Kuo Chuan Presbyterian Primary School

Hari Pertama
Nama: _______________________
Tarikh:_________________
Kelas:___________
Karangan 1
Arahan: Lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan frasa
yang diberikan.
bangga dengannya
seorang ahli bomba
memadamkan api
balai bomba Bishan
memandu kereta bomba

1.

Abang saya_____________________________________.

2. Dia bekerja di ___________________________________.

3.

Tugas abang saya_______________________________.

4.

Abang juga_____________________________________.

5. Saya_____________________________________________.

Karangan 2

Arahan: Lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan frasa
yang diberikan.
badan yang keras
pendek
lembut
makan sayur
ada seekor kura-kura

1.

Suzi_____________________________________________.

2. Kura-kura ada___________________________________.

3.

Ekor kura-kura___________________________________.

4.

Kulit kura-kura_____________________________________.

5. Suzi memberi kura-kuranya__________________________.

Hari Kedua

Nama: _______________________
Tarikh:_________________
Kelas:___________
Ejaan
Arahan: Lihat ayat-ayat di bawah ini. Isikan huruf-huruf
yang kosong supaya jadi perkataan yang sempurna. Tulis
jawapan kamu di tempat kosong yang disediakan.
1. Seekor (__ __ m __ t) telah ke sebatang sungai.

2. (__ e r p a __ __) menjatuhkan sehelai daun untuk

menolong semut.
3.

Semut berterima kasih kepada merpati yang (__ __ i k
h a __ __) itu.

4.

Kemudian, datang seorang (p e m __ __ r u) hendak
menembak merpati di atas pokok itu.

5. Semut segera (m e n g __ g __ __) kaki pemburu itu

sekuat-kuatnya.
6. Ini (__ __ m b a __) kawan saya.

7. (N __ m __ )kawan saya Hadi.

8. (__ m __ r) kawan saya tujuh tahun.
9. Dia murid darjah (s __ t __).

10. Hobi kawan saya (m __ l __ k i __ )
Hari Ketiga

Nama: _______________________
Tarikh:_________________
Kelas:___________
Kosa Kata
Arahan: Pilih perkataan yagn sesuai dalam petikan
berikut. Kemudian tulis jawapan kamu di ruangan yang
disediakan.
1. Arnab suka makan ___________________.
(lobak/daging)
2. Rambut kita berwarna ________________.
(oren/hitam)
3. Shamir __________________ tangannya dahulu sebelum
menjawab soalan guru.
(mengangkat/menarik)
4. Singa-singa di taman haiwan berada di
dalam_____________.
(reban/kandang)
5. Adik sakit _____________ kerana makan banyak gula-gula.
(gigi/tangan)
6. Ibu menggoreng ikan di dalam ________________.
(periuk/kuali)
7. Tina gemar ____________ pokok bunga.
(mencabut/menanam)
8. Durian itu amat _______________.
(manis/masam)
9. Kakak menampal ____________ sebelum menghantar surat.
(setem/pelekat)

10. Kelly __________ apabila mendengar cerita yang lucu itu.
(menangis/ketawa)

Hari Keempat
Nama: _______________________
Tarikh:_________________

Kelas:___________
Kefahaman Objektif
Arahan: Baca petikan di bawah ini. Jawab soalan-soalan
berikutnya.
Adit sedang beratur di sebuah pejabat pos. Pagi Khamis
itu, pejabat pos sibuk. Orang ramai beratur kerana pelbagai
urusan. Mereka juga beratur untuk membayar bil elektrik,
air,
membeli setem dan sebagainya. Adit beratur untuk
menjelaskan bil telefon bimbitnya.

Setelah keluar dari pejabat pos, Adit pergi ke kelab
masyarakat untuk melihat sebuah pameran lukisan yang
diadakan di situ. Ramai orang juga yang telah ke pameran
lukisan tersebut.

1. Adit pergi ke pejabat pos untuk membayar ____________.
(a) bil telefon bimbit
(b) bil elektrik
(c) wang setem

(

)

2. Orang ramai beratur di pejabat pos kerana ___________.
(a) ambil kad telefon
(b) pelbagai urusan
(c) membeli air
(

)

3. Adit telah ke ____________ selepas membayar bilnya.
(a) sekolah
(b)kelab masyarakat
(c)pasar
(

)

4. Di kelab masyarakat ada _______________.
(a) pameran lukisan
(b) pertandingan menyanyi
(c) pameran buku
(

Hari Kelima
Nama: _______________________
Tarikh:_________________
Kelas:___________

)

Kefahaman Subjektif
Arahan: Baca petikan di bawah ini. Jawab soalan-soalan
berikutnya.
Danial dan kawan-kawannya gemar bermain layanglayang. Setiap petang mereka bermain bersama-sama.
Mereka selalu bermain di padang.
Pada suatu petang, sedang mereka bermain layanglayang, “Alamak! Layang-layang saya tersangkut di atas
pokok,” kata Danial.
Danial sangat susah hati. Dia hendak memanjat pokok
itu
tetapi takut terjatuh.

1. Apakah mainan kegemaran Danial?
Danial gemar
_______________________________________________
____________________________________________________________ .

2. Danial dan kawan-kawannya bermain di mana?
Mereka bermain ____________________________________________
____________________________________________________________ .
3. Apakah yang terjadi kepada Danial?
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
4. Bagaimanakah perasaan Danial?
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
5. Mengapakah Danial tidak memanjat pokok itu?
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful