiju i inventivnost.Pa krenimo redom.A pune okrugle usne znak su hedonistiĉke. Smedje oči obiĉno ukazuju na velikodušnost.otvorena osoba u društvu. Crne oči su upeĉatljive. Smedje oči boje čokolade. Crte lica otkrivaju laţova .slavi i temperamentu.apetit za hranu i za seks i komunikativnost osobe. Ravna obrva znak je osobe visokih estetskih kriterijuma i osjetljivog temperamenta.Dok osobe sa sivkastim oĉima otkrivaju visoki nivo inteligencije i mašte.osoba bi mogla da bude oportunista. Boja očiju Duboko plava boja oĉiju znaĉi da je osoba senzulna. Suprotan oblik sugeriše osobu koja moţda daje previše.daju znak da takve osobe imaju jak libido.Strast je kod njih vezana uz odanost i lojalnost.vešta u radu sa rukama.Osobe sa svetlo plavim očima odaju crte da vole da uţivaju u koketiranju sa suprotnim polom.pogotovo ako su im i usne pune. Obrve Obrve neke osobe vam govore o reputaciji.ali istovremeno neţna i osjetljva.Niske obrve otkrivaju impulsivan temperament osbe.Tanke obrve otkrivaju osobu koja je ĉesto neodluĉna.briţne i osetljive prirode. Osobe koji imaju očne kapke koji im teško leţe preko oĉne jabuĉice.dok su tanke usne pokazatelj da je takva osoba sebiĉna.Imaju ih dominantne i upeĉatljive osobe koje svoj cilj neće uvek postići na najfiniji naĉin. Tako jake obrve odaju osobu koja je asertivna i jaka.A oči oblikovane prema dole.Sa sagovrnikom sa zelenim oĉima morate da izoštrite svoje intelektualne veštine.jer su skloni rasudjivanju.Trebaće vam dosta vremena da shvatite spontanost i lucidnost uma osobe zelenih oĉiju.izgledaju pospano ili pijano mada nisu pili.Ravne usne su znak samokontrole.takva osoba naporno radi da bi osigurala komfor svojoj porodici.

usana ili obrva? Da li je moguće suditi po izgledu lica koliko je osoba istinoljubiva? Nauĉnici tvrde da jeste! Britanski nauĉnici identifikovali su koje su to crte lica koje razdvajaju poštene od nepoštenih ljudi. prema mišljenju britanskih psihologa i fiziognomiĉara imaju sljedeće karakteristike: * uglasto oštro definisano ili izduţeno lice * oštra brada * debele. javlja ABC News citirajudi Bloom. iza koje stoji njujorčanka Christina Bloom. svetle oĉi * nos srednje veliĉine * nema baš debele obrve * tanak most nosa * velika usta sa tankim usnama A nepošteni ljudi. odmah daje na uvid njihove profile. karakteristike izgleda poštene osobe su: * ovalno ili okruglo lice * mekaniji oblik vilice * velike. nosa. „Ako promotrite vedinu parova primijetit dete da uglavnom imaju slične crte lica. te da imaju više šanse da postanu par ako su im facijalne karakteristike približno jednake. nikada prije nisam nešto takvo osjetila". Prema autorima studije. okrugle. kazala je Bloom. Oni su ispitali lica politiĉkih lidera razliĉitih epoha i zemalja (preteţno muškog pola) i dobili formule "poštenog" i "nefer" izgleda." Bloom je rekla da je ista . nudi tehnologiju uspoređivanja i analize lica s posebnim naglaskom na devet ključnih točaka poput očiju. Ona je rekla da je do spomenutog zaključka došla na temelju iskustva i godina promatranja. sredine usana i tako dalje .Da li je moguće prepoznati laţova po obliku nosa.jednom kad stranica identificira kandidate koji imaju slične crte lica kao korisnik koji traži partnera. brade. Tada sam počela primjedivati i ostale parove kud god sam išla. ţbunaste obrve * male i široko postavljene oĉi * velike nozdrve i širok most nosa * mala usta sa debelim usnama. Traţite partnere koji imaju slične crte lica Novi internetski servis za pronalaženje partnera tvrdi da se ljudi sličnih crta lica privlače. krajeva usana. zaista vjerujem da de iznošenje ove teorije pomodi ljudima". Prije dva desetljeda počela je hodati sa svojim 'muškim dvojnikom' jer je osjetila neobjašnjivu privlačnost prema njemu. „Naše crte lica bile su vrlo slične i gdje god da smo išli stalno su nam govorili da izgledamo kao brat i sestra. „Toliko me je privlačio. Stranica FindYourFaceMate.

000 ljudi. A i veći broj istraţivanja pokazao je da su upravo oĉi “ogledalo” liĉnosti. Uţivaju u ljubavnim izazovima i površnim ţivotnim uţicima. bistre i mudre osobe. prenosi metro portal. uvek su odluĉni u onome što . Ambiciozni su i ponekad ne biraju sredstva kako bi ostvarili cilj. ali prije godinu i pol dana je odlučila ozbiljno započeti posao temeljen na teoriji facijalne sličnosti. vrlo strastvene i intuitivne. Veĉiti su borci za pravdu i buntovnici. ali i da retko kada otkrivaju svoja osećanja. i da njihova boja. * ZELENE OČI Osobe sa ovom bojom karakteriše postojanost i hrabrost. Oĉi kao ogledalo Pogled. imaju originalne ideje. Veoma su tolerantne i uzdrţane u mnogim konfliktinim situacijama. ali i nedostatak samopouzdanja i ljubomoru. Paul Newman i Joanne Woodward. instiktivnosti i volje. S druge strane karakteriše ih i staloţenost i strpljivost.com. Bloom je na kraju rekla da su konpatibilnost i slične vrijednosti temelj za dugoročnu vezu. ali da se nada kako de njena stranica ljudima. vole da eksperimentišu. Bloom je napisala i mali knjigu na tu temu. poloţaj i oblik otkrivaju mnogo više. SmeĊe oĉi imaju razumne. a svetlo plave na komunikativnost. Heidi Klum i Seal. barem olakšati početak i pronalazak potencijalnog partnera. razuma i ljubavi. zasad je privukao oko 8. Tamno plave oĉi ukazuju na proudhovljenost i kreativnost. ako ništa drugo. Plave oĉi otkrivaju atraktivne i osećajne osobe. Elizabeth Taylor i Richard Burton. Veoma su znatiţeljne. Njena stranica. energiĉnost. drevnom metodom pomoću koje je moguće otkriti neĉiji karakter samo na osnovu crta lica. Uvek su spremne na sve i retko šta moţe da ih iznenadi. boja i oblik oĉiju mnogo toga otkrivaju o karakteru. koja funkcionira na tehnologiji prepoznavanja lica servisa Face. Ova veština vremenom je toliko uznapredovala da danas i mnogi psiholzi upravo na osnovu ovog tumaĉenja mogu da prepoznaju bitne karakteristike liĉnosti. kasnije je započela i blog. spremni da kaţu sve što misle bez obzira na posledice. Šta govori boja očiju? *PLAVE OČI Otkrivaju atraktivne i osećajne osobe. ponašanju i osećanjima. Da su “oĉi ogledalo duše” potvrdili su još pre nove ere grĉki filozofi baveći se fiziognomikom. u obitelji pa čak i među zvijezdama šoubiznisa kao što su Iman i David Bowie. istine i laţi.  Oči otkrivaju ličnost Zelene oĉi imaju znatiţeljne osobe.situacija u kod njenih prijatelja.

Uvek su prisebni.Oĉi iskošene na gore ukazuju na osobe koje ne biraju sredstva kako bi dobile ono . Ove osobe su jako izdrţljive i posle najteţih ţivotnih udarca stoje uspravno i nasmejano. hrabrost. maštovitost. veoma su inteligentne. Veći razmak izmeĎu očiju . Ukazuju na kreativnost. uvek kaţu ono što misle zbog ĉega ih i prijatelji. uţivajući u flertu i kratkim vezama. kritiĉne su i prema sebi i prema drugima. inteligentne su. ali neretko i ljubomorni. zbog ĉega ĉesto ne uspevaju da iskaţu i istaknu svoje sposobnosti. ne podnose autoritete i ĉesto deluju kao da nemaju poštovanja prema drugima. zbog ĉega ĉesto imaju vrlo uspešnu karijeru. znaju kako da usreće partnera. Dobro se snalaze u kriznim situacijama i gotovo uvek imaju rešenje. Koliko su u poslu odgovorni. bez “šminkanja”. nezavisne. ali uzdrţane i nenametljive. Poznate su po veoma ĉvrstom karakteru i stavovima o kojima priĉaju otvoreno i jasno. * CRNE ILI TAMNO SMEĐE OČI Retke su i zbog toga uvek izazivaju paţnju. kolege. veliku energiĉnost i ljubav prema ţivotu i umetnosti. Normalan razmak izmeĎu očiju . Veoma su sigurne u sebe. tako da retko šta moţe da ih poljulja. tvrdoglave i sklone dubljim analizama. Kada upoznaju nekoga treba im vremena da otkriju nešto o sebi. Imaju blagu prirodu. Sukob sa okolinom najĉešće nastaje zbog njihove spontane prirode i tvrdoglavosti. POLOŢAJ I OBLIK OČIJU Mali razmak izmeĎu očiju . Oni vole da ostave utisak hrabre osobe i vešto kriju svoju nesigurnost. bistre.ţele. Mada ima i onih koji se ponašaju zavodniĉki.Ukazuje na uravnoteţene osobe se vrlo jasnim pogledom na svet. poznate su i po dobrom pamćenju i dobroj poslovnoj intuciji.Karakteristiĉan je za osobe koje zraĉe energijom i optimizmom. * SMEĐE OČI Ovu su razumne. ali su i u ljubavi uvek dominantni. RoĊeni su da budu šefovi i voĊe. šefovi najviše i cene. U vezama su verni. toliko su u krevetu strastveni i skloni eksperimentisanju. sposobni da procene svaku situaciju i jako su spretne u ocenjivanju neĉijeg karaktera.Ove osobe sklone su depresivnom raspoloţenju. bistre i mudre osobe. S druge strane veoma su osećajne i energiĉne. RaĊaju se kao voĊe. ozbiljni i smeli. puni samopouzdanja i dobar oslonac u mnogim teškim situacijama. ĉesto izraţavaju pesimizam i bezvoljnost. pa u poĉetku deluju pomalo i rezevisano. Kose oči .

Nekoliko popreĉnih linija na ĉelu mogu da budu znak velike popularnosti. osobama koje su sklone sanjarenju i vrlo ĉesto se zanose nerealnim ambicijama. aktivnost i brzina. I bore govore o karakteru i talentima Iako su najbolji pokazatelj godina zbog ĉega se na sve naĉine trudimo da ih se rešimo. ali samo ako je to i njihova ambicija.Ako su nemirne ukazuju na osećajnu i veoma talentovanu osobu. Male oči . Karakteristiĉno za ove osobe je to da su okruţene sa puno prijatelja i poznanika. A oĉi iskošene na dole otkrivaju neodluĉne osobe. boemskom ţivotu. . nedovoljno sigurne u sebe. koja uţiva u malim ţivotnim radostima. Neretko su i vrlo duhovite. Njih prati sreća na svim ţivotnim poljima. i ĉesto su omiljene u društvu. ali umeju da ĉine i dobra dela. ĉesto je okrenuta umetnosti i poeziji. Sposobni i uspešni .. Popularni i slavni . a i zaljubljene u umetnost. Zvezde su im uglavnom naklonjene i velike su šanse da postanu popularni i slavni.Horizontalnu liniju na sredini ĉela obiĉno imaju osobe za koje se kaţe da su roĊene pod srećnom zvezdom. ĉesto se plaše da iznesu neki svoj stav i gotovo da ne znaju da kaţu “ne”. u porodici. Smele su.Osobe sa krupnim oĉima karakteriše energiĉnost. Ako pogled nije “ţiv” i deluje uspavano onda je reĉ o slabom karakteru i skeptiĉnoj osobi..Dve ili tri horizontalne bore na ĉelu otkrivaju uspešne i snalaţljive osobe koje znaju da uţivaju u svemu što su postigle. na poslu. a posebno u ljubavi. Srećne osobe .što ţele. Velike oči . na prvi pogled deluju opasno. Ako pogled nije ţivahan i pomalo je uspavan onda je reĉ o pasivnijem karakteru. bore na ĉelu mogu mnogo toga da otkriju i o našem karakteru i uspehu u ţivotu. nametljive.

u nekoliko linija na ĉelu zapisano je naše zdravstveno stanje. Ambicioznost i umetnost . pesnike. No.Dugaĉka uspravna linija na sredini karakteristiĉna je za osobe sklone avanturama. odluĉnost. Oni teško sklapaju brakove. primjerice. Tri . posebno u ljubavi. Bore otkrivaju zdravstveno stanje. meĊutim tri iskrivljenje linije javljaju poĉetak psihiĉkih poremećaja Bore odaju karakter Bore na licu otkrivaju naše godine. neretko. Karakteristiĉne su za osobe koje se dobro snalaze u organizaciji poslova. ali pomalo i površnim. a naroĉito u ljubavi. pisce. no one nam govore i više nego što mislite. i. jer se nerado odriĉu slobode.. muziĉare. Ova linija ĉesto se pojavljuje i na ĉelu osoba koje imaju izuzetno visoku funkciju. samouverenost. imaju vrlo uspešnu karijeru. talente i karakter Nitko ih ne voli.Avanturistički duh .. ali i kad stanu na “ludi kamen” nemaju baš idealan odnos sa braĉnim partnerom. Takve osobe biti će uspješne na svim podruĉjima. tri vertikalne linije izmeĊu obrva oznaĉavaju ambicioznu osobu. dvije ili tri horizontalne linije karakteristiĉne su za snalaţljive osobe dok raštrkane horizontalne linije javljaju poĉetak neke ozbiljne bolesti. paţljivo pogledajte jer. slikare. Snalaţljivost Dvije do tri horizontalne linije na ĉelu karakteristiĉne su za uspješne i snalaţljive osobe. sposobne da se snaĊu u vrlo komplikovanim situacijama. no osim toga. znak je lijepog i sretnog ţivota.Linije izmeĊu obrva ukazuju na ambicioznost. energiĉnim. A bore na ĉelu u obliku romba karakteristiĉne su za boeme. Saznajte što o vama govore najizraţenije bore koje imate na licu! Sreća Jedna uoĉljiva horizontalna linija koja prolazi sredinom ĉela. Primjerice. talent i karakter.

vodoravne linije pojavljuju se na ĉelu umjetniĉkih duša i osoba s izrazitim smislom za humor. U momentu kad naše riječi osjedaji i misli postanu nedovoljni. Ĉesto su to mrzovoljne osobe koje ne znaju što ţele od ţivota. Slava Neobiĉne linije na ĉelu u obliku romba uglavnom se pojavljuju na ĉelu pisaca. glazbenika. meĊutim tri iskrivljenje linije javljaju poĉetak psihiĉkih poremećaja. stvoren u besprijekornom obliku. Takvi ljudi imaju puno prijatelja i uvijek su omiljeni u društvu. Dakle. velike su šanse da će se uskoro osloboditi braĉne duţnosti. ono predstavlja i njegov identitet. naroĉito na poslovnom planu. kako duhom tako i tijelom.. Osim toga. moţe biti sigurna da će roditi kćer. pojavljuje se na ĉelu osoba koje su na izuzetno visokom poloţaju. Lice se izražava čak i pomodu boje. Kineski struĉnjaci koji se bave fiziognomijom tvrde da je takva linija karakteristiĉna za osobe koje nemaju idealan odnos sa svojom boljom polovicom. naše lice potpuno vješto priskače u pomod i predstavlja nas na najbolji način. Doduše. Bolest Osobe koje na ĉelu primjećuju kratke i raštrkane linije trebale bi posjetiti lijeĉnika jer velike su šanse da ih je zahvatila neka bolest. Ambicioznost Tri vertikalne linije izmeĊu obrva oznaĉavaju ambicioznu osobu. Ukoliko nema nikakvih linija na tom podruĉju. a mimike i oči počinju govoriti. slikara. rijeĉ je o izuzetno poznatim i slavnim osobama. naravno ukoliko to zaista ţele. Naučnici su pokušali dodi do . Kako je lice svakog čovjeka drukčije. Naučnici su istraživali na koji način se sjedamo poznatog lica. Teška sudbina Dugaĉka vertikalna linija na sredini ĉela nije dobar znak. "viseća igla". takva osoba je odliĉan organizator i ona posjeduje sve potrebne kvalitete za uspješnu karijeru. Oĉekuje ih svijetla budućnost jer velike su šanse da će postati slavni. primjeduje se da je u čovjek. Tada prestaju glasovi i riječi. Samci Ukoliko osoba ima tri nimalo privlaĉne linije ispod oĉiju. Jeste li ikad razmišljali o ovome? Kad se posmatraju sva stvorenja. Uspjeh Kada se dvije kratke linije pojave na predjelu izmeĊu obrva moţete biti sigurni da je rijeĉ o uspješnoj osobi. Popularnost Nekoliko uzastopnih horizontalnih linija preko ĉela ukazuju na izuzetno popularnu osobu. kako ju nazivaju kineski fiziognomisti. RoĎenje sina Kratke crtice oko usana na licu trudnice javljaju ţeni da će postati majka djeteta muškog spola.

. Osobe u dobi sazrijevanja ne mogu jasno razlučiti poglede ljudi oko sebe te se ova lica gube. Slikao je sve promjene koje su se zbivale na licu. Nakon što prode ovaj period. Medutim. koji nije prepoznao rodenu majku nakon gubitka pamdenja u automobilskoj nesredi. Tako je. Posebni Božiji dar U 19. Lice je neizostavno prenosno sredstvo nastalih mimika i najljepši izraz našeg duhovnog svijeta. iskustw. Da bi vratio izgubljene sposobnosti. Na ovaj način rapidno se razvijaju čovjekove urodene sposobnosti. pokrenu oči. utvrdeno da je u nesredi ošteden ovaj dio bolesnikovog mozga. koji ima 80 sastavnih dijelova. Osoba koju čovjek upozna prvu. tražedi od ljudi koje testiraju da napude usne. ova besprijekorna osobina se razvija i ostaje. u čije naručje je stave odmah po rođenju. To obično bude majka. ne unosedi se u memoriju. Jeste li ikad razmišljali o ovome? Upoznate se s nekim.rješenja istraživajudi na koji način se sječamo poznatog lica. rumenila stida i njima slične. aktivira program prepoznavanja lica koji je smješten u mozgu. tek kada se pojavila slika majke. Poznato je da nervne delije zadnje desne strane mozga omoguduju ponovno sjedanje poznate osobe. počešu čelo. francuski neurolog Guillaume Duchenne neke dijelove lica izlagao je elektricitetu. hemičar je pročitao mnogo knjiga o ponašanju. ali . Beba prepoznaje majku U eksperimentu uradenom na Univerzitetu Texas. dvanaestosatnoj bebi su na kompjuterskom ekranu pokazane slike različitih žena. popričate s njim i poslije ga se ne možete sjetiti! Da je ovo velika tragedija. bolji su izrazi od riječi.nije mogao ponovo stedi prvobitnu memoriju. prema rendgenskom snimcima. crvenila bijesa. u njoj je vidio samo jednu staricu. bljeska u očima. Istraživači mimike pokušavaju otkriti ovaj nečujni. ali jak oblik komunikacije. stoljedu. povedala se bebina želja za dojenjem! Beba pokazuje da joj se sviđa lice koje je prvo ugledala. shvatio je jedan hemičar iz Ciriha. od kojih su neke bile slične njenoj majci po očima i kosi. duhovnom horizontu. U ovom eksperimentu je pronašao nerv fasial. Stručnjaci smatraju da je sposobnost prepoznavanja prolazno oslabljena radi promjena hormona u dobi odrastanja. Mimike poput smješka.

Ali. stoljedu. usne otkrivaju karakter čovjeka. Čovjeka je od davnina privlačilo da sa lica čita znaknve i poruke. Čak i djeca rodena slijepa i gluha pokazuju ove mimike. U 18.čvrst karakter Još od prvih stoljeda. sa lica ostalih bilo je mogude pročitati uzrremirenost i strah. Prema Lavaterovom mišljenju. Odvratnost usporava puls U testovima pri kojima su istraživači ubadali igle ljudima u lice i koristili elektrode. primijedene su i promjene u tjelesnoj temperaturi.tugu.blagog. Prema ovom nazoru. Nerv koji utječe na lice bio je povezan sa još jednim organom. Pokreti mišida lica prožetih nervima su postali jedan od najvažnijih elemenata glume kao unaprijedeno sredstvo komunikacije. na osnovu kretanja mišida utvrdili su da postoje 44 različita izraza. . Nastavilo je biti tajnovito i zagonetno. Dok se kod osoba sa uplašenim ili gnjevrum licem puls ubrzava. Mimike uglavnom u svim predjelima Zemlje znače isto. Možemo se i pomodu lica i pogleda sporazumjeti s ljudima čiji jezik ne znamo. razlike u gledanju filma individualno i u društvu vidljive su po reakciji lica. Tvrde usne .Fasial. Ovo je misterija stvaranja lica. Ako su usta razvučena prema gore. Osobe tvrdih usana su čvrstog karaktera. Dok su oni koji su sami gledali film bili prilično mimi. to označava radost. Strah je izazvao drhtanje. lice sa puno tajni nikad mu se nije u potpunosti otvorilo. a srdžba zagrijavanje tijela. Takoder su utvrdili da mimike proizvode veoma jake efekte na tijelu. Takoder. tu je rasporeden na veoma precizan način. Iz ovog se vidi da se osjedaji dijele među Ijudima istog društua. Kad posmatramo lice nekog govornika. ne možemo zamisliti da se ne smješka kad hode nasmijati one koji ga slušaju. prema dolje . mišidi lica utiču na krvotok koji prolazi do mozga i tako izazivaju navedene slučajeve. Puls se uspo rava kod ljudi koji su osjedali odvratnost. a mrštenje nosa znači da se nešto ne sviđa. koje je jedna od najljepših Allahov ih tvorevina – u obliku posebnog jezika. koji je nazvan "facial feedback". dok bi bilo besmisleno da izgleda veselo dok priča slušaocima tužnu priču. koji kontrolira sve mišide na licu. kršdanski teolog iz Ciriha Johann Caspar Lavater pokušao je otkriti bit čovjeka uzimajudi u obzir oblike crta lica i njihove proporcije. a mehkih i tankih . ljudi u Mesopotaniji i staroj Kini pokušali su spoznati i druge tako što su proučavali crte lica.

a u odredenoj dozi i život. pravilan i ravan nos. napravio analizu njihovih lica. ova tema ukazuje na to da se treba razmatrati lice. najprije bi ispitao kakvi su učesnici. Ne osuđuju. prije sudskog procesa. ovakva je osoba " žar koji tinja pod pepelom". a to je trenutak kad ona prestaje. potom bi. ali niti ne dopuštaju ublažavanje slučajnih pogrešaka. . Nos i karakterene crte Pravilan nos Savršen. oslobodio je neke zatvorenike.Otvorenost i izbočenost čela ukazuje na visoku inteligenciju. ali teško se prepušta strasti i uvijek je veoma oprezna u osvjanju partnera. čak i tijelo u cijelini. i zbog toga u partneru ne traže ljepotu nego moralne i duhovne vrijednosti. osjetljivost i sklonost dobrom odgoju i vrlini. voli snažne. Pošto se naučnici oslanjaju samo na fizičke osobine lica. Ustanovljeno je da je sultan Abdulhami Han primjenjivao ovu metodu u sljededim slučajevima: Kad je dolazilo do nereda u zemlji. Ovi Lavanterovi postulati. Velik i izbočen nos. One de se poigravati partnerom držedi ga u stalnoj neizvjesnosti i napetosti kao mačka miša. također je odlučivao po fotografijama. Osjedaj tajanstvenosti kojim se katkad okruži čini je veoma uzbudljivom i poželjnom. Ne prezire seksualne užitke. Pokraj njih uvijek hodate kao po staklu. u obliku grbe. Ovaj predmet je u islamskom svijetu stekao slavu pod imenom fizionomija. Na 25godišnjicu svoje vladavine. da se čovjek ne treba posmatrati na osnovu ponašanja nego na osnovu vanjskog izgleda. Za njih je seksualni odnos točno proračunata igra kojoj je cilj zadovoljstvo pobjede. Pored toga. nakon što je njihove karaktere "pročitao" sa njihovih lica na fotografijama. Kratak i tanak nos sa šiljastim vrhomokrenutim u vis Tipičan je za osobe sklone zavođenju. Islamski fizionomičari. ne dopuštajudi ničije miješanje ili tračeve s njima u vezi. a ni inteligencija ne nalaze zapisani na ljudskom licu te da crte odražavaju momentalnu pshihozu identiteta. Odnosi s drugim osobama prožeti su nekom ironičnom lakomislenošdu i željom za zavođenjem. duboke i trajne odnose. Svakako. s četvrtastim vrhom Otkriva osobu koja više od svega želi vladati situacijom i imati punu slobodu mišljenja i odlučivanja. na osnovu fotografija. ovo njihovo mišljenje je prihvatljivo. a iznad svega cijene privatni život. zaljubljuju se više razumom nego osjedajima. delikatni su. skladan s crtama i veličinom lica Odaje inteligenciju. Iskren i pouzdan karakter je skriven iza ljepote. a u neku ruku i sudbine. Naučni krugovi smatraju da se ni karakter. Ovakve su osobe osobito suzdržane. ako se ne mo že dodi do zaključka na osnovu neke čovjekove osobine. ustanovili su da samo u oku postoji 300 različitih izraza koji otkrivaju misli ljudi. koji lice vide kao ogledalo karaktera. Kada je trebalo primiti regrute u vojnu akademiju.

zbog čega su često razdražljive i preosjetljive i na najblaža razmimoilaženja u mišljenjima. Greške u prosuđivanju zbog neprilagodljivosti Širok nos:.nestrpljivost. Grijesi: formalizam. ovakve se osobe mogu pokazati izuzetno dobre i rado im praštate sklonost posesivnosti.izrazita osobenost. ovakva se osoba mora osjedati neodoljivom i tad de se truditi kako bi dla sve od sebe.plemenitost duše Kratak nos:. poput Indijanaca Ponosne su i imaju veoma visoko mišljenje o sebi. Osobe s kratkim. instiktivnost. Veoma su ranjive. zaključuje prema nosu i njegovom profilu o tipu seksualnosti i stupnju senzibilnosti osobe: obratite li pažnju na nos. Želi biti u središtu događanja. Današnja morfopsihologija. Greške: promjene raspoloženja i kapricioznost Velik nos:. nestrpljive i hirovite. a odobravanja i laskanja veoma su joj ugodna. koji im nisu strani. U seksu su veoma zahtjevne. ravnim i u korijenu širokim nosom Odgovaraju na izazove otvoreno i trenutačno. sputana skrivenom otmjenošdu. mašta i udvaranje imaju važnu ulogu i preduvjet su izljevima strasti. ako ste s njima oprezni. oštroumnost. poznavanje ljudske duše. nagonska strast.smisao za kritičnost Zaobljen vrh: . određuje mu izraz.nezadovoljna osoba. Instiktivne su. Ali.Osobe orlovskog nosa. četo neiskren . Mane: sklonost pretjerivanju Tanak nos:. izražena kritičnost. a govori o samotnoj osobi koja de skupinu prihvatiti samo u ulozi vođe.krutost. Kad je riječ o seksualnim odnosima. pa im društveni i poslovni odnosi znače teškode. Oštar vrh:. kratak i lagano izbočen nos Daje profilu mačji izgled. Mane: drskost. oblikuje profil. obijest Dugačak nos:. a nježnost. a tad okredu stranicu i tvrdoglavom postojanošdu gledaju samo unaprijed. Dovoljna je i najmanja nepažnja da se razočaraju. samokontrola. Sklona je promjeni partnera čim osjeti nedostatak ljubavne strasti. Nos je važan dio lica. možete saznati mnogo o osobi koja vas zanima.entuzijazam. pripisujudi srednjem dijelu lica izraz afektivne i čulne strane ličnosti. intuicija.

ogledaju se u . veliki dar Božji. licemerne. zabrinut.prostodušna osoba. bajne. zasenile“). pakosne.snažna ličnost. napet…). flegmatičan (miran. blag.potreba da bude u središtu pažnje. Mane: suviše izražena kritičnost Mesnati vrh:. željna divljenja i odobravanja. Značaj pogleda za prosuđivanje o čoveku vidi se i po tome što su izrazi očiju povezani sa gotovo svim pridevima kojima se u psihologiji označavaju opšte osobine ličnosti. mađijske („oči su ga omađijale. piscu knjige „Tajanstvene pojave u našem narodu“ i obični ljudi razlikuju „oči lepe. Zašto je to značajno? Oko. sumnjičiv. zabrinut…). urokljive. sumnjičiv. postojan…). odsutan…). ali ima i još nešto. lažljive. Oči su. čak i histeričan (izbezumljen.Udubljen nos:. očajan…). ono što je najdivnije i najsnažnije na čoveku. obojena i prozračna dužica. bez sumnje. izgubljen. plašljive. potajne. Srodno navedenom. vragolaste. brz…). znatiželjan. Pratedi tipove ličnosti pogled može biti otvoren (veseo. izvrsne i milostive. koleričan (uznemiren. živahan…) i zatvoren (suzdržan. ujedno je i osnovna mera za odnose na njegovom telu. Povezano sa temperamentom i pogled može biti melanholičan (tužan. Čulnim sijanjem duhovnih zakona. suzne. Govor očiju Po doktoru Kazimirovidu. Postoje zatim: mile oči. To je zbog toga što se po izrazu lica oko očiju spontano prosuđuje o čoveku. Promisao je odredila da najdivniji deo u blistavoj lepoti oka.vedrina Malen nos:. najlepši je ukras ljudskog tela. lepe. bude iste veličine kod svakog čoveka. Njima naš narod više veruje nego ušima… Otuda je mod očiju – velika“. sjajne. čedo sunca i svetlosti. gotovo svi pridevi kojima se označavaju osnovne crte ličnosti. blage. čarobne. Pojedini lekari smatraju da se na dužici vidi još nešto – stanje zdravlja. strah od sukoba sa drugom osobom ili skupinom OČI Gledajte u oči Gledanjem u oči sagovornici se osedaju prijatnije i bolje se razumeju. Mane: pakost Ispupčen nos:. jasan. sangviničan (veseo. ponos. tajanstveno i uzvišeno. visoko mišljenje o sebi.

Snaga u pogledu Jasan. lažan i prostodušan. one ukazuju na prevrtljive. dopunjujudih odlika (jasan i topao pogled). Oči odaju laž. zanesen. poneka lakomih osoba sklonih šali. To je pogled roditelja. iskren. oprezan. Bistro. nadahnude i priziva sredu. oči govore i više od toga. Ispravljajudi ono što nije dobro u naravi poboljšavate i izraze oko očiju. smiren. Potrebno je izdvojiti pogled svojstven toj osobi i u njemu čitati ono što je zapisano. ali ne i ugasiti . Pratedi izraze u pogledu on prosuđuje o sagovorniku otkrivajudi i one važne stvari koje bi neko da sakrije. ali i spremnih da lako oproste. kakve je naravi. Ove osobe obično treba blago sputavati. vedina prideva koji opisuju čoveka mogu se povezati sa pogledom. nežan. napet i opušten… Dakle. pribran. pogled može da bude svetao i mračan. Veseo. da ostavlja prijatan ili neprijatan utisak. šta skriva… Uopšteno. Jasan. Ali. loše namere. Ponekad je to ukrštanje srodnih. poletom. Pogled je jedan od načina da prosudimo o čoveku. najbližih srodnika i onih koji sa punim poverenjem otvaraju svoju dušu. sjajno oko imaju oštroumne. vragolast pogled je odlika mladosti. proračunat. a topao pogled budi sigurnost. mio i osoran. vesele i znatiželjne osobe koje vode zdrav i uspešan život. I tren takvog pogleda ulepša dan i razgali dušu. sumnjičav i poverljiv. a i otvorenih. grub.pogledu: pametan i tup pogled. a dešava se da u očima povremeno zaiskre suprotna raspoloženja (nagla sreda i potonude u tugu). odsutan i brižan. korisno je povremeno pogledati u ogledalu i svoj pogled. blagu osobu usklađenu sa sobom i okruženjem. siguran i plašljiv. U njima se prepoznaju žudnja ili zasidenost. On odašilje lekovitu energiju i oplemenjuje čoveka. šta smera. dobar ili loš… Između tih krajnosti su raznolike osobine onih čiji pogled premeravamo. postojan. nepouzdane osobe. čestite u koje možemo imati više poverenja. i šta želi da sakrije… Onome ko zna da čita iz pogleda mnogo toga biva jasno i pre reči ili dela. oštar i blag. spokojan i uznemiren. šta smera. a vidi se i šta čovek misli. One odišu svežinom. šta ga muči. Dug topao pogled otkriva smirenu. ali i na one svetle. Pročitavši naredne opise i uputstva. postojan pogled imaju iskrene. stabilne. veseo i ozbiljan. šta hode da istakne. dobronamerne i sigurne osobe koje ulivaju poverenje. Te osobe ti žele dobro i nesebično de pomodi. prevaru. bistar. Kad procenjujete osobu po pogledu vodite računa da to bude njen najčešdi način gledanja. sitnim podvalama. Po izrazima očiju i pomeranju mišida oko njih i sami možete zapaziti u kakvom je stanju neki čovek. dok celovito mišljenje o njemu stičemo i na osnovu ostalih pokazatelja od kojih su najvažnija njegova dela. brz. a ne onaj izazvan nekim trenutnim utiskom ili glumom.

Greh je iskoristiti njihovu dobrotu i prostodušnost. zaljubljenost. a vatren strasne osedaje. a kad su veđe skupljene mogudu gordost i gnev. duhovnu zrelost. milostive. koji dostojanstveno „šeta“ po sagovornicima. Spremni su da pomognu i odano slede one u koje steknu poverenje. šarajudi pogled je kod radoznalih. da se izbegnu jalove. a mogu počiniti i nekontrolisana. žustrih. licemerana… Iskren. čak i opasne rasprave. a ukrašen blagošdu i dobrotu. oduzmu dah.njihov polet. . Neiskren čovek krije pogled. neslaganje. Pritom i blag pogled imaju nezlobive. dobre osobe. Oštar pogled. posebno deci. da ga skamene. uperen ispred sebe odaje hladno srce. što dovodi do samoizmoždavanja i povedanog krvnog pritiska. Umiljate oči krase blage. topao pogled odaje ljubav. Povoljno je kad se njihova lepršava energija usmeri u korisnom pravcu. Pitom pogled imaju jednostavne. zla dela. Pretnja Zelene beonjače imaju srditi ljudi. nestrpljivih osoba. zanimljivo. duševne osobe sa velikim poverenjem u ljude. ili. Iz ushidenja one lako skliznu do tuge i potonuda. spremne na ustupke i davanje. čiji se dugotrajni gnev izlio iz žuči u pogled. imaju junačne osobe velike energije. a i želju da se stvari ne pogoršavaju. ali to očekuju i od drugih. Osetljive su i lako se razočaraju. One budno zapažaju promene oko sebe i na njih brzo reaguju. ali i plašljiv. siguran čovek gleda pravo u oči. Otvoren. otvoren. ponekad ishitreno. odaju nestabilne osobe sklone nagloj promeni raspoloženja. iskren. stabilan. privrženost. Naš narod veruje u urokljive oči koje silinom svoje energije mogu da nanesu štetu. Tmuran pogled u pod označava nezadovoljstvo. Ovakve osobe lako stupaju u sukobe. Oči koje su srepmne da blesnu. Pretedi. lažljiv. zbune. topao pogled izražava bogato životno sikustvo. nepromišljeno. Pogled može biti junačan. a ako je prožet besom i ljubomoru. Sa njima je tada prijatno. Živahan. Oštar. Mio. otvorene osobe. opaki ljudi čija se dugotrajna napetost sažela u gnev i mržnju. Zakrvavljene oči često imaju uzavreli. siguran pogled. ali i potamne. pometu. siguran pogled imaju odlučne osobe spremne da oštro razreše nesporazume i postojede stanje. Oni posebno snažni su u stanju da hipnotičkom energijom svog pogleda „prikuju“ čoveka na mestu gde se nalazi.

a ne mogu to izredi. neverstvo i začetak loših namera. opteredeni lošim mislima sami prizivaju teškode koje ih čine još nesrednijim. sitan pogled otkriva sumnju. Ima li tužnijeg. čemu stremimo i čemu se nadamo. Umoran je i tužan pogled padenika i bolesnika. Iskakanje beonjače ukazuje i na teško zdravstveno stanje. zrače iz naših očiju govoredi pre reči šta osedamo. lutaju ili zadovoljno šaraju očekujudi najdraži susret. izbrazdanom borama. brzopletost. U tom svetlu. zatrovan neprespavanim nodima. Zelene beonjače. mislimo. Oči umorne. takođe. . na izgubljen put. ritam i dah. ili duboku zamišljenost. zanesenu osobu. Skupljene veđe odaju prezir. Pogled. ali može da označi i maštovitu. može da moli. Ugašen pogled je kod razočaranih osoba. Vapaj Nepoverljiv je pogled kod neisgurnih ljudi. Zabrinut je kod ljudi koji očekuju loše vesti. ali veselijeg traženja. Sumoran je pogled kod žalosnih osoba.Lažljivi pogled Uznemiren pogled imaju ljudi koji bi da nešto prikriju. Tup pogled imaju i priglupe. opomena su da takvi ljudi moraju što pre izmeniti svoje životne poglede i stavove. bol. u očima se zaista ogleda duša čovečija. Pogled koji bludi u daljinu odaje brigu. odsutnost. traži. pritisnutim dugotrajnim teškodama. nepotrebno trošenje energije na sitnice i nevažne stvari. zgasle. Takav pogled ukazuje na nemir zbog mnogih pitanja bez odogovora. a reči lažljive. takođe i nestrpljenje. priznate i nepriznate. Oni često „kriju“ oči. sitan i uzemiren pogled. zlonamerne. ljudi koje nešto muči. ili sopstvenim lošim umišljajima. na bledom licu. U pogledu se sažimaju uticaji životnih sila koje struje u nama. ili neku dugotrajnu boljku koja iscrpljuje čoveka. potamnelom i isušenom. a uspaničen. On odaje dugu patnju i otupelost posle očaja zbog nerešivih teškoda. posebno u vezi sa štitnom žlezdom. Oni više razmišljaju o prošlosti. ukočen i raširen. naređuje. Te znane i neznane sile. od onoga kad oči blude. Brz. nego o bududnosti. da hrabri i da zastrašuje. a izgubljen kod onih što vape za susretom sa očima izgubljene ljubavi. posebno ako su im namere nečasne. zatim kod uplašenih i napetih. pokazuju neuredan život. nesigurnost. strah. sitničavi ljudi nezadovoljni sobom. zakrvavljene oči. samozadovoljne osobe. dimom i duvanom. Zatvoreni kapci razočarenje. Obično ga imaju previše oprezni. kod onih koji se primiču beznađu i očaju.

Usne Izgled usana mnogo toga otkriva o duši osobe koju posmatramo. I više od toga. Srećom. Gornja usna tanja Ova kombinacija nam otkriva osobu ĉiji je promišljen pristup ţivotu samo prividan. Majstor uopštenih razgovora. nekako joj se veoma ĉesto dešava da podlegne osećajima ili strastima. Ţeli sve odmah i sada. Široke usne Ova osoba je objektivna. Šalu na stranu. Još pre 5. Na racionalnom planu ova osoba odliĉno zna šta ĉini. i zato ĉini neoprostive greške. u trenutku kada se radjala. Fortuna je bila na njenoj strani. za njega se baš ne bi moglo reći (ili za nju) kako je voljan da se kontroliše. ali su istovremeno primorani da se oslone na njene savete. Mada se smatra da su oĉi ogledalo duše to izgleda nije taĉno. ali će se malo što bude rekla odnositi na nju samu. najĉešće deleći sva zadovoljstva sa drugima. Velike usne Ĉini se kako su u pravu oni koji veruju kako velika usta nastaju usled njihove preterane upotrebe. sklona je da sve odluke donosi sama. Pune usne To je osoba koju najĉešće odlikuje dobar apetit. Od karakternih osobina. to nikad nije priĉa o njoj samoj. ova osoba mnogo i zanimljivo priĉa o svemu .u okviru te tehnike. Ako je za utehu. i retko ĉašćava u restoranu. medjutim. zar se svima nama ne dešava da vidimo neku proseĉnu osobu i gle ĉuda! Osoba se nasmeši i namah nam je simpatiĉna. po potrebi agresivna i ambiciozna.sa jednim izuzetkom. aktivnošću i nestrpljenjem. Sklon ţivotnim uţivanjima. Male usne . odlikuje se objektivnošću. dobar trgovac. Ova osobe će voleti da priĉa. u potpunosti svesna pozitivnog efekta koji ostavlja na okolinu. Energiĉna je. uvek se izvuĉe na "dobru ţvaku". Škrt je i prema sebi i prema drugima. teško će dozvoliti da otkrije svoja osećanja. Pri svadjama ume da bude zajedljiva. jer su najĉešće više nego ispravni. Uostalom.000 godina u Kini je razvijena posebna tehnika koja otkriva karakter na osnovu izgleda lica . Drugi je doţivljavaju kao "mirodjiju u svakoj ĉorbi". ova osoba zna taĉno šta ţeli u ţivotu i u rekordnom roku to i postiţe. Tanke usne Tradicija takve osobe najĉešće definiše kao osobe koje su same sebi dovoljne i koje su retko spremne da svoja zadovoljstva i stremljenja podele sa drugima. tako da od svog voljenog druga oĉekuje da se oblaĉi i ponaša kako to ona misli da je prikladno. usnama je posvećeno najviše prostora. Navikla je na to da predstavlja autoritet. tako da kroz ţivot prolazi bez finansijskih teškoća. Ispod njenih proraĉuna i planova kuca jedno priliĉno neobuzdano srce koje jedva ĉeka da se prepusti ţivotnom uţivanju. Budući da je šarmantna.

a perfekcionizam u svemu što ĉini i što je okruţuje mu je neobiĉno vaţna. Okrenutost ka uklapanju detalja u skladnu celinu moţe biti izraţena toliko. bez obzira koliko dugo nekoga poznaje. ponekad nedovoljno sposobna da samostalno donese vaţnu odluku. zbog svega navedenog. Lepo zaobljena gornja usna Ova osoba ima osećaj za trenutak. koja u prvo vreme ne moţe da poveruje da mu se osmehnula tolika sreća. sopstvenik ovakvih usana je gotovo savršen. Nepopravljivi je optimista i. Prema poznanicima je velikodušna.Osoba sa ovakvim usnama je stidljiva. horizontalne obrve označavaju inovativnu osobu. postaje ciniĉni idealista. Uglovi usana okrenuti nagore Ovo je poverljiva osoba koja je dobre naravi i moţe joj se verovati. Najbolje se oseća u intimnom krugu svojih prijatelja. ipak. po svojoj prirodi istraţivaĉki i nauĉni. mada su mu inteligencija i seksipil takodje vaţni. ĉine da postiţe brz napredak u karijeri. zaboravivši da su i ovozemaljske stvari deo ţivota. Uţiva u pravljenju šala koje su pomalo pedagoške. već i po pitanjima karijere ili novca. Ove osobine upotpunjene sa upornošću i vrednoćom. ovakva osoba ne samo da je u harmoniji sa samim sobom. kao prijatelj je nezamenljiva. Podrazumeva se da i u voljenoj osobi traţi savršenstvo i zato ĉesto ostaje sama. širokogruda i topla i takva je prema svima. Lepo oblikovane usne jednakih dimenzija Sudeći prema drevnim Kinezima. ţivot provede bez porodice. 0 Obrve i karaterne crte Ravne. ima doţivljaj drugih ljudi ali je mnogo velikodušnija u poklanjanju materijalnih stvari nego osećanja. već je kadra da emituje smirenje i svojoj okolini. Uglovi usana okrenuti nadole Ova osoba je duboki mislilac koji u svim pojavama traţi i pronalazi neki skriveni smisao. to je samo fasada. Ona. Ukoliko ţelite da budete sa ovakvom osobom. ne odbija ni jednu molbu. . Po teoriji. U principu je nepoverljiva ali nema ni sampouzdaja. obazriva i pomalo zaplašena i takva je ne samo u emotivnim vezama. ona svoja intimna osećanja zadrţava duboko u sebi. Draga je ali nezrela. a prema sebi je disciplinovana. Izbegava ozbiljne razgovore i obiĉno nema dovoljno ţivotnog samopouzdanja. Moţda će vam smetati što je srdaĉna prema vama? Budite spokojni. punu ideja. . Kada je zaljubljena. da postoji opasnost da se ova osoba izgubi u sitnicama. Istanĉanih je osećanja. Od drugog pola oĉekuje kvalitete roditelja. i vrlo retko zaista grube. Udubljena gornja usna Ovo je osoba vesele naravi u kombinaciji sa deĉijom ranjivošću. U svojim interesovanjima je ĉesto usamljena pa se moţe dogoditi da ova. morate postupati obazrivo te zaboraviti agresiju i prepade.

U pomod de vam priskočiti i gimnastika lica. Konstantan fitnes lica de vam obezbediti vidljive rezultate. stojedi ispred ogledala. Bore odaju karakter Bore? Prema verovanju starijih. postoji. Slededi tragove vremena na licu.ukoliko ste ušli u 40. vedina žena sasvim sigurno ne razmišlja o tome kakvu psihološku sliku odaje njeno lice. Vidljiv je čak i karakter. Vertikalne su i nalaze se iznad gornje usne .Zakrivljene (u obliku luka) drage ljude. U ovoj zoni se mogu nadi tri vrste bora. koja stimuliše mišide. Brada (snaga volje) . 1. verovatno se radi o emotivnim stresovima ili nemogudnosti da izrazite svoja osedanja 3. možete pročitati kakvu prošlost je imala osoba koja je ispred vas. Razmislite šta bore otkrivaju o vama. ipak. a samim tim i cirkulaciju. Motiv za tolerisanje ovih malih nesavršenosti na našem licu.ako ste mlađi. što je sastavni deo starenja . Horizontalna bora na gornjoj usni . Učedi njihov jezik možete naučiti kako da se pozitivno menjate i unapredite svoj život. Dve plitke linije na uglu usta .verovatno imate problema sa reproduktivnim organima ili genitalijama.druženja s ljudima vas verovatno teraju da se često osmehujete 2. Spojene obrve kriju čoveka koji mnogo razmišlja i nikada nije nepromišljen. koji vole život. Ipak. Usta (između erosa i osedanja) Usta su najstariji deo lica jer se tokom embrionalnog razvoja prva razviju. Vezuju se za seksualnost. Mogude je i da ste seksualno nezadovoljni ili pasivni. one su samo obeležje zrelosti. tako da de se elastičnost kože poboljšati. reč je o hormonskom procesu u vašem organizmu. ved želi da tragovi vremena nestanu. Tanke obrve imaju uglavnom osobe niskog samopouzdanja.

umeće "ĉitanja" karaktera sa lica i tela: Gornja polovina ĉela pokazuje intelekt. Ali. Na čelu piše koliko volimo Fiziognomija. pa se zbog toga veruje da osobe sa izraženim čelom imaju vedi IQ. koji dele u četiri "tipa". Stručnjaci tvrde da ste se u tom trenutku susreli sa fiziognomijom . čini vam se da se poznajete godinama.Ova zona je vezana za instikte i najskrivenije želje. Lice ima tri zone i fiziognomi ih prilikom procene posmatraju i spreda i iz profila. odnosno najupečatljiviji je prilikom prvog susreta. Naime.naš mozak podsvesno prepoznaje karakteristike koje nam ne odgovaraju i reaguje odbijanjem. pa ljudi sa izraţenim ovim delom ĉela vole svim srcem Fiziognomija se koristi u kriminalistici. To je veoma osetljiva zona. Suprotno tome. pri čemu. dogodilo se i suprotno . Slično se događa i kada nam je neko simpatičan ili odbojan .da vam neko jednostavno "ne leži". sama reč potiče od starogrčkih reči physis (priroda) i gnosis (znanje) a prvi spomen ove veštine pronađen je u Aristotelovim spisima. Ako su mnogo vidljive. Naime. a svaki krase određene . prilikom izrada psiholoških profila. I to njegov najizraženiji deo. Fiziognomi najviše pažnje poklanjaju obliku lica. a razgovor teče glatko i spontano. što je kod vedine ljudi čelo. a srednji deo otkriva emocije. pa fiziognomi tvrde da ljudi sa izraženim ovim delom vole svim srcem. desnu od majke. oni kojima je najizraženiji deo čela iznad obrva. Kako je lice deo tela koji ostavlja najjači utisak. Danas se stručnjaci slažu sa tom tezom. okrenuti su uživanju i drugačijim zadovoljstvima. bez obzira na to koliko je fin ili ljubazan i ne možete da pronađete zajednički jezik. obično one koje se odnose na seksualnost i agresivnost. Srednji deo čela otkriva emocije. pa se fiziognomija koristi u kriminalistici. Bora u obliku slova "U" otkriva da ste često neodlučni ili tvrdoglavi 3. On je verovao da svaki čovek poseduje karakteristike određene životinje na koju podseda svojim izgledom i da se na osnovu oblika lica i telesne građe prilično precizno može proceniti nečiji karakter. znači da ste veoma zavodljivi i da ste u stanju da u potpunosti živite u skladu sa svojom strastvenošdu. Vertikalna bora na bradi govori da svoje ciljeve ostvarujete zavodljivošdu i osmehom i da niste namrgođeni 2. prema tvrdnjama stručnjaka iz ove oblasti. ono nas najviše karakteriše i određuje. 1. Bora u obliku slova "V" pokazuje da uvek pokušavate da ostvarite ono što ste naumili Vrat (strast) Veličali su ga slikari i pisci zato što je vrat deo tela koji se povezuje sa senzualnošdu. Bore koje se javljaju na vratu nazivaju se "Venerine ogrlice". ali i u poslovnom svetu kako bi se odabrao najbolji tim saradnika. levu stranu lica nasleđujemo od oca. Tvrde da gornja polovina čela pokazuje intelekt.umedem čitanja crta lica i telesne građe. prilikom izrada psiholoških profila Sigurno vam se dogodilo da vam je neko "na prvu loptu" simpatičan. Suština ove veštine jeste u činjenici da svaki čovek ima asimetrično telo i lice. vrat veoma lako gubi elastičnost zato što je koža u tom predelu veoma tanka.

"tehniku ogledala". Osobe buckastih. Ljudi sa kosim očima burno reaguju kada im se nešto ne dopada. Osobe sa sitnim očima su. umeju da ga prepoznaju i obradaju pažnju na detalje. Prdast nos odaje oštroumnost. Zbog toga su jako dobri šefovi. direktne i otvorene. zbog čega imaju mnogo neprijatelja.. zaista "ogledalo duše". Ljudi sa licem u obliku trougla vrlo su direktne. ljudi sa velikim nosem inteligentni su i najčešde obrazovani. To znači da kopirate izraze lica. Nos je. Uživaju u dugim razgovorima i životnim zadovoljstvima. ali često i lakoumni i površni. i ono u obliku obrnutog trougla. To stvara utisak da smo nesigurni u ono što govorimo i mislimo. Isto tako i sami vrlo dobro podnose istinu i uvek joj daju prednost. Ako ih uvredite ili izneverite umeju da budu vrlo nezgodni. Imaju razumevanja za svakoga. Prema ovoj teoriji ljudi sa četvrtastim licem vrlo su strogi. To treba raditi sa sekundom zakašnjenja i ne previše očito. Vole lepo. tapkati nogama ili se vrpoljiti u stolici. Osobe sa krupnim "srnedim" očima su kreativci. spremni su da slušaju. ne vole autoritete i često kritikuju. Slabe tačke su im želudac i srce. takođe. pa se zbog toga na njih često oslanjaju članovi porodice ili prijatelji. čije lice odaje utisak ispijenog. za uspešan poslovni razgovor najbolji "recept" je da koristite tzv. Kratak nos odaje veoma nefleksibilnu i hladnu osobu. TEHNIKA "OGLEDALA"Veliki broj firmi u svetu koristi fiziognomiju kako bi "predvideli" karakter i produktivnost zaposlenih i napravili najbolji mogudi tim.. odani su i verni prijatelji. Oni vole svoju slobodu. Ljudi koji imaju duguljasto lice vrlo su aktivni i brzi. na koje se možete osloniti. Prilikom procene posmatraju se veličina. omiljeni u društvu. Prepoznaju četvrtasto. Ukoliko vam je . ljudi koji žive baš onako kako žele. dok "orlovski" upozorava na agresivnost. Šarmeri. grickati usne. Šire nozdrve ukazuju na odlučnost i hrabrost. dok su one manje izražene znak blagosti. Oni sa uvučenim obrazima. prosečne dužine ukazuje na uravnotežen karakter. nikada na važnim sastancima ne treba gledati u zemljlju. Ipak. ali isto očekuju i za uzvrat. razmaknutost. maštari. boja. Dobro vladaju svojim životom i dobro se snalaze u nepredviđenim situacijama. Ipak. Umeju da budu jako vredni. I prema sebi i prema drugima. "govori" o stanju mozga i o seksualnosti. ali su često i lukavi i proračunati. Emocije im mnogo znače. oblo. Kako nas gestovi otkrivaju mnogo više nego što mislimo. Veliki su radnici i borci. lice u obliku trougla. Radni su i požrtvovani i umeju da cene trud. gestove i mimiku šefa ili osobe sa kojom imate važan razgovor. oblik. jako važan u fiziognomici jer određuje crte lica. dok je dugačak nos znak osetljivih nerava. Stručnjaci tvrde da ova veština može jako da vam pomogne i prilikom prvog razgovora za posao.. sanjari. solisti. često su više okrenuti materijalnom. Slično je i sa onima koji imaju lice u obliku "obrnutog trougla". Umeju da se nose sa problemima. zatvoreni su i nepristupačni pesimisti. Ljudi koji imaju krupne.karakterne osobine. ali ponekad su i agresivni. Naime. Oni su dinamični. još brže se odljute. jasno ih ispoljavaju. prema fiziognomima. Ne vole okolišanje i vrlo lako de vam u lice "sasuti" sve što misle. Ljudi sa oblim licem vrlo su empatični.. brzo misle i dobro pamte. Lako planu. oborene oči tvrdoglavi su i otvoreni i direktni. "igrati se" prstima. Oni imaju pomalo dudljiv karakter. Oči su. one ih vode. punih obraza vesele su naravi. temeljni i inteligentni. ali vrlo često skloni ljubomori i posesivnosti. ponekad su sebični i kod njih razum vlada srcem. dobri prijatelji. dok je šiljat znak da ste materijalista. a idealni su za poslove koji uključuju kontakt sa ljudima i zahtevaju elokventnost. iskrene. ponekad i prevelike osetljivosti. umeju dobro da organizuju poslove i biraju efikasne timove. Osobe koje imaju "mačje oči" ili "oči tigra" imaju veoma izraženu intuiciju. puni razumevanja i podrške. Lepo formiran nos. tvrde fiziognomi. ali i lenji i detinjasti. iskrene i konkretne osobe.

odnosno način na koji ga vidimo i doživljavamo. predstavlja odnos prema starijima. ukazuju na probleme sa srcem. Fiziognomija . stari Kinezi bi rekli da ste imali sredno i bezbrižno detinjstvo. na primer. stari Kinezi su verovali da. ako je to slučaj sa srednjom. Šta sve možete da vidite na osnovu jedne crte. oblika oka ili uha kod osoba s kojima smo u kontaktu – otkrićete u knjizi "Misterija lica". Pravilne usne ukazuju da osoba ima visoke moralne kriterijume i dosta vrlina. Mi vam . uklanjanjem starih ožiljaka možete promeniti svoju sredu. između ostalog. nepostojani su i u ljubavnim i u prijateljskim vezama. odnosno pokrenuti dobre stvari u životu. rekli bi vam da dete. a kineski astrolozi verovali su da se. pa treba obratiti pažnju. To su uglavnom dobronamerni ljudi. Srednja zona predstavlja naš privatni život. senzualni.gornju (od vrha čela do obrva). na ljudskom licu može pročitati prošlost. govorili su kineski mudraci. I usne odaju naš karatker. dok se sa nečijih usana može "pročitati" čitav ljubavni život. Verovali su i da su znaci na telu. slezinom ili pankreasom. ali da mnogi toga nisu svesni. dok su oni sa tankim usnama praktični i hladniji u odnosima. prema kineskom učenju. odraz karijere. Kada vam je najizraženija donja zona to znači da ste jako posvedeni svojoj deci.nos više nagnut na jednu stranu. topli i senzualni. Ružičastobela boja usana ukazuje da osoba pati od astme ili hormonskih poremedaja. nos zdravlje. jetrom. Ukoliko je. zavodljivi. sadašnjost i bududnost. pa oni sa ružičastocrvenim usnama umaju dobar krvotok. bez obzira na to da li je to realno ili ne. I boja nam ponešto govori. biti sve sredniji. Smatrali su da gornja zona. Jarkocrvena je znak proširenih kapilara i ukazuje na probleme sa disajnim organima. Sa druge strane. bore. prema roditeljima. crvenkasto-braon. bubrezima. kakav je. nezadovoljstvo nekim delom tela. a vrlo često sa njom i karakter. na primer. Takođe. šta planira. gornja najupečatljivija zona na vašem licu. LJUBAVNI ŽIVOT NA USNAMA "Čitanje sa lica" bilo je poštovano i u drevnoj Kini.veština koju su prvi počeli da koriste Stari Kinezi da bi otkrili ko je. naglim mršavljenjem ili plastičnim operacijama menja fizionomija lica. Smatrali su. takođe može izazvati mentalne probleme. dok donja "govori" o bududnosti i deci. i tvrdili da veštinu možemo primeniti i sami na sebi. Kakvu sudbinu krije vaše lice? Ceo jedan život vidi se na licu. putokazi kako treba da živimo. dok usne tamnije boje. Takođe. što ste stariji. Bele. Stručnjaci tvrde da se starenjem. tvrdili su da sposobnost da "čitaju" imaju svi ljudi. šta od njega mogu da očekujemo. Zbog toga smatraju da svaka željena promena na telu pozitivno menja i naš stav prema životu i pogled na samog sebe. Suzane Apostolov. mladeži i belezi. žučnom kesom. to znači da su svi organi na toj strani aktivniji od onih na suprotnoj. cirkulaciju i odlične probavne funkcije. pa ne bi trebalo da se kockaju. oči pokazuju stanje duha. jer to smatraju slabošdu. osim karaktera. srednju (od obrva do vrha nosa) i donju (od nosa do brade). Zabeleženo je da su se ovom veštinom ljudi bavili još pre nove evre. na primer. Čelo je. na primer. Ljudi sa jako malim usnama skloni su spletkarenju. "napudenih" usana hedonisti. Vrlo retko de pokazati svoje emocije. da ljudi koji imaju mladež na nosu nemaju srede sa novcem. što može da pomogne da se suočimo sa mnogim strahovima i problemima. šta misli i oseća. čulni i osedajni. pa su oni punih. anemične usne znak su loše krvne slike. Oni su lice delili na tri zone . Lice je svet za sebe.

ali su priliĉno neumereni. Sebiĉni su i retko se kad povedu za osećanjima. temeljni i inteligentni ljudi. Oteĉeni i crveni govore o problemima s bubrezima. stvoreni za poslove koji zahtevaju elokventnost. Smešak. ali ih impulsivnost ĉesto navodi na zablude. veoma su inteligentni i teško ih je nasamariti. lenji. Lako planu i brzo se naljute. MeĊu njima ima mnogo nauĉnika. veliki su optimisti.predstavljamo vam sedam osnovnih oblasti fiziognomike: lice. Obiĉno su sanjalice i idealisti. kosu. nos. Dobri su s brojevima. Ulizice su i ponekad umeju da budu veoma pohlepni. pa meĊu njima ima mnogo knjigovoĊa i bankara. oči. Okruglo trouglasto lice Ljudi ovakvog oblika lica brzo misle. slezinom i jetrom. ne zaboravite. crevima. sputane. Ne znaju za milost i saţaljenje. Krase ih i odmerenost i elegancija. onda je lice otvorena knjiga ljudske sudbine. blesak u oĉima. Duguljasto lice Ljudi s duguljastim licem vrlo su ţivahni i aktivni. one koji brzo misle i imaju dobru memoriju. . a ništa ne dovršavaju. ako su oĉi ogledalo duše. Materijalisti su. dobri su domaćini. vole da planiraju i veoma su spretni u rešavanju problema. ali ĉim naiĊu na prepreke. pronalazaĉa i privrednika. Paţljivo posmatrajte ljude iz vaše okoline i odredite da li je njihovo lice izraţajno ili bezliĉno? Da li je okruglo ili ovalno? Okruglo lice Ljudi s okruglim licem su vredni. Dobri su mislioci. Zato. rasuĊivanje im je razumno. Ćudljivi su i lakoumni. Veoma su lukavi. niti podnose ropstvo. Veoma su dovitljivi i uvek spremni za razgovor. Veoma su zahtevni i teško ih je zadovoljiti. crvenilo izazvano besom ili rumenilo stidom bolji su izrazi od reĉi. Plašljivi su i nestalni. obrve. lukavi i vole da ismevaju druge. ali to vešto prikrivaju laţnom naivnošću. Kupasto lice Praktiĉnost i inteligencija odlike su ljudi s kupastim licem. uši i usne. Male oĉi ukazuju na karakter koji se odlikuje odluĉnošću. Vole da jedu. Vole udobnost i luksuz. MeĊu njima ima mnogo religijskih fanatika. lukavi i laţljivi. ne pokoravaju se nikakvim stegama. Labav oĉni kapak je znak fiziĉke snage. Dešava im se da krše obećanja. pravi veseljaci. Osim toga. Kod njih razum vlada srcem. Vole da kritikuju druge. Odliĉni su trgovci. Krupne oĉi govore o karakteru koji je osetljiv na mentalnom planu. Poĉinju sve. Četvrtasto lice Ĉetvrtasto lice imaju dinamiĉni. posustaju. Veoma su nervozni. Trouglasto lice Trouglasto lice otkriva ljude ćudljivog karaktera. detinjasti. imaju puno samopouzdanja i vrcav smisao za humor. sitne oĉi imaju osobe koje su veoma agresivne. Trepavice izvijene ka spolja otkrivaju osetljive osobe LICE Lice je najlepši izraz našeg duhovnog sveta. pa su zato i priliĉne tvrdice. Setu prikrivaju površnom veselošću. Laţljivi su. zbog ĉega ĉesto imaju mnogo neprijatelja. Hrabri su. delikatan i blag. Vole slobodu. Veći su teoretiĉari nego praktiĉari.

Ravna Prava kosa ukazuje na vredne i radne ljude Talasi Kovrdţava kosa predstavlja lenjivce Perut Ljudi koji imaju perut su promenljivog su raspoloţenja. i kosa ima svoje znaĉenje. znaĉi da je negde u duši spremna da prevari partnera. Tamna Tamniju kosu imaju impulsivni. mentalno i duhovno stanje. simboliše snagu i moć. odluĉniji i tvrdoglaviji.Trouglasto četvrtasto lice Trouglasto ĉetvrtasto lice otkriva svestrane ljude s bujnom maštom. Crvena Crvenokosi vole mnogo da piju. Tumaĉenje se radi na osnovu duţine. vedri i dobroćudni ljudi imaju ovakvo lice. Mekana Meka i sjajna kosa odaje staloţene. Jedan pogled oĉi u oĉi dovoljan je da proniknete u neĉiju dušu. OČI Oĉi ukazuju na celokupno fiziĉko. jer će uvek pokušati da pomognu. Njima se moţe verovati i uvek obratiti za savet. Zato i ne ĉudi što su uĉitelji . Zmaj Zmaj je najvaţnija ţivotinja kod Kineza. pomalo su tvrdoglavi i vrlo su poslovni. Četvrtasto okruglo lice Aktivni. neodluĉni. mekoće. Ona odraţava naše fiziĉko i mentalno stanje. Oni ne maštaju o neĉemu što im ne donosi materijalnu korist. senzualni i strastveni ljudi Plava Plava kosa odaje osećajne ljude. Oni brzo uĉe i svaku ideju veoma brzo sprovedu u delo. razdraţljivi i naprasiti Seda Mladi ljudi koji osede su odgovorniji. Ako ţena odluĉi da se prefarba u crveno ili neku nijansu crvene boje. Uvek gledaju samo svoje interese. boje i oblika. Kratka Kratko ošišana kosa karakteriše realne i praktiĉne ljude. koji se rado zanimaju za nauku. pristupaĉne ljude. KOSA Kao i svaki drugi deo glave. Duga Duga kosa odaje velike sanjalice.

samo znaĉi da treba da budete obazriviji. a otkriva ljude koji burno reaguju na sve dogaĊaje i situacije koje im se ne sviĊaju. s većim delovima beonjaĉe levo i desno od duţice. Mlad mesec Oĉi u obliku mladog meseca ukazuju na veoma loše ljude. OBRVE Što je za hiromante linija ţivota na dlanu. izmakne iz šaka. Oni su šarmeri. sliĉno uţurbanim kokoškama. One govore o stanju nervnog i disajnog sistema. ponekad samo jednim ljutitim pogledom za koji se tvrdi da podseća na pogled gavrana. starosti… . bilo da se radi o ljudima ili ne. njihova ljubomora postaje uznemirujuća i obeshrabrujuća. Muškarac s ovakvim oĉima zloupotrebljava ţene.fiziognomike smatrali oĉi zmaja najsnaţnijim i najlepšim. Kod njih se beonjaĉe manje vide na obe strane duţice. Ljudi koji ih imaju su inventivni. Četvrtaste oči Ĉetvrtaste oĉi ukazuju na veoma inteligentne osobe. spremni da pomognu. otvoreni i direktni. ali ako naĊu partnera koji moţe da toleriše njihov temperament. ali ako im predmet njihovih ţelja i potreba. Mnogi će lomiti svaku opoziciju. Oĉi oblika zmaja su velike. Ţene s ovakvim oĉima uţivaju u kratkim ljubavnim avanturama. Umeju da se uhvate u koštac sa svim problemima. To ne znaĉi da u osobe s ovakvim oblikom oĉiju ne treba da imate poverenja. svadljivi i mnogo vremena provode lutajući i kljucajući. to su za fiziognomiĉare obrve na licu. Paun Postoje dva tipa oĉiju oblika pauna. vedri. Tigar Ljudi s oĉima tigra „vide unapred“ i imaju veoma izraţenu intuiciju. ne odustaju dok ne ostvare svoj zadatak. Naţalost. One odaju ljubomornu osobu. S njima uvek znate na ĉemu ste. Ljudi s oĉima pileta su nervozni. Lisica Oĉi oblika lisice znak su prirodne lukavosti. Ljudi koji imaju oĉi u obliku ĉistog trougla ne vole da im se bilo ko suprotstavlja ili osporava njihovo mišljenje. Vrlo su istrajni i veliki su radnici jer. krvotoku. koja će uĉiniti sve da ispuni svoje ciljeve. oblik A i B. Ovakvi ljudi ne prezaju od toga da nekoga zgaze samo da bi ostvarili svoje ciljeve. mladosti. ljudi s ovakvim oblikom oĉiju su suviše lenji ili plašljivi da bi ovu blagodet iskoristili za svoje dobro. kao i sve osobe koje su mu podreĊene. pa se zato drugi uvek oslanjaju na njih i prepuštaju im poslove. a u nekim sluĉajevima i nepoštenja. Njihova zaposlenost ĉesto ne donosi bitnije rezultate. Trougao Trouglaste oĉi se dele na dve grupe. Krava Ljudi koje imaju oĉi oblika krave su tvrdoglavi. opredeljuju se da s njim provedu ostatak ţivota. Oĉi lisice po fiziognomici oznaĉavaju podlost i pripisuje im se neplemenitost. Veoma su sujetni i ne podnose kritiku. ĉisti trougao i pile. Šire su od oĉiju oblika krave. kad jednom ugledaju problem i sagledaju cilj. Manje privlaĉne su oĉi tipa B. Slabe taĉke su im ţeludac i srce. Oblik A je duţi i manje kos.

Guste obrve ukazuju na vitalnost. A nozdrve? Šire nozdrve ukazuju na odluĉnost i hrabrost. Srasle obrve imaju osobe koje su duhovno siromašne. egocentriĉnost i nemir. tvrdoglavu odluĉnost i emocionalnu ţestinu. a desna majĉin. oblikuje profil. Jako široke nozdrve neuobiĉajenog tipa ĉesto ukazuju na ţestok karakter. ali i o tipu seksualnosti i senzibilnosti neke osobe Normalan Normalan ili lepo formiran nos. te osobe su lukave. Pljosnat Ako vrh nosa visi tako da s prednje strane ne moţete Kratak i pljosnat nos govori o osobi da vidite obe nozdrve. mirni ljudi. punu razumevanja za druge. Lepo zaobljene obrve imaju umetniĉke duše. podle i mrzovoljne. Visoke obrve imaju vedri ljudi koji lako rešavaju probleme. to je osoba energiĉnija i obrnuto. Široke. Ljudi s takvim obrvama imaju neobiĉan i ĉudan karakter. Što su obrve gušće. predstavljaju agresivnu osobu. Dugačak Prav i dugaĉak nos znak je osetljivih nerava. zatvorene i rezervisane. NOS Nos je vaţan deo lica. nesigurnost i neodluĉnost.Leva obrva odaje oĉev uticaj. dok male nozdrve ukazuju na nedostatak vitalnosti. dok obrve koje se koso spuštaju odaju osobu blagog karaktera. proseĉne duţine i zaobljenosti. Niske obrve ukazuju na ĉvrstoću karaktera i trezvenost mišljenja. Kod muškarca sasvim kratak i pljosnat nos ukazuje na nizak kvocijent inteligencije i sklonost ka fiziĉkom nasilju. Isprekidane obrve ukazuju na mogućnost ozbiljnije bolesti. Jako visoke obrve odaju lakomislenu osobu koja uzima sve olako i ne brine za posledice. Duge obrve su indikacija dugog ţivota. Sopstvenici takvih obrva izbegavaju konflikte i popustljive su naravi. Ako se spuštaju do oka. to moţe da ukazuje na nesposobnost da zaĉne i na njenu tendenciju ka frigidnosti. Obrve mogu biti meke i neţne. zaobljen greben ili orlovski nos ukazuje na agresivnost. Ako se obrve koso diţu. Manje razvijene nozdrve znak su osetljivosti. a svojstvene su ljudima koji su melanholiĉni. dok obrve koje imaju oblik prave linije imaju energiĉni i brzopleti ljudi. kvalitetu i stanju mozga. Po fiziognomici. Kad ţena ima izboĉen nos. Nos s visokim grebenom govorio o osobama koje su veoma ponosne. znak su fiziĉke i mentalne degeneracije. dok kraće dlake otkrivaju fiziĉki aktivnu osobu. nervozi. Nos sa niţim grebenom govori o izraţenoj velikodušnosti. . blagosti i kukaviĉluka. Ukoliko je nos formiran tako da se obe Veliki nozdrve mogu jasno videti spolja. to ukazuje na suţenost vidika. govori o veliĉini. koji obiĉno dobro razmisle pre nego što nešto kaţu ili urade. Orlovski Visok. odreĊuje mu izraz. Ako je razmak izmeĊu obrva manji. To su ozbiljni. dok veći razmak ukazuje na kolebljivost. to ukazuje na tendenciju ka koja je veoma kruta i hladna. pune obrve znak su vitalnosti. visokointeligentnu osobu. ukazuje na uravnoteţen temperament. Duţe dlake u obrvama ukazuju na preteţno mentalnu i spiritualno aktivnu osobu. Ĉvrste. Ako su se istanjile. zlobne. imaju takmiĉarski duh i prepune su predrasuda. Malje izmeĊu obrva predstavljaju ćutljive osobe ili osobe koje nerado priĉaju. to je znak Veliki nos ukazuje na agresivnijeg karaktera. ĉekinjaste obrve odaju ĉoveka koji se lako naljuti.

sposobne da planiraju Klempave uši odaju originalnog mislioca USTA Pravilne usne Pravilne usne ukazuju na to da osoba ima visoke moralne kriterijume. kao i emotivnih veza. Veoma je strpljiva i marljiva. Oni teško izraţavaju svoja osećanja i ne ispunjavaju obećanja. Obiĉno ima veliki broj poznanika ili prijatelja. toplo i senzualno. Uši s malim resicama ili bez njih govore o osobama kojima nedostaje inicijativa i koje nisu odgovorne Uši sa širokom resicom govore o nezavisnoj osobi jake volje Šiljate uši ukazuju na agresivnu osobu suţenih vidika. ukljuĉujući levo plućno krilo. najĉešće savesno izvršava svoje obaveze. dosta vrlina i jaka osećanja. Šiljat Šiljat nos s vrhom nagore govori o osobi koja je materijalista. Ovakva fizionomija pokazuje da su preovladali oĉevi nasledni ĉinioci. Šiljat nos s vrhom u horizontalnom pravcu ukazuje na slabost srca i na razdraţljivu i nervoznu osobu. Nepostojani . nervoznu i plašljivu Male uši odaju osobu koja je preteţno zaokupljena neposrednim problemima i usredsreĊena je na njih. levi bubreg. Osobe sa ovakvim nosem veoma su diskretne. ima slabo razvijen duh Velike uši imaju intelektualci Debele uši imaju osobe s bogatim ţivotnim iskustvom Velike i debele uši govore o nespretnoj i lenjoj osobi Priljubljene uši imaju osobe koje preuzimaju ulogu voĊe. UŠI Uši odraţavaju ĉitavu fiziĉku. Deluje dobronamerno. mentalnu konstituciju. Spremna je da pomogne drugim ljudima. levi jajnik aktivnija od organa s desne strane. stanje duha i tela.Prćast Prćast nos odaje oštroumnu osobu suţenih vidika. a naroĉito bubrega. Ĉesto mnogo toga rade iz liĉne koristi ili s raĉunicom. Male usne Male usne obiĉno imaju ljudi skloni zakulisnim radnjama. zlobna i podrugljiva. Kriv Kriv nos ukazuje na nestalan karakter. slezinu i pankreas. Nagnut udesno Nos nagnut udesno pokazuje da su organi s desne strane tela aktivniji od organa na levoj strani tela i da preovlaĊuju majĉini nasledni ĉinioci. koje su slabog zdravstvenog stanja. Nagnut ulevo Nos nagnut ulevo pokazuje da je leva strana tela. prepredenu i lukavu i osobu koja je uskogruda Široka srednja oblast ukazuje na skeptiĉnu osobu.

su u prijateljskim vezama. slezine i pankreasa. brzo i prasnu. impulsivno ili infantilno. U izraţavanju emocija deluju posesivno i ljubomorno. Krvni pritisak je povišen. uskogrudo. Deluje vrlo strasno. creva. Punije usne Punije usne ukazuju na hipersenzitivne osobe. Kratki. jetre. kao i smetnje u funkcijama jetre. Pošto su veoma osetljive. strogo ili mraĉno. Njihova osećanja su vrlo intenzivna. hedonistiĉkih je potreba i rukovodi se primarnim nagonima. poremećaje u funkcijama pluća i disanja. Tanke usne Osobe koje imaju ovakav oblik usana deluju emotivno i hladno. slezine. Crvenkastotamne usne ukazuju na poremećaje u funkcijama srca i krvotoka. ali se i ne ustruĉavaju da spolja manifestuju svoja unutrašnja stanja. predznak pribliţavanja fiziĉke smrti. neuredni nokti . misli ili postupke. cirkulatorne i probavne funkcije su normalne i zdrave. Purpurnotamna ukazuje na poremećaj u proizvodnji krvnih ćelija. Ova osoba teţe kontroliše osećanja. Disanje. obiĉno poseduju naglašenu ĉulnost ili seksualnost i potentnost. Ti ljudi su i vrlo sebiĉni. Ţenski nokti otkrivaju karakter Ako niste uspjeli prepoznati karakter pomoću crta lica neke osobe. Jarkocrvena govori o nenormalno proširenim kapilarima. ĉak mnogi pate i od narcisoidnosti. bubrega i pluća. što ukazuje da su i disajne funkcije nenormalne. Umeju da uţivaju u ţivotu. ciljeva ili ţelja. Ruţiĉastobela ukazuje na mogućnost astme i na hormonski poremećaj. bubrega i urinarnog trakta. rezervisano. a krvotok pokazuje tendenciju ka povećanoj brzini. Duboko u sebi preţivljavaju razliĉite dogaĊaje. uĉestala i jaka. ţuĉne kese. Poseduju razvijene sposobnosti praktiĉnog mišljenja i delovanja. a izmeĊu njih velika rupica. moţda vam njeni nokti mogu pomoći! Ţenske ruke otkrivaju više nego što Vam se čini. Ako na gornjoj usni ispod nosa postoje dve paralelne linije. teţe ka ispunjavanju liĉnih ambicija. to ukazuje na pozitivne karakterne crte. Bela boja ukazuje na to da su kapilari moţda nenormalno suţeni ili postoji nedostatak hemoglobina ili opasnost od anemije. Boja usana Ruţiĉastocrvena govori o dobrom kvalitetu krvi i krvotoka.

. Ili moţda brije noge samo od koljena naniţe. Izgrickani nokti mogu biti i znak da ona svira gitaru ili radi neki fizički posao. kod ovih ţena. Dobro razmislite šta volite kod ţene. Opasnost: Ovo se ne odnosi na ţene koje lakiraju nokte u crno zbog modnih trendova.ţena drama! Duţina njenih noktiju govori i o njenom stilu.. moţda. nemojte predugo razmišljati i previše analizirati.. uzmite u obzir i neke druge 'sitnice': razgovore. usne… Ima li kraja?! Kako prepoznati umjetne nokte? Umjetni nokti su deblji od prirodnih i izgledaju savršeno i plastiĉno. ne upadnete u zamku.. Kod nje u zabavu spadaju kupnja. Svoj stresan posao ćete potpuno zaboraviti kada se ona sa svom svojom energijom i ţeljom za akcijom naĊe u vašoj blizini. U svakom slučaju. ako zatreba. Crni nokti Ova ţena je “divlja” i vječni je buntovnik. ova ţena bi vam mogla rado pomoći pomaknuti namještaj u kući. . karaktera ili samo njen pogled.. Ako se radi o ovome.. prepustite se i poslušajte svoje srce. Je li baš ona pravi izbor? Bez obzira na boju i duţinu noktiju vaše odabranice. Opasnost: Mogla bi vam ukrasti pivo. su samo početak! Nakon noktiju obiĉno slijede ţelje kao što su: umjetne grudi. Ovo je enigma za otkrivanje! Nju moţete odabrati bez straha! Jako dugi nokti Oprez . restorani i. Opasnost: Ĉuvajte leĊa jer tigrice voli da ostaviti 'potpis' na njima… Umjetni nokti Bez obzira na ĉinjenicu što izgleda sjajno ili ima neverojatno dobar stil .Izgriţeni nokti su znak neuroze. Povremeno mijenja boju laka za nokte – od tamno crvenog do francuske manikure. Kratki i uredni nokti Ova ţena vodi računa o svom izgledu i praktičnosti. Pazite da u ovom sluĉaju. 'vruć' seks. Budite spremni na ljubomorne ispade. Ţena s ovakvim noktima moţe izgubiti ţivce ili se rasplakati bez vidljivog povoda..ona je vjerojatno pomalo plitka i povremeno ţeli biti nešto što nije. Kod ove ţene fizičke aktivnosti ne dolaze u obzir. emotivne oscilacije i izljeve bijesa kada sve baš i nije po njenom! Opasnost: Paţnja! Umjetni nokti..

Oĉi Osobe koje imaju velike oĉi su znatiţeljne i kreativne i ne podnose dosadu. Nisko ĉelo imaju osobe koje razmišljaju srcem i ĉesto u ţivotu bivaju povreĊeni. ni previsoko ni prenisko. Male oĉi otkrivaju da osoba ne voli da se zamara nevaţnim stvarima. ali takvim stavom odbijaju ljude. dok ranjivost i emocije krije kao zmija noge.posmatrajte partnera i prijatelje i proverite da li se naučna otkrića slažu s njihovim karakternim osobinama + Okruglo lice karakteristiĉno je za otvorenu. Oblik i veliĉina nosa Ljudi s malim nosem su idealisti i potrebno im je dugo vremena da se prilagode novim ljudima i situacijama. U ţivotu im smeta nepravda i izuzetno su osetljive. dinamiĉnost i ţelja za slobodom. kreativna i organizovana osoba. osetljive i vole sve da drţe pod kontrolom. Ukoliko je vaše ĉelo normalne veliĉine.Oblik lica. Oblik ĉela Osobe s visokim ĉelom znaju da je znanje moć i to koriste. nosa i boja očiju mogu vam otkriti mnogo o osobi . spontanu i dragu osobu kojoj nije teško da se prilagodi drugima. Osobe s ĉetvrtastim licem su nezavisne. vi ste objektivna. ali ako ih nešto zaista zanima. Pomalo su nespretni i vole da obraćaju paţnju na stvari koje ih se ne tiĉu. Oblik brade . Iako deluju hladno i pesimistiĉno. Osobe s okruglim licem gledaju na ţivot kao na igru i imaju izraţenu hedonistiĉku stranu. tome znaju da poklone veliku paţnju. Pomalo zaobljen nos govori o burnom temperamentu. Kljuĉ vaše liĉnosti je vaša inteligencija koja sledi vašu intuiciju. one to zapravo nisu. kao i o nestalnom i tvrdoglavom karakteru. Poznati su po tome što vole da planiraju stvari. Osobe s velikim i tankim nosem krasi znatiţelja. ali se boje rizika i ĉesto su nepoverljive prema ljudima. Ove osobe obiĉno krasi optimizam. a probleme uvek rešavaju razgovorom umesto svaĊom. Ovalno lice krasi objektivnu i mirnu osobu koja probleme rešava kao diplomata.

introvertirani ljudi. a širok nos na emocionalan. ako su oči razmaknute za širinu samo jednog oka. otvorenog su uma. SVAKI PRST JEDNA OSOBINA: Stručnjaci za proučavanje stopala vjeruju kako svaki prst na stopalima upuduje na određenu karakteristiku. Usmjeren u lijevo znači suprotno. a ako je centriran. promotrite razmak između očiju. drugi na osjedaje. Veliĉina usana Male usne otkrivaju osobu koja voli seks i uţiva u svom poslu. kako u prijateljstvu tako i u ljubavi. NOS ZA NOVAC: Prema kineskoj disciplini čitanja lica. a tanja donja na pretjeranu velikodušnost. . Neţna i mala brada krasi osobe koje znaju kako da uţivaju u ţivotu. Pune usne imaju emocionalni. Ako su oči lagano spuštene prema dolje. Nos pak krije znanje o novcu Da su oči doista ogledalo duše. skloni ste negativnim zaključcima i ranjivosti. ali i ranjivost. upuduje na staložene ljude koji dobro procjenjuju situacije i mogudnosti. Uzak nos otkriva temperamentnost. s averzijom prema autoritetima i izraženom neovisnošdu. ali teško opraštaju greške i propuste. Na lijevom stopalu veliki prst ukazuje na tugu. znate pravedno dijeliti novac. tredi na sklonost borbi. posebno vjeruju čitatelji lica. ali i lijene ljude. mali prst ekstrovertiranost i dobro verbalno izražavanje. USNE KRIJU ULOGU U LJUBAVI: Male usne upuduju na orijentiranost prema sebi. a oči ukošene prema gore na velike pozitivce. Velike usne otkrivaju afinitet prema lijepim darovima i velikodušnost. a uži razmak. Tako izražen kažiprst otkriva smjelost i ambicioznost. trošite više na druge nego na sebe. vole intimnost i harmoniju u odnosima. PRSTI: Duge prste imaju ljudi koji puno razmišljaju i vode se logikom. odnosno ako nema mjesta za dužinu jednog oka. Pogled na lice otkriva sve mane i vrline osobnosti Oči razmaknute za širinu jednog oka upućuju na staloţene ljude. Okrugle ili blago zaobljene oči te obrve imaju senzibilni ljudi vođeni emocijama. prstenjak kreativnu i osjetljivu osobnost. nos otkriva upravljanje financijama. Na desnom stopalu veliki prst ukazuje na sredu. tredi na domišljatost. Ističe li se jedan prst više od drugih. I oblik očiju te obrva otkrit de ponešto o karakteru. Veliki nos ukazuje na povodljivost za novcem. ukazuje na istaknutu crtu osobnosti. Davanje i primanje u odnosu s partnerom osobama s punim usnama je veoma vaţno. brižljivi i empatični ljudi. drugi na želje. škrtost i lakomost. Uravnoteženi razmak. Smjer prema kojemu je vrh nosa okrenut indicira način na koji trošite novac. ovisnost o drugima. koji odliĉno obavlja. ali i iznimnu mod koncentracije. Ravne oči i obrve ukazuju na racionalne analitičare. Ljudima kojima stane još jedno oko (ili više) u taj prostor. četvrti na naklonost. upuduje na konzervativnost uma. Zato. četvrti na odnose s drugima i mali prst na strahove. a srednji prst jaku volju i organiziranost. a kratke prste senzibilni ljudi vođeni emocijom. Pune usne krase otvorenu osobu koja ima poverenja u druge i voli da dominira u seksu. Stisnute usne imaju logični. Tanja gornja usna ukazuje na sebičnost u vezi. mali na sramežljiv i plah karakter. Oči ukošene lagano prema gore otkrivaju ljude pozitivnih stavova i dobre koncentracije za ciljeve koje si zadaju. Ako je lagano zaokrenut prema desno. prema čitateljima lica. a mali prst lijevog stopala na koliko lako ljudi vjeruju drugima.Velika i izraţena brada ukazuje na ĉvrstinu i hrabrost i otkriva da je reĉ o osobi koja voli uvek da vodi glavnu reĉ.

a četvrtasti vrhovi upuduju na praktične ljude. Niski ili nezamjetni lukovi pripadaju praktičnim ljudima ovisnima o drugima. ČETVRTASTI PRSTI SU "PRAKTIČNI": Oblik prsta na nozi otkriva kako se karakteristike vezane uz njega očituju. Šiljasti prsti otkrivaju neravnotežu u tom dijelu. Zaobljeni prsti na vrhu upuduju na suosjedajnost. . Ako je neki prst izrazito malen. možete imati problema s izražavanjem karakteristike za taj prst. nezavisni i skloni briljantnim idejama.LUKOVI PRSTIJU: Visina luka vrhova nožnih prstiju također nešto govori. Ljudi s visokim lukovima su akademici po prirodi.