Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak Menurut Herbert Read

NURUL NADWAH BINTI KHALID SARMI BINTI UNDANG

• Herbert Read dalam bukunya 'The Meaning of Art'. menyatakan Seni itu adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan.Peluahan rasa indah yang diperolehi dari pengalaman. . Yang dimaksudkan dengan 'menyenangkan' ialah kesenangan estetik (aesthetic pleasure). cetusan rasa dan diinterpretasi dalam bentuk karya sebagai cara untuk berkongsi dengan masyarakat.

1 FAKTOR PERSEKITARAN. 4. hubungan antara keluarga. Lukisan dihasilkan daripada pengalamanyang telah dilalui oleh kanak-kanak. Lukisan kanak-kanak dipengaruhi gaya danciri-ciri komuniti tersebut.4 FAKTOR IMAGINASI. Melayu dan cina biasanya adalah berbeza. Lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak India.Pada peringkat ini kanak-kanak banyakmempelajari sesuatu perkara berdasarkan alamsekeliling. ( di panggil komuniti ).FAKTOR YANG MMPENGARUHI PRKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK • • • • • 4. Sesuatu idea yang melangkaui batas norma fizikal. . Sebarang keinginan yang di idamkan akan diterjemahkan ke dalam bentuk lukisan. 4. Tempat tinggal atau tempat asal kanak-kanak. Perasaan atau khayalan kanak-kanak pada tahaptinggi. Kanak-kanak gemar berimaginasi kerana banyak terpengaruh oleh media masa dan televisyen. kawan-kawan danmasyarakat.3 FAKTOR SOSIAL. 4.5 FAKTOR LATAR BELAKANG AGAMA DAN BANGSA.2 FAKTOR KEPERLUAN DAN PENGALAMAN. Lukisan kanak-kanak juga mengikut ciri-ciri budaya masingmasing. 4. Kebanyakan lukisan yang dihasilkan daripada pemerhatian kanak-kanak daripadaperayaan yang mereka sambut.

nilai. Seni selain kehendak asas manusia juga memerlukan kesenangan aesthetic pleasure Falsafah – menggali kebenaran. Pegangan manusia terhadap penciptanya . keinginan dan kehendak.pengatur yang memiliki kuasa untuk membawa masyarakatnya kepada kesejahteraan Pengetahuan /teknologi dan teknik. bersosial .etika.KEBUDAYAAN Sosial.berekonomi. kepuasan Politik.moral Agama.aktiviti untuk meningkatkan ilmu berpolitik.kehidupan/pergaulan manusia konsep manusia mengatur cara perlakuan Ekonomi.keperluan manusia untuk hidup: keperluan asas.roh dan jasad membentuk manusia.

pensil dan pen. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanak-kanak daripada berus dan warna.Perkembangan Artistik Faktor sosioekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. Lukisan kanak-kanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja. Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan. . Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkatperingkat perkembangan.

Contoh lukisan kanak-kanak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful