Apa agaknya Format Soalan SPM Pendidikan Islam tahun ini?

FORMAT SOALAN SPM TERKINI PENDIDIKAN ISLAM (1223/1 &2)

FORMAT SOALAN (JENIS INSTRUMEN)
KERTAS 1 Soalan objektif dan subjektif KERTAS 2 Soalan Subjektif

JENIS ITEM (soalan)
KERTAS 1
BAHAGIAN A:

KERTAS 2

Soalan Objektif
5. 6. 7. Aneka pilihan Isi tempat kosong Struktur

5 Soalan subjektif

BAHAGIAN B:

4 Soalan Subjektif

BILANGAN SOALAN
KERTAS 1
BAHAGIAN A: 40 Soalan (Jawab semua) BAHAGIAN B: 4 Soalan Pilih 3 (soalan 1 & 2 WAJIB jawab) (Soalan 3 & 4 adalah pilihan)

KERTAS 2
5 Soalan
(Jawab semua)

JUMLAH MARKAH
KERTAS 1 Bahagian A (40 markah) Bahagian B (60 markah) KERTAS 2 Setiap soalan (20 markah)

=100%

=100%

TEMPOH / MASA
KERTAS 1 KERTAS 2

2 JAM

1 JAM 40 MINIT

WAJARAN KONSTRUK
KERTAS 1
PENGETAHUAN 50% PEMAHAMAN 30% KEMAHIRAN 20%

KERTAS 2
PENGETAHUAN 50% PEMAHAMAN 30% KEMAHIRAN 20%

CAKUPAN KONTEKS
(Semua tajuk tingkatan 4 & 5)

KERTAS 1
• IBADAT • AKIDAH • AKHLAK / ADAB • TAMADUN ISLAM

KERTAS 2
• AYAT HAFAZAN • AYAT KEFAHAMAN • HADIS • HUKUM TAJWID • KEMAHIRAN JAWI

ARAS KESUKARAN
KERTAS 1
RENDAH : 5 SEDERHANA : 3 TINGGI : 2 TINGGI : 2

KERTAS 2
RENDAH : 5 SEDERHANA : 3

STRATEGI MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN ISLAM (1223/1 & 1223/2) OLEH:

BAHAGIAN A Bahagian ni yang paling best!!! Soalan objektif (20 soalan aneka pilihan)
• Anda dikehendaki menjawab semua 20 soalan dalam masa 30 minit (purata 1.5 minit untuk setiap soalan). • Baca dan fahami soalan dengan teliti.

• Jika terdapat soalan yang sukar, jawab soalan lain terlebih dahulu. • Tandakan jawapan anda dengan berhatihati pada kertas jawapan yang disediakan. • Semak kertas jawapan anda dengan teliti.

Soalan isi tempat kosong Ni yang (terdapat 12 soalan) confuse
• Memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu pernyataan yang diberikan. • Jawapan hendaklah tepat (hanya satu jawapan sahaja diperlukan bagi setiap soalan).
ni!!!

Hukum bagi kaum wanita memakai baubauan yang berlebihan ialah ________ .

Rukun syarikat ialah ahli syarikat, modal dan _________ .

Soalan struktur
• Soalan ini memerlukan jawapan yang ringkas dan tepat tentang sesuatu rajah, peta minda atau jadual yang diberikan. • Anda perlu membaca arahan untuk mengetahui kehendak soalan yang sebenarnya. • Baca arahan sekurangkurangnya 2 kali.

CONTOH; Lengkapkan rajah syarat-syarat wajib haji dan umrah di bawah;
Syarat-syarat Wajib Haji dan Umrah

Islam

21.____________

Berakal

Merdeka

22._____________

CONTOH;
Lengkapkan carta tentang hukuman ke atas penzina di bawah;

Belum berkahwin

Hukuman ke atas penzina

Sudah berkahwin

37.__________

38.__________

BAHAGIAN B
• Mengandungi 4 soalan subjektif. • Hanya 3 soalan yang wajib dijawab (Soalan 1 dan 2 dan satu soalan samada daripada soalan 3 atau 4. • Purata masa menjawab bagi setiap soalan ialah 20 minit.

Bestnya! Semua tajuk yang aku baca naik!!!

Soalan 1 merupakan soalan daripada Bahagian Akidah. Soalan 2 merupakan soalan daripada Bahagian Ibadat. Soalan 3 dan 4 merupakan soalan daripada Bahagian Tamadun Islam dan Akhlak. Anda perlu memahami kehendak soalan / kata kunci soalan.

Mintamintalah budak-budak ni semua ingat pesan aku!!!

KATA-KATA KUNCI SOALAN Jika kata kunci
soalan”APAKAH”
Memerlukan makna atau maksud yang tepat tentang sesuatu istilah atau definisi.Anda perlu menghafal pengertian atau maksud yang telah dipelajari.

Contohnya : Apakah maksud riddah?

Riddah ialah:
Keluar daripada Agama Islam. (Tidak memerlukan huraian)

Jika soalan “NYATAKAN”

Anda hanya perlu memberikan fakta jawapan ringkas dan tidak perlu dihuraikan.

Contohnya: Nyatakan rukunRukun haji mengikut Tertib.

Rukun-rukun haji ialah:
2.Niat 3.Wukuf 4.Tawaf 5.Saie 6.Bercukur 7.Tertib

*Jawapan mesti mengikut tertib seperti kehendak soalan
(Tidak memerlukan huraian)

Jika soalan “TERANGKAN”…

Anda memerlukan sebabsebab untuk menjelaskan sesuatu fakta / pernyataan yang diberikan
Contohnya: Terangkan kepentingan iman di dalam kehidupan manusia.

Kepentingan iman di dalam kehidupan manusia ialah: • Iman menjadi benteng kepada manusia daripada melakukan perkara-perkara maksiat. • Iman dapat membentuk akhlak manusia kepada akhlak yang mulia. • Iman dapat mendekatkan manusia dengan Penciptanya. • Iman yang benar dapat mengelakkan manusia daripada kesesatan.

Contohnya: Perkahwinan merupakan salah satu sunnah Nabi. Huraikan tiga hikmat perkahwinan.

Jika kata kunci soalan “HURAIKAN”

Memerlukan penjelasan tentang pernyataan yang diberikan.

Tiga hikmat perkahwinan ialah:
1. Perkahwinan dapat melahirkan zuriat yang halal dan sah dari segi keturunannya. 3. Perkahwinan dapat mengelakkan seseorang daripada berterusan melakukan maksiat. 5. Perkahwinan dapat mengukuhkan ikatan kasih sayang antara suami, isteri dan anak-anak. 6. Perkahwinan merupakan satu ibadat kerana menunaikan sunnah Rasulullah.

  

Jika kata kunci soalan “BEZAKAN”. Memerlukan anda menyenaraikan perbezaan antara dua perkara. Anda digalakkan membuat Jadual / petak. Contohnya: Terangkan perbezaan antara rukun haji dan perkara wajib haji.

Perbezaan antara Rukun Haji dan Perkara Wajib Haji ialah: Perkara Wajib Haji Rukun Haji
• Jika tertinggal salah satu • daripada rukun-rukun haji, haji seseorang akan terbatal. Perlu diganti pada tahun yang akan datang.

Jika tertinggal salah satu daripada perkara-perkara wajib haji, haji seseorang itu masih sah jika dia membayar “dam”.

• ?

 

Anda dikehendaki menjawab 5 soalan.

Secara purata anda diberi tempoh lebih kurang 20 minit untuk menjawab setiap soalan.

Jika terdapat soalan yang sukar, jawablah soalan lain yang lebih mudah terlebih dahulu. Semasa mengikat kertas, susun nombor jawapan anda mengikut urutan nombor (daripada kecil besar)
Sayang juga Ustazah ni kat Aku!!!

Soalan bariskan ayat: Setiap keratan tidak lebih daripada tiga kesalahan. Tiada tanda sabdu dan mad dikira salah. Tanda sukun/mati pada huruf mad tidak diambil kira.

Soalan susunkan ayat : Betul ayat yang pertama dikira satu markah. Salah ayat yang pertama tiada markah. Tulis ayat diterima.

•Kesalahan dikira pada perkataan. •Kesalahan satu atau lebih dalam satu perkataan dikira salah. •Kesalahan titik yang boleh mengubah huruf dikira salah.

•Huruf cerai tidak diterima. Baris tidak dikira. •Bertambah atau berkurang satu huruf dikira salah. •Ejaan resam Othmani atau Imla’ diterima

Bagi soalan tulisan jawi

•1 Keratan 1 markah. •Kesalahan lebih daripada tiga perkataan tidak ada markah. •Tulisan jawi lama atau baru diterima.

‫فد سواتوحاري ابو دن بافث‪‬‬
‫.‪*Tiada markah‬‬

Ya Allah, berkatilah usaha murni kami ini dalam mencari Ilmu..Berikanlah kejayaan kepada kami di dunia dan akhirat..Tetapkanlah iman kami supaya tidak berbuat maksiat..Berilah kejayaan yang cemerlang kepada kami dalam Peperiksaan SPM yang bakal kami tempuhi nanti..Amin…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful