Giới thiệu về động cơ AC

Lecturer: Tan Nguyen-Huu Automation Control Department - HCMUT nhtan@hcmut.edu.vn
Classification: Fundamental

Sự khác biệt giữa động cơ DC&AC

Trong động cơ DC, dòng DC chạy trong cuộn dây của rotor, cuộn dây này đặt trong từ trường. Từ trường sẽ tương tác với khung dây để tạo ra chuyển động. Trong động cơ AC, dòng AC không chạy trong rotor mà chạy trong các cuộn dây stator để sinh từ trường

Mặt cắt ngang của động cơ AC .

Hiệu ứng của nguồn AC lên cực từ .

Giải thích hoạt động của động cơ AC sơ cấp .

Nhược điểm của động cơ AC sơ cấp  Hướng quay phụ thuộc vào vị trí cực từ của rotor lúc không hoạt động  Trong một số trường hợp. yêu cầu lực khởi động .

Cải tiến mô hình động cơ AC   Động cơ 2 cặp cực Góc pha giữa 2 tín hiệu là 90 độ .

Giải thích nguyên tắc hoạt động của động cơ AC 2 pha. 2 cặp cực .

máy hút bụi v…v Tạo ra sự lệch pha giữa cuộn khởi động từ và cuộn chính (giai đoạn đầu. 2 cặp cực) Sau khi chạy đến 70% tốc độ định mức. bơm nước.Động cơ AC khởi động bằng cuộn lệch pha    Dùng trong máy giặt. 1 cặp cực) . khóa ngắn mạch cuộn tạo lệch pha chạy với cuộn chính (chạy 1 pha. chạy như 2 pha.

điều hòa nhiệt độ v…v. máy nén khí.Động cơ AC sử dụng tụ đề    Dùng trong tủ lạnh. khóa ngắt cuộn khởi động khỏi mạch. Tụ đề tạo ra sự lệch pha giữa cuộn khởi động và cuộn chính (khoảng 30 độ) Sau khi chạy đến 70% tốc độ định mức. .

Động cơ AC sử dụng tụ đề (tt) .

.Tính toán mô men cho động cơ AC   Mô men sinh ra bởi động cơ T = KTIrunIstartsin(alpha) Trong đó:      T: mô men sinh ra được bởi động cơ AC KT: hệ số tỉ lệ Irun: dòng ở trong cuộn chính Istart: dòng ở trong cuộn khởi động Alpha: góc lệch pha giữa dòng trong cuộn chính và dòng trong cuộn khởi động.

Đánh giá hoạt động của các loại AC motors .

Tính tốc độ đồng bộ cho động cơ AC .

Các thành phần của động cơ AC .

Các thành phần của động cơ AC .

Stator của động cơ AC .

Rotor của động cơ AC .

Các thành phần của động cơ AC .

Bảng thông số của động cơ AC .

không phải là một nam châm vĩnh cửu Từ trường quay bên ngoài đi qua khung dây rotor =>Khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng trong rotor => Từ trường của dòng điện cảm ứng chống lại từ trường quay bên ngoài .Động cơ AC bất đồng bộ    Tương tự như động cơ AC đồng bộ. Có rotor lồng sóc.

Động cơ AC bất đồng bộ .

Hiện tượng trượt trong động cơ AC bất đồng bộ    Có một sự sai lệch giữa tốc độ từ trường quay và vận tốc của trục động cơ (vì nếu quay cùng tốc độ thì không có đường sức nào có thể đi qua khung dây rotor và gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ) Tốc độ trượt phụ thuộc vào tải và cần thiết để cung cấp momen cho động cơ Tăng tải=>Tốc độ động cơ giảm xuống => Trượt nhiều hơn. Giảm tải=>giảm trượt .

tần số 60 Hz. Tốc độ trượt: (1800-1765)/(1800)*100% = 1.9% . Tính tốc độ trượt?   Trả lời: tốc độ đồng bộ của động cơ là (60*120)/(4/2) = 1800 RPM.Hiện tượng trượt trong động cơ AC bất đồng bộ  Tính tốc độ trượt  Ví dụ: động cơ 2 cặp cực từ. hoạt động khi đầy tải là 1765 RPM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful