Pengajaran Mikro

Pengajaran Mikro

Rasional Pengajaran mikro diaplikasikan sepenuhnya dalam menghasilkan guru permulaan yang berkesan. Memandangkan betapa penting dan berfaedahnya pendekatan pengajaran mikro dalam konteks Praktikum, Bahagian Pendidikan Guru telah menekankan agar diaplikasikan teknik pengajaran mikro ini dalam kurikulum dimaktab/institut perguruan di Malaysia. Tujuan
  

 

Menghasilkan pelajar meminati profesyen perguruan, dan merangsang keinginan untuk membaiki diri sendiri. Membolehkan guru pelatih menguasai kemahiran mengajar dengan cepat dan menyeronokkan. Membentuk pelajar membaiki kelemahan praktikum dengan cepat dan berkesan melalui proses yang boleh memberikan maklumbalas segera dan meyakinkan serta latihan ulangan pembetulan selanjutnya. Agar pelajar dapat menghasilkan pengajaran yang lebih menarik dan berkesan. Mengurangkan ketegangan yang dialami oleh guru pelatih apabila menghadapi kelas sebenar semasa praktikum nanti.

Pendahuluan Guru dalam bilik darjah menggunakan berbagai teknik dan kaedah untuk membolehkan murid melakukan proses pembelajaran. Aktiviti pembelajaran seperti set induksi, penerangan, penyoalan, tunjukcara, variasi rangsangan, peneguhan, penggunaan gerak-geri , gerak-isyarat, sikap(‘gesture’) dan perlakuan bukan lisan seperti senyum , anggukan kepala dan gerakan tangan dan sebagainya akan menentukan keberkesan guru. Guru yang berkesan akan memilih kemahiran-kemahiran yang sesuai dengan umur dan kebolehan murid serta objektif pelajaran, juga perlu memikirkan organisasi dan disiplin bilik darjah. Pengajaran mikro membolehkan guru pelatih melatih diri dengan satu kemahiran pada satu masa, dan apabila satu kemahiran itu telah dikuasai, barulah dapat digabungjalinkan kemahirankemahiran yang diperlukan dalam pengajaran mereka. Pengajaran mikro juga dapat meningkatkan latihan perguruan dan kesedaran terhadap teknik pengajaran. Pengajaran Mikro Mengikut Micheel J. Wallace – Pengajaran mikro adalah penemuan pengajaran yang dimudahkan. Pengertian itu membawa makna iaitu satu situasi pengajaran yang telah

Dengan menekankan penganalisaan pengajaran kepada kemahiran-kemahiran komponennya.alasan yang diberikan adalah kerana. murid atau rakannya akan meninggalkan bilik pengajaran mikro – peringkat mengajar. Apabila pelajaran itu tamat. Membolehkan pelajar menumpukan perhatian kepada tugasan mengajar tanpa gangguan masalah pengurusan bilik darjah. 1. Pengajaran Mikro diaplikasikan Tidak banyak penulis tentang pengajaran mikro mengusulkannya sebagai ganti Praktikum di sekolah. 2. pengajaran mikro meletakkan asas bagi pendekatan saintifik yang sebenarnya dalam latihan perguruan. murid atau rakannya keluar. Di maktab/Institut perguruan. langkah diagnosis semasa atau selepas praktikum atau langkah peneguhan pengajaran mata pelajaran di sekolah. 2.dikurangkan skopnya. 3. Mengajar pelajaran itu kepada satu kumpulan murid atau rakannya antara 4 hingga 6 orang sahaja. dan kajian keatas proses pengajaran dan pembelajaran. dan ia membincangkan pengajarannya itu dengan penyelianya. pengajaran mikro sebagai tambahan kepada teknik-teknik latihan perguruan yang ada. Selepas membuat perubahan di mana yang diperlukan ke atas pendekatannya yang lalu. iaitu tugas guru dipermudahkan. Perinsip asas pengendalian pengajaran mikro ialah. Pelajar berbincang dengan penyelianya mengenai perkara-perkara yang terlibat dalam kemahiran pengajaran mikro yang ia akan aplikasikan. 4. Pelajar itu diajar selama 5 hingga 10 minit. yang biasa terdapat dalam praktikum disekolah. pengajaran mikro boleh dikendalikan dengan cara model yang dihasilkan di Universiti Stamfort. 1. Pelajar mengajar satu pelajaran yang pendek antara 5 hingga 10 minit sahaja. Kemudia dia akan menyediakan satu epesod untuk pengajaran itu . Bagaimana Mengendalikan Pengajaran Mikro Pengajaran mikro sebagai sampingan praktikum di sekolah. langkah persediaan sebelum praktikum. mata pelajaran dipendekkan dan bilangan murid dikecilkan. 2. malah kebanyakan daripada mereka berpendapat. 4. . ia mengajar pelajaran itu kepada satu set murid atau rakannya yang lain. 5. dan mendapat maklumbalas dengan segera dan kemudiannya membuat perubahan untuk membaikinya di mana yang difikirkan perlu. Pelajar mengajar pelajaran mikronya kepada sekumpulan kecil murid atau rakannya seramai 4 hingga 6 orang. Pelajar dapat menumpukan perhatian kepada satu kemahiran mengajar pada satu masa. langkah diagnosis semasa atau selepas praktikum. 3. Membolehkan pelajar meneliti pengajarannya dengan cara yang sistematik. bila tamat . Pendekatan pengajaran mikro adalah mudahubah dan boleh digunakan dalam berbagai situasi seperti persediaan untuk praktikum di sekolah.Peringkat taklimat. 1.

Kemahiran Pengajaran Mikro Pengajaran mikro tidak memberi semua kemahiran yang diperlukan oleh pelajar dalam profesyen perguruannya. Perkara yang penting dalam pengajaran mikro 1. Pengajaran mikro adalah melatih diri sendiri. Jika penggunaan perakam video panduan penilaian dan penaksiran tidak perlu digunakan. penggalak dan penggerak membolehkan pelajar menyedari kelebihan dan kelemahan pengajarannya. tetapi ia boleh digunakan bersama kerana ia dapat menambahkan keberkesanan latihan dari segi panduan pemerhatian dan maklumbalas yang bertulis. perbincangan kritis. 3. Ia berkaitan hanya dengan kemahiran-kemahiran yang digunakan oleh guru dalam perhubungan persemukaan di bilik darjah. Perakam vedeo mempunyai kelebihan. 4. mengandungi unsur komunikasi lisan dan bukan lisan. Dengan itu. tetapi kali ini kepada satu set murid atau rakannya yang lain . Pengajaran mikro boleh dibuat di maktab/intitut dengan murid-murid sekolah dibawa ke maktab/institut. membantu pelajar bersiap sedia untuk membuat latihan pengajaran mikro dengan berkesan. Pelajar yang belum menguasai kemahiran pengajarannya perlu mengulangi pengajarn mikronya. Pelajar akan mengajar sekali lagi kemahiran pengajaran mikronya. atau dijalankan di sekolah dengan pelajar dan penyelianya pergi ke sekolah. Maklumbalas yang segera dan tepat membolehkan pelajar mengubah perlakuannya. pelajar diberi peluang mengeluarkan pendapat. 4. boleh dilihat. 5. Kemahiran-kemahiran berikut adalah komunikasi dua hala guru-murid dalam bidang pengajaran dan pengajaran seperti kemahiran: –   Set induksi Tunjuk cara . Pelajar yang telah menguasai kemahiran pengajaran tidak perlu ulang latihan pengajarannya. 7. ditunjukkan perkaitan dengan pembelajaran murid. Perkembangan kemahiran pengajaran mikro tidak boleh dibuat berasingan dengan isi pelajaran. 6. Pelajar dan penyelianya menganalisa pengajaran mikro . 8. kemahiran pengajaran mikro adalah perlakuan bilik darjah yang tertentu. dinyatakan. ditakrifkan. penyelia sebagai pembimbing. Walaupun panduan penilaian dan penaksiran tidak perlu jika penggunaan perakam video. pelajar dilatih pengajarannya dari segi kemahiran mengajar yang boleh diukur. 2. dilihat dan dikawal. Kemudian pelajar diberi masa untuk menyediakan epesod pengajarannya dengan membuat perubahan-perubahan yang difikirkan perlu – peringkat kritis.3.peringkat ulangan pengajaran.

Guru menolong muridnya dengan mencandangkan beberapa cara menulis cerita itu. Menimbulkan pergerakan Guru boleh menggerakkan muridnya dengan menunjukkan kemesraan dan menunjukkan semangat serta kesungguhan perkara yang diajarnya. 1. gerakgeri dan pandangan mata untuk menarik perhatian murid kearah pelajaran yang diajar.        Variasi rangsangan Peneguhan Penyoalan Mengilustrasi dengan menggunakan contoh Penerangan Aprisiasi Penggunaan Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran Penutup KEMAHIRAN SET INDUKSI Kemahiran ini ada kaitan dengan cara guru memperkenal atau memulakan sesuatu pelajaran atau satu unit tertentu sesuatu pelajaran. seperti membandingkan papan tanda berlampu yang terdapat di Semenanjung Malaysia dengan yang terdapat di Sabah atau Sarawak. Guru perlu mengekalkan dan menarik perhatian muridnya serta menggerakkan mereka untuk membuat aktiviti. Menarik perhatian Guru boleh menggunakan suara. Struktur Guru menentukan hal bagi tugasan yang diberikan kepada muridnya. Pada setiap epesod pengajaran. Guru merujuk kepada situasi semasa untuk menarik perhatian. . membina perkaitan yang jelas dengan pengalaman lalu/sedia ada. seperti – Tengah hari ini kita akan melihat beberapa keping gambar dan kemudian kita akan bincangkannya. Set induksi yang berkesan ialah. 1. Membuat perkaitan Guru boleh membuat perbandingan dan perbezaan. Guru boleh juga menggerakkan muridnya dengan merangsang naluri ingin tahu atau menarik minat murid dengan bercerita atau memulakan aktiviti. Selepas perbincangan itu kamu akan menulis ceritanya. Memandu muridnya kearah manakah tujuannya. berfikir dan belajar. 1. 1. Ia juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan pelbagai intraksi yang lain. guru hendaklah menegaskan kepada muridnya tugasan yang akan dibuat.

Penglibatan murid secara lisan Soalan. perbincangan murid dan peluang diberi kepada murid untuk melahirkan pendapat menggalakkan murid melibatkan diri secara lisan dalam pelajaran. KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN Kemahiran ini meliputi aktiviti yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian. 2. Sebaliknya pergerakan tubuh badan semulajadi yang tidak bermakna seperti mengejepkan mata atau mengelengkan kepala atau melambungkan sesuatu akan menghalang tumpuan kepada pelajaran. Ini akan memberikan rasa seronok kepada murid. sebaliknya suara yang mendatar. Set induksi hendaklah berkait dengan isi pelajaran dan objektif pelajaran. dapat menambah tarikan dan minat murid kepada pelajaran. Latihan dalam kemahiran ini dapat menolong pelajar mengajar dengan berkesan dan menarik minat murid kepada pelajaran yang diajarnya. 5. Gerakgeri semulajadi guru (gesture) Penggunaan pergerakan badan. Set insuksi hendaklah bermakna kepada murid dari segi umur. 2. 3. Pergerakan Pergerakan guru dalam kelas seperti beberapa langkah di sepenjang bahagian hadapan atau di antara barisan-barisan murid boleh menolong murid sentiasa bersedia dan menumpukan perhatian kepada pelajaran. belajar daripada yang telah diketahui kepada yang akan diketuhui. Pelajaran baru hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. sentiasa tinggi dan kuat menimbulkan rasa kebimbangan. 4. Penggunaan Pancaindera Guru yang mengubah-ubah aktivitinya dan melibatkan pancaindera seperti penggunaan gambar atau model. 3. 1. Suara yang mendadak. Aktiviti Fizikal .1. nada suara dan kelajuan perkataan dapat mengekal minat murid terhadap pelajaran. 5. kurang kuat dan kurang bertenaga menimbulkan rasa bosan terhadap pelajaran. Mengubah nada pertuturan Mengubah intonasi. juga menambah kesan penyampaian maklumat kepada muridnya. Elakkan pergerakan ke hadapan dan ke belakang yang resah akan mengganggu tumpuan murid kepada pelajaran. tangan dan muka yang semulajadi untuk menguatkan perkataan yang dituturkan dapat menarik perhatian murid. kebolehan dan minat.

‘ia’. menepuk tangan dan sebagainya. Guru perlu mengubah variasi rangsangan untuk memberi rangsangan kepada tindak balas murid. ‘betul’. Peneguhan seperti ini akan membawa kepada perulangan perlakuan yang baik dan seterusnya akan membina sikap yang positif . KEMAHIRAN PENEGUHAN Melibatkan satu teknik mengajar yang boleh mengubah perlakuan murid dalam beberapa cara yang positif seperti guru memberi peneguhan dengan senyuman. Peneguhan sentuhan Guru boleh menunjukkan persetujuan dengan menepuk bahu atau belakang muridnya (sama jantina). Variasi Rangsangan yang berkesan ialah:1. ketawa yang menyukakan. jika hendak menggunakan bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar. atau menggunakan gerakgeri tubuh badan sebagai isyarat persetujuan. Bidang utama dalam peneguhan ialah. berdiri di sebelahnya dan duduk di sisi muridnya. 3.1. 2. ‘bijak’. kumpulan atau seluruh kelas. 4. ‘itu jawapan yang tepat’. angguk kepala. angkat bahu. menggalakkan murid yang lambat belajar supaya terus tekun belajar. ‘ bagus’. seperti menganggukkkan kepala. Guru hendaklah menjalankan variasi rangsangan dengan licin agar tidak mengganggu perjalanan pelajaran. ‘pandai’. Peneguhan dampingan Guru boleh menunjukkan minat atas prestasi muridnya dengan mendekatinya. Peneguhan ini boleh diberikan kepada individu. mengangkat tangan. Matlamat guru hendaklah jelas tentang tujuan perubahan-perubahan dalam aktiviti yang digunakan dan ada perkaitan dengan isi pelajaran.Guru yang memberi peluang kepada murid membuat aktivi yang pelbagai akan menyeronokkan murid semasa mereka belajar. memuji murid kerana memberi jawapan yang baik. ‘kerja kamu sempurna’. 4. Guru hendaklah merancang dengan teliti. ‘itu adalah cadangan yang baik’. dan lain-lain peneguahn yang positif. 2. Peneguhan lisan Guru boleh menggalakkan murid belajar dengan menggunakan perkataan seperti ‘baik’. . Peneguhan gerakgeri Guru boleh memberi peneguhan dengan menunjukkan perasaan pada mukanya seperti senyuman. atau menulis ‘syabas’ dalam buku murid kerana kerja yang telah disempurnakan. 3.

semangat dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh guru terhadap perlakuan dan pencapaian murid adalah aspek penting dalam kemahiran peneguhan. murid hendaklah mengetahui perkaitan antara peneguhan dengan perlakuan dan pencapaian mereka. Kemesraan dan semangat Kemesraan. 1. Ada bukti yang menunjukkkan kemahiran ini tidak digunakan dengan sepenuhnya dan soalan-soalan yang ditanya adalah dari jenis soalan aras rendah yang tidak memerlukan poemikiran yang kritis dan membina aras kognatif aras tinggi. 1. Guru hendaklah memikirkan faktor umur. Mempelbagaikan penggunaan peneguhan Guru hendaklah mempelbagaikan peneguhan. Peneguhan yang berkesan ialah:1. peneguhan perkataan atau gerak-geri yang selalu diulang akan hilang maknanya. 6. 1. Peneguhan aktiviti Guru melakukan aktiviti yang boleh menyukakan muridnya kerana murid menghasilkan kerja yang baik. KEMAHIRAN PENYOALAN Kemahiran penyoalan ialah kemahiran yang sangat kompleks berbanding dengan kemahiran yang lain. Penggunaan kemahiran penyoalan dapat meningkat tahap pencapaian murid dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran sosial yang berkesan.5. Bagi murid sekolah kebangsaan guru boleh memberi hadiah seperti pensil. Kemahiran ini tidak diberi penilaian dan tempat yang sewajarnya oleh guru semasa ia mengajar. Peneguhan ganjaran Guru menulis kata pujian atau memberi markah yang tinggi dalam buku kerja murid kerana telah menghasilkan kerja yang baik. Kefahaman murid tentang peneguhan Peneguhan yang berkesan. gula-gula dan sebagainya untuk menggalakkan murid maju dalam pelajaranya. Peneguhan positif Kajian telah menunjukkan bahawa peneguhan positif seperti pujian untuk jawapan yang belum selesai adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif seperti ‘itu salah’ atau ‘jawapan kamu tidak tepat’. Penyoalan yang mudah atau asas . jantina dan kumpulan sosial murid.

Penilaian Guru menyoal murid soalan yang memerlukan mereka membuat anggapan mengenai idea-idea atau nilai-nilai. guru bolehlah menyoal soalan yang lebih khusus. . padat dan menggunakan perkataan yang mudah difahami oleh murid. Mempelbagaikan peringkat soalan Guru menyoal soalan yang berbeza aras kesukarannya. v. Pembentukan soalan guru hendaklah membuat soalan bentuk pendek. Aplikasi Soalan yang memberi peluang kepada murid agar dapat menggunakan pengetahuan yang lalu. iv. sementara maklumat yang diperlukan mula mendapat idea. iii. kemudian guru bolehlah menyoal soalan yang lebih kompleks. Analisis Guru menyoal murid yang membolehkan murid memeriksa bukti-bukti dan kemudian membuat rumusan yang membolehkan mereka mengurus dan melahirkan pemikiran mereka. Tanda itu mungkin juga boleh membawa kepada jawapan kepada soalan itu. Arah – Guru mengemukan soalan kepada semua murid dalam kelas. hendaklah difokuskan kepada satu tugasan sahaja.i. atau menunjuk dengan tangan atau menganggukkkan kepala kearah murid yang hendak disoal. v. Pemberitahuan Guru hendaklah membuat tanda dalam soalannya yang boleh menunjujkkan skop atau jenis jawapan yang ia perlukan. dan meminta aras pemikiran yang berbeza. perkara. dan kemudiannya memberi sebab-sebab untuk menyokong anggapan itu. Penyebaran Guru hendaklah menyebarkan soalannya secara rawak supaya dapat menyoal semua kumpulan dalam kelasnya. vi. Kefahaman Soalan yang menguji kefahaman murid mengenai sesuatu iv. Sintisis Guru melibatkan seorang murid atau beberapa orang murid dalam aktiviti kreatif mengenai sesuatu situasi atau kejadian yang memerlukan penyatuan beberapa idea. Ingat semula Penyoalan yang memerlukan murid mengingat semula maklumat-maklumat yang mereka telah pelajari. tujukan soalan itu kepada murid tertentu dengan memanggil nama murid itu. ii. iii. vii.Guru hendaklah menyoal soalan yang umum supaya dapat melibatkan ramai murid . Fokus . selepas berhenti sejenak. Penyoalan yang kompleks A) i. ii.

soalan digunakan untuk mendapatkan contoh.B) i. Guru hendaklah berhati-hati mengemukakan soalan dan teliti jawapan murid. Soalan penjelasan iii. Dengan mengaitkan contoh dan idea atau konsep. Sebagai peraturan am. dan pendekatan deduktif: peraturan diikuti dengan contoh. Guru meminta jawapan yang lebih jelas dan padat. menggunakan . Soalan Penyokongan itu diberikan oleh muridnya. Dengan menggunakan contoh dalam kehidupan seharian. Guru hendaklah sesuaikan soalan dengan umur dan kebolehan yang berbeza dalam kumpulan kelas itu. Contoh mudah guru menggunakan contoh mudah. Pendekatan induktif dan deduktif dalam penggunaan contoh-contoh Dua jenis pendekatan boleh digunakan dalam latihan kemahiran ini. Soalan Contoh Guru mengarahkan muridnya memberi contohcontoh yang menunjukkan maksud jawapan yang lalu. Contoh yang baik dalam kemahiran ini ialah contoh yang biasa kepada murid. KEMAHIRAN MENGILUSTRASI DENGAN CONTOH Kemahiran ini memudahkan guru menyampaikan idea dan konsep yang abstrak. soalan dikemukakan kepada seluruh kelas dengan peruntukan masa diberi kepada murid untuk berfikir. Guru meminta contoh daripada murid dan menyemak idea dan konsep itu telah difahami atau tidak. Guru perlu merancang soalan utama sebelum pengajaran itu dimulakan.i. ii. Kemahiran penyoalan dalam Pengajaran mikro 1. Contoh yang berkait dengan peraturan atau konsep contoh di mana peraturan atau konsep boleh digunakan. guru telah mengajar daripada perkara yang diketahui kepada perkara yang akan diketahui. v. iaitu pendekatan induktif : contoh diikuti dengan peraturan. 3. 2. 4. dinyatakan dengan jelas dan boleh dikaitkan dengan pengetahuan yang lalu. guru boleh menarik perhatian dan menimbulkan minat terhadap pelajarannya. ii. Penyungkilan Guru menyoal murid soalan yang membolehkan murid memikirkan jawapan yang lebih baik daripada jawapan yang sebelumnya. Guru bertanyakan sebab mengapa jawapan tertentu iv. Soalan Persetujuan Guru menanya muridnya adakah mereka setuju atau tidak dengan jawapan yang telah diberikan sebentar tadi.

(b) Penggunaan contoh .perkara yang dititik beratkan ialah mudah. seperti menjawab atau menyoal. Contoh ingin tahu menggunakan contoh yang boleh membangkitkan naluri ingin tahu dan minat murid. Oleh itu ada banyak peringkat dan bentuk kefahaman. menggunakan media yang sesuai dengan v. Penglibatan murid murid dilibatkan secara lisan. Dr. Penerangan Penyampaian (a) Penggunaan penyampaian yang jelas guru menerangkan sesuatu aspek pada satu masa. seperti menulis di papan hitam atau menunjukcara dengan menggunakan contoh atau model KEMAHIRAN PENERANGAN Penerangan ialah satu proses memberi kefahaman kepada orang lain. tepat dan padat fakta utama yang terlibat. b. c. . berkait. iv. Media yang sesuai kebolehan .iii. pemberian alasan Penerangan berstruktur (a) Penggunaan keutamaan . Pendekatan memilih pendekatan yang sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan murid dan pelajaran yang diajar. penggunaan media yang sesuai dan menimbulkan minat.A. struktur dan langkah-langkah. umur dan pelajaran yang diajar. Kemahiran memberi penerangan dengan tepat dan berkesan salah satu kemahiran yang mesti ada pada guru. Brown. (c) Penyimpulan guru menyatakan perkara utama dalam penerangannya. dan memfokuskan semula dengan menggunakan ringkasan atau ilastrasi. juga banyak peringkat penerangan. Ia hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan berhenti sejenak sebelum sesuatu aspek penting diterangkan. G. ‘Penerangan ringkas sangat penting untuk penerangan yang berkesan’. vi. dan kemahirannya ialah menentukan yang penerangan itu difahami.guru nyatakan dengan jelas. atau bukan lisan. Pentarifan Penerangan Sebab menjelaskan sesuatu isu menerangkan proses. a.

Menegaskan semula perkara-perkara penting. Penilaian. peneguhan pembelajaran murid (Melibatkan kognetif). 2. ……. fakta penting. (b) Menegaskan semula sebagai satu aspek kemahiran variasi Rangsangan Guru merumus isi pelajaran hasil maklumat murid. 4. Kaitan pelajaran dengan kehidupan sosial. (c) Penggunaan penekanan – petunjuk dan perkaitan dan keutamaan . (f) Maklumat balas penerangan guru janganlah panjang lebar. akhir. sikap dan minat dan memberi peluang mendapat maklum balas. ringkasan perkara penting . Gerak geri dan pergerakan hendaklah digunakan dengan sewajarnya. pelbagai rangsangan dan kaitan untuk menunjukkkan penerangan ke arah yang betul.contoh: Petunjuk Perkaitan Keutamaan ‘Tiga bidang utama…………. beri peluang murid menjelaskan kefahaman. Guru hendaklah mengawal penyampaian. dan lain-lain.’ ‘Ini membawa kepada……………’ ‘Dengan ini………………. dan sebagainya…….. Cadangan aktiviti i.Menegaskan semula Menegaskan perkara utama. bahasa dan bilangan contoh yang digunakan.teguran dan mengaitkan semula aktiviti yang telah dijalankan. Elakkan menggunakan perkataan ‘…….. dan yang sama sepertinya’.’ (d) Jauhkan kekaburan ini ada kaitan dengan penerangan yang jelas. 3. ingat semula dan kaji Semula ( boleh melibatkan murid ) (a) Menegaskan semula melalui ringkasan . pengalaman dan reaksi murid.1. nada dan intonasi suara yang boleh menyampaikan kepentingan yang berkaitan dengan sesuatu. KEMAHIRAN PENUTUP Kaitkan penutup dengan minat.(b) Penggunaan penekanan variasi rangsangan guru hendaklah menggunakan peringkat. (e) Sekuens guru boleh menggunakn pendekatan induktif atau deduktif.menggunakan perkataan atau rangkai kata yang boleh membawa kepada sesuatu yang penting dalam penerangannya . kelancaran.

ii. Penilaian Penilaian dalam aktiviti mengesan pencapaian objektif pembelajaran. (c) galakan motivasi minat. membuat latihan. Penutup hendaklah berkait dengan isi dan objektif pelajaran. Penutup yang berkesan ialah.1. Kaitan kehidupan sosial Mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian murid. menggalakkan murid mencuba kejayaan yang lebih tinggi. kemesraan dan semangat untuk mengekalkan . 1. Mencadangkan aktiviti berkaitan.menimbulkan perasaan kejayaan dengan peneguhan dan menyatakan peringkat kejayaan murid. Membina perkaitan perkara yang diketahui dan perkara yang dialami. Mengaitkan aspek penting sesuatu topik yang dibicarakan. 2. 4. 3.membuat projek baru dan (b) Perkaitan sosial . Penutup hendaklah bermakna dari segi umur. kebolehan dan minat murid. 1. 5. 6. Mengukur pembelajaran murid. adakah murid telah memahami isi pelajaran hari ini. rumusan kognetif. Cadangan aktiviti (a) kaitkan dengan kognitif menjalankan kajian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful