Tajuk : Amali 1-Ekosistem Tanah

Objektif -

:

Mengetahui bilangan makrofauna mengikut lokasi sampel tanah. menyatakan sama ada terdapat persamaan atau perbezaan ciri-ciri antara 2 jenis lokasi sampel tanah.

-

Menyatakan peranan-peranan makrofauna kepada tanah.

Pendahuluan: Organisma yang hidup dalam kawasan masing-masing mempunyai keupayaan menghuni habitat yang berbeza. Komposisi tanah yang terdiri daripada 4 bahan iaitu mineral, bahan organik dan air. Terdapat gabungan bahagian tanah yakni dari bahagian abiotik (bahan bukan hidup) dan biotik (organisma) yang menjadikan ianya sesuai untuk beberapa jenis makroorganisma tanah. Keadaan tanah menjadi faktor penting yang mempengaruhi kehidupan sesuatu jenis makrofauna. Ciri-ciri tersebut adalah seperti pH tanah, suhu tanah dan udara sekeliling, kelembapan tanah dan juga udara sekeliling dan intensiti cahaya di sesuatu lokasi. Berdasarkan ini, dua lokasi untuk kajian di kawasan yang dikenalpasti di Institut telah diambil sampel tanahnya dengan dua sampel bagi setiap satu lokasi tersebut. Bagi setiap lokasi salah satu dari dua sampel adalah diambil pada bahagian lapisan atas tanah (tidak melebihi kedalaman 1cm), manakala satu lagi adalah bahagian lapisan kedua (tidak melebihi kedalaman 3 cm) tanah. Dua sampel ini diambil bacaan bagi ciri-cirinya seperti kelembapan, pH tanah, kemampatan, tekstur. Ia kemudian dicampurkan dan dimasukkan ke dalam corong Tulgren. salur bawah corong ini kemudian dimasukkan ke dalam mulut bikar. Ruang antara mulut bikar dan salur corong tersebut kemudian ditutup dengan kerajang aluminium. Ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang haiwan yang terdapat di dalam tanah tersebut dapat keluar disamping juga dapat mengelakkan haiwan dari luar masuk ke dalam corong tersebut. Cahaya lampu kemudiannya dipasang menghadap corong Tulgren bagi menghasilkan haba kepada tanah. Kesan haba ini akan mendorong sebarang haiwan yang terdapat dalam tanah untuk turun dan keluar melalui bawah corong dan seterusnya jatuh ke dalam bikar yang mengandungi larutan alkohol. Alkohol yang

rumput. lalang. Lokasi 2 Rumput. batu. semut. beberapa langkah berjaga-jaga juga perlu diberi perhatian.26-77. PENGUMPULAN DATA : Gambarajah 1 : jenis-jenis radas yang digunakan dan susunannya. Ciri-ciri lokasi Jenis tanaman Lokasi 1 Pokok lindungan.90 – 49. semak dan tumbuhan menjalar Tahap naungan Kelembapan/kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. lalang dan senduduk. Dalam masa yang sama. liat.50 4 Mampat Tanah merah Humus. cacing. ia perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tanah tersebut tidak tumpah atau tidak termasuk ke dalam bikar yang mengandungi alkohol tersebut. Semut – 2 ekor . Antaranya ialah apabila menuang campuran tanah ke dalam corong Tulgren.dll) Kandungan Tanah Bilangan fauna sederhana 82.79 Rendah 55.diletakkan dalam bikar di bawah corong adalah berperanan untuk mengawet fauna yang terjatuh ke dalamnya. semut. akar. Cacing – 4 ekor Semut – 3 ekor 5 Kurang mampat Tanah merah Humus. Sisa tanah yang jatuh boleh meresap alkohol dan ini dapat mempengaruhi jumlah isipadu alkohol di dalam bikar seterusnya mengurangkan kemampuan mengawetnya.

Kedua-dua tekstur tanah menunjukkan jenis yang sama iaitu dari jenis tanah merah.PERBINCANGAN : Sampel tanah untuk kajian ini telah diambil daripada 2 lokasi di mana ciri-ciri lokasi pertama (lokasi A) yang dipilih adalah dari kawasan yang mempunyai pokok lindungan.90 hingga 49. Sampel B walaubagaimanapun hanya ditemui semut sahaja iaitu sebanyak 2 ekor. Kedua-dua sampel tanah ini juga sama dari segi kandungannya iaitu masingmasing mengandungi humus. lalang. pH tanah bagi sampel A pula adalah pada bacaan tahap 4 manakala sampel B adalah tahap 5. semut dan cacing cuma sampel B mengandungi sedikit kandungan batu. Lokasi A mempunyai tahap naungan yang sederhana manakala bagi lokasi B pula tahap naungannya rendah disebabkan tiada pokok besar di kawasan itu. Peranan positif ialah sebagai agen pengurai bahan organik yang terdapat dalam tanah. Peranan positif makrofauna adalah berfungsi sebagai pengurai kepada bahan-bahan organik yang mana mereka memecahkan bahan tadi kepada saiz yang lebih kecil.79 berdasarkan bacaan tahap kelembapannya manakala sampel B (lokasi B) pula tahap kelembapan sekitar 55. Hasil dari pemerhatian mendapati bahawa pada sampel dari lokasi A terdapat beberapa makroorganisma seperti cacing iaitu sebanyak 4 ekor dan semut sebanyak 3 ekor. Peranan makrofauna sebenarnya boleh dikelaskan kepada dua iaitu peranan positif dan peranan negatif.26 hingga 77. tumbuhan menjalar dan berumput di mana ianya kelihatan agak lapang dan mendapat sinaran cahaya matahari secara langsung. Dari segi kemampatan tanah pula. Setelah diambil bacaan-bacaan ciri-ciri bagi setiap sampel ini didapati bahawa tahap kelembapan bagi kedua-dua sampel tersebut juga adalah berbeza dimana sampel A (lokasi A) adalah agak tinggi kadar kelembapannya iaitu 82. lokasi A menunjukkan kemampatan yang tinggi dan bagi sampel B pula adalah kurang mampat. hama dan penyakit yang mampu merosakkan tanaman. . Manakala peranan negatif pula ialah sebagai vektor virus. rumput dan beberapa pokok renek seperti senduduk. Manakala bagi lokasi kedua (lokasi B) pula adalah dipilih daripada kawasan yang mempunyai lalang. Jelas bahawa penyelidikan ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat spesisspesis makrofauna yang mungkin terdapat dalam tanah di dua lokasi yang dikenalpasti.50 sahaja.

Haiwan karnivor akan mati dan kemudian direputkan oleh makro dan mikroorganisma dan menjadi makanan kepada tumbuh-tumbuhan pula.Secara tidak langsung ia memudahkan lagi proses pereputan bahan-bahan organik tadi oleh organisma mikrofauna. Objek dari bahan organik sebenarnya lebih mudah mereput berbanding dengan bahan buatan. Mikrofauna ini menjadi pelengkap kepada tindakan penguraian tersebut dan membawa kepada proses pereputan sesuatu bahan. - Terdapat perbezaan pada semua ciri-ciri yang dikaji antara kedua-dua sampel iaitu sampel dari lokasi 1 dan lokasi 2. - Makrofauna berperanan untuk memecahkan bahan-bahan di dalam tanah kepada saiz yang lebih kecil dan seterusnya membantu memudahkan mikrofauna seperti bakteria untuk mereputkan bahan-bahan tersebut yang terdapat di dalam tanah. Setelah bahan tersebut mereput maka ia akan menjadi makanan kepada tumbuhan-tumbuhan disekelilingnya pula. Tumbuh-tumbuhan ini pula akan dimakan oleh haiwan-haiwan herbivor yang mana ia akan dimakan pula oleh haiwan karnivor. . Begitulah pusingan simbiosis yang berlaku dan akan terus berlaku selagi ia tidak diganggu gugat oleh pihak yang lain dan semuanya berlaku dengan izin Yang Maha Esa. KESIMPULAN : - Bilangan makrofauna adalah lebih tinggi pada lokasi 1 iaitu di kawasan yang agak redup berbanding lokasi 1 di mana kawasannya agak terbuka dan mendapat cahaya matahari secara langsung.

kebiasaan katak berhabitat di kawasan yang lembap manakala unta pula lebih sesuai berhabitat di kawasan gurun. Tanah Lokasi 2 pula yang diambil dari kawasan terbuka dengan rumput. tahap naungannya. semak dan tumbuhan menjalar.Soalan : 1. Oleh kerana kesan dedahan ini. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. nilai pH tanah. Ini menjadikan tanahnya agak lembap dan sejuk. Sebagai contoh. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur serta mengenalpasti perbezaan yang terdapat pada dua lokasi tanah tersebut antaranya ialah jenis tanaman yang tumbuh di atas tanah. Setiap haiwan pula mempunyai sifat-sifat kesesuaian yang berbeza mengikut habitatnya. keputusan yang diperolehi telah menunjukkan bahawa tanah dari Lokasi 1didapati mengandungi lebih banyak makrofauna jika berbanding dengan sampel tanah lokasi 2. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan -perbezaan tersebut? Habitat sesuatu tempat adalah berbeza mengikut keadaannya tersendiri. Istilah habitat juga boleh digunakan bagi menunjukkan tempat bagi sekelompok organisma dengan kepelbagaian spesies yang membentuk suatu komuniti. kelembapan dan kekeringan tanah. tekstur tanah serta kandungan tanah. kawasan ini menjadi agak panas sama ada pada tanah mahupun udara sekelilingnya. ini kerana lokasi 1 merupakan kawasan yang agak redup dengan kehadiran sebatang pokok yang lindungan serta juga terdapat beberapa pokok renek. 2. Keadaan sebegini pastinya sesuai untuk sesuatu makrofauna untuk hidup dalam tanah di lokasi 1ini menjadikan bilangannya agak tinggi. Ini mungkin penyebab mengapa kurangnya bilangan makrofauna di lokasi 2. Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan ke atas dua sampel tanah. kemampatan tanah. lalang. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. .

membantu meningkatkan aktiviti biologi dan meningkatkan kesuburan tanah serta kestabilan struktur tanah dalam kawasan tersebut. Makrofauna adalah semua organisma tanah yang dapat dilihat dengan mata kasar tanpa bantuan mikroskop dan biasanya berukuran lebih dari 10 mm.2 mm sehingga 10 mm sahaja.Dalam bidang zoologi. unggas. Bagi fauna yang menjadikan dalam tanah sebagai habitat pula. Makrofauna mempunyai peranan yang cukup besar kepada tanah di sekelilingnya. ia terbahagi kepada 3 kumpulan. serangga dan ikan. meso fauna dan mikrofauna. Aktinomisit   membantu dalam proses pereputan sisa organik. bertindak sebagai pengurai. Dan bagi mikro fauna adalah organisma tanah yang berukuran sangat kecil iaitu kurang dari 0. Jenis organisma Ciri dan peranan organisma kepada tanah  Bakteria  Terlibat di dalam proses pereputan sisa organik Penting dalam membantu peredaran karbon. makrofauna. Meso fauna pula adalah semua organisma tanah yang berukuran lebih kecil sekitar antara 0. Makrofauna dan mendapan organik dapat membantu mencegah hakisan tanah. fauna merujuk kepada haiwan-haiwan seperti mamalia. Ia dapat berfungsi sebagai sebuah komuniti yang membantu menambahbaik sifat kimia dan fizikal tanah tersebut. ia hanya dapat dilihat dengan jelas dengan bantuan kanta pembesar.2 mm. Kulat Penting dalam pereputan bahan organik : ia bersimbiosis dengan akar tumbuhan CacingTanah . nitrogen. fosforus dan sulfur di dalam tanah. Kesemua organisma ini sebenarnya bertindak sebagai penyumbang ke arah keseimbangan ekologi. Beberapa jenis fauna diterangkan ciri-ciri dan peranannya di bawah ini.

Memindahkan tanah dari satu lapisan ke lapisan lain.    Mencampurkan hasil reputan daun di atas tanah. . Nematod  Membantu pereputan bahan organik Alga  Menggunakan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Mewujudkan pengudaraan dan saliran tanah melalui lubang yang digalinya. Mengeluarkan najisnya yang mengandungi kalsium dan secara tidak langsung bertindak menyuburkan tanah.

Contohcontoh komponen biosis ialah manusia. pemakanan dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. Dengan mensintesiskan karbohidrat dan protein mereka menghasilkan makanan mereka sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis dengan bantuan pigmen klorofil mereka miliki yang dapat memerangkap tenaga cahaya dari matahari. apa yang mereka lakukan(pemangsa. Secara semulajadinya naluri keseluruhan organisma ini akan berusaha untuk mendapatkan makanan sama ada dengan menghasilkan makanan sendiri ataupun dengan memakan organisma lain. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. Makanan yang dihasilkan ini bukan sahaja dapat . Contoh. nematod dan lain-lain). labelkan jenis-jenis biota (contoh : fungi. pengguna dan pengurai. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan).3. Kesemua ekosistem mempunyai tiga kumpulan nutrisi iaitu pengeluar. Apakah akan terjadi yang kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Biosis ialah komponen hidupan iaitu meliputi semua organisma hidupan. tumbuhan dan haiwan.

Sebagai contoh cacing menjadikan akar-akar tumbuhan yang telah reput sebagai makanannya manakala nematoda (sejenis bakteria) akan menyerang akar tanaman untuk mendapatkan zat daripada akar tersebut. Setiap organisma masingmasing menjadi pemangsa dan mangsa kepada organisma sebelum dan selepasnya. Kutu hama pula menjadi makanan kepada haiwan yang lebih besar saiznya iaitu kutu tanah . setiap pengguna biasanya mempunyai pelbagai pilihan makanan dan pengguna itu juga mungkin dimakan oleh pelbagai pemangsa (pengguna) yang lain. Mereka hidup dalam mana-mana tanah yang mempunyai komponen organik. Detritivor merupakan aspek penting dalam kebanyakan ekosistem. maka tenaga dan nutrien akan hilang dan tidak dapat disalurkan lagi melalui rantai makanan tersebut. Jaringan makanan pula merupakan interaksi makanan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantai makanan. Mereka juga penyumbang kepada penguraian dan kitaran zat makanan. Sekiranya organisma dibahagian puncak rantai makanan iaitu burung dan tikus telah mati. cacing akan memainkan peranan penting mereka sebagai pengurai semulajadi. dan juga hidup dalam ekosistem marin di mana mereka dinamakan kesalingbolehtukaran dengan penghantar bawahan. Rantai makanan adalah satu siri organisma dalam suatu ekosistem yang dihubungkan kepada organisma yang lain . tumbuhan berperanan sebagai pengeluar atau dipanggil organisma autotrof. Dengan itu. Dtritivor (contohnya cacing) ialah heterotrof (iaitu perlu memakan organisma lain atau hasil keluarannya demi menyara hidup) yang mengambil zat makanan dengan memakan detritus (mereputkan bahan organik). kutu tanah dimakan pula oleh haiwan seperti burung. Berdasarkan rajah di atas. Akan tetapi dari jumlah telurnya yang banyak itu. Bahagian-bahagian pada tumbuhan seperti batang. Di sini. sesetengahnya pula akan bertelur untuk memastikan kelangsungan hidup spesis mereka. mungkin ada sebilangan telurnya pula akan dimakan oleh haiwan yang lain seperti kutu hama.digunakan oleh tumbuhan tersebut untuk terus hidup bahkan juga menjadi makanan kepada organisma lain. Perpindahan tenaga di dalam ekosistem boleh dipindahkan dari satu aras kepada aras yang lain. mereka merupakan penyumbang kepada penguraian dan kitaran zat makanan untuk semua benda hidup. Dalam sebarang komuniti. daun dan buah menjadi bekalan makanan kepada haiwan. suatu istilah untuk sesuatu yang menghasilkan makanannya sendiri daripada bahan mentah bukan organik dan cahaya matahari. Sesetengah cacing pula akan dimakan oleh haiwan lain.

Namun begitu. Begitu juga apabila ada haiwan lain yang memakan haiwan pemakan tumbuhan tadi. hampir 85% dari jumlah tenaga asal akan hilang kepada persekitaran dalam bentuk haba. . Tenaga tersebut semakin berkurangan kerana ia bergerak dari satu fasa ke fasa yang lain dan akhirnya akan hilang sebagai haba dan perlu diganti oleh tenaga daripada matahari. Dalam situasi di atas burung adalah haiwan terakhir dalam rantai makanan tersebut. Tenaga dari matahari yang diserap oleh tumbuhan akan dipindah kepada haiwan apabila haiwan tersebut memakan tumbuhan tadi.melalui pemindahan atau pengaliran tenaga.

blogspot.id/files/2012/11/2.html .uns. http://science-cermin. http://syekhfanismd. Diakses daripada 3.-Earthworm-slides.com/2011/03/i.ub. Diakses daripada 2.pdf Soil of science.lecture.ac.ac.id/pengguna. Diakses daripada 1. http://digilib.php?mn=detail&d_id=7585 Biologi tanah.Bibliografi : ABSTRAK Diversiti makrofauna tanah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful