You are on page 1of 2

DAFTAR HADIR MAHASISWA PESERTA KKN POSDAYA BERBASIS MASJID LPM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Nama Masjid / Posdaya : Nama DPL NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 : Dra. Hj. Isnin Agustina. M.A NIM 59310064 50320210 59430498 59210023 59460979 59410377 59440911 59440823 59420428 59461170 59440872 59450996 59451042 59420481 59471327 58430554 59461219 Nama P Syari'ah/AAS Syari'ah/MEPI-A Tarbiyah/PBI-A Adadin/KPI Tarbiyah/Biologi-A Tarbiyah/PAI-D Tarbiyah/IPS-C Tarbiyah/IPS-A Tarbiyah/PBA-A Tarbiyah/Biologi-A Tarbiyah/IPS-B Tarbiyah/MTK-A Tarbiyah/MTK-B Tarbiyah/PBA-B Tarbiyah/PGMI-A Tarbiyah/PBI-B Tarbiyah/Biologi-B Ahmad Fauzan Ceppi Anggriandi Dea Secilia Dedi Kurniawan Devi Maisarah Iin Sainah Meliana Nurjanah Muh. Abd. Aziz Ali R Muh Syamsuri Neli Dwiarti Nuryani Nuryati Rosi Febriani F Syamsul Bahri Tina Nuraini Yuli Rachmawati W Yulianti Wilayah : Kliwed – Kertasemaya- Indramayu Minggu Ke : 28 S P 29 S P 30 S P 1 S P 2 S P 3 S P 4 S

Fakultas/Jurusan

Mengetahui,

............, …………,2012

Dosen Pembimbing

Ketua DKM

Ketua Kelompok

Tanda tangan dan nama terang

Tanda tangan dan nama terang

Tanda tangan dan nama terang