PEPERANGAN HUNAIN

Firman Allah dalam ayat 25 dan 26 surah al-Taubah yang bermaksud :
;³·³·¯ Nª¬±4O=^4^ +.- O)× =}gC-4O4` ±E4OOg1º± ·
4¯¯O4C4Ò ·×u-4LNO · ^O)³ ¯ª¬:u-4:E×;NÒ¡
¯ª¬:¬>4O^4E ¯ªÞU·· ^}^¯¬> ¯ª¬:L4N 6*^OE-
;e·~=¯4Ò Nª¬:^OÞU4× *÷¯O·- E©) ;e4:NO4O
·ª¬¦ ª+-^1-¯4Ò ¬-¯@O);³G` ^g)÷ ·ª¬¦ 4·4O^Ò¡
+.- +O4-4[O´¯Ec _OÞ>4N ·g¡).O÷c4O OÞ>4N4Ò
¬--gLg`u·÷©^¯- 4·4O^Ò¡4Ò -41ONLN_ ¯¦-¯
E-uÒ4O·> =·OO4N4Ò ¬-¯g~-.- W-ÒNOE¼E _
¬Cg¯·O4Ò +7.-4OE_ 4ׯjOg¼·¯^¯- ^gg÷
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (wahai para mukmin) mencapai kemenangan
dalam banyak peperangan dan ingatlah peperangan Hunain. I aitu pada waktu kamu merasa
bangga kerana jumlahmu yang banyak. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi
manfaat kepadamu sedikit pun dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu kemudian
kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan
kepada rasulNya dan kepada orang-orang yang beriman dan Allah menurunkan bala tentera
yang kamu tiada melihatnya dan Allah menimpakan bencana ke atas orang yang kafir dan
demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. (9:25-56)

Bulan Syawal telah merakamkan beberapa peristiwa yang besar dalam kamus umat Islam seperti
berlakunya peperangan Ahzab, peperangan Uhud dan juga peperangan Hunain yang banyak
memberi pengajaran dan peringatan kepada umat Islam. Setiap peristiwa yang berlaku pada
zaman Rasulullah s.a.w mestilah diambil iktibar sebagaimana sepatutnya kerana perjalanan sirah
nabawiyyah ini merupakan fakta sejarah yang terjaga dari segi riwayatnya. Sirah nabawiyyah ini
hendaklah dijadikan panduan kita bukannya sekadar dijadikan bahan bacaan sahaja.

Peperangan Hunain berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8H beberapa hari selepas kejayaan
Rasulullah s.a.w dalam Pembukaan Kota Mekah di mana baginda terdengar adanya perancangan
bani Hawazin dan Thaqif pimpinan Malik bin Auf yang tinggal di Taif untuk menyerang umat
Islam. Bagi mengetahui secara lanjut tentang persiapan mereka lalu Rasulullah s.a.w menghantar
Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslamiy ke Taif. Dia diminta agar tinggal di tengah-tengah kaum
tersebut bagi mengumpul maklumat. Setelah itu dia pulang ke Mekah dan memberitahu tentang
persiapan bani Hawazin dan Thaqif dari segi kelengkapan senjata dan juga dengan bilangan
tentera antara 20 hingga 30 ribu orang bagi menyerang umat Islam. Pasukan kuffar ini turut
membawa bersama harta benda dan anak isteri mereka bagi menetapkan mereka dalam
peperangan dan tidak lari dari medan perang.

Rasulullah s.a.w bersama 12 ribu orang tentera muslimin (10,000 umat islam yang membuka
kota Mekah dan 2,000 lagi adalah mereka yang baru sahaja memeluk islam setelah pembukaan
kota Mekah) telah keluar menuju ke lembah Hunain. Keesokan harinya ketika mereka bangun
dan bersiap untuk berperang di mana ketika pasukan muslimin di barisan hadapan pimpinan
Khalid bin Walid sedang bergerak mara, mereka diserbu dari arah kiri dan kanan disamping anak
panah yang menghujani mereka dari arah depan dan belakang. Ramai tentera Islam yang gugur
syahid terutama mereka yang baru masuk Islam sebagai peringatan di atas niat mereka yang turut
sama berperang kerana ingin mendapatkan harta rampasan perang disamping perasaan angkuh
dan sombong kerana merasakan kekuatan bilangan tentera Islam kali ini lebih kuat dan ramai
berbanding sebelum ini. Serangan ini mengucar-kacirkan tentera Islam dan ada yang telah
berundur ke belakang.

Ketika suasana bertambah gawat dan cemas lalu Rasulullah s.a.w yang berada di tengah-
tengah tentera Islam melaungkan kata-kata:” Dengarlah kata-kataku ini wahai hamba-hamba
Allah! Aku merupakan seorang nabi yang tidak berdusta!. Aku anak Ibnu Muttalib”. Namun
suara nabi kurang didengari disebabkan kekalutan yang begitu teruk. Lantas bapa saudaranya
Abbas berteriak dengan suara yang lantang :”Wahai orang-orang yang turut berbaiah pada hari
Hudaibiah!”. Jeritan ini telah menyebabkan tentera Islam mula bersemangat kembali dan
membetulkan kembali niat kedatangan mereka untuk berperang kerana Allah bukannya untuk
perkara yang lain.

Setelah itu mereka memulakan gerakan kedua dalam melawan musuh setelah pada
permulaannya mereka hampir kalah dan begitu terdesak dengan asakan musuh. Pada gerakan
kedua inilah tentera Islam berjaya membunuh ramai tentera musuh sehingga ada dikalangan
wanita dan kanak-kanak yang datang bersama tentera musuh turut terkorban ketika tentera Islam
mahu mengejar tentera musuh yang sedang berundur. Melihat perkara ini lalu Rasulullah s.a.w
meminta agar Khalid bin Walid selaku panglima perang supaya tidak membunuh wanita, kanak-
kanak dan mereka yang lemah. Akhirnya tentera Islam mencapai kemenangan yang gemilang
bukannya kerana jumlah tentera yang ramai tetapi kerana keyakinan dan juga keihklasan kepada
Allah sehingga Allah mendatangkan pertolongan dan kemenangan.

Peperangan Hunain ini banyak memberi pengajaran dan peringatan kepada seluruh umat
Islam. Kita dapat melihat bagaimana pentingnya keikhlasan dan keyakinan terhadap pertolongan
Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam meninggikan kalimah Allah. Jumlah yang
ramai atau pun majoriti tidak menjamin kemenangan dan juga pengekalan kuasa jika kita
meninggalkan Islam.

Imam Ibn al-Qayyim menyatakan bahawa Allah memberikan kekalahan supaya mereka (tentera
islam) merasa akan kepahitan kekalahan kemudian barulah diberikan kemenangan supaya
kepala yang ditegakkan kerana kemenangan menakluk Mekah dapat ditundukkan supaya malu di
hadapanNya.
Sumber: Web Darululum