1.

0

PENGENALAN

Gejala keruntuhan akhlak dan sosial di kalangan masyarakat Malaysia terutama di kalangan remaja perempuan semakin menular terutamanya isu pengkid. Senario ini menggambarkan satu lagi punca keruntuhan institusi kekeluargaan. Suatu peristiwa yang berlaku pada bulan Oktober 1996 mengingatkan kita kepada kegemparan masyarakat di Malaysia apabila seseorang wanita cuba menikahi wanita lain dengan menyerupai dirinya sebagai lelaki bernama Rosdi Ahmad. Berikutkan daripada peristiwa tersebut, pelbagai usaha telah dilakukan pihak berkuasa dan kumpulan badan bukan kerajaan (NGO) dalam mengekang masalah ini namun usaha tersebut kelihatan gagal. Dalam keadaan sebegini, seharusnya sejak dulu lagi kita harus kembali kepada hukum dan syariat Allah dengan merujuk kembali Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadis yang bermaksud: "Dari Ibni Abbas r.huma ia berkata : Sabda Rasulullah S.A.W. : Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tiada akan sama sekali sesat selama mana kamu berpegang kepada keduanya, Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya". (Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim) Senario penyerupaan wanita kepada lelaki ini merupakan satu realiti krisis kehilangan identiti yang amat ketara. Gejala orientasi seksual yang lebih kepada kaum sejenis bukanlah sesuatu yang baru. Jika kita menyelusuri susur galur asal-usulnya homoseksual, ia telah lama wujud semenjak sejarah awal tamadun manusia lagi sekitar tahun 625 hingga 750 sebelum masihi. Menurut sejarah, pada zaman Greek purba, sudah muncul watak seorang lesbian bernama Sappho, penyair wanita yang memuja-

1

muja kaum sejenisnya melalui bait-bait puisi. Beliau telah dianggap sebagai pengasas falsafah lesbian kerana telah menjalinkan hubungan dengan murid perempuannya.

Tanggal 23 Oktober 2008, Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan ke-83 telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perempuan muslim menampilkan diri seperti lelaki atau lebih dikenali sebagai pengkid. Hal ini berikutan gejala pengkid di kalangan wanita muslim semakin menjadi-jadi bukan sekadar dari segi tingkahlaku, pemakaian, percakapan bahkan kebanyakannya lebih berminat kepada kaum sejenis. Walau bagaimanapun pada 7 November 2008, sekumpulan remaja yang tergolong dalam kategori pengkid ini telah mengadakan demonstrasi kecil-kecilan bagi membantah fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis tersebut dianggotai oleh muftimufti seluruh negeri di mana mereka ini merupakan golongan ulama' yang mahir dalam ilmu agama dan pakar dalam hukum-hakam dan syariat Allah. Setiap keputusan yang mereka hasilkan adalah berpandukan Al-Quran dan Hadis dan bukanlah mengikut hawa nafsu tanpa tujuan tertentu. Golongan mufti ini telah berusaha mendalami ilmu agama untuk menjunjung syariat Allah dan memandu masyarakat ke jalan yang diredhai Allah. Justeru itu kelantangan sekumpulan remaja terbabit membantah fatwa yang telah dikeluarkan jelas menunjukkan bahawa mereka cuba mencabar hukum agama demi melunaskan hasrat dan keinginan mereka.

2

2.0

ISTILAH DAN CIRI-CIRI PENGKID

Secara umumnya tiada kajian khusus oleh mana-mana pihak mengenai kewujudan istilah pengkid. Menurut Profesor Madya Mohd Maksan Musa, pensyarah di Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Universiti Utara Malaysia, istilah pengkid merujuk kepada bahasa slanga yang digunakan oleh golongan lesbian di negara ini. Berbeza daripada lesbian, pengkid adalah seorang wanita yang yang beridentitikan lelaki mencintai wanita sepertinya untuk dijadikan pasangan hidupnya. Menurutnya lagi, istilah pengkid hanya digunakan di negara ini dan tidak wujud di mana-mana negara lain.

Menurut Profesor Datuk Dr. Zainal Kling, Dekan Fakulti Sastera dan Sains Teknologi, Universiti Malaya, golongan pengkid terdiri daripada kumpulan manusia yang melepaskan diri daripada tanggungjawab agama dan bertunjang nafsu serakah sematamata. Mereka terpengaruh dengan gerakan kebebasan hak manusia sedunia yang dipelopori oleh negara Eropah, Australia dan Singapura yang menggalakkan hubungan homoseksual. Golongan ini mendakwa budaya homoseksual bukan merupakan kesalahan jenayah dan mereka bebas mengamalkan seks songsang tanpa sebarang sekatan.

Golongan pengkid ini mempunyai beberapa ciri iaitu sesama mereka dipanggilnya “Peng” atau “PLU”, perwatakan seperti lelaki, tidak menerima hakikat bahawa diri mereka perempuan, membengkung payu dara sehingga leper, tertarik dengan wanita yang cantik, menjalankan hubungan dengan wanita sahaja (homoseksual), setia pada pasangan

3

, mempunyai ego yang tinggi.

Golongan pengkid ini menggunakan warna pelangi

sebagai lambang universal pengamal homoseksual.

Menurut kajian laman web www.pengkid.com. sehingga 2006 terdapat kira-kira 10,000 orang pengkid di seluruh Malaysia. Daripada jumlah tersebut 80 peratus pengkid berketurunan Melayu, sementara 20 peratus terdiri daripada bangsa lain. Hasil dapatan kajian ini juga mendapati 80 peratus pengkid merupakan pelajar sekolah dan mahasiswa yang sedang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi. (IPT)

3.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 3.1 Faktor Kromosom Menurut Profesor Madya Dr Mariani Md Nor, pensyarah Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Universiti Malaysia, beliau menyatakan mungkin terdapat kekeliruan dalam penentuan kromosom XX perempuan. Hasil kajian di dalam bidang perubatan terdapat segelintir anak perempuan mempunyai kromosom XXY yang bermakna terselit kromosom lelaki di dalam diri mereka. Ini menyebabkan berlaku kekeliruan jantina secara fizikal di mana mereka mempunyai rupa bentuk wanita, tetapi mempunyai naluri seperti seorang lelaki. Dengan berpakaian seperti lelaki dan mempunyai minat kepada kaum sejenis iaitu wanita, golongan ini suka berperanan sebagai seorang lelaki dalam hubungannya dengan pasangan. Walaupun memiliki bentuk fizikal sebagai perempuan tetapi kecenderungannya lebih kepada sifat kelelakian, sehingga menimbulkan konflik dalam diri.

4

3.2 Faktor Persekitaran Lambakan hiburan dan budaya hedonisme yang disiarkan dalam media massa menjadi salah satu cabang utama lahirnya budaya jijik ini. Kehidupan yang berteraskan material dan kepuasan diri sendiri individu yang dipamerkan dalam televisyen terutamanya, akan menggalakkan budaya pengkid dalam kalangan kanak-kanak serta remaja. Malah dalam salah satu drama Indonesia yang ditayangkan di Malaysia, menggambarkan watak perempuan, Oliva menjadi lelaki bernama Ruben menjadi tontonan seisi keluarga tanpa bantahan dan tentangan masyarakat. Penyuburan budaya kemungkaran ini, hanya akan merosakkan akidah kerana mengubah kejadian fitrah diri manusia. 3.3 Faktor Keluarga Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk keperibadian anak-anak. Dalam pusingan kehidupan manusia, seorang bayi akan dilengkapi dengan segala kehendak asas, diasuh dan dibimbing sehingga ke tahap kanak dan remaja. Sekiranya sesebuah keluarga ditakdirkan mempunyai ramai perempuan, ada juga ibu bapa cuba mengubah salah seorang anaknya menjadi seseorang lelaki. Anakanak tersebut diberi layanan, berpakaian, cara percakapan dan cara berjalan sebagai seorang lelaki. Ibu bapa juga terlalu menggalakkan anak-anak perempuan bergaul dan melibatkan diri dalam aktiviti yang cenderung dilakukan oleh anakanak lelaki. Jika sejak kecil, anak-anak perempuan disemai dengan ciri-ciri lelaki, maka sifat ini boleh berlarutan sehingga dewasa. Cara didikan yang salah ini akan menyebabkan anak-anak itu mengalami kecenderungan jantina dan seksual yang berbeza.

5

3.4 Faktor Masyarakat Kesedaran dan pengetahuan tentang isu-isu semasa oleh masyarakat masih lagi rendah. Tidak ramai yang mengetahui maksud sebenar perlakuan homoseksualiti . Masyarakat hanya menyangka gejala ini hanya melibatkan perlakuan sejenis sahaja. Sebenarnya perlakuan homoseksualiti lebih daripada itu. Masyarakat hanya akan menyisihkan sesiapa sahaja yang mereka anggap aneh. Penyisihan ini akan menyebabkan mereka yang aneh tidak memiliki pilihan lain kecuali berkomunikasi sesama mereka. Akhirnya apa yang menjadi aneh kepada masyarakat menjadi gejala sosial yang tidak dapat dibendung. Sepatutnya kita sebagai masyarakat berperanan sebagai agen perubahan untuk membetulkan seseorang yang berperilaku aneh.

4.0 LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN 4.1 Pandangan Teori-Teori Moral Isu homoseksualiti di negara Barat telah lama bertapak. Golongan yang mengamalkan seks songsang ini dikatakan sebagai komuniti lesbian. Perbuatan mereka mendapat tentangan masyarakat umum di kebanyakan negara. Mereka menganggap hubungan ini sebagai tidak normal atau luar biasa. Kebanyakan masyarakat beragama menentang dan mengutuk hubungan sejenis. Malah ada yang melihat hubungan sejenis ini sebagai satu gejala keruntuhan moral. Menurut James (1969), menyatakan bahawa golongan homoseksual tidak menggangu

kehidupan orang lain walaupun perbuatan mereka salah. Persoalan permasalahan ini telah diadili oleh sesetengah masyarakat di beberapa negara dengan bersikap

6

terbuka terhadap isu ini telah membenarkan pasangan sejenis ini hidup bersama sebagai suami-isteri. Antara negara-negara yang membenarkan perkahwinan sesama jenis ialah Amerika, Britain, Kanada dan Australia. Bagi aliran pemikiran naturalisme, walaupun manusia digalakkan membentuk dan mengekalkan hubungan peribadi sesama manusia, hubungan sejenis patut dijauhi kerana perlakuan ini sesuatu yang luar biasa. Bagi aliran pemikiran intuisionisme, individu menentukan sesuatu perbuatan itu sebagai baik atau buruk mengikut nalurinya sendiri. Jika homoseksual dianggap tidak baik, mereka akan menjauhi diri daripada terlibat tanpa menyoal atau memerlukan bukti untuk menerangkan mengapa perbuatan itu tidak baik. Pandangan ahli pemikiran eksistensialisme pula memberi kebebasan kepada individu itu untuk memilih budaya homoseksual sebagai cara hidup, orang lain tidak boleh menyalahkan pilihannya. Begitu juga individu berkenaan tidak boleh menyalahkan orang lain seandainya pilihan itu tidak memuaskan hatinya atau berhadapan masalah. Keputusan yang dipilih oleh individu itu seharusnya suatu keputusan mutlak dan menggembirakannya. Di Barat, budaya homoseksual ini diterima oleh masyarakat kerana sikap individualistik yang begitu subur oleh setiap rakyatnya. Setiap perbuatan rakyat berlandaskan hak asasi manusia. Maka, setiap naluri ingin mencuba sesuatu yang baru walaupun bercanggah dengan nilai moral manusia dianggap baik atas alasan membenarkan hak individu terbabit untuk berkelakuan. 4.2 Pandangan Agama Kebanyakan agama di dunia ini, menggangap perlakuan hubungan sejenis itu sebagai di luar batasan kemanusiaan dan satu gejala penyakit sosial yang wajar

7

dibendung segera. Perbuatan ini dianggap keji dan menghina tabii semula jadi manusia. Agama Kristian menganggap hubungan seks sejenis sebagai salah dan berdosa. Begitu juga agama Hindu dan Buddha yang menganggap perbuatan ini sebagai salah dan tidak bermoral. Dalam bahasa Arab, persetubuhan sesama jenis wanita dikatakan sihaaq atau musaaqh dihukum haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Perkara yang paling aku takuti menimpa ke atas mu ialah perbuatan kaum Lut. Dilaknati mereka yang melakukan perbuatan seumpama kaum Lut.” ( Riwayat Ibnu Majah, Tarmizi dan Al-Hakim) Allah menghukum kaum Nabi Luth A.S., dengan menurunkan hujan batu dan menterbalikkan bumi sehingga tiada seorang pun daripada kaum berkenaan hidup. Melalui peristiwa ini jelas menunjukkan Allah melaknat seseorang individu yang cuba menyerupai individu lain berlainan jantinanya. Jika setiap jantina merubah wataknya, maka terancamlah sistem kehidupan masyarakat manusia. Hilanglah identiti diri dan boleh mengancam keturunan manusia. Menurut bekas Mufti Perlis, Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin, perlakuan songsang ini hanya merosakkan jiwa dan kerohanian yang Allah jadikan dalam diri insan. Akhirnya kerosakan jiwa ini boleh bertukar menjadi penyakit rohani yang memeritkan. Menurut beliau lagi, golongan pengkid perlu melawan imaginasi atau perasaan mereka yang bukan-bukan. Golongan ini perlu berubah dengan kembali kepada fitrah asal mereka dan iaitu menerima hakikat diri yang sebenarnya. Dalam hal ini, setiap permasalahan yang timbul , hendaklah meminta pertolongan dan

8

rahmat Allah supaya dapat menghilangkan perasaan yang buruk dan diganti dengan yang baik. Semua insan tidak kira lelaki atau perempuan, perlu meminta pertolongan Allah dengan mengikut segala perintahnya dengan sempurna. Iktibar daripada kisah kaum Nabi Luth A.S. yang mengamalkan hubungan seks sejenis perlu dijadikan panduan kepada semua umat Islam. Istitusi keluarga akan hancur jika dikuasai oleh golongan pengkid. Ini kerana mereka tidak mampu menghasilkan zuriat untuk generasi akan datang. Menurut Dr Sidek Baba, pensyarah Kuliah Pendidikan , Universiti Islam Antarabangsa, kehidupan manusia di dunia ini berada dalam fitrah masing-masing seperti hidup berpasang-pasangan. Perkahwinan yang diiktiraf dalam agama mempunyai peraturan yang istimewa. Kebahagian dalam rumah tangga akan melahirkan institusi keluarga yang penyayang dengan melahirkan zuriat yang cemerlang jiwa dan fizikalnya. Budaya pengkid menurutnya, hanya akan membenihkan penyakit kelamin dan merosakkan jiwa. Dalam hal ini, agama Islam berperanan mengawal tingkah laku insan yang boleh merosakkan kehidupan manusia. Jika golongan pengkid tidak memahami peranan agama dengan sebenarnya, maka masalah ini tidak akan selesai.

5.0

PERBINCANGAN Hasil dapatan daripada perbincangan ahli kumpulan, kami mendapati isu pengkid

merupakan isu homoseksualiti dan merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu mempunyai nafsu terhadap kaum sejenis. Nafsu ini kononnya terhasil dari bahan kimia

9

serta hormon dalam badan dan keadaan ini berada di luar kawalan mereka. Walau bagaimanapun mereka boleh mengawal penggunaan perasaan tersebut. Fatwa yang diwartakan pada 23 Oktober 2008 tidak berjaya menghapuskan pengkid. Tingkah laku pengkid seolah-olah mencabar fatwa dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Fatwa yang diumumkan tersebut tidak akan mengubah keadaan, malah golongan perempuan yang berpakaian dan berperwatakan seperti lelaki itu akan terus dengan aktiviti mereka seperti biasa. Pengharaman itu hanya sekadar di atas kertas kerana pihak berkuasa sukar mengambil tindakan, terutama dalam membezakan sama ada seseorang itu pengkid atau tidak. Kebanyakan pengkid hanya mahu berseronok atau bersuka-suka, tetapi tidak dinafikan ada pengkid yang lebih-lebih sehingga bercinta dan melakukan hubungan seks sesama jenis.

Mengikut pemerhatian pihak kami, golongan pengkid menjadi pilihan wanita kerana didakwa lebih memahami golongan itu, terutama apabila wujud masalah. Walaupun ada yang melakukan hubungan seks, ia masih selamat kerana sukar untuk mengandung. Ada yang mendakwa bahawa sejak kecil sampai sekarang, golongan ini tiada naluri terhadap lelaki, malah ibu bapa mereka tidak kisah berpakaian seperti lelaki. Jika ditakdirkan ibu bapa meminta mereka kahwin dengan lelaki, maka mereka akan memaksa diri untuk berkahwin dan akan berubah.

Pada pandangan pihak kami, pihak berkuasa juga terlepas pandang mengenai satu lagi budaya pengkid iaitu lesbian yang menjadi pasangan atau kekasih pengkid. Golongan terbabit mengekalkan ciri-ciri kewanitaan, berpakaian wanita tapi naluri dan keinginan

10

seksual mereka hanya pada wanita juga. Keadaan seperti ini banyak berlaku di kalangan masyarakat terutamanya di pusat-pusat pengajian dan juga asrama-asrama yang menempatkan pelajar-pelajar perempuan sahaja. Dalam menangani masalah ini, penglibatan pelbagai pihak yang terbabit perlu bertindak mencegahnya terutama pihak kerajaan yang diberi mandat selain ibu bapa, guru-guru dan para pensyarah , badan-badan kerajaan dan swasta. Pihak kerajaan seharusnya melaksanakan pencegahan berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui kuliahkuliah agama. Melalui program-program riadah dan sebagainya, maka perlu diselitkan sedikit unsur-unsur ceramah dan juga nasihat. Apabila manusia mengabaikan perintah dan hukum Allah, Allah juga akan mengabaikan kita. Kesannya, berlakulah fenomenafenomena seperti sekarang ini. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama yang mencukupi. Jikalau ibu bapa kurang arif tentang ilmu dan kefahaman terhadap agama Islam, maka hantarlah anak-anak belajar ilmu agama di institusi agama dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa juga harus memantau keadaan anakanak dari sudut kenalan dan pergaulan mereka di luar. Sebagai pemimpin dalam keluarga, terutama bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak mengenali ilmu agama.

Sesungguhnya ibu bapalah yang mencorakkan anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Jika dari kecil dididik dengan ilmu dan kefahaman tentang agama, maka jadilah anak kita seseorang yang taat kepada ibu bapa, agama dan negara. Jika individu itu tersebut muslim, banyak perkara yang perlu kita ketahui terutama berhubung agama

11

tersebut. kefahaman yang mendalam terhadap agama dapat membendung sikap suka meniru budaya dari Barat yang gemarkan hiburan dan kebebasan yang melampau sehingga melepasi batas pergaulan yang sepatutnya. Akibatnya, lahirlah generasi yang rosak akhlaknya sebagai pewaris masa depan.

6.0

KESIMPULAN Kehidupan manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah yang boleh

memberi kesan yang serius termasuklah isu seksualiti. Ini menunjukkan walaupun manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah S.W.T., terdapat segelintir manusia seringkali terleka dan melakukan kesilapan demi kesilapan. Dalam memenuhi keperluan bersifat naluri, manusia seringkali terlepas dari kawalan sehingga terjebak dengan gejala-gejala yang negatif yang dilarang oleh agama.

12

Isu pengkid kebanyakan adalah berpunca daripada golongan remaja perempuan yang kurang kefahaman dan amalan agamanya yang mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Perbuatan ini juga

meninggalkan kesan yang buruk kepada mangsa yang menjadi igauan ngeri sepanjang hayat mereka. Keluarga yang terlibat juga akan berpecah belah dan tiada rasa kasih sayang yang sebenarnya lagi. Kesannya masyarakat akan hidup dalam kebimbangan dan berprasangka buruk terhadap pelaku homoseksualiti. Berikutan ini, terdapat pelbagai cara yang telah dilakukan untuk menangani kejadian dan bertujuan untuk mengelakkan kejadian tidak bermoral dan menyedihkan terus berleluasa di dalam masyarakat Islam khususnya. Pihak-pihak yang bertanggungjawab juga perlu lebih agresif menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan isu pengkid untuk disebarkan kepada masyarakat sebagai panduan dan pengajaran.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful