BIRO KEBAJIKAN DAN DAKWAH PIBG, SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BANDI, 24200 KEMASEK, KEMAMAN, TERENGGANU.

Ruj.Kami Tarikh

Tel /Fax: 09-8676280. : SKSB 07-03/JLD-2 (20) : 4 Mac 2004

Kepada: En. Nordin bin Mat Dom, Blok A, Bandar Seri Bandi, 24200 Kemasek, Kemaman, Terengganu.

Tuan/Puan, LANTIKAN JAWATANKUASA BIRO KEBAJIKAN DAN DAKWAH PIBG Berhubungan dengan perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Biro Kebajikan Dan Dakwah PIBG di sekolah ini. 2. Dengan perlantikan ini diharapkan tuan/puan memberi kerjasama sepenuhnya dalam membantu PIBG melaksanakan aktiviti keagamaan di Sekolah Kebangsaan Seri Bandi. 3. Kerjasama dari pihak tuan/puan sangat dihargai

Sekian terima kasih.

Yang menjalankan tugas, …………………. (RADIN MAS ABD RAHIM) Setiausaha, Biro Kebajikan Dan Dakwah PIBG

s.k: AJK PIBG Fail

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful