You are on page 1of 1

BAIK HATI BERDIKARI BERHEMAH TINGGI HORMAT-MENGHORMATI KASIH SAYANG KEADILAN KEBEBASAN KEBERANIAN KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN

BERSIHAN MENTAL KEJUJURAN KERAJINAN KERJASAMA KESEDERHANAAN KESYUKURAN RASIONAL SEMANGAT KEMASYARAKATAN