KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL  KUMPULAN SOKONGAN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
TK6
KEC HAP TA (TK) PAN EKA

TK5
Menilai ASK, kebolehan ANALISIS mensintesis dan membimbing beberapa pasukan Menilai ASK, kebolehan pegawai kerja atau menganalisis isu dan melaksanakan masalah dan menilai fungsi penting. keupayaan pegawai membimbing pegawai lain di bawah kawalannya.

PENILAIAN
Menilai ASK, kebolehan pegawai untuk membuat penilaian sebagai pemimpin dan pengurus untuk memastikan perubahan dan usaha-usaha pembaharuan perkhidmatan awam dilaksanakan berdasarkan dasardasar dan peraturan yang ditetapkan.

TK4

SINTESIS

TK3 TK2
KEFAHAMAN

APLIKASI

Menilai ASK serta kebolehan Menilai mengaplikasi, kefahaman memberi khidmat dan aplikasi nasihat, dari segi menyebarkan ASK berkaitan pengetahuan kpd PENGETAHUAN dengan orang lain dan bidang tugas memberi sumbangan Menilai tahap perkhidmatan yang berkesan kpd ASK yang serta kemampuan organisasi. diperlukan memberi khidmat mengikut nasihat dan boleh kompetensi menyebarkan bidang tugas pengetahuan perkhidmatan. kpd orang lain. A–

TK1

attitude; S – skill; K - knowledge

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI KUMPULAN SOKONGAN (Gred 17 - 40)
TK4A TK4 TK3 TK2
KEFAHAMAN Menilai tahap kefahaman dan aplikasi dari segi ASK serta kebolehan dlm memahami dan mengaplikasikan peraturan, prosedur dan sistem kerja.

KEC HAP TA

(TK) PAN EKA

ANALISIS/ SINTESIS

APLIKASI
Menilai keupayaan pegawai mengaplikasikan ASK serta mampu menyelia dan boleh memberi khidmat nasihat dan pandangan.

TK1
PENGETAHUAN

Menilai tahap ASK pegawai dlm memahami peraturan, prosedur dan sistem kerja.

Menilai ASK, kebolehan pegawai membantu Menilai ASK serta ketua jabatan/ kebolehan pegawai pegawai atasan membantu ketua alam urusan jabatan/ pegawai Pentadbiran pejabat, atasan dalam urusan Keupayaan pegawai pentadbiran Menyelia pegawai di pejabat dan Bawah kawalannya penyeliaan pegawai Dan membimbing di bawah kawalannya beberapa pasukan dengan berkesan. kerja atau melaksanakan fungsi penting.

ANALISIS

A – attitude; S – skill; K - knowledge

 

Jadual Program PPK bagi DG 48 Jadual Program PPK bagi DGA 38

HARI

8.30 – 10.00 pg

11.00 – 12.30 tgh

2.30 – 6.00 ptg

8.30 – 10.30 mlm

SABTU

Pendaftaran

8.30 – 10.30 pg

AHAD ISNIN SELAS A

Penilaian Pengurusan Kerja (fungsional) Public Speaking (generik)
3.00 – 4.30 ptg 8.30 – 10.30 mlm

11.00 pg – 1.00 ptg

2.30 – 4.30 ptg

Taklimat Penilaian & Logistik. Edaran soalan Persembahan Kumpulan mlm 8.30 – 10.30

Persembahan Kumpulan (generik)
9.00 – 10.20 pg 11.15 – 12.30 tgh

RABU

Penilaian Bertulis (generik)

Kertas Renungan (fungsional)

Tayangan video bagi Kertas Renungan (2X) Daftar Keluar

HARI

8.00 – 10.00 pg

10.30 – 12.30 tgh

2.30 – 5.00 ptg

SABTU

Pendaftara n

AHAD

Penilaian Pengurusan Kerja (fungsional)

9.00 – 10.20 pg

ISNIN

Penilaian Pemahaman (fungsional)

Penilaian dlm Kumpulan – 11.15 – 12.30 tgh Penyelesai an Kes Penilaian Daftar (generik) Pemahaman Keluar (generik)

Taklima t Penilaia n& Logistik

8.30 – 10.30 mlm

KOMPETENSI GENERIK  DG 48 dan DG 54

Calon dibahagikan dalam kumpulan terdiri daripada 8 hingga 10 orang dalam 1 kumpulan. Soalan bagi Persembahan Kumpulan diberi semasa sesi taklimat penilaian dan logistik. Soalan berkaitan kompetensi generik. Masa persembahan ditetapkan selama 20 minit. Diingatkan bahawa Penilaian Personaliti juga berlaku dalam masa yang sama.

HARI & MASA ISNIN 3.00 ptg 8.30 mlm SELASA 7.45 pg – 1.00 ptg 2.00 ptg 3.00 ptg

AKTIVITI Check in Taklimat Penilai oleh penyelaras KPM Sesi Penilaian Persembahan Kumpulan Penyelarasan markah & tuntutan saguhati Check out

MASA AKTIVITI PADA HARI SELASA 7.45 pg Berada di bilik taklimat dan bergerak ke bilik penilaian 8.00 pg Penilai berada di bilik penilaian. Sesi 1 bermula 10.30 pg 11.00 pg 1.00 ptg 2.00 ptg 3.00 ptg Minum pagi Sesi 2 bermula Makan tengahari Penyelarasan markah antara penilai. Pengurusan tuntutan bayaran saguhati dan elaun perjalanan Check out

Bagaimana untuk menilai/ mengukur semangat berpasukan dan kerjasama antara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)? Apakah kriteria yang digunakan? Apakah standard/ kualiti semangat berpasukan dan kerjasama PPP yang cemerlang (Gred A) iaitu menjadi role model, memberi kesan positif kepada organisasi yang dipimpin?

MENILAI PEMBENTANGAN IAITU HASIL AKHIR PROSES KERJASAMA DAN SEMANGAT BERPASUKAN

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

1. URUTAN KANDUNGAN (5%) PENGENALAN Mengemukakan dengan jelas dan tepat sekurangkurangnya satu daripada yang berikut:  Definisi  Isu relevan  Kata kunci

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

FAKTA/ HURAIAN FAKTA/ ANALISIS

• Menghurai dan menganalisis semua fakta dengan jelas dan tepat. • Fakta dihuraikan dalam konteks perkembangan semasa/ isu dalam dan luar negara dgn baik dan berkesan. • Fakta yang relevan dengan perkembangan semasa dan bersifat global

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

CONTOH YANG SESUAI DAN PRAKTIKAL PENUTUP/ RUMUSAN

• Contoh disokong dengan bukti/ maklumat yang tepat dan menyakinkan. • Membuat rumusan dengan padat, jelas, tepat dan memenuhi kehendak soalan.

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

2. PENDEKATAN PENYAMPAIAN (20%) • Menggunakan sumber TEKNIK/ KAEDAH yang pelbagai secara optimum dan berkaitan dengan tugasan. • Mempersembahkan KREATIVITI penyampaian yang mempunyai kreativiti tersendiri serta menarik dan berkesan seperti menggunakan props.

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

3. PERSEMBAHAN (20%) • Menggunakan bahasa KELANCARAN yang gramatis, jelas, lancar dan berkesan. • Pemilihan kata-kata yang tepat. KESINAMBUNG • Aliran persembahan AN IDEA yang lancar, berwacana dan kemas.

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

• Mempamerkan keyakinan diri yang tinggi semasa persembahan. BERKOMUNIKA • Suara jelas, sebutan SI DENGAN lancar, bahasa yang tepat JELAS dan intonasi sesuai. KEYAKINAN

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

• Sentiasa memberi kerjasama kepada semua ahli dalam kumpulan. • Mengambil bahagian secara aktif dan seimbang. 5. PENGURUSAN • Menepati masa. • Membuat pembahagian MASA (5%) masa yang seimbang antara ahli. 4. KERJASAMA DLM KUMPULAN (15%)

KOMPETENSI GENERIK  DGA 38, DGA 34 Gred 26

• • • • •

Calon dibahagikan dalam kumpulan terdiri daripada 8 hingga 10 orang dalam 1 kumpulan. Soalan bagi Penilaian Dalam Kumpulan diberi semasa sesi penilaian. Soalan berkaitan kompetensi generik. Penilaian dibuat semasa perbincangan kumpulan. Masa perbincangan ditetapkan selama 60 minit (1 jam). Diingatkan bahawa Penilaian Personaliti juga berlaku dalam masa yang sama.

HARI & MASA SABTU 3.00 ptg 8.30 mlm AHAD 2.30 ptg – 5.00 ptg 8.30 mlm ISNIN 12.00 tgh

AKTIVITI Check in Taklimat Penilai oleh penyelaras KPM Sesi Penilaian Dlm Kump. – penyelesaian kes Penyelarasan markah & tuntutan saguhati Check out

MASA

AKTIVITI PADA HARI AHAD

2.15 ptg 2.30 ptg 3.40 ptg 5.00 ptg 8.30 mlm

Berada di bilik taklimat dan bergerak ke bilik penilaian Penilai berada di bilik penilaian. Sesi 1 bermula (8 kumpulan pertama) Sesi 2 bermula (8 kumpulan kedua) Sesi penilaian tamat Penyelarasan markah antara penilai. Pengurusan tuntutan bayaran saguhati dan elaun perjalanan

MENILAI PROSES PERBINCANGAN BAGI MENYELESAIKAN SESUATU ISU

KRITERIA YANG DINILAI …

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

1. PENYELARASA Agihan tugas yang tepat N KERJA (5%) dan jelas dengan susunan kedudukan mengikut • Perbincangan yang 2. PENGENDALIA kesesuaian aktiviti. N SESI menarik dan sangat PERBINCANGA interaktif. • Pelbagai sumber N (15%) digunakan secara maksimum, kreatif dan berkesan. • Perbincangan berjalan

KRITERIA 3. KEFAHAMAN TENTANG TAJUK DAN PENYELESAIAN KES (40%)

Gred A : CEMERLANG • Skop perbincangan dihuraikan dengan jelas, nyata dan sesuai dengan tahap kompetensi. • Hujah perbincangan bersandarkan pelbagai rujukan dan punca kuasa • Penghujahan menunjukkan kematangan, pengalaman dan kepakaran. • Cadangan penyelesaian/ rumusan dibuat secara kolektif

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

4. KETERLIBATAN • Semua ahli komited, / ADAB (20%) penglibatan yang aktif serta seimbang. • Protokol/ adab majlis dipatuhi sepenuhnya oleh semua ahli.

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

5. KOMUNIKASI/ KELANCARAN (15%)

• Semua ahli menggunakan suara yang jelas, sebutan yang lancar, bahasa yang tepat dan kepelbagaian intonasi. • Penggunaan bahasa badan di kalangan semua ahli amat berkesan dan menyakinkan. • Setiap pandangan ahli diberi perhatian dan

KRITERIA

Gred A : CEMERLANG

6. PENGURUSAN MASA (5%)

• Menepati masa. • Membuat pembahagian masa yang seimbang antara ahli.

SEKIAN, TERIMA KASIH