You are on page 1of 4

AYAT TANYA

1. Mesti mempunyai kata tanya.

2. Mesti diikuti oleh partikel kah apabila kata tanya digunakan diawal ayat.

Kata tanya boleh juga digunakan ditengah dan diakhir ayat.